of 14 /14
1 REPUBLIKA MAKEDONIJA MINISTERSTVO ZA ZDRAVSTVO BIRO ZA LEKOVI Br. 15- /2 Датум --------------.2012 godina Врз основа на член 108 став 7 од Законот за лековите и медицинските помагала (“Службен весник на РМ“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11 и 11/12) и членовите 13, 14 и 23 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр.156/11 и 42/12), Biroto za lekovi donese Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на генерички лек 1. SE ODOBRUVAAT cenite na lekovite, formirani od elementite cena на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа: Ime na lek ( фармацевтска форма, јачина и пакување) Генеричко име (INN) Proizvoditel Цена во прометот на големо Износ во МКД Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ Износ во МКД CICLOSPORIN ALKALOID caps. 100mg x 50 ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 3210.00 4044.60 CICLOSPORIN ALKALOID caps. 25mg x 50 ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 944.76 1190.40 CICLOSPORIN ALKALOID caps. 50mg x 50 ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 1680.00 2116.80 CICLOSPORIN ALKALOID rastvor 100mg/ml, 50 ml ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 4334.29 5370.19 LAMAL tableti 100mg x 30 lamotrigine АЛКАЛОИД АД-Скопје 339.00 444.94 LAMAL tableti 25mg x 30 lamotrigine АЛКАЛОИД АД-Скопје 105.71 142.07 LOSARTAN ALKALOID tablet 100mg x 30 losartan АЛКАЛОИД АД-Скопје 257.14 345.60 LYVAM tableti 1000mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 5347.62 6738.00 LYVAM tableti 250mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 1361.90 1715.99 LYVAM tableti 500mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 2704.76 3408.00 LYVAM tableti 750mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 4722.86 5950.80 PROPILTIOURACIL ALKALOID tableti 100mg x 45 propylthiouracil АЛКАЛОИД АД-Скопје 464.76 610.00

Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

  • Upload
    majstor

  • View
    599

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

Page 1: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

1

REPUBLIKA MAKEDONIJA MINISTERSTVO ZA ZDRAVSTVO

BIRO ZA LEKOVI Br. 15- /2 Датум --------------.2012 godina Врз основа на член 108 став 7 од Законот за лековите и медицинските помагала (“Службен весник на РМ“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11 и 11/12) и членовите 13, 14 и 23 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр.156/11 и 42/12), Biroto za lekovi donese

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на генерички лек

1. SE ODOBRUVAAT cenite na lekovite, formirani od elementite cena на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ime na lek ( фармацевтска форма, јачина и

пакување)

Генеричко име (INN)

Proizvoditel

Цена во прометот на

големо Износ во МКД

Малопродажна цена со

вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД CICLOSPORIN ALKALOID caps. 100mg x 50 ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 3210.00 4044.60 CICLOSPORIN ALKALOID caps. 25mg x 50

ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 944.76 1190.40

CICLOSPORIN ALKALOID caps. 50mg x 50

ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 1680.00 2116.80

CICLOSPORIN ALKALOID rastvor 100mg/ml, 50 ml ciclosporin АЛКАЛОИД АД-Скопје 4334.29 5370.19 LAMAL tableti 100mg x 30 lamotrigine АЛКАЛОИД АД-Скопје 339.00 444.94 LAMAL tableti 25mg x 30 lamotrigine АЛКАЛОИД АД-Скопје 105.71 142.07 LOSARTAN ALKALOID tablet 100mg x 30 losartan АЛКАЛОИД АД-Скопје 257.14 345.60 LYVAM tableti 1000mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 5347.62 6738.00 LYVAM tableti 250mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 1361.90 1715.99 LYVAM tableti 500mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 2704.76 3408.00 LYVAM tableti 750mg x 60 levetiracetam АЛКАЛОИД АД-Скопје 4722.86 5950.80 PROPILTIOURACIL ALKALOID tableti 100mg x 45 propylthiouracil АЛКАЛОИД АД-Скопје 464.76 610.00

