of 100 /100
128 CUPRINS E PERE I EXTERIORI E0 SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A PERE ILOR EXTERIORI - ÎN CÂMP CURENT E1.1.E1.10 1. STRUCTUR COMPOZIT ETICS COMPACT - DETALII DE RACORDARE I ÎMBINARE E2.1.E2.12 2. STRUCTURA CU STRAT DE AER VENTILAT DETALII E3.1 3. STRUCTURA CU STRAT TERMOIZOLANT POZI IONAT LA INTERIOR - DETALII T TERASE T0.1 SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR F R PANTE Solu ia cu îndep rtarea tuturor straturilor. Terasa cu structura compact . Terasa cu canale de difuzie în termoizola ie. T0.2a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu structura compact . T0.2b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu structura compact . T0.3a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu canale de difuzie în termoizola ie. T0.3b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu canale de difuzie în termoizola ie. T0.4a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solutia cu indepartarea tuturor straturilor. Terasa ranversat necirculabil . T0.4b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE Solutia cu indepartarea partiala a straturilor existente. Terasa ranversat .

Detalii de Executie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Detalii de Executie

Citation preview

Page 1: Detalii de Executie

128

CUPRINS

E � PERE I EXTERIORI

E0

SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A PERE ILOR EXTERIORI - ÎN CÂMP CURENT

E1.1�.E1.10 1. STRUCTUR COMPOZIT �ETICS� COMPACT - DETALII DE RACORDARE I ÎMBINARE

E2.1�.E2.12 2. STRUCTURA CU STRAT DE AER VENTILAT � DETALII

E3.1 3. STRUCTURA CU STRAT TERMOIZOLANT POZI IONAT LA INTERIOR - DETALII

T � TERASE

T0.1

SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR F R PANTE � Solu ia cu îndep rtarea tuturor straturilor. Terasa cu structura compact . Terasa cu canale de difuzie în termoizola ie.

T0.2a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE � Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu structura compact .

T0.2b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu structura compact .

T0.3a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu canale de difuzie în termoizola ie.

T0.3b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� Solu ia cu îndep rtarea par ial a straturilor existente. Terase cu canale de difuzie în termoizola ie.

T0.4a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE � Solutia cu indepartarea tuturor straturilor. Terasa ranversat necirculabil .

T0.4b SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE � Solutia cu indepartarea partiala a straturilor existente. Terasa ranversat .

Page 2: Detalii de Executie

129

T0.4c SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� Solutia cu indepartarea partiala a straturilor existente. Terasa ranversat .

T0.5a SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR F R PANTE� solutia cu indepartarea tuturor straturilor existente. Terasa gr din .

T0.5b

SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� solutia cu men inerea par ial a straturilor existente. Terasa gr din .

T0.5c SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� solutia cu men inerea par ial a straturilor existente. Terasa gr din .

T0.5d

SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A TERASELOR CU PANTE� solutia cu men inerea par ial a straturilor existente. Terasa gr din .

T1.1 � T1.7 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC PE CONTURUL TERASELOR NECIRCULABILE

T1.8 � T1.9 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC A TERASELOR NECIRCULABILE. RACORD RI.

T2.1 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC PE CONTURUL TERASELOR CIRCULABILE

T3.1� T3.2 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC PENTRU TERASELE GR DIN

A - PLAN EE DE POD

A0.1�.A0.4 SOLU II DE PRINCIPIU PENTRU MODERNIZAREA TERMIC A PLAN EELOR DE POD

A1.1 �A1.9 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC A PODURILOR NEÎNC LZITE

A2.1 �A2.2 DETALII DE MODERNIZARE TERMIC A PODURILOR ÎNC LZITE (MANSARDE)

Page 3: Detalii de Executie

130

S - PLAN EE PESTE SUBSOL

S0.1 SOLU II DE PRINCIPIU DE TERMOIZOLARE SUPLIMENTAR ORIZONTAL ÎN CÂMP CURENT. Peste planseul de peste subsol.

S0.2 SOLU II DE PRINCIPIU DE TERMOIZOLARE SUPLIMENTAR ORIZONTAL ÎN CÂMP CURENT. Sub planseu, la tavanul subsolului.

