16
APARE 0 DATA LA DOUĂ SAPTAMANI, MIERCUREA U.90 LEI

Disney Magic English 03

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Disney Magic English 03

APARE 0 DATA LA DOUĂ SAPTAMANI, MIERCUREA U.90 LEI

Page 2: Disney Magic English 03

temt

Trezeşte-i pe părinţii lui Simba, numără împreună cu pisicile aristocrate şi fă cunoştinţă cu familia lui Wendy începând cu pagina 3.

Cu Magic English - Showtime, este o plăcere să înveţi engleza! Copilul este condus de

personajele desenelor sale animate preferate, ale căror nume reale le va descoperi urmărindu-le aventurile pe DVD. In acest număr va învăţa vocabularul legat de familie şi să formuleze

întrebări cu „WHO".

Cu Aladin, află cum îşi strigă copiii englezi mama şi multe

alte lucruri distractive. Pagina 8.

raWNSLATID»

J5CoVcric5

Pentru a fi sigur că ai înţeles toate desenele animate amuzante de pe DVD, du-te repede să te verifici la pagina 10.

HCTiVtfi£5 /

Pentru a avea mereu familia în faţa ochilor, construieşte un album foarte uşor de realizat Pagina 14.

Aventurile lui Goofy. 0 bandă desenată numaiînengleză

la pagina 16.

APARITIE BILUNARĂ N U M A R U L 3

EDITURA: De AGOSTINI HELLAS SRL

ADRESA: Vouliagmenis 4 4 - 4 6 , 166 73 Atena

EDITOR: Petros Kapnistos

MANAGER ECONOMIC: Fotis Fotiou

MANAGER DE REDACŢJE Şl PRODUCŢJE: Virginia Koutroubas

MARKETING MANAGER: Michalis Koutsoukos

PRODUCT MANAGER: Nasita Kortesa

C00RD0NAT0R DE PRODUCŢIE: Eirini Tzintzira

MANAGER DISTRIBUTE: Evi Boza

MANAGER LOGISTICĂ Şl 0PERAŢJI: Dimitris Pasakalidis

CO0RD0NAT0R LOGISTICA Şl 0PERAŢII: Yiannis Prayiannis

2009 De Agostini Hellas Ltd. In limba româna

Titlul original: D i s N E y M A G I C E N G L I S H

! Disney 2009

ISSN: 1791-5988

ADAPTARE PENTRU L IMBA R 0 M Â N Ă ŞI DTP:

BEST COMMUNICATION MEDIA

TIPÂRIRE ŞILEGARE: SYKARIS S^

IMPORTATOR: Media Service Zawada SRL

Country Manager: Mariana Mihâlţan

Marketing Manager: Adina Bojica

Redactor: Gabriela Muntean

Distribution Manager: Dan lordache

ADRESA: Str. Louis Pasteur, Nr. 38, Et. 1, Sector 5,

Bucureşti, Romania

DISTRIBUTOR: HiparionSA

Preţul revistelor:

O Preţul primului număr: 6,90 LEI/17,99 MDL

© Preţul incepand cu al doilea numâr:

14,90 LEI/37.99 MDL

©Biblioraft: 9.99 LEI/45 MDL

Pentru o mai bună deservirc soliritaţi inlotdeuuna publica(ia dc la acelj-i punct de vânzarc şi inlnrin.i i i i .m/utorul asupra intenţi t i de a i iiinp.ir.i -i .ip.ii-itiile următoare.

Pentru orice informaţie, lămurire sau comenzi de numere apărute anterior, sunaţi-ne la tel.

Romania: (021) 40 10 888 Moldova: (0022)93 07 42

Pe l.'miM preţul revistelor comandate va trebui să .i. hii.ni i ..inI,ui - si contravaloarea laxelor poslale.

ORAR DE SERVICIU Luni-Vineri, 10:00-18:00

Drepturile tuturor textelor se aflâ sub copyright. Este interzisă reproducerea. stocarea. transmiterea

sau utilizarea comercială a materialelor, sub orice formă, fârâ acordul scris al editorului.

