Earthing System

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    240

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>SISTEM PEMBUMIAN</p> <p> Suatu sistem sambungan yang dibuat di</p> <p>antara logam dalam pemasangan elektrik dengan jisim bumi Tujuan asas untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan elektrik apabila arus bocor ke bumi berlaku. Pembumian secara am merangkumkan dua bahagian iaitu: i. Pembumian Sistem ii. Pembumian Peralatan</p> <p>1). Pembumian SistemPembumian sistem dilakukan untuk sebabsebab berikut: Mengasingkan sistem apabila berlaku kerosakan Menghadkan perbezaan potensi diantara pengalir yang tidak bertebat di sesuatu kawasan. Menghadkan berlakunya voltan berlebihan (over Voltage) dalam keadaan berbedza.</p> <p>11). Pembumian Peralatan: Pembumian peralatan dilakukan untuk satu</p> <p>sebab tertentu iaitu perlindungan kepada manusia. Apabila peralatan dibumikan, ia memberikan satu laluan yang kurang rintangan ke bumi. Kuasa elektrik akan mengalir ke bumi dan arus tidak mengalir ke badan jika tersentuh peralatan tersebut, kerana rintangan badan lebih tinggi daripada rintangan pengalir bumi.</p> <p>Jenis-jenis Sistem Pembumian TT TN-S</p> <p> TN-C TN-C-S IT</p> <p>Maksud Huruf Pertama (Pihak berkuasa bekalan) T -</p> <p>Satu atau lebih punca bejalan di bumikan. Tiada punca bekalan dipengguna di bumikan.</p> <p> I</p> <p>-</p> <p>Huruf Kedua (Pepasangan pengguna) T -</p> <p>Semua logam terdedah disambung kepada jisim umum bumi. Semua pengalir logam terdedah disambung kepengalir bumi iaitu punca bekalan pengguna.</p> <p> N -</p> <p>Huruf Ketiga &amp; Keempat (Susunan pemgalir bumi bekalan) S -</p> <p>Pengasingan pengalir neutral dan bumi. Pengalir neutral dan bumi dicantumkan.</p> <p> C -</p> <p>Sistem TN-CPengalir neutral dan bumi dicantumkan dalam satu pengalir bagi keseluruhan sistem.L1 L2 L3 N</p> <p>Punca bumi</p> <p>Pemasangan pengguna Alat perkakas Bahagian pengalir terdedah</p> <p>Punca bumi tambahan</p> <p> Pengalir neutral dan bumi disatukan dalam</p> <p>sebuah kabel dikedudukan dua bahagian iaitu: i. Bahagian pembekal ii. Bahagian pengguna Di kenali sebagai Earth Concentric System Di mana ianya boleh digunakan pada keadaan tertentu sahaja. Contoh: Penggunaan Sistem TNC Pembumian Dalam Kapal laut dimana Earthing dibuat pada kipas kapal, motor kipas ada Carban brush,slip ring.</p> <p>Sistem TN-SPengalir neutral dan perlindungan berasingan bagi keseluruhan sistem.L1 L2 L3 NPengalir Perlindungan Pemasangan pengguna Alat perkakas Bahagian pengalir terdedah</p> <p>Punca bumi</p> <p> Di gunakan keseluruhan untuk pemasangan</p> <p>kabel bawah tanah. Pembekal akan menyambung pengalir bumi dari Sub-station ke terminal bumi pengguna dan pembumian seterusnya adalah melalui pengalir perlindungan ke bingkai logam yang perlu di bumikan. Sekiranya berlaku kerosakan. Arus yang bocur akan balik melalui pengalir bumi pembekal ke eletrod bumi sub station membentuk satu litar lengkap menyebabkan alat pelindungan akan berfungsi.