of 25 /25
Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România: producţia de energie 12 aprilie 2016 în Bucureşti, România Daniel Wewetzer, Project Manager eclareon GmbH, consultant din partea Iniţiativei pentru export în domeniul energiei a Ministerului Federal pentru Economie şi Energie www.german-energy-solutions.de

Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf ·...

Page 1: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Eficienţă energetică şi energii regenerabile în

infrastructura din România: producţia de

energie

12 aprilie 2016 în Bucureşti, România

Daniel Wewetzer, Project Manager

eclareon GmbH, consultant din partea Iniţiativei pentru export în

domeniul energiei a Ministerului Federal pentru Economie şi

Energie

www.german-energy-solutions.de

Page 2: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

• Prezentarea Iniţiativei pentru export în domeniul energiei

• Tranziția energetică

• Eficienţa energetică şi energiile regenerabile în Germania

• Companii germane participante

Agenda

Daniel Wewetzer| 12.04.2016 | Page 2

Page 3: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Iniţiativa pentru export în domeniul energiei

www.german-energy-solutions.de

Page 4: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Participanţii activi la Iniţiativa pentru export în

domeniul energiei

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 4

Alţi parteneri:

Asociaţii profesionale

Asociaţii ale landurilor

Agenţii de energie

Organizaţii economice

Iniţiativa pentru export

Consiliul consultativ

strategic

Grupul de coordonare

Page 5: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Oferte ale Iniţiativei pentru export în domeniul

energiei

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 5

Târguri internaţionale

Călătorii de afaceri Călătorii de informare

Transfer de know-how

Calificare

Sesiuni de informare

www.german-energy-

solutions.de e

Page 6: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Obiectivele Iniţiativei pentru export în domeniul

energiei

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 6

Prezentarea unor soluţii din domeniile eficienţei energetice şi

energiilor regenerabile

Susţinere în măsurile de implementarea şi promovare a eficienţei

energetice şi a energiilor regenerabile ca mijloace de creştere a

competitivităţii

Transfer de know-how către factorii de decizie politici, liderii de opinie

şi operatorii economici de pe piaţă

Aducerea unei contribuţii notabile la protecţia climatică internaţională

Page 7: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Programul de tranziţie energetică Remodelarea sistemului energetic german

www.german-energy-solutions.de

Page 8: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Doi piloni ai programului de tranziţie energetică

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 8

So

urc

e: B

MW

i 2

01

4

Eficienţa energetică şi energiile regenerabile garantează o tranziţie energetică

durabilă

Page 9: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Cinci motive pentru tranziţia energetică

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 9

So

urc

e: B

MW

i 2

01

4

Dezvoltarea unor noi tehnologii ca sursă pentru

creşterea economică şi pentru crearea de locuri

de muncă

Politica energetică poate fi ambele – atât

durabilă, cât şi cu rezultate economice de succes

Reducerea dependenţei de importurile de de

energie

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi

atingerea obiectivelor de protecţie climatică

Renunţarea la utilizarea energiei nucleare

Tranziţia energetică este un proiect pe termen lung, bazat pe acceptare publică.

Page 10: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Cerinţe pentru tranziţia energetică

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 10

So

urc

e: B

MW

i 2

01

4

Triunghiul politicii energetice raportat la tranziţia energetică

Siguranţa aprovizionării, eficienţa economică şi protecţia mediului sunt înlănţuite

între ele.

Page 11: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Obiectivele programului de tranziţie energetică

până în 2050

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 11

Măsuri în sector

• Inovaţiile aliniate la cerinţele

pieţei iau naştere prin

cercetare şi dezvoltare

• Programe de stimulare

pentru tehnologii

interdisciplinare

• Acorduri benevole în unele

sectoare

• Impozite pe energia electrică

şi combustibili („impozit eco”)

Obiective naţionale pentru eficienţa

energetică

Necesarul de energie primară

reducere de 20% până în 2020

reducere de 50% până în 2050

Situaţia actuală

Importanţa sectorului

din consumul de energie

finală în 2012 45%

Transport

Gospodării

Activităţi industriale,

comerţ, prestări de

servicii

Industrie 2012: economie de 34 PJ/a

(0,85%) în consumul de

energie finală (comparativ cu

2008)

Page 12: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Climă

Energii

regenera-

bile

Eficienţă

energetică

% Consum de energie

finală

% Consum brut de

energie electrică

% Consum de energie

primară (vs. 2008) Productivitate energia

finală Cota de reabilitare

% Reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră

(vs. 1990)

2020 2025 2030 2035 2040 2050

+2.1% p.a.

Dublarea cotei de reabilitare: 1% 2%

-40 -55

-70 -80 to -95

35 40 to 45 50 65

80 55 to 60

18 30

45 60

-20

-50

12,4%*

27.8%

- 9 %

0.2%* p.a.

