52
Szakképzési hozzájárulás 2012 Elszámolási bevallás benyújtása – előleg és elszámolás kapcsolata Szakképzési hozzájárulás 2013 [a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (R.)

Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

  • Upload
    ksena

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szakképzési hozzájárulás 2012Elszámolási bevallás benyújtása – előleg

és elszámolás kapcsolata

Szakképzési hozzájárulás 2013[a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.);a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati

képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (R.)

a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (K.R.)]

Page 2: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolás 2013

Előleg és elszámolás kapcsolata

Page 3: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolás – főbb tudnivalók:

• 2012-es „Elszámolás” - beadási határidő: 2013. február 25.• Előleg: 1-11. hó, decemberben (teljes év esetén) nincs előleg.• Teljes év esetén – Elszámolás bevallási időszak: 01.01, - 12. 31.• Elszámolásnál jelölés 01-es lapon: „elszámolás” miatt.• Bevallás: egész évi adóalap, mérték 1,5 %→évi bruttó kötelezettség.

együttműködési megállapodás esetén: egész évi csökkentő tétel (alapnormatíva/130,100)x éves képzési napok száma,tanulószerződés éves adat, jelenleg hatályos

súlyszorzóval!beírandó létszám: decemberi („amikor nem volt előleg kötelezettség”),

• Elszámolás: éves nettó kötelezettség – ∑1-11. hó bevallott előleg• 2013. január 1-től bevallás ’08-on [1308-01-02]

Bevallási határidő: előleg: tárgyhót követő 12.elszámolás: tárgyévet követő január 12.

Page 4: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Bevallás és befizetés I.

Az adóév (=naptári év) 1-11. hónapjára: ELŐLEG Az előleg mértéke: - tárgyhavi bruttó kötelezettség = tárgyhavi szociális hozzájárulási adó alap x 1,5- a csökkentő tétel időarányosan előlegnél is figyelembe vehető - nettó kötelezettség =bruttó kötelezettség – csökkentő tételVisszaigénylés: kizárólag tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló esetében (1212-01-es lapjának „11.” sorában negatív adatot csak, ha kizárólag tanulószerződés alapján szervezett a gyakorlati képzés. )Határidő: hónapot követő 12. Bevallás elektronikus úton!

2013. január1-től: előleg elszámolás ‘08-as 01-02-es lapján ( 30. sor: „1” előleg bevallás)

Page 5: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Bevallás és befizetés II.ÉVES ELSZÁMOLÁS

- éves bruttó kötelezettség=éves szociális hozzájárulási adó alap x 1,5- a 8. § (1) bekezdés szerinti csökkentő tétel (alapnormatíva R. alapján számított éves összege) éves összege- nettó kötelezettség = éves bruttó kötelezettség - csökkentő tétel éves összege- bevallott/befizetett előlegek és éves nettó különbözet különbség bevallása: éves elszámolású bevallásban.

ELŐLEG ÉS ELSZÁMOLÁS kapcsolat a bevallásban: 1212 elszámolást tartalmazó bevallás 01. sor: éves módon kiszámított nettó kötelezettség és a már bevallott (11 db hó) és befizetett előleg különbsége szerepel!

A bevallás elektronikus úton. Befizetés/bevallás/visszaigénylés határideje: tárgyévet követő év február 25. (2013. január 1-től módosul: január 12.→ 2013-ról 2014. január 12-ig. Elszámolás is a 1308-as bevalláson (1308A főlap B) blokkjában: Bevallási időszak: december hó; 01-02-es lap 30. sorában jelölni: „2” =Elszámolás miatt történik a beadás)

Page 6: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (R) módosítása

2012. 09.01-től a 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosította a R. 5. §-át, majd a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. és 12. §-a 2012. 12. 06-i hatállyal a R. 4. és 5. §-át. Jelenleg hatályos:

„4. § (5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.” [Mint szakközép iskolával kötött együttműködés; osztószám: 130]

„5. § (2) A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben

meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata.

