Ebook Học làm SEO trong 3 ngày (bản thu gọn)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ebook Học làm SEO trong 3 ngày (bản thu gọn)

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  1/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  2/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2

  PhLc

  Phn 1: Li ni u

  Li ni u.3

  Li cm n.4

  Phn II. E Marketing v Cc cng ctm kim..5

  1. E Marketing52. Cc cng ctm kim63. a website ln cng ctm kim (google).7

  Phn III. Search engine optimization (SEO)...15

  1. nh Ngha:..152. Cc thut ngtrong SEO.153. nh hng SEO..32

  1)nh hng chin lc322) SEO tng th...334. nh hng tkha.35

  5. Chn tn min..356. Ti u ha website theo tkha. (onpage).39

  a. Phn Chung.40b. Phn ring...49c. SEO Offpage...71

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  3/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3

  Phn I. LI NI UVi mc ch nng cao ngnh SEO Vit trong thi kkhng hong kinh tny.Ti - Lanh ng vit cun ebook: Hc lm SEO trong 3 ngy bn thu gn vicc mc ch nhsau:

  - Gip cc thnh vin mi trong cng ng SEO c cch nhn ton cnh v cnhng bc i cbn nht vSEO hin ny.

  - Gim thiu ti a chi ph cho cc bn sinh vin ngho ham hc nhng khngc kinh ph tham gia cc trung tm ln hin ny.

  -

  Hng dn cc bn SEO trn cc m ngun nhwordpress ang thnh hnhnht hin nay.

  Cun sch c chia ra lm 3 phn ln:

  Phn 1: Gii thiu marketing v SEO hin nay

  Phn 2: Thut ngv hng dn onpage.

  Phn 3: Hng dn Offpage

  Ti hi vng cun sch ny smang li cho cc bn c ci nhn v bc i nghn trong cng cuc,hc tp v lm SEO hin nay.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  4/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page

  Li cm nHon xong cun sch ny mnh xin chn thnh cm n ti cc anh:

  - Anh Phm Thi: Admin website Yeuseo.com- Anh VHn: Chuyn vin Coder v SEO- Anh V Hun: Gim c cng ty TNHH DV - Thng Mi SX Tr c- Cng nhng anh, ch ng hmua ebook.

  ch!dy gi ln t"ng v s#a l$i trong cun ebook ny ca mnh.

  Xin cm n tt ccc bn quan tm v c cun ebook: Hc lm SEO trong 3ngy. Bit kin thc v bin sc mnh hn h%p nu c sai st v gp g mong ccbn g#i vemail: [email protected]

  Xin chn thnh cm n.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  5/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !

  Phn II. E Marketing v Cc cng ctm kim

  4.

  E Marketing.Nhs&pht trin mnh mca internet hin nay trn ton cu, c s&ng

  hv to mi iu kin ca cc cp, ban ngnh, chnh quyn ti Vit Nam cho nninternet ti Vit Nam c s&pht trin vt bc. Sau 15 n'm hnh thnh v phttrin, Vit Nam ng th18/20 quc gia c lng ngi s#dng internet nhiunht thgii. Nhvy, doanh nghip c thtm ra nhng hng i ti u ha chiph tip th, m vn m bo hiu qu so vi cc phng thc marketing truynthng c gi E Marketing.

  Vy marketing tr&c tuyn l g? (E Marketing)

  E-marketing(Internet marketinghayonline marketing), hay tip thquamng, tip thtrc tuynl hot ng tip thcho sn ph(m v dch vthng quamng kt ni ton cu Internet. Cc d liu khch hng k) thut s v cc hthng qun l quan hkhch hng in t#(ECRM) cng kt hp vi nhau trongvic tip thInternet.

  S&xut hin ca Internet em li nhiu li ch nh: chi ph thp truynti thng tin v truyn thng (media) n slng ln i tng tip nhn; thng

  ip c truyn ti di nhiu hnh thc khc nhau nh:v'n bn, hnh nh, mthanh, phim v tr chi. Vi bn cht tng tc ca E - marketing, i tng nhnthng ip c thphn hi tc kh*c, hay giao tip tr&c tip vi i tng g#i thngip. y l li thln ca E-marketing so vi cc loi hnh khc.

  E - marketing kt hp tnh sng to v k)thut ca Internet, bao gm thitk, pht trin, qung co v bn hng. Cc hot ng ca E-marketing bao gm:

  - Search engine marketing (SEM)- Search engine optimization (SEO)- Web display advertising,- E-mail marketing,- Affiliate marketing,- Interactive advertising,- Blog marketing,- Viral marketing- Mobile marketing.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  6/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "

  E - marketing l qu trnh pht trin v qung b doanh nghip s#dng ccphng tin tr&c tuyn. E-marketing khng ch!n gin l xy d&ng Website. E -

  marketing phi l mt phn ca chin lc marketing v phi c u thp l.(theo: wiki.org)

  5. Cc cng ctm kimTrn th trng hin nay c rt nhiu cc cng c tm kim nh Yahoo,

  Bing, Google v nhiu cc cng ctm kim khc. Nhchng ta bit th cngctm kim Google chim mt phn ln thphn ton thgii sau l Yahoo,Bing v mt phn nh+l mt scng ckhc. Cn ti Vit Nam, Google chin thphn trn 90% lng tm kim ca t nc ny. Nhvy, Google chim lnh

  hu ht cc thtrng ca Vit Nam. Bn cnh Google cng to ln mt ngnhl Search engine optimization (SEO) ni cch khc: Ti u ha cng ctm kimcho ngi dn Vit Nam ni ring v trn thgii ni chung.

  6. a website ln cng ctm kim (google)a phn hin ti, Google c thut ton t&tm tn min v cp nht vo h

  thng tm kim ca mnh. Nhng vi ngi lm SEO (SEOer) hin ny th Googlecung cp cho hai cng cl Google webmasters tools v Google analytics.

  a. Ci t Google webmars tools v gii thiu ng dng cbn.Bi ny mnh xin hng dn chi tit cc bn ci ,t website ca bn ln mt

  cng c na ca google l Google webmasters Tools.u tin bn 'ng nhp v link Google Webmaster Tools theo linkt: https://www.google.com/webmasters/tools

  Google yu cu bn 'ng nhp ti khon. Bn hy 'ng nhp ti khongmail ca mnh vo th sxut hin nhsau:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  7/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page #

  -di cng c phn c dng m"mwww.example.com bn hy g ngtn min ca bn vo . (Lu : nu website ca bn c www th hy g www.

  vo nu ko th khng ln th google sindex hai tn min ny khc nhau)

  Xong bn chn THM TRANG WEB

  Tip google syu cu ti ci file html vnhhnh sau:

  Bn click vo dng chmu xanh "dng Ti xung l t&ng trnh duyt cabn st&ng ti v. Xong tip bn hy up file ln hosting thng sc trong thmc public_html ti hosting. Khi Up file ln xong. Click vo muxanh ti dng thth3 xem website ca bn nhn file cha. Nu n nhn shin thy nguyn dng chtrng vi tn tp nu khng sbo l$i khng truy cpc. Nu bo l$i bn cn lm li. V kim tra mnh up file ln ng khng.

  Nu kim tra ng tn tp th bn chn Xc Minhl xong. Google xcnhn website ca bn

  Cc cch thay th:Bn chn cc phng thc thay th? Cch ny bn phi can thit vo code

  trong template, thems....Chn th.meta hnh nh snhsau:

  - Sao chp th.meta bn di v dn vo trang chca trang web. Th.shin ratrong phn , trc phn u tin.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  8/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page $

  - V d:

  Tiu ca ti

  ni dung trangSau xc minh. l okDng google analyticNu google analytic v google webmasters toolscng l mt ti khon bn c thdng cch ny. Kch chn google analytic v xc minh. Ch nu bn cha bitxc nhn google analytic th hy xem phn bNh cung cp tn min:Bn chn vo nh cung cp tn min chn l khc v nh cung cp tn min tiVit Nam cha c google xc nhn, cho ln khi cho khc th google cp chobn 1 m code.- Thm bn ghi TXT bn di vo cu hnh DNS cho .......

  - Nhp Xc minh " bn di.Khi Google tm thy bn ghi DNS ny, chng ti sxc minh bn l chs"humin. (Lu : cc thay i DNS c thmt mt thi gian. Nu chng ti khng tmthy bn ghi ngay, chng ti s kim tra nh k).c xc minh, khng xa bn ghi DNS, ngay csau khi xc minh thnh cng.Nu Bn g,p s& c?Google s cp cho bn phng php thay th l chnCNAME. Bn hy chn: Thm bn ghi CNAME.Th&c hin theo cc bc bn di to bn ghi DNS (H thng tn min) chng minh vi Google r/ng bn s"hu min ny.

