6
DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU Z500 PROJEKTY DOMモW Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: (+48 22) 425 50 30 tel: (+48 22) 355 15 55 [email protected] Z500 PROJEKTY DOMモW Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: (+48 22) 425 50 30 tel: (+48 22) 355 15 55 [email protected] Z312

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

  • Upload
    buinga

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU

Z500

PRO

JEKT

Y D

OM

ÓW

Z50

0 w

ww

.z50

0.pl

te

l: +

48

725

000

005

tel

: (+4

8 22

) 425

50

30 t

el: (

+48

22) 3

55 1

5 55

pro

jekt

y@z5

00.p

l

Z500

PRO

JEKT

Y D

OM

ÓW

Z50

0 w

ww

.z50

0.pl

te

l: +

48

725

000

005

tel

: (+4

8 22

) 425

50

30 t

el: (

+48

22) 3

55 1

5 55

pro

jekt

y@z5

00.p

l

Z312

Page 2: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązaniatechniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania iprojektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymizmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawatel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail: [email protected]; www.z500.pl

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z312 wersja podstawowaw technologii murowanej

kuchnia16,41 m2

pokój15,98 m2

D8

235

600

O1

h= 0

235100

O6

h= 0

235

180

O6

h= 0

235

180

O6

h= 0

235

180

O3

h= 100

135

210

O5

h= 100

135

80

O2

h= 0

235

500

Dz1

205

120

D2

20580

D3

20580

D3

20580

D3

20580

D3

20580

D3

205

80

D3

205

80

D3

205

80

D3

205

80

D3

20580

D2

20580

O1

h= 0

235100

O1

h= 0

235100

O2

h= 0

235360

-0,15

spad

ek 1

,0%

spad

ek 1

,0%

-0,02-0,02

±0,00

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

D D

E E

F F

C C

1 76628 690 240 780 28

132 504 101 55 184 135 184 147 184 140

1 76628 690 240 780 28

930 836121 84 226 214 141 143 79 602 156

2 00

628

690

120

870

270

2869

01

316

1 15

136

449

1

2 00

628

690

120

870

270

281

735

271

211

104

546

104

295

104

1815

4605

26 361 14 262 14 343

176 14 474 26 226 14 173 14 167 14 386

66491 504 69

346

1487

4

346

1460

364

450

176 14 47480 84 12 14 200 214 60

55 143 28

37 602 115

664

2633

426

123

1446

6

170

104

390

2613

010

410

026

123

1432

104

330

26 61 184 116 14 5 184 73 14 60 184 99

360

123

751

26 180 14 7 90 10 14 80 90 152 14 9 90 46 90 108

176 14 110 270 94 26 77 90 59 14 173 14 45 90 3214

34 90 262

123 90 541

18114

5

664

2633

4

MZ2

MZ2

MZ

2

MZ

2

w pasie cokołowymokładzina z płytekklinkierowych

w p

asie

cok

ołow

ymok

ładz

ina

z pł

ytek

klin

kier

owyc

h

w pasie cokołowymokładzina z płytekklinkierowych

12x1

7cm

12x1

7cm

12x17cm

12x1

7cm

d=15cmd=15cm

d=15cm

d=15cm

d=20cmnp.: Rondo Plus

MW4

MW4

MW

4 MW1MW1

MW1

MW1

kana

łna

wie

wny

typu

"Z"

kana

łna

wie

wny

typu

"Z"

kana

łna

wie

wny

typu

"Z"

Uw

aga:

zm

niej

szon

a gr

uboś

ćiz

olac

ji na

frag

men

cie

ścia

ny

Uw

aga:

zm

niej

szon

a gr

uboś

ćiz

olac

ji na

frag

men

cie

ścia

ny

Uwaga: zmniejszona grubośćizolacji na fragmencie ściany

Uwaga: zmniejszona grubośćizolacji na fragmencie ściany

Uw

aga:

zm

niej

szon

a gr

uboś

ćiz

olac

ji na

frag

men

cie

ścia

ny

Kocioł c.o. napaliwo stałe

zadaszonewejście

kominek wg pracowaniaindywidualnego (projektu wnętrz)

kom

inek

zadaszonytaras

zadaszonytaras

pokój14,28 m2 pokój

13,51 m2

łazienka12,89 m2

sień4,86 m2

hol5,44 m2

PG9,20 m2

wc2,18 m2

garderoba2,75 m2

salon58,03 m2

spiżarka6,08 m2

hol4,79 m2

garaż50,07 m2

B-B B-B

A-A

A-A

MW4

MW

4

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONAwykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzinaocieplenie: styropian Termo Organika fasadaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNAwykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANAwykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm) 12,0wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