Page 7: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

280/2011. (XII. 20) K. r. módosítása

Egyrészt: a szakképesítések igazodnak az adott képzéshez (régi/új),

Másrészt: szakmacsoport helyett szakképesítést tartalmaz, a súlyszorzók jobban megközelítik a szakképesítéssel járó költségigényt.

Pl. régi melléklet: „Vendéglátás” 1,2846; új 1. számú melléklet:„Cukrász” 1,5028; „Pincér” 1,1178; „Szakács” 1,5028, „Gyorséttermi- és ételeladó”;1,2296; „Szállodai szobaasszony”1,5028, „Vendéglátó eladó” 1,2296,„Vendéglátó szakmenedzser” 0,8019, „Vendéglős” 1,3776Régi: „Mezőgazdaság” 1,1819; új:kb. 27 szakképesítésFONTOS: az új súlyszorzók alkalmazandók az éves csökkentő tétel

megállapításakor is!

Page 8: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolást tartalmazó bevalláson szereplő adatok

Főlap: Bevallási időszak:

Teljes év: 2012 01 01 – 2012 12 31Fa., Va. tört év: 2012 01 01- Fa./Va. kezdetét megelőző nap

01-es melléklet:„A” blokk: - „elszámolás” miatt nyújtja be

- kötelezettség módja (5. § alapján)„1” nem teljesítette (6. § alapján jár el – egyáltalán nem

szervez gyakorlati képzést) „2” teljesítette (5. § szerint együttm. /tanulószerződés

egyaránt) elszámoláskor is max 0 Ft lehet a nettó kötelezettség„3” kizárólag tanulószerződéssel teljesítette –

elszámoláskor is csak ekkor lehet a nettó kötelezettség negatív! (akkor is ezt kell jelölni, ha tanulószerződés és befizetés is volt)

2012 01 01 -2012 12 31

Page 9: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolást tartalmazó bevalláson szereplő adatok:

„C” blokk05. sor: egész évre számítva - szakképzési hozzájárulás alapja 06. sor: egész évi sz. h. mérték - bruttó kötelezettség 07. sor: egész évi csökkentő tétel (07.+08.+09.)11. sor: egész évre nettó köt.= egész évre bruttó (06.) - egész évre

csökkentő t. (07.)

„B” blokk1. sor: nettó éves kötelezettség (11. sor) – nettó előlegek (előleg

bevallások 01. sorának összesített értéke ← teljes év esetén 11 db előleg bevallás 01. sora összesítve)

éves bevallás (01. sor) = éves bevallás (11. sor ) – ∑01-11. hó előleg bevallások 01. sorai(ezért térhet elszámolás esetén a két sor egymástól!)

Page 10: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolást tartalmazó bevalláson szereplő adatok:

„C” blokk (folytatás)08. sor: - középfokú együttműködési megállapodás alapján azon

hónap létszáma, amelyre előleg számítása nem volt (teljes év esetén: december)

- egész évre figyelembe vehető csökkentő tétel: (alapnormatíva/130) x ∑tárgyévi gyakorlati képzési napok

09. sor: - tanulószerződés alapján előleg számításnál figyelembe nem vett hónap létszáma (normális eset: december)

- ha tanulószerződés teljes évben fennállt: alapnormatíva x súlyszorzó x egész évben figyelembe vehető

létszámmal - ha nem állt fenn teljes évben a tanulószerződés: - hó közben kezdődött a képzés:

∑létszám x [(alapnormatíva x súlyszorzó)/12 ]x teljes hónapok - hónap közben fejeződött be:

∑létszám x [(alapnormatíva x súlyszorzó)/12] x teljes hónap + (arányos tört hónapi alapnormatíva x súlyszorzó)

10. sor: - létszám (előlegnél figyelembe nem vett hónap létszáma) - egész évi csökkentő tétel: (alapnormatíva/100) x ∑ tárgyévi képzési

napok

Page 11: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg és elszámolás kapcsolata - példa

