Faksmile fra ÅT: Borealis i strikkefabrikken

Embed Size (px)

Text of Faksmile fra ÅT: Borealis i strikkefabrikken

FREDAG 5. MARS 201016Tekst og fotoMagne Fonn Hafskormagne@aasanetidende.noSyngende strikkefabrikk Borealisfestivalen har i r satt av en hel kveld til arrangemen-ter p Norsk trikotasjemuseum i Salhus. P plakaten str navn somsaneungestrykere, RolfBorch,GerhardStbler, Kunsu Shim og Madras Curry/Siegfried Kutterer. Norsk triko-tasjemuseum, onsdag 10. mars kl. 18.30-21.30.Formiddagstreff i SalhusDennegangenblirdetbesk frasanggruppenJABEs,som har sin base p Tertnes bedehus.Menighetssenteret iSalhus,torsdag11.marskl. 12.00.Middagogkaffesom vanlig. Teaterkurs for ungdomArnaogsanekulturkontor starter neste torsdag opp kurs i dans og drama for ungdom i alderen13-18r.Pmelding innen i dag til Trond Berntsen (tlf.:55567111/mail:trond.berntsen@bergen.kommune.no). sane kultursenter, tors-dag 11. mars kl. 17-20. SenioruniversitetetBybanen-hvadenvilbety for kommunikasjon og milj ved tidligere prosjektdirektr Rune Haugsdal. Kontakt: Arna og sane kulturkontor. Helan, sane kultursenter, tirsdag 9. mars kl. 11-13.MaleriutstilingGerd Karin Reikvam fra Morvik har maleriutstilling p Neptun hotell.Utstillingenblirse frem til 26. mars.pen barnehageStjernen pen barnehage har penthvermandag,onsdag ogtorsdagfraklokken09-14. Barnehagen har lokaler i sane kirke. Rolland juniorklubbKlubbaktiviteter for elever p 5.-7. trinn. Biljard, fotballspill, brettspill,nettsurfing,dis-kotek,kiosk.Trevaksnetil-sette.Tiluktsrommetunder idrettshallen til Rolland skole, mandagogonsdagfraklok-ken 17.30 til 20.30. Mer infor-masjon: www.juniorklubben.com Flaktveit juniorklubbKlubbaktiviteter for 5.-7. trinn. KjellerenpFlaktveitskole, tirsdag og torsdag fra klokken 17.30 til 20.30. Legolag p FlaktveitBlimedogbyggroboterav lego! For 5.-7. trinn. Hver ons-dag klokken 17-19 i klubbloka-lene p Flaktveit skole. Verdt f med segFra og med tirsdag er det nok en gang klart for fem dager med sam-tidsmusikk i Bergen. Festivalsjef Alwynne Pritchard har i r valgt sette av en hel kveld til arran-gementer p Norsk trikotasjemu-seum i Salhus.Fabrikklyder Strikkefabrikken er en fantas-tisk bygning med en svrt inter-essant historie, sier Pritchard til sane Tidende. Maskinene her er helt perfekte forenfestivalsomBorealis. Lydenedelagererakkuratdet vi er ute etter. Deterhelleringenulempeat museet inneholder bde kinosal og kafe. Sistnevnte vil for anled-ningenbliomgjorttiletintimt lite konsertlokale.Folkenesomjobberherhar vrtgodeoghjelpsommestt-tespillerefoross,sjegservel-digfremtilkonsertkveldenher ute,sierhun,ogloveretvariert ogspennendeprogramderde kommer til ta i bruk stor deler av fabrikkbygningen. Musikalsk fantasilypePplakaten strinternasjonale navn som Gerhard Stbler, Kunsu Shim og Siegfried Kutterer. I til-leggvildenprisvinnendelm-skaperen Tor Kristian Liseth vise en dokumentarlm omklarinet-tisten Rolf Borch. Denne handler om hans forsk p mestre ska-teboard,forsidenfremfre JenniferWalshesittverkThis is why People O.D. on Pills. P fremfrelsen i mars kommer videoentilblivistfrst,ogs spiller jeg musikkstykket etterp, fortalte Borch til sane Tidende like fr jul. Ideen er at skatingen skal sette megistandtillageenslags musikalskfantasilype.Den blirutgangspunktetfordetjeg skalimprovisere.Selvenotear-ket inneholder