  - Thm bn ghi CNAME bn di vo cu hnh DNS cho

  My ch/ nhn CNAME:ch / mc tiu CNAME:

  - Nhp Xc minh "bn di.

  Khi Google tm thy bn ghi DNS ny, chng ti sxc minh bn l chs"hu min. (Lu : cc thay i DNS c th mt mt thi gian. Nu chng tikhng tm thy bn ghi ngay, chng ti skim tra nh k).

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  9/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page %

  c xc minh, khng xa bn ghi DNS, ngay csau khi xc minh thnh cng.Hng dn s#dng google webmasters tools

  Bn ch y l phn google webmaster tools mi thng bo ca google vwebsite m bn qun l, cho ln bn hy ch m$i ngy vo mt ln, xemgoogle c thng bo g khng?

  Bn ch y l phn giao din phn chnh.

  - L$i thu thp dliu: bn ch nu bn 301 redirect khng c tt th nsbo l$i khng tm thy ho,c l$i truy cp sbthng bo.

  - Truy vn tm kim: C hai ng l ng mu xanh v ng mu +.ng mu xanh l ng tt c cc t kha ca bn hin th trn cng c tmkim trong mt ngy. ng mu +l ng khch hng click vo tkha ca

  bn trn cng ctm kim. Khi website ca bn c index v trong mt qu trnhsxut hin cc ng ny

  - Strang web:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  10/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1&

  Giao din ca n

  Bn thm site maps vo ch$ thm/kim tra s trang web. Sau , chng#i strang web ri reload li l xong. Khi shin ci ct mu xanh ln. Saumt thi gian nht nh, google slp ch!mc cho website ca bn sxut hin ctmu +.

  b.ng k google analytics cho websie

  Trc khi a Google Analyticsvo Website, bn phi 'ng k dch vAnalytics. Truy cp website ca GoogleAnalyticshttp://www.google.com.vn/analytics/ v click vo link "TruyCp google Analytics" nu bn c mt ti khon Gmail, ho,c nhp vo "'ng KNgay By Gi" nu bn cha c ti khon Gmail.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  11/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 11

  Sau khi 'ng nhp thnh cng th bn nhn vo "'ng k" to mt project mi

  qun l thng k website ca bn.

  -bng ny bn thy "Bn mun theo di iu g?" m,c nh ca n ltrang web bn nguyn nhng nu bn chy trn 0ng dng th click vo ntgoogle t&chuyn. y l mnh lm trn trang web.

  Google analyticang c 2 phin bn l Universal Analytics bn BETAv Analytics cin. Bn chn mt trong hai ci. Theo mnh th ln chn bnUniversal Analytic v n lun update y cc thut ton ca google hn. Khi hon thin sc update ton ln bn cho ln mnh dng trc cho tin. Mai sau1phi hc li.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  12/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 12

  Thit lp thuc tnh web ca bn, Phn ny bn hy in tn website, urlwebsite, lnh v&c hot ng website (ci ny gip google nh vwebite ca bn lwebsite g: bn hng, tin tc, du lch....) Vtr a l xc nh gi. (Ci ny gipbn c 11h59p59s hng ngy l google analyticsng v cp nht sang ngymi. C thsai vi giy n vi pht.) SIDbn c thin 1 2 3 ty bn. Nhngch khng c trng vi s ID trc. Mc ch ci ny nu bn qun l 2website ging nhau vtn skh. Google chia ra 1 google d2phn bit v bncng khng b lm. (Ci ny mnh t b)

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  13/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 13

  Sau khi xong c phn "Ci t chia s d liu" theo mnh m,c nh.Tip , bn nhn ID theo r google hin ra mt bng h+i iu khon ca googleanalyticnhsau:

  Bn chn Ti Chp Nhn.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  14/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1

  Gigoogle analytichin ra mt mt bng.Phn 1: l bng nhthny

  Bn ch vi blogger ho,c wp th ID theo ri ny quan trng.

  - Blogger: Trong phn ci ,t khc c phn google analyticbn cn coppy xonglu l ok

  - Wp: c mt plug in vgoogle analyticbn ti vv s#dng v phi dng ID nynu ko tt c add on h$ tr SEO v google bo l$i cha 'ng k googleanalyticm trong khi bn add code vo ri

  Phn 2: y l m theo di ca bn. Hy sao chp v dn m ny vo m ca m$itrang m bn mun theo di.

  on m my bn chep v head trong teamplate, thems ty thuc vo website cabn l g.

  Sau ch00 gingy hm sau sc bo co ca google.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  15/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1!

  Phn III. Search engine optimization (SEO)

  7.nh Ngha:Ti u ha cng ctm kim, ting Anh: Search Engine Optimization, vit

  t*t: SEO, l mt tp hp cc phng php nh/m nng cao th hng ca mtwebsite trong cc trang kt qu ca cc cng c tm kim (ph bin nhtl Google). Cc phng php bao gm vic ti u ha website ( tc ng mngun HTML v ni dung website) v xy d&ng cc lin kt n trang cc cngc tm kimchn l&a trang web ph hp nht; phc v ngi tm kimtrn Internet ng vi mt tkha cthc ngi dng truy vn.

  (Theo Wiki.org)

  Nu cc bn cha bit vHTML hy hc online ti: www.w3schools.com

  Kt quSEO "u?

  8. Cc thut ngtrong SEO1) Thut ng301 REDIRECT

  301 redirect l mt phng php chuyn tip thng bo cc trnh duyt v cccng c tm kim r/ng trang webpage ho,c website c di di hon ton

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  16/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1"

  n mt a ch!mi. ng thi, khi ngi truy cp a ch!web ccng sc t&ng chuyn sang a ch!mi.

  Ci ,t 301 REDIRECT

  iu u tin l bn phi m bo ch*c server Apache ca bn h$ trmod_rewrite cho php s#dng .htaccess p dng redirect 301 (xem phn trn).Sau bn phi ti tp tin .htaccess tthmc gc cha cc trang web ca bn.Nu nhbn khng c tp tin .htaccess trong thmc gc th bn phi to n vitrnh son tho text nhNotepad++, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phi ch*c ch*nr/ng bn vit ng tn v c du chm . u tp tin.

  Ngi s#dng Windows skhng th to c tp tin .htaccess v tp tin,c bit ny khng cha tn, n ch!cha tn ca phn tn m"rng. V thbn hyti tp tin text bt ktrong window ri ti ln server qua FTP ri i tn trn sever.

  Sau khi ti tp tin .htaccess xung my, nu c cc dng lnh trc thhy c(n thn ng thay i nu nhbn khng ch*c, tt nht hy sao lu mt bnphng trng hp cn thit bn vn c thquay tr"li.

  Ci t cbn

  Dng lnh bt u .htaccess

  Dng lnh .htaccess ca bn nn b*t u nhsau :

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  Dng lnh cbn redirect 301Dng lnh redirect 301 vcbn c dng nhsau trong tp tin .htaccess :

  redirect 301 /old/old.htm http://www.dongvanlanh.com/new.htm

  Dng lnh trn thng bo chuyn ri tp tin old.htm trong thmc old n v trmi ti http://www.dongvanlanh.com/new.htm.

  Ch : b*t u th bn nn redirect 301 cc trang trn cng host, bn ch!nnchuyn cc trang cn thmc gc tng i. C th th&c hin vic ny b/ngvic loi b+ http://www.dongvanlanh.com/ m ch! thm ng dn tng in thmc gc.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  17/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1#

  im mnh nht ca vic thay i hng lot ng dn URL chnh l mod_rewriteca Apache, ,c bit l khi thay i tn min hay thmc, hay slng ln cc

  tp tin. Chng ta hy tm hiu phn tip theo.Chuyn ton bn tn min mi

  Nu bn quyt nh thay i tn min, th cc ng dn trc y tcc websitebn ngoi, tmy tm kim v ngay c cc ng dn tuyt i trn website cu b thay i v khi bn truy cp, cc a ch! trn s tr+bn n trang bo l$i404 : trang khng tm thy.

  V th, nu bn thay i tn min th ng mt cc lin kt qu bu v ngidng tim n'ng tmy tm kim, hy redirect cc lin kt cti tn min mi :

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine on

  RewriteRule (.*) http://www.dongvanlanh.com/$1 [R=301,L]

  Hy thay i www.dongvanlanh.com b/ng tn min mi ca bn.