Egész évben 3 fő alkalmazott 108 000 Ft munkabér,Január-augusztus 5 fő vendéglátó tanulószerződés; teljes évre hatályos → (440 000 Ft x 1,2846)/12 x 5 fő = 235 510 Ft/hóminden hónapban ennyi a csökkentő tétel Szeptembertől: (új súlyszorzó) 2 fő szakács: (440 000 Ft x 1,5028)/12 x 2 fő= 110 205 Ft/hó 2 fő cukrász: (440 000 Ft x 1,5028)/12 x 2 fő= 110 205 Ft/hó 1 fő pincér: (440 000 Ft x 1,1178)/12=40 986 Ft/hó

havonta összes csökkentő tétel a 5 főre:110 205 Ft/hó + 110 205 Ft/hó + 40 986 Ft/hó= 261 396 Ft/hó

Egész évre az 5 főre a csökkentő tétel (figyelem: egész évben él a tanulószerződés – teljes évként vehető figyelembe)12 hó x 261 396 Ft/hó= 3 136 752 Ft/év Az új súlyszorzók szeptember 1-től hatályosak → egész évre vonatkoztatva ezzel kell számolni (AKKOR IS, HA SZEPTEMBER 1. ELŐTT SZÜNT MEG A TANULÓSZERZŐDÉS)!

Tegyük fel, hogy más módon nem teljesítette a szakképzési hozzájárulást (nem volt sem középfokú okt. int-nyel, sem főiskolával együttműködési megállapodás) → teljesítés módja: „3”

Page 12: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg és elszámolás kapcsolata - példa

Havi bevallás előlegek bevallása havonta típus: „előleg” miatt nyújtom be, teljesítés módja: „3”5 fő alkalmazott mellett Havi szakképzési hozzájárulás alap (= szocho alap) =

= 108 000 Ft/fő x 3 fő = 324 ezer Ft ~ 324 e Ft (05. sor) Bruttó kötelezettség: 324 e Ft x 1,5 % = 4 860 Ft ~ 5 e Ft (06. sor) Kötelezettség csökkentő tétel: január-augusztus: 5 fő 235 510 Ft/hó ~ 236 e Ft (07., 09.

sorok) szeptember-november: 5 fő 261 396 Ft/hó ~ 261 e Ft (07., 09.

sorok) Nettó kötelezettség (szakképzési hozzájárulás) havonta:

január-augusztus: 5 e Ft–236 e Ft = - 231 e Ft (11. /01. sor) szeptember-november: 5 e Ft – 261 e Ft = - 256 e Ft (11./01. sorok)

Page 13: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg és elszámolás kapcsolata - példa

• Egész évben 3 fő alkalmazott havonta 108 000 Ft/fő • 5 fő vendéglátós /2 fő szakács, 2 fő cukrász, 1 fő

pincér egész évben, decemberben is• Bevallási időszak: 2012 01 01 – 2012 12 31• Benyújtás oka: „elszámolás” miatt nyújtom be• Teljesítés módja: „3”• Szakképzési hozzájárulás alapja (= egész évi szocho)

12hó x ( 3 fő x 108 000 ft/hó) = 3 888 000 Ft/év ~

3 888 e Ft (05. sor)• Szakképzési h. 3 888 e x 1,5 % = 58 320 Ft/év ~

– 58 e Ft/év (06. sor)

Page 14: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg és elszámolás kapcsolata - példa• Kötelezettség csökkentő az „Elszámolás” során:

december hónap alapján „5” (fő) 12 x 261 396 Ft/hó = 3 136 752 Ft/év~ 3 137 e Ft/év (07./09. sor)

• Nettó kötelezettség: 58 e Ft –3 137 e Ft = - 3 079 e Ft (11. sor)• Szakképzési hozzájárulás kötelezettség az évre: évi nettó kötelezettség - ∑ 1.-11. hó előleg sösszesen = = 3 079 e Ft/év- [(8 hó x 231 e Ft/hó) + (4 hó x 261 e Ft/hó)] = e Ft = - 187 e Ft (01. sor)( kerekítésből is adódhat eltérés: a) szakképzési bruttó kerekítve 4 860 ft-ról → 5 e Ft-ra, b) január-augusztus hónapokban: 235 510 Ft/hó csökkentő tétel kerekítve:

236 e Ft-ra, de ezt minden második hónapban lefelé kell kerekíteni.

c) éves bevallásban a kötelezettség csökkentő 3 137 752 Ft ~ 3 137 e Ft)

Page 15: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg bevallás 1.

