21
1 LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

1

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

Page 2: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

2

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

INTRODUCERE

Eurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, cea mai vorbită limbă din întreaga lume! Spuneţi „adio” deplasărilor obositoare la o sală de curs şi chinului de a memora cuvinte scrise pe pagina îngălbenită a unui caiet dictando…Începeţi chiar astăzi Cursul EUROCOR de Engleză nivel Intermediar Interactiv!Aveţi la dispoziţie o metodă modernă, efi cientă şi relaxantă de aprofundare şi îmbunătăţire a cunoştinţelor de limba engleză!Învăţaţi comod!Primiţi acasă, la cel mai apropiat ofi ciu poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Învăţaţi prin ascultare! Pe lângă caietele de curs aveţi la dispoziţie CD-uri înregistrate cu vorbitori nativi. Acestea vă vor ajuta să dobândiţi o pronunţie excelentă! Puteţi asculta vorbitorii nativi de limbă engleză în timp ce desfăşuraţi alte activităţi – gătiţi, faceţi sport, vă plimbaţi, în pauza de masă, când sunteţi prinşi în trafi c... când doriţi!Opţional, puteţi studia şi online! Aveţi la dispoziţie aplicaţia de învăţare online MultiMedia Plus şi Dicţionarul online MemoPlus! Este atât de simplu, ca un joc! Studiul devine o formă de relaxare!MultiMediaPlus vă ajută să aveţi o pronunţie excelentă, o gramatică perfectă şi un vocabular de invidiat învăţând cu ajutorul calculatorului. Benefi ciaţi de numeroase tipuri de exerciţii interactive, însoţite de ilustraţii atractive şi înregistrări audio. Studiaţi rapid şi într-un mod plăcut!Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Benefi ciaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online. Profi taţi acum de şansa de a conversa fl uent în engleză, limba vorbită de milioane de persoane de pe tot mapamondul!Construiţi-vă un viitor mai bun!Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta

reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă,

selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!

LECŢIE

DEMONSTRATIVĂ

Page 3: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

3

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

STRUCTURA LECŢIILORStudiul efi cient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 20 de caiete. Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, astfel încât procesul de

învăţare devine simplu şi rapid! Caietele se parcurg uşor, într-un mod relaxat, datorită semnelor grafi ce special

concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor.Scenariile unor situaţii uzuale vă ajută să vă perfecţionaţi uşor vocabularul.Vă autoverifi caţi imediat cu ajutorul fi ltrului roşu. Textul scris cu roşu se

acoperă cu fi ltrul din plastic, tot de culoare roşie. După rezolvarea exerciţiilor propuse, comparaţi rezultatele dvs. cu textul din caietul de curs.

Înregistrările cu vorbitori nativi disponibile pe CD-urile ce însoţesc caietele de curs vă vor facilita învăţarea pronunţiei corecte.

PRIMIREA CURSULUILa Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dumneavoastră ce alegeţi?1. Acasă, la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum

22x30x1 cm.).2. La serviciu. 3. La ofi ciul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fi e

cea din buletin).

CONTUL DE CURSANTFiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline.

ABSOLVIREAOdată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi şi testul de evaluare

fi nală. Califi cativele obţinute pot fi : foarte bine, bine şi insufi cient (în funcţie de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţine Certifi catul de absolvire Eurocor.

Opţional, după absolvirea acestui curs, puteţi participa la un scurt program de pregătire faţă-n faţă, de câteva zile, în urma căruia puteţi obţine Certifi catul de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Tradus şi apostilat, acesta este recunoscut în alte peste 60 de ţări, semnatare ale Convenţiei de la Haga.

@@

Page 4: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

4

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

Programa cursului Engleză nivel intermediarLecţia 1: English around the worldVocabular: numele ţărilor şi naţionalităţilorGramatică: timpurile Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Simple Future; verbele speak, say, tell, talk

Lecţia 2: Technology and CommunicationVocabular: calculatorul, conversaţiile la telefonGramatică: Question Tags; cuvintele interogative: why, where, what, how etc.

Lecţia 3: Family FortunesVocabular: grade de rudenieGramatică: formele posesive; întrebări despre subiect – subject questions; neither, either şi both

Lecţia 4: Look alikeVocabular: înfăţişarea unei persoaneGramatică: timpurile Present Simple şi Present Continuous; verbele care nu au formă continuă

Lecţia 5: MemoriesVocabular: discuţii despre amintiriGramatică: timpul Simple Past; expresia used to; adverbele de timp şi frecvenţă specifi ce timpului trecut

Lecţia 6 : FeelingsVocabular: informaţii şi păreri despre evenimente din trecutGramatică: timpurile Past Simple şi Past Continuous; formarea adverbelor; antonime

Lecţia 7: ShoppingVocabular: cumpărături; scrisoarea de reclamaţieGramatică: substantivele numărabile şi nenumărabile; articolul nehotărât; determinanţii few, a few, little, a little

Lecţia 8: BankingVocabular: domeniul fi nanciar şi bancar; numere şi fracţiiGramatică: articolul nehotărât a/an şi articolul hotărât the; adverbele: all, most, no, none

Lecţiile 9-10: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 1-8)

Lecţia 11: Car journeysVocabular: părţile componente ale unei maşini; condusul maşinii; călătoria cu maşinaGramatică: verbele modale: can, could, may; perifrazele verbale be able to şi be allowed to; exprimarea priceperii, posibilităţii, interdicţiei şi permisiunii la prezent, trecut şi viitor; accentul

