of 25 /25
enjoyistra www.istra.com jesenautunno14

enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyistrawww.istra.com

jesenautunno14

enjoyistrawww.istra.com

Official partner of Istria

kolovozagosto14

Naslovnica_Enjoy.indd 1 21/07/2014 14:07

Page 2: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

impresumimpressumNakladnik | EditoreTuristiËka zajednica Istarske æupanijeEnte per il turismo dell’Istria

Pionirska 1, HR-52440 PoreË +385 (0)52 452797

[email protected] nakladnika | Per l’editore Denis IvoševićUrednica | Redattrice Vesna IvanoviÊOblikovanje | DesignSuzana Borzić, Teddy-Lee AkelićFotografije | Fotografie Igor Zirojević, Goran Šebelić,Renco Kosinožić, Eduard Strenja,Martin Čotar, Dean Dubokovič& Arhiv TZIŽ | Archivio ETITisak | Stampa Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

sadržajindiceenjoyhilltoptowns 04-13

enjoyart 14-17

enjoytradition 18-21

enjoygourmet 22-27

enjoywellness 28-31

enjoyfamily 32-35

enjoyevents 36-43

enjoyattractions 44-45

enjoymuseums 46-47

addressbook 48-49

enjoyistra [no 33] jesenautunnozimainverno

@

Gore In altoRt Kamenjak Punta PromontoreNeobično razveden najjužniji rt istarskog poluotoka zanimljiv je podjednako, promatra li se s kopna, mora ili pak iz zraka. L’ estremo lembo meridionale della penisola istriana, con la sua sinuosità insolita, è allo stesso modo interessante se osservato dalla terraferma, dal mare o dal cielo.

Naslovnica CopertinaNovigrad-CittanovaGradske zidine prigrlile su i sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici-ju i kulturu, sve ono što čini raskošno povijesno nasljeđe grada čiji prvi pisani spomen seže čak u daleku 599. godinu.Le mura cittadine hanno pro-tetto la ricca storia di questa città, il suo prezioso patrimonio culturale, la tradizione e la cul-tura, tutto ciò che rende ricco il patrimonio storico della città, di cui il primo riferimento scritto risale addirittura al lontano 599.

Podaci su prikupljeni zaključno s 06/08/2014. Nakladnik nije odgovoran za naknadne promjene datuma ili neodržavanje manifestacije. Uza sav trud uložen u objavljivanje potpunih i točnih infor-macija, uredništvo ne može preuzeti odgovornost za eventualne pogreške. I presenti dati sono stati aggiornati il 06/08/2014. L’editore non risponde di eventuali cambi-amenti di date o di appuntamenti rimandati. Nonostante l’attenzione rivolta alla raccolta e alla pubblicazione di dati esatti, la redazione non risponde di posibili errori riscontrabili nella presente pubblicazione.

Rt Kamenjak

Brestova

National park

Limski kanal

BUTONIGA

RAŠA

MR N

AI

Medulin

LižnjanLisignano

NP Brijuni

FažanaFasana

Marčana

PulaPola

VodnjanDignano

FuntanaFontane

RovinjRovigno

VrsarOrsera

PorečParenzo

NovigradCittanova

UmagUmago

SavudrijaSalvore

BrtoniglaVerteneglio

BujeBuie

PlovanijaPožane

Jelovice

Kaštel

Buzet

Roč

Hum

Lupoglav

Rabac

Plomin

RašaLabin

VišnjanVisignano

VižinadaVisinada

MotovunMontona

Kršan

Pićan

Gračišće

Cerovlje

PazinTinjan

Sv. Petar u Šumi

SvetvinčenatBarban

ŽminjKanfanar

BaleValle

Sv. Lovreč

OprtaljPortole

Tar-VabrigaTorre-Abrega

GrožnjanGrisignana

Kaštelir LabinciCastellierSanta Domenica

RijekaOpatija

www.istra.com3

Page 3: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

Istarski gradići na vrhovima brežuljaka ponosno i do-stojanstveno svjedoče o burnoj istarskoj povijesti, satkanoj od borbi i slavlja. Njihova magična aura prožet će svakoga tko zakorači uskim uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena. Zadivljujući pogledi s njihovih uzvisina čine ih primamljivim destinacijama u svako godišnje doba.

Città istriane sulle cime delle colline sono testimoni orgogliosi e dignitosi della turbolenta storia dell’Istria, tessuta di battaglie e di feste. La loro aura magica abbraccerà tutti quelli che passeggeranno nelle strette viuzze trasportandoli brevemente in un tempo diverso. La magnifica vista che si estende dalle loro colline ne fa una meta interessante in tutte le stagioni.

enjo

yhill

top

tow

ns Motovun-Montona Grad-spomenik, izrastao na 277 metara visokom brijegu,

jedinstveni je prizor autentičnog kamenog srednjovjekovnog istarskog gradića opasanog prstenastim zidinama. Pogled se sa zidina prostire na vinorodna polja i glasovitu motovunsku park šumu, bogatu tartufima. Od ulaza i gradske lože, do place sa crkvom Sv. Stjepana i zvonikom - kulom te uglačanim kamenim ulicama, Motovun s pravom nosi titulu jednog od najljepših istarskih gradića. Una città-monumento, sorta su una collina ad un’altitudine di 277 metri sopra il livello del mare, e rappresenta l’autentica immagine del borgo medievale istriano circondato da una serie di mura di cinta. Il panorama dalle mura cittadine comprende innu-

merevoli vigneti circostanti e soprattutto la rinomata foresta-parco di Montona, ricca di tartufi. A partire dalla porta d’entrata e dalla loggia cittadina, fino

alla piazza con la chiesa di S. Stefano ed il campanile - torre, fino alle vie pavimentate, Montona porta di diritto il titolo di una

delle cittadine più belle di tutta l’Istria.

Page 4: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

6 7

hilltoptownshilltoptowns

Završje-Piemonted’Istria (240 m)Spuštajući se cestom prema Zavr-šju sintagma bajkovita Istra dobiva puni smisao: pogled je to koji zaustavlja dah. U prvom je planu srednjovjekovni gradić izdignut na klisuri nad dolinom Mirne, a u daljini iza njega Motovun na drugoj strani rijeke, na nekom drugom brdu, kao da lebdi. I tu postaje živa priča o utvrdama, o životu iznad Mirne, o trgovini koja se odvijala u njenim lukama i plovnosti duboko u unutrašnjost, mističnosti Motovunske šume i stoljetnim borbama za posje-dovanjem. Naselje je nastalo na mjestu prapovijesne gradine, a o životu u antici svjedoče natpisi i reljefi. Prvi se put spominje u 11. st. u darovnici akvilejskom patrijarhu. Već je tada to bila neka vrsta utvrđene građevine, koja se pregrađivala i ojačavala tijekom uprave raznih vlasnika počevši od grofova Goričkih, pa Habsburgovaca, Devinske gospo-de te austrijskog carstva, a najop-sežnije u 16. st., kada je Završje s Kostanjicom na dražbi kupila obitelji Contarini. Scendendo la strada verso Piemonte, il sintagma “Istria magica” acquista piena-

mente senso: improvvisamente ci appare una vista mozzafiata. In primo piano spicca una citta-dina medievale appollaiata su un cocuzzolo sovrastante la valle dei Quieto, mentre in lontananza, oltre il fiume, si scorge Montona che, dalla cima del suo colle, sembra quasi sospesa a mezz’aria. Qui la storia prende vita: i castellieri, la presenza e l’attività umana sul fiume Quieto navigabile fino al profondo entroterra, i commer-ci che si svolgevano nei suoi porti, le lotte secolari fra i vari contendenti, l’atmosfera misti-ca della Foresta di Montona… ’insediamento, sorto sulle basi di un castelliere preistorico, fu abitato anche nell’antichità come confermano iscrizioni e rilievi. La prima attestazione del topo-nimo compare nel sec. XI in un atto di donazione al patriarca d’Aquileia. Già all’epoca risultava essere una sorta di fortilizio che venne ristrutturato e rafforzato a ogni passaggio di proprietà: prima i conti di Gorizia, quindi gli Asburgo, i signori di Duino e infine l’Impero austriaco. L’intervento più dettagliato fu compiuto dalla famiglia Contarini, che nel sec. XVI acquistò il feudo all’asta assieme a quello di Castagna.

Buje-Buie (222 m)Izvrstan strateški položaj bujskog brežuljka privukao je drevne sta-novnike još u brončano doba. Njihovo je podrijetlo nepoznato, a živjeli su u gradini, utvrđenoj prapovijesnoj naseobini na vrhu brežuljka. U Bujama i okolici pro-nađeni su ostaci 20-ak takvih gra-dina. Poznato je da su u željezno doba na njima živjeli Histri, prvi dokumentirani narod na istarskom području. Uspostavnom rimske vladavine u Istri teritorij Buja postaje zemljišni posjed tršćanske kolonije te biva uključen u regiju “Venetia et Histria”. Prapovijesna gradina u to je vrijeme napuštena, no u kasnoj antici ponovno oživ-ljava. Naseljavaju je izbjeglice što

uzmiču pred provalama Barbara te Buje postupno poprimaju obi-lježja utvrđenog srednjevjekovnog grada. U dokumentima se grad prvi put spominje 981. godine kao Castrum Bugle, u povelji njemačko-rimskog cara Otona II. U to je vrijeme bujski Kaštel podređen Akvilejskoj patrijaršiji, crkvenoj i upravnoj jedinici u Svetom Rimskom Carstvu. L’otti-ma posizione strategica del colle buiese attirò gli antichi abitanti ancora nell’era del bronzo. La loro origine è ignota e vivevano in una colonia all’interno di castelliere preistorico fortificato in cima al colle. A Buje-Buie e dintorni furono rinvenuti i resti di una ventina di castellieri di questo genere. È noto che nell’era del ferro qui vivevano

Oprtalj-Portole

Završje-Piemonte

infomust Istra CultureKulturne, povijesne i prirodne znamenitostiIstre

Siti culturali, storici enaturali dell’Istria

gli Histri, il primo po-polo do-cumentato sul territo-rio istriano. Con l’in-s t a u r a -zione del d o m i n i o r o m a n o in Istria il terr i tor io di Buje-

Buie diventa un possedimento terriero della colonia di Trieste e parte integrante della regione “Venetia et Histria”. Il castelliere preistorico in questo periodo vie-ne abbandonato, ma nella tarda antichità riprende vita: lo popola-no i profughi che fuggono davanti alle invasioni barbariche e Buje-Buie gradualmente assume le caratteristiche di città medievale fortificata. Nei documenti la città viene nominata per la prima volta nel 981 come Castrum Bugle, nel documento dell’imperatore germanico-romano Ottone II. In questo periodo il Castelliere di Buie è sottomesso al Patriarcato d’Aquileia, unità ecclesiastica e amministrativa del Sacro Romano Impero.

Oprtalj-Portole (378 m) Svojim sačuvanim srednjovjekov-nim tlocrtom, uskim ulicama, trgo-vima i prekrasnim venecijanskim palačama i portama te natkrivenim prolazima, a posebno svojim je-dinstvenim pogledom na Istru koji se pruža iz njegove gradske lože, po nekim najljepše lože u Istri, Oprtalj je pravi biser zaleđa koji valja dobro istražiti prije nego vas put preko Livada odvede do je-dinstvenog i čarobnog Motovuna. Tijekom posjeta Oprtlju mogu se razgledati i dvije crkvice oslikane freskama - crkvica Blažene Djevice Marije i Sv Roka.Con l’immutata disposizione medievale urbana, le strette vie, negozi e i bellissimi palazzi e portali Veneziani, oltre ai passaggi coperti, ed in particolar modo con l’unico colpo d’occhio sulla penisola Istriana che spicca dalla loggia cittadina, secondo molti la più bella d’Istria. Portole è un’autentica gemma dell’interno che vale la pena visitare, prima che la strada attraverso Levade vi conduca fino all’unica e ma-gica Montona. Durante la visita a Portole, si possono visitare anche due chiesette affrescate - la chiesetta di S. Maria e la chiesetta di S. Rocco.

Page 5: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

8 9

hilltoptownshilltoptowns

Grožnjan-Grisignana (228 m) Grožnjan je centar kulture viso-

ko na brežuljku, grad umjetnika,

pozitivnih vibracija te brojnih ga-

lerija i ateljea. Sredinom 14. st.

dolazi pod vlast Venecije koja

učvršćuje bedeme i promovira

ga u važno obrambeno središte.

Dio zidina sačuvan je do danas,

kao i gradska vrata s prijelaza iz

15. u 16. st., renesansna loža te

kapela sv. Kuzme i Damjana iz

1554. Nešto mlađa župna crkva

ima bogat barokni interijer.Grisignana è un centro culturale situato in cima a una collina, la città degli artisti, delle vibrazioni positive e di numerose gallerie e atelier. Verso la metà del XIV secolo passa sotto il dominio di Venezia, che rafforza la cinta muraria e ne fa un centro stra-tegico di difesa. Parte delle mura si sono conservate, come pure la porta cittadina che risale al XV-XVI secolo, la loggia rinascimentale e la cappella dei Santi Cosma e Damiano del 1554. La chiesa parrocchiale, di poco più recente, vanta degli interni ricchi e decorati in stile barocco.

Gračišće-Gallignana (296 m) Gračišće je naselje podignuto na ravnjaku brda čije se istočne padine uzdižu do 454 metara nadmorske visine. Grad je svoju današnju urbanu strukturu koju karakterizira jedinstven raspored ulica i trgova dobio u prvoj polovici 15. stoljeća, dakle u vrijeme kad su plemići iz roda von Walsee upravljali ovim krajevima u sa-stavu Austrijskog nadvojvodstva. U to je vrijeme nastala crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji na središnjem gračaškom trgu, do kojeg vodi kratka uličica uz reprezentativnu palaču Salamon.Gallignana è un borgo sorto sulla spianata di un colle i cui declivi orientali raggiungono l’altezza di 454 metri sopra il livello del mare. La cittadina deve il suo aspetto urbano odierno, sorto nella prima metà del XV secolo e caratterizzato da un ordine originale di vie e piazze, all’am-ministrazione della famiglia nobile dei von Walsee, nell’ambito dell’ar-ciducato austriaco. Fu allora che nella piazza centrale gallignanese venne eretta la chiesa dedicata alla Madonna o a Santa Maria, alla quale ci conduce una viuzza molto breve che passa davanti al rappresentativo palazzo Salomon.

Pićan-Pedena (335 m)Pićan je od antike do 18. st. bio

sjedište biskupije, a u vrijeme

Bizanta iz njega se upravljalo

značajnim područjem središnje

Istre. Očuvana je biskupska pa-

lača, dio zidina iz srednjeg vijeka,

kao i gradska vrata iz 14. st. Kao

jedan od centara nematerijalne

kulturne baštine, priređuje festival

istarskih legendi, mitova i priča.

Romanička crkvica uz groblje

oslikana je freskama, dok crkva

sv. Roka datira u 17. st.

Pedena fu sede vescovile dall’an-

tichità al XVIII secolo, mentre

in epoca bizantina da qui si

amministrava una parte significa-

tiva dell’Istria centrale. Il palazzo

vescovile, parte delle mura me-

dievali, e la porta cittadina del XIV

secolo sono assai ben conservate.

In veste di centro principale del

patrimonio culturale immateriale

organizza il festival delle leggende

istriane, dei miti e delle storie. La

chiesa che si trova accanto al

cimitero è affrescata e costruita

in stile romanico, mentre quella

di San Rocco risale al XVII secolo.

Žminj-Gimino (379 m) Žminj je izniknuo na brežuljku, u samom žarištu srcolikog po-luotoka Istre, između istočne i zapadne obale, između Raške doline i Limske drage, zaljeve kroz koje kao da se more s istoka i zapada pokušavaju dotaknuti.

Prapovijesni su stanovnici svoju

nastambu utvrdili na samom vrhu

brežuljka, na mjestu današnjeg

Kaštela. Gimino sorse sulla collina,

nel centro dell’Istria, penisola a

forma di cuore. Si trova tra le

coste est e ovest, tra la valle del

fiume Arsia e il canale di Lemme,

golfi dove i mari da entrambi i lati

sembrano incontrarsi. Gli abitanti

preistorici hanno costruito le loro

case in cima alla collina, nel luogo

del castello odierno.

Stari Rakalj (93 m) Castelvecchio Stari Rakalj (Castellare de Rachir)

nalazi se na uzvisini iznad rta

Sv. Nikole u Raškom zaljevu.

Riječ je nekadašnjoj pretpovi-

jesnoj gradini, antičkoj utvrdi i

srednjovjekovnom kaštelu, a do

danas je ostala sačuvana crkva

Sv. Agneze. Uz Sv. Agnezu vezane

su legende o gusarskim poho-

dima, nevremenima na moru i

potopljenom blagu. Koliko u njima

ima istine teško je reći, no ono

što je sigurno jest da posjetitelja

ovdje dočekuju čarobna priroda

i prekrasni vidici. Castelvecchio

d’Arsia (Castellare de Rachir) si

trova sul pendio sopra il promon-

torio di San Nicola nel Canale

d’Arsa - trattasi di una cittadella

storica, fortezza antica e castello

medievale. Oggi e rimasta preser-

vata la chiesa di Santa Agnese. Ad

essa si accostano leggende sulla

pirateria, sul maltempo in mare e

su tesori sommersi. Quanto tutto

cio rispecchi la realta e difficile a

dirsi ma senz’ombra di dubbio qui

il visitatore verra accolto da una

natura e panorama quasi magici.