Page 16: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Előleg bevallás 2.

Page 17: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolás 1.

Page 18: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Elszámolás 2.

Page 19: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szakképzési hozzájárulás 2013- munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak

megvalósítása érdekében szükséges egyes adótörvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel és

- az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII.

törvénnyel kerültek kihirdetésre.A szabályok 2013. január 1-vel léptek életbe.

Page 20: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szht. 2013-as főbb változások

• Szht. célja.

• Hozzájárulásra kötelezettek köre.

• Szakképzési hozzájárulás alapját korrigáló (csökkentő) tételek.

• Szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja.

• Visszaigénylési lehetőség.

• Elszámolási bevallás határideje.

• Elszámolás mely bevalláson történik?

Page 21: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szakképzési hozzájárulás célja:

a) a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó azon iskolai rendszerű képzések támogatása, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre, [Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.) 1. § a)]

Page 22: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre:

A törvény alanyává válik 2013. január 1-től az a gazdasági társaság is, amelyet felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett.

Page 23: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja: a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.A kötelezettség alapja korrigálható (4. § (1a) bekezdés) ← munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes adótörvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény hatása

Page 24: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szht. 4. §-a (1a) bekezdéssel egészül ki →szakképzési hozzájárulás alap

korrekciója 1.

Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti [4. § (1a) szerinti tétel:azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanyaa) a pályakezdő munkavállalók után [462/B. § (2)]b) a tartósan álláskereső személyek után [462/C. § (2)]

Page 25: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szht. 4. §-a (1a) bekezdéssel egészül ki 2.

c) a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után, [462/D. § (2)]vagy

d) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után [462/E. § (3)]

a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott →legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentett része (részmunkaidős foglalkoztatás: munkaszerződésben meghatározott időtartam nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt)

Szakképzési hozzájárulás alap csökkentés a 27 %-os szoc. ho. kedvezménnyel „jár” párban. 14,5 %-os mértékű szoc. ho. kedvezmény esetén nincs.

Pl. 55 év felettiek foglalkoztatása, szakképzettséget nem igénylő munkavállaló, Karrier Híd Programban részt vevők után nincs!

Page 26: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szht. 4. § (1b) bekezdéssel egészül ki→további korrekció:

(1b) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya az Eat. 462/F. §-ában meghatározott, kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott - legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része. [részmunkaidős foglalkoztatás: munkaszerződésben meghatározott időtartam nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt] [462/F. §](1a) és(1b) korrekció csak akkor, ha szoc. ho. kedvezményt érvényesít a munkáltató!!!START BÓNUSZ esetén továbbra sem érvényesíthető az alap korrekciója! (Szoc. ho. 27 %-os kedvezmény- igen)

Page 27: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Szakképzési hozzájárulás hogyan teljesíthető? (5. § módosul)

• gyakorlati képzés szervezésével;

• saját munkavállaló képzésével;

• pénzbeli befizetés teljesítésével.

(valamennyi esetben a bevallás, és a szükséges befizetést – kiegészítés – NAV felé)

Page 28: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Gyakorlati képzés szervezése 1.

5. § a) pont módosul: „teljesíthető”:a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai

rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre

aa) szakképző iskola és a hozzájárulásra kötelezett között - együttműködési megállapodás alapján,

- az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és

- a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban (ÚJ!), vagy

ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján

folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,

Page 29: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Gyakorlati képzés szervezése 2.

c) az államilag támogatott létszám tekintetében (ÚJ: 2013. 01. 01-től) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor, (átmeneti szabállyal felsőoktatás – három forma)

ÚJ LEHETŐSÉG: d) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára

- a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felnőttképzési szerződés és - a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti tanulmányi szerződés vagy - a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés - ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket - jogszabályban meghatározott költségeivel, [Szht. 23. § szerint lesz erről kormányrendelet] teljesíti.