</p> <p>Sistem TN-C-SPengalir neutral dan bumi dicantumkan dalam satu pengalir bagi sebahagian sistem.L1 L2 L3 NCantuman Nuetral dan pp</p> <p>Punca bumi</p> <p>Pemasangan pengguna Alat perkakas Bahagian pengalir terdedah</p> <p> Adalah kombinasi antara sistem TN-C di</p> <p>bahagian punca bekalan dan sistem TN-S di bahagian pengguna. Di bahagian punca bekalan pengalir neutral dan bumi di satukan. Pada peralatan pengguna pengalir bumi dan neutral di cantumkan.</p> <p>Sistem TTSatu atau lebih punca bekalan disambung kebumi. Bahagian pengalir terdedah disambung ke bumi - penggunaL1 L2 L3</p> <p>N</p> <p>Punca bumi</p> <p>Pemasangan pengguna Alat perkakas Bahagian pengalir terdedah</p> <p> Adalah satu sistem yang dipraktikan di</p> <p>Negara kita, pengalir fasa dan neutral diambil dari pehak pembekal (TNB). Sistem pembumian pengguna dibuat secara berasingan melalui pengalir bumi ke eletrod bumi pengguna. Yang ditanam ke dalam tanah. Oleh kerana nilai rintangan bumi kadangkala tinggi pemasangan alat litar bocur ke bumi (RCCB) mestilah diadakan di dalam pemasangan.</p> <p>Sistem ITSambungan terus diantara bahagian hidup dengan bumiL1 L2 L3 NGalangan pembumian Pemasangan pengguna Alat perkakas Bahagian pengalir terdedah</p> <p> Mempunyai persamaan dengan sistem TT yang</p> <p>kita gunakan Bagi punca bekalan pembekal disambung kebumi menerusi Rintangan atau diasingkan terus dari bumi. Rintangan dipasang untuk menggelakan arus rosak masuk kepada sistem, sebab ianya sistem Voltan tinggi. Tidak boleh dipasang untuk kegunaan awam. Ia hanya dipasang pada transformer voltan tinggi di antara stesen Janakuasa dan Pencawang masuk utama.</p> <p>SISTEM SISTEM PEMBUMIANTNBSAVR (Sesalur Atas Voltan Rendah)</p> <p>PMU TNC-S ITSub Station</p> <p>MSB</p> <p>Rintangan 415V</p> <p>Underground Cable (XLPE-Armoured)</p> <p>TT</p> <p>11kV</p> <p>SSBTNSPENGGUNA ELEKTROD PENGGUNA</p> <p>Cara mengelak kebocoran arus</p> <p> Bertebat sepenuhnya Bertebat dua lapis Membumikan semua logam yang</p> <p>terdedah Mengasingkan logam agar tidak bersentuh dengan bahagian alat yang membawa arus</p> <p>Perkara yang perlu dibumikan Semua struktur logam dalam sistem pendawaian yang bukan membawa arus; Semua struktur logam yang terdedah bagi semua radas yang berkaitan dengan elektrik.</p> <p>Pengecualian</p> <p>pembumian</p> <p> Klip logam memasang kabel</p> <p> Penutup logam lampu Rantai logam gantungan lampu Peralatan lampu antik</p> <p> Logam kecil seperti skru, plat nama dll.</p> <p>Istilah-istilah Pembumian Pengalir Bumi : Diantara punca bumi pengguna</p> <p>dengan elektrod bumi. Pengalir Ikatan :Sambungan bumi kepada</p> <p>peralatan bukan elektrik. Rintangan Bumi :</p> <p>Rintangan bumi tempat</p> <p>elektrod ditanam. Impedan Litar Rosak Ke bumi: Jumlah rintangan</p> <p>yang dilalui oleh arus bocor kebumi dari punca hidup bekalan ke elektrod bumi.</p> <p> Kawasan Rintangan Bumi : Jarak kawasan bagi</p> <p>satu elektrod bumi yang berada di dalam kawalannya (minima 6 m) Rintangan Gelung Bumi : Rintangan litar yag dilalui</p> <p>oleh arus bocor kebumi bermula dari punca akhir pengalir perlindungan bumi hingga ke elektrod. Punca bumi pengguna : Punca tempat</p> <p>peyambungan semua pengalir perlindungan. Kawasan Rintangan Bumi Bertindih : Kawasan</p> <p>penanaman elektrod kedua yang berada dalam lengkaran 6 meter dari elektrod utama.