Lecţia 12: Travelling by plane and trainVocabular: călătoriile cu avionul şi trenulGramatică: verbele de necesitate şi obligativitate – must, mustn’t, have to, should, ought to, be supposed to

Lecţia 13: SportVocabular: activităţi sportiveGramatică: gradele comparativ şi superlativ

Lecţia 14: Extreme sportsVocabular: sporturi extremeGramatică: gradele comparativ şi superlativ ale adverbelor

Lecţia 15: The press – politics, crimeVocabular: mass-media, politică şi infracţionalitateGramatică: timpul Present Perfect

Lecţia 16: Leisure timeVocabular: modalităţi de petrecere a timpului liberGramatică: timpul Present Perfect Continuous; simbolurile fonetice

Lecţia 17: Must love dogsVocabular: reclamă, anunţuriGramatică: defi ning relative clauses; exerciţii fonetice

Lecţia 18: What business are you in?Vocabular: afaceriGramatică: non-defi ning relative clauses

Page 5: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

5

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

Lecţiile 19-20: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 11-18)

Lecţia 21: Touring the cityVocabular: turism; vizitarea diverselor obiective turisticeGramatică: timpurile Present Simple şi Present Continuous cu referire la evenimente din viitor; perifrazele verbale be to şi be about to

Lecţia 22: The world aheadVocabular: viitorul şi tehnologia viitoruluiGramatică: Future Simple; perifraza be going to; formele ’ll şi won’t; verbul compus make

Lecţia 23: How does it work?Vocabular: funcţiile diferitelor aparate electrocasniceGramatică: propoziţii condiţionale de tipul „0” – if you…; propoziţiile impersonale cu pronumele you şi one; verbe compuse

Lecţia 24: If I win, I will lower the taxesVocabular: viaţa politică; sistemele politice şi electorale din Marea Britanie şi Statele UniteGramatică: propoziţii condiţionale

Lecţia 25: Having a hard time?Vocabular: trăsături de caracter; sfaturiGramatică: propoziţii condiţionale de tipul II; adjective antonimice

Lecţia 26: How to behave well?Vocabular: etichetă şi bunele maniere; exprimări ale politeţiiGramatică: întrebările indirecte

Lecţia 27: Unusual placesVocabular: denumiri geografi ceGramatică: timpurile Past Perfect, Past Perfect; semnele de punctuaţie

Lecţia 28: Unusual storiesVocabular: literaturăGramatică: timpurile naraţiunii

Lecţiile 29-30: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 21-28)

Lecţia 31: GossipVocabular: relaţii interumaneGramatică: vorbirea indirectă; exerciţii fonetice

Lecţia 32: TV serialsVocabular: fi lmul, televiziuneaGramatică: redarea în vorbire indirectă a întrebărilor, ordinelor şi interdicţiilor

Lecţia 33: Fit and healthyVocabular: alimentaţie corectă, sănătateGramatică: folosirea corectă a formelor verbale; conjuncţiile

Lecţia 34: Sleep wellVocabular: somnulGramatică: formele de gerunziu (verbele în desinenţa -ing); formarea substantivelor de la verbe şi adjective; formarea verbelor de la adjective

Lecţia 35: How coffee is madeVocabular: producţia de cafea, hârtieGramatică: diateza pasivă la timpul prezent şi trecut

Lecţia 36: Discoveries and inventionsVocabular: invenţii, descopeririGramatică: diateza pasivă

Lecţia 37: Luck is blindVocabular: noroc, hazardGramatică: construcţiile wish / if only / it’s time / I’d rather; exerciţii de fonetică

Lecţia 38: Catastrophes and ecologyVocabular: ecologie, catastrofe naturaleGramatică: propoziţiile condiţionale de tipul III; construcţiile cu wish + Past Perfect

Lecţiile 39-40: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 31-38)

Page 6: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

6

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 3 –– 3 –

LESSON 7Shopping

Bifa i fiecare c su dup ce a i înv at:

s folosi i substantivele num rabile i nenum rabile;

s folosi i corect articolul nehot rât;

s folosi i în mod corect verbele cu substantive la num rul singular i plural;

s folosi i în mod corect determinan ii few, a few, little, a little;

vocabularul i expresiile legate de cump r turi i întocmirea unor reclama ii;

s scrie i o scrisoare de reclama ie.

Warm-up

Exercise 1

a. Privi i numele brand-urilor din imaginea urm toare. Ce vând aceste companii? Scrie i cuvintele în spa iile libere.

b. Care dintre aceste substantive sunt num rabile – C (countable) sau nenum rabile – UC (uncountable). Nota i C sau UC lâng cuvinte.

f. _____________ ___e. _____________ ___

c. _____________ ___ d. _____________ ___

b. _____________ ___a. _____________ ___

CLOTHES

FAST FOOD

BEER

CARS

RECORDS

CHOCOLATE

WRANGLERGUINNESS

EMI

McDONALD’s

MILKA FORD

(selecţie din Lecţia 7, pagina 3)

Obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin parcurgerea fi ecărei lecţii vă ajută să vă ghidaţi cât mai bine învăţarea.

Lecţiile debutează cu o mică „încălzire”, care vă introduce în subiectul respectiv.