Page 30: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Gyakorlati képzés szervezése 3.

Saját munkavállaló képzésével történő teljesítés esetén: bruttó kötelezettség csökkenthető az 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre (TANULÓSZERZŐDÉSSEL) a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig!További feltétel:- havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és- az elszámolt képzésről a jogszabályban előírt adatszolgáltatást a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez – 2014. január 12. A határidő JOGVESZTŐ! [igazolási kérelem benyújtásának helye nincs]

Page 31: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Saját munkavállaló képzésével történő teljesítés értelmezése 1.:

Feltétele:- felnőttképzési szerződés, tanulmányi szerződés, munkáltatói

elrendelés;

- legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzése IS;

- adatszolgáltatási kötelezettség kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez – elszámolási bevallás benyújtásának határideéig – ‘év. Január 12. JOGVESZTŐ HI.

Elszámolható mérték:

- tanulószerződés szerinti gyakorlati képzésre a (8) § (1) bekezdés szerint számított csökkentő tétel → alapnormatíva és súlyszorzóval számított tétel, de legfeljebb

- bruttó kötelezettség 16,5 %-a

Page 32: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Saját munkavállaló képzésével történő teljesítés értelmezése 2.:

Számítás:Ha van 45 fő tanulószerződéses tanuló + saját munkavállaló képzési

költsége, ÉS A) Tanulószerződéses csökkentő tétel > Bruttó kötelezettség 16,5 %-a

↓saját munkavállaló képzési költség felső határa: bruttó kötelezettség 16,5 %-a

DE ha saját munkavállaló képzési költsége <bruttó kötelezettség 16,5 %-a → tényleges képzési költség

Ebben az esetben az összes csökkentő tétel (ha más csökkentő tétel nincs):tanulószerződéses csökkentő tétel + saját munkavállaló képzési költsége (ez max. bruttó kötelezettség 16,5 %-a)

VISSZAIGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG NINCS←nemcsak tanulószerződéses gyakorlati képzés és együttműködési megállapodás alapján történő képzés van [5. § aa) és ab)]

Page 33: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Saját munkavállaló képzésével történő teljesítés értelmezése 3.:

B) Tanulószerződéses képzés + saját munkavállaló képzése van (más csökkentő tétel nincs)

ÉSTanulószerződéses csökkentő tétel<bruttó kötelezettség 16,5 %-a

↓Saját munkavállaló költség csökkentésének felső határa:

tanulószerződéses képzés költsége→ha tanulószerződéses csökkentő tétel< saját munkavállaló képzési

költsége → saját munkavállaló képzési költség = tanulószerződéses csökkentő tétel →összes csökkentő tétel: tanulószerződéses képzés csökkentő tétele kétszeresen

DE ha saját munkavállaló képzési költsége < tanulószerződéses képzési költség → a tényleges saját munkavállaló képzési költsége számolható el

VISSZAIGÉNYLÉS EKKOR SINCS!

Page 34: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 1.

2012-ben „visszaigénylés” csak tanulószerződéssel történő teljesítés esetén!

2013-ban változás – bővül a visszaigénylés lehetősége DE CSAK

8. § (2) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag az 5. § a) pontja alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti →együttműködési megállapodás és tanulószerződés

és

a csökkentő tételek összege > a bruttó kötelezettsége mértéke

azt meghaladó rész a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározottak szerint visszaigényelheti.

KIVÉVE (2a) bekezdés b) ba) alpont esetében – akkor nincs visszaigénylés!

