Click here to load reader

duben 2009 Základní škola speciální, Základní škola ... · PDF filePraktická škola nás hostila Praktická škola nás hostila Ve st ředu 25. 2. žáci Praktické školy,

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of duben 2009 Základní škola speciální, Základní...

duben 2009 Zkladn kola speciln, Zkladn kola Zkladn kola speciln, Zkladn kola Zkladn kola speciln, Zkladn kola Zkladn kola speciln, Zkladn kola praktick a Praktick kolapraktick a Praktick kolapraktick a Praktick kolapraktick a Praktick kola

ul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Most tel. 476tel. 476tel. 476tel. 476 700700700700 000000000000, www.specmo.cz, www.specmo.cz, www.specmo.cz, www.specmo.cz

Josef Jank VII.D, Miroslav ern VIII.C, Michal Novotn IX.A, Jan Bugo IX.A, Kateina Lauov 2.Pr Cenzura: I.Horkov, V.tikov

e mail : [email protected]

Dn na kole koln uniformy Oblben auta Anketa Ekologick

vchova Omalovnky Mdn trendy Nejoblbenj psi Kestn jmna Jarn oista

Luk

Tereza

HONZA

Nikola

Michal

V ter 17. bezna ns pan uitelka odvedla do koln jdelny. Vechny stoly byly zaplnni knkami . Stnu jdelny zdobily obrzky a tm vichni jsme poznali, e to jsou kresby postaviek z knek. P. u. Marie Chabrov, kter vede kovskou knihovnu na kole, nm pomohla s orientac v prohlen jednotlivch knek. Rozdlila je toti na jednotliv stoly podle toho, o em knky jsou. k se tomu pr literrn nry. My jsme pak mli monost si vechny vystaven knky prohldnout. Mn se lbili vechny a vbec by mi nevadilo je mt doma. Hlavn encyklopedie o uspodan vc a jev na na planet. Holky si hlavn prohleli knky o lsce. Potom jsme pan uitelce ekli, kter obrzek nakreslen dtmi se mm nejvce lbil. Nae tda IX. A. se shodla, e to byl obrzek hloupho Honzy .

napsal Michal Novotn, IX.A

V souasn dob je mon si v na kovsk knihovn vybrat z 2554 knih rznch nr pro vechny vkov skupiny dt a mldee. Do knihovny pravideln dochz piblin 50 k na koly, kte si nejastji pjuj encyklopedie - zejmna knihy o zvatech, dv romnky, pohdky. Nabdku jsme v poslednch letech rozili o knihy, kter nm pjuje Mstsk knihovna v Most. Rdi uvtme dal tene, knihovna je otevena kad ter od 12:35 do 13:45 hod. napsala p.u.Chabrov

SKLENK

Dvata z 5.A a B se moc t na pt koln rok, kdy zskaj pro sv pstitelsk sil alespo kousek sklenkovho pultu. Zatm se obas do sklenku zajdou podvat a tak trochu pracovat. Letos si dvky zaszely vlastnorun vypstovan pokojov kvtiny a dnes si pily naplnit zeminou paprov trubiky pro sv semnka .Sazenice, kter ve td vypstuj, zasad i s trubikami na zhonek na koln zahrad. napsala p.u.Hurtov Ve tvrtek 19.bezna jeli devci do Komoan. A jak byly jejich dojmy? Dostali jsme na hlavu bezpenostn plby a li jsme si projt cel provoz. Zaujaly m tam ty vky. Pak se mi lbily ty velk genertory na vodu a taky se mi lbily ty istiky. Bylo to tam hrozn velik a to se mi hodn lbilo. Pak jet ty hasiky, co tam mli. Maj tam komn, kter m 135m. Stli jsme ve vce 31m, byl moc pkn vhled na Most, Chomutov a Litvnov. Zaujalo m, e tam vyrbli pru a pak z pry elektrick proud. Vevnit bylo teplo, ale venku byla zima. Jet jsem zjistil, e tepl voda jde jenom do Litvnova a do Mostu. Pak m zaujalo, jak nm vechno ukzali na potach. napsali ci IX.B

