eBibliotek 1800 Nyhedsbrev 2015-2 eBibliotek 1800 Nyhedsbrev 1 Om forsiden Forsiden gengiver denne gang

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of eBibliotek 1800 Nyhedsbrev 2015-2 eBibliotek 1800 Nyhedsbrev 1 Om forsiden Forsiden gengiver denne...

 • Forside

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  1

  Om forsiden

  Forsiden gengiver denne gang omslaget på Sophus Michäelis' Giovanna i en ungarsk udgave fra 1920. Michaëlis var kendt ud over det ganske Europa, og hans bøger udkom på engelsk, tysk, fransk, polsk, finsk - og sikkert mange flere, som ikke lige kan findes ved en hurtig søgning på google og abebooks - og altså ungarsk.

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  2

  Siden sidst

  eReolen og eBib.dk

  "De store forlags" bibliotekstjeneste eBib.dk blev nedlagt/fusioneret med eReolen den 1. januar. Af diverse pressemeddelelser fra eReolen i den anledning fremgik den glædelige nyhed, at bøgerne fra ebib.dk var flyttet over til eReolen, der dermed havde næsten fordoblet antallet af titler til udlån.

  Det er dog en sandhed med modifikationer. Nærværende forlags titler er ikke flyttet til eReolen, og da ingen af vore nye titler siden 1. januar 2014 (hvor vi måtte meddele eReolen, at vi ikke vedblivende kunne stille vores katalog gratis til deres rådighed) har fundet nåde for det såkaldte nationale bogvalgs øjne, heller ikke selv om vi tilbyder dem vore nye titler til den ultralave afregningspris for "småskrifter", må vi desværre konstatere, at størstedelen af vore titler ikke mere er tilgængelige for udlån - ligesom ældre litteratur og klassikere i det hele taget er sjældne fugle på eReolen. Derimod har man valgt at bruge penge på fx. Margit Sandemos uendelige serier både på dansk og engelsk og som lydbøger - vi kender ikke deres litterære kvaliteter, og vil ikke føre nogen form for udryddelseskrig mod nogen, men hvis "riget fattes penge" forekommer det os, at man prioriterer lidt mystisk - for lidt og for meget …

  Når man så samtidig noterer sig, at eReolen fx. har valgt at fokusere på Gyldendals forkortede udgave af Fr. Winkel Horns oversættelse af "De Elendige" frem for vores (eller et konkurrende forlags udgave med gammeldags retskrivning) uforkortede udgave af den samme oversættelse - begge udgaver er tilgængelige for udlån, men prøv selv en søgning på eReolen - … at Zola åbenbart er glimrende i en gammel oversættelse med opdateret retskrivning (når bare det ikke er fra dette forlag) … at de fleste af vore titler bliver afvist på eReolen samme dag, som de udkommer - så kunne man let forfalde

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  3

  til dystre konspirationsteorier om, at nogen er blevet tøsefornærmet over, at vi ikke bare vil stille resultatet af vort arbejde gratis til rådighed for det offentlige. Den slags teorier ligger os naturligvis fjernt … en anden forklaring kunne være, at vore udgaver ikke findes i trykt form, at der derfor ikke laves lektørudtalelser på dem, og at anmeldelser af rene epublikationer i dagspressen er så sjældne som vand i Sahara. Altså, man er nødt til selv at tage stilling … Dén diskussion var bl.a. oppe på Lise Vandborgs blog på Litteratursiden:

  http://www.litteratursiden.dk/blogs/lise-vandborg/20130529)

  allerede i 2013 - debatten flød dengang lidt ud i sandet - og der er da heller ikke sket en hujende f.. på dette område siden. Der laves stadig ikke lektørudtalelser på rene ebogsudgivelser. På en eller anden måde vil man svært meget gerne være med på noderne, men når det kommer til stykket, så er der ikke nogen, der gør noget, og der er ikke nogen, der sætter sig ned og skaffer sig den fornødne viden. Og det er da også langt nemmere bare at gøre, som vi altid har gjort …

  Nuvel … da vores priser jo ikke er synderlig høje i forhold til de traditionelle forlags, håber vi naturligvis ikke, at det vil afholde dig fra at følge os på vore udflugter i 1800- og det tidlige 1900-tals større og mindre klassikere, selv om "lav pris" hos boghandlerne selvfølgelig ikke er så billigt som "gratis" på bibliotekerne.

  I den forbindelse anbefaler vi meget at bruge linkene til bogrobotten.dk og bogpriser.dk på den enkelte bogs omtale på forlagets hjemmeside. Vi vil ikke anbefale nogen boghandler frem for andre, men det er som regel muligt at finde vores bøger billigere (og for den sags skyld også dyrere) end den vejledende pris, vi har angivet.

  http://www.litteratursiden.dk/blogs/lise-vandborg/20130529

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  4

  Udenlandske e-bøger til alle

  På en lidt anden kant, så stod der at læse i Netbib.dk - Nyt om bibliotekernes digitale services for, at eReolen havde indgået en aftale med det amerikanske firma Overdrive om levering af engelske titler til eReolen.