Page 35: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 2. (visszaigénylési lehetőség)

(2a) Ha az 5. § a) pont aa) és ab) alpontja alapján számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja

Azaz: együttműködési megállapodás + tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel > bruttó kötelezettség

ÉS

a) az 5. § a) pont aa) alpontja alapján számított csökkentő tétel összege nagyobb vagy egyenlő, mint a bruttó kötelezettség mértéke, azaz: együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel > bruttó kötelezettség

kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja szerint számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél →csak a tanulószerződés szerint számított csökkentő tétel vehető figyelembe!, azzal lehet a bruttó kötelezettséget csökkenteni! Ha tanulószerződés szerinti csökkentő tétel > bruttó kötelezettség →az vissazigényelhető!

Page 36: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Példa [8. § (2a) bekezdés a) pontja]Bruttó kötelezettség: 15 000 Ft. [34. sor]Kötelezettség csökkentő tételek összege: 34 000 Ft [35. sor]

- együttműködési (szk.) megállapodás 18 000 Ft, [36. sor]- tanulószerződésre elszámolható: 16 000 Ft. [37. sor]

A 01-02-es lap további sorában: 38., 39., 40., 41. - nincs adat.

Bruttó : 15 000 Ft < [18 000 Ft (E)+16 000 Ft (T) = 34 000 Ft összes csökkentő tétel]

ésEgyüttműködési megállapodás szerinti 18 000 Ft>Bruttó 15 000 Ft

↓Figyelembe vehető: tanulószerződés: 16 000 Ft

↓↓ Visszaigényelhető: bruttó- tanulószerződés szerinti csökkentő

tétel=15 000 Ft (B 34. sor)-16 000 Ft (T 37. sor) = - 1 000 Ft (42.sor)Forrás a példáknál: 1308-as bevallás kitöltési útmutató példái

Page 37: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 3. (visszaigénylési lehetőség)

Csökkentő tételek együttesen > bruttó kötelezettségÉS (2) b) az 5. § a) pont aa) alpontja alapján számított csökkentő tétel összege

kisebb, mint a bruttó kötelezettség mértéke,

Azaz: együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel < bruttó kötelezettség

ÉSbb) az 5. § a) pont aa) alpontja alapján számított csökkentő tétel összege

kisebb, mint az 5. § a) pont ab) alpontja alapján számított csökkentő tétel,

Azaz: együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel< tanulószerződés szerinti csökkentő tétel

csökkentő tételeknek (azaz az együttműködési megállapodás +tanulószerződés szerinti csökkentő tétel összege) a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összege visszaigényelhető.

Page 38: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Példa [8. § (2a) bekezdés b) és bb) pontja]

Bruttó kötelezettség 15 000 Ft (34. sor) Kötelezettség csökkentő tételek összege: 18 000 Ft (35. sor) - együttműködési (szk.)megállapodás alapján: 8 000 Ft (36. sor), - tanulószerződés alapján: 10 000 Ft (37. sor),A többi sorban – 38., 39., 40., 41. – nem szerepel adat

Együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel: 8 000 Ft < bruttó kötelezettség: 15 000 Ft,

ésEgyüttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel 8 000 Ft

< tanulószerződés szerinti tétel: 10 000 Ft↓

Visszaigényelhető= 15 000 e Ft [B34.]– [(8 000 Ft (E 36.)+10 000 Ft (T37.)= 18 000 (∑ Cs. 35.)]= - 3 000 Ft [N 42.]

Page 39: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 4. nincs visszaigénylési lehetőség

Csökkentő tételek együttesen >bruttó kötelezettségÉs (2) b) az 5. § a) pont aa) alpontja alapján számított csökkentő tétel összege kisebb,

mint a bruttó kötelezettség mértéke, Azaz: együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel

<bruttó kötelezettségÉS

ba) az 5. § a) pont aa) alpontja alapján számított csökkentő tétel összege nagyobb vagy

egyenlő, mint az 5. § a) pont ab) alpontja alapján számított csökkentő tétel, Azaz: együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel

> tanulószerződés szerinti csökkentő tétel↓

csökkentő tételek ≤ a bruttó kötelezettség →visszaigénylés nincs

(a csökkentő tételek legfeljebb a bruttó kötelezettség mértékéig vehetők figyelembe;)

Page 40: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Példa [8. § (2a) b) és ba) pontok]

Bruttó kötelezettség: 2 000 e Ft, (34.)Kötelezettségcsökkentő ételek együttesen: 3 200 e Ft (35.),

- együttműködési (szk.)megállapodás szerinti: 1 800 e Ft (36.),- tanulószerződés szerinti: 1 400 e Ft (37.).