OprtaljLabin-Albona (320 m)

Grožnjan-Grisignana

infomust Karte Istra Bike potražite u turi-stičkim uredimaPer le mappe Istra Bikerivolgersi all’uffi-cio turistico più vicino

Page 6: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

10 11

hilltoptownshilltoptowns

Draguć-Draguccio (503 m) Draguć, prvi se put spominje u obliku Dravuie 1102. godine u darovnici Ulricha II. akvilejskom patrijarhu. Zanimljiv događaj zbio se 1294. kada grof Albert II. Gorički daruje Draguć Maingualdu iz obližnje Kašćerge kao dio poklona za vjenčanje. Pedeset godina kasnije pripojen je Pazinskoj knežiji. Na području kaštela u 15. se stoljeću gradi župna crkva sv. Križa, a cijelo je naselje zaokruženo obrambenim zidinama s ugaonim kulama čiju je izgradnju nadzirao venecijanski providur F. Basadonna. Zidine podižu novi vlasnici jer ih je Venecija velikim dijelom uništila u pohodu 1421. godine (vojsku je vodio Taddeo d’Este). Ponovno je razoren 1471., 1482. i 1511. u pustošenju Turaka. Nakon mira Venecije i Austrije sklopljenog 1523. Draguć je pripojen Veneciji od kada raste njegova važnost kao pograničnog utvrđenog grada-ka-štela. Denominato come Dravuie, Draguccio, viene menzionato per la prima volta nel 1102, nell’atto di donazione di Ulrico II al patriarca d’Aquileia. Un avvenimento inte-ressante accadde nel 1294 quando il conte Alberto II di Gorizia, donò

Draguccio alla nobile Maingulda della vicina Caschierga, come par-te del dono di nozze. Cinquant’anni più tardi fu aggregato alla Contea di Pisino. Sul sito del castello, nel XV secolo viene costruita la chiesa parrocchiale della Santa Croce e l’intero villaggio è circondato da mura di cinta con torri angolari la cui costruzione è supervisionata dal provveditore veneziano F. Ba-sadonna. Le mura vengono erette dai nuovi proprietari, perchè gli stessi Veneziani le distrussero nel-la spedizione del 1421 (l’esercito era comandato da taddeo d’Este). Fu nuovamente distrutto nel 1471, 1482 e 1511 con l’avvento dei Turchi che, dove passavano, de-vastavano tutto. Dopo la pace fra Venezia e l’Austria, stipulata nel 1523, Draguccio viene annesso a Venezia e da questo momento cresce la sua importanza, quale città bastione - castello di confine.

Hum-Colmo (331 m) Dobrodošlicu u ovaj srednjovje-kovni gradić na brežuljku iznad izvora rijeke Mirne svakome po-sjetitelju iskazuju glavna gradska vrata svojim natpisom: “tom ma-lom gradiću u pohode dođi, na kamenu tvrdu toplina vri”. Prolaz kroz dvostruka ulazna vrata s po-

četka 12. stoljeća, a ova sačuvana su iz 1562. godine, vodi nas do trga najmanjeg grada na svijetu, Huma. Na iznimno malom prosto-ru nalaze se svi sadržaji grada: gradska lođa, kuće za vlastelu i obične mještane te župna crkva s rezidencijom za župnika. La porta di questa cittadina medievale reca una scritta che esprime il benve-nuto ad ogni visitatore: “Vieni a visitare questa piccola cittadina, le cui dure rocce emanano calore“. Accedendo attraverso la doppia porta d’entrata che risale all’inizio del XII secolo, di cui quella conser-vata è del 1562, ci troviamo nella piazza della città più piccola del mondo, Colmo. In questa località veramente piccola, ci sono tutti

Buzet-Pinguente

Draguć-Draguccio

njak, Draguć, Roč, Hum. Ograničen životni prostor opasan zidinama i dominantni položaj kaštela uvjeto-vao je njihov urbani razvoj. U to je vrijeme položena i urbana osnova Buzeta, grada koji se pruža po hrptu brežuljka. Danas je Buzet najpoznatiji kao ‘grad tartufa’ zbog božanskog gomolja čija su najbolja “lovišta” u Istri smještena upravo u šumama uz dolinu Mirne. Njemu u čast svake se godine od rujna do studenog organiziraju Dani tartufa, a u Buzetu se drugog vikenda u rujnu priređuje i velika pučka svetkovina kada se u ogro-mnoj, nekoliko metara velikoj tavi priprema i velika kajgana - fritaja s više od 2000 jaja (2014!) i 10 kilograma tartufa, čime službeno i počinju Dani tartufa u Istri. Pinguente è posizionata nella parte settentrionale dell’Istria. È un borgo medievale situato su una collina ai cui piedi si estende la fertilissima valle dove scorre il Quieto (Mirna), il più grande fiume istriano. Nel corso del Medioevo, Pinguente segue il destino di tutta l’Istria settentrionale, passando dalle mani di un sovrano a quelle di un altro: re franchi, feudatari te-deschi, patriarchi d’Aquileia (1102 - 1421), la Serenissima Repubblica di Venezia (1421 - 1789). Sulle cime dei colli lungo il Quieto e

i contenuti di una città: la loggia cittadina, le case per la nobiltà e i comuni abitanti, e la chiesa parrocchiale con la residenza per il parroco. Buzet-Pinguente(153 m)Buzet se nalazi na samom sjeveru Istre, a stari je srednjovjekovni grad smješten na brežuljku iznad vrlo plodne doline najveće istarske rijeke Mirne. Tijekom srednjeg vijeka Buzet je pratio sudbinu sjeverne Istre mijenjajući vlada-re: franačke kraljeve, njemačke feudalce, akvilejskog patrijarha (1102. - 1421.), Presvijetlu Repu-bliku Veneciju (1421. - 1789.). Na vrhovima brežuljka duž Mirne i na obroncima Ćićarije nastaje niz malih gradova: Rašpor, Vrh, Sovi-

sui pendii della Ciceria vengono fondate più cittadine (Raspo, Vetta, Sovignacco, Draguccio, Rozzo, Colmo). Le mura che delimitano lo spazio vitale e la posizione dominante del castello hanno condizionato lo sviluppo urbano. In quel periodo viene posta anche la base urbana di Pinguente - la città si estende lungo il dorso del colle. Oggi Pinguente è sopratutto nota per essere la “Città dei tartufi”. Nella valle del fiume Quieto c’è il terreno migliore per la proli-ferazione del prezioso tubero. Il tartufo bianco d’Istria, secondo i conoscitori, può venir paragonato a quello molto più conosciuto proveniente da Alba, in Pie-monte. Le “Giornate del tartufo” in programma dal settembre al novembre sono diventate un appuntamento tradizionale. L’appuntamento con il tartufo è fissato per il secondo fine settimana di settembre quando in una padella gigante viene cu-cinata una frittata di dimensioni enormi. Vengono usate più di 2 000 uova (2014!) accompagnate da 10 chilogrammi di tartufi. Questo appuntamento, in effetti, segna l’inizio delle Giornate del tartufo in Istria.

Page 7: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

12 13

hilltoptownshilltoptowns

Dvigrad-Duecastelli (150 m) Dvigrad su impresivni ostaci grada koji se prostirao na dva brežuljka i imao 2.000 stanovnika. Zbog kuge i ratova, već sredinom 17. st. u njemu žive samo 3 obitelji, a 1714. konačno zamire preseljenjem župe u Kanfanar. Najveći je kompleks srednjovjekovnih ruševina u Istri. Čine ga dvostruki pojas zidina i troja vrata, stare ulice, kule iz 14. st. te ostaci više od 200 zgrada. Na vrhu brežuljka bio je centar s trgom, gradskom palačom i crkvom sv. Sofije.Duecastelli è costituito dagli im-pressionanti resti di una città che si estendeva su due colli e che contava 2000 abitanti. Causa la peste e le guerre. Duecastelli si spegne definitivamente nel 1714, quando la sede parrocchiale si sposta a Canfanaro. È il complesso più grande di rovine medievali in Istria, costituito da una doppia cinta muraria e tre porte cittadine, antiche vie e torri del XIV secolo, e dai resti di oltre 200 edifici. In vetta al colle vi erano il centro e la piazza, il palazzo comunale e la chiesa di Santa Sofia.

Sv. Lovreč-San Lorenzo (202 m)Sv. Lovreč ima očuvane duge bedeme s više kula i gradskih vrata. Najstariji pojas potječe iz 11. ili 12. st., a prelaskom pod vlast Venecije 1271. grad se dodatno utvrđuje i postaje središte mle-tačke uprave za seoske posjede u Istri. Trobrodna bazilika sv. Martina najveća je crkva iz prve polovice 11. st. u Hrvatskoj. Na nju se naslanja gradska lođa, a staru jezgru čini i zvonik, popločani trg, stup srama te moderna galerija.San Lorenzo presenta una lunga cinta muraria con varie torri e la porta cittadina. L’anello più vecchio risale all’XI-XII secolo, mentre dal 1271 in poi, con il passaggio di San Lorenzo sotto il dominio veneziano, la città viene ulteriormente fortificata e diventa la sede per la gestione delle proprietà rurali in Istria. La chiesa di San Martino a tre navate è la chiesa più grande della prima metà dell’XI secolo in Croazia. Ad essa si appoggia la loggia cittadina. Perdippiù, al nucleo del centro storico si aggiungono il campanile, la piazza lastricata, la berlina e una moderna galleria.

Vrsar-Orsera (48 m)Vrsar je od srednjega vijeka smje-šten na istaknutom brežuljku neposredno uz obalu Jadrana što uvjetuje i postojanje izvrsnih položaja s kojih su dobro vidljivi ovdašnji otoci, otočići, uvale i dražice. Najveći od svih vidikovaca smješten je podno crkve svetog Antuna Padovanskog, ispod vr-sarskih Malih vrata, s kojeg se pruža širok pogled u smjeru jugozapada. Riječ je o jednom od najstarijih i površinom najvećih vrsarskih vidikovaca. Smješten u sjeni stabala, s kamenim stolom, klupom i tradicijskom istarskom vodospremom - šternom, u svo-jem zaleđu krije intiman ambijent

maloga trga ispred Malih gradskih vrata te crkve sv. Antuna Pado-vanskog. Drugi vidikovac nalazi se iza župne crkve svetog Martina te se s njega pogled proteže u smjeru sjevera, na Valkanelu i funtanjanski arhipelag. Riječ je o vidikovcu na više razina, u više stuba, što otvara prostor za sje-denje i boravljenje većem broju osoba. Tek nekoliko desetaka metara ispod njega nalazi se omanji vidikovac prozvan Bepo i Tonina odakle se pogled proteže na sjeverozapad, dojmljiv zbog stilizirane skulpture muškarca i žene koja čini naslon ovdašnje klupe. Najljepši vidik puca s najviše građevine u Vrsaru - s vrsarskoga zvonika. Riječ je o

najposjećenijem vidikovcu odakle se pruža pogled na rovinjsku Svetu Eufemiju, vrsarske otoke, Funtanu te okolicu Poreča, ali i na zaleđe Vrsara i brojne tamošnje brežuljke. Dal medioevo, Orsera è situa-ta su una collina prominente nell’immediata vicinanza alla costa dell’ Adriatico e per que-sto esistono posizioni da cui si vedono benissimo le isole vicine, isolotti, insenature e baie. Il più grande di tutti i punti panoramici si trova ai piedi della chiesa di Sant’ Antonio di Padova, sotto la Porta minore della città, dalla quale si gode un’ ampia vista nella direzione sud ovest. Si tratta di uno dei più antichi e dei più

OprtaljVrsar-Orsera

Dvigrad-Duecastelli

grandi belvederi di Orsera. Collocato all’ombra degli alberi, con un tavolo di pietra, una panchina e la tradi-zionale cisterna dell’acqua - pozzo, nel suo sfondo cela un ambiente intimo di una piccola piazza davanti alla Porta minore della città e alla chiesa di Sant’Antonio di Padova. Un altro punto panoramico si trova dietro la chiesa parrocchiale di San Martino e da lì si gode una vista in direzione nord, su Valkanela e l’arcipelago di Fontane. Si tratta di un belvedere a più livelli, con più scale, che rende possibile a più persone di fermarsi e di sedersi. Scendendo a una decina di metri troviamo un belvedere più piccolo denominato Bepo e Tonina dal quale si offre una vista in direzione nord ovest, impressionante per via di una scultura stilizzata rappresentante un uomo e una donna che serve da appoggio alla panchina. La vista più bella si gode dalla costruzione più alta di Orsera - il campanile. Si tratta del belvedere più frequentato dal quale si offre una vista panora-mica sulla chiesa di Santa Eufemia di Rovigno, sulle isole di Orsera, Fontane e i dintorni di Parenzo e sull’hinterland di Orsera con i numerosi colli circostanti.

KanfanarCanfanaro

infomust Istra Inspirit:Morganovo blagoGdje je zakopano gusarsko blago i zašto je kapetan Morgan izabrao Dvigrad...Il tesoro del capitano Morgan Dove è nascosto il tesoro dei pirati e perché il capitano Morgan ha scelto DuecastelliDvigrad-Duecastelli, 16.09. Info & booking: www.istrainspirit.hr+385 (0)52 880088

Page 8: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

Nezakcij Nesazio ValturaArheološki lokalitet Nezakcij (Vizače) nalazi se na brežuljku Glavica pokraj Valture, istočno od Pule, nad plodnom dolinom i zaljevom Bu-dava. Nezakcij se smatra prijestolnicom Histra, naroda indoeuropskog podrijetla koji se formirao početkom željeznog doba nakon naseljava-nja današnjeg poluotoka Istre. Povijesni izvori govore da su lađama nadzirali more oko južne Istre, presretali rimske i grčke brodove, pa je Rim u prvom ratu 221. godine prije Krista započeo s uništavanjem flote i gradinskih naselja. Histarska plemena nakon toga je ujedinio Epulon, pokušavajući spriječiti prodor Rimljana, ali je nakon dvogodišnjih po-raza i opsade Nezakcija Epulon sa suborcima, 177. godine prije Krista, navodno počinio samoubojstvo, a Histri su morali priznati rimsku vlast. La località archeologica di Nesazio (Vizače) è situata sul colle Glavizza (Glavica), vicino ad Altura (Valtura) ad est da Pola, sopra la fertile valla-ta e l’insenatura di Budava. Nesazio è ritenuta la capitale degli Histri, popolo d’origine indoeuropea formatosi all’inizio dell’era del ferro, dopo la popolazione dell’odierna penisola istriana. Secondo le fonti storiche, essi controllavano con le imbarcazioni il mare dell’Istria me-ridionale, andavano incontro alle navi romane e greche e perciò Roma nella prima guerra avvenuta nell’anno 221 a.C. iniziò a distruggere la flotta e i castellieri. Dopo quest’avvenimento, le tribù degli Histri fu-rono unificate da Epulo, nel tentativo di prevenire la penetrazione dei Romani, ma dopo due anni di sconfitte e assedi su Nesazio, pare che Epulo, assieme ai suoi compagni di lotta, nel 177 a.C. si fosse suicidato lasciando agli Histri l’unica via d’uscita: ammettere il dominio romano.

artart

Vodnjan-Dignano Ovaj gradić na jugozapadu Istre smješten je na 135 m nadmorske vi-sine. Gotičke kuće u Vodnjanu grupi-rane su na obodu glavnog gradskog trga. Na uglu ulice koja vodi prema župnoj crkvi nalazi se kuća koju u Vodnjanu zovu castelleto, gotička dvokatnica s monoforama i bifo-rom prema trgu. Pročelje je kuće, buduće vodnjanske muzejske zbirke, građeno od pravilnih kamenih blo-kova. Nasuprot nje druga je gotička zgrada s prozorima zašiljenim u go-tički luk, čije je pročelje popravljano u 19. stoljeću, kada je zamijenjen i nadvratnik glavnog ulaza, a stari je ugrađen u zid kuće s isklesanim nat-pisomtali me domanda… To je šaljivi natpis kojim se vlasnik kuće obraća prolaznicima govoreći hvala na pita-nju, dobro sam. Dignano, cittadina a sudovest dell’Istria, è situata a 135 m di altitudine. Le case gotiche a Di-gnano circondano la piazza centrale della città. All’angolo della strada che conduce alla chiesa parrocchiale si trova una casa che a Dignano chia-mano castelletto, un edificio gotico a due piani con monofore e una bifora volta verso la piazza. La fac-ciata della casa (futuro patrimonio useale dignanese) è costruita con blocchi regolari di pietra. Dalla parte opposta c’è un altro edificio gotico le cui finestre hanno degli archi gotici; la facciata di quest’edificio è stata ristrutturata nel XIX secolo, quando fu sostituita anche la soprapporta dell’entrata centrale, mentre quel-la vecchia, contenente una scrit-ta scolpita “tali me domanda…”, è stata murata nella casa. Si tratta di una scritta scherzosa con la quale il proprietario della casa si rivolge ai passanti rispondendo: grazie della domanda, sto bene.

enjo

yart

Otočje Brijuni posjeduje niz arheoloških lokaliteta s rim-skim ostacima. Na istočnoj obali otoka Veliki Brijun, u zaljevu Ve-rige, pronađen je najveći istarski antički rezidencijalni kompleks. Sastojao se od ville rusticae kao jezgre kompleksa, peristila s reprezentativnim prostorima, dva atrija okružena prostorija-ma te portika s lođama dužine 80 i širine 6,2 m koji je završa-vao velikom nasutom terasom s prekrasnim pogledom na more i zaljev. Tri hrama bila su posveće-na Neptunu (bogu mora), Marsu (bogu rata) i vjerojatno Veneri (božici ljubavi). Sulle Isole di Brioni ci sono diversi siti archeologici con vestigia romane. Sulla co-sta orientale dell’isola di Brioni Maggiore, a Val Catena (Verige in croato), nei pressi di Pola, è stato scoperto il più grande complesso residenziale romano dell’Istria. Comprendeva una villa rustica, che ne era il cuore, un peristilio con ambienti rappresen-tativi, due atri circondati da altre stanze e un loggiato lungo 8o e largo 6,2 metri, che terminava su una grande terrazza con magni-fica vista sul mare e la baia. Tre templi erano dedicati rispettiva-mente a Nettuno (dio del mare), Marte (dio della guerra) e proba-bilmente Venere (dea dell’amore). Un grande porticato collegava i templi a una biblioteca.

14 15

Page 9: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyvirtual

Besplatne WiFi lokacije u Istri Zone WiFi gratuite in IstriaU Istri je, u najvećim turističkim mjestima, ali i onim manjima u unutrašnjosti poluotoka, uspo-stavljena wireless komunikacij-ska mreža, WiFi. Sedamdesetak Hotspot pristupnih točaka dostu-pno je na 33 lokacije na javnim površinama: trgovima, ulicama, parkovima, na rivi i uz poznate znamenitosti. Prilikom spajanja na besplatnu mrežu Hotspot Croatia WiFi pojavljuje se portal Turističke zajednice Istre. Una rete di comunicazione wi-reless (WiFi) è stata creata nei principali centri turistici come anche nei luoghi piccoli dell’entroterra della penisola. In Istria ci sono circa 70 zone gratuite HotSpot in 33 locali-tà nei luoghi pubblici: piazze, strade, parchi, lungomare e nelle vicinanze delle attrazio-ni culturali. Dopo la connes-sione alla rete HotSpot Cro-azia WiFi viene visualizzato il sito ufficiale dell’Ente turisti-co dell’Istria.

