17
Calitatea Calitatea materialelor si materialelor si produselor produselor Curs 3 Curs 3

Curs 3 Materiale de constructii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs 3 Materiale de constructii - Voinitchi

Citation preview

Page 1: Curs 3 Materiale de constructii

Calitatea Calitatea materialelor si materialelor si

produselorproduselor

Curs 3Curs 3

Page 2: Curs 3 Materiale de constructii

DefinireDefinire• Calitatea poate fi definita ca fiind valoarea de utilizare a unui produs, Calitatea poate fi definita ca fiind valoarea de utilizare a unui produs,

serviciu.serviciu.• Aptitudinea unui material de a fi utilizat cu rezultate satisfacatoare depinde Aptitudinea unui material de a fi utilizat cu rezultate satisfacatoare depinde

de mai multi factori, care, simplificat, pot fi redusi la anumite proprietati de mai multi factori, care, simplificat, pot fi redusi la anumite proprietati mecanice, termice etc.mecanice, termice etc.

• Aceste proprietati se pot apoi compara cu valori minime, maxime, cu Aceste proprietati se pot apoi compara cu valori minime, maxime, cu domenii de valori, sau valori caracteristice.domenii de valori, sau valori caracteristice.

• In cazul productiei de masa este utilizata mult o valoare caracteristica , care In cazul productiei de masa este utilizata mult o valoare caracteristica , care reprezinta valoarea respectivei proprietati sub care se pot gasi statistic un reprezinta valoarea respectivei proprietati sub care se pot gasi statistic un anumit procent dintre rezultate; este utilizat de obicei un procent de 5%.anumit procent dintre rezultate; este utilizat de obicei un procent de 5%.

• Cu cat imprastierea rezultatelor –exprimata prin abaterea standard Cu cat imprastierea rezultatelor –exprimata prin abaterea standard σσ, este , este mai mare, cu atat valoarea caracteristica Xk este mai mica pentru o aceeasi mai mare, cu atat valoarea caracteristica Xk este mai mica pentru o aceeasi valoare medie a rezultatelor Xm. valoare medie a rezultatelor Xm.

• Cu cat imprastierea rezultatelor –exprimata prin abaterea standard Cu cat imprastierea rezultatelor –exprimata prin abaterea standard σσ, este , este mai mare, cu atat este nevoie de o valoare medie a rezultatelor Xm mai mai mare, cu atat este nevoie de o valoare medie a rezultatelor Xm mai mare pentru o aceeasi valoare caracteristica Xk. mare pentru o aceeasi valoare caracteristica Xk.

Page 3: Curs 3 Materiale de constructii

DefinireDefinire

The following is the plot of the standard normal probability density function.

Page 4: Curs 3 Materiale de constructii

DefinireDefinire

Page 5: Curs 3 Materiale de constructii

DefinireDefinire• Aceasta inseamna ca cu cat procesul de productie este mai bine tinut sub Aceasta inseamna ca cu cat procesul de productie este mai bine tinut sub

control – imprastierea rezultatelor este mai mica, cu atat cheltuielile control – imprastierea rezultatelor este mai mica, cu atat cheltuielile necesare pentru obtinerea unei valori medii corespunzatoare sunt mai mici.necesare pentru obtinerea unei valori medii corespunzatoare sunt mai mici.

• Aceasta arata ca in fapt costurile pentru calitate pot fi acoperite de Aceasta arata ca in fapt costurile pentru calitate pot fi acoperite de economiile care rezulta din bunul control al productiei. economiile care rezulta din bunul control al productiei.

Page 6: Curs 3 Materiale de constructii

Cadrul legislativCadrul legislativ• Caracteristicile produselor sunt de obicei indicate in standarde sau norme.Caracteristicile produselor sunt de obicei indicate in standarde sau norme.• Standardele romanesti au codificarea SR urmata de litere, daca acesta este Standardele romanesti au codificarea SR urmata de litere, daca acesta este

preluat de la o alta organizatie de standardizare (EN- norma europeana, preluat de la o alta organizatie de standardizare (EN- norma europeana, ISO, ASTM etc) si numere de ordine precum si anul editarii. Ex SR EN ISO, ASTM etc) si numere de ordine precum si anul editarii. Ex SR EN 12390-3:2002.12390-3:2002.

• Exista inca si standarde romanesti cu codificarea STASExista inca si standarde romanesti cu codificarea STAS• In plus fata de standarde, si avand putere de lege si deci caracter In plus fata de standarde, si avand putere de lege si deci caracter

obligatoriu pe teritoriul tarii, sunt normativele. Ex CP 012-07 Cod de practica obligatoriu pe teritoriul tarii, sunt normativele. Ex CP 012-07 Cod de practica pentru producerea betonului.pentru producerea betonului.

