Dowland Lute

 • View
  150

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The Total Classical Guitar Method

Text of Dowland Lute

 • ?
 • )ROJHU'RZODQGPDQXVFULSW

  5

  +8JJ@ED

 • 10

  15

  5

  /NFC

 • 5

  /NFC

 • 35

  40

  5

  !I8>D

 • 10

  15

  20

  25

  30

  Folger Dowland manuscript - p.6 of 73.

 • 40

  ~

  ~ ~ ~

  ~ ~50

  ~ ~

  ~ ~

  ~

  ~

  ~

  ~

  ~

  ~

  55

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~

  ~ ~

  ~

  ~ ~

  ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~60

  ~

  ~

  ~

  ~

  ~

  ~ ~

  ~

  ~

  65

  Folger Dowland manuscript - p.7 of 73.

 • 5

  /?IFLE;

  10

  5

  10

  +8LCJN?8I==FCCFN@E>=I8>D8CC@8I;

  15

  Folger Dowland manuscript - p.8 of 73.

 • 5

  FI8EKF

  10

  /?

 • 5

  15

  *

  Folger Dowland manuscript - p.10 of 73.

 • 5

  "I@

 • 2@EK

 • 5

  FI8EKF

  10

  9

  5

  /?

 • 10

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  Folger Dowland manuscript - p.14 of 73.

 • 55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  Folger Dowland manuscript - p.15 of 73.

 • 90

  ,L

 • 5

  /?

 • 65

  70

  75

  85

  90

  95

  Folger Dowland manuscript - p.18 of 73.

 • 5

  5FL:??@JD8I:?

  10

  25

  9

  Folger Dowland manuscript - p.19 of 73.

 • 5

  )

 • 30

  35

  40

  45

  Folger Dowland manuscript - p.21 of 73.

 • 5

  /?

 • 45

  5

  'FI;2@CCFL>?9PJN

 • 35

  40

  45

  1FCK

  Folger Dowland manuscript - p.24 of 73.

 • 5

  !C8KKG8M@E%F?E%F?EJFE

  15

  20

  Folger Dowland manuscript - p.25 of 73.

 • 35

  40

  45

  5

  &@E>F=

 • 15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  Folger Dowland manuscript - p.27 of 73.

 • 60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  Folger Dowland manuscript - p.28 of 73.

 • 5

  /?

 • 5

  '

 • 30

  35

  40

  Folger Dowland manuscript - p.31 of 73.

 • 45

  5

  !IF>>8CC@8I;%F?EFNC8E;

  10

  15

  20

  Folger Dowland manuscript - p.32 of 73.

 • ~

  30

  40

  45

  55

  60

  Folger Dowland manuscript - p.33 of 73.

 • 5

  (FEJ@

 • 30

  5

  .D@K?J8CD8PE

 • 20

  25

  30

  35

  Folger Dowland manuscript - p.36 of 73.

 • 45

  ~

  55

  ~

  ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~ ~

  ~

  ~

  ~

  ~

  Folger Dowland manuscript - p.37 of 73.

 • 5

  !I

 • 10

  20

  Folger Dowland manuscript - p.39 of 73.

 • 25

  35

  Folger Dowland manuscript - p.40 of 73.

 • 40

  Folger Dowland manuscript - p.41 of 73.

 • 5

  (8CC.PD

 • 35

  5

  8EJ?

 • 20

  30

  35

  40

  45

  Folger Dowland manuscript - p.44 of 73.

 • 5

  -F9@E@JKFK?

 • 45

  5

  "F=IFDDPN@E;FN

  10

  15

  20

  Folger Dowland manuscript - p.46 of 73.

 • 40

  9

  Folger Dowland manuscript - p.47 of 73.

 • 5

  .?8IGG8M@E-@:?8I;CC@JFE

  Folger Dowland manuscript - p.48 of 73.

 • 30

  35

  40

  Folger Dowland manuscript - p.49 of 73.

 • 45

  60

  Folger Dowland manuscript - p.50 of 73.

 • 5

  '8:?I@D8

 • 40

  45

  50

  55

  Folger Dowland manuscript - p.52 of 73.

 • 70

  75

  85

  90

  95

  Folger Dowland manuscript - p.53 of 73.

 • 5

  %F?EJFEJ"8CCP8I;-F9

 • 40

  45

  5

  8KKCDDD

 • 1FCKDDK?

 • %8D@D

 • *

  10

  *

  EFEPDFLJG@

 • 15

  Folger Dowland manuscript - p.72 of 73.

 • )ROJHU'RZODQGPDQXVFULSW

  Table of Contents)ROJHU'RZODQGPDQXVFULSW

  Table of Contents3DVVLQPHVHUVSDYLQS3DVVLQPHVHUVJDLOODUGS7ZROHVVRQVIRUOXWHV/XWH7ZROHVVRQVIRUOXWHV/XWH:LOVRQV:LOGHS)UDJPHQWS7KH+RQVRN7UHEOH-RKQ-RK7KH+RQVRNJURXQGS3DXOVZKDUIIROORZLQJIUDJPHQ&RUDQWRS7KHSDUOHPHQWS*ULHQ6OLYLV7UHEOHS*ULHQ6OLYLV*URXQGS0\/RUGRI2[IRUGV*DOLDUG:LQWHU-RPS-RKQ'RZODQG'RXODQGV5RXQG%DWWOH*DOOLD&RUDQWR""S7KH4XHHQHV7UHEOH-RKQ-R4XHHQV7UHEOH*URXQGS8QWLWOHG$WR\"S7KHYRLFHS=RXFKKLVPDUFKS1HZPDQV3DYDQS7KHFREEOHUS/RUG:LOORXJKE\VZHOFRPHKR9ROWS)ODWWSDYLQ-RKQ-RKQVRQS.LQJRI'HQPDUNV%DWWOH*DOOL7KH/DG\/DLWRQVDOPDLQ-RK/HYHFKDSDYLQ-RKQ-RKQVR

  )URJJDOOLDUG-RKQ'RZODQGS0RQVLHXUVDOPD\QH-RKQ'RZODQGS6PLWKVDOPD\QH-RKQ'RZODQGS)UHQFKFRUDQWRS'HOLJKW3DYLQ-RKQ-RKQVRQS0DOO6\PHVS&DQVKHH[FXVH-RKQ'RZODQGS5RELQLVWRWKH*UHHQZRRGJRQQS*RIURPP\ZLQGRZS6KDUSSDYLQ5LFKDUG$OOLVRQS/DFKULPDH-RKQ'RZODQGS-RKQVRQV*DOO\DUG5REHUW-RKQVRQ%DWWOHS&RUDQWRS/DG\+XQVGRQDOOPDQGH-RKQ'RZOD:KDWLIDGD\S/DG\&OLIWRQVDOPD\Q-RKQ'RZODQG&RUDQWRS&RUDQWRS&RUDQWRS&RUDQWRS)UDJPHQWIUS)UDJPHQWIUS)UDJPHQWIS9ROWH"IUDJPHQWS)UDJPHQWIROORZLQJWKHYROWH"S-DPLHLVORVWKLVGLJHUS)UDJPHQWVWXG\IRUQGOXWHIRU-DPLH:KDWLIDGD\RUDQLJKWS$QRQ\PRXVSLHFHS)UDJPHQWIS