Page 2: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

2

PROPILTIOURACIL ALKALOID tableti 50mg x 20 propylthiouracil АЛКАЛОИД АД-Скопје 123.81 158.60 SIZAP tablet 10mg x 30 olanzapine АЛКАЛОИД АД-Скопје 1200.00 1575.00 SIZAP tablet 5mg x 30 olanzapine АЛКАЛОИД АД-Скопје 638.10 837.51 SYNETRA tablet 75mg x 30 clopidogrel АЛКАЛОИД АД-Скопје 996.00 1307.25 TAMLOS kapsuli 400mcg x 30 tamsulosine АЛКАЛОИД АД-Скопје 305.71 410.87 TORVEX tablet 10mg x 30 atorvastatin АЛКАЛОИД АД-Скопје 99.05 133.12 TORVEX tablet 20mg x 30 atorvastatin АЛКАЛОИД АД-Скопје 137.14 184.32 TORVEX tablet 40mg x 30 atorvastatin АЛКАЛОИД АД-Скопје 273.33 367.36 TORVEX tablet 80mg x 30 atorvastatin АЛКАЛОИД АД-Скопје 546.67 717.50 ATORVASTATIN - Film oblozeni tableti - 10 mg x 30

atorvastatin РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 97.00 130.37

ATOROVASTATIN Film oblozena tabl 80mg x 30

atorvastatin РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 540.00 708.75

KLOPIDOGREL AKTIV Film oblozeni tableti - 75mg x 30

clopidogrel РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 980.00 1286,25

KLOPIDOGREL AKTIV Film oblozeni tableti - 75mg x 60

clopidogrel РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 1750.00 2205.00

KLOPIDOGREL AKTIV Film oblozeni tableti - 75mg x 90

clopidogrel РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 2200.00 2772.00

OLANZAPIN Film oblozeni tableti 5mg x 30

olanzapine РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 580.00 761.25

OLANZAPIN Film oblozeni tableti 10mg x 30

olanzapine РЕПЛЕК ФАРМ- Скопје 1000.00 1312.50

KLOPIDOGREL film obl.tabl. 75mg x 14 clopidogrel JAKA 80- Радовиш 200,00 268,80 KLOPIDOGREL film obl.tabl. 75mg x 28 clopidogrel JAKA 80-Радовиш 300,00 403,20 KLOPIDOGREL film obl.tabl. 75mg x 56 clopidogrel JAKA 80-Радовиш 560,00 735,00 CEFOTAXIM LEK 2 g прашок за раствор за инјектирање, 10 вијали x 2g/кутија cefotaxime

SANDOZ GmbH - Кундл, Австрија 1,887.35 2,378.06

CEFTAZIDIME LEK 1 g прашок за раствор за инјектирање, 1 вијала x 1g/кутија ceftazidime

SANDOZ GmbH - Кундл, Австрија 194.13 260.91

COUPET 10 mg филм-обложена таблета, 28 филм-обложени таблети (4x7)/кутија rosuvastatin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 266.00 357.50 COUPET 20 mg филм-обложена таблета, 28 филм-обложени таблети (4x7)/кутија rosuvastatin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 393.00 515.81 COUPET 40 mg филм-обложена таблета, 28 филм-обложени таблети (4x7)/кутија rosuvastatin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 848.40 1,113.53

Page 3: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

3

FOROSA 70 mg филм-обложена таблета, 4 филм-обложени таблети (блистер 1x4)/кутија alendronic acid

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 453.00 594.56 LEKOPTIN 40 mg обложена таблета, 30 таблети (блистер 2x15)/кутија verapamil

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 42.40 56.99 LENDACIN 2 g прашок за раствор за инјектирање, 10 вијали x 2g/кутија ceftriaxone

SANDOZ GmbH - Кундл, Австрија 1,222.41 1,604.41

LETROZOL LEK 2,5 mg филм-обложена таблета, 30 таблети (блистер 3x10)/кутија

letrozole

Synthon Hispania S.L. - (Сент Бои де

Лиобрегат) Барселона, Шпанија/

Rottendorf Pharma GmbH - Енигерлох,

Германија/ LEK Pharmaceuticals

d.d.- Љубљана, Словенија/

SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен,

Германија 3,444.25 4,339.76 LOPEDIUM 2 mg шумлива таблета, 10 шумливи таблети во PE туба/кутија loperamide

SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен,

Германија 32.72 43.98 MEROPENEM LEK 500 mg прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 10 стаклени виали x 20ml/кутија meropenem

SANDOZ GmbH-Кундл, Австрија

5,985.00 7,541.10 MEROPENEM LEK 1000 mg прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 10 стаклени виали x 20ml/кутија meropenem

SANDOZ GmbH-Кундл, Австрија

9,573.39 11,312.06 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM LEK 4g/0,5g прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 1стаклено шише/кутија

piperacillin,tazobactam

SANDOZ GmbH - Кундл, Австрија

930.00 1,220.63 SANVAL 10 mg филм-обложена таблета, 20 филм-обложени таблети (блистер 2x10)/кутија zolpidem

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 89.69 120.54 TAMPROST 0,4 mg капсула со модифицирано ослободување, тврда, 30 капсули со модифицирано ослободување (блистер 3х10)/кутија tamsulosin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 305.71 394.82

Page 4: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

4

TEFINE 250 mg таблета, 14 таблети (блистер 2x7)/кутија terbinafine

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 419.57 550.69 TULIP 10 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3x10)/кутија atorvastatin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 110.00 147.84 TULIP 40 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3x10)/кутија atorvastatin

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 273.33 363.17

VENOFER 100 mg/5 ml раствор за инјектирање, 5 ампули x 5ml/кутија saccharated iron

oxide

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија во соработка со Vifor International Inc.

