Click here to load reader

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞ · PDF file Boyut Küçültme 1; 4%. Dosyalama Süreci Amaç İhtiyaç duyulan kayıtlara, ihtiyaç duyulduğu anda, hızla ulaşabilmek Arama çabasını

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞ · PDF file Boyut Küçültme 1; 4%....

 • DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM

  Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi

  13.06.2015

 • Bilgiyi kaydetme,

  Kayıtların toplanması ve

  düzenlenmesi eylemidir.

  Dokümantasyon

 • Neden Kayıt Tutarız

  Yasal çatışmalarda

  hastayı ve hekimi korur

  Ekonomik yararları vardır.

  Yasal zorunluluktur

  Karar vermede yönetimine destek olur

   Risk yönetimi sağlar

  Hasta bakım sürekliliğinde iletişim aracıdır

   İstatistiki veri sağlar

   Veri paylaşımı sağlar

   Kalite iyileştirme aracıdır

 • Dokümantasyon Süreci

  DOKÜMANTASYON İhtiyaç ve yöntemin

  tespiti

  Bilgiyi kaydetme/ hazır bilgiyi

  toplama

  Uygun ortamda saklama

  Erişilebilir kılmak üzere düzenleme

  Bilgiye ihtiyacı olanların

  kullanımına sunma

 • Nasıl Bir Doküman Yapısı

   Sistemin doğru uygulanmasına katkı sağlayacak şekilde YALIN olarak tanımlanmalı

   Dokümantasyonun oluşturulması kendi içerisinde başlı başlına bir amaç değil, DEĞER de katan bir faaliyet olmalıdır.

  23.6.2015

 • Hasta için doğru ve yeterli sonuç yaratan sağlık hizmeti

   İlk seferde doğru

  Uygun yer ve zamanda

  Ödenebilir bedelde

  Değer katan

  Değer

  katmayan ama gerekli

  Değer katmayan

  ve kaçınılabilir

  FAALİYET

  Sağlıkta Değer Katan Faaliyet

  Güçlendir

  Azalt

  Yok Et

 • Yalın Yaklaşımla Hedefimiz

  Tüm iş süreçlerinde,

  JCI, KYS, SHKS ve yasalar çerçevesinde sahadaki uygulamaları ve dokümantasyon sürecinin tüm faaliyetleri yalınlaştırarak;

  hizmet sunum sürecine değer katmak

  ve sürekli kılmak

 • Yasal Düzenlemeler

  Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları

  (SHKS)

  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

  (KYS)

  Joint Comission International

  (JCI)

  Dokümantasyon Şartları

 • Dokümantasyonda Yalın Yaklaşım Odakları

  Değer

  Standart İş Süreçleri

  Hatasızlaştırma

  Akış Şeması

  Prosedür

  Talimat

  Form

 • Oluşturulmakta olan doküman

  • Bir bütünün parçası ise

  • Hedef bilgiye odaklanıyorsa

  • Basit, anlaşılır ve yeterli ise

  • Gereksiz tekrar yoksa

  • Kaydetme süresinde israfa yol açmıyorsa

  • Dijital ortama uyarlanabiliyorsa

  • Saklanabilir ve ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir ise

  • Güncellemeye elverişli ise

  hizmet sunum sürecine DEĞER katar.

  Doküman Oluşturma Sürecinde Değer

 • Bir faaliyeti doğru sonuç ve en yüksek kaliteyle, güvenli şekilde tamamlamanın mevcut en iyi yolu olduğunu belgeleyen bir yalın tekniğidir

   Belgeler işi yapanlar tarafından yazılır

  İşlerin yapılma şeklinin yeniden yazılması zorunludur

  Yalın Yaklaşım

  Standartlaştırılmış İş

 • Doküman Yapısında Standartlaştırma

  1. DOKÜMAN ADI 2. DOKÜMAN NO 3. YÜRÜRLÜK TARİHİ 4. REVİZYON DURUMU 5. SAYFA NO 6. ONAY 7.İÇERİK:  Amaç  Kapsam  Sorumluluk  Tanım  İlgili Dokümanlar  Uygulama

  23.6.2015

 • Yalın Yaklaşım Hatasızlaştırma

  POKA – YOKE POKA dikkatsizlik, dalgınlık YOKE elimine edilmesi

  İnsan faktöründen kaynaklanan durumlara karşı çeşitli, hata yapmayı önleyici ve yardımcı araç ve stratejileri kullanarak daha fazla kontrol elemanına gerek duymadan, sıfır hatalı üretimi amaçlar.

  23.6.2015

  Hataları önlemek için

  sistemler

  süreçler

  donanımlar tasarlama

  mevcut olanları değiştirme uygulaması

 • Dokümantasyonda Hatasızlaştırma

  Örnek

   Panik değer bildiriminde renkli uyarı

   Kayıtlarda zorunluk ikonu

   Kontrollü doküman yapısı

   Güvenlik kontrol listeleri

   Risk değerlendirme-uyarı simgeleri

   Ramak kala bildirim

  23.6.2015

 • Hatasızlaş- tırılmış

  Hizmet Sunumunda

  Değer Yaratan

  Standart- laştırılmış

  Nasıl Bir Doküman Yapısı

  ZorunluDeğer yaratmayan

  ancak zorunlu

  Yalın Dokümantasyon

 • İş akış sürecimizde dokümantasyon kaynaklı israfa

  israfa sebep olan uygulamalar nelerdir ?