</p> <p>Pengalir Perlindungan1. 2.</p> <p>3.</p> <p>Dulunya dikenali pengalir keterusan bumi (ecc); Saiz ditentukan berdasar Jad. 54F dan pengiraan (lihat contuh). Bahagian logam sistem pendawaian seperti konduit, sesalur dan salur boleh dijadikan penaglir perlidungan sekiranya mematuhi Peraturan IEE:a) Jika saiz pengalir kurang dari 6 mm2, ia</p> <p>mestilah bertebat dan sambungan mestilah kukuh. b) Pengalir pelindung tidak bertebat dilindungi dari tindakbalas kimia. c) Setiap sambungan mematuhi kekuatan mekanikal dan elektrikal.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>Konduit boleh lentur tidak boleh digunakan sebagai pengalir perlindungan. Rintangan pengalir perlindungan adalah seperti berikut:a) b)</p> <p>Bagi pengalir jenis kuprum atau aluminium tidak lebih 1. Bagi konduit, sesalur atau salur tidak melebihi 0.5.</p> <p>Sebab rintangan pengalir perlindungan tinggi: (i) Punca earth lug berkarat; (ii) Sambungan longgar; (iii) Lapisan cat (iv) Sambungungan bumi pada soket longgar (v) Sambungan antara konduit dan kotak terminal longgar.</p> <p>Jadual 54 F</p> <p>Luas keratan rentas pengalir fasa (S)</p> <p>Luas keratan rentas minimum pengalir perlindungan litar (SP)mm2 S 16 S/2</p> <p>mm2 S 16 16 &lt; S 35 S &gt; 35</p> <p>Contoh pengiraan pengalir pelindung</p> <p>Sp = I2 t k</p> <p>Sp = luas keratan rentas dalam mm2 I = Arus kerosakan yang di anggarkan t = Masa operasi alat pelindungan dalam saat k = satu faktor bergantung kepada beberapa tingginya suhu kabel yang dibenarkan selamat (Jadual 54B,54C,dan 54D)</p> <p>Contoh soalan Satu litar gelang menggunakan kabel PVC dan bersalut kupram dilindungi oleh 30A fius BS 3036, 240V. Tentukan saiz minimum</p> <p>pengalir Pelindungan (PE) sekiranya masa kendalian ialah 0.4 saat. Tentukan galangan Maksimum(Zs) di jadual 41A1, Zs bagi fius BS 3036 ialah 1.1 ohm. I = V/Zs = 240/1.1 = 218A.</p> <p>Tentukan nilai K di Jadual 54C, nilai bagi kabel PVC dengan pengalir pelindungan sebagai teras ialah 115. Tentukan saiz minimum pengalir Pelindungan litar. S = I2t /k = 2182 x 0.4 / 115 = 1.2mm2 (1.2mm2 adalah saiz minima litar pelindungan yang dikira melalui formula)</p> <p>Pengalir Bumi1. Pengalir bumi mestilah dipastikan tidak</p> <p>putus. 2. Pengalir aluminium atau aluminium pelapik kuprum tidak bleh digunakan. 3. Punca sambungan disertakan tag amaran. 4. Penentuan saiz merujuk Jad. 54 A.</p> <p>Jadual 54 ALinndungi dari kerosakan mekanikal Tidak dilindungi dari kerosakan mekanikal</p> <p>Lindungi dari karat</p> <p>Sama dengan pengalir fasa</p> <p>16 mm2 kuprum 16 mm2 salutan keluli25 mm2 kuprum 50 mm2 keluli</p> <p>Tidak dilindungi dari karat</p> <p>25 mm2 kuprum 50 mm2 keluli</p> <p>Terminal Pembumian Utama</p> <p>1.</p> <p>Terminal penyambungan mestilah mampu menyambungkan:a)</p> <p>b)c)</p> <p>Pengalir perlindungan litar Pengalir ikatan utama Pengalir pembumian berkendali (functional) jika perlu.</p> <p>2.</p> <p>Sambungan yang dibuat hendaklah kemas, kuat dan sentiasa mempunyai keterusan.</p> <p>Elektrod Bumi1.