- Швајцарија 1,895.24 2,388.00 VOXIN COMBO 4 mg/1,25 mg таблета, 30 таблети (блистер 3x10)/кутија

perindopril,indapamide

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана,

Словенија 246.09 330.74

ZAPILUKS 5 mg филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 4x7)/кутија

olanzapine

SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,

Германија/ SANDOZ Ilac Sanayi ve

Ticaret A.S.- Гебзе -Кокаели, Турција 604.08 792.86

ZAPILUKS 10 mg филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 4x7)/кутија

olanzapine

SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,

Германија/ SANDOZ Ilac Sanayi ve

Ticaret A.S.- Гебзе -Кокаели, Турција 1,120.00 1,470.00

ZILDON 5 mg филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 4x7)/кутија

donepezil

LEK Pharmaceuticals d.d.-Љубљана,

Словенија; LEK S.A.-Варшава,

Полска; S.C. SANDOZ S.R.L.-

Таргу Муреш, Романија 1,466.39 1,847.65

ZILDON 10 mg филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 4x7)/кутија

donepezil

LEK Pharmaceuticals d.d.-Љубљана,

Словенија; LEK S.A.-Варшава,

Полска; S.C. SANDOZ S.R.L.-

Таргу Муреш, Романија 1,661.93 2,094.03

Page 5: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

5

DOCETAXEL "EBEWE" 20 mg/2 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала x 2ml/кутија docetaxel

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија 6,970.00 8,578.50

DOCETAXEL "EBEWE" 80 mg/8 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала x 8ml/кутија docetaxel

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија 23,240.00 25,662.00

DOXORUBICIN "EBEWE" 10 mg/5 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 вијала x 5ml/кутија doxorubicin

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија 283.15 380.55

DOXORUBICIN "EBEWE" 50 mg/25 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 вијала x 25ml/кутија doxorubicin

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија 937.14 1,230.00

EPIRUBICIN "EBEWE" 10 mg/5 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 вијала x 5ml/кутија epirubicin

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија 436.00 572.25

EPIRUBICIN "EBEWE" 50 mg/25 ml концентрат за раствор за инфузија, 1 вијала x 25ml/кутија epirubicin

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG - Унтерах, Австрија

2036.30 2565.74

ATORIS филм-обложена таблета 80mg x 30 филм-обложени таблети atorvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 546,67 717,50

CIPRINOL филм-обложена таблета 250mg x 10 филм-обложени таблети ciprofloxacine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 51,55 69,29

CO-PRENESSA таблета 4mg/1,25mg х 30 таблети Perindopril,

Indapamide

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 246,09 330,74

KAMIREN таблета 4mg x 30 таблети doxazosin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 200,00 268,80

LORISTA филм-обложена таблета 50mg x 28 филм-обложени таблети losartan

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 131,00 176,06

MONKASTA филм-обложена таблета 4mg х 28 таблети montelukast

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 1123,04 1474,00

MONKASTA филм-обложена таблета 5mg х 28 таблети montelukast

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 1140,00 1496,24

Page 6: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

6

NAPROSYN филм-обложена таблета 375 mg х 50 филм-обложени таблети naproxen

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 336,43 441,57

NOLPAZA гастрорезистентна таблета 20mg x 14 таблети pantoprazole

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 121,50 159,47

NOLPAZA прашок за раствор за инјектирање 40mg, 1 стаклена вијала

pantoprazole

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија Laboratorios Alcala Farma S.L-

Шпанија 232,21 312,09

NOLPAZA прашок за раствор за инјектирање 40mg, 10 стаклени вијали

pantoprazole

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија Laboratorios Alcala Farma S.L-

Шпанија 2322,00 2925,72

OPRYMEA таблета 0,18mg х 30 таблети pramipexole

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 303,81 398,75

OPRYMEA таблета 0,7mg х 30 таблети pramipexole

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 1093,33 1435,00

PANAZE 10.000 капсула тврда х 20 капсули во темен стаклен контејнер lipase, protease,

amilase (multienzymes)