Page 7: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

7

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 4 –

Grammar lab

S ne reamintim acum regulile generale referitoare la substantivele din limba englez .

Substantivele num rabile sunt substantivele de genul: car, book, town, T-shirt. Pot fi num rate, ceea ce înseamn c au atât form de singular, cât i de plural:

a car – cars a book – books

Substantivele nenum rabile reprezint cu prec dere materii sau produse în stare lichid sau solid , care nu pot fi cuantificate cu ajutorul numerelor, de ex. water, grass, sugar. Ele au doar num rul singular.

Trebuie s re ine i c în fa a substantivelor nenum rabile nu folosim articolul nehot rât a, an i nici numeralul: (nu spunem: a water, three food).

În schimb, articolul hot rât the poate fi folosit atât cu substantive nenum rabile, cât i cu substantive num rabile la num rul singular i plural, dac ne referim la un lucru concret.

I like tomatoes.

I like the tomatoes I bought yesterday.

Exercise 2

Completa i spa iile cu a, an acolo unde este posibil:

1. _____ egg

5. _____ milk

2. ____ juice

6. _____ bag 7. _____ salt 8. _____ tree 9. ___ orange

3. ___________ meat 4. ________ chocolatean

1

(selecţie din Lecţia 7, pagina 4)

O secţiune specială prezintă elemente de gramatică, precum şi diverse exerciţii de consolidare a acestora.

Page 8: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

8

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 7 –

Putem folosi verbul can i atunci când cerem sau acord m permisiunea.Can I borrow your pen? Pot împrumuta stiloul t u?You can smoke in here. Po i fuma aici.

Atunci când cerem permisiunea, putem folosi, de asemenea, verbul could. În schimb, pentru a acorda sau refuza permisiunea, apel m la verbul can:Could I borrow your pen? A putea împrumuta stiloul t u? Of course, you can. Bineîn eles c po i.

Could I park here? A putea parca aici? I’m afraid you can’t. M tem c nu po i.

May /me / este tot un verb modal i îl putem folosi atunci când cerem sau acord m permisiunea i atunci când vorbim despre ea, cu singura diferen c may se folose te într-un context mult mai formal:May I see you again? Te mai pot vedea?You may write to me if you want to. Po i s -mi scrii, dac vrei.

Compara i:Can I come in? Pot s intru? (rug minte neutr , neformal )Could I talk to you? A putea vorbi cu tine? (rug minte politicoas )May I call back later? Pot s sun mai târziu? (rug minte formal )

În schimb, dac vorbim despre ni te reguli impuse de o autoritate superioar , atunci în loc de can i could mai putem folosi i perifraza (to) be allowed to /bi alaäd t /.May I stop in front of your house? M pot opri în fa a casei tale?(Will you allow me?) (Îmi permi i?) darAre we allowed to stop here? Avem voie s ne oprim aici?(Are there any rules?) (Exist cumva ni te reguli în sensul acesta?)

Exercise 6

Scrie i ceea ce indic semnele. Apoi asculta i înregistrarea.

Page 6

8

CanCan

CouldCould

MayMay

be allowed tobe allowed to

9

1. ____________

____________

2. ____________

____________

3. ____________

____________

4. ____________

____________

You have to

turn left.

(selecţie din Lecţia 11, pagina 7)

Regulile gramaticale şi lexicale sunt evidenţiate distinct printr-un chenar albastru.

Page 9: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

9

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 9 –

!

De ni i cuvintele reprezentate de imagini. Asculta i apoi înregistrarea.

Pronunciation Uneori, cei care înva limba englez au probleme cu pronun area sonor a consoanelor nale ale cuvintelor. De aceea, este necesar s aloc m pu in timp exers rii pronun iei acestor consoane sonore. Un exemplu tipic, discutat la lec ia despre verbele regulate la timpul trecut, este pronun area contrastiv : worked /t/ – moved /d/.

a. Încercui i cuvintele pe care le auzi i pe înregistrarea audio.

1. loose – lose 3. mat – mad 5. foot – food 7. Ms – Miss 9. cabs – caps 11. ice – eyes

2. bet – bed 4. got – God 6. feed – feet 8. had – hat 10. lid – lit 12. let – led

b. Asculta i i repeta i cuvintele.

Asculta i enun urile i repeta i-le.

1. He let me know about it. 6. Is there any food in the kitchen?

2. He closed the door. 7. I had a bad dream.

3. He led me to believe that he was English. 8. Do you believe in God?

4. She lit the lamp. 9. Don’t lose it.

5. Where is the lid? 10. He must be mad!

Fi i atent la sunetele sonore, mai ales la cele care se g sesc la sfâr itul cuvintelor, i str dui i-v s înv a i cuvintele corect, pronun ând consoanele sonore – b, d, g, v, z în mod sonor.

1.

2.

3.

4.

5.

It is an animal which gives wool.

11 Exercise 9

10 Exercise 8

12

13 Exercise 10

(selecţie din Lecţia 18, pagina 9)

Un alt semn evidenţiază particularităţile limbii engleze.

Un simbol aparte indică înregistrările audio. Numărul vă ajută să găsiţi respectivul fragment pe suportul audio.

O subsecţiune asigură deprinderea unei bune pronunţii în limba engleză.

