FAJAR UPSR 2010

Embed Size (px)

Text of FAJAR UPSR 2010

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  1/66

  SEKOLAH KEBANGSAAN OBAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH BELURAN

  PETI SURAT 2790107 BELURAN, SABAH.

  "FAJAR 2010"PROGRAM PENINGKATAN

  PRESTASI UPSR

  SK OBAH BELURAN

  DISEDIAKAN OLEH:

  UNIT KURIKULUMSK OBAH BELURAN, SABAH

  1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  2/66

  ILMU TERAS KEJAYAANPROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH BELURAN

  ISI KANDUNGAN

  1. Sepatah Kata Guru Besar SK. Obah, Beluran

  2

  2. Latar Belakang Projek FAJAR UPSR 2010

  3

  3. Jawatankuasa Projek FAJAR UPSR 2010

  4

  4. Biodata Pegawai Pelaksana Projek FAJAR UPSR 2010..

  5

  5. Visi Projek FAJAR UPSR 2010

  8

  6. Misi Projek FAJAR UPSR 2010

  8

  7. Objektif Projek FAJAR UPSR 2010

  9

  8. Matlamat FAJAR UPSR 2010

  9

  9. Prestasi Kumpulan Sasaran.

  10

  10. KPI Prestasi FAJAR UPSR 2010 12

  11. Program-Prgram Sokongan Projek FAJAR UPSR 2010:

  24

  11.1- Kelas Tambahan

  11.2- Kelas Tambahan Intensif UPSR (KTI-UPSR)11.3- Projek Anak Prestasi Ku11.4- Kem Motivasi11.5- Bengkel Menjawab Soalan UPSR11.6- Kem MASA11.7- Jadual Belajar Di Rumah

  11.8- Latih-tubi11.9- Sembahyang Hajat / PAFA11.10- PEKA11.11- NILAM11.12 - Berbuka Puasa Bersama Guru

  11.13 - Ujian Prestasi Murid

  2 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  3/66

  12. Pelan Pelaksanaan Program Sokongan Projek FAJAR UPSR 2010

  30

  13. Pemantauan dan Pelaporan Projek FAJAR UPSR 2010

  43

  13.1- Pemantauan

  13.2- Pelaporan dan Rekod

  14. Penutup 43

  15. Lampiran 44

  Salam hormat, salam sejahtera dan Salam 1Malaysia.Tahun 2009 menjadi tahun paling suram dalam sejarah perjuangan kita

  memartabatkan pendidikan di sekolah ini. Meskipun keputusan UPSR 2009 sudahboleh diramal akibat dari lompong-lompong kosong proses pengajaran danpembelajaran sejak tahun 2007, namun usaha yang kita curahkan sepanjangtahun 2009 mengharapkan hasil yang lebih baik. Saya dapat merasakan denyutnadi harapan guru-guru untuk melihat sekolah mencapai prestasi minimum apabilakeputusan UPSR 2009 diumumkan dan bukannya 0%. Namun, suratan sudahmelanda dan hakikat kita 0% UPSR 2009 sudah tercatat dalam lipatan rekodLembaga Peperiksaan Malaysia. Walaupun kita sudah merayu namun keputusanyang tersurat tidak dapat diubah lagi.

  Sahabat-sahabat seperjuanganku,Marilah kita bangkit dari kecederaan perjuangan dan kehampaan harapan

  Tahun 2009. Berbekal semangat dan keazaman demi membuktikan kita inipendidik yang terlatih serta memiliki jiwa sejati seorang guru, kita tinggalkansejarah suram tahun 2009 jauh di belakang. Marilah kita melihat kehadapan,kerana masih ada fajar yang menyinar dan akan terbit harapan baru untukmengangkat kembali martabat keguruan kita dan membersihkan nama sekolahkita. Sinar fajar itu akan memberikan kita cahaya perjuangan sehingga harapanyang hampa menjadi realiti kejayaan yang kita genggam dan miliki bersama.

  Saya amat komited mencapai prestasi yang lebih baik dalam UPSR Tahun2010 ini kerana bebarapa sebab. Yang pertama kerana jumlah guru kita sudahbertambah dengan nisbah guru dan murid pada kadar 1 : 9. Nisbah ini jauhmelampaui nisbah guru murid 1 :19 seperti yang dilaporkan dalam tahun 2000dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Yang kedua, calon-calon UPSR

  3 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  SEPATAH KATAEN. TSAU BIN MAIDIN

  GURU BESAR

  SK. OBAH BELURAN

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  4/66

  2010 merupakan murid-murid Tahun 5 pada 2009, yang telah mendapat perhatiansepanjang tahun, berbanding calon-calon UPSR 2009 yang terabai dari Tahun 4hingga Tahun 5 akibat dari kekurangan guru yangn kritikal sejak tahun 2006hingga 2008. Maka itu saya percaya dan yakin bahawa calon-calon kita pada tahunini lebih bersedia dari aspek penguasaan kemahiran dalam subjek peperiksaan.Oleh itu, saya dengan penuh keyakinan meletakkan sasaran prestasi sekolahdalam UPSR Tahun 2010 ialah 50% dengan 1 orang murid memperolehi 5A.

  Selain dari menguasai dengan cemerlang kemahiran asas dalam subjekpeperiksaan UPSR, calon-calon UPSR tahun ini memerlukan perhatian danbimbingan lebih khusus. Misalnya, mereka perlu dibimbing memahami kehendaksoalan peperiksaan melalui bengkel menjawab soalan UPSR. Latihan dan kerjayang berulang-ulang akan meningkatkan kualiti jawapan murid dan ini bolehdilakukan melalui latih tubi yang terancang. Penilaian berterusan perlu dijalankansupaya murid tahu dan boleh tingkatkan prestasinya, selain guru boleh menilaiaspek-aspek yang murid masih lemah. Tunjang dari semua ini adalah kesediaanguru untuk melaksanakan program ini dengan niat yang betul. Murid juga perlubersedia mengorbankan masa dan menumpukan perhatian terhadap pelajaran.

  Akhir sekali, saya yakin pasukan ini akan bekerja untuk maruah diri sendiri.Saya rasa cukup sudah sindiran-sindiran yang kita dengar dari rakan-rakan kita di

  Pejabat Pelajaran Daerah Beluran. Janganlah kita berharap mereka memahamimasalah kita yang lalu, kerana mereka bukan hari-hari bersama kita. Kita ambillahikhtibarnya, iaitu keputusan 0% UPSR 2009 telah mencalar nama baik kita sebagaiseorang pendidik tetapi ia juga membakar semangat juang kita. Buktikan bahawakita bukan diam-diam di sini.

  Sekian dan Selamat Berjuang !!

  ( TSAU BIN MAIDIN )Guru Besar, SK Obah Beluran.

  26 Februari 2010

  02. LATAR BELAKANG PROJEK FAJAR 2010

  Keputusan 0% UPSR Tahun 2009 merupakan peristiwa hitam dalamsejarah SK Obah Beluran. Sekolah tidak pernah mencatat keputusan 0%sejak tahun 1998 dan pernah berada di tempat kedua dari empat puluh limabuah sekolah rendah daerah Beluran pada tahun 2007 dengan pencapaian78%. Sekolah juga mencatat keputusan cemerlang bagi mata pelajaranBahasa Melayu Pemahaman (100%), Bahasa Melayu Penulisan (100%) danMatematik (100%) pada tahun berkenaan. Maka itu, keputusan 0% UPSR

  tahun 2009 menjadi satu kejutan kepada semua warga sekolah.Berdasarkan beberapa dapatan dan pemerhatian, penurunan prestasi

  UPSR sekolah ini mula pada tahun 2008 apabila hanya mendapat 40%keseluruhan disamping penurunan ketara bagi subjek BM Penulisan,Matematik, Bahasa Inggeris dan Sains. Pada tahun 2009, pihak sekolahberusaha memperbaiki prestasi ini, namun usaha itu tidak berhasil keranabeberapa kelemahan seperti :-

  a) Kekurangan guru yang kritikal sejak tahun 2007. Hal inimenyebabkan guru terpaksa memberi tumpuan sepenuhnya kepadakelas KIA2M dan kelas UPSR dan mengabaikan kelas lain.Kekurangan guru ini berlarutan ke tahun 2008, di mana hanya dua

  orang guru berada di sekolah, manakala guru yang lain terlibat kursusjangka panjang.

  4 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  5/66

  b) Guru-guru baru yang ditempatkan di sekolah ini pada tahun 2009adalah guru yang baru tamat latihan dari institut perguruan, tidakmendapat bimbingan yang sewajarnya dari Guru Besar atauPenolong Kanan 1 sekolah. Ini kerana Guru Besar terlibat denganprogram pensiswazahan Guru Besar, manakala Penolong Kanan 1terlibat program pensiswazahan guru.

  c) Calon UPSR 2009 merupakan murid Tahun 4 pada tahun 2007 dan

  tahun 5 pada tahun 2008. Kelas-kelas ini diabaikan pada waktukekurangan guru kritikal. Hal ini menyebabkan murid-murid inikurang atau tidak menguasai kemahiran-kemahiran asas di Tahap Dua.

  d) Program peningkatan prestasi UPSR 2009 tidak dapat dijalankansepenuhnya sepanjang tahun 2009 kerana kurangnyakepimpinan pengajaran dan bimbingan pelaksanaan program.

  Walau bagaimanapun, keputusan 0% ini tidak melemahkan semangatkerja dan daya juang warga kerja SK Obah Beluran. Projek FAJAR 2010merupakan projek yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun 2010untuk keluar dari prestasi 0% UPSR ke prestasi 50% dalam UPSR 2010.Perkataan FAJAR dipilih kerana sifat dan maksudnya yang mula menerangikegelapan di pagi hari. FAJAR juga membawa maksud tersirat sepertiberikut :-

  Fahami, fikir dan insafi keputusan 0 % UPSR 2009.Ambil inisiatif dan bertindaklah untuk memperbaiki kelemahan Tahun2009.

  Jadikan prestasi UPSR 2010 sebagai ukuran kemampuan kerja kita.Amalkan budaya kerja korporat (terancang, tekal dan berinovasi).

  Rebut peluang ganjaran dan raihkannya bersama murid-murid UPSR2010.

