Click here to load reader

Emneoverbyggende Prosjekt

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skoleoppgave vårsemesteret 2011

Text of Emneoverbyggende Prosjekt

 • EmneoverbyggendeBokforside/Poster for Penguin booksFormat (BxH): 16 x 23,5 cmTillatte grafiske variabler: Strrelse, posisjon, retning og sortFont: Helvetica bold

  Tittel: On the suffering of the worldForfatter: Arthur SchopenhauerSitat: A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are atany rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another withthose of the animal being eaten.Forlag: Penguin BooksBokserie: Great ideas

  Utfordinger:Grunnleggende typografiske sprsml; samspill mellom ulike strrelser, utforsking av den hvite flaten,typografisk grid, typografisk kompleksitetPlasser teksten inn i formatet. Det er bare tillatt bruke sort tekst p hvit bakgrunn.Lag s mange ideer/varianter som mulig. Skriv ut etterhvert som variantene blir ferdige.

  Oppgaven: 1Prosjekt Stine Berg - 10HBMEDA

 • 1Steg Arthur SchopenhauerOn the suffering of the worldA quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-mal being eaten. Penguin books, Great ideas

 • ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment

  outweighs pain in this world,or that they are at any

  rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the

  animal being eaten.

  greate ideas, penguin books

  On the suffering of the worldArthur Schopenhauer

  a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to com-pare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

  Penguin books . Great ideas

  arthur schopenhauer

 • A r t h u r S c h o p e n h a u e r

  on the suffe ring of the world

  a quick test of the assertion that enjoyment out-weighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings

  of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

  P e n g u i n B o o k s

  Great IdeasOn the suffering of the world

  A r t h u r S c h o p e n h a u e ra quick test of the as-sertion that en-joyment out-weighs pain in this world, or that they are at any rate bal-anced, would be to com-pare the feelings of an animal en-gaged in eating another with those of the animal being eaten.

  Penguin Books - Great Ideas

 • on the suf-fering of the worldarthur schopenhauera quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal en-gaged in eating another with those of the animal being eaten.

  penguin booksgreat ideas

  ON THE SUFFERINGOF THE WORLDArthur Schopenhauer

  Great Ideas

  A quick test of the assertion that en-joyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

 • On the suffering of theWORLDArthur Schopenhauer . Great Ideas . Penguin BooksA quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

  ARTHUR

  SCHOPE

  NHAUER

  on the s

  uffering

  of the w

  orld

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  s

 • On the suffering of the 2Steg ARTHU

  R

  SCHOPE

  NHAUER

  on the s

  uffering

  of the w

  orld

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  s

 • ARTHUR

  SCHOPE

  NHAUER

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  s

  on the s

  uffering

  of the w

  orld ARTHU

  R

  SCHOPE

  NHAUER

  on the s

  uffering

  of the w

  orld

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  s

 • On the suffering of the world

  Penguin books, Great ideas

  A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

  world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

  feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

  mal being eaten.

  Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer

  On the suffering of the world

  A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

  world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

  feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

  mal being eaten.

  Penguin books, Great ideas

 • ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment

  outweighs pain in this world,or that they are at any

  rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the

  animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

  ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal en-gaged in eating another with those of the animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

 • 3Steg ON THE SUF-FERING OF THE WORLDa quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal en-gaged in eating another with those of the animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

  ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment

  outweighs pain in this world,or that they are at any

  rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the

  animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

 • ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment

  outweighs pain in this world,or that they are at any

  rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the

  animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

  ON THE SUF-FERING OF THE WORLD

  a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal en-gaged in eating another with those of the animal being eaten.

  arthur schopenhauer

  greate ideas, penguin books

 • ARTHUR

  SCHOPE

  NHAUER

  on the s

  uffering

  of the w

  orld

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  sART

  HUR

  SCHOPE

  NHAUER

  on the s

  uffering

  of the w

  orld

  a quick

  test of

  the ass

  ertion th

  at en-

  joyment

  outweigh

  s pain in

  this wo

  rld,

  or that

  they are

  at any r

  ate bala

  nced,

  would b

  e to com

  pare the

  feeling

  s of

  an anim

  al enga

  ged in

  eating a

  nother

  with tho

  se of the

  animal

  being e

  aten.

  pengui

  n book

  s . gre

  at idea

  s

  ARTHUR

  SCHOPE

  NHAUER

  a quick

  test of

  th