Click here to load reader

Digitaal werkboek

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

digitaal werkboek, portfolio Redesign

Text of Digitaal werkboek

 • Marla de HaanDigitaal Werkboek

 • Inleiding 3

  Mindmap 4

  100vragenoverjezelf 5

  PersonalDNA 10

  BlackBoxes 12

  Collage 14

  BrandsTimeline 15

  Moodboardvanjeeigenfotos 16

  PersoonlijkMoodboard 18

  MerkanalyseDutchDesign 20

  RecensieLezingRedesign 22

  RecenseLezingRuudBoer-BrandDesign 23

  MerkanalyseMerk-ik 24

  Reflectieverslag 25

  ExcursieGraphicDesignMuseum 26

  Streetview 28

  Logoproces 29

  Mijnvisitekaartje 32

  6WordStory 33

  Poster 34

  Lay-outanalysetijdschrift 35

  ReviewMagazineCovers 36

  ReviewMagazineSpreads 37

  Fonts 38

  Inhoudsopgave

  2

 • Inleiding Voor het vak Redesign heb ik een aantal opdrachten moeten maken. Deze opdrach-ten gingen voornamelijk over mezelf. Ik moest mezelf beter leren kennen aan de hand van eigenschappen, fotos, ideen, geuren, kleuren, etc. Alle opdrachten samen heb ik gebundeld in dit digitaal werkboek. Ik vond de opdrachten leuk om te doen, maar af en toe wel moeilijk. Je realiseert je van te voren niet dat je jezelf eigenlijk helemaal niet zo goed kent als dat je denkt.

  3

 • MarlaLuisteren

  Vriend / Vriendinnen

  Familie

  Thuis

  Muziek

  School

  Dansen

  Uitgaan

  StadDorp

  Auto

  Stijdansen

  Laptop

  Mobieltje

  Fotos Vertrouwen

  Hip-HopR&B

  Praten

  Werk

  Collegas

  Voelen

  Kick

  Snelheid

  Hoogte

  Smaak / Stijl

  Eten

  Uitgaan

  taliaansKoken

  KledingWinkelen

  4

 • 100 vragen over jezelf1. Hoeheetje?

  2. Hoeoudbenje?

  3. Waarwoonje?

  4. Waarstudeerje?

  5. Watstudeerje?

  6. Hebjeeenvooropleidinggedaan,zoja:welke?

  7. Leerjelieveruitboekenofvaneencomputerscherm?

  8. Hebjejerijbewijs?

  9. Waarwerkje?

  10.Watisjewerk?

  11.Benjevaakvanwerkverwisseld?

  12.Doejeaansport,zoja:welke?

  13.Benjesportiefaangelegd?

  14.Watisjelengte?

  15.Watisjegewicht?

  16.Benjelinkshandigofrechtshandig?

  17.Hoeverplaatsjejezelf?

  18.Watisjegeboorteplaats?

  19.Watisjewoonplaats?

  20.Hebjebroersofzussen?

  21.Hebjeeenrelatie,zoja:hoelangtotnutoe?

  22.Benjeeenrelatie-persoonofiemanddiegraagvrijwilzijn?

  23.Vindjehetmoeilijkalleentezijn?

  24.Waarknapjeopaf?

  25.Watisheteerstewatjeopvaltaaniemandsuiterlijk?

  26.Watzijnjehobbys?

  27.Watzijnjekwaliteiten?

  28.Watzijnkenmerkenvanjezelf?

  29.Welkekleurhaarhebje?

  30.Welkekleurogenhebje?

  31.Watisjefavorietemuziek?

  32.Welkerolspeeltmuziekinjeleven?

  33.Watisjefavorieteeten? 5

 • 34.Watisjefavorietefilm?

  35.Wordtjesomsemotioneelvanfilms?

  36.Kijkjelieverfilmsofseries?

  37.Zapjevaaknaareenanderezender?

  38.Watisjefavorieterestaurant?

  39.Watisjefavorietevakantieland?

  40.Houjevanreizen?

  41.Houjevaneendoe-vakantieofeenzonvakantie?

  42.Hoeveelverschillendelandenhebjebezocht?

  43.Kiesjevooreenauto-vakantieofeenvlieg-vakantie?

  44.Waargajehetliefsteuit?

  45.Houjevanwinkelen?