Free Mobile AppsUmag-UmagoNovgrad-CittanovaBuje-BuieBrtonigla-Verteneglio

Funtana-Fontane

Crkvica Blažene Djevice Marije od Milosrđa La chiesetta della Madonna della Misericordia Funtana-FontaneCrkvica u Funtani stara je srednjovjekovna crkva, smještena na Perilima kod sjevernog ulaza u Funtanu. Uz nju se do početka 20. stoljeća nalazilo mjesno groblje. Stručnjaci vjeruju da bi crkvica mogla imati i više od tisuću godina, na što upućuju tragovi pro-nađeni pri istraživanjima i obnovi. Jezgra je vjerojatno romanička, možda i starija, no narednih je stoljeća više puta pregrađivana. Sagrađeno je i novo pročelje, a u njoj su nađeni zavjetni grafiti mletačkih lađa - crteži brodica koje su mornari izgrebli u zidovima, moleći Bogorodicu za sigurnu plovidbu ili u znak zahvale za ispu-njen zavjet. U unutrašnjosti se nalaze grobnice iz 17. i 18. stoljeća. Crkvica je obnovljena 1998. godine. La chiesetta della Madonna della Misericordia è un’antica chiesa medievale, che si trova nella zona denominata Perilo sull’entrata settentrionale di Funtana. Fino agli inizi del novecento era affiancata dal vecchio cimitero cittadino. In base ai reperti rinvenuti in seguito a recenti ricerche e ristrut-turazioni, gli esperti credono che la chiesetta potrebbe avere più di mille anni. Il nucleo della chiesetta ha origini Romane, o forse anche più antiche, ma nel corso dei secoli ha subito notevoli in-terventi di restauro e di ricostruzione. La facciata è di nuova data,

mentre quella precedente contene-va raffigurazioni di navi Veneziane che i marinai avevano graffiato sui muri, pregando la Madonna per una navigazione sicura, oppure in segno di ringraziamento per le promesse mantenute. All’interno si trovano due tombe monumentali risalenti al seicento ed al settecento. La chie-setta è stata ristrutturata nel 1998.

artart

Umag-Umago Ovaj grad širokih kulturnih obzora krasi ne-koliko galerija, a uličice starogradske jezgre kriju tragove gotičke i renesansne arhitekture. Srednjovjekovne kuće koncentrirane su u Riječkoj ulici koja presijeca povijesnu jezgru Umaga na poluotoku. Na samom početku ulice, na glavnom gradskom trgu, skromna je gotička palača s dvojnim prozorom iz 15. stoljeća. Na sredini ulice je neobična građevina, vjerojatno najuža gotička kuća u Istri. Široka je tek nekoliko metara, a pročelje prvog kata oplemenjeno je gotičkim prozorom. Drugo iznenađenje čeka vas nekoliko koraka dalje. U sredinu pročelja jednostavne dvokatnice, čiji detalji poka-zuju osobine arhitekture 16. stoljeća, ugrađena je prednja strana ranokršćanskog sarkofaga vjerojatno iz estetskih pobuda, a možda i zbog simboličkih vrijednosti. Na zapadnom kraju poluotoka povi-jesne jezgre Umaga nalazi se četvrtasta zatvorena zgrada, nekada fortifikacijska građevina, a sadašnji gradski muzej. Poznata je i kao biskupova kula, a ranije je, umjesto krova koji je dobila u 19. stoljeću, imala obrambeni prsobran. Questa città dalle ampie vedute culturali è abbellita da varie gallerie, le viuzze del centro storico celano le tracce dell’architettura gotica e rinascimentale. Le case medievali sono concentrate in Via Fiume, una via che taglia il nucleo storico di Umago. All’inizio della via, sulla piazza centrale della città, scorgiamo un modesto palazzo gotico con fi nestra doppia, del XV secolo. Al centro della via c’è un edifi cio insolito, probabilmente la casa gotica più stretta dell’Istria: è larga appena pochi metri, mentre la facciata del primo piano è ornata da una fi nestra gotica. La seconda sorpresa ci attende alcuni passi più avanti. Al centro della facciata di un sobrio edifi cio a due piani, i cui dettagli deno-tano le caratteristiche architettoniche del XVI secolo, fu aggiunta la parte frontale di un sarcofago appartenente al primo cristianesimo probabilmente per motivi estetici, ma forse anche per un valore simbolico. Sul lato occidentale della penisola, del centro storico di Umago, c’è un edifi cio chiuso, di forma rettangolare, una volta fortifi cato, oggi museo civico. È noto anche come la Torre vescovile; in tempi più remoti, al posto del tetto che è stato aggiunto nel XIX secolo, aveva un parapetto.

Park & Ride Umag

Spremni ste na istraživanje Uma-ga i njegove okolice, a bicikl je vaše omiljeno prijevozno sred-stvo? U tom ćete slučaju zasigur-no uživati u uslugama koje vam nudi javni servis za prijevoz bici-klima u Istri. Park & Ride sustav je prvi javni servis za prijevoz bici-klima u Umagu. Možete ga kori-stiti na području Grada Umaga te u CampingIN Park Umagu. Desi-derate scoprire Umago e i suoi dintorni, e la bicicletta è il vostro mezzo di trasporto preferito? Al-lora vi divertirete di sicuro con i servizi offerti dal servizio pubbli-co per il noleggio di biciclette in Istria. Il sistema Park & Ride è il primo servizio pubblico per il no-leggio di biciclette della città di Umago. È possibile usufruirne sul territorio di Umago e nell’ambito del CampingIN Park Umag.

iPhone: Android:

iPhone: Android:

16 17

Page 10: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoytraditionDoživljaj druženja s batanom i ljudimaL’incontro con la batana e le sue gentiRovinj-Rovigno

Mali mol Mul peicioMali rovinjski mol, izgrađen u srednjem vijeku, središte je maritimnog života Rovinja. Uz njegove bokove odvajkada se privezuju brodice rovinjskih ribara. Zato upravo odavde kreće šetnja rovinjskom rivom i razgledavanje ‘stalnog postava’ Ekomuzeja batana na otvorenom! Sve sačuvane rovinjske batane, njih 30-ak, privezane uz Mali mol i duž rovinjske rive, svjedoče o važnosti ove malene barke za Rovinj i njegove stanovnike. Ovdje možete dočekivati ribare koji dolaze sa svježim ulovom, raz-govaraju dok čiste i krpaju mreže i pripremaju se za sljedeći izlazak na ribolovišta rovinjskog akvatorija. Ovdje je uvijek živo, čak i u zimskim mjesecima, kada Rovinj zavije ledena morska maglica.ll molo piccolo rovignese, costruito nel medio evo, è il centro della vita marinara cittadina. Ai suoi bordi da sempre ormeggiano le barche dei pescatori locali. Per questo motivo la passeggiata lungo la riva e la visita della ‘mostra permanente’ dell’Ecomuseo batana parte pro-prio da qua. Tutte le batane rovignesi tuttora conservate (una trentina) e ormeggiate al Molo piccolo o lungo la riva testi-moniano dell’importanza che questa piccola barca ha per Rovigno e i suoi abitanti. In questo luogo si possono attendere i pescatori che ritornano dalla battuta di pesca, chiacchierare con loro mentre puliscono o rammendano le reti, preparandole per la prossima uscita verso le poste del bacino rovignese. Questo è un posto sempre vivace, anche nei mesi invernali quando Rovigno viene avvolta dalle fredde brume marine.

Ekomuzej na otvorenom: šetnja rovinjskom rivom Ecomuseo all’aperto: passeggiata lungo la riva rovigneseŠetnja rovinjskom rivom s markacijom batana posebnim znakovima, obojenom užadi, prilika je za sve posjetitelje Rovinja da se upoznaju s batanama i njihovim vlasnicima.

Šetnja započinje na Malom molu i može se nastaviti u dva smjera: prema Kući o batani i Malom škveru ili prema jedinom aktivnom rovinjskom brodogradilištu gdje se u

današnje vrijeme popravljaju rovinjske brodice.La passeggiata lungo la riva rovignese dove si notano i segni distintivi per

ciascuna batana (le corde colorate) è l’occasione per i visitatori di fare la conoscenza delle batane e dei loro proprietari. La passeggiata parte

dal Molo piccolo è può proseguire in due direzioni: verso la Casa della batana e il Piccolo squero, oppure verso uno dei cantieri, at-

tivi anche oggi, dove si riparano le imbarcazioni dei rovignesi.

02.09. / 04.09. Rovinjska obala - Spacio Matika, 20:00 Costa rovignese fino allo spacio MatikaPovorka batana s feralom i večerom u spaciuSfilata di batane con cena allo Spacio

05.09.Proslava 10. godišnjica eko-muzeja Kuća o batani Celebrazioni in occasione del 10.anniversario dell ecomuseo Batana

18 19

Page 11: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

traditiontradition

U bojama tradicije...Nei colori della tradizione...Brtonigla-Verteneglio, 05. - 07.09.Zanimljiv poslijepodnevni turistički itinerer kroz Brtoniglu, mjesto smje-šteno na brežuljku, okruženo brojnim vinogradima i maslinicima, uda-ljeno svega 10 minuta od mora, upotpunit će večernje sate te otkriti gostima, ali i domaćim stanovnicima jednu novu, romantičnu Istru. U bojama tradicije prigoda je svim znatiželjnicima da se nakratko vrate u prošlost. U ranim večernjim satima predstavit će se stari zanati gdje će se na malenom trgu moći uživati gledajući umijeća izrade autohto-nih rukotvorina. Bit će to prilika i za degustaciju te kupnju vrhunskih autohtonih proizvoda po kojima je Brtonigla poznata, kao što su vino, maslinovo ulje, kruh s četiri zemlje, domaći med i sir... Prigodnim me-nijima i jelima po tradicionalnoj recepturi, U bojama tradicije imat će i gastronomsku ponudu. Osim starih zanata, bogate gastronomske ponu-de i autohtonih proizvoda, Brtonigla će na taj dan otvoriti vrata galerije Aleksandra Rukavine, crkava Sv. Zenona, Sv. Roka i Svih svetih u samom centru Brtonigle te zgradu budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva. Ulaz u galeriju i posjet izložbama vina te starih fotografija Brtonigle u budućem muzeju se ne naplaćuju. U okviru manifestacije održava se atraktivan sajam u Shabby chic stilu, uz promociju autohtonih proizvo-da i zanata, zanimljive radionice, prezentacije i modnu reviju odjeće i nakita. Gostima i svim zainteresiranim posjetiteljima na raspolaganju je besplatan prijevoz simpatičnim otvorenim mini autobusom koji će voziti prema posebnom voznom redu, kontinuirano svakih 15 minuta od 15 do 19 sati. Posebna autobusna linija povezivat će CampingIN Park Umag, naselje Karigador i naselje Fiorini s Brtoniglom, i obrnuto.

L’evento è concepito come un’interessante itinerario turistico pomeridia-

no nei dintorni di Verteneglio, un paesino in collina, circondato da nume-

rosi vigneti e uliveti, e con il mare a soli 10 minuti di distanza. La sera,

gli ospiti e gli abitanti locali, potranno scoprire un lato nuovo dell’Istria,

quello più romantico. I tre appuntamenti de Nei colori della tradizione vi

faranno fare un breve viaggio nel passato. Nel tardo pomeriggio nella pic-

cola piazza saranno presentati i mestieri tradizionali e potrete osservare

come si realizzano, in maniera creativa, i prodotti artigianali autoctoni.

Cogliete quest’occasione per degustare e acquistare gli eccellenti pro-

dotti locali per i quali Verteneglio è famosa: il vino, l’olio d’oliva, il pane

delle quattro terre, il miele casereccio e il formaggio... La parte gastrono-

mica dell’evento vi offrirà menu d’occasione e piatti preparati secondo le

ricette tradizionali. Oltre agli antichi mestieri, la ricca offerta gastronomi-

ca e i prodotti autoctoni, Verteneglio aprirà per l’occasione le porte della

galleria Aleksandar Rukavina, delle chiese di S. Zenone, di San Rocco e

di Ognissanti, nel centro di Verteneglio, e l’edificio del futuro Museo del

vino e dell’arte contadina. L’entrata nella galleria e la visita alle mostre

dei vini e delle vecchie fotografie di Verteneglio, allestite nel futuro Mu-

seo, saranno gratuite. Tutti gli ospiti nonché i visitatori interessati hanno

a disposizione il trasporto gratuito con un simpatico pullman, il quale vi

porterà in base a un orario, continuamente ogni 15 minuti, dalle ore 15

alle ore 19. L’esclusiva linea di trasporto congiungerà il CampingIN Park

Umag, il paese Carigador e il paese Fiorini con Verteneglio, e viceversa.

infomust

Etnografski muzej Istre (EMI) sustavno sakuplja, čuva, obrađuje i predstavlja građu vezanu za život stanovnika istarskog poluotoka. Muzej čuva etnografsku građu s fundusom od 4.200 pred-meta, u prvom redu tekstila, poljoprivrednog alata te pred-meta iz svakodnevnog života istarskog sela s kraja 19. i po-četka 20. stoljeća (lončarski, stolarski, kovački proizvodi, kao i primjeri tradicionalnog rukotvorstva).Il Museo etnografico dell’Istria (EMI) raccoglie sistematica-mente, custodisce, elabora e presenta un materiale legato alla vita degli abitanti nella penisola istriana; custodisce il patrimonio etnografico con un fondo di 4200 oggetti, in primo luogo tessili, utensili agricoli, ed oggetti apparte-nenti al quotidiano del paese istriano a cavallo fra la fine del XIX e l’inizio del XX seco-lo (prodotti di ceramica, fale-gnameria, fabbrili, ed esempi d’artigianato tradizionale).

… - 30.09. Pazin-Pisino (EMI)Dječje igračke iz hrvatske baštineGiocattoli del patrimonio culturale croato

07.09. SvetvinčenatSanvincentiSajam starih zanata i izložba istarskih suveniraDimostrazione dei mestieri antichi e souvenir istriani

14.09. Buzet-Pinguente (12-24)Subotina po starinskiSubotina all’antica

19. - 21.09. RabacMeđunarodna smotra folkloraFestival internazionale del folklore

21.09. Kaštelir-CasteliereKuzminjaKuharsko natjecanje au-tohtonih jela na starinskim kuhinjskim pećima na drvaGara culinaria di piatti tipici su vecchie stufe a legna

05.10. Juršići (Svetvinčenat)Smotra istarskog tovaraSagra dell’asino istriano

21.11. Barban-BarbanaSusret kantadura na tanko i debelo Cantanti di timbro alto e basso

Jama-Grotta BaredineNova Vas/Poreč-ParenzoIzložba starih traktoraMostra di trattori antichiPriča o kruhuLa storia del pane

Vodnjan-Dignano Park kažunaParco delle casite

20 21

Page 12: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

Istarski gastronomski mozaikU moru mogućnosti potrebno je odabrati kuda

krenuti, koji restoran posjetiti ili koje vino ku-

šati, a za istarsku enograstronomsku scenu

pomoć pristiže i sa stranica uglednih svjetskih

vodiča. Plodovi iz morskih dubina, ali i zelenih

dolina i vrtova unutrašnjosti Istre, vrhunska

vina čija kvaliteta raste iz godine u godinu,

kao i ekstra djevičanska maslinova ulja cije-

njena širom svijeta, slažu istarski gastronom-

ski mozaik u njegovom najizvornijem obliku.

Da istarska kuhinja visoko kotira u svjetskim

razmjerima, ukazuje činjenica da je uvrštena

u prestižne enogastronomske vodiče. Već niz

godina gourmet vodiči kao što su I ristoran-

ti d’Italia, Magnar Ben, A tavola con le

Venezie, svojoj publici približavaju i istarsku

kuhinju, uvrštavajući u svoj elitni krug restora-

ne i konobe koji nude najbolje od najboljeg na

ovom jadranskom poluotoku. Istra ima svoje

mjesto i u gastronomskim edicijama njemač-

kog govornog područja. Wo isst Österreich

prezentira najboljih 1.200 restorana s područja

Austrije, Süd Tirola, zapadne Mađarske, ali i

Istre, te nudi i pregled najboljih vina. Izvorno

francuski vodiči Gault Millau i Jeunes Re-

staurateurs d’Europe u svojim austrijskim

edicijama već nekoliko godina objavljuju Istru

i njene vrhunske restorane. No, uz kulinarske

delicije, Istra ima i iznimna vina i veličanstve-

na maslinova ulja. Flos Olei, popularna biblija

ekstra djevičanskih maslinovih ulja, Vinibuo-

ni d’Italia koji opisuje najbolja vina isključivo

autohtonih sorta loza koje na istom području

rastu barem 300 godina, pa i Itinerari tra i vi-

gneti talijanskog Michelina, svoje su stranice

ispunili istarskim uljima ili vinima što je nepo-

reciv dokaz njihove kvalitete. Ispunjeni strogi

kriteriji koji uvjetuju ulazak na ove prestižne

stranice, ukazuju da Istra odista ima što po-

nuditi gurmanima koji znatiželjno pristignu na

ovaj šarmantni poluotok.

gourmetgourmet

enjo

ygo

urm

etMosaico gastronomico istrianoIn un mare di possibilità bisogna scegliere da

dove iniziare, quale ristorante visitare o quale vino

assaggiare. Per la scena enogastronomica istriana

l’aiuto arriva anche dalle pagine di rinomate guide

mondiali. Frutti dalle profondità del mare, ma anc-

he dalle colline verdi e orti dell’entroterra istriano,

ottimi vini la cui qualità cresce di anno in anno, poi

ancora oli extra vergini d’oliva amati in tutto il mon-

do, insieme creano il mosaico gastronomico istria-

no nella sua forma più originale. L’alto livello della

cucina istriana è confermato anche dal fatto che è

stata inserita in importanti guide enogastronomic-

he. Già da anni le guide gourmet come I ristoranti

d’Italia, Magnar Ben, A tavola con le Venezie

avvicinano al loro pubblico anche la cucina istriana,

includendo nel circolo d’élite i ristoranti e le konobe

che offrono il meglio del meglio su questa peniso-

la dell’Adriatico. L’Istria ha trovato il proprio posto

anche nelle pubblicazioni gastronomiche tedesc-

he. Wo isst Österreich presenta i 1200 migliori

ristoranti dell’Austria, del Sud Tirol, dell’Ungheria

occidentale ma anche dell’Istria offrendo una vi-

suale dei migliori vini. Le guide di origini francesi

Gault Millau e Jeunes Restaurateurs d’Europe

già da anni pubblicano nelle loro edizioni austriac-

he l’Istria e i suoi migliori ristoranti. Oltre alle delizie

culinarie, Istria offre anche eccellenti vini e magni-

fici oli d’oliva. Flos Olei, la popolare bibbia degli

oli extra vergini d’oliva, Vinibuoni d’Italia che

descrive i migliori vini prodotti esclusivamente da

varietà autoctone di viti che crescono nella stessa

zona da almeno 300 anni, poi la guida Itinerari tra

i vigneti della Michelin italiana, hanno riempito le

proprie pagine con oli o vini istriani il che è una pro-

va inconfutabile della loro qualità. L’aver sodisfatto

tutti i rigorosi criteri per far parte di queste pagine

prestigiose, dimostra che l’Istria ha davvero cosa

offrire ai buongustai che con curiosità arrivano su

questa affascinante penisola.

