Click here to load reader

Dobogó 2009_05

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dobogó

Text of Dobogó 2009_05

 • MITIKUS MAGYAR TRTNELEM 3

  Drmai bejelentssel kezdem: a Krpt-medenc-ben minden elrejelzs ellenre ersdik a gyllk-ds szelleme. Pedig Magyarorszg szomszdai kzlmr nemcsak Ausztria, hanem Szlovkia s Romniais tagja az Eurpai Uninak.

  s krdezhetjk: ha nincsenek politikai okai a gyll-kdsnek, akkor mirt ersdik a gyllkds szelleme?

  Nehz erre vlaszolni, mikppen arra is, hogy mirtkell hazudni a trtnelemknyvekben, ha nincs mrpolitikai oka a trtnelemhamistsnak sem.

  Termszetesen vltozott a magyarromn s a ma-gyar-szlovk viszony a rendszervltozs ta eltelt ktvtizedben, majd az Eurpai Uniba val belps utnis. Nem lehetne ma parancsszval betelepteni tbbszzezer romn lakost az erdlyi magyar vrosokba(pldul Kolozsvrra) s a szlovkiai magyar vrosok-ba (pldul Kassra), hogy e vrosokban kisebbsgbekerljn a magyarsg, de a romn s a szlovk politikajfajta mdszerekkel sorvasztja a vilghbork utnidntsekkel Magyarorszgtl elvett terletek magyar-sga ltfeltteleit.

  Azok, akik egy nemzeti kzssg ltfeltteleit elsor-vasztjk, mit is cselekszenek tulajdonkppen? Npir-tst hajtanak vgre. Ehhez persze nincs joguk, ezrtnem is nevezik nevn.

  Magas rang romn politikusok mindazonltal majd-nem nevn nevezik az utbbi idben. Knyszerhely-zetben, mert vlaszolniuk kell arra, mirt nem tmo-gatjk az erdlyi magyarok olyan trekvseit, amelyeknemzeti kzssgknt val megmaradsukat szolgl-nk. A majdnem sznmagyar Szkelyfld lakossgapldul kinyilvntja hajt, hogy lni szeretne azon jo-gokkal, amelyek az egy tmbben (egy nagy terletentbbsget alkotva) l trtnelmi nemzetisgeket vi-tathatatlanul megilletik Nyugat-, illetve szak-Eurp-ban. Mint pldul a svdeket Finnorszgban, a dl-tiroliosztrkokat Olaszorszgban, a katalnokat Spanyolor-szgban stb. Az autonmirl van sz, arrl az auto-nmirl, amely intzmnyes felttele a szkelyfldimagyarsg megmaradsnak. A romn vezet politiku-sok szerint a szkelysgnek nincs joga az autonmi-hoz, mert Szkelyfld autonmija sszefrhetetlenRomnia alkotmnynak els paragrafusval.

  Mit jelent ez? Valban van a romn alkotmnynakegy olyan paragrafusa, amely tiltja a szkelyfldi ma-gyarsg megmaradsa feltteleinek a megteremtst?

  Akrmennyire hihetetlen, de van. A veszedelmes, de rtatlannak ltsz paragrafus

  nem az, ami, hanem ellenkezje is annak, mint ami,s a kvetkez szavakbl ll: Romnia (azaz a Tria-nonban ltrehozott harmadik soknemzetisg bi-rodalom) szuvern s fggetlen, egysges s oszt-hatatlan nemzetllam.

  rtatlan lenne ez a paragrafus, ha Romniban egy-sges nemzetllamrl beszlvn politikai nemzetre gon-dolnnak, s annak fogalmt helyesen rtelmeznk.

  Ahogy pldul a trtnelmi Magyarorszgon az1868-as magyarorszgi nemzetisgi trvny vitjn alegtekintlyesebb magyar politikus, Dek Ferenc rtel-mezte.

  Sajnos nincs most id ezt bemutatni a maga bonyo-lultsgban, de annyit elmondok, hogy azt a kvetkez-tetst vonta le a politikai magyar nemzet rtelmezsesorn, hogy a nemzetisgeket egyenrangstani kell, sennek alapjn nemcsak elismerte az anyanyelv ok-tats jogt a nemzetisgi iskolkban, de nem tartottaszksgesnek ktelezv tenni a magyar nyelvnekmint tantrgynak az oktatst sem.

  A megbkls kulcsa: az igazmondsA trianon szindrma

  2009. jlius 26. s jlius 30. kztt rendeztk meg Franciaorszgban, a La Salette-i Mi-asszonyunk kolostor dsztermben Az eurpai nemzetek megbklsnek tjai cm, francianyelv konferencia-sorozat 4. lsszakt, amelyen a magyar nemzetet rt srelmekrl ta-ncskoztak. A vitaindt elads megtartsra KOCSIS ISTVNT krtk fel.