• Din punct de vedere al produselor exista standarde care clasifica Din punct de vedere al produselor exista standarde care clasifica produsele / impun conditii pentru produs – asa-numitele standarde de produsele / impun conditii pentru produs – asa-numitele standarde de produs si standarde care prezinta metoda/metodele de incercare ale produs si standarde care prezinta metoda/metodele de incercare ale produsului respectiv- standarde de incercare.produsului respectiv- standarde de incercare.

Page 7: Curs 3 Materiale de constructii

Cadrul legislativCadrul legislativ• LegeLegeaa nr. 608 nr. 608 privind evaluarea conformităţii produselorprivind evaluarea conformităţii produselor

Art. 1. - Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau utilizate în România, din pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau utilizate în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.

• Art. 2. - Art. 2. - Produsele din domeniul reglementat se introduc pe piaţă şi se Produsele din domeniul reglementat se introduc pe piaţă şi se utilizează numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a utilizează numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă sunt marcate fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă sunt marcate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

Page 8: Curs 3 Materiale de constructii

DOMENII REGLEMENTATEDOMENII REGLEMENTATE

11. . Echipamente de joasă tensiuneEchipamente de joasă tensiune2. 2. Recipiente sub presiuneRecipiente sub presiune3. 3. JucăriiJucării4. 4. Materiale şi produse pentru construcţiiMateriale şi produse pentru construcţii5. 5. Compatibilitatea electromagneticăCompatibilitatea electromagnetică6. 6. Maşini industrialeMaşini industriale7. 7. Echipamente de protecţie personalăEchipamente de protecţie personală8. 8. Aparate de cântărit cu funcţionare neautomatăAparate de cântărit cu funcţionare neautomată9. 9. Aparatură medicală activă implantabilăAparatură medicală activă implantabilă10. 10. Arzătoare cu combustibili gazoşiArzătoare cu combustibili gazoşi11. 11. Cazane pentru apă caldăCazane pentru apă caldă12. 12. Explozibili utilizaţi în scopuri civileExplozibili utilizaţi în scopuri civile13. 13. Aparatură medicalăAparatură medicală14. 14. Medii potenţial exploziveMedii potenţial explozive15. 15. Ambarcaţiuni de agrementAmbarcaţiuni de agrement16. 16. AscensoareAscensoare17. 17. Echipamente de refrigerareEchipamente de refrigerare18. 18. Echipamente sub presiuneEchipamente sub presiune19. 19. Echipamente terminale de telecomunicaţiiEchipamente terminale de telecomunicaţii20. 20. Echipamente medicale de diagnosticare in vitroEchipamente medicale de diagnosticare in vitro21. 21. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţiiEchipamente terminale de radio şi telecomunicaţii22. 22. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje.Ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Page 9: Curs 3 Materiale de constructii

Cadrul legislativCadrul legislativ• Exista doua moduri de abordare a problemei produselor:Exista doua moduri de abordare a problemei produselor:• - Una specifica unei economii centralizate si planificate, in care produsul - Una specifica unei economii centralizate si planificate, in care produsul

trebuie sa aiba proprietati foarte clar specificate pentru o anumita utilizare;trebuie sa aiba proprietati foarte clar specificate pentru o anumita utilizare;• - O abordare europeana, in care se fac doar clasificari, fiind sarcina - O abordare europeana, in care se fac doar clasificari, fiind sarcina

beneficiarului/proiectantului sa aleaga – din propria experienta ce este mai beneficiarului/proiectantului sa aleaga – din propria experienta ce este mai potrivit pentru o anumita utilizare; ex SR 662 agregate pentru drumuri si SR potrivit pentru o anumita utilizare; ex SR 662 agregate pentru drumuri si SR EN 13242.EN 13242.

• Abordarea europeana permite intrarea pe piata si a unor produse cu Abordarea europeana permite intrarea pe piata si a unor produse cu caracteristici foarte scazute, in numele liberei circulatii, presupunand caracteristici foarte scazute, in numele liberei circulatii, presupunand existenta unor consumatori educati si avizati.existenta unor consumatori educati si avizati.

• Conditiile pentru utilizarea produselor in diferite situatii au fost lasate pe Conditiile pentru utilizarea produselor in diferite situatii au fost lasate pe seama autoritatilor nationale care ar trebui sa aiba competenta sa le seama autoritatilor nationale care ar trebui sa aiba competenta sa le defineasca.defineasca.