Többi sorban – 38., 39., 40., 41. – nincs adat.Csökkentő tételek (E+T) 3200 e Ft >bruttó kötelezettség: 2000 e FtÉS Együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel: 1800 e Ft >

tanulószerződés szerinti csökkentő tétel: 1400 e Ft↓

Csökkentő tételek maximum a bruttó kötelezettségig vehetők figyelembe: 2000 Ft-ig!

NINCS VISSZAIGÉNYLÉSRE LEHETŐSÉG!

Page 41: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 6.

(2b) Ha a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettsége nulla, kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

Azaz: pl. ha egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja (ekkor nincs szoc. ho., maga után pedig nincs szakképzési hozzájárulási kötelezettség)

Csak tanulószerződés szerinti csökkentő tétel vehető visszaigénylésnél figyelembe.

Page 42: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Példa 8. § (2b) bekezdés]

Bruttó kötelezettség: 0 Ft (nincs alkalmazott) (34.)

Kötelezettség csökkentő tételek: 18 000 Ft (35.)- együttműködési (szk.) megállapodás: 8 000 Ft (36.)- tanulószerződés szerinti: 10 000 Ft (37.)

Többi sorban: 38., 39., 40., 41. – nincs adat.

CSAK TANULÓSZERZŐDÉS szerinti tétel visszaigényelhető: 10 000 Ft 42.)

Page 43: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 7.

- Az Szht. 27. § (1)→ felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás vagy hallgatói szerződés alapján, gyakorlati képzés szervezésével teljesíti - 2012. január 1. napjától az együttműködési megállapodásban vagy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben szabályozott hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre hozzájárulási kötelezettségét a 8. § (1) bekezdése alapján teljesíti. → ALAPNORMATÍVA és a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján (együttműködési – osztószám 130; hallgatói szerződés megfelelő súlyszorzó alkalmazása)

- (2) akár együttműködési megállapodás, akár hallgatói szerződés alapján → a képzésből az e törvény hatálybalépését követően még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél a 8. § (3)-(7) bekezdése → nincs visszaigénylési lehetőség (azt a 8. § (2) bekezdés tartalmazza) ! 2012-ben volt.

Page 44: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Változnak a kötelezettség csökkentésének szabályai 8.

- Az Szht. 27. §-a kiegészül a (3) bekezdéssel: „Az (1) és (2) bekezdés a legkésőbb 2012. szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén alkalmazható.” (Még hátralévő időre a Szht. alkalmazandó.)

- 2012-es évre még a 2012-évben hatályos R. alapján számolható ki a hallgatói szerződés esetén a csökkentő tétel → Szht. hatálybalépése előtt hozzájárulási kötelezettségét felsőfokú szakképzés keretében gyakorlati képzés szervezésével teljesítető – s a gyakorlati képzésre b) hallgatói szerződés alapján került sor, a törvény hatálybalépését követően a hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a 8. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni. [Szht. 27. § (1)bekezdés b)]8. § (2): visszaigénylési lehetőség - kizárólag tanulószerződés esetén – 2012-ben hallgatói szerződésre is alkalmazható, 2013-ban NEM (2013-ban a 8. § (3)-(7) bekezdések – visszaigénylési lehetőséget a 8. § (2) bekezdés tartalmazza!