Page 3: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązaniatechniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania iprojektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymizmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawatel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail: [email protected]; www.z500.pl

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ A-A

Z312 wersja podstawowaw technologii murowanej

27' (50,95%)27' (50,95%)

A

A

E

E

F

F

265

35

244

236

164

5

405

239

2635

21

+3,00

-0,02

+4,05

+3,00

+2,36

±0,00

-0,30

+2,15

+3,00

+2,65+2,89

±0,00-0,05

654

636

MW1

MZ2 MZ2

PG1

SD2

SS1

PG1

MW4

SD2

SS1

ŁATA pod MZ1 - zbrjenie

w szlichcie

ławy fundamentowewg rzutu fundamentów

PODDASZENIEUŻYTKOWE

PARTER PARTER

wentylacjawentylacja

aluminiowyprofil startowy

cokół: np. płytki klinkierowemocowane lub cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

izolacja pionowa ścianyfundamentowej

h=30cm n.p. gruntu

B

B

C

C

D

D

izolacjapozioma

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIEpodłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana 5,0ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga 10,0hydroizolacyjazatarty beton - warstwa wyrównawczabeton B10 10,0warstwa zagęszczonego suchego piasku 20,0grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONYpokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.łaty i kontrłaty / deskowanie 10,0warstwa wstępnego krycia + poszycie 2,2konstrukcja dachu(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD2 - DACH OCIEPLONYpokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.łaty i kontrłaty / deskowanie 10,0warstwa wstępnego krycia + poszycie 2,2ocieplenie: wełna KNAUF Insulation w Ecosy Technology 20,0konstrukcja dachuparoizolacjawykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWAhydroizolacjaściana: bloczki betonowe / beton lany 24,0hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONAwykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)ocieplenie: styropian Termo Organika fundament 12,0hydroizolacjaściana: bloczki betonowe / beton lany 24,0hydroizolacja

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONAwykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzinaocieplenie: styropian Termo Organika fasadaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNAwykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKAwykończenie wew: płyty GK 1,3ruszt metalowy lub drewniany 10,0wełna mineralna: KNAUF Insulation w Ecose Technology 10,0wykończenie wew: płyty GK 1,3

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANAwykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm) 12,0wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO

posadzka: mrozoodporne płytkielastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacjibeton klasy B15 zdylatowany 1x1m 5,0beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1mpodsypka żwirowa zagęszczona 20,0grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SS2 - STROP drewniany - podsufitkakonstrukcja stropu / dachuocieplenie: wełna w Ecose Technology (pomiędzy) 20,0paroizolacja - foliapłyta stężająca (OSB15)ruszt wsporczy pod płyty gkpłyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SS1 - STROP NAD PARTEREMpodłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... 2,0szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana 4,0hydroizolacja w pom. mokrymstyropian Termo Organika dach-podłoga 5,0strop: gr. wg rys. konstrukcjisufit: tynk gładki

Page 4: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązaniatechniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania iprojektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymizmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawatel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail: [email protected]; www.z500.pl

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ B-B

Z312 wersja podstawowaw technologii murowanej

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIEpodłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana 5,0ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga 10,0hydroizolacyjazatarty beton - warstwa wyrównawczabeton B10 10,0warstwa zagęszczonego suchego piasku 20,0grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONYpokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.łaty i kontrłaty / deskowanie 10,0warstwa wstępnego krycia + poszycie 2,2konstrukcja dachu(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD2 - DACH OCIEPLONYpokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.łaty i kontrłaty / deskowanie 10,0warstwa wstępnego krycia + poszycie 2,2ocieplenie: wełna KNAUF Insulation w Ecosy Technology 20,0konstrukcja dachuparoizolacjawykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWAhydroizolacjaściana: bloczki betonowe / beton lany 24,0hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONAwykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)ocieplenie: styropian Termo Organika fundament 12,0hydroizolacjaściana: bloczki betonowe / beton lany 24,0hydroizolacja