V i z i t a t i s i t e - u l n o s t r u la a d r e s a

w w w . d e a g o s t i n i . r o e-mai l : in fo@deagost in i . ro

Page 3: Disney Magic English 03

-**"-

SOLUŢIEŞITRADUCERE £- S- V-Z-1:3'Sa 6P3J03 P3U|PJO ( iMj 'KuDidnawM (e!i!iued)A1IWVd

W/4/CE L/P/ Familia de lei se trezeşte. Desenele sunt amestecate. Incearcă tu să le ordonezi.

• \ M ' - - . .^S''

t . U

Page 4: Disney Magic English 03

A FAMILY (Ofamilic) Berlioz. Toulouse, Marie şi Duchess sunt numele originate ale membrilor familiei Ducesei 1. Ducesa primeşte biletul I LOVE MY MUMMY! (O iubesc pe mama!) şi un colier frumos; 2. Toulouse primeste biletul I LOVE MY BROTHER! (II iubesc pe fratele meu!) si un tub de tempera; 3. Berlioz primeste biletul I LOVE MY SISTER! (0 iubesc pe sora mea) si o nouâ fundiţJ.

3a3}navyn$3ilmos

MS 3J}Uip 3JB33JJ ILUUCJ BA nope3 33 \i |3| iq 33

eJ3d03S3p '3|33SBJ^ pUIJBLUJf) *es ejijLuej nj;uod 3|3i3|iq £ \i

unopeo £)iţe63jcl e zo;|j3£j

Page 5: Disney Magic English 03

3

©

ONE CAT

TWO CATS

THREE CATS

FOUR CATS «ETC?© G O u t f € > € > •

FOUR CATS!

Ducesa îşi învaţă puii să numere. Dar ei nu prea se descurcă! Doar unul a desenat exact ce a spus Ducesa. Cine?

DO

< C ^ ' ==3

,£>

( 5 ^ SOLUŢIEŞITRADUCERE •J30JO3 |nsundsşj jep e oueyy

(P!S!dnjied)si\oynOd •(Ojsid I3U) S i \ 0 33« H i '(P!'!d ?noP) S1VD OM1 '(?™!d °) 1 \ 0 3NO

f p p j d ?nop EDisţd o) -SXV3 0 M i ' 1 V 5 3 N 0

Page 6: Disney Magic English 03

FAMILY FAMILIA

This is my family. W o r d b o x

&

brother sister mum dad

Jecret writing *

9 i S t e r

* ^

#*&I6-# Mesaje codificote Zâna Clopoţel a scris mesaje cu ajutorul codului secret al zânelor. încearcă să descifrezi  v

h cuvintele şi să le scrii deasupra punctelor.

^ # 1 1

. . •£« m o

v > \A J t * i m fi .: Er r s

/

Page 7: Disney Magic English 03

Thix is my... Acesta/oceasto este

j i g Read and

uage box \

This is my family.

This is ^ ^ (j^T ' 4 ^ ' s 's m ^ my brother. L brother's hat.

I | r This is my brother. This is my sister.

This is my sister. This is Tinker Bell.

This is my dad.

This is Peter Pan.

This is my sister.

This is my mum.

Whoxe thingj? Ale cui sunt?

Completează propoziţiile pentru a spune ale cui

^- '<• * sunt aceste obiecte.

T h i s i s m y > . r P . t b e . l : . . . s

This is my 's

This is my 's

This is my 's

Page 8: Disney Magic English 03

» Deecoperă ţările vorbitoare âe limbă engleză tmpreună cu

Aladin. Invaţă obiceiurile şi limba locuitorilor lor.

JUNIOR f W R U TOTDCAUNA Pacâ un omerican care ge numegte William Snow M-ea gâ îi dea -fiului gâu acelagi un obicei foarte râgpândit în Statele Unite, atunci el va devem' William Snow Senior, iar frul gâu ge va numi toatâ viaja William Snow Junior],

£~*\ C HELLO JUNIOR!)

