Click here to load reader

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich ... · PDF fileElektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Dobór przewodu odgromowego

  • View
    247

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich ... · PDF fileElektroenergetyczne...

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Wisa, 18-19 padziernika 2017 r.

Budowa i zasada dziaania wiatowodu

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Idea dziaania wiatowodu polega na przesyaniu przez rdze impulsw wietlnych generowanych przez nadajnik wiata umieszczony na jednym kocu wkna wiatowodowego

wiatowd skada si z:

rdzenia wykonanego ze szka kwarcowego,

paszcza,

powoki ochronnej,

Rdze i paszcz wykonane s ze szka kwarcowego o odpowiednich (rnych) wspczynnikach zaamania wiata.

Powoka ochronna wykonana jest z materiaw termoplastycznych w celu ochrony paszcza

Zastosowanie i zalety wiatowodw

Zalety wiatowodw: bardzo dua przepustowo pojedynczego wkna, niewielka tumienno sygnau nawet przy bardzo duych odlegociach, niewielkie wymiary i masa wasna, cakowita odporno na zakcenia radioelektryczne oraz dziaanie pola

elektromagnetycznego Podstawowym celem stosowania wiatowodw w energetyce jest zapewnienie cznoci pomidzy stacjami elektroenergetycznymi. Automatyka zabezpieczeniowa w celu prawidowej pracy wymaga zastosowanie szybkiego poczenia pomidzy stacjami. Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich i najwyszych napi s w praktyce liniami o znacznej dugoci. Umoliwia to stworzenia sieci wiatowodowej o globalnym zasigu przeznaczonej do uytku komercyjnego (Internet, telekomunikacja, multimedia itp.)

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Budowa przewodw OPGW (Optical Ground Wire )

Przewody tego typu s powszechnie stosowane w napowietrznych liniach elektroenergetycznych

o napiciu od 110 kV. Pod wzgldem budowy rozrnia si dwa typy przewodw OPGW tj:

przewody z jedn centraln tub aluminiow, zawierajc wkna wiatowodowe oraz zewntrznych warstw (warstwy) wykonanych z drutw ze stopu aluminium lub stalowych aluminiowanych,

przewody z tub (tubami) ze stali nierdzewnej. Skadaj si z kilku drutw stalowych aluminiowanych (stanowicych rdze przewodu) oraz zewntrznej warstwy wykonanej z drutw ze stopu aluminium lub stalowych aluminiowanych,

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Najwaniejsze parametry przewodw OPGW

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Telekomunikacyjne

Liczba wkien, - minimum 12J (starsze rozwizania) - obecnie minimum 48J

Elektryczne

Rezystancja przewodu,

Prd zwarcia jednosekundowego,

Wytrzymao zwarciowa I2t (wzrost temp. od +35C do +180C ),

Mechaniczne

wspczynnik wyduenia cieplnego,

modu elastycznoci,

znamionowa wytrzymao na rozciganie (RTS),

ciar,

rednica,

Przekrj nony,

maksymalne naprenie dopuszczalne,

Wymagania

Konstrukcja przewodw OPGW zgodnie z norm PN-EN 60794-4: Modu optyczny nie moe by umieszczany w zewntrznej warstwie oplotu Modu optyczny moe by umieszczany w wewntrznej warstwie oplotu lub

centralnie w osi przewodu rednica drutw w warstwie zewntrznej oplotu dla przewodw

wielowarstwowych 2,5 mm rednica drutw w warstwie zewntrznej oplotu dla przewodw

jednowarstwowych 3,0 mm Eksploatacja Temperatura eksploatacji: -35C do +50C Temperatura w warunkach zwarcia: - wewntrz lub na powierzchni tuby optycznej: +180C - w oplocie: +180C jeli tak dopuszcza Producent

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Obliczenia rozpywu prdw zwarciowych

W celu obliczenia rozpywu prdw zwarcia naley okreli nastpujce parametry zwarciowe:

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Stacja A Stacja B

Moc zwarcia [MVA]

X0/X1

Czas zwarcia [s]

Zwarcie w stacji A Szw 3F 1F 3I0

[MVA] [kA] [kA] [kA]

Udzia od stacji B

Zwarcie w stacji B Szw 3F 1F 3I0

[MVA] [kA] [kA] [kA]

Udzia od stacji A

Obliczenia rozpywu prdw zwarciowych

Model obliczeniowy Naley wykona obliczenia rozpywu prdw zwarciowych na kadym supie w linii

gdzie: IK1

s.2 prd zwarcia jednofazowego na supie nr 2

IEW prdy w przewodach odgromowych, IE prd uziomowy, spywajcy do ziemi ze wszystkich poczonych uziomw, IEs2 prd pyncy przez uziemienie supa nr 2, Rs rezystancja uziemienia s. nr 2, Zlew impedancja wypadkowa ukadu uziemiajcego linii na lewo od miejsca zwarcia, Zpraw impedancja wypadkowa ukadu uziemiajcego linii na prawo od miejsca zwarcia, re wspczynniki redukcyjne przewodw odgromowych w kierunku stacji A i B

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Wyniki oblicze rozpywu prdw zwarciowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

0

2

4

6

8

10

12

14

pr

d z

war

cio

wy

w p

rze

wo

dzi

e o

dgr

om

ow

ym [

kA] Zmiana typu p.o. Zmiana typu p.o.

Obliczony prd w przewodzie odgromowym

Dopuszczalny prd w przewodzie odgromowym

Koordynacja zwisw przewodu OPGW z przewodem fazowym

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem

Wymagania normy Ochrona linii przed wyadowaniami atmosferycznymi (zachowanie kta

ochrony odgromowej) Zachowanie wymaganej odlegoci przy podskoku przewodu fazowego Dobr przewodu OPGW z uwzgldnieniem dopuszczalnej wytrzymaoci

przewodu oraz supw

Dzikuj za uwag

Krzysztof ciobowski ENERGOPROJEKT-KRAKW SA Departament Projektowania Linii tel. 12 2997 327 tel. kom. 609 489 293 e-mail: [email protected]

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyszych napi

Dobr przewodu odgromowego skojarzonego ze wiatowodem