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONAwykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzinaocieplenie: styropian Termo Organika fasadaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNAwykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: YTONG PP4 / 06 24,0wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKAwykończenie wew: płyty GK 1,3ruszt metalowy lub drewniany 10,0wełna mineralna: KNAUF Insulation w Ecose Technology 10,0wykończenie wew: płyty GK 1,3

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANAwykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeriaściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm) 12,0wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO

posadzka: mrozoodporne płytkielastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacjibeton klasy B15 zdylatowany 1x1m 5,0beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1mpodsypka żwirowa zagęszczona 20,0grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SS2 - STROP drewniany - podsufitkakonstrukcja stropu / dachuocieplenie: wełna w Ecose Technology (pomiędzy) 20,0paroizolacja - foliapłyta stężająca (OSB15)ruszt wsporczy pod płyty gkpłyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SS1 - STROP NAD PARTEREMpodłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... 2,0szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana 4,0hydroizolacja w pom. mokrymstyropian Termo Organika dach-podłoga 5,0strop: gr. wg rys. konstrukcjisufit: tynk gładki

1,0%

31 2 4

265

3526

9

690 240 780

+3,00 +3,00

+6,03

±0,00

+2,89

+2,15 +2,15

-0,02-0,17

-0,90

-1,30

6335

MW1

MZ2MZ2

PG1

SS1

PG1

SS1

MZ2MZ2

płytki mrozoodporneantypoślizgowe na zaprawiewodoszczelnej

MW1

PODDASZENIEUŻYTKOWE

PARTER

ławy fundamentowewg rzutu fundamentów

PARTER

PODDASZENIEUŻYTKOWE

ławy fundamentowewg rzutu fundamentów

aluminiowyprofil startowy

cokół: np. płytki klinkierowemocowane lub cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

izolacja pionowa ścianyfundamentowej

h=30cm n.p. gruntu

MZ1MZ1

elementdekoracyjny

elementdekoracyjny

izolacjapozioma

izolacja pionowa ścianyfundamentowej

Page 5: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązaniatechniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania iprojektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymizmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawatel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail: [email protected]; www.z500.pl

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

ELEWACJE: FRONTOWA IBOCZNA

Z312 wersja podstawowaw technologii murowanej

6025

100

139

6130

25

400

2025

236

364

+6,03 +6,03

+4,00+4,05

+2,36+2,24+2,35+2,39

+3,00

obróbkablacharska

pokrycie dachu:np. dachówka lubblachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

+2,36 +2,35

+4,00 +4,05

+6,29

+3,94+3,89

+2,36

6295

389

2405

obróbkablacharska

pokrycie dachu:np. dachówka lubblachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

UWAGI: - ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień

łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie)

Page 6: DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU · [ciana : bloczki betonowe / beton lany 24,0 hydroizolacja MZ2 - ZCIANA ZEW . KONSTR OCIEPLONA zew: Sys. ociepleD / deskowanie okBadzina

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

To

jest

wer

sja d

emon

stra

cyjn

a pr

ojek

tu!!!

T

o je

st w

ersja

dem

onst

racy

jna

proj

ektu

!!!

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązaniatechniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania iprojektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymizmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawatel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail: [email protected]; www.z500.pl

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

ELEWACJE: TYLNA(ogrodowa) i BOCZNA

Z312 wersja podstawowaw technologii murowanej

+6,03

±0,00-0,02-0,17

+3,00+3,36

+3,94 +3,89

+2,39

obróbkablacharska

pokrycie dachu:np. dachówka lubblachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

+4,00+4,05

+2,36 +2,36

+3,63+3,94 +3,89

+3,00

+6,03

-0,02

405

2245

6595

6595

obróbkablacharska

pokrycie dachu:np. dachówka lubblachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

ELEWACJA TYLNA (ogrodowa)

ELEWACJA BOCZNA

UWAGI: - ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień

łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie)