Evropski univerzitet Brčko

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Evropski univerzitet Brčko

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  1/12

  Registarska struktura u ProcesoruIntel i8086

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  2/12

  Intel i8086 je prvi 16-bitni mikroprocesor, dizajniran je

  1978. godine u Intelu. Arhitektura i8086 zasnovana je na arhitekturi i8080 i

  i8085

  Model programiranja mu je imao osnovu starijih

  modela pa je bio kompatibilan sa starijim procesorimai8080 i i8085

  Uvod:

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  3/12

  Organizacija mikroprocesora i8086

  - obavlja sve poslove potrebne da bi se izvravale pojedine instrukcije- sastoji se od aritmetiko-logike jedinice, fleg registra i jo osam

  registara za razliite podatke, te odgovarajue upravljake logike

  - obavlja sve potrebne radnje za komuniciranje mikroprocesora s vanjskim svijetom

  - dovodi instrukcije iz memorije, dohvata operande iz memorije, upisuje u memoriju, prihvata ipredaje podatke vanjskim jedinicama i slino

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  4/12

  Registri mikroprocesora i8086- Registri mikroprocesora i8086 su memorijske jedinice veliine 16 bita (2bajta) ugraene u mikroprocesor i ima ih 14

  - Nad njihovim sadrajem mikroprocesor izvrava aritmetiko-logikeoperacije, u njima formira adrese memorijskih lokacija u RAM memoriji, itd

  - Svaki registar ima svoje ime- Neki registri imaju samo jednu namjenu i ne mogu se koristiti za druge

  namjene, dok su neki registri vienamjenski

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  5/12

  Registri mikroprocesora i8086

  - 4 16-bitna registra opste namene, koji se mogu adresirati i kao 8 8-bitnihregistara

  - 2 16-bitna pokazivaka registra

  - 2 16-bitna index registra

  - 4 16-bitna segment registra

  - Programski broja

  - Status registar sa 9 flegova

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  6/12

  Registri opste namjene:

  AX - Akumulator (rezultat instrukcije, stavljanje podataka nastek)

  BX - Bazni registar(ofsetni dio adrese)

  CX - brojaki registar(aritmetiko-logikim operacijama, broja u

  petljama ) DX - registar podataka (aritmetiko-logikim operacijama,

  adresiranje portova)

  Registri mikroprocesora i8086

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  7/12

  Pokazivaki registri:

  SP - Stack pointer (sadri ofsetni dio adrese podatka na vrhusteka)

  BP - Base pointer(sadri ofsetni dio podatka unutar steka)

  Indeksni registri: SI - Source index

  DI - Destination index

  (formiranje rezultata ili operanada aritmetiko-logikih instrukcija)

  Registri mikroprocesora i8086

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  8/12

  Segment registri:

  CS - Code segment (sadri segmentni dio adrese tekue instrukcije)

  DS - Data segment (sadri segmentni dio adrese podataka u RAM) SS - Stek segment (sadri segmentni dio adrese podataka u steku )

  ES - Extra segment (pomoni segmentni registar)

  Programski broja :

  IP - Instruction-Pointer (sadri ofsetni dio adrese tekue instrukcije (tj.prvog bajta tekue instrukcije))

  Registri mikroprocesora i8086

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  9/12

  Status registar sa 9 flegova: OF - overflow flag (1 ako je rezultat izvan doputenoga podruja)

  CF - carry flag (1 ako se dogodi prijenos iz najznaajnijeg bita priizvedbi aritmetikih operacija)

  PF - parity flag(1 ako je broj jedinica u rezultatu paran broj) AF - auxiliary carry flag (1 ako se dogodi prijenos iz nibla (nibl=4 bita)

  manje teine u nibl vee teine)

  ZF - zero flag (1 kada je rezultat izvoenja instrukcije jednak 0)

  SF - sign flag (1 ako je rezultat negativan)

  TF - trap flag (1 ako je rezultat izvan doputenoga podruja)

  IF - interrupt enable flag (1 znai da e zahtjevi za prekid bitiprihvaeni)

  DF - direction flag (0 podrazumijeva da je sljedei byte na veoj

  adresi,1 podrazumijeva da je sljedei byte na nioj adresi)

  Registri mikroprocesora i8086

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  10/12

  Memorija mikroprocesora i8086 podijeljena je po

  segmentima. Jedan segment je veliine 64KB.Mikroprocesor i8086 moe istovremeno da radi sa 4segmenta od kojih svaki ima unapred definisanu propisanuulogu.

  To su:

  Kodni segment(code segment) Segment podataka(data segment)

  Segment podatakaorganizovanih u stek(stack segment)

  Ekstra segment (extra segment)

  Segmentacija memorije

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  11/12

  Neposredno adresiranje (mov ah, 34h)

  Registarsko adresiranje (mov ax, bx)

  Registarsko indirektno adresiranje (mov al,[bx])

  Direktno adresiranje (mov al, [0234]h (smisao: alc(ds:234)))

  Indeksirano adresiranje (mov al,20h[si])

  Bazno adresiranje (mov al,20h[bx] )

  Bazno indeksirano adresiranje (mov al,ds:[bp][si])

  Bazno indeksirano relativno adresiranje (mov al,ds:25h[bp][si])

  Metode adresiranja

 • 8/21/2019 Evropski univerzitet Brko

  12/12

  Registri opte namjene privremeno smjetaju podatke koji e bitiprocesirani od strane CPU, dok registri specijalne namjene mogusmjestiti u broja instrukcija sledeu instrukciju u sekvenci koja ebiti procesirana. Kretanje podataka ka i od registra je potpunotransparentno za korisnika, pa i programera. Samo asemblerskiprogrami mogu pristupati registru. Kod programskih jezika visokognivoa kompajler (prevodilac) je odgovoran za prevoenje operacijavisokog nivoa u operacije niskog nivoa koje pristupaju registrima.

  Dakle, registri omoguavaju centralnoj procesorskoj jedinici brzpristup podacima i instrukcijama. Njihova veliina odreuje veliinupodatka/instrukcija kojima se manipulie. Zbog toga je 16-bitnimikroprocesor i8086 je daleko za svojim ovovremenicima iji registrisu

  Zakljuak:

Search related