Praktick kola ns hostilaPraktick kola ns hostilaPraktick kola ns hostilaPraktick kola ns hostila Ve stedu 25. 2. ci Praktick koly, p. u. Horkov a p. u. Fesslov pichystali pomaznky a salty ze zdravch potravin. Nazdobili krsn stoly a vichni ci ZP pili ochutnat zdrav dobroty. Tato akce mla velk spch, ci si na jdle pochutnali. Na ppravu t salt, ty pomaznek a ovesnch placiek jsme nakoupili: po 3kg jablka, banny, pomerane, mandarinky, hroznov vno, kiwi, 2kg oky, 2kg fazol, 2kg ovesnch vloek, 2kg rajat, 1kg zelench paprik, 2kg mrkve, 0,5kg citrn, 2kg celeru, 1kg kenu, 0,3kg esneku, 1,4kg pomaznkovho msla, 2,4kg blho jogurtu, 0,8kg Luiny, 1,75kg tvarohu, 2kg unky, 0,4kg kokosu, 0,5kg rozinek, 0,5kg vlaskch oech, 1kg hladk mouky, 1kg cukru, 4prky do peiva, 1 kysel okurky, 100 krabch tyinek, 1 plnotunou hoici, 4hrsti petrelky a 2hrsti kopru. Na jednohubky jsme nakrjeli 4 bochnky chleba a 100 rohlk. napsala p.u.Horkov

Tda 2.A DKUJE Dkujeme pan editelce, pan uitelce Horkov, pan uitelce Fesslov a km z 1. a 2.Pr za krsn pichystan stl pln dobrot ze zdrav vivy. Moc jsme si pochutnali na jednohubkch s pomaznkami a na saltech. Nejvce nm chutnal okov salt a mrkvov pomaznka. Podvejte, jak nm chutnalo! ci 2.A a Mgr.Jana Hofferov

P.u. Hakov se ji lta star o koln zahradu i sklenk. Zeptali jsme tedy t nejzkuenj: 1. Se ktermi tdami jste letos zahjila v rmci pracovnch innost jarn prce na zahrad? S hrbmi u pobhaj po trvnku hoi z 5.-7.td. 2. Co je na jae poteba udlat? Upravit zhony, cesty, vyhrabat sad, z trvy mech a list, osthat trvalky ( chryzantmy a astry), vytrhat plevel, uklidit naovnu, pipravit kelmky a truhlky na sazenice a posbrat nepodek. Ve sklenku pedpstovat zeleninu a letniky a hlavn ve si chodit zalvat! 3. Jak kytiky prvn vykvtaj? Jsou to krokusy, snenky, podlky, emeice, bledule a ladoky. 4. Mme na zahrad njakou zvltn nebo vzcnou rostlinu? Na zahrad jsou bylinky a vechny druhy strom krom jedliky. Ve sklenku pstujeme vzcn citrusy, bannovnk, orchideje, jakobna, paronatku, kvovnk a fkovnk. 5. Kte hoi jsou pracovit a ikovn? ikovn a pracovit jsou vichni, ale opravdu ln je Patrik Balog ze VII.C

Po zim mme oslaben organismus, vyslen, chyb nm vitamny. Ple trpla vlivem poas, jsme vce nchyln k nemocem a proto je na ase dt naemu tlu vitamnovou bombu. Vborn se k tomu hod erstv zeleninov a ovocn vy. Taky voln rostouc rostliny nm mohou dodat chybjc cenn vitamny, zbavit ns navy a zpestit jdelnek.