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија во соработка со Nordmark, Arzneimittel

GmgH &Co.KG 140,94 189,43

ROSWERA 10 mg филм-обложена таблета х 28 таблети rosuvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 266,00 357,50

ROSWERA 15 mg филм-обложена таблета х 28 таблети rosuvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 374,00 490,88

ROSWERA 20 mg филм-обложена таблета х 28 таблети rosuvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 393,00 515,81

ROSWERA 5 mg филм-обложена таблета х 28 таблети rosuvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 133,00 178,75

ROSWERA 40 mg филм-обложена таблета х 28 таблети rosuvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 650,21 853,40 SULFASALAZIN KRKA EN гастрорезистентна таблета 500mg x 50 гастрорезистентни таблети sulfasalazine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 273,33 358,74

Page 7: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

7

TORECAN раствор за инјектирање 6,5mg/1ml, 50 ампули х 1ml

thiethylperazine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија во соработка со Novartis Pharma Ltd.-

Швајцарија 842,03 954,86

TRAMADOL раствор за инјектирање 100mg/2ml, 5 ампули х 2 ml

tramadol

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија/ KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава,

Полска 104,71 140,73

TRAMADOL раствор за инјектирање 50mg/1ml, 5 ампули х 1 ml tramadol

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 91,22 122,60

ULFAMID филм-обложени таблети 20mg х 20 филм-обложени таблети famotidine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 49,27 66,21

ULFAMID филм-обложени таблети 40mg х 10 филм-обложени таблети famotidine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 48,40 65,05

VASILIP филм-обложени таблети 10mg x 28 таблети simvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 76,75 103,15

VASILIP филм-обложени таблети 20mg x 28 таблети simvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 135,00 181,44

VASILIP филм-обложени таблети 40mg x 28 таблети simvastatin

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 271,00 355,69

YASNAL филм-обложена таблета 10mg x 28 филм-обложени таблети donepezil

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 1661,93 2094,04

YASNAL филм-обложена таблета 5mg x 28 филм-обложени таблети donepezil

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 1466,39 1847,65 ZALASTA Q перорална дисперзибилна таблетa 10mg x 28 таблети olanzapine

KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава, Полска 1120,00 1470,00

ZALASTA Q перорална дисперзибилна таблетa 15mg x 28 таблети olanzapine

KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава, Полска 1680,00 2116,80

ZALASTA Q перорална дисперзибилна таблетa 20mg x 28 таблети olanzapine

KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава, Полска 2240,00 2822,41

ZALASTA Q перорална дисперзибилна таблетa 5mg x 28 таблети olanzapine

KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава, Полска 604,08 792,86

Page 8: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

8

ZALASTA таблети 10mg x 28 таблети

olanzapine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија/ KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава,

Полска 1120,00 1470,00

ZALASTA таблети 5mg x 28 таблети

olanzapine

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија/ KRKA Polska Sp.z.o.o.- Варшава,

Полска 604,08 792,86

ZOLSANA филм-обложена таблета 10mg х 20 таблети zolpidem

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 89,69 117,72

ZOLSANA филм-обложена таблета 5mg х 20 таблети zolpidem

KRKA tovarna zdravil d.d. - Ново место, Р.

Словенија 57,83 77,73

ZYLLT филм-обложена таблета 75mg x 28 филм-обложени таблети clopidogrel

KRKA ФАРМА д.о.о. DPC- Јастребарско,

Р.Хрватска 929,60 1220,10 ALENDOR 70 tableta 70mg, 4 tableti (blister 1 x 4)/kutija alendronic acid Pliva 453.00 594.56 ATORVOX film-oblozena tableta 30x10 mg atorvastatin Pliva 110.00 147.84 ATORVOX film-oblozena tableta 30x40 mg atorvastatin Pliva 273.33 367.36 BICALUTAMIDE - TEVA film-oblozena tableta 50mg, 28 film-oblozeni tableti (blister 4 x 7)/kutija bicalutamide

TEVA Pharmaceutical Industries LTD 2130.00 2,683.80

BICALUTAMIDE - TEVA film-oblozena tableta 50mg, 30 film-oblozeni tableti (blister 3 x 10)/kutija bicalutamide

TEVA Pharmaceutical Industries LTD 2330.00 2,935.80

EQUORAL kapsula, meka 100mg, 50 kapsuli (blister 5 x 10)/kutija ciclosporin IVAX Pharmaceuticals 3210.00 3,876.08 DACARBAZINE PLIVA 100 prasok za rastvor za injektiranje ili infuzija 100mg, 10 temni stakleni vijali x 100mg/kutija dacarbazine