  Redirect ton btrang trong mt thmc n mt trang mi

  Gis#nh, bn khng cn s#dng thmc thuthuatseo na v mun chuyn tt

  ccc trang trong thmc ny n trang seoblog.php th hy thm dng lnh sauvo tp tin .htaccess n/m ti thmc gc :

  RewriteRule thuthuatseo(.*)$ /seoblog.php [L,R=301]

  Chuyn cc trang ng ti mt trang mi

  chuyn trang web ng page.php?id=n (vi n l gi trbin) ti mt trang tnhmi new-page.html th bn c thlm nhsau :

  RewriteRule page.php?id=(.*)$ /new-page.htm [L,R=301]URL vi www hay khng www

  i khi cc bn b*t g,p vic website s# dng www trong URL (V dnh http://www.dongvanlanh.com), trong khi c nhng website li khng dngwww ny nhhttp://aevn.fr. Nn nh r/ng tng ng vi dch vWeb. Ccbn c th l&a chn ring cho mnh. Nhng khng th chn c hai, v s gyra trng l,p ni dung. Sau y l hai v d, hng dn bn s#l trit vn ny.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  18/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1$

  Trng hp sdng www

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.dongvanlanh.\.net$ [NC]

  RewriteRule (.*)$ http://www. dongvanlanh.net/$1 [R=301,L]

  Ngoi ra cn c cch vit sau c thp dng cho tt ccc host v domain, khngphi edit li :

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.[a-z-]+\.[a-z]{2,6} [NC]

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+\.[a-z]{2,6})$ [NC]

  RewriteRule /(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

  Trng hp khng sdng www

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^aevn\.fr$ [NC]

  RewriteRule (.*)$ http://aevn.fr/$1 [R=301,L]

  Bn c thth#li vi cc tn min v dtrn m tp dng thnh cng ng nhtrch dn.

  Loi bQuery_String

  i khi, mt trang web ca bn c thhin thhai ng dn url khc nhng (cng mt ni dung) v dseo-tools.php v seo-tools.php?v=mobile. Tng t&nhphn trn, iu ny sto ra ni dung trng l,p trn website ca bn. V vy, bnc thloi b+cc tham bin nhsau :

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  19/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1%

  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ /.*\;.*\ HTTP/

  RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$

  RewriteRule .* http://www. dongvanlanh .com%{REQUEST_URI}? [R=301,L]

  Ngoi ra nu nhtham bin QUERY_STRING khng c g*n gi trno ht vURl kt thc b"i bin r$ng ?, th bn nn loi b+chng, v dindex.php? :

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteCond %{QUERY_STRING} .

  RewriteRule index.php /index.php? [L]

  Chuyn phn ui mrng t.php sang .html

  Vic chuyn .php sang .html c tc dng khi bn cn vit li ng dn thn thinvi my tm kim (Friendly URL for SEO).

  RewriteRule (.*)\.html$ $1.php [R=301,L]

  Chuyn gch di (_) thnh gch ngang(-)

  D Google mi chp nhn vic s# dng gch di _ nh l k t& ng'n cch,nhng trong th&c tngi dng vn quen thuc vi du gch ngang -. Bn thntc gicng ng hdu gch ngang v n d2nhn hn. Bn c thchuyn i tonbdu _ sang - nhsau :

  Options +FollowSymLinks

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteRule !\.(html|php)$ - [S=4]

  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4-$5[E=uscor:Yes]

  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4 [E=uscor:Yes]

  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3 [E=uscor:Yes]

  RewriteRule ([^_]*)_(.*)$ $1-$2 [E=uscor:Yes]

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  20/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2&

  RewriteCond %{ENV:uscor} Yes$

  RewriteRule (.*) http://www. dongvanlanh .com1 [R=301,L]

  Redirect Wordpress Feeds ti Feedburner

  Trong bi vit s#dng Feedbuner, cc bn c ths#dng plugin qun l FeedsRSS trn Blog Wordpress. Nu khng cc bn c ths#dng code htaccess sau :

  RewriteEngine On

  RewriteBase /

  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/feed\.gif$

  RewriteRule .* - [L]

  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(FeedBurner|FeedValidator) [NC]

  RewriteRule ^feed/?.*$ http://feeds.dongvanlanh.com/quangbaweb/ [L,R=302]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

  RewriteRule . /index.php [L]Bo vn c!p ti nguyn v bng thng:

  i khi cc ti liu, film hay hnh nh m bn ti trn host ca mnh bngi khcdng v 'ng trn website khc sgy tn b'ng thng. Bn c thhn chvic 'nc*p b/ng cch, ch!cho php cc ti nguyn trn tip cn trn nhng website bncho php nhsau (Nu khng strvthmc /feed/) :

  RewriteEngine On

  RewriteBase /RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?dongvanlanh.com/.*$ [NC]

  RewriteRule \.(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]

  0ng dng redirect 301 trn cc my chkhc (ngoi Apche)

  IIS redirect

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  21/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 21

  Trong phn qun trdch vinternet, nhn phi chut chn tp tin v thmc mbn mun p dng redirect;

  Chon nt a redirection to a URL;

  Chn trang Redirection;

  Chon tip The exact url entered above v A permanent redirection for thisresource;

  Chon Apply.

  ColdFusion Redirect

  PHP Redirect

  ASP Redirec

  ASP .NET Redirect

  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)

  {

  Response.Status = "301 Moved Permanently";

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  22/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 22

  Response.AddHeader("Location"," http://www. dongvanlanh .com /");

  }

  JSP (Java) Redirect

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  23/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 23

  - Redirects WP Plugin-

  Redirection WordPress Plugin- Blogger 301 Redirect2) Thut ngALT/ALTERNATIVE TEXT

  Alt l mt t ho,c cm t, dng m t mt hnh nh trn trang web.Khng ging nhcon ngi, cng ctm kim ch!c ni dung trong th.ALT cahnh nh, chkhng phi hnh nh . V cc cng ctm kim khng hiu cni dung hnh nh ni g hay vit g.

  3) Thut ngANCHOR TEXTAnchor text l on v'n bn c dng hin th lin kt v c mi

  ngi s#dng lin kt ti site ca bn. Ni mt cch khc, chnh l on nidung c thm ngi dng nhp vo. Trn hu ht cc trang web, v'n bn nythng l mu xanh m v gch chn, ho,c tm nu bn truy cp vo lin kttrong qu kh. Anchor text gip cc cng ctm kim hiu c trang n ni vnhng g: n m tnhng g bn s thy nu bn nhp chut vo. V d: y l

  anchor text

  4) Thut ngARTICLEArticle l mt bi vit n l. trn mt blog ho,c website. V dbn ang

  c bi vit ca ti vng V'n Lanh th y gi l 1 article.

  5) Thut ngAUTHORAuthor l tn tc gi, ngi vit ra bi vit (article) ny.

  6) Thut ngANALYTICSAnalytics Google Analytics: L cng cmi2n ph ca Google cho php ci

  ,t trn website theo di cc thng svwebsite, vngi truy cp vo website.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  24/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2

  7) Thut ngBLOGBlog l mt thut ng c ngun gc t c,p t Web Log hay Weblogdng ch!mt tp san c nhn tr&c tuyn, mt quyn nht k d&a trn nn web

  Blog thng c duy tr b"i mt c nhn ho,c nhm ngi. Blog c nhn ho,cblog ca doanh nghip thng thng sbao gm cc mc bi vit thng xuyn,vnhng bnh lun, m tcc s&kin, ho,c nhng ci khc, v dnhhnh nh vvideo.

  8) Thut ngBOOKMARKBookmark l mt lin kt n mt trang web c lu vo trnh duyt web

  hay trong my tnh ca bn sau ny tham kho.

  9) Thut ngCANONICAL URLCanonical URL l URL m cc webmasters mun search engine xem nhl

  a ch!chnh thc ca 1 webpage. Canonical URL dng ng'n ch,n trng l,p nidung trong website.

  10)Thut ngCATEGORYCategory c ngha l chuyn mc, danh mc hay thloi. Category v tags

  thng c s#dng ng ngha.

  11)Thut ngCOMMENTSComments l nhng bnh lun, kin ca c gili trn Blog hay di2n n.y l mt cch hu ch bn c thkt ni vi nhng ngi xem website camnh.

  12)Thut ngCTR

  CTR Click through Rate l t3 l click chut, CTR c tnh b/ng t3 lclick chia sln hin thca qung co. Trong tt ccc hnh thc qung co tr&ctuyn th qung co qua cng ctm kim Google Adwords hin c CTR cao nht(trung bnh khong 5%, cao c th ln ti 50%), hnh thc qung co banner cCTR thp, thm ch ch!t dc 0.01%.

  13)Thut ngDIRECTORY

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  25/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2!

  Directory l ngha th mc web, l mt trang web c cha danh schwebsite, blog. Cc directory thng c xp hng b/ng s&phbin ca chng v

  s*p xp theo tng chho,c thloi. Bn nn thm website ca bn vo cc thmc web, n sgip to ra nhiu lt truy cp n website ca bn, ,c bit l khibn mi b*t u.