Page 10: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

10

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 41 –

Exercise 15

My favourite advert is the one about an Alpha Romeo. It is set in a desert, a man arrives in a new Alpha Romeo at a petrol station and explains to the assistant why the car is fantastic – it has a lot of functions – it can turn very easily and works perfectly on slippery, icy roads. Of course they are in the desert so… all these are useless. It’s incredibly funny and well- lmed. It makes you want to test the car…

I like all adverts of perfumes because they show celebrities, beautiful people in their beautiful surroundings or romantic situations and you can almost smell the atmosphere… I know that they appeal to our desires to be like them and we tend to think that by buying a bottle of perfume we will be able to make ourselves more attractive. Nevertheless, they appeal to me through their absolutely beautiful imagery – everything: people, clothes, houses – and I usually like the smell of the perfume that I see on TV.

I hate most adverts – but there is one or two that are worth seeing again and again probably because they have a unique idea and they are humorous – they have fast action, good music and something funny. I think the best example is Kitkat – a man gets into a taxi in India and the taxi driver is singing… terribly, so the man puts a bar of Kitkat chocolate in his mouth and the man likes it… so he switches on the radio with even more terrible music…

I like those ads which advertise food or drink, particularly chocolates and beer. They always make me want to taste them immediately… so I think they must be successful – they persuade people to buy the product. Apart from this, they are usually nice to watch – chocolate ads are soft, romantic and delicate and those that advertise beer are meant especially for men – they show macho qualities – strength, courage and real friendship.

I like any advertising that is good – I mean – if it has a catchy tune – sometimes an old, 70s or 80s hit which sticks in my mind and I sing it all the time and I can hear other people singing it, too. I also like good slogans – some of them make a lasting impression and I always remember them when I’m doing my shopping… and they probably somehow make me choose the right product – that’s the nature of advertising.

Exercise 21

Today is May 8 the one hundred and thirteenth anniversary of the birth of Coca-Cola. Its history dates back to the year 1886 when Mr Pemberton, who was a pharmacist, carried a jug of syrup to his pharmacy. Frank M. Robin-son, who was Mr Pemberton’s friend, coined the name Coca-Cola for it. Coca-Cola, which was meant to be a refreshing soda drink, was put on sale for ve cents a glass.

He took it to the local newspaper which advertised the drink so the sales rose to nine glasses a day… If you are interested in the history of coke today, visit our website www…

Exercise 31

Good morning to “Business today”. We’ll be talking about the recent trends we are observing on the job market – namely people starting their companies and at the same time keeping their rst jobs “just in case”.

We have Marie who is an advertising agent and runs her own business renting holiday equipment and Dan who has set up his jewellery company working as a tax consultant. Marie, tell us something about your two jobs.

MARIE: I have been working in advertising since I graduated from school. In the meantime I had a baby, so it was sort of a turning point and I started thinking about something more exible which would let me both work and be a mother. Then I read about a start-up scheme called the New Entrepreneurship Scholarships where advisers help you during the start-up process. So I signed up and they helped me through the rst stage of the process – it was tough because in the beginning I was a full-time consultant, a full-time mother and spent every evening on learning new skills.

HOST: So how do you manage to reconcile the three things when for most people two of them would be too much?

MARIE: I keep repeating to myself that it is going to be an investment in my future, my son’s future and my retirement plan, because with my own business and working much longer hours now I’m planning to retire early.

HOST: Don’t you think that if you’re taking on too much, something will have to give in your career, your business or your personal life?

MARIE: Well, I’m good at what I do after all, so

Tapescripts 17-18

18 20

29

(selecţie din Lecţia 18, pagina 41)

Suplimentar, la sfârşitul caietelor de curs sunt prezentate şi textele ce apar pe CD-urile corespunzătoare şi care nu au fost incluse în cuprinsul materialului de studiu tipărit.

Page 11: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

11

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 15 –

Glo

ssar

y

Exercise 17

Citit i textul i descoperi i ce este un personal shopper. Apoi asculta i înregistrarea.

adept / dept/ expert, - , specialist, -apologetic haggler / Äpîl d et k h gl / persoan /client care nu tie s se tocmeasc(to) browse /braäz/ a c uta pe internetembroidered / m brî d d/ împodobit, - , ornamentat, -(to) grab /gr b/ a în f ca, a apucahigh street / ha Ästri t/ strad principalminefield / ma n Äfi ld/ teren minaton my behalf /în ma bi h f/ în numele meuoutfits / aätf ts/ haine, îmbr c mintestalls /sté lz/ tarabe, standuristock /stîk/ marfvintage / v nt d / vechi, clasic, de bun calitate

19

20

nte

(selecţie din Lecţia 7, pagina 15)

Elementele noi de vocabular sunt evidenţiate printr-o grafi că specială.

Page 12: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

12

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 11 –

Communication

Word bank

V propunem acum s recapitula i vocabularul tematic legat de familie.

Exercise 11

Scrie i echivalentul masculin sau feminin al urm toarelor substantive referitoare la membrii familiei. Apoi verifica i-v ascultând înregistrarea.

1. stepmother ___________________

2. nephew ___________________

3. half-brother ___________________

4. aunt ___________________

5. son ___________________

6. ex-wife ___________________

7. grandfather ___________________

8. sister-in-law ___________________

Pentru a înv a limba englez , nu trebuie s uita i un lucru foarte important, i anume consultarea permanent a unui dic ionar bilingv sau monolingv. Lucrul cu dic ionarul este foarte necesar, dac vre i s v îmbog i i în mod sistematic vocabularul în limba str in studiat . Totu i, deocamdat , pute i apela la dic ionarul de la sfâr itul caietului pentru a efectua exerci iul de mai jos. Dup verificarea cuvintelor în dic ionar, pute i scrie în dreptul lor echivalentul în limba român .

