Engage Your Customer Through Socialy Enabled Digital Signage

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    389

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. </li></ul> <p> 2. Razvoj digitalnog informiranja i oglaavanja 3. 4. 5. 6. Digitalno informiranje i oglaavanje </p> <ul><li>Zato </li></ul> <ul><li><ul><li>poveanje prodaje</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>branding </li></ul></li></ul> <ul><li>Kljuni element </li></ul> <ul><li><ul><li>Sadraj (koristan, konzistentan i dinamian) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ciljana marketinka poruka </li></ul></li></ul> <p> 7. Budunost digitalnog informiranja i oglaavanja 8. Broj korisnika drutvenih mrea </p> <ul><li>Facebook</li></ul> <ul><li><ul><li>1.500.000 profila / 750.000 mobilnih </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>72 % u dobi od 18-44 </li></ul></li></ul> <ul><li>Twitter </li></ul> <ul><li><ul><li>19.000 profila / 7.100 aktivnih </li></ul></li></ul> <ul><li>Foursquare </li></ul> <ul><li><ul><li>6.500 profila </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pravi potencijal turisti 11.400.000 </li></ul></li></ul> <ul><li>Izvor: Drap, Socialnumbers</li></ul> <p> 9. 10. Broj korisnika mobilne telefonije </p> <ul><li>86 % stanovnika </li></ul> <ul><li>16 % pametnih telefona </li></ul> <ul><li><ul><li>15 24 godina 33% </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>25 34 godina 21% </li></ul></li></ul> <ul><li>65 % korisnika pametnih telefona koristi iste za pristup Internetu </li></ul> <ul><li>Izvor: GfK </li></ul> <p> 11. 12. Vie kanala </p> <ul><li>Drutvene mree </li></ul> <ul><li><ul><li>izvor sadraja </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>izvor statistikih podataka </li></ul></li></ul> <ul><li>Pametni telefoni </li></ul> <ul><li><ul><li>interakcija korisnika i branda (drutvene mree, QR kodovi, SMS, MMS, mobilne aplikacije) </li></ul></li></ul> <ul><li>LCD ekrani </li></ul> <ul><li><ul><li>poziv na interakciju, prikaz sadraja u realnom vremenu </li></ul></li></ul> <p> 13. 14. Kako </p> <ul><li>Upoznajte svoje klijente </li></ul> <ul><li>Ukljuite drutvene mree </li></ul> <ul><li>Osigurajte vidljivost LCD ekrana </li></ul> <ul><li>Angairajte klijente </li></ul> <ul><li><ul><li>Pozovite ih da sudjeluju u stvaranju sadraja </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Potaknite ih da budu ambasadori vaeg branda </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Omoguite im da lako dou do dodatnih sadraja i informacija </li></ul></li></ul> <p> 15. Primjeri </p> <ul><li>Geolokacijske igre </li></ul> <ul><li><ul><li>Banka </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Trgovaki lanac </li></ul></li></ul> <ul><li>SMS nagradne igre </li></ul> <ul><li><ul><li>pitanja se prikazuju na ekranima </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>klijenti odgovaraju SMS porukama (twetovima) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>za toan odgovor odbijaju SMS poruku sa kuponom za popust </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>tjedne nagrade </li></ul></li></ul> <ul><li>Glasanje i ocjenjivanje QR kod, SMS </li></ul> <p> 16. Za kraj </p> <ul><li>Veina instalacija ne prua interaktivnost </li></ul> <ul><li>Sadraj predstavlja najvei izazov </li></ul> <ul><li>Kombinacijom kanala </li></ul> <ul><li><ul><li>Sadraj postaje dinamiki </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>LCD ekrani postaju interesantniji klijentima nude opciju komunikacije </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dodatni sadraji nude se putem mobilnih siteova </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Skupljanje marketinkih podataka </li></ul></li></ul> <ul><li>Otvorena platforma iterativni pristup </li></ul> <p> 17. That's all folks</p>