Click here to load reader

d 7 czerwca 2008 p r l ... · PDF filekonstrukcyjne: Aktualny stan rozwoju ... Obudowy budynków-Okładziny ścienne/ ... o wysokich własnościach mechanicznych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of d 7 czerwca 2008 p r l ... · PDF filekonstrukcyjne: Aktualny stan rozwoju ... Obudowy...

7 czerwca 2008 www.stalenierdzewne.plwww.puds.pl

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

20 lat bada stali nierdzewnej na elementy konstrukcyjne: Aktualny stan rozwoju

midzynarodowych prac badawczych, praktyczne zastosowania, obecne moliwoci i nadchodzce

wyzwania

Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych: Przegld bada, zastosowania, wyzwania i moliwoci

Zastosowania stali nierdzewnejtrendy, kierunku, rozwj

Pozna, Poland10 June 2008

Dr Bassam BurganZastpca Dyrektora, The Steel Construction Instituteww

w.stale

nierdz

ewne.

pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 3

Przegld

Patrzc wstecz na przestrzeni ostatnich 20 latDziaalno badawczo-rozwojowa (R&D)umoliwia szersze uycie stali nierdzewnych w konstrukcjachNowe zastosowania

Badania naukowe musz reagowa na:- potrzeby rynku- dostarcza kompleksowych rozwiza- uwzgldnia program zrwnowaonego rozwoju

Patrzc w przyszo

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 4

Wzrost zapotrzebowania na stal nierdzewn

Wszystkie produkty ze stali nierdzewnychGlobalny Indeks Zapotrzebowania na stal nierdzewn

Prognoza

rdo:ISSF, 09/07ww

w.stale

nierdz

ewne.

pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 5

Zuycie stali nierdzewnej w poszczeglnych branach

Porwnanie zuycia stali nierdzewnej w poszczeglnych sektorach gospodarki Indii, Chin i wiata Zachodniego

wiat Zachodni (Europa i obie Ameryki)

Indie Chiny

Przemysprzetwrczy

Inne

Towary konsumpcyjnetrwaego uytku

Budownictwo(konstrukcje)

rdo: BHP Billiton and OECDwww.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 6

Postp w: produkcji i przetwarzaniu

Polepszona wydajno produkcjiNowe gatunkiUdoskonalone wykoczenia powierzchniUlepszone metody przetwarzania

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 7

Postp w: projektowaniu

USAJaponiaEuropa

Rwnie normy dotyczce przetwarzania, spawania i montauwww.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 8

Badania trwaoci elementw

Lokalne wyboczenie kolumnyKolumna przed badaniem

Kolumna po badaniuww

w.stale

nierdz

ewne.

pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 9

Badania trwaoci elementw

Ugicie belki przy zniszczeniu

Prba zginania ksztatownikw RHSPrbki zniszczone podczas badaniaww

w.stale

nierdz

ewne.

pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 10

Modele numeryczne

Model elementw skoczonych

Prbki zniszczone podczas badania

Badania wewntrznie podpartego ksztatownika RHSww

w.stale

nierdz

ewne.

pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 11

Wspczynniki redukcji wytrzymaoci

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Wsp

cz

ynni

k re

dukc

ji w

ytrz

yma

oci

Temperatura (stopnie C)

Gatunek 316Gatunek duplex 2205Stal wglowa (Rp 0.5%)

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 12

Wspczynnik redukcji pocztkowej sztywnoci (E)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Wsp

cz

ynni

k re

dukc

ji poc

ztk

owej

szt

ywnoc

i

Temperatura (stopnie C)

Stal nierdzewna

Stal wglowa

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 13

Zachowanie si kolumn w warunkach poarowych

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 14

Postp w: rozwoju rynku

Organizacje rozwoju rynku stali nierdzewnychCentra serwisowe stali nierdzewnej

ASSDA, Euro Inox, ISSF, Nucleo Inox, CEDINOX, CENDI, NZSSDA, PUDS, Centro Inox, ASSDA, IDINOX, ISER, SSINA, ISSDA,

Swiss Inox, ICDA, IMOA, NI, SASSDA, TSSDA, JSSA, KOSA, CSSC, BSSA

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 15

Uaktualnienie Poradnika projektowania - Europa

AngielskiFrancuskiNiemieckiWoskiHiszpaskiFiskiSzwedzki

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 16

www.steel-stainless.org/software

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 17

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji dostpne online

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 18

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji dostpne online

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 19

www.steel-stainless.org/steelcal

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

http://www.steel-stainless.org/steelcal

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 20

Materiay dla studentw Architektury

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 21

Materiay dla studentw kierunkw Technicznych

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 22

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 23

Obcienia wybuchowePmax0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

-0.100.700.60 0.80 0.90 1.10 1.201.00

Impulse

P (bar)

Time (s)

Impuls

Czas (s)www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 24

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji zagroonych wybuchem

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 25

Nowe zastosowania: budynki i bezpieczestwo

Obudowy budynkw- Okadziny cienne/pokrycia dachowe

- Szklane ciany osonowe - mocowania do drewna/kamieniaInstalacje wodocigoweZabezpieczenia

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 26

Nowe zastosowania: infrastruktura

Lotniska/Stacje kolejoweWyposaenie miejsc publicznychMostyPrty zbrojeniowe

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 27

Badania odpowiadajce na potrzeby rynku wysokie ceny niklu

Podwyszenie minimalnej wymaganej umownej granicy plastycznoci Rp0.2 w specyfikacji materiauSpoytkowa darmowe korzyciwalcowania na zimno

t

2t

ri2t

t

t

t ri

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 28

Badania odpowiadajce na potrzeby rynku wysokie ceny niklu

Okrelenie przydatnoci stali ferrytycznych o wysokich wasnociach mechanicznych do niektrych zastosowaWprowadzenie nowych gatunkw do standardw projektowania

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 29

Moliwoci w dziedzinie produkcji energii jdrowej

Konstrukcje obudowy bezpieczestwa zespolony ukad moduowy podwjnego poszycia i zbrojonego betonuKonstrukcje zbiornika reaktoraKanistry do usuwania odpadw

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 30

Moliwoci w dziedzinie produkcji energii sonecznej

Kolektory soneczneStojaki i zintegrowane systemy obudowy ogniw fotowoltaicznych

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 31

Moliwoci w dziedzinie lekkich okadzin ciennych

Podwyszona izolacja termiczna i szczelnopowietrznaZwikszona do maksimum powierzchnia netto do cakowitej powierzchni stropwPrniowe panele izolacyjne

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 32

Moliwoci w dziedzinie stropw zespolonych

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 33

Moliwoci w renowacji budynkw

Na okadziny cienne i pokrycia dachoweSystemy mocowaPrefabrykowane elementy pokrydachowych na dobudwki i balkony

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

10 June 2008 Stainless Steel in Construction 34

Wnioski

Dokonano duego postpuIstnieje kilka wyzwa do pokonania Liczne moliwoci do dalszych bada

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

www.s

talenie

rdzew

ne.pl

20 lat bada stali nierdzewnej na elementy konstrukcyjne: Aktualny stan rozwoju midzynarodowych prac badawczych, praktyczne zPrzegldWzrost zapotrzebowania na stal nierdzewnZuycie stali nierdzewnej w poszczeglnych branachPostp w: produkcji i przetwarzaniuPostp w: projektowaniuBadania trwaoci elementwBadania trwaoci elementwModele numeryczneWspczynniki redukcji wytrzymaociWspczynnik redukcji pocztkowej sztywnoci (E)Zachow

Search related