  14)Thut ngDOMAINDomain hay cn gi l tn min, l nh danh ca website trn Internet, l

  a ch!web chnh ca trang ca bn. Tn min thng g*n km vi tn cng ty vthng hiu ca doanh nghip. Tn min l duy nht v c cp pht cho chth

  no 'ng k trc.

  15)Thut ngFAVICONFavicon l mt nh nh+, in hnh nhlogo ho,c biu tng khc cho trang webca bn, n xut hin trn thanh a ch!ca trnh duyt, cc trang yu thch ho,cbookmark.

  16)Thut ngFEEDFeed l mt ngun tin c s#dng cung cp cho cc ngi dng vi

  thng xuyn 'ng k nhn thng tin. Feed thng c cung cp di dng 1ng link RSS. V d Feed ca blog til: http://www.dongvanlanh.com/feeds/posts/default

  17)Thut ngHEADERHeader l phn trn cng ca website bn, xut hin trc v n/m trn bt

  ktrang no ho,c bi vit no. Header thng bao gm cc phn logo, slogan, vmenu nh hng, i khi c thm tm kim, banner qung co, ty vo mc chca ngi chwebsite.

  18)Thut ngHYPERLINKHyperlink l siu lin kt, ng ngha vi t link, l ng dn m ngi

  dng c thclick vo n i n trang khc, ho,c trong mt phn ca trang. V'nbn, ni dung m bao gm cc siu lin kt (hyperlink) c gi l anchor text.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  26/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2"

  19)Thut ngHTMLHTML l vit t*t ca Hypertext Markup Language, mt ngn ngc s#dng vit cc trang web. Hu ht cc yu tHTML c vit b*t u b/ng mt

  th.m"v kt thc b/ng mt th.ng, vi ni dung "gia.

  20)Thut ngINBOUND LINKInbound link l mt lin kt tmt trang web khc n trang web ca bn,

  hay cn gi l Back Link. Nu bn c nhiu Inbound, link thhng website cabn trn Google ch*c ch*n sc ci thin.

  21)Thut ngINTERNAL LINKInternal link l mt lin kt ttrang ny sang trang khc trn cng mt trang

  web, v dnh t trang ch ca bn n trang sn ph(m ca bn. Xy d&ng hthng Internal link tt sgip website ci thin thhng trn cng ctm kim.

  22)Thut ngKEYWORD(S)Keywords l t kha, mt t ho,c cm t m ngi duyt web nhp vocng ctm kim tm thng tin. Tkha trong SEO l tho,c cm tc lin

  quan n sn ph(m, dch vhay lnh v&c no m ngi dng nhp vo cc bmy tm kim.

  23)Thut ngLINK BUILDINGLink building l qu trnh xy d&ng lin kt (inbound link/backlink) nhiu hn ntrang web ca bn ci thin bng xp hng trong cng c tm kim. Linkbuilding l phn quan trng nht trong SEO Off-page.

  24)Thut ngLONG-TAIL KEYWORDLong-tail keyword l nhng tkha di, mang tnh chi tit v1 sn ph(m,

  dch vhay mt vn no . Nhng tkha di stip cn chnh xc vi mctiu hn, gim thiu cnh tranh so vi cc tkha ng*n, chung chung. V d: tkha phn mm sc tnh cnh tranh rt cao v khng ng mc tiu ca ngicn tm, nhng vi tkha di phn mm ch!nh s#a nh ngi ta s tm ngtrang cn tm hn.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  27/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2#

  25)Thut ngMETA DESCRIPTIONMeta Description l mt m tng*n gn vmt trang hay bi vit. l nibn ,t cc ni dung lin quan v lm sao thu ht ngi click vo website ca

  bn trn trang kt qu tm kim. Mt on m t tt nn di khong hai dng(khng qu 160 k t&).

  26)Thut ngMETA KEYWORDSMeta Keywords l mt yu tphbin v ni ting nht trong lch s#ca

  cc cng ctm kim, n c dng m tni dung ca mt trang web. Tuynhin, cc cng c tm kim nhanh chng nhn ra r/ng th. meta keywords ny

  thng khng chnh xc ho,c gy hiu lm v thng xuyn dn n cc trangweb rc. l l do ti sao th.meta keywords khng cn c cc cng ctmkim nh gi cao.

  27)Thut ngMETA TITLEMeta Title hay cn gi l th.tiu . Tiu l dng text hin thu tin

  ca trang web v c in m trn kt qutm kim ca cc cng ctm kim.

  28)Thut ngMETA TAGSMeta Tags l mt thut ng ton din bao gm cc th. tiu (Title), th.m t(Description) v th.tkha (Keyword). Ba th.ny gp li vi nhau gi l cc th.meta (meta tag). Cc th.meta cung cp thng tin vmt trang web, gip cng ctm kim phn loi chng mt cch chnh xc.

  29)Thut ngNOFOLLOWNofollow l mt thuc tnh lin kt, l mt cch bn thng bo cho cng

  ctm kim bit l khng ln theo lin kt ny. Nofollow c p dng vi 2 hnh

  thc: 1 l qua th.Meta, 2 l qua th.lin kt: ng V'n Lanh

  30)Thut ngPAGERANKPageRank hay Ranking vit t*t l PR tm dch l thhng trang. L mt h

  thng nh gi cc lin kt trang Web ca Google v c gi trt0-10. Trang cabn cng nhn nhiu lin kt cht lng tr+n th mc quan trng trang cabn cng t'ng v c gi trcao hn.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  28/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2$

  31)Thut ngPANDAGoogle Panda c ra i thay thcho Google Cafein. Vi tm nhn rrng ca Google Panda l loi b+ nhng ni dung rc, ni dung copy, loi b+

  nhng website c cht lng km m khng c gi tr cho ngi s# dngGoogle Panda l b lc quan trng, ci tin cc kt qu tm kim mi caGoogle.

  32)Thut ngPERMALINKPermalink l mt a ch!URL ca mt bi vit cthtrn mt website.

  33)Thut ngPOSTPost ng ngha vi article. Vcbn, mt post l mt article trong mt

  website.

  34)Thut ngRSSRSS l vit t*t ca tReally Simple Syndication, l mt nh dng tp tin

  thuc hXML dng trong vic chia s.tin tc Web (Web syndication) c dngb"i nhiu website tin tc v weblog. Xem thm trn Wiki

  35)Thut ngSERPSERP c vit t*t d&a trn cm tSearch Engine Results Page, tm dch l

  nhng trang kt quc cc bmy tm kim (Google, Yahoo, Bing ..) trvkhimt ai th&c hin mt truy vn ti cc bmy tm kim ny.

  36)Thut ngSITEMAPSitemap (s website) l file/trang lit k tt c cc mc thng tin trn

  trang web ca bn cng s&m tng*n gn cho cc mc thng tin . Site map nnc s#dng d2dng trong vic th&c hin tm kim nhanh, tm ra thng tin cnthit, cng nh trong vic di chuyn thng qua cc ng link trn website cabn. Site map rt hu hiu cho cc bot ca cc Search Engine lng sc trong siteca bn lp ch!mc (index), c li cho SEO.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  29/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2%

  37)Thut ngSOCIAL MEDIA SHARINGSocial media sharing hay cn gi l chia s., truyn thng trn cc mng xhi. Hy cho mi ngi chi chia sni dung ca bn cho bn b h. Hin

  nay cc website nhaddthis.com h$ tr cc on m, plugin gip bn chn vowebsite mt cch d2dng.

  38)Thut ngSPIDERSpider l mt chng trnh ca cc cng c tm kim, dng thu thp

  thng tin v cc trang web. Spider hot ng d&a trn cc ng lin kt, nukhng c cc ng lin kt spider sKHNG TH4HO5T 6NG. Spider cn

  c gi l Crawler, Robots

  39)Thut ngTAGTag l nhng tkha bn dng t&a nhnhn tn, m tho,c tp hp cc

  bi blog. Thm tag vo bi vit gip cho bn c d2dng tm c bi vit cn tmthng qua t kha chnh. iu mang li s& tng tc cao gia thng tin vngi c; gip hc thchn l&a thng tin trc khi c. Hn thna, tag gipdi2n n, blog, website c hng cao trn google thng qua nhng t kha nhtnh.

  40)Thut ngTRAFFICTraffic l lng truy cp vo trang web ca bn tnhiu ngun.

  41)Thut ngTRAFFIC RANKTraffic Rank hay Traffic Ranking tm dch l mt ch!snh gi thhng

  ca trang Web ca bn d&a trn lu lng, slng ngi gh th'm trang Webso vi tt ccc trang web khc trn internet. Bn c thkim tra thhng ca bn

  trn Alexa.