PLIVA

3452.50 4,350.15 DACARBAZINE PLIVA 200, prasok za rastvor za injektiranje ili infuzija 200mg, 10 stakleni temni vijali x 200mg/kutija dacarbazine

PLIVA

6380.00 7,959.00 DOCETAXEL PLIVA 20mg koncentrat i r-r za infuz, 1 vijala so koncentratx0.72ml+1 viala so vehikulum x 1.28ml/kutija docetaxel

PLIVA Hrvatska/ TEVA Pharmaceutical Works

6970.00 8,578.50

Page 9: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

9

DOCETAXEL PLIVA 80mg koncentrat i r-r za infuz, 1 vijala so koncentratx2.88ml+1 viala so vehikulum x 5.12ml/kutija docetaxel

PLIVA Hrvatska/ TEVA Pharmaceutical Works

23240.00 25,662.00 EPIRUBICIN - TEVA rastvor za injektiranje ili infuzija 10mg/5ml, 1 staklena vijala x 5ml/kutija epirubicin

PHARMACHEMIE BV - Harlem, Holandija /

PLIVA Hrvatska 436.00 572.25 EPIRUBICIN - TEVA rastvor za injektiranje ili infuzija 50mg/25ml, 1 staklena vijala x 25ml/kutija epirubicin

PHARMACHEMIE BV - Harlem, Holandija /

PLIVA Hrvatska 2036.30 2,565.74 RINOCO sprej za nos, suspenzija 50mcg/doza, AMBER stakleno sisence so pumpa za rasprskuvanje x 15ml (120 dozi)/kutija fluticasone

IVAX Pharmaceuticals/Pliva

290.00 389.76 Danoptin tableti 100mg x 30 lamotrigine Pliva 339.00 444.94 Danoptin tableti 25mg x 30 lamotrigine Pliva 159.00 213.70 Danoptin tableti 50mg x 30 lamotrigine Pliva 171.19 230.08 AVOMIT film-oblozena tabl. 2.5mg,30 film oblozeni tabl (blister 3x10)/kutija letrozole

TEVA Pharmaceuticals Works 3444.25 4,339.76

LOSARTIC film-oblozena tabl. 28x50 mg losartan Pliva 131.00 176.06 OLANDIX peroralna disperzibilna tableta 10mg, 28 tableti (blister 4 x 7)/kutija olanzapine

Pliva 1120.00 1,470.00

OLANDIX peroralna disperzibilna tableta 5mg, 28 (blister 4 x 7)/kutija olanzapine Pliva 604.08 792.86 ZIPANTOLA gastrorezistentni tableti 28 x 20 mg pantoprazole Pliva 243.00 326.59 ZIPANTOLA gastrorezistentni tableti 28 x 40 mg pantoprazole Pliva 320.00 420.00 STATEX film-oblozena tableta 28x10mg simvastatin

Pliva /TEVA Pharmaceuticals 76.75 103.15

Bazetham kapsula so modificirano osloboduvanje 0,4mg x 30 tamsulosin Pliva 305.71 410.87 ZONADIN tbl. film. 20x10 mg zolpidem Pliva 89.69 120.54 ZONADIN tbl. film 20x5 mg zolpidem Pliva 57.84 77.74 BONEDRA film-oblozena tableta 1x150mg ibandronic acid Pliva 843.40 1,106.96 BONEDRA film-oblozena tableta 3x150mg ibandronic acid Pliva 1912.00 2,409.12 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PLIVA 10VIALI X 4G/0,5G

piperacillin/tazobactam Pliva/Teva 9300.00 11,025.00

EPRI film-oblozena tableta 30 x 10mg rosuvastatin TEVA Pharmaceuticals 366.00 480.38

Page 10: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

10

EPRI film-oblozena tableta 30 x 20mg rosuvastatin TEVA Pharmaceuticals 606.00 795.38 EPRI film-oblozena tableta 30 x 40mg rosuvastatin TEVA Pharmaceuticals 909.00 1,193.06 Aledox tbl tbl. 4 x 70mg Alendronic acid БЕЛУПО а.д.- Хрватска 450.00 590.63 Katena - cps 50x300mg gabapentin БЕЛУПО а.д.- Хрватска 720.00 945,00 Klopidex film obl. tbl. 30 x 75mg Clopidogrel БЕЛУПО а.д.- Хрватска 996.00 1307.25 Terbinax tbl. 14 x 250mg terbinafine БЕЛУПО а.д.- Хрватска 419.57 550.68 VAIRA - film tbl 28x5mg olanzapine БЕЛУПО а.д.- Хрватска 604.08 792.86 VAIRA - film tbl 28x10mg olanzapine БЕЛУПО а.д.- Хрватска 1,120.00 1470.00 Zoltex gastrorezistentna tbl. 14 x 40mg pantoprazole БЕЛУПО а.д.- Хрватска 235.00 315.84

