Dorpsketting 2124

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weekblad De Dorpsketting nr. 2124

Text of Dorpsketting 2124

 • Zomertijd-Ketting

  Weekblad De Dorpsketting

  Datum: 19 maart 2012 Oplage: 1060

  In deze Dorpsketting:

  Parochieberichten 2

  Rouwkaart 4

  Dankbetuiging 5

  Die goeie ouwe tijd 6

  Emmaus 9

  Genesis 9

  Toerclub 10

  Vrouw actief 13

  Fanfare 15

  Blesruiters 16

  Activiteitenkalender 17

  Lets play darts 19 Toneel 21

  Sport 22

  IJsclub 26

  Dorpshuis 30

  Summerland 37

  Ingezonden brief 39

  Beestenboel 41

  ID College 43

  Redactie en druk: Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Nieten en vouwen: Loes, Wilma en Ria Redactieadres: Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Kopy inleveren: maandag vr 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur E-mail: redactie@dorpsketting.nl Web-site www.stompwijk.nl Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Bezorging: Door vrijwilligers Gratis publicaties: Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc. Tarieven: 5,00 1/8p 10,00 p, 20,00 p, 30,00 p, 40,- 1/1pagina Eenmalige adv.: Tekst+geld uitsluitend contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Politie: Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

  Spreuk van de week:

  Een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt.

  - Baer, Arthur (1886/1969) - Amerikaans humorist

  Nummer: 2124

  Speelt de klucht: GOEDE BUREN Vrijdag 23 maart om 13.30 u. en 20.00 u.

  Zaterdag 24 maart om 20.00 u. Zondag 25 maart om 13.30 u.

  Er zijn nog kaarten te koop bij: Bloemsierkunst De Passie en

  Andreas Haarstudio

 • - 2 -

  Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

  Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid:

  Pastorie Dr. van Noortstraat 88

  2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

  Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat

  Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. Wegens omstandigheden is het secretariaat woensdagmorgen gesloten. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

  Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

  Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

  Overleden Catharina Adriana Maria Olsthoorn in de leeftijd van 92 jaar Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie

  Donderdag 22 mrt. 19.00 uur gebedsviering, voorbereiding op Pasen Voorganger Mw. Marianne Turk 20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatgroep.

  Zaterdag 24 mrt. 19.00 uur geen viering

  Zondag 25 mrt. 11.00 uur 5e zondag van de vasten, woord en communieviering met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk.

  Misintenties Zondag 25 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cor Bolleboom Zoetendaal Jaargetijde, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos -de Vrede, Jos Janson, Toos v. Boheemen Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt, Maartje Tuit- Noorlander, Leen v. Bo-heemen, Sjaak en Anja v. Santen Koot, Jannie Suytenv. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groene-weg v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk v. San-ten, Riet Oliehoek -de Haas.

 • - 3 - Kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars

  Zaterdag 24 mrt. 19.00 uur John O. geen geen Zondag 25 mrt. 11.00 uur John O. Jan v. Rijn Ramon v. S Annika Luk

  Mededeling van uit het secretariaat

  Vastenactie 2012 Deze week komt u de vastenzakjes in de Dorpsket-ting tegen, ook dit jaar komt de opbrengst geheel

  ten goede aan de verdere bouw van de school in

  Ghana. Deze school voorziet de plaatselijke bevol-king de mogelijkheid om de kinderen een opleiding te geven zodat zij in hun eigen levens voorziening kunnen voorzien. De zakjes worden in de loop van

  de komende weken voor Pasen door de wijkcontact-personen weer opgehaald, wij houden u op de hoogte over het verloop van deze actie. Wij rekenen op u, zodat wij deze kinderen een betere toekomst

  kunnen geven. MOV stompwijk

  Viering ter voorbereiding op Pasen Donderdag 22 maart is er om 19:00 uur een gebedsviering ter voorbereiding

  op Pasen. Wat ons in deze viering bezig zal houden is ons verlangen om God en elkaar recht in de ogen te kunnen kijken. Er gaat wel eens wat mis in ons leven. Fouten maken we allemaal. Daar zijn we mensen voor.

  Maar het is goed om zo nu en dan eens na te denken over die fouten en er vergeving voor te vragen. Een soort grote schoonmaak van ons hart en onze ziel zodat we daarna weer fris verder kunnen. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie. U bent van harte welkom.