Page 10: Curs 3 Materiale de constructii

Cadrul legislativCadrul legislativ• Introducerea pe piata CE implica totusi realizarea unor caracteristici de siguranta Introducerea pe piata CE implica totusi realizarea unor caracteristici de siguranta

definite in directivele europene. definite in directivele europene. • Aceste caracteristici se pot referi la substante periculoase posibil a fi eliberate de Aceste caracteristici se pot referi la substante periculoase posibil a fi eliberate de

produse, comportarea la foc, pericolul de electrocutare etc functie de obiectul produse, comportarea la foc, pericolul de electrocutare etc functie de obiectul Directivei.Directivei.

• Aceste caracteristici de siguranta sunt uneori indeplinite apriori, fara a genera in fapt Aceste caracteristici de siguranta sunt uneori indeplinite apriori, fara a genera in fapt nicio siguranta, sau in alte cazuri nu exista niveluri limita pentru pericol definite la nicio siguranta, sau in alte cazuri nu exista niveluri limita pentru pericol definite la nivel local (al tarii respective). Astfel, in cazul materialelor de constructii exista un nivel local (al tarii respective). Astfel, in cazul materialelor de constructii exista un Regulament 305 Regulament 305 Produse pentru construcţii, transpusa prin Produse pentru construcţii, transpusa prin HG 622 / 21.04.2004 HG 622 / 21.04.2004 privind stabilirea condiţiilor privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentrude introducere pe piaţă a produselor pentru Construcţii Construcţii cu prevederi stricte referitoare la:cu prevederi stricte referitoare la:

• 1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate2. Securitate la incendiu2. Securitate la incendiu3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător4. Securitate în exploatare4. Securitate în exploatare5. Protecţie împotriva zgomotului5. Protecţie împotriva zgomotului6. Economia de energie şi izolarea termică6. Economia de energie şi izolarea termică

• Standardul de produs pentru agregate pentru betoane SR EN 12620 prevede: Standardul de produs pentru agregate pentru betoane SR EN 12620 prevede:

Page 11: Curs 3 Materiale de constructii

SR EN 12620 ,Tabelul ZA.1a - Domeniu de aplicare şi capitolele de specificaţii respective

Page 12: Curs 3 Materiale de constructii

Asigurarea calitatii Asigurarea calitatii produselorproduselor• Chiar utilizand aceste simplificari (reducerea termenului calitate la cateva Chiar utilizand aceste simplificari (reducerea termenului calitate la cateva

caracteristici ale produsului) asigurarea si stabilirea calitatii unui produs nu caracteristici ale produsului) asigurarea si stabilirea calitatii unui produs nu este o problema simplu de rezolvat, datorita in primul rand cantitatilor foarte este o problema simplu de rezolvat, datorita in primul rand cantitatilor foarte mari de materiale utilizate.mari de materiale utilizate.

• Asigurarea calitatii produselor este sarcina producatorului, existand mai Asigurarea calitatii produselor este sarcina producatorului, existand mai multe motive care il determina sa procedeze astfel:multe motive care il determina sa procedeze astfel:

• -reducerea cheltuielilor cu produsele rebutate-reducerea cheltuielilor cu produsele rebutate• -reducerea cheltuielilor cu garantia produselor-reducerea cheltuielilor cu garantia produselor• -reducerea numarului de reclamatii-reducerea numarului de reclamatii• -asigurarea increderii consumatorilor in produse-asigurarea increderii consumatorilor in produse• -impuneri legislative-impuneri legislative

Producatorii au un sistem de asigurare a calitatii mai mult sau mai putin Producatorii au un sistem de asigurare a calitatii mai mult sau mai putin elaborat. Producatorii pot solicita certificarea sistemului de asigurare a elaborat. Producatorii pot solicita certificarea sistemului de asigurare a calitatii unor organisme de evaluare a calitatii. Acestea dupa ce evalueaza calitatii unor organisme de evaluare a calitatii. Acestea dupa ce evalueaza documentele sistemului de asigurare a calitatii desfasoara un audit la sediul documentele sistemului de asigurare a calitatii desfasoara un audit la sediul societatii si la locatiile de productie evaluand capacitatea sistemului de a societatii si la locatiile de productie evaluand capacitatea sistemului de a asigura un control al productiei eficient, urmarind aspectele prevazute de asigura un control al productiei eficient, urmarind aspectele prevazute de ISO 9001. ISO 9001.