22 23

Page 13: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

gourmetgourmet

Labinske pasuticeLe pasutice di AlbonaBožićni i novogodišnji blagdani na Labinštini neza-mislivi su bez tradicionalnih pasutica s bakalarom. Običaj je bio da majke i none za Badnjak pripremaju bakalar na bijelo s pasuticama. Gastronomski spoj rabačkog mora i ručno rađene domaće istarske tjestenine u obliku kvadratića (krpica) osvojit će vas okusima prošlosti i dočarati obiteljsku tradiciju okupljanja oko ognjišta. Pasutice su se spravljale i s brudetom od bakalara, a posni jelovnik sadržavao je između ostalog i bakalar na suho, okrepljujuće zimsko sočivo (namočenu leću s grahom i bobom) te kuhanu broskvu.Nell’area di Labin-Albona le feste di Natale e Capo-danno sono impensabili senza le tradizionali pasuti-ce al baccalà. L’usanza tradizionale rispettata dalle mamme e le nonne consiste nel preparare il baccalà in bianco e le pasutice. La fusione gastronomica tra il mare a Rabac e la pasta tipica istriana fatta in casa a mano e tagliata a pezzettini romboidali o a forma di quadrato vi conquisterà con i gusti del passato e vi illustrerà la tradizione familiare di radunarsi di fronte al caminetto. Le pasutice si preparavano pure con il brodetto di baccalà, mentre il menu per il digiuno comprendeva, ad esempio, baccalà in secco, legumi invernali rinvigorenti (lenticchie in umido con fagioli e fava) e ravizzone bollito.

Istarske medne točkeI punti del miele dell’Istria Obilazak vinskih cesta i cesta maslinovog ulja u Istri može se upotpuniti i posjetom cestama meda. Med je zdrav, no koliko je zdrav - to vrijedi doznati. Na mednim točkama upoznat ćete čudesan svijet marljivih pčela koje stva-raju nezamjenjive proizvode - med, pelud, propolis, vosak, matičnu mliječ. U Istri sve počinje u travnju kada pčelari prikupljaju voćni med i med ma-slačka, koji se vrca do svibnja. Tada se košnice i pčelari, pravi nomadi, sele u potrazi za bagremom, koji daje izrazito kvalitetan i ukusan med. U isto vrijeme pčele marljivo prikupljaju i nektar kadulje. Naredna se akcija događa tek u lipnju kada se košnice sele u područja gdje ima kestena. Sredinom rujna pčele se vraćaju kući. Tada uglavnom posjećuju vrijesak i ostalo tada cvatuće bilje. Za one koji se s pčelarskom terminologijom susreću prvi put, vrcanje je zapravo postupak izdvajanja meda od košnica.Oltre alle strade del vino e dell’olio d’oliva, in Istria potete seguire anche la via dolce, quella del miele. Il miele è sano e per capire quanto - vale la pena conoscerlo meglio. Passando per alcune località conoscerete il fantastico mondo delle api laboriose le quali producono prodotti insostituibili quali - miele, polline, propoli, cera d’api e pappa reale. In Istria tutto ha inizio ad aprile, con la raccolta del miele da frutta e di quello di tarassaco che ven-gono estratti fino a maggio. Poi iniziano i trasferimenti di alveari e apicoltori, veri nomadi, alla ricerca di acacie che permettono di produrre un miele di alta qualità e molto saporito. Durante questo periodo le api raccolgono pure il nettare di salvia. Per l’episodio successivo arriviamo a giugno, tempo in cui ci si trasferisce lì dove ci sono i castagni. Verso la metà di settembre le api fanno ritorno a casa, per concentrarsi sull’erica e su altre piante da fiore. Per coloro che incontrano per la prima volta i termini tipici dell’apicoltura, la smielatura è il procedimento di estrazione del miele dai favi dall’alveare.

I dok bura šiba labinske vrtove broskva joj prkosi čuvajući u sebi bogatstvo vitamina C i vlakana ne-ophodnih za naše zdravlje tokom zime. Od davnina je broskva bila zimska hraniteljica stanovnika Labin-štine koji je zovu svojom povrtnom kraljicom. Raste od vrtova do dolčića, a bere se s prvim mrazom u studenom i jede sve do početka proljeća. Spravlja se na sličan način kao kiseli kupus i kisela repa. Kitice (izdanci) se očiste, skuhaju i prže na ulju uz dodatak soli, papra i češnjaka. Na Labinštini se najčešće jela zimi za ručak s toplom palentom i brudetom. Kušajte domaća jela s broskvom u većini labinskih restorana.E mentre la bora frusta gli orti di Labin-Albona, il ra-vizzone la sfida conservando la ricchezza di vitamina C e fibre indispensabili per la nostra salute durante l’inverno. Il ravizzone è sempre stato il cibo inver-nale degli abitanti di Labin-Albona, che lo chiamano re dell’orto. Cresce negli orti e le vallette, e si racco-glie con l’arrivo della prima gelata in novembre e si mangia fino ai primi giorni primaverili. Si cucina in un modo simile a quello in cui si preparano i crauti e la rapa acida. I germogli si puliscono, si fanno cuocere e poi friggere nell’olio con l’aggiunta di sale, pepe e aglio. Nell’area di Labin-Albona si consumava per lo più durante l’inverno per pranzo, servito con polen-ta calda e brodetto. Per cui, assaggiate i piatti case-recci con ravizzone che si preparano nella maggior parte dei ristoranti di Labin-Albona.

infomust Dani medaGiornate del mielePazin-Pisinoveljača/febbraio 201510. međunarodna izložba pčelarskih proizvoda i znanstveni skupX rassegna internazionale di apicoltura e simposio scientifico

Istra Gourmet 2014/2015

BMW Coast Drive

www.bmw-coastdrive.com

Sheer Driving Pleasure

BMW COAST DRIVE.OPEN DRIVING PLEASURE – YOUR SUMMER HIGHLIGHT IN ISTRIA.Sea and landscape, gorgeous coastal roads and a stimulating airstream – enjoy this unique experience in an open BMW Z4 Roadster. Don‘t let your holiday highlight pass you by and experience your personal BMW Coast Drive.We hope you enjoy your drive. Start now at www.bmw-coastdrive.com.

inserat_istra-domus-bonus_148x210mm_1_ds.indd 2 13.05.14 15:49

Istra 20142015

GourmetEnogastro vodič kroz IstruGuida enogastronomica dell’Istria Wine and gastronomy of IstriaWein & Gourmet - Istrien

www.istra.com

ISSN

184

7-77

04

Istra Gourm

et 2014 - 2015 | Enogastro vodič kroz Istru | Guida enogastronom

ica dell’Istria | Wine and gastronom

y of Istria | Wein &

Gourm

et - Istrien

Gourmet14-15_Omot_01.indd 98-99 08/08/2014 16:29

iPhone app:

Android app:

24 25

Page 14: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

gourmetgourmet

infomust 05.09./19.09. Vrsar-Orsera12.09. Funtana-Fontane26.09./03.10. Novigrad-CittanovaRibarska feštaFesta dei pescatori

13.09./20.09. Novigrad-CittanovaGnam Gnam Fest

13.09./11.10./01.11./13.12.Pula-Pola, Tržnica (09-13)Mirisi i okusi IstreSapori e profumi dell’Istria

19. - 21.09. Buje-BuieDani grožđaGiornate dell’uva

20.09. Funtana-Fontane, Riva, 12.00Fešta od grmaliFesta dei granchi

20.09. - 28.09. Tar-TorreOktoberfest by Valamar

20.09. BarbanFešta smokve i smokvenjakaFesta del fico e del dolce di fichi secchi

27.09./25.10./15.11.Pula-Pola, Tržnica (08-12)Eko sajamFiera eco

12.10./09.11. Fažana-FasanaFažanski gušti i delicijeGusti e delizie Fasanesi

12.10. Oprtalj-PortoleKestenijadaFesta della castagna

Poreč Bike & Gourmet Biciklističko-gastronomska avanturaPoreč i okolica/Parenzo ed intorni, 20. - 28.09.Iskusiti pravu autentičnu Istru sa svim njenim prirodnim bogatstvima,

zdravom hranom, vrhunskim vinom i maslinovim uljima poseban je do-

življaj. Upravo zato od 20. do 28. rujna svi MTB, trekking i cestovni biciklisti

mogu uživati u posebnoj ponudi koja bicikliranju daje dodatan šarm - ku-

šanju najboljih poljoprivrednih proizvoda, restorana i konoba duž za ovu

prigodu posebno određenih i označenih staza. Time će vidici i uživanje

u prirodi dobiti dodatnu čar. Onog tko se odvaži na ovu gastronomsku

avanturu, čeka 30 do 50 kilometara cestovnih ili brdskih staza duž kojih

se nalaze lokalni vinari, maslinari, konobe i agroturizmi. Svi oni od 20. do

28. rujna samo za bicikliste nude posebne ponude poput vođenih degu-

stacija svojih proizvoda ili posebnih menija po povoljnijim cijenama. Ako

nemate društvo za obilazak gasto-staza, ne brinite jer je ovaj program

osmišljen kao ‘self guided’ tako da sami možete odabrati rutu, mjesto i

vrijeme polaska, ali i voziti svojim tempom. Brošure s opisom svake ture,

dužinama i altimetrijom te popisom svih ponuđača koji se nalaze uz rutu

možete pronaći u turističkom uredu u Poreču te na recepcijama poreč-

kih hotela. Šarmantne brdske rute bazirane su na postojećim službenim

biciklističkim stazama tako da možete koristiti službenu signalizaciju za

navigaciju, dok za cestovne rute koje prolaze slikovitim sporednim pro-

metnicama slijedite put uz pomoć cestovne signalizacije. Dodatno će svi

predloženi itinereri biti označeni za potrebe manifestacije.

Ciclismo e avventure gastronomiche Dal 20 al 28 settembre tutti i ciclisti - MTB, trekking e quelli su strada - po-tranno godere un’offerta speciale che rende il ciclismo più incantevole, cioè potranno gustare i migliori prodotti agricoli nei ristoranti e taverne lungo le piste specialmente delimitate e segnalate per l’occasione. E una sensazione molto speciale sperimentare la vera e autentica Istria con tutte le sue risorse naturali, cibo sano, vini eccellenti e oli d’oliva. A tal proposito dal 20 al 28 settembre tutti i ciclisti - MTB, trekking e quelli su strada - po-tranno godere un’offerta speciale che rende il ciclismo piu incantevole, cioe potranno gustare i migliori prodotti agricoli nei ristoranti e taverne lungo le piste specialmente delimitate e segnalate per l’occasione. Cosi i panorami e il godimento della natura diventeranno piu affascinanti. Di tutti coloro che decidono di lanciarsi in quest’avventura gastronomica, sono a disposizione 30-50 chilometri delle piste stradali oppure dei sentieri di montagna, lungo i quali potete trovare viticoltori locali, olivicoltori, cantine e agriturismi. Dal 21 al 29 settembre loro offrono solo ai ciclisti le offerte speciali come per esempio le degustazioni guidate dei loro prodotti op-pure dei menu speciali a prezzi convenienti. Se non c’e nessuno che puo accompagnarvi a visitare le piste gastronomiche, state tranquilli, perché questo programma e stato progettato come ‘self guided’ e potete dunque scegliere da soli il vostro itinerario, l’ora e il luogo di partenza nonché gui-dare la bicicletta al proprio ritmo. Nell’ufficio turistico di Parenzo e presso le reception degli alberghi di Parenzo potete trovare i depliant con descri-zione di ogni itinerario con le sue lunghezze e altimetrie e con l’elenco di tutti i fornitori che si trovano lungo il percorso. I simpatici sentieri di montagna si basano sulle piste ciclabili ufficiali gia esistenti, quindi potete usare indicazioni ufficiali per la navigazione e se invece guiderete sulle piste stradali che passano attraverso le pittoresche strade secondarie, se-guite la strada guardando la segnaletica stradale. Inoltre, tutti gli itinerari proposti saranno marcati per la manifestazione.

infomust 18.10. - 30.11. Umag-Umago, Novigrad-Cittanova, Buje-Buie, Brtonigla-VerteneglioDani švojaGiornate della sogliola

19.10. Novigrad-CittanovaDani gljivaGiornate dei funghi

25. - 26.10. Brtonigla-VerteneglioDani gljivaGiornate dei funghi

25.10. Svetvinčenat-SanvincentiFešta mladega vinaFesta del vino novella

14. - 16.11. Vodnjan-Dignano10. Dani mladog maslinovog uljaGiornate dell’olio d’oliva novello

21.11. Poreč-ParenzoFestival od palenteFestival della polenta

28.11. Barban-Barbana6. Smotra maslinovih ulja6. Rassegna dell’olio d’oliva

01.12. - 06.01. Umag-Umago, Novigrad-Cittanova, Buje-Buie, Brtonigla-VerteneglioDani jadranskih lignjiGiornate dei calamaridell’Adriatico

05. - 08.12. Brtonigla-Verteneglio30. Festival Istarske malvazije30. Festival della Malvasia istriana

01.02. - 15.03.2015.Umag-Umago, Novigrad-Cittanova, Brtonigla-Ver-teneglio, Buje-BuieDani školjakaGiornate dei molluschi

26 27

Page 15: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjo

ywel

lnes

s Za odmor duha i tijelaI stari su Rimljani znali zašto je Istra idealno mjesto za uživanje, odmor, re-laksaciju i hedonizam. Tome svjedoče nalazišta brojnih termi širom istarskog poluotoka, od javnih u Puli i u Nezakciju pokraj Pule, do onih privatnih u reziden-cijalnim vilama čiji su ostaci pronađeni u uvali Verige na otočju Brijuni, u Val-bandonu i Barbarigi, zaljevu Katoro kraj Umaga i u Červar-Poratu kraj Poreča. U njima su se družili, jeli, sklapali po-slove pa čak i dogovarali ratne akcije. No, one su ponajprije služile za dnevnu okrjepu duha i tijela. I danas se u Istri njeguje ta rimska tradi-cija koja spaja hedonizam sa zdravljem kroz blagodati ovog podneblja - ugodnu klimu i morski zrak, odličnu kuhinju i vr-hunska vina, djevičanska maslinova ulja, uz mediteranske mirise aromatičnog bi-lja - lavande, ružmarina i lovora, i narav-no, Jadranskog mora ...

Per il riposo dello spirito e del corpoAnche per gli antichi Romani sapevano l’Istria era il posto ideale per divertirsi, riposare e rilassarsi abbandonandosi all’edonismo. Lo te-stimoniano i siti archeologici di numerose terme in tutta la penisola istriana, da quelle pubbliche a Pola e a Nesazio nei pressi di Pola, a quelle private nelle ville residenziali i cui resti sono stati ritrovati a Val Catena, Valbandon e Barbariga, nella baia di Catoro vicino a Umago e a Porto Cervera vicino a Parenzo. Qui s’intrattenevano, mangia-vano, parlavano di affari e addirittura di strategie belliche. Le ville comunque servivano innanzitutto per riposare lo spirito e il corpo. Anche oggi in Istria si coltiva questa tradizione romana che unisce l’edonismo alla salute, attraverso i benefici di questi luoghi - un clima mite e l’aria di mare, un’ottima cucina e dei vini eccellenti, oli d’oli-va extravergini, profumi mediterranei di erbe aromatiche - lavanda, rosmarino, alloro e naturalmente il mare Adriatico... Gli ospiti che sono alla ricerca di un riposo dello spirito e del corpo basato su ba-gni, massaggi e trattamenti vari, hanno a disposizione dei piccoli e accoglienti centri benessere, aperti nell’ambito dei piccoli boutique hotel in tutta l’Istria, specialmente nel suo entroterra. Se desiderate invece godervi il wellness in riva al mare o i numerosi svaghi offerti dalle città costiere come Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola e Porto Albona, li troverete nei migliori hotel che dispongono di tutta una serie di centri benessere. Proprio qui tutta la bellezza della peni-sola istriana e la sua offerta straordinaria di prodotti locali, ristoranti ed enoteche, si completano a vicenda con i programmi che giovano alla salute, alla bellezza e alla vitalità.

infomust Wellness centriCentri benessere

Umag-UmagoMelià Coral***** Sol Garden Istra**** Sol Umag**** Savudrija-SalvoreKempinski Hotel Adriatic***** Villa Rosetta**** Novigrad-CittanovaMaestral**** Nautica**** Brtonigla-Verteneglio San Rocco****Buje-BuieCasinò Mulino**** Tar-TorreValamar Club Tamaris****Poreč-Parenzo Valamar Diamant**** Laguna Parentium****Laguna Molindrio****Palazzo**** Valamar Pinia***Rovinj-RovignoLone***** Monte Mulini***** Eden****Istra****, Otok sv. AndrijePula-PolaPark Plaza Histria**** Valsabbion*** (Pješčana Uvala)Croatia*** (Duga Uvala)RabacValamar Sanfior****Središnja IstraIstria centraleIstarske toplice, Livade-LevadeKaštel*** Motovun-Montona

Gosti koji žele uživati u odmoru duha i tijela u kupeljima, masažama i raznim tretmanima, na raspolaganju imaju šar-mantne wellness centre koji posluju u okviru malih boutique hotela diljem Istre, posebice u njenoj unutrašnjosti. Želite li pak uživati u wellnessu kraj mora, ali i brojnim sadržajima primor-skih destinacija poput Umaga, Novigra-da, Poreča, Rovinja, Pule i Rapca, njiho-vi ponajbolji hoteli raspolažu s nizom vrhunskih wellness oaza.Upravo se u njima sva ljepota istarskog poluotoka i njegova izvrsna ponuda re-storana i vinarija, lokalnih proizvoda i ek-stra djevičanskih maslinovih ulja, odlično sljubljuju s programima koji pogoduju va-šem zdravlju, ljepoti i vitalnosti.