  03. AHLI JAWATANKUASA FAJAR 2010

  Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah,

  Pejabat Pelajaran Daerah Beluran.

  Pengarah : Cg. Tsau bin MaidinGuru Besar,SK. Obah, Beluran

  Tim. Pengarah : Cg. Hasnie Sawal, Penolong Kanan 1, SK. Obah, Beluran.

  Pen. Pengarah : Cg. Ronnie Bin Pilen

  Penolong Kanan HEM

  Setiausaha : Cg. Ahmad Faiz Bin Abd Rahman,

  5 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  6/66

  Penyelaras 3K

  Bendahari : Cg. Imsaninie Binti Mohd Naim, Bendahari Sekolah.

  Ahli : 1. Cg. Sitti Hajariyah Binti Bandu, Pen. Kanan Kokurikulum / Guru Kelas & Kau

  Pembelajaran.

  2. Cg. Rainul B Mohd. Enarji Pemulihan Bahasa (2M)

  3. Cg. Mohd Faizal Bin Syopiyan Data dan Maklumat

  4. Cg. Sabir Bin Abd Kadir Pemulihan Matematik

  5. Cg. Mohd Farriz Bin Mohammad Penilaian & Peperiksaan / Kecergasan

  6. Ust. Mohd Al-Azhar bin Zulkiflie Keagamaan dan Muhasabah

  7. Semua Pengawal Keselamatan Sekolah

  04. BIODATA RINGKAS PEGAWAI-PEGAWAI PELAKSANA

  AKADEMIK : STPM (1990)IKHTISAS : SIJIL PEREGURUAN MALAYSIA (MPSS)PENGKHUSUSAN : SM PENGURUSAN PENDIDIKAN (UMS /SEDANGMENUNTUT)OPSYEN : BAHASA MELAYUSUBJEK YANG DIAJAR DALAM : MOTIVATORTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 01 APRIL 1998TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: PENGARAH PROGRAM

  AKADEMIK : SPM (1990)IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN MALAYSIA (MPSS) / ETEMS SCIENCE

  6 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  TSAU B. MAIDIN

  710215-12-5625

  JP(sb)/C2-04/19219

  GURU BESAR

  HASNIE SAWAL

  730718-12-5457

  JP(sb)/C2-04/25154

  PENOLONG KANAN 1

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  7/66

  PENGKHUSUSAN : SM PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH (OUM / SEDANGMENUNTUT)OPSYEN : BAHASA MELAYUSUBJEK YANG DIAJAR DALAM : SCIENCETARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: JANUARI 1998TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: TIMBALAN PENGARAHPROGRAM /Penilai PEKA

  AKADEMIK : SPM (1991)IKHTISAS : DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA (MPKT) / ETEMSMATHEMATICPENGKHUSUSAN : ---OPSYEN : BAHASA MELAYUSUBJEK YANG DIAJAR DALAM : BAHASA MELAYU(PENULISAN)TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: JULAI 2002TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: PENOLONGPENGARAHPROGRAM / Pentaksir BM

  AKADEMIK : STPM (2001)IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (KPLI)

  PENGKHUSUSAN : EKONOMI SUMBER MANUSIA (UMS)OPSYEN : PENDIDIKAN JASMANISUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM : MATEMATIKTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 12JANUARI 2009TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: GURU KELAS TAHUN6/KAUNSELING PEMBELAJARAN

  AKADEMIK : SPM (2000)

  IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (IPGM PERLIS)PENGKHUSUSAN : ISM KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) UITMOPSYEN : KEMAHIRAN HIDUPSUBJEK YANG DIAJAR DALAM : SAINSTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 12JANUARI 2009TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: DATA DAN MAKLUMAT

  AKADEMIK : SPM (19980IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (IPGM KEDAH )

  7 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  SITTI HAJARIYAH BINTI BANDU

  82O922-12-5170

  JP(SB)/

  PENOLONG KANAN KOKUM

  RONNIE BIN PILEN

  750628-12-5507

  JP(SB)/C2-04/31576

  PENOLONG KANAN HEM

  MOHD FAIZAL BIN SYOPIAN

  830326-08-5917

  JP(SB)/700/3/12 Jld.22(10)

  GURU DATA / MAKLUMAT

  IMSANINIE BINTI MOHD NAIM

  810411-03-5510

  JP(SB)/JP(SB)700/3/12 Jld.21(56)

  BENDAHARI

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  8/66

  PENGKHUSUSAN : ISM KEJURUTERAAN (BAHAN) -USMOPSYEN : BAHASA INGGERISSUBJEK YANG DIAJAR DALAM : ENGLISH LANGUAGETARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 12 JANUARI 2009TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: BENDAHARI/ English Assesor

  AKADEMIK : SPMIKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (IPGM GAYA SABAH)PENGKHUSUSAN : ISM PENGURUSAN PERNIAGAAN / PEMASARAN (UITM)OPSYEN : PEMULIHAN KHASSUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM: BAHASA MELAYUPEMAHAMANTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 18 MEI 2007TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: Guru Pemulihan Bahasa

  AKADEMIK : SPMIKHTISAS : PISMK - PRA SEKOLAHPENGKHUSUSAN : IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN PRA SEKOLAHOPSYEN : PENGAJIAN PRA SEKOLAHSUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM: ENGLISH LANGUAGE

  TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 04 JANUARI 2010TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: SETIAUSAHA PROGRAM

  AKADEMIK : STPM

  IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (KPLI)PENGKHUSUSAN : EKONOMI GUNAANOPSYEN : PEMULIHAN KHASSUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM: MATEMATIKTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 04 JANUARI 2010TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: PEMULIHAN MATEMATIK

  AKADEMIK : STPMIKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKAN (KPLI)

  8 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  RAINUL BN MOHD ENARJI

  800307-12-5189JP(SB)/700/3/13 JLD 3 (67)

  KETUA GURU DISIPLIN

  AHMAD FAIZ BIN ABD RAHMAN

  850428-08-5529

  JP(SB)/700/3/12 Jld.32(89)

  GURU PENYELARAS 3K

  SABIR BIN ABDUL KADIR

  810103-12-5805

  JP(SB)/700/3/12 Jld.36(69)

  GURU DISIPLIN / KANTIN

  MOHD FARRIZ BIN MOHAMMAD

  840422-12-5009

  JP(SB)/700/3/12 Jld.39(62)

  SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  9/66

  PENGKHUSUSAN : ISM SAINS SUKANOPSYEN : PENDIDIKAN JASMANI SRSUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM: BAHASA MELAYU PENULISANTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 12 FEBRUARI 2010TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN /KECERGASAN

  AKADEMIK : STPMIKHTISAS : ---PENGKHUSUSAN : ---OPSYEN : ---SUBJEK YANG DIAJAR DALAM PROGRAM: BAHASA MELAYU PEMAHAMANTARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: 25 MEI 2009TUGAS UTAMA DALAM PROGRAM: KEAGAMAAN DANMUHASABAH

  05. VISI FAJAR 2010

  9 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  SK Obah mencapai keputusan 50% lulus

  penuh dan memperolehi 1 orang murid 5A

  dalam UPSR Tahun 2010

  MOHD AL-AZHAR BIN MOHD. ZULKIFLIE871010-49-5101

  JP(SB)/900(05)100/19-04/11 Jld.4(13)

  GURU PENYELARAS KESELAMATAN

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  10/66

  06. MISI FAJAR 2010

  07. OBJEKTIF FAJAR 2010

  Adalah menjadi HARAPAN GURU, MURID DAN IBU BAPA SK OBAH, selepasmenerima keputusan rasmi Peperiksaan UPSR 2010, SK Obah akanmemperoleh:

  1. Pencapaian lulus penuh keseluruhan pada tahap 50% ke atas.2. Melahirkan 1 orang murid dengan memperolehi keputusan 5A, dan 3

  orang murid sekurang-kurangnya 3A 2B dan 3 orang murid sekurang-kurangnya 1B 4C atau 5C.3. Tidak ada murid yang 0%.4. Memperbaiki kedudukan SK Obah dalam senarai NKRA dari 7368 ke

  63685. Membantu Pejabat Pelajaran Daerah Beluaran memperoleh

  kedudukan 10 terbaik antara PPD dalam Jabatan Pelajaran NegeriSabah.

  10 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  Melaksanakan program

  kecemerlangan akademik danbimbingan terbaik kepada calon-calon UPSR SK Obah 2010 denganmenjayakan program FAJAR 2010

  pada tahap maksimum untukmencapai prestasi menebus

  maruah SK Obah iaitu 50% lulus

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  11/66

  08. MATLAMAT FAJAR 2010

  09. PRESTASI DAN KUMPULAN SASARAN FAJAR 2010

  Program FAJAR 2010 dirancang dan dilaksanakan untukmemastikan kumpulan sasaran, iaitu CALON-CALON UPSR 2010 (murid-murid Tahun 6 2010) mencapai prestasi sekolah yang telah ditetapkan iaituprestasi sekolah 50% dan 1 orang murid mendapat 5A dalam peperiksaanUPSR Tahun 2010. Berikut adalah murid-murid yang menjadi sasaranprogram FAJAR 2010.

  9.1 SENARAI KUMPULAN SASARAN

  BIL

  NAMA CALON

  JANTINA

  NO. SB /KP

  TARIKHDAFTARSEKOLA

  H

  SEJARAHPERSEKOLA

  HAN KEHADIRAN

  2009

  DISIPLIN /SAHSIAH

  1.Kelakuan2.Keyakinan 3.Kerjasama4.Kerajinan5.Tanggungjawab6.Dayausaha7.Pergaulan8.Perawakan

  1 2 3 4 5 6 7 8

  01HANIRATIH P

  A693267

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  94% A A A A A A A A

  02 JILAH SUDEK P 3055/98 03.01.2005 Tahun 1 SKObah 75% A B B B A B A A

  03 MOHD ADHA L X 03.01.20 Ponteng Th. 89% A B A A A A A A

  11 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  I. Melahirkan calon UPSR yang siap sedia menghadapi peperiksaan

  berdasarkan persiapan kendiri dan sentiasa ingin mencapai keputusan yang

  terbaik dalam semua subjek.

  II. Membina individu murid yang bangga dengan keputusan yang diperolehi

  hasil titik peluh sendiri dan bimbingan guru.