  Marianne Turk

  Openingstijden: Donderdagavond 19.00 21.00 u Zaterdag 11.00 14.00 u Gooi uw bruikbare spullen niet weg maar breng ze naar kringloopwinkel De Stal tijdens de openingstijden. Juist in tijden dat mensen het financieel

  zwaar hebben is een aanbod van gebruikte spullen nodig. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit lig in De Stal of vraag er naar wanneer u n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A

  Tel bereikbaar 06-23525700 Voor meer info www.kringloopdestal.nl De nieuwe DVD Dorp tussen steden is te zien in De Stal en bij ons te koop voor 20 euro, ook de oude DVD waar alle oude nostalgie vanuit ons dorp te bewonderen is deze kost 5,00.

 • Kom palmstokken maken bij de hobbyclub! Dinsdagavond 27 maart tussen 18.30 uur en 19.45 uur zijn bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis) alle kinderen uit Stompwijk en omgeving welkom om een PALMPASENSTOK te

  maken. Wij hebben stokken en papier om de palmpasenstok te versie-ren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat

  snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles zijn 1,00. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor

  op de Palmpasenstok besteld.

  Het BROODHAANTJE kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 1 april tussen 10.35 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de gezinsviering van

  Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze gezinsviering mag je de Palmpa-senstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje

  kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van paro-chianen (bij de Hobbyclub op dinsdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of

  diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets. Groetjes en hopelijk tot ziens, de Hobbyclubleiding en de werkgroep gezinsviering

 • - 6 - Die goeie ouwe tijd.. Kees van Boheemen, van boerderij Akkerlust aan de Stompwijkseweg 57, weet er alles van. In februari is hij 90 jaar geworden. Maar hij weet de herinneringen boven te halen alsof het

  gisteren was. Als derde generatie van Bo-heemen kwam hij op de boerderij. Als kleine jongen was hij al liever thuis bezig dan op

  school. Hij had al vroeg een paar eigen kip-pen, konijnen en eenden. Dat bracht soms leuk geld op. Iedere dinsdag was er eierveiling

  in het Blesse Paard. En daar werd ook het kleinvee verhandeld. Naar school ging hij altijd lopend. Pas toen hij een jaar of 13 was en in de 6e of 7e klas zat, kwam er een fiets. Dan kon hij sneller naar huis om te helpen melken

  Sport en werk Hij kijkt niet vreemd meer op als nu een dochter naar huis komt op de racefiets. Maar

  toen werd er niet aan sport gedaan. Echter na veel vragen mochten ze toch een paar pa-len in de grond slaan om te kunnen voetbal-

  len. Leren zwemmen deden ze stiekem in de slootjes in de polder. En in het cunet; gegra-ven voor de rijksweg A4. Waar half Stompwijk leerde zwemmen. Op zijn 14e van school en

  thuis aan het werk. Koeien melken met de hand. Er kwam nog wel een land-bouw avondcursus bij meester Boogmans achteraan.

  Oorlog Toen hij 18 jaar was brak de oorlog uit. Daarvan herinnert hij zich vooral en-kele razzias. Samen met een onderduiker en een broer verstopte hij zich. En ontkwam zo aan een tewerkstelling in Duitsland. Thuis werd ook een paar bunder grasland omgeploegd om aardappelen en dergelijke te verbouwen. Zo werd er geen honger geleden en viel er ook voor mensen uit de stad altijd wel iets te halen.

  Een oude rekening van de smid uit 1940 vermeld: 2 ijzers voor een paard vastgelegen: 0,40 Kom daar nu eens om! Toen de oorlog was afgelo-pen werd er gefeest en gedanst op de Knipbrug. Er was niet aan drank te

  komen, maar Kees had een fles jene-ver verstopt en die ging daar helemaal leeg. Ook toen zei men al: s avonds een vent, dan ook s morgens een vent. Maar dat viel niet helemaal mee...

 • - 7 - Vrijgezel

  Haast om een vrouw te zoeken had hij niet. Hij had een leuke vriendenclub om mee uit te gaan. Een keer gingen ze een rondje vliegen boven Schiphol. En zelfs gingen ze al op vakantie naar Valkenburg. Zijn vader, Piet van Bo-heemen, vond al die uitspattingen niet zo nodig. Waar is dat nou goed voor? Dat heb ik toch ook nooit gedaan. zei hij dan. Hij had geno