Valora tbl. таблета 70 mg, 4 tbl Alendronic acid

Jadran Galenski laboratorij- Ријека,

Хрватска 453.00 594.56 CHOLIPAM 10 mg, филм-обложена таблetа, 20 филм-обложени таблети (блистер 2х 10)/кутија

simvastatin

HEMOFARM A.D. – Вршац, Р, Србија 88.00 118.27

TRODON раствор за инјектирање 100mg/2ml, 5 стаклени ампули х 2ml/кутија

tramadol

HEMOFARM A.D. – Вршац, Р, Србија 104.72 140.74

ERYNORM 50 mg, филм-обложена таблета, 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија losartan

HEMOFARM A.D. – Вршац, Р, Србија 131.00 176.06

ERYNORM 100 mg, филм-обложена таблета, 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија losartan

HEMOFARM A.D. – Вршац, Р, Србија 240.00 322.56

Bicusan филм-обложени таблети 28 x 50mg Bicalutamide

Synton BV / Synton Hispania S.L. 2130.00 2683.80

Bicusan филм-обложени таблети 30 x 50 mg Bicalutamide

Synton BV / Synton Hispania S.L. 2330.00 2935.80

Tercef прашок за раствор за инјектирање 5x2g

Ceftriaxone sodium

Balkanpharma Razgrad AD 714.26 937.47

Clopidogrel филм-обложени таблети 28x75mg

Clopidogrel bisulfate Actavis Ltd Malta 891.75 1170.42

Episindan концентрат за раствор за инфузија 10mg/5ml, 1 vijala x 5ml

Epirubicin hydrochloride

S.C.Sindan - Pharma S.R.L. 436.00 572.25

Episindan концентрат за раствор за инфузија 50mg/25ml, 1 vijala x 25ml

Epirubicin hydrochloride

S.C.Sindan - Pharma S.R.L. 2036.30 2565.74

Exemestane Actavis 25 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3x 10)/кутија Exemesatne

S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 2630.00 3313.80

Lamotrin таблети 50mg x 30 Lamotrigine Actavis hf.Icelnd 171.19 230.08 Lamotrin таблети 100 mg x 30 Lamotrigine Actavis hf.Icelnd 339.00 444.94

Page 11: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

11

Lezra филм-обложени таблети 2.5mg,30 film Letrozole

S.C.Sindan - Pharma S.R.L. 3444.25 4339.76

Olanzapin филм-обложени таблети 28x5mg Olanzapine

Actavis hf.Icelnd / Actavis Ltd Malta 604.08 792.86

Olanzapin филм-обложени таблети 28x10 mg Olanzapine

Actavis hf.Icelnd / Actavis Ltd Malta 1120.00 1470.00

Piperacillin/Tazobactam Actavis 4 g/0.5 g прашок за раствор за инјетирање или инфузија 1 стаклена вијала/кутија Piperacillin/Tazob

actam

MILPHARM Limited, Обединето Кралство;

Место на производство: Aurobindo Pharma

Limited, Индија 930.00 1220.63

Piperacillin/Tazobactam Actavis 4 g/0.5 g прашок за раствор за инјетирање или инфузија 12 стаклени вијали/кутија Piperacillin/Tazob

actam

MILPHARM Limited, Обединето Кралство;

Место на производство: Aurobindo Pharma

Limited, Индија 11160.00 12978.00 Docetaxel Концентрат и вехикулум за раствор за инфузија 20mg 1 vijala Docetaxel S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 6970.00 8578.50 Docetaxel Концентрат и вехикулум за раствор за инфузија 80mg 1 vijala Docetaxel S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 23240.00 24440.00 Docetaxel Концентрат за раствор за инфузија 20mg/1 ml 1 vijala Docetaxel S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 6970.00 8170.00 Docetaxel Концентрат за раствор за инфузија 80mg/4ml 1 vijala Docetaxel S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 23240.00 24440.00 Docetaxel Концентрат за раствор за инфузија 140mg/7 ml 1 vijala Docetaxel S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 56525.00 57725.00 CIAZIL 50 mg/25 ml раствор за инјектирање, 1 стаклена вијала х 25 ml/кутија epirubicin