28 29

Page 16: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

Zdravstveni turizam na istarskom

polutotoku ima iznimno dugu tradiciju. Još za

vrijeme Rimljana na ovom su području bile

poznate današnje Istarske toplice, jedini izvor

termalne vode u Istri. No i more ima značajnu

ulogu u zdravlju čovjeka pa je istarska obala

oduvijek bila, ne samo izvor uživanja u mor-

skim radostima, nego i pravo vrelo zdravlja.

Morska voda i zrak stoljećima privlače brojne

posjetitelje, a danas ovaj zeleni poluotok nudi

i široku ponudu zdravstvenog turizma. Trebate

li vrhunsku stomatološku uslugu, polikliniku

za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, savjete

za poboljšanje i održavanje zdravlja ili savjete

nutricionista, Istra je pravo odredište za vas.

Uz mnoštvo drugih sadržaja, ovdje će i najzah-

tjevniji gosti brzo ispuniti vrijeme dok čekaju

svoj medicinski savjet ili tretman - od zani-

mljivih povijesnih gradića i bogatog kulturnog

nasljeđa do šarmantnih konoba s lokalnom

hranom i vinskih cesta, kao i manifestacija u

cjelogodišnjem kalendaru zbivanja u kojem će

svatko pronaći nešto za sebe.

wellnesswellness

Il turismo sanitario vanta nella penisola istria-

na una tradizione lunghissima. Sin dai tempi degli an-

tichi Romani, si sapeva dell’esistenza delle Terme di S.

Stefano, l’unica fonte d’acqua termale in Istria. Anche il

mare ha però un ruolo importante per la salute dell’uo-

mo e la costa istriana è stata da sempre non solo una

fonte di divertimento e svago marino ma anche una

vera sorgente di salute. Da secoli ormai l’acqua e l’aria

marina attraggono molti visitatori e oggi questa penisola

verde offre anche un’ampia scelta di turismo sanitario.

Se necessitate di cure dentistiche all’avanguardia, del

policlinico per la fisioterapia e la riabilitazione, di consigli

per migliorare e mantenere la salute o di parlare con

un nutrizionista, l’Istria è la destinazione che fa per voi.

Grazie a tutta una serie di altri servizi, anche gli ospiti

più esigenti trascorreranno il tempo in modo piacevole,

mentre aspettano un consiglio medico o un trattamen-

to, visitando le interessanti cittadine storiche dalla ricca

eredità culturale, le graziose trattorie con cibo locale e le

strade del vino, come pure le manifestazioni organizzate

nel calendario annuale degli eventi, dove ognuno trove-

rà qualcosa che faccia al caso suo.

Wellness Moments u veljači i ožujkuKako bi snažnije promovirali wellness sadržaje u razdoblju od početka veljače do kraja ožujka, Umag i Novigrad krei-rali su seriju tematskih programa i posebnih paketa pod za-jedničkim imenom Wellness Moments. Paketi su, uz ostalo, inspirirani važnim međunarodnim datumima što se obilje-žavaju u navedeno doba godine, poput Valentinova, Dana žena i Dana očeva, koje se u Istri može provesti pod okriljem atraktivnih wellness usluga. Među događanjima valja ista-knuti Wellness Nights program te Happy Day, koji omoguću-je da se jednom tjedno wellness sadržaji koriste u večernjim satima po povoljnijoj cijeni.

Momenti di wellness in febbraio e marzoPer promuovere maggiormente i contenuti dedicati al be-nessere nel periodo che va dall’inizio di febbraio alla fine di marzo, nel Umago e Cittanova hanno creato una serie di programmi a tema e pacchetti speciali intitolati Wellness Mo-ments. I pacchetti sono, tra le altre cose, ispirati a importanti appuntamenti internazionali che si celebrano in date speci-fiche durante l’anno, come ad esempio San Valentino e la Festa della Donna. Questi appuntamenti si possono trascor-rere in Istria usufruendo di affascinanti servizi wellness. Tra gli eventi bisogna segnalare i programmi Wellness Nights e Happy Day, che consentono di usufruire dei contenuti well-ness una volta alla settimana nelle ore serali a ottimi prezzi.

Histria Aromatica Bale-ValleHistria Aromatica, na brdu Pižanovac

blizu Bala, prostrani je arboretum o au-

tohtonom, ljekovitom, aromatičnom i za-

činskom mediteranskom bilju. Predivna

polja lavande, mente, kamilice, nevena,

kadulje, a potom maslinik i vinograd pod-

sjećaju na stara seoska gospodarstva

tipična za istarski kraj. Oko brda i izme-

đu terasa sazidani su suhozidi, uređene

šetnice i odmorišta. S vrha brda pruža se

pogled na cijelo rovinjsko i vodnjansko

priobalje, dok se s druge strane vidi Učka.

Cilj boravka u parku je probuditi ljudska

osjetila i spoznaje: miris, sluh, njuh, okus

i opip. Mirisi i začini djeluju ozdravljujuće

i vitalizirajuće. Ljekovito i aromatično bilje

može se kušati, u skladu s godišnjim do-

bom, u raznim delicijama na otvorenom i

zatvorenom prostoru.

Histria Aromatica, sulla collina Pisano-

vaz nelle vicinanze di Valle, è lo spazio-

so arboreto dove sono state piantate le

erbe autoctone, aromatiche e le spezie

tipiche del Mediterraneo. I bellissimi prati

di lavanda, menta, camomilla, calendula,

salvia, e poi gli oliveti e vigneti ricordano i

vecchi casali, tipici della regione istriana.

Intorno alla collina e tra i terrazzi sono

stati costruiti i muri a secco, i percorsi

per camminare e le aree di sosta. Dalla

cima della collina si offre un panorama

mozzafiato lungo la costa della zona ro-

vignese e di quella dignanese mentre

dall’altra parte vediamo il Monte Maggio-

re. Visitando il parco aromatico risveglie-

rete i vostri sensi: la vista, l’udito, l’olfat-

to, il gusto e il tatto. I profumi e le spezie

hanno un’azione vitalizzante e proprietà

terapeutiche. Potrete degustare le piante

medicinali ed aromatiche nelle varie pre-

libatezze e prodotti di stagione.

+ 385 (0)52 355044, [email protected]

III-XII: 09:00 - 19:00; Restaurant: 12:00 - 22:00

30 31

Page 17: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyfamily

family

Aquarium PulaFort Verudella, Pula-PolaNa katu pulskog akvarija može se razgledati me-diteranski postav sa životinjskim vrstama koje se rijetko ili uopće ne viđaju u sjevernom Jadranu. To su vrste koje preferiraju višu temperaturu mora, pa se stoga češće sreću u južnom Jadranu, odnosno u toplijem Sredozemlju. Prve ribe koje upadaju u oči obično su i one najveće te posjeti-telji primjećuju kirnje s velikim ustima, zmijolike murine i zubate kostoroge. Sredozemlje pa tako i ovaj postav obiluje ribama šarenim poput trop-skih, ribama prekrasnih boja poput jera, matuliči-ća, kljunčica, šljukica i vladika arbanaških. Važno je spomenuti i jednog novopečenog stanovnika Sredozemlja, a to je mramorna napuhača čija prisutnost u Aquariumu Pula ističe problem in-vazivnih vrsta koje u sve većem broju zalaze u Sredozemlje.Al piano superiore si può visitare l’allestimento dedicato al mar Mediterraneo dove si possono ammirare specie marine che si vedono rara-mente oppure specie che non sono affatto pre-senti nell’Adriatico settentrionale. Gli abitanti del Mediterraneo preferiscono temperature più elevate e per questo motivo le troviamo con più frequenza nell’Adriatico meridionale che è più caldo rispetto a quello settentrionale. I primi pesci che si notano sono sicuramente quelli più grandi, le imponenti cernie dalla grande bocca, le murene con corpi serpentiformi e il pesce ba-

lestra. L’allestimento, come anche i mari tropi-cali, abbonda di pesci dai mille colori: la casta-gnola rossa (Anthias anthias), il pesce cardinale (Apogon imberis), pesce tamburo (Capro saper), il pesce trombetta (Macroramphosus scolopax) e la donzella pavonina (Thalassoma pavo). Biso-gna nominare in questo contesto anche il nuovo arrivato nei mari del bacino del Mediterraneo: il pesce palla. Quest’ultimo nel nostro acquario, segnala il problema delle specie invasive che con ritmo incalzante iniziano a popolare il mar Me-diterraneo.

Usvojite ribu ili kornjaču: već dugo godina Aquarium Pula nudi posvajanje morskih kornjača koje se nalaze u njihovom Centru za oporavak, sa svrhom da se morske kornjače i problematika vezana uz njihovu zaštitu približi posjetiteljima akvarija, a time i široj javnosti. Adotta un pesce o una tartaruga: già da mo-lti anni l’Acquario di Pola offre la possibilità di adottare una tartaruga marina che si trova nel Centro di recupero, con lo scopo di avvicinare ai visitatori dell’acquario e ad un pubblico più am-pio le tartarughe stesse e i problemi legati alla loro protezione.

Speleoavantura u Pazinskoj jamiPazinska jama je zakonom zaštićeni prirodni speleo-loški objekt i nije turistički uređen. Speleološko druš-tvo Istra iz Pazina i Javna ustanova Natura Histrica vode vas u podzemlje Pazinske jame tijekom cijele godine ovisno o vremenskim uvjetima i prema naja-vi. Posjeta se radi na jedan prirodan ekološki način, a vama omogućuje jedinstveni doživljaj podzemlja.Na početku slijedi upoznavanje s osnovnom opre-mom koja je potrebna za speleoavanturu, a vodiči vas upoznaju s načinom kretanja, mogućim pre-prekama i kako ih najlakše savladati. Slijedi lagano spuštanje uređenom stazom do kanjona u koritu riječice Pazinčice. Podzemni dio staze je dug oko 200 m, a završava s velikom dvoranom i podzemnim jezerom dužine 80 m. Unutar speleološkog objekta nalazi se manji zip-line kojim se posjetitelje prebacuje na sprud podzemnog jezera što speleoavanturi dodaje dimenziju nepo-novljivosti. Nakon razgledavanja podzemlja, istim putem se vraća natrag. Ukupna visinska razlika izno-si cca 118 m.Napomena: potrebno je ponijeti čvrstu sportsku obuću i odjeću za presvlačenje, a preporučuju se i dugi rukavi zbog hladnije unutrašnjosti (oko 15°C). Trajanje obilaska: 3 - 3,5 sata; Cijena: 190 kn po osobi (za veće grupe popust); Cijena uključuje: 2 iskusna vodiča speleologa, kacige i rasvjetu;Minimalni-max. broj osoba: 3 - 15;

+385 (0)91 5121528, (0)98 330038 [email protected]

Speleo-avventura nella Grotta di Pisino La Grotta di Pisino è un’area speleologica protetta e non è stata proggettata per visite turistiche. La Società speleologica Istra e l’Ente pubblico Natura Histrica, vi portano nelle profondità della grotta di Pisino durante tutto l’anno, a seconda delle con-dizioni meteorologiche e su preavviso. La visita viene fatta in modo ecologico e naturale, e vi for-nisce un’esperienza unica del sottosuolo. All’inizio conoscerete le attrezzature necessarie per l’esplo-razione, mentre le guide vi mostreranno i modi di movimento, i possibili ostacoli e come superarli più facilmente. Seguiamo un sentiero paesaggi-stico leggermente inferiore al canyon del fiume Pazinčica. La parte sotterranea del percorso è lun-ga circa 200 m, e termina con una grande sala e un lago sotterraneo dalla lunghezza di 80 m. All’inter-no della grotta c’è una piccola zip-line che porta i visitatori fino al lago sotterraneo che dà all’avven-tura una dimensione unica. Si ritorna seguendo lo stesso percorso di prima. La differenza di altezza è di circa 118 m.Informazioni per i visitatori: è necessario portare abiti sportivi e i vestiti di ricambio, si raccomanda-no le maglie a maniche lunghe siccome gli interni hanno una temperatura di circa 15°C. Durata del giro: 3 - 3,5 ore; Prezzo: 190 kn (25 €) a persona/sconti per grandi gruppi; Nel prezzo sono inclusi: la guida di due esperti speleologi, casco e luci; Min-max. numero di persone: 3-15;

+385 (0)91 5121528, (0)98 330038, [email protected]

3332

Page 18: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

Igre svjetla pulskih divovaIstarska je povijest isprepletena pričama o lju-dima nadnaravne visine i moći, a prema tim pričama upravo su oni obitavali u Istri. Danas, nakon mnogo stoljeća, u Istri se ponovno po-javljuju divovi, mirni i dostojanstveni, radosno dočekani. Novi su istarski divovi poprimili mo-derna obličja, preobrazivši dizalice brodogra-dilišta Uljanik, jednog od simbola grada Pule, u svjetleće gigante. U tisućama boja zabljesnulo je tako osam velikih dizalica u središtu grada. Uz pomoć postavljenih reflektora mijenjaju se njihove boje i kreiraju specijalni efekti koji oba-sjavaju pulsko noćno nebo. Obojani spektakl u trajanju od petnaestak minuta moguće je vidjeti kada padne mrak i to svakog punog sata!

I giganti polesi: un gioco di luci La storia istriana è pervasa di racconti secondo i quali l’Istria sarebbe stata popolata in passato da personaggi dalle dimensioni e dai poteri sopran-naturali. Dopo parecchi secoli, oggi essi riappaio-no sotto forma di giganti, accolti festosamente, maestosi e immobili. I nuovi giganti istriani hanno assunto sembianze moderne, trasformando le gru del cantiere navale di Scoglio Olivi, che rappresenta uno dei simboli della città di Pula-Pola, nei ‘Giganti illuminati’. Così, otto gru enormi illuminano di mille colori il cielo cittadino. Con l’aiuto di riflettori ade-guatamente collocati, i loro colori mutano creando effetti speciali che riempiono di luce il cielo polese. Lo spettacolo di luci si accende a intervalli di ogni ora, per una quindicina di minuti, dopo ili calar del sole!

Soline: Mediteranska prašuma Foresta vergine del MediterraneoPark-šuma Soline zelena je oaza smještena između Pješčane Uvale i Vin-kurana u općini Medulin. Od 1996. godine brdo Soline zaštićeno je Za-konom o zaštiti prirode Republike Hrvatske u kategoriji park-šume zbog svojih krajobraznih vrijednosti. Zanimljivost flore park-šume Soline čine iznimno brojne ljekovite i aromatične biljne vrste koje svojim mirisima i bojama odaju skrivene čari Mediterana. Tu je utočište velikog broja ptica, kukaca i paukova. Leptiri su neizbježni stanari ovog područja, a često se mogu uočiti crnikin plavac, prugasto jedarce, šahovnica i mnogi drugi. Bajkovito ozračje park-šume Soline nudi obilazak edukativne šetnice ‘So-line - mediteranska prašuma’. Šetnica je duga 1,3 kilometra, kružna je, opremljena klupicama za odmor te edukativnim pločama o flori, fauni, zaštiti šume i važnosti očuvanja bioraznolikosti šume hrasta crnike. Il parco forestale Soline è un’oasi verde situata tra le località di Valsab-bion e Vinkuran nel Comune di Medolino. Dal 1996 il monte Soline è pro-tetto dalla Legge a tutela dell’ambiente della Repubblica di Croazia nella categoria dei parchi forestali grazie ai suoi valori paesaggistici. Il parco fo-restale Soline è caratterizzato da moltissime specie vegetali aromatiche e officinali che con la loro fragranza e i loro colori rivelano il fascino nasco-sto del Mediterraneo. Qui hanno trovato rifugio numerosi uccelli, insetti e ragni. Le farfalle sono inevitabili abitanti di queste zone, e spesso si possono avvistare la tecla del leccio, il podalirio, la galatea e molte altre. L’atmosfera favolosa del parco forestale Soline offer la visita al sentiero educativo ‘Soline - la foresta mediterranea vergine’. La passeggiata è lun-ga 1,3 chilometri, circolare, dotata di panchine per la sosta e di pannelli educativi sulla flora e fauna, sulla protezione del bosco e sull’importanza della salvaguardia della biodiversità del bosco di leccio.

family

infomust Potraga za izgubljenim blagom Alla ricerca del tesoro perduto Fažana-Fasana

U obalnom gradiću Fažani na jugu Istre svako dijete može nakratko postati gusar i tra-gač za izgubljenim blagom. Dovoljno se javiti u prostorije Turističke zajednice na rivi i preuzeti specijalnu kartu s označenim povijesnim i prirod-nim znamenitostima Fažane. Pred mališanima je zadatak da, slijedeći kartu, obiđu gradić i otkriju odgovore na pitanja o lokalnom blagu! Nella piccola città costiera nel sud dell’Istria, ogni bambino può brevemente diventare un pirata e il cerca-tore del tesoro perduto. Basta riferirsi all’ufficio informazioni turistiche situato sulla riva e prendere la mappa speciale con le marcati attrazioni storici e naturali di Fasana. I piccoli hanno il copmito di seguire la mappa conoscendo la città e di trovare le risposte alle domande sui tesori locali.

3534

Page 19: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyevents www.istra.com

enjoyevents www.istra.com

KALENDAR MANIFESTACIJACALENDAR OF EVENTSVERANSTALTUNGSKALENDERCALENDARIO MANIFESTAZIONI [01.09. - 31.12.2014]

UMAG/NOVIGRAD

Glazba na svakom kutkuMusic on every cornerMusik an jeder EckeMusica ad ogni angoloNovigrad, Sarogradska jezgra04.09. / 06.09. / 09.09. / 11.09.