Exercise 12

Folosindu-v de Dic ionarul (Word List) de la sfâr itul caietului, grupa i urm toarele cuvinte în func ie de eveniment. Apoi verifica i-v ascultând înregistrarea.

pregnant

cemetery

god mother

reception

coffin

maternity leave

honeymoon

divorce

widow

stepfather

bride

christening

best man

wreath

have a baby

wedding

funeral

get engaged

grave

pregnant

BIRTH MARRIAGE

DEATH

11

12

Study Tip

(selecţie din Lecţia 3, pagina 11)

Găsiţi şi diverse sugestii pentru o învăţare efi cientă.

Secţiunea dedicată comunicării cuprinde cuvinte noi şi exerciţii de ascultare, citire, vorbire şi scriere.

Page 13: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

13

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 5 –

Exercise 2

Scrie i în dreptul imaginilor cui apar in obiectele indicate, folosind forma posesiv cu ‘s.

1. ______________ 2. ____________________ 3. ___________________ 4. ____________ ______________ ____________________ ___________________ ____________

Exercise 3

Mai jos apar ni te titluri de c r i i filme. Rescrie i-le la forma de genitiv folosind structura cu ‘s sau cu of.

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

___________________________________________

5. ___________________________________________

Sper m c ti i deja s folosi i cu u urin formele genitivale posesive în ’s. Este momentul s discut m despre o alt chestiune de gramatic , pe care o introducem cu ajutorul a dou texte scurte. Citi i-le, apoi completa i propozi iile de dedesubtul lor astfel încât s fie adev rate.

Exercise 4

Citi i urm toarele dou texte i completa i enun urile de dedesubt cu informa ia corect . Asculta i apoi înregistrarea.

Fernando and his family live in Venezuela. He s got a farm, but he doesn t live there. He goes there to work. He owns a herd of cattle and he grows corn and sorghum. Every day he and his workers milk the cows and make cheese from the milk, which he then sells to the local warehouses. Sometimes, he goes to ‘correo – the bull fighting, which is a popular pastime in Venezuela. He s got three children, two boys and a girl. He is quite well-off because he owns a big farm. His children often help him on the farm and his wife takes care of the household. At the weekend they usually visit their families.

toys skateboard birthday

bike

the children’stoys

The Rose’s name

1.

2

(selecţie din Lecţia 3, pagina 5)

Exerciţiile vă ajută să puneţi în practică teoria.

Page 14: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

14

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

(selecţie din Lecţia 3, pagina 37)

Vă autoevaluaţi rapid cu ajutorul răspunsurilor la exerciţii.

– 37 –

Key 3-4Exercise 1

Joe is a student. He is 21. Joe ’s father is a bank manager. His name is Craig. His mother is a teacher. Her name is Helen. Judy is Joe ’s younger sister. She goes to nursery. Jessica is Joe ’s twin sister but she doesn’t look like her brother. She is a student, too. Jimmy is Joe ’s father ’s brother. He lives in the country and he likes riding horses. His wife Sue doesn’t work. She is a housewife and she looks after the kids and the house. They’ve got two children – a daughter and a son. Chris is Joe ’s eldest cousin. He is 16 and he loves motorbikes. Chris ’s sister ’s name is Chloe. She is a schoolgirl. She likes helping her mum and dad on the farm.

1. Joe 4. Chloe 7. Helen

2. Chris 5. Jessica 8. Judy

3. Craig 6. Jimmy 9. Sue

Exercise 2

2. the boy’s skateboard

3. the girl’s birthday

4. the man’s bike

Exercise 3

2. ‘The Identity of Bourne’

3. ’God’s Fist’

4. ’The Flight over the Nest of the Cuckoo’

5. ’Egypt’s Prince’

Exercise 4

2. Fernando 5. Ben

3. Fernando’s 6. Jenny, Ben’s children wife

4. Ben 7. Ben’s family

Exercise 5

2. do they 5. does he finish

3. have they got 6. do they

4. do they

Exercise 6

2. Neither John nor Tom passed the exam.

3. I don’t like either of them. / I like neither of them.

4. I’d like to visit both France and Spain this summer.

5. Both the mother and the daughter have red hair.

Exercise 7

2. did she marry 5. did you see

3. told 6. does this word mean

4. phoned 7. wrote

Exercise 8

1. Who loves Ian?

2. Who talked to you?

3. Who plays football (with you)?

Exercise 10

both through think health month thin mouth thing thumb birthearth

Exercise 11

2. niece 6. ex-husband

3. half-sister 7. grandmother

4. uncle 8. brother-in-law

5. daughter

Exercise 12

birth marriage death

pregnant reception cemetery

god mother honeymoon coffin

maternity leave divorce widow

christening bride wreath

have a baby best man funeral

wedding grave

get engaged

’s

’ s ggggggggggg

’s ’s

rrrrrrrrr ’ s

’ s

’s ’s

Page 15: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

15

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 21 –

Discutând aspectele implicate de cele dou timpuri prezent din limba englez – Present Simple i Continuous, nu putem s nu amintim existen a unei serii de verbe care de regul nu formeaz aspectul continuu (în -ing). Aceste verbe formeaz în general numai timpul Present Simple. Dac totu i le întâlni i la forma continu -ing, e bine s ti i c sensul lor a suferit o anumit modificare, deoarece descriu ni te situa ii particulare.