  46.Alsje1000,-zouwinnen,waarzoujedatdanaanuitgeven?

  47.Houjevanpretparken?

  48.Watisjereligie?

  49.Watisjemotto?

  50.Watdoejeinjedagelijkselevenzoal?

  51.Hoewasjeindepuberteit?

  52.Waarbenjebangvoor?

  53.Watisjegrootsteergernis?

  54.Benjegeduldigofongeduldig?

  55.Hebjeeenhekelaaneenlangerijvoordekassa?

  56.Kunjejezelfgoedconcentrerenofbenjesnelafgeleid?

  57.Kunjejezelfgoedontspannen?

  58.Houjevanplannenofbenjechaotisch?

  59.Benjeweleensinslaapgevallenopschool?

  60.Kunjegeheimenbewaren?

  61.Vindjevrienden/vriendinnenbelangrijk?

  62.Hoeveelvanjevriendenzijnechtevrienden?

  63.Hoeveeldenkjeernogindetoekomsttekennen?

  64.Kunjegoedsamenwerken,ofwerkjelieveralleen?

  65.Hoeziejejezelfover10jaar?

  66.Blijfjesavondslangopofgajelievervroegnaarbed?

  6

 • 67.Benjeeenochtend-ofavond-mens?

  68.Hoegajemetgeldom?

  69.Hoebenjeindeklas?

  70.Hoeomschrijvenanderenjou?

  71.Benjeleergierig?

  72.Benjekritisch?

  73.Hebjeeenuitgesprokenmening?

  74.Watheeftjegeraaktinjeleven?

  75.Watzoujewillenwissenuitjeleven?

  76.Waarbenjeontzettendtrotsop?

  77.Zoujeberoemdwillenzijn?

  78.Facebook,Hyves,ofTwitter?

  79.Benjegenteresseerdindepolitiek?

  80.Alsjeeenpartijlidzoumogenzijn,aanwelkepartijzoujedandeelnemen?

  81.Watisbeter:straffenoftbs?

  82.Zingjeonderdedouche/indeauto?

  83.Gajelieverinbadofonderdedouche?

  84.Watisjefavorieteseizoen?

  85.Watisjefavorietedaginhetjaar?

  86.Watisjefavorietemomentvandedag?

  87.Zoujeooitgaanemigreren?

  88.WelkdeelvanNederlandtrektjehetmeesteaan?

  89.AlsjeietsaanNederlandkonveranderen,watzoudatdanzijn?

  90.Alsjemoestkiezen:blindofdoof?

  91.Welkzintuigisvoorjouhetmeestbelangrijk?

  92.Huiljevaak?

  93.Benjesomsbottegenoveranderen?

  94.Hoeziejejezelftegenoveranderen?

  95.Watzoujeaanjezelfwillenveranderen?

  96.Watvindjemooiaanjezelf?

  97.Benjevaakjaloers?

  98.Zijnanderenweleensjaloersopjou?

  99.Watisjemeesttrotsebezit?

  100. Wiljelaterkinderen? 7

 • 10 vragen die ik over mezelf beantwoord1. Wat is je woonplaats?

  -

  2. Kun je jezelf goed ontspannen?-

  3. Kun je goed samenwerken of werk je liever alleen?-

  4. Hoe zie je jezelf over 10 jaar? -

  5. Hoe ga je met geld om? -

  6. Ben je kritisch? -

  8

 • 7. Wat is beter: straffen of tbs? -

  8. Welk zintuig is voor jou het meest belangrijk? -

  9. Ben je een relatie-persoon of iemand die graag vrij wil zijn?-

  10. Wat is je favoriete moment van de dag? -

  9

 • Personal DNAJe moet jezelf beter gaan leren kennen, dit is wat ik te horen kreeg bij het vak Redesign.Men denkt dat hij of zij zichzelf goed kent, maar wordt er gevraagd naar de eigenschappen/kenmerken dan moet je toch wel eventjes goed nadenken.Ik heb de personal dna test gedaan en de resultaten daarvan waren verrassend maar ik kwam herkenbare dingen tegen!