63000 kM PENTRU GRANPIMi 'n Statele Unite, o farâ de 40 de

ori mai mare decât Romania, membn'i aceleiagi familii locuiegc la mare digtanfâ unit de aljii. Pacâ, de ziua de nagtere a bunicii (Grandma), familia vrea gâ ge reuneagcâ la New York, mâtuga Sheila vine de la Chicago, Jane ia avionul din Miami, iar Harvey pleacă din Los Angeles. Tim gogegte de la San francigco, iar matuga Virginia de la Seattle, în total, la dug gi la întorg, familia parcurge mai mult de 63 OOO km: aţroape o data gi jumâtate turul complet al Pământului'

8

Page 9: Disney Magic English 03

. WOOF!

WOOF! MEOW! MEOW!

CUVINTELE AN/MALELOR în toatâ lumea, câinii lairă, pisicile miaună şi pâsârile cântâ, dar, îh frecare farâ, 9e spune a l t M în engle2â, de exemplu, cdinii nu fac „ham, ham", ci

WOOf, WOOF; pisicile ?ac MEOW, MEOW în loc de „miau, miau", iar pâsârile cântâ TWEFT, TWETT, în loc de „cip, cip".

Se prottunfâ wuî, wuî; miau, miau; twit, twit.

( I LOVE YOU,

MUMMY!

mm mmu\ PULCIUW! Aceastâ doamna nu citeşte Ii9ta de cuMpâraturi: de fapt, ea îşi cheamd copiii. Honey, care înseamnci miere, Sweetie pie, care înseamnâ turtâ dulce, Sweet, adicâ dulce, sunt to t atâtea porecle cu care mamele îşi alintâ copiii.

TC IU&KC, /AAM/Hi fh limba englezâ, mamâ se spune îhtotdeauna mother, dar când copiii se adreseazâ mamei lor, dacâ sunt americani spun mommy (mama) şau mom (mami), iar dacâ sunt englezi spun mummy (mamâ) sau mum (mami). Dih pâcate, în englezâ mummy înseamnâ şi mumie: jenant, nu?

(HONEY!

, \5WEET!EF!E!

V SWEET!

Page 10: Disney Magic English 03

/

Good morning, Simba! Bunâ dimineaţa, Simba!

Dad, Dad, wake up! Tati, tati, trezeşte-te!

A family! Ofamilie!

She's the mother. Ea este mama.

He's the father. El este tatăl.

He's Simba. El este Simba.

Who's Simba? He's Simba. Cine este Simba ? El este Simba.

Who's the father? He's the father. Cine este tatăl? El este tatăl. Who's the mother? She's the mother. Cine este mama? Ea este mama.

Mom, Mom! Simba has a mother. Mami, mami! Simba are o mamă.

Dad, Dad! Simba has a father. Tati, tati! Simba are un tată.

Simba has a family. Simba are ofamilie.

A family. A mother. A father. A baby. 0 familie. 0 mamă. Un tată. Un pui. Simba has a mother. Simba are o mamă. Simba has a father. Simba are un tată. Simba has a family. Simba are ofamilie.

One cat two cats, three cats. 0 pisică, două pisici, trei pisici. She's Marie. Good morning, Marie! Ea este Marie. Bună dimineata, Marie! He's Berlioz! Hello, Berlioz! El este Berlioz. Bună, Berlioz! He's Toulouse! Hi, Toulouse! El este Toulouse. Salut, Toulouse! They have a mother. Au o mamă. They're a family. Sunt o familie. Red, blue, green. Roşu, albastru, verde.

Berlioz is a cat Berlioz este o pisică.

Berlioz has a sister. Berlioz are o soră.

Berlioz has a brother. Berlioz are un frate.

Berlioz has a sister and a brother. Berlioz are o soră şi un frate.