  Overdrive slog sig engang op på et konverterings-program til Microsofts hedengangne .lit ebogsformat, og var tæt på at gå under sammen med det. Firmaet fungerer i dag alene som distributør til biblioteker.

  Man vil udvælge omkring 2.500 e-bøger og 500 audio-bøger - og: "Desuden bliver der fri adgang til omkring 20.000 klassiske ebøger fra Project Gutenberg."

  OOOOkay? 20.000 titler - hvor er så de øvrige mere end 25.000 titler, Gutenberg tilbyder - gratis og frit og uden at skulle besvære sig med eReolens eller Overdrives apps? Det eneste man får, et at man kan prale af en mangedobling af bogbestanden med udenlandske titler - som er lettere tilgængelige på anden vis.

  Der er også et lille problem med Gutenberg, nemlig at hovedsitet er beliggende i USA og benytter amerikanske regler for ophavsret - bl.a. (sådan lidt firkantet sat op) at al litteratur, der er udkommet før 1923 er frit (uanset om ophavsmanden har været død i 70 år). Dette koncept er ikke kendt i europæisk ophavsret - hvilket betyder, at en hel del af titlerne på Gutenberg ikke legalt kan distribueres som eBøger i Danmark.

  Som læser kan man selvfølgelig være ligeglad - det er eReolens ansvar at sørge for at overholde lands lov og ret - men det viser endnu engang, at ophavsretslovgivningen hverken her i landet eller på verdensplan er gearet til vores internet-baserede tidsalder.

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  5

  Fakta: Netbib.dk er en hjemmeside og et nyhedsbrev, der fokuserer på de forskellige e-services fra bibliotekerne - både bøger, film og musik. Det er lidt underligt skruet sammen - som om det ikke rigtig kan finde ud af, om det mest henvender sig til biblioteker og bibliotekarer, eller til den menige bruger - men du kan jo prøve at se på det på http://netbib.dk/, hvor du også kan abonnere på deres nyhedsbrev.

  Bogtilbud: Gøngehøvdingen

  Svend Poulsen Gønge, Gøngehøvdingen, er en af vore nationale helte. Han blev kendt af hele landet, da Carit Etlar skrev romanen Gøngehøvdingen - og både den og efterfølgeren Dronningens Vagtmester var blandt de først udgivelser her på eBibliotek 1800, da vi startede for 13 år siden.

  Men hvordan var Svend Poulsen, kan vi følge ham gennem livet, og hvordan endte han i Sydsjælland? Det har forfatter, etnograf mm. Gitte Kjær forsøgt at give et bud på i bogen Svend Poulsen Gønge - i Virkeligheden, hvor hun fortæller hans historie, illustreret med samtidige stik og nyere optagelser. Vi har fået et tilbud fra

  http://netbib.dk/

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  6

  forfatteren, der stadig ligger inde med et restoplag, som vi iler med at give videre (selv om det er en papir-bog og ikke en eBog):

  Køb den direkte fra forfatteren, og betal 148.- incl. porto i stedet for normalprisen 199.-

  http://gittekjaer.wix.com/goengehoevdingen

  (Bemærk, at siden "flimrer" lidt, sådan at forstå, at den af og til er nede - i så fald vent en dags tid og prøv igen.)

  http://gittekjaer.wix.com/goengehoevdingen

 • eBibliotek 1800 Nyhedsbrev

  7

  Nye forfattere

  I dette afsnit af nyhedsbrevet finder du korte biografier af forfattere, der er blevet introduceret på forlagets hylder i den periode, det dækker. Der er i sagens natur tale om ganske indskrænkede og skematiske biografier, enten det så er, fordi kilderne er sparsomme eller måske endog det modsatte, alt for omfattende. Men vi håber, det giver anledning til, at en og anden måske vil få blod på tanden og selv gå videre med dem.

  Ud over de nedenstående har vi siden sidst også introduceret værker af Lewis Wallace og Michaïl Lermontov.

  Begges berømmelse hviler på én eneste titel, skønt de dog skrev andet - af Lewis findes også en anden bog, Den lyse Gud, som handler om Mexicos erobring, oversat til dansk af Vilhelm Møller -; og Lermontovs berømmelse i sin samtid grundede sig i lighed med Pusjkin mere på hans skuespil og digte end på Vor tids helt, som da også var noget af det sidste, han skrev før sin tidlige død i en duel med en officer, der førte sig frem i samme stil som Lermontovs roman"helt", og følgelig var udsat for forfatterens nådesløse spot.

  Mange af Lermontovs digte er sat i musik, bl.a. af Tjajkovskij, og hans skuespil Maskerade blev senere til en ballet med (pragtfuld!) musik af Aram Khatjaturian. Et russisk filmselskab, Star Media, har i 2014 produceret en smuk halvanden time lang drama- dokumentarisk film om hans liv, som kan ses - ganske legalt og uploaded af Star Media selv - på nettet, og tilmed med engelske tekster.

  Det vil dog næppe volde den interesserede læser noget besvær at finde oplysninger om disse andetsteds, som vil være langt mere omfattende, end pladsen og tiden gør det muligt her i nyhedsbrevet, og der er derfor ikke optaget nogen biografi her.

  http://www.starmediafilm.com/en/cinema_hal