Click here to load reader

Evaluarea efectelor implementării · PDF file Evaluarea efectelor implementării strategiei Pentru selectarea scenariului optim, intervențiile au fost modelate cu ajutorul Modelului

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Evaluarea efectelor implementării · PDF file Evaluarea efectelor implementării strategiei...

 • 7 Evaluarea impactului mobilităţii pentru cele trei niveluri teritoriale

  Eficienţa economică

  Evaluarea efectelor implementării strategiei

  Pentru selectarea scenariului optim, intervențiile au fost modelate cu ajutorul Modelului de Transport iar, ulterior, au făcut obiectul Analizei Cost-Beneficiu. Rezultatele sunt prezentate în continuare.

  Tabel 7-1 Rezultatele de impact ale implementării Scenariului

  2015 2020 2030 2015 2020 2030

  Total autoturisme*km 121,768,460 158,250,243 210,511,564 121,768,460 157,950,012 210,633,999

  Total camioane*km 21,681,810 27,722,141 35,492,027 21,681,810 27,070,809 34,611,432

  Total vehicule*km 143,450,271 185,972,384 246,003,591 143,450,271 185,020,821 245,245,431

  Total autoturisme*ore 3,004,019 3,860,541 5,540,997 3,004,019 3,013,895 4,279,625

  Total camioane*ore 403,882 456,317 631,694 403,882 454,836 631,406

  Total vehicule*ore 3,407,901 4,316,859 6,172,691 3,407,901 3,468,731 4,911,031

  GHE (CO2)

  NMVOC evacuat

  NOx evacuat

  PM evacuat

  PM neevacuat

  SO2 evacuat

  27.025

  16.207 mil. Euro 16.6%

  65.919 mil. Euro 67.4%

  0.823 mil. Euro 0.8%

  14.801 mil. Euro 15.1%

  Indicator

  Parcursul total al vehiculelor

  (mil. veh*km pe an)

  Timpul mediu al pasagerilor

  (mil. veh*ore pe an)

  Viteza medie de parcurs a autoturismelor in

  ora de varf AM (km/h)

  Parcursul mediu al autoturismelor in ora de

  varf AM (km)

  Durata medie de calatorie in ora de varf AM

  (minute)

  Reducerea gazelor cu efect de sera CO2 (tone

  pe an)

  Reducerea emisii lor poluante (tone pe an)

  Gradul de crestere a util izarii transportului in

  comun (nr. mediu zilnic calatorii)

  D. Indicatorii de apreciere a

  eficientei economice

  Cost de constructie (preturi fixe 2016, neactualizat) mil. Euro, fara TVA

  Beneficii din reducerea VOC (actualizate)

  Beneficii din reducerea VOT (actualizate)

  Beneficii din reducerea nr de accidente (actualizate)

  Beneficii din reducerea efectelor asupra mediului (actualizate)

  Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 19.54%

  Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV) 71,892,159

  Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 3.60

  C. Efectele asupra mediului

  pe orizontul de prognoza

  2015-2045 (tone)

  1,873,031.3 1,576,042.8

  290.4 246.7

  3,541.5 2,953.6

  54.5 45.6

  88.4 74.3

  12.5 10.5

  Indicatori Scenariul Do-Minimum Scenariul Do-Something

  Impactul asupra cererii de

  transport:

  A. Distanta parcursa de

  vehicule

  Impactul asupra cererii de

  transport:

  B. Timpul total alocat

  deplasarii vehiculelor

  -18.90%

  VariatieScenariul Do-Minimum Scenariul Do-Something

  246,003,591 245,245,431 -0.31%

  6,172,691 4,911,031 -25.69%

  21.80 31.10 29.91%

  4.72 4.73 0.06%

  E. Indicatori de rezultat

  privind imbunatatirea

  mobilitatii urbane pe

  ansamblul Municipiului

  Carei in anul de prognoza

  2030

  127.23 106.04 -19.98%

  - 1,200

  13.00 9.12 -42.59%

  59,830 50,320

 • PMUD Carei Pag. 209

  Tabel 7-2 Rezultatele de impact ale implementării strategiei Do Something vs. Do Minimum

  Proiectele identificate pentru care rezultatele testării sunt favorabile formează strategia de dezvoltare a transportului urban în Municipiul Carei.

  Pentru evaluarea strategiei Modelul de Transport asociat PMUD al Municipiului a fost rulat. Ulterior, a fost realizată și o Analiză Cost-Beneficiu. Principalele rezultatele sunt prezentate în tabelul anterior.

  Implementarea strategiei de dezvoltare a transportului urban, ca parte a planului de mobilitate urbană integrată, produce următoarele efecte principale la nivelul anului , din perspectivă eficienței economice:

  o Indicatorii de eficiență economică sunt favorabili, Rata Internă de Rentabilitate Economică fiind superioară ratei de actualizare de 5%, având o valoare de 11.3%

  Obiective

  generale Indicatori UM

  Valoare an

  bază Valoare Do

  Minimum 2020

  Valoare Do

  Minimum 2030

  Valoare Do

  Something

  2020

  Valoare Do

  Something

  2030

  Variaţie DM2020 -

  DS2020

  Variaţie DM2030 -

  DS2030

  Eficienţa Economică

  Rata Internă de Rentabilitate Economică

  % - - - - 11.3% - -

 • Impactul asupra mediului

  Sectorul transporturi are o contribuție semnificativă la emisiile de gaze cu efect de seră GES . Din analiza informațiilor furnizate de ultimul inventar național transmis de către România în anul se constată că se menține ridicată contribuția la emisiile de gaze cu efect de seră a sectorului energetic - 69.98% (cel mai ridicat procent din totalul emisiilor de GES din care subsectorul industria energetică reprezintă . % şi transporturile 16.89%.