S1.1�S1.2 DETALII DE APLICARE A TERMOIZOLA IEI LA PLAN EUL PESTE SUBSOL � DEASUPRA PL CII

S2.1�S2.2 DETALII DE APLICARE A TERMOIZOLA IEI LA PLAN EUL PESTE SUBSOL � SUB PLAC

P � PLAN EE PE SOL

P1.1�P1.4 DETALII DE TERMOIZOLARE SUPLIMENTAR LA PL CI PE SOL

F � FERESTRE

F1 SOLU II DE MODERNIZARE TERMIC A TÂMPL RIEI DIN LEMN CUPLAT

F2 SOLU II DE MODERNIZARE TERMIC A TÂMPL RIEI DIN LEMN DUBL

F3 SOLU II DE MODERNIZARETERMIC � TÂMPL RIE EXTERIOAR NOU

F4 SOLU II DE MODERNIZARETERMIC � TÂMPL RIE EXTERIOAR NOU

Page 4: Detalii de Executie

131

E

PERE I EXTERIORI

Page 5: Detalii de Executie

132

Page 6: Detalii de Executie

133

Page 7: Detalii de Executie

134

Page 8: Detalii de Executie

135

Page 9: Detalii de Executie

136

Page 10: Detalii de Executie

137

Page 11: Detalii de Executie

138

Page 12: Detalii de Executie

139

Page 13: Detalii de Executie

140

Page 14: Detalii de Executie

141

Page 15: Detalii de Executie

142

Page 16: Detalii de Executie

143

Page 17: Detalii de Executie

144

Page 18: Detalii de Executie

145

Page 19: Detalii de Executie

146

Page 20: Detalii de Executie

147

Page 21: Detalii de Executie

148

Page 22: Detalii de Executie

149

Page 23: Detalii de Executie

150

Page 24: Detalii de Executie

151

Page 25: Detalii de Executie

152

Page 26: Detalii de Executie

153

Page 27: Detalii de Executie

154

Page 28: Detalii de Executie

155

Page 29: Detalii de Executie

156

Page 30: Detalii de Executie

157

T

TERASE

Page 31: Detalii de Executie

158

Page 32: Detalii de Executie

159

Page 33: Detalii de Executie

160

Page 34: Detalii de Executie

161

Page 35: Detalii de Executie

162

Page 36: Detalii de Executie

163

Page 37: Detalii de Executie

164

Page 38: Detalii de Executie

165

Page 39: Detalii de Executie

166

Page 40: Detalii de Executie

167

Page 41: Detalii de Executie

168

Page 42: Detalii de Executie

169

Page 43: Detalii de Executie

170

Page 44: Detalii de Executie

171

Page 45: Detalii de Executie

172

Page 46: Detalii de Executie

173

Page 47: Detalii de Executie

174

Page 48: Detalii de Executie

175

Page 49: Detalii de Executie

176

Page 50: Detalii de Executie

177

Page 51: Detalii de Executie

178

Page 52: Detalii de Executie

179

Page 53: Detalii de Executie

180

Page 54: Detalii de Executie

181

Page 55: Detalii de Executie

182

A

PLAN EE DE POD

Page 56: Detalii de Executie

183

Page 57: Detalii de Executie

184

Page 58: Detalii de Executie

185

Page 59: Detalii de Executie

186

Page 60: Detalii de Executie

187

Page 61: Detalii de Executie

188

Page 62: Detalii de Executie

189

Page 63: Detalii de Executie

190

Page 64: Detalii de Executie

191

Page 65: Detalii de Executie

192

Page 66: Detalii de Executie

193

Page 67: Detalii de Executie

194

Page 68: Detalii de Executie

195

Page 69: Detalii de Executie

196

Page 70: Detalii de Executie

197

Page 71: Detalii de Executie

198

S

PLAN EE PESTE SUBSOL

Page 72: Detalii de Executie

199

Page 73: Detalii de Executie

200

Page 74: Detalii de Executie

201

Page 75: Detalii de Executie

202

Page 76: Detalii de Executie

203

Page 77: Detalii de Executie

204

Page 78: Detalii de Executie

205

P

PLAN EE PE SOL

Page 79: Detalii de Executie

206

Page 80: Detalii de Executie

207

Page 81: Detalii de Executie

208

Page 82: Detalii de Executie

209

Page 83: Detalii de Executie

210

F

FERESTRE

LEGENDA RW � rezisten a termic a ferestrei UW � transmitan a termic a ferestrei Rg � rezisten a termic a sticlei Ug � transmitan a termic a sticlei Rf � rezisten a termic a ramei Uf � transmitan a termic a ramei