Gnam Gnam FestGastro manifestacijaGastronomic eventGastroveranstaltung

13.09. Umag, Novigrad, Buje5. Međunarodni old timer rallyInternational Oldtimer RallyInternationale OldtimerrallyRally internazionale di auto d’epoca19. - 21.09. BujeDani grožđa: Na Bakhovom dvoruDays of Grapes: At the court of BacchusTraubentage: Auf dem Schloss von BacchusLe Giornate dell’uva: Allacorte di Bacco19. - 21.09. Novigrad Galerija AgataKreativne vikend-radionice mozaikaCreative weekend mosaic workshopsKreative Mosaik-Workshops am Wochenende / Weekend-laboratori creativi del mosaico20. - 28.09. Umag28. Istraturist OpenTeniski turnir/Tennis tournamentTennistournier/Torneo di tennis21.09. - 05.10. Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla Istria Bike Days21.09. Buje 10:30Eco Bike Marathon22.09. Umag Trg slobode, 16:00Europski dan bez automobilaEuropean car free day Europäischen autofreien TagGiornata europea senza automobili22.09. Umag Muzej grada UmagaExhibition: Mario Cocchietto22. - 25.09. Savudrija Golf club Adriatic - Seniorsko otvoreno prvenstvo Hrvatske u golfu Croatian open championship in senior golf / Öffentliche Golf-

Weltmeisterschaft in PljočkanjeMondiali del gioco tradizionale Pljočkanje11. - 12.10. Grožnjan1. Enduro Grozni GrožnjanBiciklistička utrka / Bike raceFahrradrennen / Corsa ciclistica18.10. - 30.11. Umag, Novigrad, Buje, BrtoniglaDani švoja / Days of the sole fishSchollentage / Giornate della sogliola18. - 19.10. NovigradKinodvorana (Cinema)47. Susret hrvatskih pjevačkih zborovaMeeting of Croatian choirsTreffen der kroatischen ChöreIncontro croato di cori19.10. Novigrad Sportska dvorana Dani gljiva u NovigraduMushrooms Days in NovigradPilztage in NovigradGiornate dei funghi22. - 25.10. Umag Sportska dvoranaSvjetski kup u kickboxinguKickboxing World CupKick Boxing WeltmeisterschaftenCampionato mondiale di kickboxing25.- 26.10. BrtoniglaDani gljiva / Mushroom DaysTage des Pilzes / Giornate dei funghi25.10. - 02.11. Umag5. Melia Hotels InternationalTeniski turnir za senioreTennis tournament for seniorsTennisturnier für SeniorenTorneo di tennis seniores25.10. Marušići (Buje) Dom kultureSusret pjevačkih klapa Istre i KvarneraThe meeting of klapas of Istria and Kvarner / Treffen der Gesangsgru-

05. - 08.12. Brtonigla30. Festival Istarske malvazijeMalvasia Wine FestivalMalvasia Wein FestivalFestival della Malvasia istriana12. - 14.12. Novigrad Veliki trgNovigradske božićne radostiChristmas festivity in NovigradWeihnachtsfreude in NovigradGioie Natalizie cittanovesi14.12. Savudrija, NovigradIstra u vašem srcuIstria in your heartIstrien in unseren HerzenL’Istria nel vostro cuore9. International Ultra Marathon14.12. Buje 10:00Pješačko-biciklistički pohod Parenzanom Walking and cycling tour on the Parenzana traceFußgänger-Radfahrer Rundgang durch die Parenzana Raduno ciclistico e passeggiata lungo la Parenzana17. - 23.12. BujeBožićno-novogodišnje svećanostiChristmas & New Year FestivitiesWeihnachts-NeujahrsfestlichkeitenCelebrazioni di Natale e Capodanno20.12. Grožnjan3. božićna biciklijadaChristmas Cycling RideWeinachtsradtourGiro ciclistico natalizio20. - 24.12. GrožnjanBožićna bajka u GrožnjanuChristmas Fairytale in GrožnjanWeihnachtsmärchen in GrožnjanFiaba natalizia a Grisignana

Umag Buje

Novigrad

Brtonigla

Savudrija

Grožnjan

Manifestazione gastronomicaNovigrad, Veliki trg13.09. / 20.09.

... - 07.09. Grožnjan45. HGM-JRE GrožnjanMeđunarodni kulturni centar Hrvatske glabene mladežiInternational Cultural Centre of Juenesses Musicales CroatiaInternationale Kulturzentrum der musikalischen Jugend KroatiensCentro culturale internazionaledella Gioventù musicale CroataMeđunarodni kulturni laboratorij: radionice, seminari i simpozijiInternational cultural laboratory: wor-kshops, semimars and syposiumsInternationalen Kulturlaboratorium: Workshops, Seminare und SymposienLaboratorio di cultura internazionale: laboratori, seminari e simposi

... - 30.10. Novigrad GallerionPrvi svjetski rat na JadranuWorld War First in the AdriaticErste Weltkrieg an der AdriaLa Grande guerra nell’AdriaticoIzložba/Exhibitoon/Ausstellung/Mostra05. - 07.09. BrtoniglaU bojama tradicije...In the colors of tradition...In den Farben der Tradition...Nei colori della tradizione...08.09. BujeDan Grada BujaTown of Buje CelebrationTag der Stadt BujeGiornata della Città di Buie

Seniorenmeisterschaft KroatiensCampionato croato a numero aperto di golf24. - 28.09. Umag15. MusifestKoncertne večeri / Concert eveningsKonzertabende / Serate concertistiche25. - 28.09. GrožnjanEx temporeMeđunarodna slikarska manifestacijaInternational art manifestationInternationale KunstveranstaltungManifestazione artistica internazionale26.09. Novigrad MandračFischerfestRibarska fešta / Fisherman’s festivalFischerfest / Festa dei pescatori30.09. Valica (Umag)Valica Bike Tour01.10. - 02.11. UmagUmag Welldays02. - 04.10. Novigrad Zajednica Talijana (Italian Community)9. Photo Ex Tempore NovigradInteractive photo-session03.10. Novigrad MandračFischerfestRibarska fešta / Fisherman’s festivalFischerfest / Festa dei pescatori04. - 05.10. Umag, NovigradIstria GranfondoMeđunarodni biciklistički maratonInternational bicycle marathonInternationaler RadmarathonMaratona ciclistica internazionale04.10. Savudrija (Umag)15. Svjetsko prventsvo u pljočkanjuInternational championship in pljočkanje

ppen aus Istrien und dem KvarnerIncontro dei cori dell’Istria e del Quarnero01. - 09.11. Umag6. Melia Hotels InternationalTeniski turnir za senioreTennis tournament for seniorsTennisturnier für SeniorenTorneo di tennis seniores03. - 11.11. Kremenje (Momjan)Dani momjanskog muškata i tartufaDays of Momjan Muscat and TrufflesTage des Muskats und der Trüffeln aus MomjanLe Giornate del moscato di Momiano e del tartufo08. - 11.11. Momjan (Buje)Martinje Festival09.11. Momjan (Buje) 11:00Momjan Bike Marathon13. - 15.11. UmagCONPASTA - Međunarodni kongres do-maće tjestenine/International congress of homemade pasta/Internationaler Kongress hausgemachter Nudeln/ Congresso internazionale della pasta casereccia01.12. - 06.01. Umag, Novigrad, Buje, BrtoniglaDani jadranskih lignjiAdriatic squid DaysTage des adriatischen TintenfischesGiornate dei calamari dell’Adriatico01.12. - 01.01. UmagUmagični blagdani i doček Nove godineUmagic Holidays and New Year’s EveUmagische Feiertage und SilvesterfeierLe festività umaghesi e il Veglione di Capodanno

POREČ

01.01. - 31.12. Poreč Viale 08 - 15Petkom/ Fridays/Freitags/VenerdiSajam antikviteta i umjetnostiAntiques and numismatics fairAntiquitäten - und KunstmesseFiera dell’arte e dell’antiquariato... - 06.09. Poreč Istarska sabornica, 10 - 13, 18 - 2254. Annale: The Great Decomposition Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra05.09. Poreč Eufrazijeva bazilikaKoncerti u EufrazijaniConcerts in the EuphrasianaKonzerte in der EuphrasianaConcerti nell’EufrasianaEnsemble Il terzo suono (SLO)06. - 07.09. Poreč plaža Pical15. Porečki delfin / Poreč DolphinPorečer Delphin / Delfino parentinoPlivački maraton/Swimming marathonSchwimm-Maraton/Maratona di nuoto

Tar-Vabriga

Poreč

Kaštelir-Labinci

Page 20: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyevents www.istra.com

enjoyevents www.istra.com

06. - 07.09. TarTuristička fešta / Tourist FestivalTouristenfest / Festa turistica06.09. TarInternational Marathon Race09. - 30.09. Poreč Galerija ZuccatoWhere the Energy Has the Flowzložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra12. - 14.09. Poreč Stari gradGiostraPorečki povijesni festivalHistorical festivalHistorische FestivalFestival storico20. - 28.09. Tar, LanternaOktoberfest by Valamar20. - 28.09. PorečPoreč Bike & Gourmet21.09. Kaštelir PlacKuzminja Gastronomy Festival26. - 28.09. Poreč, Funtana, Vrsar, Tar, Vižinada, GrožnjanOL Istria MTB Tour - Parenzana CubeInternational MTB race26.09. Kaštelir PlacSv. Kuzma i DamjanPučka fešta/Folk festivityVolkfest/Festa popolare11.10. PorečPoreč Triathlon17. - 24.10. PorečAntonio JanigroMeđunarodno natjecanje mladih violončelistaInternational competition of youth violincellistsInternationaler Wettbewerb von begabten jungen VioloncellistenGara internazionale di violoncellisti11.11. Tar

ROVINJ

Povorka batana s feralom i večerom u spaciuLighted Batana boat parade and a dinner at the Spacio Batana Bootsfahrt mit Abendessen in der WeinschenkeSfilata di batane con cena allo SpacioRovinj, Rovinjska obala - Spacio Matika, 20:0002.09. / 04.09.

Ljetni festival RovinjRovinj summer festivalSommerfestival RovinjFestival d’estate RovignoRovinj, Crkva sv. Franje, 21:0003.09. Chamber DuetRovinj, Crkva sv. Eufemije, 21:0009.09. LaSinfonietta Brass Orchestra

Rovinjske mažoretkinjeRovinj´s majorettenRovinjer MajorettenMajorettes rovignesi04.- 06.09. Rovinj Theatre Gandusio Blitz internationalPerformance Art Festival05.09. Rovinj Trg Rivijera, 20:00Proslava 10. godišnjice Eko-muzeja Kuća o batani10th anniversary of the Batana Eco-Museum10. Jubiläumsfeier des Öko-Museums BatanaCelebrazioni in occasione del 10.anniversario dell ecomuseo Batana05. - 28.09. Rovinj CVU BatanaExhibition: Lavoslava Benčić07.09. Rovinj Trg Riviera, 19:00Večer u duhu rovinjske tradicijeTraditional Rovinj Evening Abend im Geiste der Rovinjer TraditionSerata all’insegna dellatradizione rovignese07.09. Rovinj Trg maršala Tita, 20:3011. koncert Sv. Eufemiji u častConcert in honor of St. EufemiaKonzert zu Ehren der Hl. EufemiaConcerto in onore di Santa Eufemia08. - 12.09. RovinjUnknown Festival12.09. Rovinj Zajednica Talijana, 19:00Serata in famiglia13.09. Rovinj Crkva sv. Eufemije Susret pjevačkih zborova U Sv. EufemijiMeeting of gathering of Choirs St. EuphemiaChortreffen hl. EuphemiaIncontro di cori Sant Eufemia13.09. Rovinj

FuntanaVrsar

Rovinj

Kanfanar

Bale

08.12. VabrigaSv. MarijaVjerska proslava/Religious festivityKirchenfest/Festività religiosa19.- 21.12. Poreč ŽatikaBožićni turnir / Christmas TournamentTurnir u rukometu za dječake Boys only handball tournamentHandballturnier der JungenTorneo di pallamano per ragazzi31.12. Poreč Trg slobodeDoček Nove godine/New Year’s EveSilvesterfeier/Capodanno

VRSAR/FUNTANA

22.08. - 20.09. Funtana Galerija Zgor murve, 18-22Izložba: Naiva u IstriExhibition: Naive Art in IstriaAusstellung: Die naive Art in Istrien Mostra: L’arte naif in Istria01. - 13.09. Vrsar Montraker Kiparska škola Montraker

Proslava blagdana Sv. MartinaSt. Martin’s FestivalFest zum MartinstagFesta di S. Martino11.11. Poreč Gradska knjižnica PorečDan hrvatskih knjižnicaCroatian Libraries DayKroatische BibliothektageLa giornata di biblioteche croate13. - 16.11. Poreč ŽatikaValamar Poreč InternationalSvjetski kup u badmintonuBadminton World CupWeltcup in BadmintonCampionati mondiali di badminton15. - 16.11. Poreč ŽatikaPorečka pahuljicaPorec FlakesPorečer SchneeflockeFiocco di neve di ParenzoTurnir u rukometu za djevojčice Girl only handball tournamentHandballturnier der MädchenTorneo di pallamano per ragazze21.11. Poreč Trg slobodeFestival od palente/Polenta FestivalPolenta Festival/Il Festival della Polenta 05.12. - 06.01. KaštelirKuća Djeda MrazaSanta Clause’s HouseDas Haus des WeihnachtsmannsCasa di Babbo Natale07. - 21.12. Poreč ŽatikaEHF Euro 2014Europsko rukometno prvenstvo za žene / European Women’s Handball Championship / Handball-Europame-isterschaft der Frauen / Campionato europeo di pallamano femminile

School of Sculpture MontrakerBildhauerschule MontrakerScuola di scultura di Montraker02.09. Funtana Trg sv. Bernarda 21:00Concert: Sabrina Hebiri (vocal) & Mario Šimunović (guitar)05.09. Vrsar Riva, 19:00Ribarska fešta / Fisherman FestivalFischer-Fest / Festa dei pescatori09.09. Funtana Cr. sv. Bernarda 21:00Concert: Kristina Kolar & Robert Kolar12.09. Funtana Marina, 20:00Ribarska fešta / Fisherman FestivalFischerfest / Festa dei pescatori16.09. Funtana Cr. sv. Bernarda, 21:00Concert: Olga Šober & Bojan Šober19.09. Vrsar Riva, 19:00Ribarska fešta / Fisherman FestivalFischer-Fest / Festa dei pescatori20.09. Funtana Riva, 12:00Fešta od grmali / Crabs FestGrmali Fest / Festa dei granchi26. - 28.09. Funtana, Vrsar, Tar, Vižinada, GrožnjanOl Istria MTB Tour, Parenzana Cube 2014Međunarodna biciklistička MTB utrkaInternational MTB cycling raceInternationale MTB - Radrennen Corsa ciclistica internazionale MTB04.10. Vrsar Belvedere restaurantGastro event :Taste of Slovenia in Vrsar12.10. Vrsar Riva, 14:00International Fishing Cup Koversada11.11. Vrsar Trg DegrassiFešta Sv. MartinaSt. Martin’s FestivalFest zum MartinstagFesta di S.Martino

Mali sajam starinaSmall antiques fairKleine AntiquitätenmessePiccola fiera dell’antiquariatoRovinj, Trg brodogradilišta07.09. / 14.09. / 21.09.28.09. / 05.10. / 12.10.

... - 05.10. Rovinj Zavičajni muzejSalvador Dalì: Biblija Sacra & Božanstvena komedijaSacred Bible & Divine ComedyHeilige Bibel & Göttliche KomödieBibbia Sacra & Divina commediaIzložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra... - 30.10. Rovinj Zavičajni muzejExhibition: Špicije... - 15.09. Rovinj Galerija Adris, 8 - 23Exhibition: Vlado Kristl... - 24.09. Rovinj MMCMultimedijalni centar100 godina Barona Gautscha100 Years of the Baron Gautsch100 Jahre Baron Gautsch100 anni del Baron GautschIzložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra... - 12.09. Rovinj Crkva sv. TomeExhibition: Rovinj Art Program01.09. Rovinj Ekomuzej Batana 19:00Istra Inspirit: Spacio02. - 30.09. Rovinj Zavičajni muzejExhibition: Josip Pino Ivančić02.09. Rovinj Trg maršala Tita, 20:00Večer rovinjskih kulturno-umjetničkih udruga / Evening of Rovinj’s cultural and art societies / Abend der Rovinjer Kultur- und KunstvereineSerata dedicata alle associazioni artistico-culturali rovignesi

Plivački maraton sv. EufemijaSwimming marathon St. EuphemiaSchwimmmarathon Hl. EuphemiaMaratona di nuoto Sant Eufemia14.09. Rovinj12. krug oko Rovinja/Rovinj TourRunde um Rovinj/Giro attorno a Rovigno15.09. RovinjOd punte do punte morem i kopnomFrom Cape to Cape by sea ad by landVon Punkt zu Punkt auf dem Meer und über FestlandDa punta a punta per mare e per terraPlivački i trkački maratonSwimming and running marathonSchwimm- und RadmarathonMaratona di nuoto e corsa16.09. Dvigrad (Kanfanar)Istra Inspirit: Morganovo blagoCaptain Morgan’s treasureKapitän Morgans SchatzTesoro del capitano Morgan16.09. Rovinj Gradsko središte Blagdan sv. EufemijeSt. Euphemia’s DayFeiertag zu Ehren der Hl. EuphemiaFesta di S. Eufemia18. - 21.09. Rovinj Ex TDR7. Weekend Media Festival27. - 28.09. Rovinj MMCBijeli lav / White LionWeißer Löwe / Leone biancoMeđunarodni festival podvodnog filma i fotografije International underwater film & photo festival Festival des Unterwasserfilms und Unterwasserfotografie / Festival del film e della fotografia subacquea

Page 21: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyevents www.istra.com

enjoyevents www.istra.com

01. - 12.10. Rovinj CVU BatanaWorkshop 2014: AlessandroRadionica modne fotografijeFashion photography workshopWorskhop zum Thema Mode-FotosLaboratorio di fotografia nel mondo della moda01. - 03.10. Rovinj Teatro GandusioObilježavanje dječjeg tjednaChildren’s Week / KinderwocheSettimana dell’infanzia09.10. Rovinj MMC, 18:00Glazbeni poučak/Music LessonBildungskonzert/Teorema musicaleUgodni zvuci puhačkog trijaPleasant sounds of a brass trioSchöne Blasmusik mit TrioI piacevoli suoni di un trio di fiati09. - 12.10. Rovinj MMC, Hotel ParkFestival argentinskog tangaArgentine tango festivalFestival des argentinischen TangoFestival del tango argentino11.10. - 07.11. Rovinj MMCExhibition: Livio Ceschin13. - 26.10. Rovinj CVU BatanaIzložba: Gostovanje kluba amaterskih fotografaExhibition: Guest exhibition amateur photography clubAusstellung: Gastausstellung des Klubs der AmateurfotografenMostra: Club fotografi amatoriali26.10. - 02.11. Rovinj Zlatni RibonMeđunarodno natjecanje u sportskom ribolovu / International sports fishing competitionInternationale Meisterschaft im Sportfischen Gara internazionale di pesca sportiva

21.12. Rovinj Teatro GandusioFilmski maraton kratkog filmaShort film marathonFilmmarathon des KurzfilmsMaratona cinematografica dei cortometraggi28. - 30.12. Rovinj Gradsko središteRovinj Music FestivalFestivala kreativnog stvaralaštvaFestival of Creative ArtFestival der kreativen WerkeFestival della creatività31.12. Rovinj Trg maršala TitaDoček Nove godineNew Year’s Eve partySilvesterfeierVeglione di Capodanno

PULA/MEDULIN

Spectacvla GladiatoriaDefile gladijatoraGladiator paradeUmzug der GladiatorenSfilata dei gladiatoriPula, Centar grada, 21:0003.09. / 08.09.