</p> <p>Jenis elektrod: a) Paip galvani 2-3 m x 40 mm dia b) Paip kuprum 2-3 m x 20mm dia c) Rod kuprum 2 3 m x 16 mm dia d) Plat 1 x 1 m e) Jalur kuprum 3cm x 0.4 cm x 100 m - Paip galvani dan Rod kupram Kedua-dua jenis ini didapati berkesan kerana mempunyai ciri-ciri berikut. </p> <p>nilai pengaliran yang tinggi rendah nilai rintangan tidak mudah berkarat tahan lasak Kedalaman (depth) elektrod yang ditanam didapati lebih berkesan daripada garispusat (diameter) elektrod.</p> <p>.</p> <p>2. Keberkesanan bergantungan kepada jenis tanah.Yang mana tanah jenis kapor, tanah liat. gravel, berbatu, berpasir,dan lain-lain boleh mempengaruhi nilai rintangan sistem pembumian. 3. Rintangan tidak terlalu tinggi kerana boleh mempengaruhi keberkesanan pemutusan RCCB</p> <p>Cara mengurangkan rintangan elektrod bumi: a) garam b) tempat lembap c) serbuk besi d) arang batu e) larutan sulfat f) tanam dua atau lebih elektrod secara selari</p> <p>Pengalir IkatanDua jenis utama dan tambahan. Pengalir aluminium atau aluminium pelapik kuprum tidak boleh digunakan. Saiz tidak kurang daripada separuh pengalir bumi. Saiz minimum ialah 6 mm2. Di sambung seberapa dekat dengan terminal bumi utama. Pengalir ikatan tambahan saiz 2.5 mm2 dengan perlindungan mekanikal atau 4 mm2 tanpa perlindungan mekanikal.</p> <p>1.2. 3. 4.</p> <p>5.</p> <p>Perlindungan Panca Perlindungan Kaedah TN-C-S : mengurangkan nilai galangan gelung</p> <p>bumi. Penggunaan : </p> <p>Kawasan atas bukit Kawasan berbatu Kawasan berpasir dan kering Kawasan kampung yang tidak ada kabel bawah tanah.</p> <p> Pematuhan syarat : Mendapat kebenaran STM Rintangan pengalir bumi tidak lebih 10 dan pengalir</p> <p>perlindungan tidak lebih 0.5 semasa ujian ac 40V , 10A dalam masa 5 minit. Digunakan pada semua kawasan Fius, pemutus litar dan suis kutub tunggal tidak boleh dipasang pada pengalir neutral.</p> <p>Cara-cara Perlindungan Arus Bocor Ke bumi Fius atau Pemutus Litar Pemutus Litar Bocor Ke bumi</p> <p>Penggunaan Fius @ Pemutus Litar Mematuhi syarat berikut untuk mendapatkan Z (galangan gelung rosak kebumi): Fius BS 3036 faktor fius lebih 1.5; arus nominal 3 kali</p> <p>ganda; Fius BS 88 faktor fius kurang 1.5; arus nominal 2.4 kali ganda; Pemutus Litar BS 3871; arus nominal 1.5 kali ganda.</p> <p>Penggunaan Pemutus Litar Bocor Ke bumi</p> <p> ELCB</p> <p> RCCB RCD EFR + MCCB</p> <p>Syarat Pemasangan Peraturan IEE I x Re 50V</p> <p> Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 1994 </p> <p>Peraturan 36 (Pelindungan terhadap arus kebocuran bumi)</p> <p>Syarat Penggunaan ELCB kendalian Arus</p> <p>Arus kendalian bila didarab dengan Impedance gelung bumi tidak lebih 50V Pepasangan Domestik arus maksima ialah 300mA dan masa kendalian(operating time) iaitu tidak lebih 40 milli saat (0.04 s) dan 5 saat peralatan tetap. Alat ini hendaklah beroperasi memutuskan litar sebelum nilai voltan pada bahagian logam yang dilindungi mencapai 50V.</p> <p> Dalam teori elektrik jisim am bumi dijadikan</p> <p>sebagai ukuran piawai 0Volt setiap terminal yang disambung sempurna ke bumi akan menjadi 0 Volt (tidak mempunyai keupayaan) ELCB (TT) IR 50 Volt</p> <p>Sensitivity - 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300mA.