Page 84: Detalii de Executie

211

Page 85: Detalii de Executie

212

Page 86: Detalii de Executie

213

Page 87: Detalii de Executie

214

Page 88: Detalii de Executie

215

ANEXA 1 � Ferestre i u i exterioare (informativ ) Material Sec iune profil tâmpl rie Exemple 1. Lemn stratificat

Page 89: Detalii de Executie

216

2. Aluminiu

Page 90: Detalii de Executie

217

3. O el

4. Tâmpl rii mixte

Fereastra lemn/aluminiu

- dimensiuni standard profil mixt lemn/aluminiu

Page 91: Detalii de Executie

218

ANEXA 2 � Geamuri termoizolante (informativ ) Tip geam

Numar foi de sticla Tip sticla Sec iune geam Exemple

Gea

m te

rmoi

zola

nt

2 foi de geam

netratat (normal )

o suprafa tratat

3 foi de geam

netratat (normal )

o suprafa tratat

Page 92: Detalii de Executie

219

ANEXA 3 � Sisteme de protec ie la ac iunea radia iei solare (informativ ) Tip sistem Sec iune profil sistem de protec ie Exemple 1. Jaluzele Orizontale

exterioare

2. Storuri (exemplifi-c ri)

Lamele cu margini bordurate cu ghidaj pe cablu sau pe inele de ghidare

1. in superioar ; 2. angrenaj; 3. lamele; 4. nur de ghidare i band pt. tragere; 5. ghidare lateral ; 6. in inferioar ; 7. manivel

Lamele plate cu ghidaj prin cablu

1. in superioar ; 2. motor de mijloc; 3. lamele; 4. nur de ghidare i band pt. tragere; 5. ghidare

lateral ; 6. in inferioar

Page 93: Detalii de Executie

220

3. Rulouri exterioare

Lamele din aluminiu

Material textil

Modalit i de montare a storurilor/rulourilor : la partea superioar a golurilor; in fa a foilor de geam; intre foile de geam; in spatele foilor de geam

Page 94: Detalii de Executie

221

Page 95: Detalii de Executie

222

ANEXA 4 � Grile de admisie i evacuare montate pe tâmpl rie (informativ )

Tip Sistem Exemple G

rile

de a

dmis

ie i

eva

cuar

e la

tîm

plrie

Sistem de ventilare integrat în tâmpl ria de fereastr

Grila higroreglabil destinat introducerii aerului proaspat, montaj pe tâmplaria termoizolant

Grila higroreglabil acustic destinata aportului de aer proasp t, montaj pe tâmpl ria termoizolant

Page 96: Detalii de Executie

223

Grila Higroreglabil Descriere: Grila higroreglabil este destinat asigur rii aportului controlat de aer proasp t. Acest produs încorporeaz un set de benzi poliamidice cu propriet i higroscopice. Tratamentul special aplicat setului de benzi, permite clapetei grilei s se închid sau s se deschid , în func ie de modificarea valorii umidit ii relative a aerului din zona în care este montat . Mi carea clapetei grilei se realizeaz între urm toarele valori ale umidit ii relative: min. 35%, grila este închis ; max.65%, grila este deschis complet. Func ionarea permanent a grilelor într-o locuin , f r necesitatea aliment rii lor la o surs de energie electric , contribuie la diminuarea consumurilor energetice care s-ar înregistra în cazul unei ventila ii necontrolate, prin deschiderea larg a ferestrelor. Grila higroreglabil este parte a kit-ului higroreglabil al turi de protec ia extern antiploaie, antiinsecte i de placa suport. Date tehnice:

debit min/max: 5-35 m3/h; (la P = 10 Pa) nivel de protec ie acustic pentru kit-ul standard higroreglabil: 33 dB(A) dimensiuni gril higroreglabil : 402x39,5x40 mm; culoare: alb, stejar auriu sau maron brun; material: plastic PS; posibilitate de obturare manual ; montajul se poate realiza pe tâmpl ria termoizolant din PVC, lemn stratificat sau aluminiu.