Marie and Toulouse. They're cats. Marie şi Toulouse. Sunt pisici.

One cat two cats, three cats, four cats, the Aristocats. 0 pisică, două pisici, trei pisici, patru pisici, Pisiciie aristocrate.

Berlioz has a sister. Berlioz are osoră.

Berlioz has a brother. Berlioz are un frate.

Berlioz has a sister and a brother. Berlioz are o soră şi un frate. Marie has two brothers. Marie are doi fraţi. They have a mother. Ei au o mamă. They're a family. Sunt ofamilie.

Page 11: Disney Magic English 03

I love my sister and my brother, and my dad. îmi iubesc sora şi fratele, şi pe tata.

I love my mother and my sister, and my cat îmi iubesc mama si sora, şi pisica.

One, two, three, we are happy. Unu, doi, trei, suntem fericiţi.

One, two, three, we're a family. Unu, doi, trei, suntem o familie.

One, two - one, two, three. Unu, doi - unu, doi, trei.

I love my mother and my father, and my birds. Imi iubesc mama, şi tata, şi păsările.

I love my mummy and the birds, and the rabbit îmi iubesc mama, şi păsările, şi iepurele.

She's the mother. He's the father. Ea este mama. El este tatăl.

They're a family. Sunt o familie.

They're the babies. Ei sunt puii.

He's a baby. The baby is happy. El este un pui. Puiul este fericit

The baby is sad. He's sad. Puiul este trist. El este trist

The baby is happy. Puiul este fericit.

He has a family. El are o familie.

He's a baby. They're babies. Este un pui. Ei sunt pui.

The baby is sad. The baby is happy. Puiul este trist Puiul este fericit

Who's sad? Pluto is sad. Cine este trist? Pluto este trist

Who's happy? The cats are happy. Cine este fericit? Pisicile sunt fericite.

Is she a baby? Yes, she's a baby. Ea este pui? Da, ea este pui.

Is he a baby? Yes, he's a baby. El este pui? Da, el este pui.

Is he happy? Yes, he's happy. El este fericit? Da, el este fericit.

Is she sad? Yes, she's sad. Ea este tristă? Da, ea este tristă.

Is he sad? No, he's happy. El este trist? Nu, el este fericit

He has a family. El are o familie.

One, two, three, he's happy. Unu, doi, trei, el e fericit. They're happy. She's happy. Sunt fericiţi. Ea e fericită.. He's not happy. She's sad. El nu e fericit. Ea e tristă. Is he sad? No, he's happy! El e trist? Nu, el e fericit! We are happy. Suntem fericiţi.

We are a family. Suntem o familie.

One, two, three, we are happy. Unu, doi, trei, suntem fericiţi.

One, two, three, we're a family. Unu, doi, trei, suntem o familie.

One, two, three, we are happy. Unu, doi, trei, suntem fericiţi.

One, two - one, two, three. Unu, doi - unu, doi, trei.

He's Pluto. Pluto is a dog. El este Pluto. Pluto este un câine.

Pluto has five babies. Pluto are cinci pui.

Pluto is a father. Pluto este tată.

One, two, three, four, five. Unu, doi, trei, patru, cinci.

One baby, two babies, three babies, four babies, five babies. Un pui, doi pui, trei pui, patru pui, cinci pui.

Blue, orange, green, red, yellow. Albastru, portocaliu, verde, roşu, galben.

She's the mother. Ea este mama.

They're happy. She's not happy. Ei sunt fericiţi. Ea nu este fericită.

Page 12: Disney Magic English 03

Qogo OQPG - O ^ B T ■o,g!^r They're a family. Suntofamilie.

She's a mother Ea este mama.

He's a father El este tată.

Who's the baby?... Simba is the baby.

Cine e puiul ? Simba e puiul.

Who's the cat?... Marie is the cat.

Cine e pisica? Marie e pisica.

Who's happy?... Donald is happy.

Cine e fericit? Donald e fericit.