Este vorba despre verbe care:

– arat procese mintale sau ac iuni ale sim urilor, de ex.: hear , smell

– exprim sentimente, de ex.: hate , like

– exprim opinii, de ex.: agree , mean

– exprim existen a, apartenen a, de ex.: belong , possess

Prezent m mai jos lista celor mai importante verbe care nu sunt folosite de regul la forma continu . Citi i-le cu aten ie i re ine i-le. Folosi i filtrul ro u pentru recapitularea verbelor.

(to) believe /b li v/ a crede(to) like /la k/ a pl cea, a iubi(to) own / än/ a poseda, a de ine, a avea(to) need /ni d/ a avea nevoie(to) know /n ä/ a ti, a cunoa te(to) dislike /d s la k/ a displ cea, a nu-i pl cea(to) possess /p zes/ a poseda(to) remember /r memb / a ine minte(to) understand /Äçnd st nd/ a în elege(to) hate /he t/ a urî(to) have /h v/ a avea(to) want /w nt/ a vrea(to) love /lçv/ a iubi(to) belong /b lî / a ine, a apar ine(to) seem /si m/ a p rea(to) see /si / a vedea(to) feel /fi l/ a sim i (a avea sentimentul, a crede)

O parte a acestor verbe primesc forma -ing, schimbându- i totodat sensul de baz , de ex.: think, have, look, feel, see.

Compara i perechile de propozi ii de mai jos i traducerile lor:

What do you think about…? Ce crezi despre…? (cerem p rerea)

What are you thinking about? La ce te gânde ti acum? (nu cerem p rerea persoanei)

She has a house in the country. Ea are o cas la ar . (exprim m posesiunea)

She is having a shower. Ea face du acum. (se schimb sensul verbului)

21

22

(selecţie din Lecţia 3, pagina 21)

Pentru a vă fi xa anumite cunoştinţe veţi folosi fi ltrul roşu, ideal pentru studiul individual.

Page 16: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

16

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 9 –

Exercise 9

G si i drumul corect în urm torul labirint urm rind tipul de accent .o.Asculta i apoi înregistrarea.

12

(selecţie din Lecţia 11, pagina 9)

Un simbol special indică momentul când vă puteţi opri din studiu, fără ca pauza să afecteze învăţarea.

Page 17: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

17

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 30 –

The world of English

Unul dintre cei mai celebri monarhi englezi este Henric al VIII-lea. Î i datoreaz celebritatea mai ales faptului c a avut ase neveste. Citi i textul i ve i afla mai multe detalii despre rela iile sale mai mult sau mai pu in reu ite.

“If a lion knew his strength, it were hard for any man to hold him.”- Sir Thomas More of Henry VIII

Exercise 43

Asculta i înregistrarea i apoi citi i povestea despre Henric al VIII-lea i cele ase so ii ale sale.

HENRY VIII AND HIS SIX WIVES

Henry VIII – one of the most famous English kings – was born on 28th June 1491, as the second son of Henry VII and Elizabeth of York. He became king in 1509 after his brother Prince Arthur s death. In his youth Henry was athletic: extremely fond of hunting and tennis. He was very intelligent, spoke good French, Latin and Spanish. Henry liked writing both books and music. He was a good player of many instruments and a composer. He was also very religious.

Nowadays, Henry VIII is mainly known for his six marriages. He married his first wife – Catherine of Aragon – for political reasons, just after he became king. They had a daughter – Mary I. By the end of the 1520s Henry s wife was in her forties and they still didn t have a son. The king was really desperate to have a male heir.He fell in love with Anne Boleyn, the sister of one of his many mistresses, so he decided to divorce Catherine and tried to persuade the Pope to allow him to do that. However, the Pope said ‘no . So Henry VIII took England out of the Roman Catholic Church and made himself head of the Church of England. This was the start of Protestantism in England.In 1533, he married Anne Boleyn. Henry hoped finally to have a male heir. His wife, gave birth to another daughter, Princess Elizabeth. Henry decided to get rid of Anne. She was executed for adultery in 1536.In 1537, the king married his third wife – the kind-hearted Jane Seymour. She finally gave birth to a son who later became Edward VI. Jane, however, died 12 days after the child s birth in 1537.He married his fourth wife, a German princess, Anne of Cleves for political reasons and soon divorced her. This marriage ended because Anne deliberately made herself unattractive so that she could be free to re-marry her sweetheart.In 1540, Henry VIII married the beautiful and ambitious Lady Catherine Howard, but she also was executed for adultery. His last wife – Catherine Parr outlived him and died in 1548. None of the last two wives gave birth to any children. King Henry VIII died on 28th January 1547. To some, Henry VIII was a strong and ruthless ruler. But he left the country in a weak and uncertain state.

34

(selecţie din Lecţia 6, pagina 30)

O secţiune aparte prezintă secvenţe inedite din cultura şi istoria ţărilor în care engleza este limbă ofi cială.

Page 18: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

18

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 35 –

Formele verbului la timpul Present Perfect Continuous

have/has + been + ...-ing

I have been driving for three hours.