Spectacvla AntiqvaGladijatorske borbeGladiators fightsGladiatorenkämpfeLotte dei gladiatoriPula, Arena, 20:3004.09. / 09.09.

Medulinsko koncertno ljetoMedulin Concert SummerMeduliner KonzertsommerEstate concertistica a MedulinMedulin, Crkva sv. Agneze, 21:0001.09. Veljak String Quartet & Guest05.09. Summer Miniatures

Mirisi i okusi IstreAromas and flavors of Istria Düfte und Aromen von IstrienSapori e profumi dell’IstriaPula, Tržnica/Market, 09:00 - 13:0013.09. / 11.10. / 01.11. / 13.12.

Eko sajam / Eco fair Öko Messe / Fiera ecoPula, Tržnica/Market, 09:00 - 13:0027.09. (08-12) / 25.10. / 15.11.

... - 01.10. Pula Riva, 10 - 23Tradicija iz naših rukuTradition made by our handsTradition, die aus unseren Händen entspringtTradizione dalle nostre mani

20.09. Fažana RivaFažani s ljubavlju/To Fažana with loveFažana in Liebe/A Fasana con amore20.09. Barban9. FESS: Fešta smokve i smokvenjakaFeast of fig and fig cakeFest der Feigen und der FeigenbäumeFesta del fico e del dolce di fichi secchi20. - 21.09. Fažana Skate park, 16:00Vladimir Skate Film Festival20. - 21.09. Banjole (Medulin) 10:00Brodet Cup BanjoleTeniski turnir / Tennis tournamentTennis Turnier / Torneo di tennis22.09. Šišan Svetica, 17:002. Šišmišan - Noć šišmišaBat Night / Nacht der FledermäuseNotte dei pipistrelli27.09. Fažana Crkva sv. Kuzme i Damjana, 18:00Dan Fažanske župe Day of Fažana’s Parish Tag der Pfarre von Fažana Giornata della Parrocchia fasanese 27.09. Štinjan Fort Punta Christo 20Slurp!12.10. Fažana Riva, 11 - 16Fažanski gušti i delicijeFazana’s delights and delicaciesFasanas Besonderheiten und DelikatessenGusti e delizie Fasanesi12.10. Hreljići (Marčana)Sveta Marija od ZdravljaVjerska proslava / Religious festivityKirchenfest / Festività religiosa15. - 18.10. Pula Marina Veruda5. Pula Boat Fair26.10. Pula Dom HB, 20:00Concert: Nataša Dragun:

BrijuniN.P.

Pula

Medulin

Ližnjan

Vodnjan Marčana

Barban

Fažana

28.10. - 16.11. Rovinj Photo Art Gallery Batana: Hrvatski fotosavezCroatian photographic unionKroatischer FotografenverbandFederazione fotografi croatiIzložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra07. - 11.11. Rovinj Spacio Matika 19San Martin: Pissi e VinManifestacija povodom Martinja Food & wine event in celebration of St. Martin’s DayGastronomische Wein- und Spzialitäte-nveranstaltung zum MartinstagManifestazione enogastronomica in occasione della festa di S. Martino 12.11. Rovinj MMC, 18:00Glazbeni poučak / Music LessonBildungskonzert / Teorema musicaleFrom serious Grgur to joyful dancing16.11. Rovinj Theatre GandusioMeđunarodna noć kazalištaInternational theatre nightInternationale Nacht des MuseumsNotte internazionale del teatro20.11. - 14.12. Rovinj CVU BatanaExhibition: Ermano Bančić01.12. - 06.01. Rovinj Gadsko središteRovinjska božićna čarolijaRovinj Christmas MagicRovinjer WeihnachtszauberMagia del Natale rovignese14. - 27.12. Rovinj MMC Božićni sajam knjigaChristmas book fairWeihnachtsbuchmesseFiera natalizia del libro20.12. - 31.01. Rovinj CVU BatanaRovinj Photo Festival & Foto 5

Istra GourmetGastronomska manifestacijaGastronomic eventGastronomische VeranstaltungManifestazione gastronomica

Premantura, Placa, 20:0001.09. / 08.09. / 15.09.

Medulin, Riva, 20:0002.09. / 09.09.

Barbariga 04.09. / 11.09.Pula, Forum, 19 - 22

05.09. / 12.09.

Istrian Hand Made FairSajam originalnih istarskih suvenira i rukotvorinaFair of original Istrian souvenirs and handcraftsAusstellung von original istrischen Souvenirs und KunsthandwerkFiera dei souvenir e manufatti istriani originaliPula, Forum, 19:00 - 22:0001.09. / 02.09. / 08.09. / 09.09. Premantura, Placa, 20:0004.09. / 11.09. Medulin, Riva, 20:0005.09. / 12.09.

Tradicijske večeri na fažanskoj riviTraditional evenings at Fažana’s waterfrontTraditioneller Abend an der Riva von FažanaSerate tradizionali sulla riva fasaneseFažana, Riva, 20:0003.09. / 10.09.

... - 31.12. Pula Gradska galerija PulaExhibition: Antun Motika XIV01.09. Pula Forum, 21:00Salsa Party01. - 03.09. Pula Uspon De VilleYouth On Rise: Mladi na usponuOutlook Festival 03. - 07.09. Štinjan Fort Punta ChristoOutlook Festival05.09. Pula Portarata, 19:30Pula pleše / Pula is dancingPula tanzt / Pula danza 06.09. Pula Portarata, 10 - 19Pula pleše / Pula is dancingPula tanzt / Pula danza 06.09. Peroj2. Perojska biciklijada09.09. Pula Uspon De VilleYouth On Rise: Mladi na usponuPS Cool Step12.09. Pula Uspon De Ville, 20:00Youth On Rise: Mladi na usponuPula Reggae Station13.09. Fažana Riva, 20:00Istrian-Irish Festival 14.09. Medulin KK Medulin, 14:00Finale kupa Istre u preponskom jahanju / Istrian cup finals in equestrian show jumpingFinale Cup Istriens im Hindernisrennen / Finale della coppa d’Istria di equitazione19 - 21.09. Barban6. BOS: Barbanski obrtnički sajamBarban Trade FairBarbaner HandwerksmesseFiera dell’artigianato a Barbana

Flute, Sax & Friends08.11. Bičići (Barban)7. Martinja u BičićiNew wine festivityFest des jungen WeinsRassegna del vino novello09.11. Fažana Riva, 12- 16Fažanski gušti i delicijeFazana’s delights and delicaciesFasanas Besonderheiten und DelikatessenGusti e delizie Fasanesi11.11. Pula Tržnica, 09 - 13Martinje u Puli/ Feast Day of St. MartinFeier des Hl. MartinFesta di S.Martino11.11. Ližnjan Sv. MartinPučka fešta i blagoslov mladog vina Folk festivity and baptising of new wineVolksfest und Segnung des HeurigenSagra popolare e benedizionedel vino novello14. - 16.11. Vodnjan10. Dani mladog maslinovog uljaNew Olive Oil DaysTage des jungen OlivenölsGiornate dell’olio di oliva novello21.11. Barban7. Kantajmo i svirimo za RomanaSusret kantadura na tanko i debelo i svirci Istarske županijeTraditional singers encounterTreffen traditioneller SängerCantanti di timbro alto e basso 28.11. Barban6. smotra maslinovih uljaOlive oil festival / Olivenöl MesseRassegna dell’olio d’oliva

Page 22: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyevents www.istra.com

enjoyevents www.istra.com

04. - 14.12. Pula Dom HB20. Sa(n)jam knjige u IstriDreamlike book fair in IstriaBuchmesse in IstrienFiera dei libri in Istria06.12. BarbanDan Općine BarbanDay of Barban MunicipalityTag der Gemeinde BarbanGiornata del Comune di Barbana19. - 21.12. VodnjanBožični sajam/Christmas fairWeihnachtsmarkt/Fiera di Natale19. - 21.12. LižnjanBožićni sajamChristmas fairWeihnachtsmarktFiera di Natale

LABIN/RABAC

05.10. Plomin (Kršan)Bela nedelja/White SundayWeißer Sonntag/Domenica biancaPučka fešta/Folk festivalVolksfest/Festa popolare08. - 09.11. KršanHUBERTfest Festival lova i kinologijeFestival of hunting and thecynologyFestival der Jagd und der KynologieFestival della caccia e della cinofilia

SREDIŠNJA ISTRACENTRAL ISTRIAZENTRALENISTRIENISTRIA CENTRALE

Internationales Bergen-AutorennenGara automobilistica montana20.09. Pazin12. Memorial Delzi LadavacRekreativna biciklijadaRecreational bicycle raceRadtour für FreizeitsportlerGiro ciclistico ricreativo29.09. ŽminjDan općine ŽminjDay of Žminj MunicipalityTag der Gemeinde ŽminjGiornata del Comune di Gimino05.10. Juršići (Svetvinčenat)Smotra istarskog tovaraIstrian donkey FestivalFestival des istrischen EselsSagra dell’asino istriano12.10. Kaldir6. FOF: Fešta od frutiFruit FestivalObstfestFesta della frutta12.10. Oprtalj Antiques - Sajam antikvitetaAntiquities fairMesse für AntiquitätenFiera dell’antquariato12.10. Oprtalj6. KestenijadaChestnut FestivityKastanienfestFesta della castagna25.10. SvetvinčenatFešta mladega vinaNew Wine FestivityFest des jungen WeinsFesta del vino novello26.10. Hum14. Smotra istarskih rakija

Dani tartufa u IstriTruffle days in IstriaTrüffeltage in IstrienGiornate del tartufo in Istria13.09. BuzetSubotinaPučka fešta uz divovsku fritadu s tartufima (2014 jaja i 10 kg tartufa)Folk festival with giant truffles omelette (2014 eggs and 10 kg truffles)Subotina-Volksfest mit Riesenrührei mit Trüffeln (2014 Eier und 10 kg Trüffel)Festa popolare in concomitanza della frittata gigantesca con tartufi (2014 uova e 10 kg di tartufo)

21.09. Livade27. - 28.09. / 04. - 05.10.11. - 12.10. / 18. - 19.10. 25. - 26.10. / 31.10. 01. - 02.11. Dani Zigante tartufaZigante Truffle DaysZigante TrüffeltageGiornate del tartufo Zigante

04.10. Motovun5. TeTaFestival terana i tartufaTeran and Truffle FestivalTeran und Trüffel FestivalFestival del terrano e del tartufo

05.10. SovinjakBela nedejaPučka fešta s ponudom tartufa i domaćih proizvoda

Rabac

Kršan

Raša

Labin

Buzet

PazinGračišće

Svetvinčenat

ŽminjSv. Petar u Šumi

Tinjan

VišnjanVižinada

MotovunOprtalj

LAR: Labin Art RepublikaNoćni razgled gradaNight tour of the Labin Old Town Nächtliche Stadtbesichtigung in der Altstadt von LabinVisita notturna al cento storico di AlbonaLabin, Stari grad, 21:30 - 23:0002.09. / 09.09.

05.09. Rabac Riva, 18 - 22Prezentacija autohtonih istarskih proizvoda i Trio BoomPresentation of original Istrian agricultural products and Trio BoomPräsentation von istrischen, landwirtschaftlichenErzeugnissen und Trio BoomPromozione di prodotti istriani autoctoni e Trio Boom06.09. Čepić (Kršan)Mola SveticaVjerska proslava i pučka feštaReligious and folk festivityKirchen und VolkfestFestività religiosa e festa popolare08. - 20.09. Labin Narodni muzejExhibition: Adorable Croatia19. - 21.09. Rabac Riva, 20:00Gran premio di folkloreMeđunarodna smotra folkloraInternational folklore festivalInternationale FolkloreschauFestival internazionale del folklore20. - 21.09. RabacRabačka regata Rabac RegattaRegatta von Rabac Regata di Rabac

15.05. - 30.09. Pazin KaštelIzložba: Dječje igračke iz hrvatske baštineExhibition: Toys of Croatian heritageAusstellung: Spielzeug des kroatischen KulturerbesGiocattoli del patrimonio Mostra: culturale croato15.06. - 15.10. Pazin Kaštel, 10 - 13Muzejski četvrtakMuseum Thursday Museums Donnerstag Giovedì museale07.09. SvetvinčenatMrkat istrijanskega delaIstrian souvenirs marketAltertümliche Handwerks- und SouvenirausstellungFiera dell’artigianato istriano12.09. BuzetPetkotina: Festival of Alternative Music13.09. Buzet10. Biciklijada SubotinaSubotina Cycle RaceRadrennen SubotinaBiciclettata Subotina14.09. Buzet Stari grad, 12 - 24Subotina po starinskiSubotina in an old fashioned waySonnabend der alten BräucheSubotina all’antica14.09. OprtaljAntiques - Sajam antikviteta Antiquities fairMesse für Antiquitäten Fiera dell’antquariato19. - 21.09. Buzet Buzetski daniMeđunarodna brdska auto-utrkaInternational speed hill-climb car race

Review of Istrian GrappaSchau von Schnäpsen aus IstrienRassegna delle acquaviti istriane09.11. Oprtalj Starogradska jezgraAntiquesSajam antikvitetaAntiquities fairMesse für AntiquitätenFiera dell’antiquariato11.11. Beram (Pazin)MartinjaPučka fešta i blagoslov mladog vina Folk festivity and baptising of new wineVolksfest und Segnung des HeurigenSagra popolare e benedizionedel vino novello11.11. Belaj (Pazin)MartinjaPučka fešta i blagoslov mladog vina Folk festivity and baptising of new wineVolksfest und Segnung des HeurigenSagra popolare e benedizionedel vino novello11.11. Sv. Martin (Buzet)Martinja - Smotra mladog vinaExhibition of the new wineDarbietung von FederweißemRassegna del vino novello26.12. GračišćeŽive jasliceLive Nativity scenesDie lebendigen KrippenPresepe vivente

Popular festivity with the offer of truffles and homemade productsVolksfest mit einem Angebot von Trüf-feln und einheimischen ProduktenDomenica bianca, festa popolare con offerta di tartufi e prodotti caserecci

25. - 26.10. LivadeXXI. Tuberfest (11-19)Sajam istarskog bijelog tartufaThe white truffle fair Messe für Weiße TrüffelFiera del tartufo bianco istrianoCelebrity show cookingIzložba tartufa Truffle exhibition Trüffelausstellung Rassegna del tartufo

03. - 11.11. Kremenje (Buje)Dani momjanskog muškata i tartufaDays of Momjan Muscat and TrufflesTage des Muskats und der TrüffelnGiornate del moscato e del tartufo

08. - 09.11. BuzetVikend tartufaTruffle WeekendTrüffelwochenendeWeekend del tartufoSajam tartufa i domaćih autohtonih proizvodaExhibition and fair of truffles and homemade autochthonous products Messe von Trüffeln und einheimischen autochthonen ProduktenFiera del tartufo e dei prodotti caserecci autoctoni

Page 23: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoyattractions enjoyistra

enjoyattractions enjoyistra

Parenzana TrainMotovun - Vižinada

+385 (0)52 496 068 +385 (0)99 2900 510 IX - X: 09.30 - 16.30

Rino’s FarmKaštelir, Kornarija bb

+385 (0)97 6606 505 +385 (0)92 2267 133 IX: 15 - 21, X - V:

Srednjovjekovni parkMedieval parkMittelalterlichen ParkParco medievaleSvetvinčenat

+385 (0)52 560 349 IX - III: MIN. 30 persons

Boškarin BoscarinFabci, Fabci 28

+385 (0)91 5561 021 MIN. 15 persons

Višnjan, Zagrebačka 21Stancija Boškarin

+385 (0)91 5272 683 MIN. 30 persons

Špilje CavesHöhlen GrotteBrtonigla, Mramornica

+385 (0)99 2502 958kn 50/25 Kn

IX: 10 - 17, X: 10 - 16 XI - III:

Poreč, Nova VasBaredine

+385 (0)52 421 333kn 60/35 Kn

IX: 10 - 17, X: 10 - 16& Traktor StoryIzložba starih traktoraOld tractors exhibitionAusstellung von Oldtimer TraktorenMostra di trattori antichikn 30/20 Kn

IX - X: 10 - 14

Pazin, Pazinska jama +385 (0)52 623 054

kn 25/18 Kn IX: 10 - 18, X - III:

Žminj, Feštinsko kraljevstvo +385 (0)91 5616 327

kn 40/25 Kn IX: 10 - 18

X: 10 - 18 XI - III:

Limski kanalRomualdova špilja Romuald’s CaveRomuald-HöhleGrotta di Romualdo

+ 385 (0)52 830 582kn 30/15 Kn

1. - 15.IX: 10 - 16 16.IX - III: MIN. 10 persons

Adrenalinski parkoviAdrenaline parksAdrenalin ParksParco adrenalinaUmag, Camping Stella Maris

+385 (0)98 217 265kn 75/90/110 Kn (children 50%)