  III. Membina nilai moral murid yang bangga dan bersyukur kepada Tuhankerana ada guru atau insan yang bertanggungjawab menuntunnya

  mencipta kejayaan.

  IV. Memartabatkan sekolah bantuan penuh kerajaan sebagai institusi

  pendidikan yang ulung dalam melahirkan warga Malaysia yang berjaya.

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  12/66

  05 2,3

  04NORHAMIDAH P

  A693435

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  93% A A A A A A A A

  05NORYUNIROZALINA P X

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  94% A B B B A B A A

  06RAIZUL L

  SB265148

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  90% A A A A A A A A

  07 RAJESHWARAN L A663405 22.01.2008 Th.1-3 SKLain 59% A A A B A B A A

  08RAYANAH P

  A693236

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  93% A A A A A A A A

  09RAZALI L

  A693237

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  98% A A A A A A A A

  10SARNIE P

  A657440

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  92% A B A A A A A A

  11SHAHRIZ L

  SB265178

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  91% A A A A A A A A

  12SITI AINI P X

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  73% A A A B A B A A

  13SITI NORAZLIN P

  SB737007

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  93% A A A A A A A A

  14SITI NORLIANI P

  SB762693

  03.01.2005

  Tahun 1 SKObah

  92% A A A A A A A A

  9.2 PRESTASI (TOV) KUMPULAN SASARAN BERDASARKAN PKSR2/2009

  BIL

  NAMASUBJEK

  KEPUTUSAN

  ZONWARN

  ABM1

  BM2

  BI M3SCN

  01 MOHD ADHA B B D D D GAGAL02 RAIZUL A A B C B LULUS03 RAJESWARAN B B D C C NM LULUS

  04 RAZALI A B C D C NM LULUS

  05 SHAHRIZ B C C D D GAGAL

  06 HANIRATIH C B D D D GAGAL07 JILAH C C D D D GAGAL08 NORHAMIDAH C C D D E GAGAL

  09 NURYUNI ROZALINA D E D D E GAGAL

  10 RAYANAH B A C D D GAGAL

  11 SARNIE B B D D D GAGAL12 SITI AINI C C D E E GAGAL13 SITI NORAZLIN B B D D D GAGAL14 SITI NORLIANI B A C B C LULUS

  PRESTASI SEKOLAH 93% 93% 36% 21% 29% 14%

  9.3 PRESTASI UPSR SK OBAH 2005 - 2009

  FAJAR 2010 juga menjadikan keputusan UPSR sekolah sebagaisasaran prestasi. Kumpulan sasaran seharusnya dapat mencapai ETR yangditentukan dan menyumbang kepada peningkatan prestasi sekolah dalamUPSR tahun 2010. Rekod prestasi UPSR 2005-2009 di bawah menunjukkan

  betapa perlunya keputusan UPSR sekolah ini dilonjakkan untuk mengangkatkembali martabat yang menjunam.

  12 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  13/66

  60 6

  7

  100

  90

  12.5

  80

  67

  100

  80

  758

  0

  67

  78

  50

  0

  80

  67

  100

  50

  25

  80

  67

  100

  40

  00

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  2005 2006 2007 2008 2009

  BM1

  BM2

  BI

  MATH

  SCN

  Carta Graf : Prestasi SUBJEK UPSR SK OBAH 2005 -2010

  50 58

  6674

  8290

  98

  50 58

  6674

  4350 57

  6067

  78

  40

  00102030405060

  708090100

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  SASARAN 1

  SASARAN 2

  SEBENAR

  13 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  TAHUNSUBJEK

  KEPUTUSANBM1

  BM2

  BI M3 SCN

  2005 60% 80% 80% 80% 80% 60%2006 67% 67% 67% 67% 67% 67%2007 100% 100% 78% 100% 100% 78%

  2008 90% 80% 50% 50% 40% 40%

  2009 12.5% 75% 0% 25% 0% 0%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  14/66

  Carta Garis: Sasaran dan Prestasi Sebenar UPSR SK Obah 2005 -2010

  10. KPI PRESTASI FAJAR 2010

  10.1 KPI FAJAR 2010

  A) KPI Kualiti UPSR 2010

  MATAPELAJARAN

  BERTULISPEKA

  ( SAINS)PAF

  APeratu

  s

  KPISEKOLA

  HA B C D E 1 2 3 4Lulu

  s

  BAHASAMALAYSIA

  (PEMAHAMAN)

  5 4 5 -- --

  3 9 2 -100%

  100% KPIPRESTA

  SI:

  50%

  KPIKUALITI

  :7% 5A

  BAHASAMALAYSIA 2(PENULISAN)

  6 3 4 1 -- 93%

  BAHASAINGGERIS

  1 2 4 5 2 50%

  MATHEMATIC 2 2 6 3 1 71%

  SCIENCE 1 4 5 3 1 71%

  B) KPI Subjek FAJAR 2010 SK. Obah,Beluran.

  Carta Graf : KPI Subjek, Sekolah dan Kualiti UPSR SK Obah 2010

  14 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  100

  93

  50

  7171

  50

  7

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  UPSR 2010

  KPI BM1

  KPI BM2

  KPI BI

  KPI MATH

  KPI SCN

  KPI SKO

  KPI KUALITI

  Linear (KPI SKO)

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  15/66

  10.2 HEADCOUNT KPI SK OBAH DAN SUBJEK UPSR 2010DALAM UJIAN BULANAN APRIL - OGOS 2010.

  SUBJEKB

  IL

  CALON TO

  V

  SIRI UJIAN

  ETR(%)

  APROTI1

  MEIOTI2

  JUNOTI3

  JULOTI4

  OGO

  OTI5

  Bahasa Melayu 1 1492.9

  94.32

  95.74

  97.16

  98.58

  100 100

  Bahasa Melayu 2 1478.6

  81.48

  84.36

  87.24

  90.12

  93 93

  Bahasa Inggeris 14 35.7

  38.56

  41.42

  44.28

  47.14

  50 50

  Mathematic 1421.4

  31.32

  41.24

  51.16

  61.08

  71 71

  Science 1428.6

  37.08

  45.56

  54.04

  62.52

  71 71

  Sekolah 1414.3

  21.44

  28.58

  35.72

  42.86

  50 50

  92.9 94.32 95.7497.16 98.58 100

  78.6 81.4884.36 87.24

  90.1293

  35.7 38.5641.42 44.28

  47.1450

  28.6

  37.08

  45.56

  54.04

  62.52

  71

  14.321.44

  28.5835.72

  42.8650

  010

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS

  BM1

  BM2

  BI

  MATH

  SCN

  SEKOLAH

  Carta Garis: Headcount Kemajuan KPI Subjek dan Sekolah Dalam UPSR2010

  CATATAN: Isikan prestasi sebenar sekolah di Lampiran Prestasi KPI Sekolahdan Subjek

  15 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  16/66

  16 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  17/66

  10.3 HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  HEADCOUNT KPI MURID SK OBAH BELURAN

  SUBJEK : BAHASA MELAYU (KEFAHAMAN)

  17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  1.MOHD ADHA BIN

  MASTUR68%

  70.8 73.6 76.4 79.2 82.0

  82%

  2. RAIZUL BIN ARASIN 83%

  85.0 87.0 89.0 91.0 93.0

  93%

  3.RAJESWARAN A/L

  JAYACELAN63%

  66.4 69.8 73.2 76.6 80.0

  80%

  4. RAZALI BIN NASRAN 80%

  80.8 81.6 82.4 83.2 84.0

  84%

  5. SHAHRIZ BIN NURUN 75%

  75.6 76.2 76.8 77.4 78.0

  78%

  6. HANIRATIH BINTISANI

  55%

  59.2 63.4 67.6 71.8 76.0

  76%

  7. JILAH BINTI SUDEK 58%

  64.4 70.8 77.2 83.6 90.0

  90%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  18/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURAN

  18 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  19/66

  SUBJEK : BAHASA MELAYU (KEFAHAMAN)

  19 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  8.

  NORHAMIDAH BINTI

  SANTING 45%

  51.0 57.0 63.0 69.0 75.0

  75%

  9.NURYUNI ROZALINA

  BINTI THOMAS30%

  39.2 48.4 57.6 66.8 76.0

  76%

  10.RAYANAH BINTI

  TAIB75%

  76.0 77.0 78.0 79.0 80.0

  80%

  11.SARNIE BINTI

  MALAH75%

  75.4 75.8 76.2 76.6 77.0

  77%

  12.SITI AINI BINTI

  JAYAN50%

  55.0 60.0 65.0 70.0 75.0

  75%

  13.SITI NORAZLIN BINTI

  SAHIM65%

  67.0 69.0 71.0 73.0 75.0

  75%

  14.SITI NORLIANI BINTI

  UNDANG70%

  74.6 79.2 83.8 88.4 93.093%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  20/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURAN

  SUBJEK : BAHASA MELAYU (PENULISAN)

  20 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  1.MOHD ADHA BIN

  MASTUR73%

  73.2 73.4 73.6 73.8 74.0

  74%

  2. RAIZUL BIN ARASIN 97%

  97.2 97.4 97.6 97.8 98.0

  98%

  3.RAJESWARAN A/L

  JAYACELAN67%

  69.4 71.8 74.2 76.6 79.0

  79%

  4. RAZALI BIN NASRAN 77%

  77.2 77.4 77.6 77.8 78.0

  78%

  5. SHAHRIZ BIN NURUN 57%

  59.6 62.2 64.8 67.4 70.0

  70%

  6. HANIRATIH BINTISANI 67%

  67.2 67.4 67.6 67.8 68.0

  68%

  7. JILAH BINTI SUDEK 57%

  60.6 64.2 67.8 71.4 75.0

  75%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  21/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURAN

  21 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  22/66

  SUBJEK : BAHASA MELAYU (PENULISAN)

  22 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  8.

