29
Olanda

Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentare generala Olanda cu imagini si text

Citation preview

Page 1: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Olanda

Page 2: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Pozitia Olandei in Europa

Page 3: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

CapitalaCapitala AmsterdamAmsterdam

Limba oficialaLimba oficiala NeerlandezaNeerlandeza

Sistem politicSistem politic Monarhie Monarhie constitutionalaconstitutionala

SuprafataSuprafata 41.526 km² 41.526 km²

Apa(%)Apa(%) 18,41%18,41%

PopulatiePopulatie 16.135.992loc16.135.992loc

DensitateDensitate 321loc./km² 321loc./km²

Moneda Moneda EuroEuro

Page 4: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

• Olanda este membru fondator al Uniunii Olanda este membru fondator al Uniunii Europene.Europene.

• Deasemenea Olanda face parte din Deasemenea Olanda face parte din Benelux.Benelux.

Page 5: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

ReliefulRelieful OlandeiOlandei esteeste constituitconstituit inin intregimeintregime dintr-odintr-o campiecampie foartefoarte joasa. joasa. De altfel,numele De altfel,numele oficial al tarii este oficial al tarii este Nederland,adica Nederland,adica Tara de Jos.Tara de Jos.

Page 6: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Climatul Olandei Climatul Olandei este unul este unul temperat-temperat-oceanic,cu oceanic,cu precipitatii bogateprecipitatii bogate..

Page 7: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Randstad HollandRandstad Holland

Orasele Amsterdam,Haga si Orasele Amsterdam,Haga si Rotterdam formeaza megalopolisul Rotterdam formeaza megalopolisul Randstad Holland.Randstad Holland.

Amsterdam Haga Rotterdam

Page 8: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

RotterdamRotterdam

La Rotterdam,cel mai La Rotterdam,cel mai mare port fluvial din mare port fluvial din lume,se varsa fluviul lume,se varsa fluviul Rin in Marea Nordului.Rin in Marea Nordului.

Page 9: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579
Page 10: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Haga

Haga este resedinta regala a Olandei.

Parcul Madurodam este un oras in miniatura.

Reprezinta un model al unui oras olandez la o scara de 1:25.

Page 11: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Amsterdam Amsterdam

Amsterdam este Amsterdam este capitala oficiala a capitala oficiala a Olandei.Olandei.

Termenul Termenul de de AmsterdamAmsterdam provine  provine din alăturarea din alăturarea cuvintelor cuvintelor damdam (în  (în neerlandeză neerlandeză însemnând baraj) şi însemnând baraj) şi cuvântul cuvântul AmstelAmstel (râu  (râu ce străbate oraşul) ce străbate oraşul)

Page 12: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579
Page 13: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579
Page 14: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Palatul Regal

Page 15: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

OlandaOlanda esteeste taratara lalelelorlalelelor sisi a morilora morilor dede vantvant..

Page 16: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579
Page 17: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Reteaua de mori de vant din Kinderdijk apartine Patrimoniului Mondial UNESCO.

Page 18: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Olanda este deasemenea si tara Olanda este deasemenea si tara polderelor.polderelor.

Ce sunt polderele?Ce sunt polderele? Polderele sunt terenurile pe care marea le Polderele sunt terenurile pe care marea le

descopera la reflux si pe care olandezii au descopera la reflux si pe care olandezii au delimitat parcele,construind in jurul lor delimitat parcele,construind in jurul lor santuri si digurisanturi si diguri

Page 19: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Economia olandeza este puternic industrializata,avand ca ramuri:industria textila,prelucrarea diamantelor,industria alimentara,constructiile navale,fabricarea de electrice,electronice si chimice.

Gazele naturale si petrolul se extrag din platforma continentala a Marii Nordului.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

EastWestNorth

Page 20: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Olanda are o populaţie Olanda are o populaţie estimată la 16 491 852 mil estimată la 16 491 852 mil loc. (8 martie 2009). Este a loc. (8 martie 2009). Este a 11–a ţară ca populaţie din 11–a ţară ca populaţie din Europa şi a 68-a în lume. Europa şi a 68-a în lume. Între 1900 şi 1950 Între 1900 şi 1950 populaţia aproape s-a populaţia aproape s-a dublat, de la 5,1 mil loc la dublat, de la 5,1 mil loc la 11 mil. loc. Din 1950 11 mil. loc. Din 1950 populaţia a crescut de la populaţia a crescut de la 10 mil loc la 15,9 mil loc.10 mil loc la 15,9 mil loc.

Speranţa de viaţă este Speranţa de viaţă este ridicată în Olanda - 82 de ridicată în Olanda - 82 de ani pentru fetele nou-ani pentru fetele nou-născute şi 77 de ani pentru născute şi 77 de ani pentru băieţii nou-născuţi.băieţii nou-născuţi.

Page 21: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Agricultura are ca Agricultura are ca specific cresterea specific cresterea bovinelor,cultivarebovinelor,cultivarea legumelor si a a legumelor si a florilor.florilor.

Page 22: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Personalitati olandezePersonalitati olandeze

Harmensz Rembrandt van Harmensz Rembrandt van Rijn. Pictor olandez din Rijn. Pictor olandez din secolul al XVII-lea, unul secolul al XVII-lea, unul din cei mai mari pictori din din cei mai mari pictori din istoria artei, cosiderat un istoria artei, cosiderat un maestru al tehnicei clar-maestru al tehnicei clar-obscurului, dar celebru si obscurului, dar celebru si pentru desenele si pentru desenele si gravurile sale. gravurile sale.

Page 23: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Vincent Willem Vincent Willem van Goghvan Gogh (30  (30 martie, 1853 –  29 martie, 1853 –  29 iulie, 1890), artist iulie, 1890), artist olandez,reprezentaolandez,reprezentant al curentului nt al curentului post-impresionist,  post-impresionist,  considerat astazi considerat astazi unul dintre cei mai unul dintre cei mai importanti pictori importanti pictori din istoria artei. din istoria artei.

Noapte instelata

Vaza cu cincisprezece flori

Page 24: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Pentru ca pamantul Olandei este foarte neted ,se Pentru ca pamantul Olandei este foarte neted ,se merge foarte mult cu bicicleta.merge foarte mult cu bicicleta.

Page 25: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

KeukenhofKeukenhof

KeukenhofKeukenhof, situat la jumatatea , situat la jumatatea distanţei dintre Amsterdam şi Haga, distanţei dintre Amsterdam şi Haga, într-un oraşel mic numit Lisse, într-un oraşel mic numit Lisse, cunoscut şi ca cunoscut şi ca Grădina EuropeiGrădina Europei, , este cea mai mare grădină de flori este cea mai mare grădină de flori din lume. din lume.

Page 26: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579
Page 27: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

La Eindhoven se afla Uzinele Phillips La Eindhoven se afla Uzinele Phillips renumite pentru aparatura electronica.renumite pentru aparatura electronica.

Firma Phillips a inventat CD-ROM-ul.Firma Phillips a inventat CD-ROM-ul.

Page 28: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579

Marci olandeze

Page 29: Documents.tips Olanda 55b07ceb4e579