  42) Thut ngURLURL l vit t*t ca Uniform Resource Locator c dng tham chiu ti

  ti nguyn trn Internet, c th l dng nh ngha 1 website. Vd:http://dongvanlanh.com

  43)Thut ngVISIT

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  30/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3&

  Visit l slt gh th'm website.

  44)

  Thut ngXML SITEMAPXML Sitemap l mt tp tin thng bo danh sch cc lin kt trn trang

  web ca bn. XML Sitemap c thd2dng c to ra v c rt nhiu cng cmi2n ph gip bn to tp tin ny.

  45) Thut ngonpagey l qu trnh ti u ha Website v ni dung cc trang trong Website,

  nh/m gip trang web ca bn tr"nn thn thin hn vi cc My ch tm kim

  (Bing, Google, Yahoo...)46)Thut ngoffpage

  Xy d&ng lin kt twebsite khc tr+ti website ca bn.

  47)Thut ngRobots.txtKhi mt search engine tm n (nguyn v'n Crawler) Website no , n s

  tm mt file ,c bit trc tin, l file robots.txt. File robots.txt cho search

  engine bit r/ng, Website ny c thindex ho,c khng (ty theo lnh c vittrong file robots.txt).

  Th&c cht, file robots.txt l mt tp tin v'n bn n gin (khng cha mHTML) c ,t trong th mc gc ca web site, v d:http://www.example.com/robots.txt.

  Vy, lm thno to ra mt file robots.txt? Rt n gin, bn c thm"chng trnh Notepad hay bt cchng trnh son tho v'n bn no, lu file vitn robots.txt l xong. Cc dng lnh trong file ny c cu trc nhsau:

  User-agent: googlebotDisallow: /cgi-bin/

  Trong User-agent: l i din ca mt search engine, Googlebot l spiderca Google. Trong v dny, ch!cc spider ca Google l c php index website. Disallow: l khng cho php th&c hin iu g . "v dtrn l khng chophp cc spider index thmc "cgi-bin" trong web site.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  31/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 31

  Mt v dna:

  User-agent: googlebotDisallow: /support

  Tt ccc trang n/m trong thmc support, hay support-desk skhng cindex.

  Nu bn mun tt ccc search engine c thindex web site ca bn, nhng khngc index cc trang trong thmc "cgi-bin" th s#dng lnh sau:

  User-agent: *

  Disallow: /cgi-bin/

  Nhng iu nn trnh:+ Khng s#dng cc ch thch trong file robots.txt, n c thlm cho cc spiderca search engine blm ln. V d:

  "Disallow: support # Don't index the support directory" might be misinterepretedas "Disallow: support#Don't index the support directory".

  + Khng c khong tr*ng "u dng lnh, v d:User-agent: *Disallow: /cgi-bin/

  +Khng thay i trt t&ca cc dng lnh. V d:Disallow: /supportUser-agent: *

  + Khng s#dng qu mt thmc trong dng lnh Disallow. V d:

  User-agent: *Disallow: /support /cgi-bin/ /images/

  Cc search engine khng hiu nh dng trn, bn nn vit thny:

  User-agent: *Disallow: /supportDisallow: /cgi-bin/Disallow: /images/

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  32/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 32

  + Phi ch*c ch*n cc mnh , ts#dng trong lnh l ng. V d, thmc ca

  bn l "cgi-bin" (vit thng, khng vit hoa), nhng khi vo lnh, bn li vit l"Cgi-Bin" th cc spider skhng hiu bn nh vit g.

  + Khng nn dng lnh Allow trong file robots.txt, b"i v trong web site ca bnch*c ch*n sc mt strang ho,c mt sthnh phn bn khng mun bngikhc "nhm ng". nu bn s#dng lnh Allow, tt cmi ngc ngch trong website ca bn sbindex!

  Cc ch dng robots.txt vi mt sm ngun th lun c plugin 301 redirect vri cn mt sm ngun khng c plugin h$trth cc bn ch :

  - Tnh ton ton cc danh mc ho,c bi vit no cn ch,n th phi ch,nngay khi a website ln google. Nu khng khi google index xong ton bbndng robots.txt ch,n cc thmc, bi vit th google sbo l$i 404 rt nhiu.

  48)Thut ngHeadingHeading c cc th. nhH1, H2H6, c dng nhn mnh ni dung v

  nh t'ng cng khn'ng SEO cho website. Trong , th.H1 quan trng nht,thhin chchnh ca trang web.

  9. nh hng SEOPhn nh hng SEO, phn ny rt quan trng, gip bn xc nh c

  mc lm vic, cng vic cn ,t ra ca c nhn mnh (ho,c nhm lm vic) ivi mt d&n ca khch hng (mt d&n SEO bt k). C 2 kiu nh hng:

  1)nh hng chin l"c.nh hng chin lc l bn SEO ln top nhanh d&a vo key word c trong

  tn min.

  V d:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  33/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 33

  #u im:

  Mc ch hon thnh nhanh chng hon thin hp ng, t bgoogle pht.Tnh ton thi gian hp l pht trin, hon thin ng ng. Cc backlink thc tp trung vo mt trang.

  Nhc im:

  i vi cc website chin lc kiu ny d2mt khch vo cc website chnh(website c thng hiu ln) v y thng l site vtinh cp hai nhiu hn. Thhai l, website skhng c thng hiu nhiu trn thtrng. Nu bgoogle phtth hon ton mt ton website.

  2) SEO tng th

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  34/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3

  SEO tng thl SEO cc bi vit ho,c danh mc ca mt website ln topchkhng d&a vo tkha ca tn min. Thng website SEO kiu ny l website

  chnh thc ca cng ty .

  V d:

  #u im:

  SEO tng thmang n thng hiu cho cng ty nhiu hn. Nu bgoogle pht v

  vi phm mt thut ton no , c thlm li cng trn mt tn min .

  Nh"c im:

  Vi cch ny kh hn, cn mt website c d liu bi vit ln. Khi lm theophng php ny, phi c chin lc xc nh SEO, phi xy d&ng nhiu hthngkhc nhau. Phi onpage rt nhiu v hp l cc danh mc, cc bi vit. Lun Lunphi tnh ton hp l cc phn vi nhau.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  35/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3!

  10.nh hng tkha.D&a vo s&yu cu ca khch hang, bn c thnh hng tkha onpagetp trung vo tkha . Nu tkha mang tnh cnh tranh cao v c thi gian

  ng*n, th&c hin vi slng tkha t th hy chn SEO chin lc.

  V dvi cc tkha:

  - Tour thai lan- Du lich thai lan- Tour thai lan gia re

  .

  Vi cc t kha c xoay quanh t kha in thoi Iphone th bn c thchn SEO chin lc.

  Nu nhkhch hng yu cu qu nhiu tkha khc nhau m khng linquan trn mt trang th bn hy chn SEO tng th.

  V d:

  - in thoi- Laptop- Ti vi- Tlnh

  .

  Vi nhng th ny bn hy chn SEO danh mc (category) nh vy snhanh ln top hn.

  Trng hp khc l khch hng yu cu bn SEO mt bi vit no ln topth sao? Trng hp ny kh nht phi kt hp cphn SEO chin lc vi SEOtng thmi lm c. Do vy ti xin php snh*c ti sau.

  11.Chn tn minCi ny th thng cc bn ch l phn ny sl SEO chin lc scn ch

  SEO tng thsb+qua bc ny. B"i v SEO tng ththng l cc web lylun tn cng ty. M tn cng ty th khng l,p ho,c cnh tranh tn ca cc cban

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  36/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3"

  on th, ho,c cng ty no cho ln tn min ly tn cng ty sto ln thng hium khng c tnh cnh tranh nhiu.

  V d: Cng ty TNHH th&c ph(m assdfgh th thng ngi ta s lyhttp://assdfgh.com.vn (c thnh.com, .net) nhvy tkha assdfgh v cngty assdfgh s t cnh trang hn. Nhng m nu nh tranghttp://assdfgh.com.vn/nuoc-uong-c2 th tkha nc ung c2 sc cnh tranh trnthtrng.

  Vi SEO chin lc th bn hay chn tn min:

  - Chn tkha trng vi tn minV d: bn mun SEO tkha:

  - Tour thai lan- Du lich thai lan- Tour thai lan gia re

  Bn hy vo:

  http://www.google.com/trends/

  sc kt qunh#sau:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  37/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3#

  Sau ta vo:

  https://adwords.google.com.vn/o/789:;;;?

  Nhvy theo thng strn th tkha: du lich thai lan sc tm kimnhiu nht. C lng cnh tranh cng cao nht trong ba tkha m a ra vd.