  NORHAMIDAH BINTI

  SANTING 53%

  55.4 57.8 60.2 62.6 65.0

  65%

  9.NURYUNI ROZALINA

  BINTI THOMAS17%

  24.8 32.6 40.4 48.2 56.0

  56%

  10.RAYANAH BINTI

  TAIB83%

  83.4 83.8 84.2 84.6 85.0

  85%

  11.SARNIE BINTI

  MALAH77%

  77.2 77.4 77.6 77.8 78.0

  78%

  12.SITI AINI BINTI

  JAYAN43%

  51.4 59.8 68.2 76.6 85.0

  85%

  13.SITI NORAZLIN BINTI

  SAHIM63%

  66.0 69.0 72.0 75.0 78.0

  78%

  14.SITI NORLIANI BINTI

  UNDANG87%

  87.6 88.2 88.8 89.4 90.090%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  23/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010SK OBAH BELURAN

  SUBJEK : BAHASA INGGERIS

  23 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  24/66

  24 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  1.MOHD ADHA BIN

  MASTUR31%

  37.8 44.6 51.4 58.2 65.0

  65%

  2. RAIZUL BIN ARASIN 73%

  75.4 77.8 80.2 82.6 85.0

  85%

  3.RAJESWARAN A/L

  JAYACELAN39%

  43.2 47.4 51.6 55.8 60.0

  60%

  4. RAZALI BIN NASRAN 53%

  53.4 53.8 54.2 54.6 55.0

  55%

  5. SHAHRIZ BIN NURUN 43%

  46.4 49.8 53.2 56.6 60.0

  60%

  6.HANIRATIH BINTI

  SANI29%

  36.2 43.4 50.6 57.8 65.0

  65%

  7. JILAH BINTI SUDEK 39%

  44.2 49.4 54.6 59.8 65.0

  65%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  25/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURANSUBJEK : BAHASA INGGERIS

  25 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  26/66

  26 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  8.

  NORHAMIDAH BINTI

  SANTING 34%

  40.2 46.4 52.6 58.8 65.0

  65%

  9.NURYUNI ROZALINA

  BINTI THOMAS31%

  38.0 45.0 52.0 59.0 66.0

  66%

  10.RAYANAH BINTI

  TAIB43%

  47.4 51.8 56.2 60.6 65.0

  65%

  11.SARNIE BINTI

  MALAH30%

  36.0 42.0 48.0 54.0 60.0

  60%

  12.SITI AINI BINTI

  JAYAN31%

  37.8 44.6 51.4 58.2 65.0

  65%

  13.SITI NORAZLIN BINTISAHIM

  39%

  44.4 49.8 55.2 60.6 66.0

  66%

  14. SITI NORLIANI BINTIUNDANG

  58% 60.8 63.6 66.4 69.2 72.0 72%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  27/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURANSUBJEK : MATEMATIK

  27 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  28/66

  28 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  1.MOHD ADHA BIN

  MASTUR32%

  39.4 46.8 54.2 61.6 69.0

  69%

  2. RAIZUL BIN ARASIN 54%

  61.6 69.2 76.8 84.4 92.0

  92%

  3.RAJESWARAN A/L

  JAYACELAN47%

  49.6 52.2 54.8 57.4 60.0

  60%

  4. RAZALI BIN NASRAN 29%

  36.4 43.8 51.2 58.6 66.0

  66%

  5. SHAHRIZ BIN NURUN 22%

  29.2 36.4 43.6 50.8 58.0

  58%

  6.HANIRATIH BINTI

  SANI24%

  31.8 39.6 47.4 55.2 63.0

  63%

  7. JILAH BINTI SUDEK 32%

  35.6 39.2 42.8 46.4 50.0

  50%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  29/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURAN

  29 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  30/66

  SUBJEK : MATEMATIK

  30 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  8.

  NORHAMIDAH BINTI

  SANTING 26%

  32.8 39.6 46.4 43.2 60.0

  60%

  9.NURYUNI ROZALINA

  BINTI THOMAS22%

  27.6 33.2 38.8 44.4 50.0

  50%

  10.RAYANAH BINTITAIB

  23%

  28.4 33.8 39.2 44.6 50.0

  50%

  11.SARNIE BINTI

  MALAH26%

  33.6 41.2 48.8 56.4 64.0

  64%

  12.SITI AINI BINTI

  JAYAN19%

  25.2 31.4 37.6 43.8 50.0

  50%

  13.SITI NORAZLIN BINTI

  SAHIM30%

  36.6 43.2 49.8 56.4 63.0

  63%

  14.SITI NORLIANI BINTIUNDANG

  64%69.2 74.4 79.6 84.8 90.0

  90%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  31/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010SK OBAH BELURAN

  SUBJEK : SAINS

  31 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  32/66

  32 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  1.MOHD ADHA BIN

  MASTUR36%

  42.0 48.0 54.0 60.0 66.0

  66%

  2. RAIZUL BIN ARASIN 64%

  68.0 72.0 76.0 80.0 84.0

  84%

  3.RAJESWARAN A/L

  JAYACELAN48%

  50.4 52.8 55.2 57.6 60.0

  60%

  4. RAZALI BIN NASRAN 42%

  46.8 51.6 56.4 61.2 66.0

  66%

  5. SHAHRIZ BIN NURUN 20%

  28.2 36.4 44.4 52.6 61.0

  61%

  6.HANIRATIH BINTI

  SANI26%

  32.0 38.0 44.0 50.0 56.0

  56%

  7. JILAH BINTI SUDEK 32% 38.2 44.4 50.6 56.8 63.0 63%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  33/66

  HEADCOUNT KPI MURID UPSR 2010

  SK OBAH BELURAN

  33 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  34/66

  SUBJEK : SAINS

  34 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  BIL NAMA MURID TOV

  BIL. SIRI UJIAN

  ETR

  SKOOTI 1 OTI 2 OTI 3 OTI 4 OTI 5

  8.

  NORHAMIDAH BINTI

  SANTING 12%

  22.2 32.4 42.6 52.8 63.0

  63%

  9.NURYUNI ROZALINA

  BINTI THOMAS16%

  25.4 34.8 44.2 53.6 63.0

  63%

  10.RAYANAH BINTITAIB

  34%

  39.2 44.4 49.6 54.8 60.0

  60%

  11.SARNIE BINTI

  MALAH28%

  36.0 44.0 52.0 60.0 68.0

  68%

  12.SITI AINI BINTI

  JAYAN18%

  25.6 33.2 40.8 48.4 56.0

  56%

  13.SITI NORAZLIN BINTI

  SAHIM22%

  33.4 44.8 56.2 67.6 79.0

  79%

  14.SITI NORLIANI BINTIUNDANG

  46%50.6 55.2 59.8 64.4 69.0

  69%

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  35/66

  11. PROGRAM-PROGRAM SOKONGAN KE ARAH MENCAPAI SASARAN50% UPSR 2010

  SK. OBAH BELURAN.

  Program-program sokongan yang dirancang akan dilaksanakanpada tahun ini, merupakan kesinambungan dari program-program yangtelah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Warga sekolah percaya dan

  yakin, program-program ini masih releven untuk membawa sekolahmencatat keputusan-keputusan yang baik dan hanya memerlukanpenambahbaikan serta inovasi dalam cara melaksanakannya. Oleh yangdemikian, kata sepakat telah diperolehi untuk meneruskan program-program tersebut dengan membuat pelbagai penambahbaikan. Di sampingitu, terdapat program sekolah yang akan diselaraskan dan dimasukkandalam FAJAR UPSR 2010, sesuai dengan penekanan yang dibuat olehPejabat Pelajaran Daerah Beluran dan Jabatan Pelajaran Sabah sertapelaksanaan School Improvement Programme (SIP) oleh KementerianPelajaran Malaysia.

  Antara program-program yang dirancang dan dilaksanakan dalamFAJAR UPSR 2010 ialah:

  11.1 Kelas Tambahan Projek 3.

  Kelas Tambahan Projek 3 merupakan satu projek yang manamurid-murid yang akan menduduki peperiksaan UPSR diwajibkan hadir kekelas tambahan sebelah petang hari persekolahan dan belajar seperti kelasformal. Pembelajaran dijalankan menggunakan Huraian Sukatan Pelajarandengan tujuan menghabiskan huraian sukatan tersebut dalam masa tiga

  bulan atau sebelum bulan Mei pada setiap tahun. Program ini akan berjalandari bulan Januari hingga hujung Mac. Selepas itu, pasukan kerja FAJARUPSR akan menggunakan masa empat bulan sebelum peperiksaan, secaramaksimum untuk membawa murid mengulangkaji dan memperbaikikelemahan-kelemahan mereka. Berikut ialah Jadual Kelas Tambahan Projek3.

  Jadual:Jadual Kelas Tambahan Projek 3 FAJAR UPSR 2010NOTA: Jadual ini boleh diubah mengikut keperluan.

  35 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  HARI MASA SUBJEK GURU

  ISNIN2.20PM-

  3.50PMBAHASA MELAYU HASNIE SAWAL

  SELASA2.20PM-3.50PM

  BAHASA INGGERISIMSANINIE MOHD

  NAIM

  RABU2.20PM-3.50PM

  MATHEMATICSITTI HAJARIYAH

  BANDU

  KHAMIS2.20PM-3.50PM

  SCIENCE HASNIE SAWAL

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  36/66

  11.2 Kelas Tambahan Intensif (KTI-UPSR) FAJAR UPSR 2010.

  KTI-UPSR adalah satu usaha menggunakan waktu secaraberkesan, agar murid-murid UPSR sentiasa membuat ulangkaji, mentelaahdan bertanya guru tentang permasalahan pembelajaran mereka. KTI-UPSRdijalankan dua sesi, iaitu 1 jam sebelah petang dan 1 jam sebelah malam.Pada masa ini, guru tidak akan mengajar tetapi membuat bimbinganindividu atau kumpulan atau kelas. Masa ini juga digunakan untukmendedahkan murid pelbagai bentuk soalan UPSR. Dijalankan selama 4bulan, iaitu mulai April hingga minggu kedua Ogos.

  Pada tahun 2010 ini, oleh kerana terdapat guru yang mencukupimaka pelaksanaan KTI-UPSR melalui sedikit inovasi. Inovasi yang dilakukanialah setiap sesi kelas akan dijalankan oleh dua orang guru. Seorang gurusebagai Pembimbing Utama dan seorang guru lagi sebagai PembantuPembimbing. Kedua-dua orang guru ini harus berada dalam kelas KTI-UPSRsetiap sesi dan membantu serta membimbing murid menyelesaikanpermasalahan dalam pembelajaran.