Have you been feeling all right?

I haven’t been sleeping well recently.

Timpul Present Perfect Continuous se folose te pentru redarea unei activit i care:

– a debutat în trecut, dar continu i în prezent, de ex.:

I have been watching TV for two hours.

– a durat o perioad în trecut i s-a încheiat tot în trecut, dar efectele sunt vizibile în prezent, de ex:

They are tired because they have been playing tennis.

Acest timp verbal este folosit cu adverbe precum: for / since / how long (cu excep ia verbelor statice).

How long have you been studying French?

dar

How long have you had this car?

I have been reading for two hours/since 7 o’clock.

dar

I have known him for seven years/since 2004.

Dac activitatea dureaz de ceva vreme, trebuie s e exprimat la timpul Perfect, i nu la prezent, de ex.:

I have been here since Wednesday. Sunt aici de miercuri.

We have known each other for years. Ne cunoa tem de ani de zile.

Grammar summary

1.

2.

3.

4.

(selecţie din Lecţia 16, pagina 35)

O altă secţiune sintetizează toate informaţiile gramaticale dintr-o lecţie.

Page 19: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

19

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 47 –

(to) accuse sb of / kju z sçmb di v/ a acuza pe cineva de …aquatic centre / käat k sent / aqua parc, parc acvaticadvisory / dva z ri/ care consiliaz , care sf tuie te, care d sfaturiaimless / e ml s/ f r sens, f r scop, f r intamid / m d/ printre, întreassailant / se l nt/ atacatorassaulted / sé lt d/ asaltat, - , atacat, -

backbencher / b kbent / membru al parlamentului de pe b ncile din spate(to) be bored with /bi bé d w / a plictisit, - de ceva, a se plictisi(to) be elected /bi lekt d/ a ales, aleas(to) be fond of /bi fînd v/ a-i pl cea foarte mult ceva(to) be held up /bi held çp/ a atacat, - , a luat, - cu asalt(to) be interested in /bi ntr st d n/ a se interesa de, a interesat, - de (to) be into /bi nt / a interesat, - de, a pasionat, - de(to) be keen on /bi ki n în/ a pasionat, - de(to) be mad about /bi m d baät/ a nebun, - dup ceva(to) be published /bi pçbl d/ a publicat, a ie i (despre publica ii)(to) be tried /bi tra d/ a judecat, -bene ts system / ben f ts s st m/ sistemul de asigur ri socialebiased / ba st/ p rtinitor, -oarebill /b l/ hot râre(to) break into / bre k nt / a sparge, a intra prin efrac ie(to) bribe /bra b/ a mituibribery / bra b ri/ mitbroadsheet / bré d i t/ ziar de format mare(to) burgle / bü gl/ a jefui o casbusiness news / b zn s nju z/ tiri economice

Cabinet / k b n t/ cabinetcandidate / k nd de t, k nd d t/ candidat, -case /ke s/ cazchampioned / t mp nd/ sprijinit, -(to) charge with / t d w / a învinui, a acuza de …Church of England /t ü t v i l nd/ Biserica Anglican(to) collect /k lekt/ a aduna, a strânge, a colec iona(to) come out /Äkçm aät/ a ie i (despre o publica ie), a vedea lumina tiparului (to) commit a crime /k m t kra m/ a comite o

crim , a comite o infrac iunecouncil / kaäns l/ consiliucriminal / kr m n l/ infractor, -oare, criminal, -

daily / de li/ pres care apare zilnic, jurnal, cotidiandance classes / d ns kl s z/ lec ii de dansdeprived of /d pra vd v/ lipsit de, privat de(to) dissolve /d sîlv/ a dizolva, a desface, a anulaDIY (do it yourself) /di a wa / „f -o singur!”

editorial /Äed té r l/ editorial, nota editorului (to) eat out /i t aät/ a mânca în oraembassy / emb si/ ambasadestimated / est me t d/ estimat, - apreciat, - , evaluat, -

feature articles / fi t t klz/ / articole mai lungi (de ex.: despre mod , nu despre chestiuni curente)(to) ne /fa n/ a amenda pe cineva cu o sum de bani; amend tness freak / f tn s fri k/ fanatic al sportului,

persoan obsedat de sport(to) ee /fli / a fugi, a evada, a sc pa (II i III forma: „ ed”)

game arcade /ge m k d/ sal de jocuri(to) get away / get we / a sc pa, a fugi(to) give up /Äg v çp/ a renun a la ceva, a abandona (o activitate) (to) go out /g ä aät/ a ie i în ora (la restaurant, la cinema, la o petrecere)government / gçv nm nt/ guverngovernor / gçv n / guvernator(to) grab /gr b/ a în f ca, a apuca, a prinde

headlines / hedla nz/ titluri (în ziare), tiri principale (pe scurt), rezumatul principalelor tirihijacking / ha d k / deturnare a unui avion(to) hold up / h äld çp/ a ataca, a lua cu asalt; atac, asalt(to) hang up / h çp/ a amâna(to) have a night out /h v na t aät/) a ie i seara în ora (cu prietenii, la o petrecere)

illegal / li gl/ illegal, -impartial / m p l/ impar ial, -(to) indulge / n dçld / a începlini o nevoie, a satisface o nevoie.