GENEPHARM S.A – Палини/Атики, Грција 2036,30 2565,73

FEMAPLEX 2,5 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија letrozole

GENEPHARM S.A – Палини/Атики, Грција 3444,25 4339,70

CIAZIL 10 mg/5 ml раствор за инјектирање, 1 стаклена вијала х 5 ml/кутија epirubicin

GENEPHARM S.A – Палини/Атики, Грција 436,00 572,25

Doxotil(Доксотил)-(doxorubicine) 50mg/25ml, раствор за инјектирање 1 стаклена вијала x25ml/кутија doxorubicine

Genepharm SA-Pallini Atikki-Грција 937,14 1230,00

Bicamide (Бикамид), филм-обложена таблета 50mg, (bicalutamide), 28 филм-обложени таблети (блистер 2x14)/кутија bicalutamide

Genepharm SA-Pallini Atikki-Грција

2130,00 2683,80 Doxotil(Доксотил)-(doxorubicine) 10mg/5ml, раствор за инјектирање, 1 стаклена вијала x 5ml/кутија doxorubicine

Genepharm SA-Pallini Atikki-Грција 283,15 380,55

Page 12: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

12

CISPLATINE MYLAN 1 x 25ml (25mg/25ml), koncentrat za rastvor za infuzija cisplatine

Mylan 237.37 299.09

ORVAGIL film tablet 20x400mg Metronidazol GALENIKA-Белград,

Р.Србија 36,15 48,58

ORVAGIL film tablet 20x250mg Metronidazol GALENIKA-Белград,

Р.Србија 56,90 76,47

PALITREX kapsuli 16x500mg Cefalexin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 99,00 131,12

PALITREX sir.100ml, 250mg/5ml Cefalexin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 97,56 131,12

SINACILIN kapsuli 16 x 500mg Amoxicillin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 68,21 91,67

SINACILIN sir.100ml, 250mg/5ml amoxicillin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 54,56 73,33

ATOLIP tableti 30 x 10mg atorvastatin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 110.00 147.84

ATOLIP tablet 30x 20mg atorvastatin GALENIKA-Белград,

Р.Србија 174.00 233.86

CLOPIGAL film-oblozena tableta 75mg. 28 film-oblozeni tableti clopidogrel

GALENIKA-Белград, Р.Србија

929.60

1220.10

ITANEM prasok za rastvor za inj.ili infuzija 10 x 1 g meropenem GALENIKA 9573.39 11312.06 ITANEM prasok za rastvor za inj.ili infuzija 10 x 500 mg meropenem GALENIKA 5985 7541.10 CEFOTAXIME PANPHARMA 2 g prasok za rastvor za injektiranje/infuzija, 10 vijali x 2g/kutija cefotaxime

PANPHARMA-Fougeres, Франција 1887,35 2378,06

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PANPHARMA 4g/500mg prasok za rastvor za infuzija, 10vijali/kutija

Piperacillin, tazobactam

PANPHARMA-Fougeres, Франција 9300,00 11025,00

ISOFLURANE TORREX parea za inhaliranje, rastvor 100ml, 1 stakleno temno sise x 100ml/kutija isoflurane

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH - Viena, Avstrija / Nicholas Piramal India Ltd - London, Anglija 3895,00 4907,07

MEROPENEM PROVIDENS prasok za rastvor za injektiranje ili infuzija 500mg, 10 vijali x 500mg/kutija meropenem

PHARMATHEN S.A. - Palini/Atiki, Grcija 5985,00 7544,25

MEROPENEM PROVIDENS prasok za rastvor za injektiranje ili infuzija 1000mg, 10 vijali x 1000mg/kutija meropenem

PHARMATHEN S.A. - Palini/Atiki, Grcija 9573,39 11312,05

PMS-Pantoprazole Прашок за pantoprazole Pharmascience Inc. - 232.21 312.09

Page 13: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

13

раствор за инјектирање или инфузија, 1 x 40mg

Монтреал, Канада

Piperacillin/Tazobactam Kabi Прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 4g/0,5g, 10 стаклени вијали

piperacillin/tazobactam

Labesfal Laboratorios - Сантјаго де Бестеирос, Португалија 9,300.00 11,025.00

Rubens Концентрат за раствор за инфузија, 50mg/25ml, 1 вијала x 25ml epirubicin

Mustafa Nevzat - Истанбул, Турција 2,036.30 2,565.74

PMS-Bicalutamide Филм обложена таблета,50mg, 30 x 50mg bicalutamide

Pharmascience Inc. - Монтреал, Канада 2,330.00 2,935.80

Terrell Пареа за инхалирање, раствор, 1 x 100ml isoflurane

Minrad Inc. - Бетлехем, САД 3,895.00 4,907.70

Sojourn Пареа за инхалирање, течност, 1 x 250ml sevoflurane

Minrad Inc. - Бетлехем, САД 11,495.00 13,329.75

OFERTA-SANOVEL film oblozena tableta 7.5mg x 28 (blister 2x14)/kutija olanzapine

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.- Силиври/Истанбул, Турција 840.00 1102.50