  Nhvy, bn c thchn tn min tt nht l c cha cm tkha .

  V d:

  dulichthailan.com

  dulichthailan.net

  .

  Tuy nhin cc tn min ngon nhvy kiu g cng bcc i nhanh tayly trc ht. Nhng bn c thly nhsau:

  Tourdulichthailan.com

  .

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  38/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3$

  V mnh chn tn min:

  Toptendulichthailan.comy gi l bin th ha tn min v to ln s&a dng ca tn min. C

  nhiu bn ni: Nu mnh c c tn min ngon nhdienthoaiiphone.com, thmnh c thchn nh: du-lich-thai-lan.com (i loi nhvy). ng khi bn chnmt tn min ny thny cng gi l ngon. Nhng phn tch k)hn th tn minny khng ti u vkhch hng. V thi quen ca ngi Vit v tt ccon ngi90% n 95% thgii l dng tn min ko c k t&,c bit nh(-) "gia. Thhai, s&qung co truyn ming ca ngi dn Vit cng rt tt. Cho ln khi bn

  ,t tn min nhvy, khi mnh c bi vit ca bn hay ni vi bn ca mnh niin thoi i phone chm com c ci in thoi r.v %p l*m. Nhvy, phn tchhnh vi th ngi ta svo dulichthailan.com chkhng website ca bn.

  Mt sngi dkhng thch ,t tkha vo tn min, m chi kiu ,t khc.

  V d: tn min abc.com seo cc tkha m mnh ly v d"trn.

  Vi nhthny vn c thseo c ln top c v dtkha: du lich campuchia

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  39/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3%

  Ch :

  Vic chn tkha trong tn min ch!l t&to li thring cho mnh SEO,chkhng phi tt c. V SEO gm nhiu yu tkhc na chkhng phi mt ciny.

  Vi cc website mang tnh SEO quc tbn phi ti u ha tkha b/nggoogle trends b/ng cch sau:

  - Dng google key word tools nh gi tkha no cnh tranh vgi ca ca tkha . Bn nn bit cht thng tin vthtrng .

  - Dng google strend trong phn: Trn ton thgii bn hy chn qucgia bn SEO tkha check xu hng khch hng ti quc gia.

  12.Ti u ha website theo tkha. (onpage)u tin cc bn hy ci ,t add on SEO quake mt cng ch$trcheck nhanhhn onpage ca trang web v Offpage.

  Nu bn cha bit ci ,t v s#dng SEO quake th hy vo

  - Hng dn ci ,t SEO quake: c phn hng d$n c Ebook- Hng dn s#dng SEO quake : c phn hng d$n c Ebook

  Phn onpage m$i ngi mt t"ng, mt cc lm. Vphn cun ebook nysni vphn chung nht. Phn cbn v chu(n nht c s#dng "bt kni

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  40/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page &

  u "Vit Nam hay trn thtrng quc tcng vy. Cc bn ch l Onpage lt&to li thcho mnh i vi i thv vi mt stkha di t cnh tranh s

  ln c top nhng khng phi 100% hon ton Onpage tt l ln top c.

  Phn ti u ha website schia ra lm hai phn:

  - Phn chung:Phn chung sni vonpage ca seo chin lc v seo tng thlm nhng

  g v pht trin nhng g.

  - Phn ring:Ni r tng phn thiu nhng ci g v cn lm nhng g ca tng phn.

  a. Phn Chung:Nhng kin thc cn cho onpage:

  - Tc load website:Tc dload website ca bn cng nhanh th google scheck ci url nhanh

  hn v sc cng im tt hn. Bn c thcheck ti: http://tools.pingdom.com

  - URL:URL ca trang ny cha c ti u ha. Ththt google c thly tkha

  ca bn turl; thhai khi bn g#i ng dn trn cho khch hng th c thhsngh l ng dn virus cho ln s khng vo? Nht l bn qung b trn ccphng tin mng x hi sgy hiu lm. Url phi chtkha.

  V d:

  url c thgy hiu nhm l virus:

  http://vn.news.yahoo.com/nh%E1%BB%AFng-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A7n-nh%E1%BB%8F-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-ho%C3%A0ng-gia-093432106.html

  Url thn thin v cha tkha SEO:

  http://www.dongvanlanh.com/2013/05/huong-dan-onpage-chuan.html

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  41/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 1

  Tkha: huong dan onpage chuan

  Cc bn ch phn ui ca url c google bi m ln iu l mt imcng cho bn seo tt hn.

  - Th.title (tiu )C tchtkha cn SEO di hp l trong t10 n 70 k t&(tnh c

  khong tr*ng). Ti sao phi cn yu cu di tkha? B"i v bn ,t di nhvy google shin thton b tiu ca bn nhsau:

  Nu mnh chn:

  Tkha: dong van lanh

  di: 13 k t&url: dongvanlanh.com

  Tiu : ng V'n Lanh

  Gisl kt quca google:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  42/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 2

  Gimnh schn trang no khng ging tun ththeo yu cu trn nhsau

  Nu bn lm ,t tiu qu di th google skhng hin thy trncng ctm ca mnh.

  v d:Mnh ly mt trang c tiu c di 75 k t&.

  V google shin thtrang nhthny:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  43/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page 3

  Nhvy sc phn bthiu v khng hin thy trn kt qutm kim;nhvy, khch hng skhng hiu c bn nh ni g trn tiu ca bn.

  Thdescription: th.mtcdi t: 70 -> 160 l hp l nht. Nu bn dng tqu th google st&index thm 1 on nh+thm trong bi, nu di qu th googlet&c*t bt nhphn tiu . Nu ng*n qu th google st&index thm trong phnbi vit.

  Bn hy xem

  Google cho bit: Phn trch dn ttrang shin thy. L do chng tikhng thhin thvn bn ttrang web ca bn l v vn bn ty thuc vo truy

  vn m ngi dng nhp

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  44/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page

  Nhvy bn phi bao qut ton btkha trong cn SEO c tkha phvi t kha chnh, c mt on m t hp dn nht cho khch hng. Nu

  khng google st&ly trong trang web ra phn m khch hng tm kim. Trongphn ny theo mnh t l,p tkha trong y tm 2 n 3 ln, v di hptrong khong trn l ok.

  Thkeywords: Phn ny google khng coi trng nhiu nhxa na, vth.ny bcc SEOer li dng nhi nht tkha qu nhiu. Nhng n c l mtim cng trong vic SEO ca bn nhanh hn. Bn c thchn 5,6,7 tkha gmtkha chnh v mt stkha phna.

  Headings:

  Thh1:th.ny l th.quan trng bn cn chn cng vi th. tiu (title) mcch khng c s& trng l,p ni dung trn mt trang, v nhiu khi post bi squn chn th. ny. Vi cc trang ch v danh mc th cn cch chn ny.

  Thh2, h3: ltiu cc menu, c gi l fix cng lun khng cn quan tmn cc th.na.

  Robots.txt

  Ci ny thng th lm vi tt cweb thng robot nhsau:

  wordpress:

  User-agent: *Disallow: /wp-admin/Disallow: /wp-includes/

  Sitemap: http://domain/sitemap.xml(Mo: bn hy n website no cng m ngun, nht l website i thlm SEO

  tt g domain/robots.txt xong ri di my to mt file robots.txt xong dn vol xong. Ch : thay i sitemaps)

  Site maps.

  Link sitemaps: domain/sitemaps.xml

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  45/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !

  C th ty bin ty ngi nhng y l cu chc chu(n cho t 70% n 80%website hin ti

  Mc dch site maps gip cc cng ctm kim (google) c thindex bi vitnhanh hn v lp ch!mc nhanh hn cho mt website mi. Lp site maps cbnbn hy vo: www.xml-sitemaps.com

  Wordpress: c plugin h$trto site maps l: Google XML Sitemaps

  Blogger: bn ch!cn view robots.txt c sitemaps ".

  Hng n to sitemaps trong wordpress:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  46/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  47/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page #

  - 404 star tomc ch ca mnh cho chauto redirect vchmnhkhng quan tm ti link l$i na. cc bn c th check:http://toptendulichthailan.com/jhdsgf

  - plugin: Yoast Wordfess SEO- Plugin t&ng ti site maps: Google XML Sitemaps

  Hng dn onpage:

  WordPress SEO has auto-detected whether it needs to force rewrite the titlesfor your pages, if you think it's wrong and you know what you're doing, you canchange the setting here.

  Tc l bn xa phn category trong phn url:

  http://domain.com/category/dong-van-lanh

  schuyn thnh:

  http://doman.com/dong-van-lanh

  Vi mc ny

  I don't know why you'd want to use meta keywords, but if you want to,check this box.

  Th bn s#dng cc th.meta.