  Transportul reprezintă în jur de o treime din totalul consumului final de energie în țările membre UE şi mai mult de o cincime din emisiile de gaze cu efect deseră. De asemenea, acesta este responsabil de o mare parte a poluării aerului în mediul urban, precum şi de poluarea fonică. Volumul de transport este în creştere: anual cu

  , % pentru pasageri şi cu , % pentru transportul de mărfuri. Această creştere depăşeşte îmbunătățirile realizate în eficiența energetică a diverselor mijloace de transport.

  În ciuda creşterii transportului, emisiile asociate de substanțe nocive precum monoxidul de carbon, hidrocarburile nearse, particulele şi oxizii de azot sunt în scădere deoarece sunt impuse norme mai stricte de emisii pentru autovehicule şi camioane.

  Pachetul de măsuri propuse are ca obiect strategic major reducerea poluării pe trama stradală majoră prin:

  o Reducerea congestiei în puncte cheie

  o Reducerea cotei modale a deplasărilor cu autoturismul, în favoarea transportului public, a utilizării bicicletei și a mersului pe jos

  o Utilizarea mijloacelor de transport în comun ecologice.

  Pentru toate intervențiile considerate, emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile poluante generate de transport se reduc cu 14,5% pe perioada de perspectivă 6-2030, conform rezultatelor analizelor prezentate în Tabelul 7.2.

  Tabel 7-3 Indicatorii de impact asupra mediului în scenariul A face ceva

  Accesibilitate

  Implementarea portofoliului de proiecte incluse în PMUD va conduce la reducerea duratelor de deplasare cu 5,7% în anul 202 , respectiv cu % la nivelul anului , diferențe între scenariile Do Minimum și Do Something.

  Obiective

  generale Indicatori UM

  Valoare an

  bază Valoare Do

  Minimum 2020

  Valoare Do

  Minimum 2030

  Valoare Do

  Something

  2020

  Valoare Do

  Something

  2030

  Variaţie DM2020 -

  DS2020

  Variaţie DM2030 -

  DS2030

  Poluarea atmosferica

  (pulberi) tone-an 86.5 107.5 110.1 99.5 95.2 -8.0% -15.6%

  Emisiile GES tone-an 19,039.8 19,571.5 19,663.0 18,221.1 17,165.8 -7.4% -14.5%

  Poluarea fonică db 61.2 62.8 65.1 58.5 55.9 -7.3% -16.4%

  Impactul

  asupra

  mediului

 • PMUD Carei Pag. 211

  Figură 7-1 Afectarea traficului - anul de perspectivă , Scenariul Cu Proiect

 • Planșa următoare prezintă variațiile volumelor de trafic înainte și după implementarea proiectelor. Cu verde sunt reprezentate scăderile de trafic iar cu roșu creșterile.

  Figură 7-2 Afectarea traficului – planșă diferențe - anul de perspectivă , Scenariul Cu Proiect vs. Scenariul Fără Proiect

  Se poate observa că implementarea proiectelor va avea ca efect o încărcare mai echilibrată a fluxurilor de trafic. Pe lângă reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor se vor obține și scurtarea lungimilor de parcurs pentru anumite relații de trafic. Un exemplu poate fi reprezentat de relația de traversare pe direcția sud - est, traficul de tranzit va ocoli zona urbană pe Centură Carei Sud , cu beneficii pentru toate părțile, atât pentru riverani care vor resimți diminuarea traficului printr-o poluare mai scăzută și o circulație mai fluentă, cât și pentru utilizatorii aflați în tranzit, care vor parcurge distanțele mai rapid.

  De asemenea, cea mai importantă deviere a traficului, va fi cea a traficului greu care în prezent se desfășoară prin oraș pe bd. Octombrie – Calea Mihai Viteazul.

  Construirea Centurii de ocolire Carei Nord va ajuta la mai buna deservire a zonelor industriale aflate în nordul orașului.

  Avantajul principal al drumurilor cu rol ocolitor, va fi dat de scăderea semnificativă a vehiculelor grele care, în prezent, circulă pe rețeaua stradală axul DN F .

  Se poate concluziona că scoate în afara orașului a traficului de tranzit, va îmbunătăți condițiile de viață în municipiul Carei prin:

  o Reducerea poluării fonice și chimice prin îndepărtarea traficului greu de zona urbană

  o Creșterea gradului de siguranță al pietonilor și bicicliștilor

  o Creșterea fluenței circulației

  o Diminuarea semnificativă a șocurilor mecanice induse de vehiculele grele asupra imobile