Detectoare de gaze Toxice & Combustibili 2017-01-26¢  solven¨â€i, polimeri, etc ¢â‚¬â€œInterven¨â€ia prin

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Detectoare de gaze Toxice & Combustibili 2017-01-26¢  solven¨â€i,...

 • Detectoare de gaze

  Toxice & Combustibili

 • Explozii de gaze

 • Precizarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

   Care sunt gazele vizate?

   Pe baza căror obiective vor fi monitorizate gazele?

   În cazul zonelor periculoase, specificați zona și categoria,

  e.g. 2G

   Identificați locațiile potențiale de degajare, concentrațiile

  potențiale de gaz ți cantitățile, dispersia gazelor & ariile cu

  potențial de acumulare a gazelor

  Indicați condițiile mediului

  Este o aplicație interioară sau exterioară

  Definiți tehnologia senzorilor adecvată

 • Precizați un sistem de detectare a gazelor EN 50073

   Determinați numărul de senzori

  Senzorii nu ar trebui să fie vulnerabili la apă sau la

  daune mecanice

   Determinați criteriul de performanță al sistemului

  Stabiliți pragurile alarmei

  Stabiliți cum vor fi procesate informațiile cu privire la

  alarmă.

  Luați în considerare accesibilitatea senzorilor pentru

  întreținere

  Luați în considerare funcțiunea & piesele de schimb

  pentru 12 luni

 • Care sunt gazele vizate?

   Identificați care este gazul sau care sunt gazele

  ce necesită a fi monitorizate

   Gaze combustibili, toxice sau gaze inerte

  Pot gazele să migreze în zona monitorizată

  Revizuirea gazelor vizate cu inginerul de proiect

  din acea locație sau cu un ofițer al Sănătății &

  Securității

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Obiective pentru monitorizarea gazelor

  Obiectivele conturate și acceptate

  pentru monitorizarea gazelor

   Închiderea dispozitivelor electrice

  Închidere supapelor

  Activarea, consolidarea și oprirea

  ventilației

   Evacuarea ariilor vizate

   Activarea sonorizării și a

  semnalizatoarelor

   Integrarea într-un sistem de alarmă de

  incendiu

  Evacuarea verbală – evacuarea

  controlată etc

   Telemetrie

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Poziționarea senzorilor

  Identificarea zonelor potențiale de degajare

   Luați în considerare viteza terminalului în cazul în care gazul se află sub

  presiune

  Luați în considerare topografia locației

  Dispersia de gaz efectuată de ventilația naturală sau mecanică și curenții termali

  Denzitatea gazului: poziție joasă, densitate gaz > 1.2 și poziție înaltă, densitate

  gaz < 0.8

  În condiții extrem de friguroase, cele mai ușoare decât gazele de aer vor scădea

  Cele mai grele decât gazele toxice de aer în concentrații slabe se vor dispersa

  cu curenții de convenție.

  Monitorizare prin conducte –diluare gaze, turbulență, potențial de agenți corozivi

  Evitați poziționarea senzorilor și a cablurilor conductoare aproape de zonele de

  înaltă tensiune datorită EMI

  Asigurați cabluri ecranate potrivite în conformitate cu standardele locale

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Facilitățile de depozitare a buteliilor de gaz combustibil

 • Detectoare LEL montate în tavan într-un laborator

 • Alarme vizuale

 • Montare în tavan LEL & testarea CO

  Detectoare

  gaze

  CO & LEL

  Test motor

 • Unitate de încălzire cu aer LPG

 • Testare mașini & Monoxid de carbon

 • Tratarea apelor reziduale : H2S, CH4 & O2

  GSE H2S

  GSE O2

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Boiler gaz LPG Specifying a Gas Detection System EN 50073

  Zonele cu potențiale scurgeri

  cuprind: -

  Bec bunsen ansamblat

  Agregat liniar ansamblat

  Acceleratoare de presiune(dacă

  se montează)

  Ventilul de închidere a gazului

  Aportul de aer ars

  Contorul de gaz

  Notă: deseori aceste puncte se

  apropie împreună

 • Tratarea apelor reziduale : H2S, CH4 & O2

  Monitorizare prin

  conducte cu detectorul

  de gaz montat într-un

  comutator de

  eșantionare

  ‘conductă cruce’