~1%* p.a.

-27%

Valori

realizate

2014

Programul de tranziţie energetică urmăreşte o strategie transparentă, pe termen lung, cu obiective concrete.

Obiectivele programului de tranziţie energetică până

în 2050

Daniel Wewetzer | renewables – Made in Germany | 03.03.2016 | Page 10

Page 13: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Organiser

27,8

9,9

5,4

12,9

35

14

10

18

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

electricity heating transport total final energyconsumption

Sh

are

in

[%

]

1990

1995

2000

2005

2010

2014

target2020

Ponderea energiilor regenerabile creşte în toate sectoarele, cel mai rapid în domeniul energiei electrice.

Evoluţia energiilor regenerabile în Germania

Daniel Wewetzer | renewables – Made in Germany | 03.03.2016 | Page 12

Page 14: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Infrastructura de reţele – provocări şi posibilităţi

www.german-energy-solutions.de

Page 15: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

0,0%

50,0%

100,0%

Chart Title

Operatorii de reţele din Germania şi ponderea

aprovizionării fluctuante din surse regenerabile de

energie electrică

S

ourc

e:

Ecofy

s 2

015,

based o

n d

ata

fro

m T

ransm

issio

n

syste

m o

pera

tors

2013,

Fra

unhofe

r IS

E 2

014

50Hertz

• 9,995 km

• 48% capacitate de vârf volatilă

Amprion

• 11,000 km

• 24,7% capacitate de vârf volatilă

TransnetBW

• 3,330 km

• 31,6% capacitate de vârf volatilă

TenneT

• 10,800 km

• 49,5% capacitate de vârf volatilă

Germany

• Capacitate volatilă maximă: 37,8 GW

la o sarcină de 70 GW

• Cotă orară: peste 50%

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 15

Operatorii de transport şi de sistem germani transferă deja peste 50% din

energia lor electrică din surse regenerabile în reţelele lor

Page 16: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Provocarea: realizarea unei legături între cerere şi

ofertă

So

urc

e: D

UH

20

11

Noi linii de curent urmează să transporte oferta în exces din nordul Germaniei

în sud, pentru a se preveni deficitele în aprovizionare.

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 16

Energie solară

Energie eoliană

Planificat

Deficit în aprovizionare

Reţea de transfer

Reţea de distribuţie

Centru de densitate mare a

populaţiei

Page 17: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Producţia de energie electrică per land federal în 2024

Capacităţile de producţie din nord acoperă cererea din sud.

Alte energii regenerabile

Energie hidraulică

Biomasă

Sisteme fotovoltaice

Sisteme eoliene offshore

Sisteme eoliene onshore

Alte surse de energie convenţionale

Sisteme de cogenerare <10MW

Aprovizionare din acumulatoare cu

sisteme de stocare cu pompe

Petrol

Gaze naturale

Antracit

Lignit

Transport din acumulatoare cu pompare

Cerere (inclusiv pierderi de transfer)

So

urc

e: N

DP

20

14

, S

cen

ari

o B

24

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 17

Page 18: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Principiile de bază ale unui smart grid

Producătorii şi consumatorii interacţionează şi comunică prin intermediul smart grid. S

ou

rce

: e

rgo

, b

ase

d o

n B

MU

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 18

Page 19: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Eficienţa energetică şi energiile regenerabile

în Germania - Efecte -

www.german-energy-solutions.de

Page 20: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Avantaje macro-economice

Tranziţia energetică are efecte pozitive în diverse planuri economice.

So

urc

e: B

MW

i 2

01

4

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 20

Page 21: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Numărul net de locuri de muncă create pe baza

tranziţiei energetice

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 21

Dintre toate sectoarele, sectorul de construcţii beneficiază cel mai mult de pe

urma tranziţiei energetice în materie de angajări

Page 22: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Extinderea energiilor regenerabile în Germania

So

urc

e:5

0 H

ert

z

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 22

Biomasă

En. fotovoltaică

- solară

Energie eoliană

Page 23: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Companii germane participante

Page 24: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Companii germane participante

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 24

A-TRON Blockheizkraftwerke GmbH

EconTech-Theiss GmbH

Fliegl Agrartechnik GmbH

Sommer Energy GmbH

ARENA INOVATION

Brandes GmbH

Frank GmbH

Janitza electronics GmbH

Page 25: Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din … ro.pdf · 2016-04-18 · Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din România:

Vă mulţumim mult pentru atenţie!

Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 25

Contact

eclareon GmbH Management Consultants

Daniel Wewetzer

Project Manager

Albrechtstr. 22, 10117 Berlin

+49 (0)30 88 66 740 - 0

E-Mail: [email protected]

www.german-energy-solutions.de

ww.german-energy-solutions.de