</p> <p>Impedance gelung bumi termasuk pengalir bumi dan letrod bumi: R = V/Ib = 240/100mA = 2400 Rintangan letrod bumi = 50V / 0.1A = 500 Arus kerosakan = 240V / 500 = 0.48A</p> <p>Contoh: I - 100mA (0.1 A) ( sensitivity ) R = V/I = 50V/0.1A 500 ( Nilai rintangan bumi)Tripping I = V/R = 50V/500 = 0.1 A (Tripping)</p> <p> I 30 mA ( sensitivity )R = V/I = 50V/0.03A 1666 (Nilai rintangan bumi) 3 Fasa</p> <p>I 300 mA ( sensitivity ) R = V/I = 50V/0.3A 166 ( nilai rintangan bumi)</p> <p>PEMASANGAN PEMBUMIAN DIPENCAWANGi) KEDUDUKAN PAIP BESI BELGALVANI i) Paip bumi yang biasa digunakan ialah paip besi bergalvani</p> <p>dan rod tembaga, ditanam di sudut bangunan pencawang dan sambungan paip-paip dibuat dengan menggunakan dawai besi bergalvani 7/10 SWG (untuk pencawang 11kV) atau dawai tembaga 0.1in2, jalinan tembaga (copper strip) Secara selari.</p> <p>ii) Jika empat batang paip bumi tidak menghasilkan rintangan bumi yang dikehendaki, iaitu 1 paip tambahan boleh ditanam lagi dan sambungan dibuat pada mana-mana sudut pencawang yang sesuai.</p> <p>iii) Jarak menanam paip-paip mestilah tidak menutupi sebahagian kawasan rintangan.</p> <p>GAMBARAJAH KEDUDUKAN PAIP BUMI DIPENCAWANGPAIP TAMBAHAN BOLEH DISAMBUNG DARI SINI</p> <p>PAIP PERTAMA</p> <p>PAIP TAMBAHAN BOLEH DISAMBUNG DARI SINI</p> <p>PAIP KEDUA</p> <p>ii) KEDUDUKAN ROD TEMBAGA a) Tanam beberapa dalam yang boleh, tetapi ingatkan bilangan bilangan batang rod yang telah ditanam di satu sudut b) Jarak bagi rod pertama ke rod kedua ialah dua kali ganda lebih panjang bagi batang rod yang telah ditanam.</p> <p>iii) CARA SAMBUNGANa) Gunakan bol loyang (brass bolit) 12.7mm x 38mm untuk membuat sambungan logam kepingan pada paip bumi. b) Gunakan crossby clip 12.7mm sambungan dawai-dawai pada logam kepingan, rujuk gambarajah no.2 c) Jalinan tembaga(copperstrip) saiz 1 x 1/8 digunakan untuk menyambung di antara bumi perkakasuis, alatubah dan papan pembahagian voltan rendah kepada pembumian utama</p> <p>d) Paip besi bergalvani yang ditanam ke bumi dengan disambung selari dengan dawai galvani di letrod bumi. menggunakan tukul besar atau monkey hammer mestilah 10 kaki dalamnya. e) Crossby clip ialah untuk menyambungkan di antara dawai galvani dengan letrod bumi dan dan juga di mana dawai tembaga dari perkakasuis iv) CARA-CARA MEMBUAT SAMBUNGAN KE BUMIa) Brazing b) Pretining c) Bol &amp; nat d) Soketing</p> <p>a) BRAZING</p> <p>Cara membuat penyambungan dengan menggunakan silver silfos. Cara ini memberi ketrguhan yang baik pada sambungan.b) PRETINING</p> <p>Dikenali bagai sweating.Untuk memberikan keterusan yang lebih baik apabila menggunakan bol dan nut. Dibuat dengan membuat satu lapisan dengan pateri di tempat penyambungan.c) BOL &amp; NAT</p> <p>Cara ini murah dan cepat untuk siap. Tetapi bol &amp; nat mesti diikat dengan kuat untuk memberikan keterusan yang baik.d) SOKETING</p> <p>Biasanya digunakan di Pencawang luar dan selaluinya menggunakan dawai besi bergalvani.</p> <p> GAMBARAJAH SAMBUNGAN DAWAI BESI BERGALVANI DENGAN</p> <p>PAIP BUMI</p>

Recommended

View more >