Page 45: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

1208A-01-02 lap sorai

Előleg bevallás – bevallási idő a főlapon: adott hóElszámolás – bevallási idő (teljes év esetén) december hó30. Jelölje, hogy a bevallást [] 1 – előleg

2 – elszámolás31. Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele

nélkül számított alapja[= szociális hozzájárulási alap]32. Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények

összege [korrekció pl. tartós álláskereső után érvényesített]33. Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja

[31. sor – 32. sor]34. Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)

[33. sor korrigált szak. hoz. alap) X 1,5 %]35. Kötelezettség csökkentő tétel [36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41.]42. Nettó kötelezettség [34. – 35.]

Page 46: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

1308A 01-02-es lapjainak sorai szerint: Bruttó kötelezettséget csökkentő tételek 2013-ban

36. sor Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után)

37. sor Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után.Visszaigénylés csak e két sor esetén lehetséges, ha a továbbiakban is vannak értékek nincs lehetőség visszaigénylésre!!

38. sor Együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után,

39. sor Hallgató szerződés alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után,

40. sor Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett gyakorlat után,

41. sor Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe vehető csökkentő tétel.

38., 39., 40. és 41. sor esetén visszaigénylés NINCS!

Page 47: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

A szakképzési hozzájárulásnak és az előlegnek a megállapítása 1.

Változatlan: a kötelezettség csökkentő tételeket az alapnormatíva alapján kell meghatározni, és a számítás módja is. Alapnormatíva 2012. évi CCIV. tv. (költségvetés) alapján idén is 440 000 forint/fő/év.

A súlyszorzók használata a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően (1. és 2. számú melléklet ←szükség szerint)

Elszámolás:„9. § (1) A hozzájárulásra kötelezetta) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,b) a 8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel és az 5. § e) pontja szerinti

levonás éves összegét,c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként

megállapított éves nettó kötelezettségétmaga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő

év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak.”

Változás az éves elszámolás benyújtási határideje: tárgyévet követő év január 12. Elsőként 2014-ben kell ekkor teljesíteni.

Page 48: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

A szakképzési hozzájárulásnak és az előlegnek a megállapítása 2.

Előleg:9. § „(3) Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a 8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel és az 5. § e) pontja szerinti, pénzügyileg teljesített költségek levonása időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a 8. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető.” (azaz: eddigi csökkentő tételek+saját munkavállaló képzési költsége, de visszaigénylés csak akkor, ha saját munkavállaló után nem érvényesít csökkentő tételt!)Elszámolás és előleg:9. § „(5) A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.”Visszaigénylés elszámolása:9. § „(8) Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az Art. szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.” (Eddig is így kellett eljárni!) [Korábban: 8. § (2)-ben]

Page 49: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Hiány szakma támogatása

Az Szht. 12. §-a szerint Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alrészének „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” elnevezésű kiadási előirányzata tartalmazza:„c) a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre megállapított keretösszeget,”

A 16. § szerint Az állam az alaprész pénzeszközeiből a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával a 12. § c) pontja szerint rendelkezésre álló költségvetési évre megállapított keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola látja el.

328/2009. (XII. 29.) Korm. rend.-et MÓDOSÍTOTTA 331/2012 (XI. 28.) Korm.

rend. → K.R. 3. § : tanulmányi ösztöndíjban: szakiskola szakképzési évfolyamán, első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő, hiány- szakképesítést tanulók részesülhetnek!

Page 50: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Egyéb Az Szht. 23. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészült ki:

(Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az oktatásért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - rendeletben állapítsa meg)„d) a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályait.”

Szht. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„A hozzájárulási kötelezettséget a 2012. évre vonatkozóan 2013. február 25-ig benyújtandó bevallásban kell teljesíteni, a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

33/A. § E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 9. § (1) bekezdés c) pontját és 9. § (5) bekezdését első alkalommal a 2013. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adómegállapítási időszakra vonatkozóan kell alkalmazni.

Page 51: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Bevallás 2013. januártól: 1308-01-02

Page 52: Elszámolás 2013 Előleg és elszámolás kapcsolata

Köszönöm a figyelmet!