  You are a Designer

  AsaDESIGNER,youarereceptivetoideasandexperiences,andenjoythebeautifulthingsinlife,yetyouarealsogroundedandrealisticaboutyourselfandtheworld.Youhaveaquietappreciationforbeautyinallitsformsinnature,inpeople,andinhumancreationsfromarchitecturetomovies.Insteadofonlyfocusingonfunctionality,youtrytoincorporateyourgoodsenseofstyleandtasteintoyourchoices.Attimesyoufeelunsureofyourself,especiallywhenconfrontedbyotherpeople.Youarentthekindofpersonwhoinsistsonhavingthingsyourwayallthetimeyouarewillingtogoalongwithotherpeoplesopinions,evenifyoudisagree.Othersmaynotknowthisaboutyou,butyouareveryinterestedinnewideas,thoughts,expressions,andexperiences.Youenjoylearningandtryingnewthings.Althoughyouarepractical,youareanythingbutboringyouhavedepthstoyouthatotherscannotsee.Theideaofdoingthesamethingeverydayfortherestofyourlifescaresyouyouneedmoreexcitementandchallengethanthat!Youhavearemarkableeyefordetailandprecision,noticingthingsthatothersmiss.

  ToelichtingIkvinddatdeeigenschapwelovereenkomtmetmij.Ikbeniemandvanorde,maakplanningenvoormezelfwanneerikwatafmoethebben.Ikkiesduidelijkstijlbovenfunctionaliteit.Eengoedvoorbeeldhiervanisbijmijnkledingstijl.Ikkoopvaakkledingenschoenenwaarvaniklaterdenk:hetzittochnietzolekker.Ikhebhetdangekochtomdatikerhelemaalwegvanwas.Daarnaaststaikopenvoorideen&belevenissenenishetnietzodatallesperseopmijnmaniergedaanmoetworden.

  10

 • You are Encouraging

  Youroutgoingnature,understandingofothers,anddirectnessmakeyouENCOURAGING.Youwantotherstodowellforthemselves,andyougenerallybelieveintheirabilities.Youoftenknowwhatsgoodforpeoplebecauseofyourcaringnatureandyourworldview.Whenyoucareaboutsomeone,youdontkeepittoyourself:youaregoodatlettingpeopleknowthatyourethinkingofthem.Becauseyoutrustpeople,youtakeviolationsofthattrustveryseriously.

  Youthriveinsocialsituations,andeventhoughyouknowwhoyoulikeandwhoyoudontlike,youcaninteractwellwithmanydifferenttypesofpeople.Youhaveahealthyrespectforpeoplewhohaveearnedwhattheyhave,andyoustrivetobesimilartosuc-cessfulothers.Youarealoyalfriendandagoodlistener.

  Yourenotonetoforceyourpositionsonagroup,andyoutendtobefairinevaluatingdifferentoptions.Yourenotafraidtoletyouremotionsguideyou,andyouregenerallyconsiderateofothersfeelingsaswell.Youmuchprefertohavetimetoplanforthings,feelingbetterwithaschedulethanwithkeepingplansupintheairuntilthelastminute.Yourdecisionsarewellthoughtout,andyourenottheleastbitimpulsive.

  ToelichtingDezeeigenschappastgedeeltelijkbijmij.Hetiszodatikwildatanderengoedvoorzichzelfzorgen.Ikmaakmenamelijksnelzorgenalsmensenditnietdoen.Daarnaaststaaterdatikeenhartelijkkarakterhebenikanderenbegrijp.Ditkloptwel,maarhetisnietzodatikanderenaltijdbegrijp,dithangtnatuurlijkvandesituatieaf.Indetekststaatdatikeengoedeluisteraarbent,hierbenikhetmeeeens.Wanneervrien-dinnenmetproblemenzittenkanikgoedeenluisterendoorzijn.

  11

 • Black Boxes

  12

 • De opdrachtLeerjezelfkennen:Watzijnjeeigenschappen?Ontwerpbijelkeeigenschapverschillendeblackboxesenkieseruiteindelijk1pereigenschapuit.Deeigenschappendieikhebgekozenzijnhiernaasttezien.

  ToelichtingDesignerIkhebmijnontwerpgemaaktaandehandvaneendenkbeeldigtrappetje.Dewitteblokjesmoetenhettrap-petjevoorstellen,waarmeeikbedoeldatikeenduidelijkeplanningvolg.Stapvoorstapbereikikhetresul-taat.Dezwarteblokjesdieereenvooreenbijkomen,zijndenieuweideendiewordentoegevoeg

Search related