Click here to load reader

f2.hcm.edu.vnf2.hcm.edu.vn/.../dai_hoi_ban_dai_dien_cmhs_  · Web view Ông Nguyễn Anh Cương, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết hoạt động Ban đại diện

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of f2.hcm.edu.vnf2.hcm.edu.vn/.../dai_hoi_ban_dai_dien_cmhs_  · Web view Ông Nguyễn...

ĐẠI HỘI

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày 14/10/2018, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THCS Lê Văn Hưu đã tổ chức Đại hội Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động động ban đại diện CMHS năm học 2017 -2018, phương hướng hoạt động ban đại diện CMHS năm học 2018 – 2019 và bầu trưởng ban, phó ban, thư ký và các thành viên ban đại diện. Đại hội cũng đã nghe ý kiến của các bậc PHHS và trả lời ý kiến của Hiệu trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.

MC giới thiệu chương trình

Đại biểu đang nghiên cứu văn kiện Đại hội

Thầy Phạm Tấn Phước - Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường THCS Lê Văn Hưu

Thầy Phạm Tấn Phước - Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường THCS Lê Văn Hưu

Thầy Phạm Tấn Phước - Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường THCS Lê Văn Hưu

Ông Nguyễn Anh Cương, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết hoạt động Ban đại diện năm học 2017-2018

Ông Nguyễn Anh Cương, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết hoạt động Ban đại diện năm học 2017-2018

Ông Trần Duy Vụ, thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu Phương hướng Ban đại diện năm học 2018-2019

Đoàn Chủ tịch điều khiển thảo luận, đóng góp ý kiến

Phát biểu ý kiến của Phụ huynh học sinh

Phát biểu ý kiến của Phụ huynh học sinh

Phát biểu ý kiến của Phụ huynh học sinh

Hiệu trưởng trả lời ý kiến

Ban Đại diện 2017 -2018 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Hiệu trưởng tặng quà chia tay cho ban đại diện

Ban đại diện năm học 2018-2019 ra mắt Đại hội