  V chn Save.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  48/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page $

  Sang phn: Home

  C cc phn:Title template: l tiu trang ch

  Meta description template: m ttrang ch

  Meta keywords template: tkha ca trang ch

  Author metadata: tc gi(ci ny bn c thkhng cn b/ng cch dont show)Khi in y cc mc th hy ch l save v check b/ng SEO quake xem cc mc ca bn in ng v c nh du tch cha.

  Sau post types:

  Phn ny v phn Taxnomies l phn nhn nht ca seo chin lc tc l cc bnch!cn fix cng mi th"y l post bi thl xong chkhng cn phi lm gnhiu. Gii thch mt sgi tr:

  %%date%% Thay thvi ngy ca bi vit / trang%%title%% Thay thb/ng tiu ca bi vit / trang

  %%sitename%% Tn ca trang web%%sitedesc%% Kh(u hiu / m tca trang web

  %%excerpt%%Thay thb/ng cc bi / trang trch dn (ho,ct&ng to ra nu n khng tn ti)

  %%excerpt_only%%Excerpt_only%% Thay thb/ng cc bi / trangtrch dn (khng c t&ng thhmi)

  %%tag%% Thay thb/ng th./ th.hin ti%%category%% Thay thb/ng cc loi bi (du ph(y)

  %%category_description%% Thay thb/ng m tdanh mc%%tag_description%% Thay thb/ng cc m tth.%%term_description%% Thay thb/ng cc m thn%%term_title%% Thay thb/ng tn hn%%pt_single%% Thay thb/ng cc loi bi nhn hiu duy nht%%pt_plural%% Thay thb/ng cc loi bi snhiu nhn

  %%modified%%S#a i thay thvi cc bi / trang thi gians#a i

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  49/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page %

  %%id%% Thay thb/ng cc bi / trang ID

  %%name%%

  Thay th b/ng cc bi / trang tc gi ca

  'nicename'%%userid%% Thay thb/ng userid cc bi / trang ca tc gi%%searchphrase%% Thay thb/ng cm ttm kim hin ti%%currenttime%% Thay thvi thi gian hin ti%%currentdate%% Thay thb/ng ngy hin ti%%currentday%% Thay thb/ng ngy hin ti%%currentmonth%% Thay thb/ng thng hin ti%%currentyear%% Thay thb/ng n'm nay

  %%page%% Thay th vi s trang hin ti (v d trang 2ca 4)%%pagetotal%% Thay thvi tng strang hin ti%%pagenumber%% Thay thvi strang hin ti%%caption%% Ch thch li ch thch%%focuskw%% Thay thvi cc bi vit tp trung tkha%%cf_%%

  Thay th vi mt bi vit gi tr trng tych!nh

  %%ct_%% Thay thvi mt bi vit phn loi ty ch!nh,du ph(y.%%ct_desc_%%

  Thay thvi mt taxonomoies ty ch!nh m t

  %%sep%%Thng chn phn cch nh ngha trongwp_title chca bn () ca th..

  Cn c cc tiu bi vit trng vi tkha cn SEO danh mc vi cc bivit cn nhiu ,b"i v c s&btrtkha ln danh mc. V dnhtrong hnh.

  Bi vit btrwebsite l bi vit gip website phong ph vmu s*c v nidung. Ci ny bn c thcopy "bt kngun no hay trn bo mng ti Vit Namcng c. Ch website DCMA (o lut Bn quyn thin nin k%k&thut s) cn copy.

  Khi mnh ni cc bn copy, cc bn sni Google snh gi thp website cabn. ng, nhng n ch! l mt phn! Cc bn th# ngh r/ng ti sao bo mngthng copy ca nhau vn sng bnh thng?

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  50/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !&

  V d:

  Thhai bn bit google c ngn ngVit nhthno?

  Google thnh cng vi cng cnhn din ging ni tm kim trn ngnngVit Nam ,cho ln google hon tin gn nhcbn vphn ngn ngVit.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  51/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !1

  Cho ln, cc bn ng nghl ly bi vit vxong spin n ln thnh bi vitca mnh. Vi mnh copy th copy nhnguyn.

  Bi vit cn SEO

  u tn bn hy 'ng k bn quyn tc githeo hng dn:

  Bc 1:Cc bn hy 'ng nhp vo https://plus.google.com/?hl=vi v hy'ng nhp vo ti khon gmail ca mnh. Nu ai cha c ti khon gmail hy lpmt ti khon.

  Ch : Nu l website doanh nghip hay l website khch hng th bn hy

  lp ring mt ti khon ring. Nu khng khi bn nghhoc bn giao cng viccho mt ngi khc khi thay bn quyn ny sgy ra nhiu phin phc trnh hu

  qukhn lng.

  Bc 2:Sau khi 'ng nhp xong th s hin ra giao din nh sau:

  Bn di chuyn chut vo ch$trang chnhhnh trn. Shin mt bng nhhnhsau:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  52/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !2

  Bn chn tiu s#.Bc 3:Sang giao din tiu s#: Bn hy chn tab: Gii thiu nhhnh sau:

  Xong bn cung cp y thng tin vchnhn ca ti khon google.

  Ch :

  - Trong phn avarta s gip bn hin th hnh nh trong phn google tm kimnhng chhin c hnh mt ngi. Cn tt cc hnh khc skhng c hin thtrong phn tm kim. C thc mt scng ty cho logo ln nhng google ang chon thin chc nng ny. Nu bn mun ln nhanh th hy hnh mt ngi vol c.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  53/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !3

  - Trong phn lin kt: Bn hy chn lin kt website m bn ang qun l votrong .

  Bc 4: Bn hy chn m code sau:

  'ng Vn Lanh

  Hoc:

  Trong

  profile_url: l url ca ti khon google + bn va cu hnh

  Bc 5: Bn hy chn mt trong hai on m kia vo website ca bn. asschn vo bi ca bn.

  Bc 6: Check bn quynwebsite www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

  Xong sau bn vit mt bi vi kin thc ca mnh vi sn ph(m dch v.

  Tip bn onpage bi nhphn trn:

  Ch :

  Trong wordpess th c phn lm ring cho vic :

  Bn vo bi vit mi v ko xung di cng sthy:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  54/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !

  Sau bn onpage ni dung:

  Ni dung: Vi bi c hn 800 k t&tt. Vi mt trang cc bn ch vithn 300 400 k t& l c. Khng ln ng*n qu v nh thgoogle nh gi rtthp. Khi vit cc bn ch vic.

  Vi bi bn dng SEO th cc tkha ln quan n tkha th hy bim, In nghing, gch chn mc nh to n tng tkha quan trng ln trn bivit ca mnh.

  V d:

  Cc cc bn ch : Vi cc website phim v website game cc bn hy vit thmphn m tphn text c tngt'ng l,p tkha cho tn phim ho,c tn gameca bn. Bi v vi video google skhng hiu ni dung video l g m google ch!d&a vo ting ca video phn tch s&trng l,p thi v site game cng vy.

  Nhvy phn onpage hon thnh.

  b. SEO OffpageSEO Offpage schia ra lm hai phn

  - Offpage ni b- Offpage ngoi trang

  Backlink l:

  Kt cu:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  55/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !!

  N l mttext (k t&) gm tkha v (n trong t t&tkha l mt ci link.Vi google th quy nh l thay v bn coppy link sc thu gn vo vo trong

  mt on text v'n bng mch lc hn.

  2. Cu trc:

  M$i mt ngi theo mt quan im ring nhng vi mnh n gin cu trc l nhsau:

  dong vanlanhHo,c dong van lanh

  C nhiu bn h+i ci link th 2 c tt khng? Ci ny mnh m bo bnhthng,v google load ko c th.title th sn on text hin th.

  C nhiu bn dchi link thny:

  Ti y

  Ch :

  Trong link sc th.rel="nofollow" v d:

  'ng Vn Lanh

  Th.ny mc ch l ch,n robot ca google tm n website. Tc l vi nhng cchlink ny th tt cho SEO khi c khch hng click vo link v chuyn sang websiteca bn. Cn khng th n v hiu vi website ca bn.

  Th.rel= dofollow

  Ngc vi th.rofollow n cho robot ca google tm n website ca bn vtt hn na c khch hng click tlink xem website ca bn. Vi cc link trn

  khng th.rel="nofollow" th n smc nh l dofollow.

  Ci ny cng c tnh l tt cho SEO, v google sload trong th.a trcxong mi ra ngoi. Th2, th.title ( tiu ) c nh danh th tkha ti ych!l ci gi hin ththi chkhng nh h"ng.