  Albb az r-trtnsz eladsnak magyar nyelv eredetijt kzljk:

  Dr. KOCSIS ISTVN

  Megjelenik minden pros h-nap utols napjn

  Fszerkeszt: Srosi ZoltnKiadja: Srosi kiadi- s nyom-daipari Kft2153 Ft, Vrsmarty tr 2.telefon: 06 (27) 361-036Felels kiad: a kiad vezetjeNyelvi helyessg: Csszr LszlElfizetssel kapcsolatosinformcik: 299-0032A lap elfizethet rzsasznpostautalvnyon a Kt Holls

  Knyvesbolt cmn (Bp. Kenyr-mez u. 3/a, 1081). Elfizetsidj egy vre: 4000 Ft.

  vilghl: www.dobogommt.hu

  villmlevl:[email protected]

  HU ISSN 1589-3677(nyomtatott)HU ISSN 1589-4746 (online)

  A lapban megjelent cikkekrtfelelssget vllalunk!

  DobogMitikus Magyar Trtnelem

  (VIII. vfolyam 5. szm)

 • Dobog4Legalbb kt dolgot belert a politikai nemzet fo-

  galmba:A magyar politikai nemzetnek a magyar nemzetisg

  is ugyanolyan tagja, mint a tbbi nemzetisg; a tbbinemzetisgnek pedig mint a magyar politikai nemzettagjainak biztostani kell megmaradsuk s fejldskfeltteleit.

  s egyre ntt a magyar kirlysgban a nemzetisgiiskolk szma a nemzetisgi trvny alapjn.

  (Igaz, 1879-ben a magyar orszggyls olyan tr-vnyt fogad el, mely bevezeti a magyar nyelvnek minttantrgynak az oktatst. A trvny elterjesztje arrahivatkozott, hogy az llamnyelv oktatsa minden jelen-tsebb eurpai llamban ktelez, s nem Magyar-orszg Eurpban az egyetlen soknemzetisg llam.)

  A romn alkotmny 1. paragrafusnak helyes r-telmezse ez lenne (ha a romn politika is tekintetbevenn a politikai nemzet fogalmt): Romnia gy egy-sges nemzetllam, hogy a nemzetisgek ltfeltteleiszabadon kibontakozhatnak: llami egyetemhez is jo-guk van, autonmihoz is

  De gy ltszik, Romniban nem szabad helyesenrtelmezni a politikai nemzet fogalmt, azaz gy kellrtelmezni, mintha a politikai nemzet azonos lenne azetnikai-nyelvi nemzettel.

  s ha gy rtelmezik, akkor le is lehet vonni olyankvetkeztetseket, hogy Szkelyfldnek nem lehet au-tonmija, s hogy amikor a Szkelyfld autonmia-stattumnak megfogalmazi le mertk rni, hogySzkelyfldn a magyar nyelv egyenrang az l-lam hivatalos nyelvvel, akkor a romn politikusoka politikai nemzet fogalmnak sajtos romn rtel-mezse alapjn ki is jelenthettk, hogy a szkelyekkpviseli megsrtettk az alkotmny 1. paragrafust,hisz meg mertk fogalmazni, hogy nem akarnak elro-mnosodni, nem hajtanak a romn etnikai nemzettagjv vlni.

  A politikai nemzet fogalma sajtosan romn rtel-mezsnek msik kvetkezmnye, hogy a vezet ro-mn politikusok nmelyike szemrebbens nlkl l-lthatja, hogy nem lehet jra megnyitni a kolozsvri l-lami magyar egyetem kapuit, mert azt is tiltja az alkot-mny els paragrafusa.

  Az sszefggs a magyar egyetem jraindtsa s azalkotmny 1. paragrafusa kztt nyilvnval, hiszen azalkotmny 1. paragrafusa csak tilthatja a kolozsvrimagyar egyetem jraindtst, ha a politikai nemzet fo-galmt valban behelyettestik az etnikai-nyelvi nemzetfogalmval.

  De ha ez gy van, akkor az alkotmny 1. paragrafusavalban ktelezv teszi az erdlyi magyarsg teljesfelszmolst.