OFERTA-SANOVEL film oblozena tableta 10mg x 28 (blister 2x14)/kutija olanzapine

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.- Силиври/Истанбул, Турција 1120.00 1470.00

Ferrovin 100mg/5ml, 5 ампули х 5ml/кутија

saccharated iron oxide

Рафарм СА, Атина, Грција 1895,24 2388,00

MOSMASS 70mg tableta, 4 таблети (блистер), 1х4 кутија alendronic acid

Рафарм СА, Атина, Грција 453,00 594,56

Kiovig rastvor za infuzija 5g/50ml 1 стаклена вијала x 50ml/кутија

immunoglobulin, normal human BAXTER AG 14986,74 16996,08

Kiovig rastvor za infuzija 10g/100ml 1 стаклена вијала x 50ml/кутија

immunoglobulin, normal human

BAXTER AG

30685,20 33479,46 Immunate S/D 500IU 1 вијала со прашок + 1 вијала х 5ml вода за инјекции +1 шприц + 1 игла + 1 сет за инфузија + 1 сет за трансфузија/кутија

coagulation factor VIII

BAXTER AG

9764,00 11512,20

Emoclot р-р за инф. 1 виала х 500 ИЕ coagulation factor

VIII Kedrion Bolognana,

S.p.A, Italy 9,786.00 11,324.40 Forane пареа за инх. 100ml, 1 стаклено темно шише x 100ml isoflurane Abbott 3,895.00 4,907.70

Sevorane пареа за инх. Течност, 250мл, 1 ПЕ шише х 250 мл/кутија sevoflurane Abbott 11,495.00 13,329.75

Dacin прашок за р-р за инј. Или инф. 200 мг, 10 вијали х 200 мг/кутија dacarbazine Lipomed AG, Svajcarija 6,380.00 7,959.00

Dacin прашок за р-р за инј. Или инф. dacarbazine Lipomed AG, Svajcarija 3,452.50 4,350.15

Page 14: Edinstveni Ceni Gen 10 10 2012

14

100 мг, 10 вијали х 100 мг/кутија MEDAXONE prasok za rastvor za

injektiranje ili infuzija 2g, 10 vijali x 2g/kutija ceftriaxone Medochemie Kipar 1222,41 1604,41

OCTAGAM 10% rastvor za infuzija 5g/50ml, 1 stakleno sise x 50ml/kutija

immunoglobulins, normal human

Octapharma Pharmazeutica 14986,74 16996,08

OCTAGAM 10% rastvor za infuzija 10g/100ml, 1 vijala x 100ml/kutija

immunoglobulins, normal human

Octapharma Pharmazeutica 30685,20 33479,46

Octanate 500 r-r za inj. 1 x 500 IE/10ml

coagulation factor VIII

Octapharma Pharmazeutica 9764,00 11302,20

ALBOTHYL vag. 6x90mg policresulen Nycomed GmbH-

Германија 182,71 245,56 TRIXIN kapsula, tvrda 250mg, 100

kapsuli (blister 10 x 10)/kutija mycophenolic

acid TEVA Pharmaceutical Works/Pliva Hrvatska 900.00 1181.25

TRIXIN film tableta 500mg, 50 tableti, (blister 5x10)/kutija

mycophenolic acid

TEVA Pharmaceutical Works/Pliva Hrvatska 900.00 1181.25

2. Nositelot na odobrenieto ja ozna~uva CENATA NA LEKOT kako podatok na nadvore{noto pakuvawe na sekoj lek {to se stava vo promet, soglasno ova odobrenie i ~len 83 od Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala. 3. ОДОБРЕНИЕТО влегува во сила од 15.10.2012 година.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

PRAVNA POUKA: Podnositelot na baraweto ima pravo na `alba vo rok od 15 dena od denot na priemot na odobrenieto do ministerot za zdravstvo.

DIREKTOR NA BIRO ZA LEKOVI, Прим.М-р.фарм. Илчо Захариев