Word list 15-1647A

B

D

E

F

G

H

I

C

(selecţie din Lecţia 16, pagina 47)

Dicţionarul de la fi nalul caietului cuprinde toate cuvintele noi din cele 2 lecţii, traducerea şi transcrierea lor fonetică.

Page 20: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

20

LECŢIE DEMONSTRATIVĂENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

– 34 –

Homework 5-6Grammar

1. Completa i enun urile cu forma corect a verbelor. 1. When I __________ (GO) in, the children _____________ (FIGHT).

2. When he __________ (SEE) me, I __________ (TALK) to John.

3. When you __________ (HEAR) them, __________ they __________ (SPEAK) German?

4. Yesterday at 8 p.m., I __________ (HAVE) dinner with my boyfriend.

5. At that time, a week ago we __________ (HAVE) a party.

6. Yesterday the sun __________ (SHINE) all day.

2. Completa i enun urile cu used to i adverbele din chenar.

EXTREMELY REALLY REGULARLY CAREFULLY WELL EARLY

1. I ________ go ________ to the gym but now I don’t.

2. He ________ ask politely for help. Now he is __________ rude.

3. Mary __________ ride a horse very __________.

4. We __________ wake up really __________.

5. When I was younger, I __________ be __________ nervous before job interviews.

6. He never __________ drive __________. But look at him now!

Reading

Citi i textul i apoi r spunde i la întreb ri.

SHAKESPEARE AND HIS FAMILYWilliam Shakespeare was born in April 1564 in Stratford-upon-Avon. His family were rather rich and he was quite lucky because he went to school.

In 1582, when he was 18, Shakespeare married Anne Hathaway, a woman from a nearby village. They lived happily together for a few years and they had 3 children. Suddenly, in the late 1580s, Shakespeare heard the call and left his family. He went to London with a group of travelling actors. His wife felt very unhappy.

In London, he started writing the plays which made him famous. He became known both as a playwright and an actor. He performed in plays even for Queen Elizabeth I. Shakespeare left London about 1610 and returned to Stradford where, after six years, died of a fever on 23rd April.

1. Were Shakespeare’s parents poor?

________________________________________________

went

used to regularly

were fighting

(selecţie din Lecţia 6, pagina 34)

Temele vă ajută să vă fi xaţi cunoştinţele.

Page 21: ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR ŢIE DEMONSTRATIVĂ · PDF fileEurocor vă propune o abordare complet nouă de a învăţa şi de a vă perfecţiona engleza, ... deplasărilor obositoare

21

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR

Codulprofesorului

Numele [i prenumele

V| RUG|M NU UITA}I S| AL|TURA}I UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE {I ADRESA DUMNEAVOASTR|!

Observa]iile profesorului:

Adresa

Cod po[tal Localitatea

Grammar

ATEN}IE !

Adresa:C.P.: 61-15Cod 041293 - sect. 4Bucure[ti

CURS: ENGLEZ| – NIVEL INTERMEDIAR

Nr. Lec]iei: 5 [i 6

Nr. cursantului

went were fighting

1. Completa i enun urile cu forma corect a verbelor.

GO FIGHT

SEE TALK

HEAR

SPEAK

HAVE

(HAVE

SHINE

2. Completa i enunurile cu ’used to’ i adverbele din chenar.

ţ ţ ă

ţ ş

1. When I __________ ( ) in, the children _____________ ( ).

2. When he __________ ( ) me, I __________ ( ) to John.

3. When you __________ ( ) them, __________ they __________

( ) German?

4. Yesterday at 8 p.m., I __________ ( ) dinner with my boyfriend.

5. At that time, a week ago we __________ ) a party.

6. Yesterday the sun __________ ( ) all day.

1. I ________ go ________ to the gym but now I don’t.

2. He ________ ask politely for help. Now he is __________ rude.

3. Mary __________ ride a horse very __________.

4. We __________ wake up really __________.

5. When I was younger, I __________ be __________ nervous before

job interviews.

6. He never __________ drive __________. But look at him now!

EXTREMELY REALLY REGULARLY CAREFULLY WELL EARLY

Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online, în contul de cursant de pe site-ul www.eurocor.ro. Un profesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului.

Aveţi deja cunoştinţe de limba engleză, este păcat să vă opriţi la jumătatea drumului! Începeţi chiar astăzi cursul Eurocor de ENGLEZĂ NIVEL INTERMEDIAR INTERACTIV!

Veţi aprofunda limba engleză contemporană, limba vorbită!Vă sunt prezentate articole din presa engleză, teme interesante din viaţa de zi cu zi,

detalii istorice unice, cântece englezeşti – elemente care vă ajutăsă descoperiţi nu doar limba, ci şi întregul univers cultural al English speakers...Închipuiţi-vă câte oportunităţi veţi avea vorbind fl uent cea mai răspândită limbă

de pe întreg mapamondul! Mult succes la studiu!

EXEMPLU

EX

LU

XE

bserva]ii

LUi 6

UUUfighting FIGHTfighting

(HAVE

S

a i enunurile cu ’used to’ţi enunurile cu ’used to’

__________ ( ).FIGHTe fighting

___ ( ) to JTALK

m, __________ they

____ ( ) dinner with myAVE

we __________ ) a p(HAVE

_________ ( )SHINE

1. I ________ go ____

2. He ________ ask

Mary _______

____

REMELY REALLY REGULA

Tel. 021 33 225 33 www.eurocor.roo