KOPIVA DVOUDOM Psoben kopivy je irok a je pokldno za mimodn. M pzniv vliv na tvorbu krvinek, potlauje sklerzu, povzbuzuje srden innost,zmruje projevy cukrovky, psob proti virm( zejmna chipkovm), prjmu, astmatu, revmatismu, loutence a m inek moopudn. Zastavuje krvcen ( z nosu, silnou menstruaci). Podporuje hojen ran. Koen se pouv zevn proti vypadan vlas, sam kvty zvyuj plodnost mu. Podv se jako aj. erstv va slou ke kloktn nebo potran ran. KOPIVK Pipravme bnm zpsobem bramborkov tsto a pidme nkolik hrst spaench kopiv a upeeme. PENT Nasbrme 2 taky kopiv, spame listy, podusme na msle, pidme sl a esnek, zahustme vejcem.

SMETANKA LKASMETANKA LKASMETANKA LKASMETANKA LKASKSKSKSK (pampelika) je dal rostlina, kter nm na jae pome harmonizovat unaven a zaten metabolismus. Listy obsahuj vitamn C, skupinu vitamnu B a provitamn A. Koen obsahuje inulin, ltku podobnou krobu, kter je vhodn pro diabetiky. Z mladch list pipravme salty a adu dalch chutn jdel. Listy jsou trochu hok, proto se doporuuje je pouvat ve smsi. Hokost se sice d odstranit vyluhovnm list ve vod, tm se ovem zase pipravme o adu cennch ltek. Salty

1.Pampeliky, hlvkov salt, paitka, pep jogurt. 2.Miska list pampeliky, 3 rajata, 2 erven cibule, bazalka, petrelka, vinn ocet , olej, pep, sl. 3. Tal pampeliky, hrst mladch list ovku, 2 listy hlvkovho saltu, svazek zelench cibulek s nat, sojov omka, cibule,olej, ocet, cukr, sl, pep. 4.Misku smsi jarnch rostlin zalijeme nsledujc sms: do slunenicovho oleje zamchme francouzskou hoici. Rozmchme loutek, sl a pep. edme vinnm octem. 5. Misku pampelikovch lstk natrhme nadrobno, zalijeme majonzou nebo jogurtem, vmchme vu z citron a cukr.

sedmikrska chudobka pat tak mezi jarn suroviny, obsahuje vitamn C, minerln ltky, organick kyseliny, a dal inn ltky. Jako liv rostlina i v kuchyni se pouvaj voln rostouc sedmikrsky. Sedmikrskov omeleta Pipravme obvyklm zpsobem omeletov tsto, nalijeme na pnev a posypeme strouhanm srem. Tsn ped ztuhnutm posypeme nasekanmi lsky sedmikrsky. Neobracme, pehneme na pl. Dal tipy Pidme sedmikrsku do bramborovho saltu, do ndivky, sypeme kvty na chleba s mslem, do pomaznek, do karbantk, do bramborov kae, do mchanch vajek, do rizota, do tstovin no prost kam ns napadne. Kvty meme zdobit dokonce i sladk pokrmy jako pudink (formiku vyskldme kvty, zalijeme pudinkem a vyklopme), krupin kae, kompot, upeen kol, meme je vmchat do citrnov polevy na kol a leckde jinam. zpracovali Honza, Pepa a Ka

vy, hlavn ty, z erstvho ovoce jsou chutn, sv a navc se pyn vysokm obsahem vitamnu, minerl, enzym a jinch potebnch ltek. Okamit vs dobj energi, pomou vm udret tlo v harmonii a rovnovze, detoxikuj organizmus a vborn vs osv. Doporuuje se s jejich pitm to nepehnt. Bohat vm posta, kdy vypijete 2 dcl ovocn vy denn. Stdejte jednotliv ovocn druhy, napklad z grepfruitu nebo z pomeran je kysel, oslate j medem. Chuov i zrakov buky si pomknou, kdy dochutme ovocn vy mtou, medukou, kousky erstvho ovoce a ve dobe promchte s kostkami ledu.

erstv zeleninov vy erstv vy ze zeleniny vynikaj pedevm vysokm obsahem vitamn, minerl, ivch enzym a dalch biologicky vznamnch ltek.

Zeleninov vy mohou bt vhodnm doplkem vivy u oslabench lid, u dt, u pacient, po operaci, u sportovc. Mohou bt tak soust jd

Search related