11
Tovarne prihodnosti Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“

Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“

Page 2: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Program delavnice

09:00 Pozdrav direktorja IJS in uvodna predstavitev

09:10 Nagovor predstavnika SVRK, nosilca priprave SPS v SVRK

09:25 Predstavitev pobud s področja »Tovarne prihodnosti«

10:15 Diskusija

11:15 Premor ob kavi

11:45 Predstavitev predloga koncepta organizacijske strukture

12:00 Diskusija

13:00 Zaključek

Page 3: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Predstavitev pobud

• SMARTTOOLS Aleš Hančič – TECOS

• NANOTEHNOLOGIJA Dragan Mihailović – CENN Nanocenter

• ACS4ICOMP Dušan Bušen – ACS

• FOTONIKA Boštjan Podobnik – Fotona

• TM TVP s KC STV Zoran Marinšek – TM TVP

• MATCH Matjaž Spreitzer – IJS

• SURE Matej Gajzer – KC SURE, TECES

• InnoTECH 2020 Branko Semolič – Lens Living Lab, TCS

• PlasmaChain Ita Junkar – IJS

• ROBO++ Marko Munih – FE

Page 4: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

ACS4ICOMP

SMARTTOOLS NANOTEHNOLOGIJA FOTONIKA

MATCH SURE InnoTECH 2020

PlasmaChain ROBO++

Diskusija o vsebini SRIP

Page 5: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Priprava koncepta organizacijske strukture

Avtorji predloga:

Zoran Marinšenk (TM TVP s KCSTV),

Dušan Bušen (ACS), Aleš Hančič (TECOS),

Igor Kovač (IJS)

Razširitev aktivnosti tudi na druge dejavne pobudnike

Page 6: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Predlog organizacijske strukture „Tovarne prihodnosti“ Predstavitev strukture smo pripravili na osnovi preproste zgodbe:

IKT

Robotizacija

Nanotehnologije

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Plazemske tehnologije

Fotonika z mikro in nanoelektroniko

Tehnologija vodenja Om

ogo

čitv

ene

teh

no

logi

je (

KET

)

Vst

op

po

dje

tij

z n

amer

o

Pralni stroj

Koordinator

Znanja Kompeten. Kapacitete Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Znanja A Znanja B Znanja C Znanja …

Pre

no

s zn

anja

po

sis

tem

u „

pu

sh&

pu

ll“

Pomivalni stroj

Kavni avtomat

Izdelek, storitev, proces

Projekti

Izdelek, storitev, proces

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Ustvarjanje skupnih iniciativ

Prepletanje znanj in namer (push-pull) Industrijska raziskava, inovacija RR skupina - znanja ↔ trg – podjetja Sinergije: razvojne in poslovne

Podjetje

TRL 3-6 TRL 6-9

. . .

Page 7: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti

Izdelek, storitev, proces

Aktivni partnerji

IKT

Robotizacija

Nanotehnologije

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Plazemske tehnologije

Fotonika z mikro in nanoelektroniko

Tehnologija vodenja

Predlog organizacijske strukture „Tovarne prihodnosti“

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Om

ogo

čitv

ene

teh

no

logi

je (

KET

)

Koordinator

Sve

t (u

ravn

ote

žen

o: v

elik

a p

od

., m

ala

po

d.,

raz

isko

valn

e o

rg.)

SRIP „Tovarne prihodnosti“

Svet (uravnoteženo: velika podjetja., mala pod., raziskovalne organizacije) država

Predsednik (industrija)

Podpredsednik (velika pod.)

Podpredsednik (RO)

Podpredsednik (mala in sr. pod.)

Država

Nacionalna inovacijska platforma

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Izdelek, storitev, proces

Projekti

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

Tujina

Razvoj skupnih storitev (človeški viri, CAx storitve, intelektualna lastnina,…)

Page 8: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Preostale organizacijske strukture

SRIP „Mobilnost“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Razvoj materialov kot končnih produktov“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

eri

ga v

red

no

sti v

far

mac

iji

SRIP „Medicina“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Tovarne prihodnosti“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Hrana“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

eri

ga v

red

no

sti v

oro

dja

rstv

u

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Mreže za prehod v krožno gospodarstvo“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Pametne zgradbe in dom“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

Np

r.: b

ela

teh

nik

a

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v o

rod

jars

tvu

Np

r.: v

erig

a vr

edn

ost

i v f

arm

aciji

SRIP „Pametna mesta in skupnosti“

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih vrednostnih verig

IKT

Tehnologije vodenja

Fotonika z mikro in nanoelektroniko

Plazemske tehnologije

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Nanotehnologije

Robotizacija

SRIP Hotel

Ustvarjanje dolgoročnih strateško inovacijskih partnerstev

Page 9: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Diskusija

Page 10: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Zaključek Aktivni partnerji

Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti

Izdelek, storitev, proces

IKT

Robotizacija

Nanotehnologije

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Plazemske tehnologije

Fotonika z mikro in nanoelektroniko

Tehnologija vodenja …

Izdelek, storitev, proces

Projekti

Page 11: Dobrodošli na delavnici „Tovarne prihodnosti“...Tovarne prihodnosti Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti Izdelek, storitev, proces Aktivni partnerji

Tovarne prihodnosti

Hvala za pozornost in sodelovanje