  Untuk memastikan keberkesanan maksimum KTI-UPSR 2010,maka penekanan-penekenan berikut perlu dipatuhi dalam pelaksanaannya :a) Konsep pengajaran hendaklah memusatkan murid (student centered).b) Guru sebaik-baiknya mengamalkan Teori Pembelajaran Permodalan /Peniruan iaitu

  memberikan murid satu model untuk ditiru atau diikuti semasa

  menjawab soalan. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah dalammatematik, guru memberikan contoh penyelesaian yang boleh digunakanoleh murid ketika menjawab soalan. Gunakan contoh penyelesaian yangsama setiap kali menyelesaikan masalah soalan yang sama.

  c) Pendekatan pengajaran yang digunakan ialah pendekatan deduktif,iaitu dari mudah kepada susah atau konkrit kepada abstrak. Pendekatanini harus disokong oleh kaedah pengajaran bimbingan individu, iaituguru memberikan bimbingan secara individu kepada murid dalammenyelesaikan sesuatu masalah.

  d) Guru juga harus menekankan gaya pembelajaran Mastery Learning.Adalah diyakini bahawa apabila murid menguasai sepenuhnya suatu

  topik, maka pengajaran dan pembelajaran bagi topik-topik yangselanjutnya akan lebih mudah. Selain itu inkuiri penemuan bolehditerapkan dengan menggalakkan murid mendapatkan cara tersendiriyang lebih mudah bagi mereka dalam menyelesaikan masalah yangmereka hadapi ketika menjawab soalan. Dengan itu, model guru akanmenjadi sebagai asas penemuan murid.

  e) Jawatankuasa projek bersetuju bahawa teknik pengajaran danpembelajaran dalam KTI-UPSR pada kali ini ialah drilling teqnique(latihtubi). Ini bermaksud, guru menyediakan set soalan mengikut topikuntuk diselesaikan murid dalam setiap pertemuan. Apabila semua topik

  sudah dibincangkan maka set soalan penuh (format UPSR) digunakan.f) Kehadiran murid dan pegawai pelaksana dalam setiap sesi KTI-UPSRadalah penentu kejayaan FAJAR UPSR 2010. Maka itu adalah perlu setiap

  36 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  37/66

  pegawai pelaksana dan kumpulan sasaran memenuhi piawai kehadiran90% sepanjang tempoh KTI-UPSR dijalankan.

  g) Semua dokumen1 berkaitan pelaksanaan KTI-UPSR perlu dilengkapkansebagai bukti bahawa pegawai-pegawai pelaksana ampuh dan amanahdalam melaksanakan tugas awamnya.

  h) Semua bil dan resit perbelanjaan perlu diserahkan kepada Bendaharisekolah untuk memudahkan pembayaran dan dokumentasi kewangan

  atau untuk pengesanan kos sebenar program.

  1 Lihat Lampiran KTI-UPSR 2010/A

  37 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  38/66

  11.3 Projek Anak Prestasi Ku (APK).Projek ini merupakan usaha sama semua guru sekolah, bagi

  tujuan memastikan setiap murid calon UPSR diberi perhatian sepenuhnya.Setiap orang guru seramai 10 orang dikehendaki mengambil 1 atau 2 orangmurid UPSR sebagai anak angkat. Program ini akan dimulakan pada bulanMei iaitu sebaik sahaja KTI-UPSR bermula. Setiap ayah / ibu angkat akanbertanggungjawab memastikan murid jagaannya :-

  a) hadir ke setiap sesi KTI-UPSR.b) mengulangkaji / menyiapkan kerja rumah mengikut JadualWaktu Belajar Hujung Minggu di rumah.c) mencapai keputusan yang ditetapkan oleh sekolah, guru danmurid, dalam semua ujian yang dijalankan.d) dijaga kebajikan dan kesihatan diri, seperti membelikan bukurujukan UPSR dan termasuklah bantuan kewangan jika perlu.e) memastikan 60 jam pertemuan2 sepanjang program berjalandari Mei hingga Ogos 2010.

  11.4 Kem Motivasi Kem motivasi adalah bertujuan membina kesedaran belajar

  bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan dalam peperiksaan di dalamdiri kumpulan sasaran. Selain dari itu, kem motivasi ini juga akan membinaketahanan dan keyakinan diri di kalangan murid-murid. Kem ini akandijalankan sekali sahaja iaitu pada bulan Ogos.

  11.5 Bengkel Menjawab Soalan UPSRBengkel Menjawab Soalan UPSR adalah satu langkah yang

  memberi penerangan secara terperinci teknik menjawab, memahamikehendak soalan dan pengoperasian KBKK yang terdapat dalam soalan-

  soalan UPSR. Bengkel menjawab soalan UPSR dijalankan pada bulan Julai2010.

  11.6 Kem MASAMASA adalah gabungan antara Matematik (MA) dan Sains (SA).

  Kem Masa telah dijalankan sejak tahun 2002, untuk mengurangkan masalahketiadaan guru opsyen Matematik dan Sains di sekolah ini. Kem Masamerupakan satu bentuk pembelajaran kem dan dijalankan dalam tempoh 4jam dengan kekerapan 2 kali, iaitu pada bulan Jun dan Ogos. Antara aktivitikem pada tahun ini ialah:-

  a) Kira Cepat (Matematik)

  b) 10 Saat Kenal Operasi (Matematik)c) Simulasi Pecahan (Matematik)d) Raja Sifir(Matematik)e) Di Manakah Kumpulannya? (Sains Rendah)f) Di Manakah Habitatnya ? (Sains Rendah)g) Membuat Hepotesis / Inferens ( Sains Rendah)

  dan lain-lain mengikut kesesuaian.h) Menjalankan Penilaian Kemahiran Amali Sains secara khusus

  bermula bulan April 2010 sehingga penghujung Jun 2010.

  2 Rujuk LAMPIRAN APK

  38 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  39/66

  11.7 Jadual Waktu Belajar Hujung Minggu (Di Rumah)Jadual Waktu Belajar Hujung Minggu (Di Rumah)3 merupakan satu

  lagi usaha menggalakkan murid-murid UPSR menggunakan masa yangterluang pada hujung minggu untuk belajar sendiri di rumah. Ini kerana,pada hujung minggu tidak ada aktiviti kelas tambahan di sekolah. Melaluiprogram ini, pihak sekolah akan menyediakan jadual belajar sendiri dandiedarkan semua murid Tahun Enam, bermula bulan April.

  11.8 Latih Tubi Latih tubi adalah langkah yang paling berkesan untuk

  memperkukuh penguasaan murid, baik terhadap sesuatu topikpembelajaran mahupun set soalan UPSR. Latih tubi di sekolah ini dijalankanmengikut teknik Mastery Learning dengan beberapa pendekatan tambahan.Berikut adalah Carta Aliran Latih Tubi yang biasa digunakan di sekolah ini.

  1 Kertas Ujian Topikal / Set Soalan UPSR baru diedarkan kepada murid.Murid menjawab dikertas jawapan berasingan, bukan dalam kertas

  ujian/soalan.2 Hasil Ujian dikutip oleh guru. Direkodkan sebagai pencapaian sebenar.3 Jawapan Ujian / Soalan dibincangkan bersama murid. Jika hasil yangdikutip di bawah 90%

  (Kumpulan Hijau), 70% (Kumpulan Kuning) dan 50% (Kumpulan Merah),maka ujian / soalan yang sama akan diduduki semula oleh murid, iaituterus ke langkah 4. Jika hasil di atas sasaran mengikut kumpulan,maka topik / soalan baru akan dimulakan atau bermula di langkah 1.4 Murid menduduki semula kertas ujian topikal / set soalan UPSR. Muridmasih menjawab di

  kertas jawapan yang berasingan.

  5 Hasil Ujian dikutip oleh guru.6 - Jawapan Ujian / Soalan dibincangkan bersama murid. Jika hasil yangdikutip masih dibawah

  sasaran mengikut kumpulan, maka ujian / soalan yang sama akandiduduki semula oleh murid, iaitu kembali ke langkah 4. Ini adalahulangan terakhir dan murid menjawab di dalam kertas ujian / soalan.7- Kalau hasil yang dikutip masih di bawah sasaran, maka guru perlumengadakan kelas tambahan bagi topik yang murid lemah (langkah 7)

  sebelum meneruskan ke topik atau soalan baru. Jika hasil di atassasaran mengikut kumpulan, maka topik / soalan baru akan dimulakan

  atau bermula di langkah 1.

  3 Rujuk LAMPIRAN Cadangan JWB HOME

  39 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

  1

  2

  3

  6

  4

  5

  7

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  40/66

  11.9 PAFA / Sembahyang Hajat, bacaan Yasin dan restu ilmu.PAFA adalah program yang diselaraskan dengan dasar pendidikan

  nasional. Tujuannya adalah untuk mengukur penguasaan murid melakukanperkara asas dalam sembahyang dan rukun iman sebagai seorang Muslim.Sembahyang hajat adalah usaha untuk mendapat keredhaan dan restu dari Yang Maha Kuasa ke arah kejayaan dan kecemerlangan. PAFA secaraintensif dilakukan dari Januari hingga Julai dan sembahyang hajat dijalankan

  pada 31 Ogos 2010 (Hari Merdeka).

  11.10 PEKAProgram yang diselaraskan dengan dasar pendidikan kebangsaan.

  Ini merupakan Ujian Amali bagi subjek Sains Rendah. Dilaksanakan dariJanuari hingga Julai.

  11.11 NILAMNILAM adalah program membaca dengan objektif menyemai

  minat membaca di kalangan murid. Program ini diselaraskan dari programKementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Sabah. Dilaksanakandari Januari hingga November.

  11.12 Berbuka Puasa Bersama Guru.Program ini adalah inisiatif guru-guru SK Obah. Tujuannya adalah

  untuk memastikan calon-calon UPSR sentiasa ceria minda dan kurangtekanan ketika menduduki peperiksaan . Dijalankan hanya pada waktupeperiksaan UPSR berlangsung. Dahulu program ini dikenali sebagaiBersarapan Bersama Guru Besar. Namun peperiksaan pada tahun inidijangka berlangsung pada musim bulan Ramadhan. Maka itu murid-muridMuslim akan terlibat menunaikan ibadah puasa mereka.