  Offpage ni b tc l bn lin kt cc backlink ni b vi nhau tnh giithiu ho,c vit th bn nn chn ng dn chuyn hng, ng dn gii thch ....vtrang bn ang SEO mc ch l t'ng uy tn v thng tin ti trang bn angSEO v d:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  56/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !"

  Ch phn SEO trang web khng cn backlink:

  Bc 1:

  Bn ch!cn vit mt bi vit nhphi ca chnh bn, khng c copy ho,c ly tu.

  V bn hy onpage ni dung nh"trn ni.

  Bc 2:

  Website ca bn phi c xc nhn bn quyn tc gica google. c "trn.Bc 3: Bn copy ton bi sang mt sdi2n n ln gi l qun co bi vit,nhng khng chn lin kt v.

  V mnh copy bi trn:

  http://forum.idichvuseo.com/threads/huong-dan-onpage-chuan.19522/

  V gikt qutrn Google:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  57/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !#

  Gimnh xin ni qua vthut ton ny.

  u tin google ra thut ton bn quyn ngi tc gil chng copy bi vbi copy vn ln top nhanh hn bi chnh thc. Cho ln vi tt ccc bi copy u

  phi ng sau bi c vit. Nhvy nu bn xc nhn quyn tc gibi cabn v bn copy sang cc di!n n hoc cc website ln hn. Nhvy, trang cabn sc index v c nhiu lt xem, bi copy ca bn sln top. Nhng dobi vit ca bn c bn quyt tc gi, ln trang web ca bn sc ln trc vtrang web bn copy sphi ng sau.

  Nhng vi mt swebsite (thng l website chin lc) khi SEO b ccthut ton panda, penguin pht hoc thay i tn min mi th cc bn thngb"tn min c#v thm lun tn min mi. Cc bn hy nhr$ng iu l saiquy t%c v nh vy tt ccc trang web ca bn s khng bao gi ln top n&a.

  Bc lm nhsau: Bn hy g'b"lin kt link trong phn google plus. Trc xongmi c thm tn min. Ti sao phi lm vy? V tt cbi vit ca tn min c# c ng k bn quyn tc givi google. Nu bn khng ng%t kt ni th gis(tn min c#c bi top 1 th trang web c tn min mi th chtop 2 nu bitn min c#top n th bi vit tn min mi top n+1. Cho ln khi tn min c#bmt bi vit sau 1 thi gian google bo l)i v vn lu trn cache nh tt tkha ton btn min c#th tn min mi srt rt rt lu ln c.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  58/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !$

  Offpage ngoi trang l bn i kim backlink gii thiu, backlink qung cohay oi loi g mnh gi t*t backlink

  Nhng cch kim backlink hin ti by gi:

  - Vit bi vit marketing v chn backlink vo bi vit mc ch chuynhng ngi dng v d:

  Link: http://www.thegioiseo.com/diendan/showthread.php/114438-Huong-dan-Onpage-chuan/

  Au im ca phng php ny l thu ht rt nhiu khch hng n website ca bnv c backlink tt.

  Nhc im l s lng backlink t v kim kh, v nhiu di2n n ln s cmkhng cho chn backlink.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  59/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page !%

  - Chn link vo chk ca ti khon trong di2n n#u im: Phng php ny d2v pht trin c.Nh"c im: Nhiu di2n n khng cho chn link vo chk v d2gy googlenh gi link km cht lng.

  - Trao i backlinkV d:

  Cch thc trao i l bn chn mt backlink ca mnh vo foodter websiteca bn, th mnh schn mt backlink ca bn vo foodter ca mnh.

  #u im:Lm gia t'ng backlink rt nhanh v cch ,t ny l full website tt cbivit, danh mc u c backlink ca bn. C nhiu link cht lng.

  Nhc im: Backlink gia t'ng nhanh cho ln yu website ca bn yu s bgoogle pht. Nu bn khng tinh st c backlink yu.

  Cc cch trao i backlink ang thnh hnh hin nay:

  Ch : cc website phi c chtng ng nhau ho,c ging nhau vi websitechnh.Trao i qua li

  #u im: C hiu l&c tc thi ho,c gia t'ng nhanh backlink, gip bn ln topnhanh hn. Vi cc trang web c PR ri th bn khng cn phi i chu kkhong 03 thng update m bn sc h"ng li lun t PR c. Kim trac swebsite bn trao i. Lun qun l c website trao i vi bn.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  60/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "&

  Nh"c im: Bn khng c bi marketing qung b sn ph(m. S lng out twebsite ca bn nhiu. D2bspam nu bn khng lm k)ni dung.

  Trao i cho:

  #u im: C hiu l&c tc thi ho,c gia t'ng nhanh backlink, gip bn ln topnhanh hn. Vi cc trang web c PR ri th bn khng cn phi i chu kkhong 03 thng update m bn sc h"ng li lun t PR c. Kim trac swebsite bn trao i. Link out thp.

  Nh"c im: Bn khng c bi marketing qung b sn ph(m. D2bspam nubn khng lm k)ni dung. Kh qun l website ang trao i backlink vi bn.

  Cch 3: Hthng website:Vi hthng site ny bn c thlm b/ng blogger, google site, wordpress.comnu bn c iu kin th hy xy d&ng website ring lm site vtinh.

  Dng hnh sao:

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  61/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "1

  #u im: C hiu l&c tc thi ho,c gia t'ng nhanh backlink, gip bn ln topnhanh hn. Qun l cc trang web n gin hn.

  Nh"c im: Kinh ph nhiu, cc website v tinh s c t c t'ng PR,backlink tuy nhiu nhng PR ca website thp khng c ln t tnh cnh tranh.Ch : cc website phi c chtng ng nhau ho,c ging nhau vi websitechnh

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  62/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "2

  Dng hnh sao lin kt

  #u im: C hiu l&c tc thi ho,c gia t'ng nhanh backlink, gip bn ln topnhanh hn. Qun l cc trang web n gin hn. Backlink vn nh v chtlng hn

  Nh"c im: Kinh ph nhiu.

  Dng hnh thp:

  #u im: Lng backlink bo m v Pr cao, site cp 2 c th kinh doanh vnhiu tkha ln top. Qun l website 2hn. D2nh vo thtrng cnh tranh.Phn bc nhiu bi vit v nhiu khu b&c kim bi hn.

  Nh"c im: Lng backlink m bo Pr cao nhng st. (Nhiu lc nhiu nhcht cht lng). Phn vng chia khong kh. Tn kinh ph.Ch : Bn hy site cp 2 phi c chtrng vi site cp 1 l 50 -> 70% site cp3 trng chvi cp 2 l 30 n 60% nhvy n site cp n.

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  63/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh Page "3

  Ch :- Dng hnh sao lin kt: Cc bn ln lin kt vi nh&ng website v tinh

  cng. Tc l website v tinh c lng truy cp ng u. Khng ln xyd*ng website vtinh mi dng phng php ny sbnh gi thp backlink cacc bn. Nu cc website lm dch vth hy trao i backlink l thch hp nhtnu mun nhanh. y thng l chin lc ng%n hn nh nhanh th%ng nhanh vcht c#ng nhanh.-Dng hnh thp:Th dng ny thng lu hn, v&ng bn hn v site cp 2 kiuc#ng c cc tkha nht nh ln top v c s*truy cp nht nh tcc tkhai. Nu bn l mt SEOer mi vo nghhy th( vi t* xy d*ng hnh thp camnh ca mnh vi s*chin lc nht nh.y l chin lc di hn gip bn trv&ng lu hn khng c s*thay i no khin bn bn tm nhiu.

  Cc cng ccheck backlink ngoi:

  - Alexa: www.alexa.comvi website ny bn c check nhng backlinkno tt nht ch mt website n ch!ly mt backlink m thi:

  - Ahrefs.com: www.ahrefs.com cng c ny gip bn check cbacklink tc thi. Tng sbacklink vwebsite ca bn. Cc bn ch 1 ngy check ci ny ny mt ln kim sot s&t'ng gim backlink v

 • 7/22/2019 Ebook Hc lm SEO trong 3 ngy (bn thu gn)

  64/64

  Hc lm SEO trong 3 ngy www.dongvanlanh.com

  website nu khng nu t'ng t bin ho,c gim t bin ca websitetrnh bgoogle pht.

  - Google webmasters tools:

  Ci ny th thng ti th3 hng tun google index mt ln.

  Cc hnh thc google pht:

  - Pht cnh co t tt c t kha ca trang web ca bn s b tt rtnhanh nhng trong khong 2 ho,c 3 thng bn c thln li.

  - Pht mc cao hn th trang khng cn trn cng c tm kimnhng cc trang khc vn cn. Ci ny th thng vi nhng trangweb qu . Dng tools chi hi qu.

  - Pht ton trang website khng c google index v xut hin trncng ctm kim.