  *Zaman kaybına neden olanlar

  *Süreçte aksama ve kesintiye

  neden olanlar

  *Mali kayba neden olanlar

  Beyin Fırtınası Çalışması-1

 • Beyin Fırtınası Çalışması-2

  • Form doldurmak

  • Fiziki dosya hazırlığı

  • Dosya işi fazlalığı nedeniyle hastaya yeterli zaman ayıramama

  • Dosyalarda ciddi kağıt israfı

  • Kayıtlarda kağıt israfı

  GEMBA

  23.6.2015

  Alanlar ekip üyeleri ile ziyaret edilerek ilgili çalışanlarla birlikte dokümantasyon ilişkili israf kalemleri tespit edildi.

 • Yalınlaştırma Sürecinde Olası Hatalar

  İsrafı yok etmeye odaklanmak ancak akışı dikkate almamak

  İsrafın kök sebebine inmeden israfı ortadan kaldırmaya çalışmak

 • Uygulamalar

  23.6.2015

  İlişkili kayıtlarda tekrar eden bilgi

  Gereksiz bilgi

  Form yapısı

  Sayfa boyutu küçültme Sayfa sayısı azaltma Form birleştirme

  Bankolarda ilgisiz formlar

  Stok miktarının fazla olması

  Fiziki dosya hazırlığında iş gücü israfı

  Fiziki dosyanın hazır gelmesi Sadece kata özgü form bulundurma

  Cihaz kaynaklı uygunsuz fotokopi

  Gereksiz çıktı alınması (tetkik)

  Resmi gelen evrak dağıtımında iş gücü ve kağıt israfı

  İntranet çıktısı

  HBYS kaydı ve kontrolü

  Evrakların taranarak e-posta ile dağıtımı

 • Genel Onam Formu’nun Boyutunun Küçültülmesi

  23.6.2015

  2014 YILI ÖNLENEN MALİYET 707 TL

  A5 A4

 • Güvenli Cerrahi ve Güvenli Anestezi Kontrol Formunun Birleştirilmesi

  23.6.2015

  2014 YILI ÖNLENEN MALİYET 508 TL

 • Derlenme Kaydının HBYS üzerinden yapılması

  MATBU

  23.6.2015

  2014 YILI ÖNLENEN MALİYET 508 TL

  HBYS

 • Dokümanlarda Gerçekleştirilen Değişiklikler

  HBYS kaydı 9; 34%

  İptal; 8; 31%

  İntranet Çıktısı; 4; 15%

  Defter Kaydı 2; 8%

  Sayfa Sayısı Azaltma

  2; 8%

  Boyut Küçültme 1; 4%

 • Dosyalama Süreci

  Amaç

  İhtiyaç duyulan kayıtlara, ihtiyaç duyulduğu anda,

  hızla ulaşabilmek

  Arama çabasını minimize etmek

  Eksikliği fark etmek

 • Hasta Dosyası Süreci 1

  • YATAN HASTA DOSYASI SÜRECİ

  Dosyaların standart içerikte hazırlanması

   İlgisiz formların alandan alınması

   Seperatör tanımlamasının yapılması

  Yatış öncesi tek elden hazırlanması

  Taburculuk sonrası arşiv dosyasına aktarılması

  2013 YILI DOSYALAMADA ÖNLENEN MALİYET 6935 TL + Arşiv alanı

 • DÖFİ

  1. AŞAMA

  İsteğin Bildirimi

  2. AŞAMA

  Yönlendirme

  3. AŞAMA Planlama ve

  Gerçekleştirme

  4.AŞAMA

  Kontrol ve Kapatma

  Düzeltici-Önleyici Faaliyet İsteği DÖFİ Süreci

 • HBYS DÖFİ Kaydı

  118

  276

  326 332

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Yıllara Göre DÖFİ Sayısı

 • DÖFİ’ de Yalın Yaklaşım Kazanımı

  • DÖFİ kaydının elektronik ortamda yapılması ile 4208 gereksiz hareket ve iş gücü kaybı önlenmiş

  • 1052 adet A4 kağıdı korunmuş

  • Fiziki dosyalama işlevi ve arşiv alanı kazanılmıştır

 • Gelen Evrak Dağıtımı 1

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  190

  582

  229 279

  301

  369

  257 281

  250

  419

  473

  234

  99

  160

  93 121

  142 158 114 106 101

  126 159

  72

  Gelen Resmi Evrak Sayısı ve Dağıtımı Yapılan Kişi Sayısı

  Sayfa Sayısı Kişi Sayısı

  Sa yf

  a Sa

  yı sı

 • Gelen Evrak Dağıtımı 2

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Haz.13

  Tem.13

  Ağu.13

  Eyl.13

  Eki.13

  Kas.13

  Ara.13

  Oca.14

  Şub.14

  Mar.14

  Nis.14

  May.14 Resmi Evrak Sayıları Dağıtımı ve Çoğaltımı

  gelen evrak

  Kişi Sayısı

Search related