 • Condiții de mediu

  Luați în considerare impactul

  condițiilor de mediu în performanța

  echipamentelor

  Este tehnologia senzorilor potrivită

  pentru condițiile de mediu, e.g.,

  –Nivelul de umiditate relativă

  –sare

  – praf

  – oxigen ( funcționarea senzorilor

  termocatalitici)

  –Gaze agresive , e.g., acizi, corozivi

  – lichide

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Definiți tehnologia senzorilor

  Următoarele aspecte trebuie luate în considerare în găsirea unei tehnologii de

  senzori potrivită sau principiile de măsurare pentru gazul sau gazele vizate:

  –Tipul de gaz

  –Condițiile de mediu,de ex., temp., RH, oxygen, air speed, pressure, etc

  – measuring range

  – presence of interfering compounds, e.g.,otrăvuri, inhibitori, agenți corozivi,

  solvenți, polimeri, etc

  –Intervenția prin străbaterea altor gaze

  –Fond de concentrare a gazelor vizate

  –Criterii de performanță necesare,ex.,timp de răspuns, liniaritate, repetabilitate etc

  –Doar alarmă sau detectare gaze

  –Costuri și costuri de proprietate

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Performanță

  Este important să luăm în considerare

  criteriul de performanță în contextul de

  efectivitate a echipamentelor de

  monitorizare a gazelor.

  Tehnologia senzorilor este adecvată

  pentru aplicare

  Timp de răspuns, e.g. T90

  Repetabilitatea datelor

  Linearitatea datelor

   Direcție S.T.P. în aer

  Timpul de recuperare al senzorului după

  expunerea la gaz

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • Praguri Alarmă

   ‘Limite de alarmă acceptate ’ menționează faptul că monitoarele de

  gaze au cunoscut erori de măsurare

  O valoare măsurată va fluctua

  Pragurile de alarmă/ limitele nu ar trebui să fie < 10% pe întreaga

  scală a senzorului

  Alarme false pot apărea dacă limita alarmei este prea mică

  Deseori două limite de alarmă sunt adecvate pentru cele mai multe

  aplicații

  Limitele de alarmă generale pentru gazele explozive sunt setate

  între 15% și 25% LEL a gamei de monitoare de gaze

  Limitele de alarmă pentru gazele toxice pot fi ghidate de limitele de

  expunere locală.

   Verificați alarmele pentru o concentrație cunoscută de gaz

  Specificarea unui sistem de detectare a gazelor EN 50073

 • LEL –Gazele explozibile

  Limitele de inflamabilitate

  sunt de o importanță vitală

  pentru gazele pe care le

  măsurăm.

  Acestea determină

  concentrațiile minime și

  maxime ale amestecului de

  gaze în aer care vor arde

  în condiții normale de

  temperatură și presiune.

 • LEL –Gazele explozibile

  Gaz metan

  CH4

 • LEL –Gazele explozibile

  GAZ LEL VOL% UEL %

  Acetilenă 1.5-2.5 81 - 100

  Amoniac 15.0-15.4 20 - 28

  Metan 4.4 – 5.0 14 - 15

  Hidrogen 4.0 75.6

  Etan 3.0-3.2 12.5 - 15.5

  Propan 2.0-2.2 9.5

  n-Butan 1.5-2.0 8.5

 • Densitate vapori

  “Densitatea vaporilor este unitatea de măsură a

  densității unui gaz sau a presiunii relative a

  vaporului în aer (1.0). Gazele sau vaporii cu o

  densitate mai mică de 0.8 sunt mai slabi decât aerul

  și au tendința de a crește de la punctul de degajare.

  Gazele sau vaporii cu o densitatea mai mare de 1.2

  au tendința de a se scufunda la nivele mici și se pot

  comporta ca un lichid.”

  EN50073

 • TWA – Limite de expunere- gazele toxice

  “MAC (Concentrația maximă acceptată) TLV

  (Valoare prag limită) sau TWA (timp mediu ponderat)

  referitor la media de timp ponderat de concentrare

  pentru o zi normală de 8 ore lucrătoare sau o

  săptămână de 40 de ore lucrătoare în care

  muncitorii sunt expuși în mod repetat, zi de zi, fără

  efecte adverse”

  EN50073

 • Tehnologii semiconducătoare de detectare a

  gazelor Absorbtie semiconductori

  Avantaje

  Cost mic

  Gamă largă de gaze

  Răspuns rapid

  Dezavantaje

  Inexactitate

  Putere