  11.13 Ujian Prestasi Murid (UPM).Salah satu kelemahan utama UPSR 2009 ialah guru tidak

  mempunyai sistem pengujian yang terancang untuk mengukur prestasisemasa murid. Kelemahan ini amat tidak releven dengan core-bussinesseorang guru. Seorang guru sepatutnya merancang ujian prestasi ke atasmurid-muridnya. Dengan adanya ujian yang terancang maka guru dapattahu tahap kemampuan murid dan mengenalpasti bahagian-bahagian yangmuridnya lemah. Dengan itu guru dapat melakukan tindakan susulan untukmembantu murid mengatasi kelemahan tersebut. Seorang guru yang gagalmerancang ujian prestasi untuk muridnya adalah juga gagal dalam

  mengajar.Untuk mengatasi kelemahan ini, maka dalam projek ini telah

  disediakan kiraan kemajuan kepala murid (headcount) untuk lima siri ujian.Oleh sebab itu, guru mesti melakukan lima ujian bermula April hingga Ogos2010. Markah bagi setiap ujian itu mesti direkodkan dalam headcount KPIMurid seperti di Perkara 10.3 dalam buku konsep projek ini.

  Apabila sesuatu ujian selesai dijalankan, guru perlumembincangkan soalan bersama murid. Pada waktu ini, model jawapanguru amat penting. Kerana model jawapan guru itu akan ditiru atau diikutioleh murid apabila menjawab soalan-soalan yang akan datang. Inilah yang

  dijelaskan dalam Teori Pembelajaran Permodelan oleh Albert Bandura.Sebab itu model jawapan guru mesti tekal dan konsisten setiap kaliperbincangan jawapan bersama murid.

  40 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  41/66

  Selain itu, guru subjek dan guru kelas Tahun Enam hendaklahmenjelaskan kepada murid, performance split mereka iaitu bezaantara pencapaian sebenar dengan OTI dalam headcount KPI murid.Penerangan ini amat penting, supaya murid sentiasa dimotivasi untuk terusberusaha mencapai OTI yang ditentukan dan akhirnya mencapai ETR yangditetapkan sekolah. ETR yang ditetapkan itu adalah berdasarkan targetguru subjek dan murid sendiri. Maka itu, semua pegawai pelaksana projek

  berperanan memastikan murid mencapai ETR tersebut di OTI5. Setiausahapeperiksaan sekolah juga berperanan untuk menyediakan jadual waktuujian dan dipamerkan di kelas Tahun Enam, Papan Lintasan Maklumat danPapan Kenyataan Staff. Selepas ujian dijalankan, guru kelas dan SetiausahaPeperiksaan haruslah bekerjasama untuk menyediakan analisis dan grafatau carta keputusan dan mempamerkannya di kelas Tahun Enam, PapanLintasan Maklumat dan Papan Maklumat Pencapaian Murid.

  41 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  42/66

  12 - PELAN PELAKSANAAN PROGRAM SOKONGAN PROJEK FAJARUPSR 2010

  12.1 - Carta Gantt Pelaksanaan Program Sokongan Projek FAJARUPSR 2010.

  Bil

  PROGRAM-PROGRAMSOKONGAN FAJAR

  UPSR

  BULAN DILAKSANAKAN

  JANUARI

  FEBRUARI

  MAC

  APRIL

  MEI

  JUN

  JULAI

  OGOS

  SEPTEM

  01Kelas Tambahan Projek3

  x X X X

  02Kelas TambahanIntensif (KTI-UPSR)

  X X X X

  03Projek Anak Prestasi Ku

  (APK).X X X X X

  04 Kem Motivasi X

  05Bengkel MenjawabSoalan UPSR

  X X X X

  06 Kem MASA X X

  07Jadual Waktu BelajarHujung Minggu (DiRumah)

  X X X X X

  08 Latih Tubi X X X X X

  09 PAFA / SembahyangHajat X X X X X X X

  10 PEKA X X X X X X

  11 NILAM X X X X X X X X

  12Berbuka Puasa BersamaGuru

  X

  13Ujian Prestasi Murid(UPM)

  X X X X X X X

  42 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  43/66

  43 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  44/66

  12.2 - Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program-Program Sokongan Projek Fajar UPSR 2010(Disediakan untuk lima (5) program kritikal seperti berikut : )

  (A) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI : Kelas Tambahan Projek 3

  Jadual A1: Pelan Taktikal Kelas Tambahan Projek 3

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-jawab Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  1. Kelas Tambahan

  Projek 3

  Guru Besar

  GPK 1

  Guru BM Th.6

  Guru BI Th.6

  Guru Math Y6

  Guru Science Y6

  Januari - Mac

  2010

  Jumlah Murid :

  14

  Kos / kepala /

  bulan:

  RM 6.00

  Kos:

  RM6 X 14 X 3

  =

  RM252.00

  Sumber:

  SUWA

  Sukatan

  Pelajaran Tahun

  6 habis diajar dan

  murid menguasai

  kemahiran asas

  subjek

  peperiksaan di

  Tahun 6.

  Bagi setiap

  kemahiran

  dalam SP,

  selepas ujian

  topikal

  peningkatan

  pada:

  % lulus

  keseluruhan

  % cemerlang A

  % peningkatan

  prestasi murid

  dalam ujian

  bulanan

  Pengayaan

  Mengikut Topik

  Pemulihan

  Mengikut Topik

  Jadual A2: Pelan Operasi Kelas Tambahan Projek 3

  44 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  45/66

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  JAN FEB MAC

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  1 Mesyuarat

  1.1 Ucapan GB

  1.2 Bentang kertas konsep

  1.3 Pembentukan AJK

  1.4 Agihan tugas

  1.5 Merancang jadual

  1.6 Penyediaan Bahan

  1.7 Hal-hal lain

  GB

  GPK Kurikulum

  Setiausaha {rojek 1 hari

  2 Mengenal pasti pencapaian TOV dan Head CountSetiausaha Peperiksaan 1 hari

  3 Mengedarkan

  3.1- Surat maklum ibu bapa

  3.2- Jadual Kelas Tambahan kepada guru

  subjek

  GB

  Koordinator Jadual Waktu1 hari

  4 Melaksanakan Kelas Tambahan Projek 3 Guru-guru Subjek

  Peperiksaan9 Minggu

  5 Penilaian & Penambahbaikan:

  Pemantauan Jan , Feb, Mac

  - Penilaian prestasi- laporan

  GB, PK 1, Guru Kelas,

  SUP3 Minggu

  (B) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI: Kelas Tambahan Intensif UPSR (KTI-UPSR)

  Jadual B1: Pelan Taktikal KTI-UPSR

  45 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  46/66

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-jawab Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  2 Kelas Tambahan

  Intensif UPSR

  Guru Besar

  GPK 1

  Semua Guru

  Mei - Ogos

  2010

  Jumlah Murid :

  14

  Kos / kepala /

  bulan:

  RM 10.00

  Kos:

  RM10 X 14 X 4

  =

  RM560.00

  Sumber:

  Dibiayai oleh

  Semua Guru

  a. Semua topik

  subjek

  peperiksaan

  habis dibincang

  dalam tempoh .

  b. Semua guru

  subjek

  mengupas 7

  set soalan

  format UPSR

  a.% prestasi

  sekolah

  meningkat ikut

  headcount.

  b.% prestasi

  subjek

  meningkat ikutheadcount

  subjek

  c.% prestasi

  murid meningkat

  ikut headcount

  d.% prestasi

  kualiti ikut

  headcount

  Pengayaan

  Mengikut Topik

  Pemulihan

  Mengikut Topik

  Jadual B2 : Pelan Operasi KTI-UPSR

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  MEI JUN JULAI OGOS

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  46 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  47/66

  1 Taklimat Program:

  1.1 Ucapan Guru Besar

  1.2 Laporan Headcount

  1.3 Pengkategorian Kumpulan Murid

  1.4 Menetapkan pasukan Guru Pembimbing

  1.5 Pemilihan topik kritikal

  1.6 Menetapkan bahan

  1.7 Membiincangkan Isu

  GB

  GPK Kurikulum

  SU Projek

  SU Peperiksaan

  1 hari

  2 Penyediaan dan Pengagihan Dokumentasi

  Program:

  2.1- Headcount KPI Murid

  2.2- Headcount KPI Sekolah, Subjek dan Kualiti2.3- Rekod KTI-UPSR

  SU Projek

  SU Peperiksaan1 hari

  3 Mengedarkan

  3.1- Surat maklum ibu bapa

  3.2- Jadual KTI-UPSR kepada guru subjek dan ibu

  bapa /penjaga murid.

  GB / GPK1

  SU Projek

  Koordinator Jadual Waktu1 hari

  4 Melaksanakan KTI-UPSR Ikut Topik Semua Guru 7 minggu

  5 Melaksanakan KTI-UPSR Ikut Set Soalan Semua Guru 8 minggu

  6 Penilaian & Penambahbaikan:

  Pemantauan Mei ,Jun,Julai dan Ogos

  - Penilaian prestasi- laporan

  - Rekod dalam dokumen

  GB, PK 1, Guru Kelas,

  SUP, SU Projek4 Minggu

  (C) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI: Program Anak Prestasi Ku (APK)

  Jadual C1: Pelan Taktikal Anak Prestasi Ku (APK)

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-

  jawab

  Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  47 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  48/66

  3 Anak Prestasi Ku Guru Besar

  GPK 1

  Semua Guru

  Mei - Ogos

  2010

  Tiada Anggaran

  Kos Kerana kos

  dan sumber di

  bawah

  tanggungjawab

  ayah / ibu angkat

  sendiri.

  a. Perubahan

  sikap dan

  tingkahlaku

  murid.

  b. Peningkatan

  prestasi anak

  angkat

  c. Peningkatan

  kehadiran

  murid.

  -peratus

  peningkatan

  prestasi murid

  -peratus

  kehadiran ke

  sekolah, kelas

  tambahan dan

  lain-lain aktiviti

  di sekolah

  - jumlah jam

  pertemuan

  antara ayah /

  ibu angkat

  dengan anak

  angkat.

  Sepetang

  bersama Anak

  Prestasi Ku.