IX: 17 - 21 X - III:

Glavani, Barban (6 km) +385 (0)98 224 314

kn 40/100/120 Kn (children 50%) IX: 09 - 20

X - III: 09 - 18

Zip-Line (220 m)Pazin, Pazinska jama

+385 (0)91 1683 126 +385 (0)91 5437 718

kn 120 Kn IX: 12 - 20

X - III: MIN. 5-6 persons

Sajmovi u IstriFiere in IstriaFairs in IstriaJahrmärkte in Istrien... u mjesecu | ... del mese... of the month | ... im Monat

Bale (Valle)&Barban (Barbana)druge subotesecond Saturdayjeden zweiten Samstagogni secondo sabato

Brtonigla (Verteneglio)trećeg utorkathird Tuesdaydritten Dienstagterzo martedì

Buje (Buie)prve srijedefirst Wednesdayjeden ersten Mittwochprimo mercoledì

Buzet (Pinguente)prvog petka i trećeg četvrtkafirst Friday and third Thursdayjeden ersten Freitag und jedendritten Donnerstagprimo venerdi e terzo giovedi

Kaštelir (Castellier)petkom Fridaysfreitags venerdi

Aquapark IstralandiaNova Vas, Brtonigla

+385 (0)52 433 427 1. - 15.IX: 10 - 18.30

Open: 01/06/2015

Mini CroatiaRovinj, Turnina bb

+385 (0)52 830 877 +385 (0)91 2068 885

kn 25/10 Kn IX - 15.X: 09 - 20

Dinosaur Park Funtana +385 (0)52 445 327

kn 80/60 Kn IX: 10 - 18

Pula City Tour Pula +385 (0)99 4105 002 IX: 10, 11, 12, 13

14:15, 16, 17, 18 1. - 15.X:

KamenjakKuća prirodeHouse of Nature House der NaturCasa della naturaPremantura

+385 (0)52 576 513 IX: 07 - 15

X - III: 07 - 15,

Go-kartUmag, Kart-kart Cross

+385 (0)91 5333 070kn 100/50 Kn

1. - 15.IX: 10 - 13, 17 - 23Tar - Poreč, Motodrom Poreč

+385 (0)52 456 100 +385 (0)98 290 721

kn 50 - 110 Kn 1. - 15.IX: 10 - 21

16.IX - X: 10 - 18 XI - 15.III: MIN. 10 personsPula, Green Garden

+385 (0)52 535 639 +385 (0)98 723 455

kn 10 min = 70 Kn IX: 08 - 23, X - III: 09 - 20

Polja lavandeLavender FieldsLavandel-Feld Campi di lavandaVižinada, Vrbani 3Lavanda Oklen

+385 (0)98 9913 787

Svetvinčenat, Pekici 1Sandra Pekica

+385 (0)99 5156 666

Muzej Jure GrandoMuzej vampira Vampire MuseumMuseum der VampireMuseo dei vampiriTinjan, Kringa 32

+385 (0)91 1626 090kn 20 Kn/children gratis

IX - III:

Akvariji AquariumsAquarium AquariUmag, 1. svibanj bb

+385 (0)91 3672 777kn 40/20

1. - 15.IX: 10 - 22 16. - 30.IX: 10 - 16

Poreč, F. Glavinića 4 +385 (0)91 3672 777

kn 40/20 1. - 15.IX: 10 - 23

16. - 30.IX: 10 - 16

Rovinj, Obala G. Paliaga 5 +385 (0)52 804 712

kn 30/15 Kn IX: 10 - 17

Pula, Fort Verudella +385 (0)52 381 402

kn 60/30 IX: 10 - 20

X - III: 10 - 16

Zvjezdarnice ObservatoriesSternwarten Oservatori

Višnjan, Istarska 5 +385 (0)52 449 212

Pula, Park Monte Zaro +385 (0)91 2141 966

Avio panorameAirplane panoramasPanoramaflugzeugAvio panoramiMedulin, Delić AirSportski aerodrom MedulinMedulin Sport AirportSportflugplatz MedulinAeroporto sportivo Medolino

+385 (0)98 223577 +385 (0)98 849633 All day

Skokovi/ Skydiving Fallschirmspringen/Salti

Aeropark VrsarZračna luka VrsarTourist Airport VrsarTouristischer FlugplatzAeroporto Orseramax. 5 osoba/max. 5 persons5 Personen/ 5 persone

+385 (0)98 233676 +385 (0)99 4411441

Skybar&Museum IX - 15.XI: 09 - 21

Labin (Albona)treće srijedethird Wednesdayjeden dritten Mittwochogni terzo mercoledi

Pazin (Pisino)prvog utorkafirst Tuesdayjeden ersten Dienstagogni primo martedi

Svetvinčenat (Sanvincenti)treće subotethird Saturdayjeden dritten Samstagogni terzo sabato

Višnjan (Visignano)posljednjeg četvrtkalast Thursdayjeden letzten Donnerstagultimo giovedi

Vodnjan (Dignano)prve subotefirst Saturdayjeden ersten Samstagogni primo sabato

Žminj (Gimino)svake druge srijedeevery other Wednesdayjeden zweitenogni secondo mercoledi

Park skulpturaSculpture parkSkulpturenparkParco delle sculture

Dušan DžamonjaVrsar - Funtana, Valkanelakn gratis

IX - VI: 09 - 18,

Park sardelaPilchard Park Park der Sardellen Parco delle sardelleFažana

Aleja glagoljaša Glagolitic AleeAllee der Glagoliten Viale dei glagolitiRoč - Hum

DubrovaLabin

Svjetlosne igre pulskih divovaThe Light Show of Pula’s GiantsDie leuchtenden Riesen von PulaI giganti polesi:un gioco di luciPula, Riva/Uljanik

Page 24: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

enjoymuseums enjoyistra

enjoymuseums enjoyistra

Središnja IstraCentral IstriaZentralistrienIstria centraleZavičajni muzej BuzetRegional MuseumHeimatsmuseum Museo civico

Buzet, Trg rašporskih kapetana 5 +385 (0)52 662792 1. - 15.IX: 09 - 15, 17 - 20

: 10 - 13 16.IX - III: 09 - 15,

Etnografski muzej Istre (EMI)Ethnographic MuseumEthnographisches MuseumMuseo etnografico dell’Istria

+385 (0)52 624351, 622220&Muzej grada PazinaPazin Town Museum Museum der StadtMuseo della Città di Pisino

+385 (0)52 625040, 616866 Pazin, Istarskog razvoda 1 IX - 15.X: 10 - 18,

16.X - III: 2 3 4 : 10 - 15 5 : 11 - 16 : 10 - 16

Juraj DobrilaMemorijalna zbirka | Memorial CollectionMemorialsammlung | Raccolta memoriale

Pazin, Veli Ježenj +385 (0)52 625040 IX - III:

Povijesni i pomorski muzej IstreHistorical and Maritime Museum of IstriaHistorische und Maritime Museum IstriensMuseo storico e navale dell’Istria

Pula, Gradinski uspon 6 +385 (0)52 211566 IX: 09 - 21

X: 09 - 20 XI - III: 09 - 17

Sveta srcaMuzejsko-galerijski prostor Sacred Hearts Museum GalleryMuseum-und Galerieraum Heilige HerzenMuseale-espositivo Sacro Cuore

Pula, De Villeov uspon 2 +385 (0)52 353185 Exhibitions only

MSUI Muzej suvremene umjetnosti IstreMuseum of Contemporary Arts of IstriaMuseum moderner Kunst IstriensMuseo d’arte contemporanea dell’Istria

Pula, Stara tiskara, Sv. Ivana 1 +385 (0)52 423205 +385 (0)98 420 401, (0)91 9191495 IX: 11 - 14, 18 - 21

X - III: 11 - 19,

NP BrijuniNacionalni park | National parkNationalpark | Parco nazionale

+385 (0)52 525882, 525883

Nezakcij-Vizače Valtura +385 (0)52 550117 +385 (0)98 535826 IX: 09 - 12, 15 - 19

X - III: 09 - 12, 14 - 17

RovinjKuća o bataniThe Batana House Haus der BatanaCasa della batana

Rovinj, Obala P. Budicin 2 +385 (0)52 812593 1.IX - 15.IX: 10 - 14, 19 - 23

16.IX - XII: 10 - 13, 16 - 18 I - II:

Zavičajni muzej Rovinja Rovinj Heritage MuseumHeimatsmuseum der Stadt RovinjMuseo civico della città di Rovigno

Rovinj, Trg maršala Tita 11 +385 (0)52 816720 1. - 16.IX: 10 - 14, 18 - 22

: 10 - 14, 19 -22, 17.IX - 14.VI: 10 - 13,

Lapidarium BaleŽupna crkva | Parish church Pfarkirche | Chiesa parocchiale

+385 (0)52 824270 IX: 10 - 13, 17 - 20

X - V:

MMC Ulika Bale, Rovinjska 1 +385 (0)52 824270 IX: 09 - 20, : 09 - 13

Umag/NovigradMuzej grada Umaga City of Umag Museum Umag StadtmuseumMuseo civico di Umago

Umag, Trg sv. Martina 1 +385 (0)52 720386 +385 (0)98 440691 IX: 10 - 12, 18 - 21

: 10 -13 Muzej-Museo Lapidarium

Novigrad, Veliki trg 8a +385 (0)52 726582 IX: 10 - 13, 18 - 22,

X: 10 - 13, 17 - 20, XI - III: 10 - 13, 17 - 19,

GallerionPomorska zbirka austrougarske mornarice/The Austro-Hungarian Navy maritime collection /Seefahrtssammlung der österreichisch-ungarischen Marine/La collezione marittima della Marina austro-ungarica

Novigrad, Mlinska 1 +385 (0)98 254279 1. - 15.IX: 09 - 12, 16 - 19

16.IX - X: 09 - 12, 15 - 18 XI - III:

Ples mrtvaca - Danse macabreCrkva Majke Božje na ŠkrilinahChurch of St. Mary on ŠkrilinahKirche der Muttergottes auf ŠkrilinahChiesa della Madonna su Škrilinah

Fam. Šestan, Beram 38 +385 (0)52 622903 IX - III:

Mini muzej ParenzanaMini-Museum | Mini museo

Livade +385 (0)52 644077 IX - III:

Pula/MedulinArheološki muzej Istre (AMI)Archaeological Museum of IstriaArchäologisches Museum IstriensMuseo archeologico dell’Istria

+385 (0)52 351300, 351301 Zatvoreno | Chiuso

Closed | Geschlossen

Augustov hramTemple of Augustus AugustustempelTempio d’Augusto

Pula, Forum +385 (0)52 351300, 351301 IX: 09 - 20, : 09 - 15

1. - 15.X: 09 - 19, : 09 - 15 16.X - 14.V:

ArenaAmfiteatar | Amphitheatre Amphitheater | Anfiteatro

Pula, Flavijevska bb +385 (0)52 351300 IX: 08 - 21

1.IX - 24.X: 09 - 19 25.X - III: 09 - 17

Antonio SmaregliaSpomen soba | Memorial RoomGedenkzimmer | Stanza memoriale

Pula, Augustov prolaz 3 +385 (0)52 213888 IX - III: 11 - 12

Zerostrasse PulaPodzemni tuneli | Underground tunnels Unterirdischen Tunnels | Tunnel sotterrenei

Pula, Carrarina 3 +385 (0)52 211566 IX: 10 - 22

Etnografska zbirkaEthnographic CollectionEthnographische Sammlung Collezione etnografica

Buje, Trg slobode 4 +385 (0)52 773075 IX: 10 - 13, 17 - 20, : 09 - 13,

X - V:

PorečEufrazijeva bazilikaEuphrasian Basilica Euphrasius-BasilikaBasilica Eufrasiana

Poreč, Eufrazijeva ulica 22 +385 (0)52 451784 IX - X: 09 - 18,

XI - III: 09 - 16,

Etnografska zbirkaEthnographic CollectionEthnographische Sammlung Collezione etnografica

Kaštelir-Labinci +385 (0)52 463140, 463141 IX: 08 - 15, 17 - 21

: 12 - 14 X - III: 08 - 15 :

Vrsar/FuntanaSakralna zbirka Funtane i Vrsara Vrsar and Funtana Sacral CollectionSakrale Sammlung von Vrsar und FuntanaCollezione di oggetti sacri di Orsera e Fontane

Vrsar, Crkva sv. Foške +385 (0)52 441109 IX: 09 - 12, 17 - 20

Palača Bettica | Bettica PalacePalast Bettica | Palazzo Bettica

Vodnjan, Ulica Castello 7 +385 (0)52 535953 IX - VI: 09 -11,

Zbirka sakralne umjetnostiSacral Art Collection Sammlung der sakralen KunstCollezione d’arte sacra

Vodnjan, Župna crkva sv. Blaža +385 (0)52 511420 +385 (0)98 1983231 IX: 10 - 18.30

X - IV: 10 - 18.30

Labin/RabacNarodni muzej LabinLabin National Museum Volksmuseum LabinMuseo popolare di Albona

Labin, 1. svibnja 6 +385 (0)52 852477 IX: 10 - 13, 17 - 20

X - III:

Matija Vlačić IlirikMemorijalna zbirka | Memorial CollectionMemorialsammlung | Raccolta memoriale

Labin, G. Martinuzzi 7 +385 (0)52 852477 IX - III:

Zbirka sakralnih umjetnina Sacral Art Collection Sammlung der sakralen KunstwerkeCollezione d’arte sacra

Labin, Crkva sv. Marije Tješiteljice +385 (0)52 852477 IX - III:

Legenda | Leggenda Key | Zeichenerklärung

Adresa | Indirizzo | Address | Adresse

Telefon | Telefono | Phone | Telefon

GSM

Radno vrijeme | Orario d’aperturaOpening hours | Öffnungszeiten

IX - III

Uz najavu | A richiestaBy arrangement | Nach Vereinbarung

Dani u tjednu | Giorni della settimanaWeekdays | Wochentage

1 = Ponedjeljak|Lunedì|Monday|MontagHOL = Blagdan|Festività|Holidays|Feiertage

Zatvoreno | Chiuso | Closed | Geschlossen

RECONSTRUCTION

Page 25: enjoyistra · 2019-01-07 · sačuvale svu bogatu povijest ovoga grada, njegovu vrijednu spomeničku baštinu, tradici- ... uličicama i nakratko vas odvesti u neka druga vremena

BMW Coast Drive

www.bmw-coastdrive.com

Sheer Driving Pleasure

BMW COAST DRIVE.OPEN DRIVING PLEASURE – YOUR SUMMER HIGHLIGHT IN ISTRIA.Sea and landscape, gorgeous coastal roads and a stimulating airstream – enjoy this unique experience in an open BMW Z4 Roadster. Don‘t let your holiday highlight pass you by and experience your personal BMW Coast Drive. We hope you enjoy your drive. Start now at www.bmw-coastdrive.com.

inserat_enjoy-istra_210x148mm_1_se.indd 1 11.06.14 16:22

addressbook enjoyistra

Turističke zajedniceEnti turisticiTourist OfficesTourismusverbände

BALE

Rovinjska 1

+385 (0)52 824270

BARBAN

Barban 69

+385 (0)52 567420

BRTONIGLA

Mlinska 2

+385 (0)52 774307

BUJE

1. svibnja 2

+385 (0)52 773353

BUZET

Vladimira Gortana 9

+385 (0)52 662343

FAŽANA

43. istarske divizije 8

+385 (0)52 383727

Važni telefonski brojevi

Numeri telefoniciimportanti

Important telephonenumbers

Wichtige Telefonnummern

FUNTANA Bernarda Borisija 2

+385 (0)52 445119GROŽNJAN Umberto Gorjan 3

+385 (0)52 776064KANFANAR Trg Marka Zelka 6

+385 (0)52 825244KA©TELIR-LABINCIKaštelir, Plac bb

+385 (0)52 463140KR©ANPlomin, Vozilići 66

+385 (0)52 880155LABINAldo Negri 20

+385 (0)52 855560LABIN - TIC STARI GRADTitov trg 2/1

+385 (0)52 852399LIŽNJANLižnjan 147

+385 (0)52 578426

Meunarodni pozivni brojza HrvatskuPrefisso internazionale perla CroaziaInternational dialling prefixfor CroatiaInternationale Rufnummerfür Kroatien+385

MAR»ANAMarčana 158

+385 (0)52 571058MEDULINCentar 223

+385 (0)52 577145MOTOVUNTrg Andrea Antico 1

+385 (0)52 617480NOVIGRADMandrač 29a

+385 (0)52 757075, 758011OPRTALJMatka Laginje 21

+385 (0)52 644077PORE»Zagrebačka 9

+385 (0)52 451293, 451458PULAForum 3

+385 (0)52 219197RA©ATrg Gustavo P. Finali bb

+385 (0)52 874505

Policija | Polizia | Police | Polizei +385 192

Vatrogasci | Vigili del fuoco Fire brigade | Feuerwehr +385 193

Hitna pomoć | Pronto soccorsoAmbulance | Erste Hilfe +385 194

ROVINJObala Pino Budicin 12

+385 (0)52 811566SVETVIN»ENATSvetvinčenat 20

+385 (0)52 560349TAR-VABRIGATar, Istarska 8/A

+385 (0)52 443250UMAGTrgovačka 6

+385 (0)52 741363UMAG - TIC SAVUDRIJAIstarska bb

+385 (0)52 759659VIŽINADAVižinada bb

+385 (0)52 446110VODNJANNarodni trg 3

+385 (0)52 511700VRSARRade Končar 46

+385 (0)52 441746, 441187

Jedinstveni broj za pomoćNumero unico di pronto interventoFor all emergency situationsEinheitsnummer für alle Notfälle+385 112

HAK - Pomoć na cestiAssistenza stradaleRoad assistance | Verkehrsnotruf+385 1987

ŽMINJČakavska kuća bb

+385 (0)52 846792SREDIŠNJA ISTRA | CENTRAL ISTRIAZENTRALISTRIEN | ISTRIA CENTRALEPazin, Franine i Jurine 14

+385 (0)52 622460

Traganje i spaπavanjena moruRicerca e salvataggioin mareSearch and rescue at seaNotruf zur Sucheund Rettung auf See +385 195

Pon - pet | Mon - FriLun - ven | Mon - Fre:08:00 - 18:00&Sub | Sat | Sam | Sab: 09:00 - 14:00