Montajul kit-ului standard higroreglabil pe tâmpl ria termoizolant , profil PVC: Pentru montajul unei grile higroreglabile pe tâmpl ria termoizolant din PVC trebuie s se realizeze frezarea unor tronsoane de canal în partea superioar a ferestrei care s aib dimensiunile: lungime 290 mm, l ime 10-12 mm. Frezarea, care nu trebuie s fie continu ci trebuie s fie format din 2 tronsoane, se realizeaz în profilul cercevelei imediat sub garnitura de etan are iar în profilul tocului imediat deasupra garniturii de etan are. De asemenea, exist i posibilitatea folosirii unui profil de compensare ata at pe orizontala superioar a ansamblului ferestrei i în care s se realizeze tronsoanele de canal frezat, caz în care se evit frezarea cercevelei i a tocului. În acest mod, rezisten a profilului nu are de suferit, propriet ile ferestrei nu sunt afectate iar aportul de aer proasp t va fi controlat numai prin grila higroreglabil . Dupa realizarea celor dou canale la dimensiunile cerute, se monteaz placa suport pe cercevea. Se clipseaz grila higroreglabil pe placa suport astfel încât senzorul de umiditate s fie, în permanen , expus mi c rii ascendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdus sa fie deflectat c tre plafonul camerei. Se monteaz protec ia extern pe toc în exteriorul cl dirii. Intre inere: Se cur de praf o dat sau de dou ori pe an. Nu exist elemente consumabile.

Page 97: Detalii de Executie

224

Exemple de ventilatoare autoreglabile

combina ie între un ventilator i un ecran fixat pe p r i care func ioneaz ca plas pentru insecte i ca ecran de protec ie solar

autoreglabil, cu r spuns automat la vânt

multiple moduri de control: manual, cu biel , cu coard sau motor

Page 98: Detalii de Executie

225

ANEXA 5 � Benzi precomprimate i folii de etan are la montarea ferestrelor noi (informativ )

Page 99: Detalii de Executie

226

A SEC IUNE VERTICAL

LEGENDA 1 mortar adeziv 2 pl ci termoizolante 3 mas de paclu din mortar adeziv armat ETICS 4 straturi de grund 5 strat tencuial decorativ 6 profil de col cu plas 7 profil de îmbinare cu fereastra 8 folie adeziv 9 banda precomprimat sau folie exterioar de etan are, impermeabil la ap i vânt i permeabil la vaporii de ap , rezistent la UV 10 folie interioar , impermeabil la vaporii de ap (barier contra vaporilor de ap ) 11 spum poliuretanic cu rol termoizolant pentru atenuarea pun ilor termice i acustice 13 folie de fa ad 14 tencuial interioar perete exterior

15 tencuial exterioar perete exterior B SEC IUNE ORIZONTAL

Page 100: Detalii de Executie

227

ANEXA 6 REFERIN E TEHNICE

Reglement ri tehnice

1. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de

construc ie ale cl dirilor. Indicativ: C107/2005 Ordinul M.T.C.T.nr.2055/2005

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1124 din 13/12/2005

2. Normativ privind proiectarea, execu ia i exploatarea învelitorilor acoperi urilor în pant la cl diri.Indicativ � NP 069/2002

Ordinul M.L.P.T.L. nr.606/2003 publicat Monitorul Oficial. , partea I , nr. 776 /2003

3. Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor. Partea I-Anvelopa cl dirii. Indicativ: MC 001/2006

Ordinul M.T.C.T. nr.157/01.02.2007 cu modific ri i complet rile ulterioare, publicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 21/02/2007

4. Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl diri de locuit. Indicativ: NP 064 /2002

Ordinul M.L.P.T.L.nr1991/2002 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 /2002

4. Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea hidroizola iilor la cl diri : Indicativ: NP 040/2002

Ordinul M.L.P.T.L.nr 607/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 /2003

5 Ghid de Agrementare european pentru ETICS � ETAG 004.

Standarde:

1. STAS 465 �1991 Ferestre de lemn i u i de lemn pentru balcon. Sec iuni

2. SR EN 14351-1+A1:2010

Ferestre i u i. Standard de produs, caracteristici de performan . Partea 1: Ferestre i u i exterioare pentru pietoni, f r caracteristici de rezisten la foc i/sau etan eitate la fum

3. SR EN 13499: 2004

Produse termoizolante pentru cl diri. Sisteme compozite de izolare termic la exterior (ETICS) pe baz de polistiren expandat. Specifica ie

4. SR EN 13500: 2004 Produse termoizolante pentru cl diri. Sisteme compozite de izolare termic la exterior (ETICS) pe baz de vat mineral . Specifica ie