  (Jamuan petang

  bersama anak

  dan ayah / ibu

  angkat)

  Jadual C2: Pelan Operasi Anak Prestasi Ku

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  MEI JUN JULAI OGOS

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  1

  Taklimat Program:

  1.1 Ucapan Guru Besar

  1.2 Pengumuman Senarai Anak Prestasi Ku

  1.3 Penerangan Tujuan dan Protokol APK

  1.4 Membincangkan Isu

  GBGPK HEM

  SU Projek1 hari

  2 Penyediaan dan Pengagihan Dokumentasi

  Program:

  SU Projek 1 hari

  48 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  49/66

  2.1- Borang Rekod Pertemuan APK

  3

  Mengedarkan

  3.1- Surat maklum ibu bapa

  3.2- Protokol dan Limitasi APK

  GPK HEM

  SU Projek1 hari

  4 Melaksanakan APKGuru dilantik Ayah / Ibu

  Angkat15 minggu

  5

  Penilaian & Penambahbaikan:

  Pemantauan Mei ,Jun,Julai dan Ogos

  - Penilaian prestasi pertemuan - Rekod APKSU Sekolah

  SU Projek4 Minggu

  (D) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI: Kem Motivasi UPSR

  Jadual D1: Pelan Taktikal KemMotivasi UPSR

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-jawab Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  49 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  50/66

  4 Kem Motivasi Guru Besar

  GPK 1

  GPK HEM

  GPK Kokum

  SU Projek

  Julai 2010

  (2 hari 2

  Malam)

  Jumlah Murid:

  14

  Kos:

  RM20 X 14 X 2

  Hari=

  RM560.00

  a. Keyakinan

  murid melalui

  pernyataan

  idea spontan.

  b. Penglibatan

  dalam aktiviti

  c. Kuantiti dan

  hasil kerja

  murid

  -peratus murid

  terlibat

  percakapan

  spontan

  -peratus

  kehadiran ke

  kem

  - peningkatan

  prestasi dalam

  ujian Julai

  Kem MUVALE

  Jadual D2: Pelan Operasi Kem Motivasi UPSR

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  MEI JUN JULAI OGOS

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  1 Mesyuarat:

  1.1 Ucapan Guru Besar

  1.2 Pembentangan Kertas Konsep

  1.3 Pembentukan AJK

  GB

  GPK HEM

  SU Projek

  1 hari

  50 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  51/66

  1.4 Menetapkan Aktiviti Kem

  1.5 Lain-lain Hal

  2Pemurnian Aktiviti dan Penyediaan Bahan-bahan

  KemSU Projek 2 hari

  3

  Mengedarkan

  3.1- Surat maklum ibu bapa

  3.2- Surat Jemputan

  GPK HEM

  SU Projek1 hari

  4 Melaksanakan Kem AJK Kem2 Hari

  2 Malam

  5Penilaian Kem:

  - Borang Penilaian KemSU Sekolah

  SU Projek2 Jam

  (E) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI: Bengkel Menjawab Soalan UPSR

  Jadual E1: Pelan Taktikal Bengkel Menjawab Soalan UPSR

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-jawab Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  51 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  52/66

  4 Bengkel Menjawab

  Soalan UPSR

  GPK 1

  SU Projek

  SU Sekolah

  SU Peperiksaan

  4 SIRI

  Siri 1

  Mac 2010

  (2 Hari)

  Siri 2

  Jun 2010

  (2 Hari)

  Siri 3

  Julai 2010

  (2 Hari)

  Siri 4

  Ogos 2010

  (2 Hari)

  Tiada

  Anggaran Kos.

  Kos dibiayai

  oleh Guru

  Pembimbing

  dan Guru

  Pembantu

  Pembimbing

  dalam KTI-

  UPSR

  a.Murid mudah

  faham

  kehendak

  soalan.

  b.Tiada soalan

  ditinggalkan

  kosong.

  c.Kualiti jawapan

  murid

  -Bilangan sir i

  bengkel

  -peratus

  kehadiran ke

  bengkel

  - peningkatan

  prestasi murid

  dalam ujian

  - peningkatan

  prestasi sekolah

  dalam UPSR

  Bengkel

  Menjawab Soalan

  Kertas 2 /

  Subjektif dalam

  UPSR

  Jadual E2: Pelan Operasi Bengkel Menjawab Soalan UPSR

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  MAC JUN JULAI OGOS

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  52 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  53/66

  1

  Penyediaan Bahan:

  1.1- Bentuk Arahan dalam Soalan UPSR

  1.2- Skema Markah

  1.3- Peruntukan Masa

  1.4- Teknik dan Petua Menjawab

  1.5- Aktiviti Murid

  GB

  GPK 1

  Ketua Panitia BM, BI,

  MATH dan SCNCE

  SU Projek

  SU Peperiksaan

  4 Hari

  2 Penyediaan Jadual dan PetugasSU Projek

  Guru Kelas1 hari

  3 Melaksanakan Bengkel Menjawab Soalan UPSR Semua Petugas Bengkel 2 hari

  4 Menjalankan Ujian Menggunakan Format UPSRGuru Subjek UPSR

  SU Peperiksaan2 Hari

  5

  Penilaian Bengkel:

  - Mengesan Keberkesanan Bengkel melalui

  - Prestasi murid dalamujian

  - Prestasi sekolah selepas bengkel dan ujian

  SU Peperiksaan

  SU Projek2 Jam

  (F) PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI: Kem Matematik / Sains (MASA)

  Jadual F1: Pelan Taktikal Kem MASA

  Bil Pelan

  Taktikal

  Tanggung-jawab Tempoh Kos/

  Sumber

  (RM)

  Output KPI Pelan

  Kontigensi

  53 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  54/66

  5 Kem MASA GPK 1

  SU Projek

  KP Matematik

  KP Sains

  1 Hari Jumlah Murid:

  14

  Kos:

  RM8 X 14 X 1

  =RM112.00

  a. Jumlah hasil

  kerja murid

  b.Jumlah bahan

  yang

  dihasilkan guru

  c.Jumlah murid

  lepasi ujian

  stesen

  d.Jumlah murid

  lulus PEKA

  -peratus murid

  lulus PEKA

  -peratus

  peningkatan

  prestasi murid

  dalam ujian

  Matematik dan

  Sains

  -peratus murid

  lulus

  dalam

  Matematik dan

  Sains UPSR

  Kuiz Sifir

  Matematik

  Kuiz Sains

  Jadual F2: Pelan Operasi Kem MASA

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

  STATUS PELAKSANAAN

  MAC JUN JULAI OGOS

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  1 Mesyuarat:

  1.1- Ucapan Guru Besar

  1.2- Pembentangan Kertas Konsep

  1.3- Pembentukan JK

  1.4- Menentukan bahan / peralatan

  GB

  GPK 1

  Ketua Panitia MATH dan

  SCIENCE

  SU Projek

  1 hari

  54 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  55/66

  1.5- Lain-lain hal

  2 Penyediaan bahan / peralatan kem

  GPK 1

  SU Projek

  Panitia Matematik

  Panitia Sains

  3 hari

  3

  Melaksanakan Kem MASA

  Semua Petugas Kem 1 hari

  4Menjalankan Ujian Menggunakan Format UPSR

  (Matematik dan Sains Sahaja)AJK Kem 1 hari

  5

  Penilaian Kem:

  - Mengesan Keberkesanan Bengkel melalui

  prestasi murid dalam ujian

  - Prestasi sekolah selepas bengkel dan ujian

  SU Peperiksaan

  SU Projek2 Jam

  55 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  56/66

  13. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.13.1 Pemantauan.

  Pemantauan adalah perlu untuk memastikan pegawai-pegawaipelaksana projek, melaksanakan semua program yang dirancang mengikutjadual dan berdasarkan keperluan murid. Pemantauan bagi Kelas TambahanProjek 3 dan KTI-UPSR direkodkan menggunakan borang dalam LampiranPEMANTAU.

  13.2 Laporan / Rekod.

  a) Laporan Pelaksanaan Program Sokongan FAJAR UPSR 2010.Untuk memastikan semua program sokongan dijalankan secara

  teratur, berkesan dan membantu kecemerlangan UPSR SK. Obah 2010,maka sistem Laporan Pelaksanaan perlu diadakan sebagai bahan rujukanpenambahbaikan program pada masa akan datang. Bagaimanapun, bagimeminimum gangguan terhadap tugas utama guru, maka hanya program-program yang disediakan Pelan Taktikal dan Pelan Operasi sahaja yangperlu dilaporkan secara bertulis dan mengikut format laporan yangdisediakan.

  Laporan bertulis, kemas dan dibukukan bagi tiga program di atas,hendaklah disediakan dan dihantar kepada Guru Besar, dalam masaseminggu dari hari akhir pelaksanaan program. Laporan hendaklahdisediakan mengikut format seperti Lampiran LAPORAN.

  b) Penyediaan RekodDokumentasi sangat dituntut oleh jabatan sebagai bukti sekolah

  melaksanakan program peningkatan kurikulum dengan terancang. Dalammesyuarat-mesyuarat kurikulum, dokumentasi dirujuk sebagai evidence

  sekolah merancang dan melaksanakan program. Maka itu, beberapa borangrekod disediakan dalam projek ini. Tujuannya ialah menjadi bukti yangdapat ditunjukkan apabila diminta oleh pihak jabatan. Rekod-rekod ini bolehdidapati di bahagian Lampiran.

  Pelaksanaan projek ini juga menitikberatkan rekod-rekod prestasimurid bagi setiap ujian bulanan yang dijalankan. Pegawai-pegawaipelaksana projek boleh di bahagian 10.3 Headcount KPI Murid.