ingen noter, s jeg m selv skape det jeg skal spille. Derformjeggjremegnoen erfaringer, og fle fysisk p krop-pen hva stykket handler om.Sterkt krydderDen gamlefabrikkeniSalhus vilogsbliendelavfremfrel-sen.Ikkebaremedsinpatina og sjel, men ogs med lyden fra gamle maskiner. Gerhard Stbler ogKunsuShimvilurfremfre etnyttmusikkstykkesammen medsaneungestrykereog degamlefabrikkmaskinene. Borealisfestivalen:Syngende strikkefabrikk i Salhus Vi ser frem til et helaftens arrangement med ny musikk og syngende fabrikkmaskiner, sier museumsdirektr Ann-Kristin Ramstrm ved Norsk trikotasjemuseum i Salhus.FABRIKKEN SKAL SYNGE: Borealis-festivalen har i r satt av en hel kveld til arrangementer p Norsk trikotasjemuseum i Salhus. Foto: Peter Forras.FREDAG 5. MARS 201017FILM-TOPPENSETT...Den nye mnenDette, endeleg, m vere alvor. Eg har ofte vore aleine, men eg har aldri levd aleine. Ofte var eg lukkeleg saman med andre, men det virka tilfeldig. Desse menneska var foreldra mine, men det kunne like gjerne vore nokon andre. Kvifor var guten med dei bl augene broren min og ikkje naboguten med dei grne augene? Eg var med ein mann, eg var forelska, og eg kunne like gjerne gtt ifr han for ein framand eg traff p gata. Sj p meg eller lat vere. Gjev meg handa di eller lat vere. I kveld er det den nye mnen. Ingen kveld er meir fredfull. Eg har aldri leika med nokon. Men eg har heller aldri opna augene mine og tenkt: No, dette er alvor. Endeleg kjennes det som alvor. Eg har vakse, blitt eldre. Er eg den einaste som aldri var alvorleg? Er det tida vr som manglar alvor? Eg var aldri aleine, ikkje hos meg sjlv, ikkje hos andre. Men eg ville likt vera aleine. vera aleine betyr vera heil. No kan eg seie det: Fr i kveld er eg endeleg aleine. Eg m f slutt p det tilfeldige. Den nye mnen av valg og avgjersle. Me er dagen i dag. Heile byen, heile verda tek del i vr avgjersle i dag. Me to er no meir enn oss to. Me inkarnerar noko. Me sit her for heile folket, og byen er full av folk som drymer den same draumen. Me avgjer spelet for alle. Eg er klar. No er det din tur. No eller aldri! Inga forteljing er strre enn vr forteljing: Ein mann og ei kvinne. Det vil bli ei forteljing om kjemper, ei forteljing om nye forfedre. Sj, augo mine. I dei er biletet av ei framtid for alle. I natt drymde eg om ein mann. Berre med han kunne eg vere aleine. Opne for kvarandre, i kvarandre, omringa av kvarandre i ein labyrint av delt lykke. Eg veit. Det er deg.(Marion (Solveig Dommartin) sin monolog fr lmen Himmelen over Ber-lin (Wim Wenders, 1987), her i mi eiga omsetjing. Kort fortalt handlar l-men om engelen (!) Damiel ( Bruno Ganz), som forelskar seg i den jordiske trapesartisten Marion. Monologen over er fr deira fyrste mte, etter at Damiel har sagt fr seg sitt evige liv for leva med henne. Ganske enkelt verdas beste og mest romantiske lm nokosinne! Og frre onsdag blei den endeleg nyutgjeven p formatet blu-ray).Magne Fonn HafskorNR. 