He's a baby. El este pui.

oMft $QQ

One baby. A family. Un pui. 0 familie.

Two birds. A family. Două păsări. 0 familie.

Three cats. A family. Trei pisici. 0 familie.

Four dogs. A family. Patru câini. 0 familie.

Five rabbits. A family. Cinci iepuri. 0 familie.

Page 13: Disney Magic English 03

One, two, three, we are happy. One, two - one, two, three.

I love my sister and my brother, and my dad. I love my mother and my sister, and my cat.

One, two, three, we are happy.

One, two, three, we're a family.

One, two, three, we are happy. One, two - one, two, three.

I love my mother and my father, and my birds. I love my mummy and the birds, and the rabbit

One, two, three, we are happy.

One, two, three, we're a family.

One, two, three, we are happy. One, two - one, two, three.

>

He's happy. He's not happy. El e fericit. El nu e fericit.

She's happy. She's sad. Ea e fericită. Ea e tristă.

Is he sad? No, he's happy! Este trist? Nu, el este fericit!

They're happy. Ei sunt fericiţi.

We are a family. Noi suntem o familie.

V

One, two, three, we are happy.

One, two, three, we're a family.

One, two, three, we are happy.

One, two - one, two, three.

DON'T FORGET/

one, two, three unu, doi, trei

We are happy. Noi suntem fericiţi.

We're a family. Noi suntem o familie.

I love my sister. Imi iubesc sora.

my brother my dad fratele meu tatăl meu

my mother my cat mama mea pisica mea

my father tatăl meu

my birds păsările mele

Page 14: Disney Magic English 03

FAMIUA MEA/ Cu acest album î i vei avea mereu alaturi pe cei apropiajl sau pe cei mai buni prieteni ai tail

două fotografri tip legitimafie a mamei şi a tatălui tâu, a îratelui, surcrii, ale bunicilcr, ale prietenilcr 9au chiar si ale câihelui tău...

pufiriâ a|a sau un ghero rooale

câteva bejişoare de lemn

^Sfe lipici

Ruj e bej"işoarele şi ridicâ vaHxirile cu uhghiile: vei cNea ur. befişor de 1Q cm, uhul de 15 şi unul de 10.

Lifreşte cele douâ fotogrcrfii ale mamei sau ale tatâlui, de frrele prirse de befişorul de 15 cm, lâsând -firele în interior.

4 - 20 cm - —► * - 20 cm - —►

«— -10 -

« - - 1 5 - ♦ -10 -

Ureşte befişoarele îh t re ele cu afa, ca îr. desen.

Repetâ operaj"iur>ea frxând îhcâ douâ fserechi de fotografri de bejişcrul de 10 cm.

îh momehtul în care vrei sâ atârhi albumul, echilibreazâ-l mişcând ftrele.

20 —►

15

10

14 Activităţile practice se vor desfâşura intotdeauna sub supravegherea unui adult.

Page 15: Disney Magic English 03

Nu pierde numărul următor

A . este două săptămani a chloecurWe de ziare

AMILY Cu huwărul uroator, vei învaja 9a spui cum

te 911»)"!/ artfcolele şi verbul „a avea". Te vei Juca cu Pluto, cu Wţu|ca cea

Urâta fi cu fcmllia lui Chip f Pole. lata câteva fragwente:

Căţeluşii au combinat o culoare frumoasă cu lacul şi acum au toate culorile: blue, green, red, yellow, orange.

Răţuşca cea urâtă este foarte tristă. He's sad! Din fericire, îşi regăseşte adevărata familie. He's happy! He has a family!

însoţeşte-l pe Chip laîntâlnirea cu toată familia sa la vânătoare de nuts! Vor fi acolo şi grandpa şi his cousin.

Page 16: Disney Magic English 03

ru^ vW v*i s i X

Â/£ţ£? \—

mW

i i slr-y. lYj^^y

J ;■ ■ ^ z ~

"9||iujej o 3