  14. PENUTUP

  Kesanggupan untuk bekerja lebih masa dapat memastikan projek

  ini dilaksanakan dengan jayanya. Niat yang betul semasa kita bekerja akanmenjadikan murid-murid kita mencapai sasaran prestasi akademik yangditetapkan. Kesanggupan bekerja dan niat yang betul ini kalau diadun dandisebatikan akan menjadikan kita sebenarnya melakukan ibadah dalamkerja kita. Sebab itu, hasil kerja kita akan mendapat keberkatan dan rahmatdari Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh itu, marilah kita bekerja dengan jujur,amanah dan dengan niat yang betul supaya pekerjaan kita diterima sebagaiibadah oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

  Asas pengetahuan pedagogi sudah dibekalkan kepada kitasemasa latihan ikhtisas di maktab. Dinamika guru juga diterapkan kepada

  kita.Maka itu, marilah kita kembangkannya dalam kerjaya guru kita. Biarkita benar-benar pakar dalam kerjaya guru ini. Kepakaran kita sebagai guruterlatih dapat kita buktikan hanya melalui pencapaian akademik yang

  56 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  57/66

  cemerlang anak-anak didik kita. Jayakan FAJAR UPSR 2010 dan buktikan kitaadalah guru yang sebenar.

  TERIMA KASIH, CIKGU!!!!

  15- LAMPIRAN

  SENARAI LAMPIRAN:

  15.1 - PEMANTAU - Borang yang digunakan untuk memantau atau menyeliaproses pengajaran dan pembelajaran dalam program KelasTambahan Projek 3 dan Program KTI-UPSR.

  15.2 - FORMAT LAPORAN - Format laporan ini adalah untuk panduanmenyediakan laporan untuk semua program dalam ProjekFAJAR UPSR 2010 yang disediakan Pelan Taktikal dan Pelan

  Operasi.

  15.3 - KTI-UPSR/A - Borang Rekod Mengajar Guru semasa Kelas TambahanIntensif UPSR. Borang ini boleh diperbanyakkan dandibukukan bersama Buku Konsep Projek FAJAR UPSR 2010atau dibukukan secara berasingan. Pembimbing Utama danPembantu Pembimbing hendaklah menyimpan rekod yangberasingan.

  15.4 - KTI-UPSR/B - Borang Rekod Kehadiran Murid Ke KTI-UPSR. Borang inidibukukan bersama Buku Konsep ini.

  15.5 - REKOD APK - Borang Rekod APK digunakan untuk merekodkan jampertemuan dan aktiviti bimbingan guru (ayah / ibu angkat)terhadap anak (murid) angkat mereka.

  15.6 - JWBHOME/A - Cadangan Jadual Waktu Belajar Di Rumah. Bolehdiubah jika kurang sesuai. Pastikan semua murid sasarandibekalkan dengan jadual ini. Kerja rumah pada hujungminggu hendaklah diberi mengikut ruang masa subjekdalam jadual.

  15.7 - JWBHOME/B - Ini adalah Borang Rekod Penghantaran Kerja Rumahatau apa sahaja tugasan yang diberikan guru kepadamurid. Penggunaan borang ini amat penting supaya dapatmengesan murid yang malas dan engkar arahan kerja guru.Murid yang tiga kali berturut-turut tidak hantar kerja rumahperlu dirujuk kepada Guru Disiplin dan KaunselorPembelajaran untuk diberikan nasihat dan amaran.

  57 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  58/66

  LAMPIRAN 15.1 PEMANTAU

  NAMA PEGAWAI : BIL.PEMANTAUAN :SUBJEK DIAJAR : TARIKH:STATUS PEMANTAUAN LALU: MASA:NAMA/JAWATAN PEGAWAI MEMANTAU:

  TARGET NILAI PEMANTAUAN KALI INI :.

  Bil.

  Kriteria

  Skor 1 - 5 Jumlah Skor

  NK + NKJ/NR2

  Penilaian

  Kendiri

  PenilaianKetua

  Jabatan /Rakan

  01.

  Persediaan mengajar dibuatdengan kemas dan berfokus.

  02.

  P & P dilaksana berdasarkanpersediaan yang dibuat.

  03.

  Perancangan / Pelan TindakanKerja didokumentasi dandibukukan.

  04.

  Kerja dijalankan mengikut pelantindakan yang disediakan.

  05.

  Kehadiran kerja menunjukkankomitmen dan bukan keranadiwajibkan.

  06. P & P berbentuk KBSR dan ICT

  07.

  Kehadiran Kumpulan Sasaranmeununjukkan minat belajar danbukan kerana dipaksa.

  08.

  Minat dan budaya belajarKumpulan Sasaran bolehmenghasilkan Prestasi UPSRSekolah 50% dan ke atas.

  09.

  Prestasi Kerja dan Subjek YangDiajar boleh mencapai Sasaran

  KPI Subjek.10 Dokumen seperti di Lampiran

  58 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  59/66

  .disediakan dan menunjukkankerja dilaksanakan denganpenuh tanggungjawab.

  JUMLAH SKORSTATUS PEMANTAUAN SEMASA

  STATUS SKOR: GEMILANG (41 50) CEMERLANG (31 40) BAIK ( 21 30 ) LEMAH ( 11 20 )SANGAT LEMAH ( 0 10 )

  ULASAN UMUM PEMANTAUAN:

  .

  .

  TANDATANGAN PEMANTAU :

  NAMA :

  .

  JAWATAN :

  ..

  TARIKH :

  ..

  LAMPIRAN 14.2 FORMAT LAPORAN

  LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN ..

  UNIT SK. OBAH BELURAN.

  ..; Pendahuluan.

  01. Lampiran Minit Mesyuarat dan Kertas Konsep (jika perlu disediakan -

  rujuk Pelan Operasi )

  Persiapan Pelaksanaan Program.

  02. Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program.

  03. Kumpulan Sasaran (Spesifikasi) - Kumpulan Murid / Mata pelajaran

  04. Tujuan

  05. Objektif

  06. Tentatif Program - Jadual perjalanan program

  07. Pengisian Program -Aktiviti-aktiviti yang dijalankan

  08. Senarai Keputusan Pertandingan /Ujian / Dan Lain-lain

  09. Penyata Kos Sebenar Program

  59 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  60/66

  10. Kesimpulan - Pandangan keseluruhan mengenai perjalanan program

  dan hasilnya.

  11. Lampiran - Contoh : Set soalan / kuiz dan lain-lain.

  12. Pengesahan Laporan - Disediakan Oleh, Disahkan Oleh.

  LAMPIRAN 15.3- BORANG REKOD P&P KTI-UPSR

  Bil. Pertemuan KTI-UPSR : Subjek:..

  Tarikh KTI-UPSR Dijalankan: Masa:

  ..

  Jumlah Murid Hadir : Peratus

  Kehadiran:..

  Jenis Set Soalan Yang Dibincangkan: Soalan Topikal / . Set

  Soalan UPSR Topik Yang Jadi Tumpuan:

  .

  Masalah Pembelajaran Yang Berjaya Diatasi :

  1:

  ..

  60 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  61/66

  2:

  ..

  3:

  ..

  Aktiviti Pembelajaran Yang Dijalankan:

  1:

  2:

  Tandatangan Guru :..

  Tandatangan Ketua Kelas :

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Bil. Pertemuan KTI-UPSR : Subjek:..

  Tarikh KTI-UPSR Dijalankan: Masa:

  ..

  Jumlah Murid Hadir : Peratus

  Kehadiran:..

  Jenis Set Soalan Yang Dibincangkan: Soalan Topikal / . Set

  Soalan UPSR

  Topik Yang Jadi Tumpuan:

  .

  Masalah Pembelajaran Yang Berjaya Diatasi :

  1:

  ..

  61 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  62/66

  2:

  ..

  3:

  ..

  Aktiviti Pembelajaran Yang Dijalankan:

  1:

  2:

  Tandatangan Guru :..

  Tandatangan Ketua Kelas :

  LAMPIRAN 15.4 BORANG REKOD KEHADIRAN MURID KTI-UPSR

  BIL NAMA MURID

  TARIKH DAN MASA

  JUMLAH

  01 HANIRATIH

  02 JILAH SUDEK

  03 MOHD ADHA

  04 NORHAMIDAH

  05 NORYUNI ROZALINA

  06 RAIZUL

  07

  RAJESHWARAN08 RAYANAH

  09 RAZALI

  10 SARNIE

  11 SHAHRIZ

  12 SITI AINI

  13 SITI NORAZLIN

  14 SITI NORLIANI

  BIL NAMA MURID

  JUM

  62 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  63/66

  LAH

  01 HANIRATIH

  02 JILAH SUDEK

  03 MOHD ADHA

  04 NORHAMIDAH

  05 NORYUNI ROZALINA

  06 RAIZUL

  07 RAJESHWARAN

  08 RAYANAH

  09 RAZALI

  10 SARNIE

  11 SHAHRIZ

  12 SITI AINI

  13 SITI NORAZLIN

  14 SITI NORLIANI

  LAMPIRAN 15.5 - REKOD APK

  Nama Ayah / Ibu Angkat (Guru):

  .

  Nama Anak Angkat (Murid) :..

  BI

  L

  TOPIK YANG

  DIBINCANGKAN DALAM

  PERTEMUAN

  TARIKH

  PERTEMU

  AN

  MASA

  PERTEMU

  AN

  TANDATAN

  GAN

  GURU

  TANDATAN

  GAN

  MURID

  63 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  64/66

  LAMPIRAN 15.6 - JWBHOME/A

  JADUAL WAKTU BELAJAR DI RUMAH

  NAMA MURID :

  .

  NAMA GURU PEMBIMBING :

  .

  HARI MASA SUBJEK

  JUMAAT

  2.00 PM -

  3.30 PMBAHASA MELAYU PENULISAN

  3.30 PM -

  4.30 PMBAHASA INGGERIS

  SABTU

  2.00 PM -

  3.30 PMBAHASA MELAYU PEMAHAMAN

  3.30 PM -

  4.30 PMSCIENCE

  8.30 PM -

  10.00 PM MATHEMATIC

  64 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  65/66

  AHAD

  8.00 AM -

  9.30 AMBAHASA INGGERIS

  9.40 AM -

  10.40 AMSCIENCE

  LAMPIRAN 15.7 - JWBHOME/B

  REKOD PENGHANTARAN KERJA MURID

  Mata Pelajaran :

  Nama Guru Mata Pelajaran :

  ..

  BI

  L

  TARIKH

  KERJA DIBERI

  TARIKHKERJA

  DIHANTAR

  BILANGAN

  SOALAN

  TANDATANGAN

  GURU

  TANDATANGAN

  MURID

  65 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR PROJEK FAJAR UPSR 2010 SK OBAH

 • 8/8/2019 FAJAR UPSR 2010

  66/66