10 I SANE: I den nest siste l-men i serien om Spo-etterforsker Martin Beck ( Peter Haber) blir hans kollega Gunvald Larsson (Mikael Persbrandt) mistenkt for mordet p en internasjonalt etterskt miljter-rorist.1. The Hurt Locker2. Law Abiding Citizen3. Metro 123 kapret4. Outlander5. The Informant6. Funny People7. Den siste tempelridder8. Into the Blue 29. Solisten10. Beck 25 I stormens yeFilmtoppen er utarbeideti samarbeid med Pizzawood, og viser hvilke lmer de harleid ut mest den siste uken.FESTIVAL-FLAGG: rets logo er en utopisk sirkel, sier Alwynne Pritchard, og forklarer at ideen med Borealis-festivalen er skape et femdagers Utopia. Vi har ogs ftt laget sm agg for artistene og opptredenene.STYENDE FESTIVALPNING: Mens sane unge strykere og Forsvarets musikkorps Vestlandet spiller, vil helikoptre fra Fonnay og utrykningskjre-tyer fra Bergen brannvesen fylle Vgen med lyd og leven. Foto: Fonnay.Tekst: Magne Fonn Hafskormagne@aasanetidende.nopningsmusikken ved rets fes-tivalerHeliosNordwrtsav den tyske komponisten Gerhard Stbler, et storslagent verk skre-vetforhelikoptre,brannbiler, kor og korps.Lyd og levenMenssaneungestrykere ogForsvaretsmusikkorps Vestlandet spiller i konsertsalen p Hotell Admiral, vil helikoptre fra Fonnay og utrykningskj-retyer fra Bergen brannvesen fylleVgenmedlydogleven. Omvretermedgjrlig,blir ogspublikuminvitertmed utendrs.Jegeropptattavskapeet uttrykk der stedsspesikke lyder blirennaturligdelavfremf-relsen,sierkomponistenselv, Gerhard Stbler.BasesjefCarlChr.Damei Fonnaysieratdesatserp bruke lastehelikoptre under den spesielle fremfrelsen.Samtidsmusikk for alle De brker en del mer enn de vanligste helikoptertypene, for-klarer han.Festivalsjef Pritchard beskriver prosjektet som uvanlig og opp-merksomhetsskende,men langt fra noen gimmick. Vi nsker gi folk en bred opp-levelse av lyd, sier hun.Mlsettingenvrersette sammenetBorealisprogram somogsskalvreinklu-derende overfor nye publikums-grupper.Stbler er ogs ansvarlig for en fremfrelseiNorsktrikotasje-museum 10.mars, der han invol-verergamlestrikkemaskiner somendelavdetmusikalske uttrykket.Prvesmakingi PrvesalenEllerskandualleredeidag fmeddegenutstillingsp-ningiBergenkunsthall.Der vilGlasgow-kunstnerenLuke Fowlerstilleutnoenavsine filmer,blantannetsittpor-trettavdenbritiskekompo-nistenCorneliusCardew.Og psndagkanduinntato prvesmakinger av festivalens innhold. Frst vil et perkusjon-sensemble fra Griegakademiet holdeenkonsertiPrvesalen (Griegakademiet),etterfulgt avenkonsertiAltonavinbar pHotellAugustin.Hervilet strreensembleavlrereog elever fra Griegakademiet spille egenkomponert musikk.Merinformasjonogfestival-program:www.borealisfesti-val.no IesI IvuIupnI ng:HoIeI I Admiral og Bryggen, tirsdag 9. mars klokken 18:00.UIsIIIIIngsupnIng:Befgen kunsthall i kveld kl. 20:00. Pefkus|onskonsefI:Pfve-salen, Griegakademiet, sn-dag 7. mars kl. 18:00. UngekomponIsIef:AIIonu vinbar(HotellAugustin), sndag 7. mars kl. 20:00.pningskonsert:Brk p Bryggen Dette blir trolig det mest storsltte innslaget vi noensinne har hatt, sier Alwynne Pritchard, leder for Borealisfestivalen.Kveldensandreurfremfring blirvedslagverktrioenMadras Curry, som skal fremfre band-medlemSiegfriedKutterersitt stykke The Hole in the Soup. Det blir ogs minikonserter med AvgardeogRicardoOdriozola, frRolfBorchkommertilbake foravsluttekveldensammen med Salhus kor og Gneis i et helt nyttmusikkstykkefrakompo-nisten Knut Vaage.Merinformasjon:www.muse-umsnett.no/salhus Norsk trikotasjemuseum, onsdag 10. mars kl. 18.30-21.30.Borealisfestivalen:Syngende strikkefabrikk i Salhus Vi ser frem til et helaftens arrangement med ny musikk og syngende fabrikkmaskiner, sier museumsdirektr Ann-Kristin Ramstrm ved Norsk trikotasjemuseum i Salhus.