  A romn alkotmny els paragrafusa valban fel-szlts az etnikai tisztogatsra, s romn politikusmgis mer hivatkozni r? muldozhatunk. Igen, eparagrafus a legcinikusabb felszlts az etnikai tiszto-gatsra, s mgis hivatkoznak r. s gy rtelmezik:Romniban mindenki romn, aki nem az, annak azz

  kell vlnia. Az egyetem pldjnl maradva, fogalmaz-zuk meg kvetkezmnyknt: ha lesz llami magyaregyetem, az erdlyi magyarsg nem knyszerl romn-n vlni vagy kivndorolni, kvetkezskpp alkot-mnysrt a magyar egyetem jraindtsa.

  Ha a politikai nemzet fogalmt helyesen rtelmez-nk Romniban is, akkor ott is ugyanolyan kvetkez-tetseket vonnnak le a nemzetisgek megmarads-nak rdekben, mint annak idejn a trtnelmi Ma-gyarorszgon vagy tbb mai soknemzetisg llam-ban, s mondhatnk: a romn politikai nemzetben aromn nemzetisg a legnagyobb ugyan llekszmra,de csak egy a tbbi kztt, s a tbbiek sajt nyelvk-kel, kultrjukkal, autonmijukkal tagjai a politikainemzetnek. De ha a politikai nemzetet Romnibansszetveszthetik az etnikai-nyelvi nemzettel, akkorcsak a romn etnikai-nyelvi nemzet megmaradsnakmaradhatnak meg a felttelei

  Mi a helyes megolds? Megsemmisteni tbb mintmsfl milli magyar ltfeltteleit, vagy mdostani azalkotmny els paragrafust? Fellbrlhat-e, mdo-sthat-e egy alkotmny vagy csak alkotmnyr-telmezs? , amely npirtst rendel el, illetve amelytiltja a npirts megakadlyozst? A krds, remlem,klti

  Eddig csak a romniai helyzettel foglalkoztam. Pedignem jobb a helyzet Szerbiban sem, Szlovkibansem, pedig utbbi mr tagja az Eurpai Uninak.

  Szlovkiban pldul ppen mi trtnik? jabb nyelvrvnyt alkottak, mely igen kmletlenl

  korltozza a szlovkiai magyarsgot anyanyelve hasz-nlatban. Szlovkia is tagja most az Eurpai Uninak,Magyarorszg is, de ez a szlovk politikusok szmraaz egyik legfontosabb krds. Meg az, hogy a szlovkllam meg tudja akadlyozni, hogy a szlovkiai magyarkatolikusoknak magyar pspkk legyen s a szlo-vk katolikus egyhznak is mintha az lenne ma a leg-fbb trekvse, hogy ne csak pspkk ne legyen amagyaroknak, de papjaik se Legalbb jobban megis-merik a magyar hvk az llam nyelvt, ha a szentbe-szd szlovkul hangzik el. Mi ez? A gylletszts s anpirts tmogatsa az egyhzakban is teret hdt?

  Mentsgkre felhozhatnnk, hogy romniai pldtkvetnek, hisz a moldvai (kelet-romniai) magyarok(csngk) is csak romn nyelv szentbeszdet hall-gathatnak. Igaz, mr tbb vszzada s a mdszereredmnyesnek bizonyult: a moldvai magyaroknak (ahres moldvai vrosok alaptinak) tbb, mint 90 %-aelromnosodott mr.

  Bizonytja ezt Bandinus rsek hres Jelentse.Bandinus rsek a Szentszk kldtteknt rkezik

  Moldvba, s a Szentszknek rja azt a jelentst,amelybl azt a kvetkeztetst vonhatjuk le, hogy a ma-gyarok valamikor valsznleg a XIII. szzad m-sodik feltl a XV. szzad vgig tbbsgben voltakMoldvban, s amely a moldvai magyarsg megfo-gyatkozsnak rejtlyrl is sokat elrul. Az 1646. viJelents bizony nem kis meglepetsekkel szolgl

 • MITIKUS MAGYAR TRTNELEM 5olvasjnak! Olyan magyar alapts (egykor magyarlakossg) moldvai vrosokrl r, amelyekben mg aXVII. szzad kzepn is sok magyar l. (Tulajdonkp-pen a rgi magyar helysgek romnosodsi folyamat-nak az utols eltti szakaszt mutatja be mint npesedstrtneti szempontbl elfogulatlan szem-tan.)

  A Bandinus rsek ltal bemutatott egykori moldvaimagyar vrosok kzl a legjelentsebbek: Iai (a kora-beli fvros, mely magyarul Jasvasar, vlachul Ias, lat-inul Iassium vagy Iassi), Suceava (a hajdani fejedelmiszkhely; az rseknl Sucsavia), Bk (nla Bacovia),Hui (Bandinusnl mg Hus), Vaslui (nla mg Vaslo),