Page 13: Curs 3 Materiale de constructii

Asigurarea calitatii Asigurarea calitatii produselorproduselor

• Auditul pune in evidenta partile bune ale sistemului precum si Auditul pune in evidenta partile bune ale sistemului precum si neconformitatile fata de ISO 9001 sau oportunitatile de imbunatatire.neconformitatile fata de ISO 9001 sau oportunitatile de imbunatatire.

• In urma actiunii si dupa rezolvarea eventualelor neconformitati organismul In urma actiunii si dupa rezolvarea eventualelor neconformitati organismul de evaluare a calitatii poate certifica faptul ca sistemul producatorului este de evaluare a calitatii poate certifica faptul ca sistemul producatorului este conform ISO 9001.conform ISO 9001.

• Aceasta certificare a sistemului de asigurare a calitatii nu inseamna Aceasta certificare a sistemului de asigurare a calitatii nu inseamna neaparat ca produsele sunt si ele de calitate.neaparat ca produsele sunt si ele de calitate.

• Exista si certificarea de produs, in care organismele de evaluare a calitatii Exista si certificarea de produs, in care organismele de evaluare a calitatii evalueaza controlul productiei in fabrica si verifica realizarea caracteristicilor evalueaza controlul productiei in fabrica si verifica realizarea caracteristicilor declarate de producator sau din standardul de referinta. declarate de producator sau din standardul de referinta.

• Certificarea de produs este necesara de exemplu pentru introducerea pe Certificarea de produs este necesara de exemplu pentru introducerea pe piata a produselor, dar constituie si o prima dovada a calitatii produselor.piata a produselor, dar constituie si o prima dovada a calitatii produselor.

• In urma actiunilor de evaluare a calitatii, care pot contine si prelevare de In urma actiunilor de evaluare a calitatii, care pot contine si prelevare de produse din fabrica/piata se poate elibera un certificat de conformitate a produse din fabrica/piata se poate elibera un certificat de conformitate a produsului cu standardul corespunzator. produsului cu standardul corespunzator.

• Producatorul elibereaza o declaratie de conformitate a produsului cu Producatorul elibereaza o declaratie de conformitate a produsului cu standardul corespunzator. standardul corespunzator.

Page 14: Curs 3 Materiale de constructii

Asigurarea calitatii Asigurarea calitatii produselorproduselor• In cazul produselor din domeniul reglementat de Directive in urma auditului In cazul produselor din domeniul reglementat de Directive in urma auditului

si certificarii producatorul primeste dreptul de a aplica marcajul CE, care si certificarii producatorul primeste dreptul de a aplica marcajul CE, care atesta faptul ca produsul indeplineste cerintele esentiale ale respectivei atesta faptul ca produsul indeplineste cerintele esentiale ale respectivei directive.directive.

• De exemplu, existenta unui marcaj CE pe un aparat electrocasnic, De exemplu, existenta unui marcaj CE pe un aparat electrocasnic, inseamna ca nu este un aparat periculos din punct de vedere al securitatii inseamna ca nu este un aparat periculos din punct de vedere al securitatii electrice si nu neaparat ca funtioneaza.electrice si nu neaparat ca funtioneaza.

Page 15: Curs 3 Materiale de constructii

Verificarea calitatii Verificarea calitatii produselorproduselor• Exista mai multe abordari ale acestei probleme. Exista mai multe abordari ale acestei probleme.

• O prima etapa (si in unele cazuri singura) o reprezinta verificarea O prima etapa (si in unele cazuri singura) o reprezinta verificarea documentelor insotitoare ale produselor aprovizionate.documentelor insotitoare ale produselor aprovizionate.

• Acestea pot fi insotite de declaratii de conformitate in care producatorul Acestea pot fi insotite de declaratii de conformitate in care producatorul declara conformitatea produsului cu un anumit referential – standard declara conformitatea produsului cu un anumit referential – standard national, strain sau de firma. In cazul in care referentialul cu care se declara national, strain sau de firma. In cazul in care referentialul cu care se declara conformitatea nu este cel prevazut in comanda/caiet de sarcini/proiect conformitatea nu este cel prevazut in comanda/caiet de sarcini/proiect trebuie verificata corespondenta cu acesta. In general, producatorii de trebuie verificata corespondenta cu acesta. In general, producatorii de materiale de constructii sunt certificati de organisme acreditate de materiale de constructii sunt certificati de organisme acreditate de organismul roman de acreditare RENAR. Exista si organisme (piata libera, organismul roman de acreditare RENAR. Exista si organisme (piata libera, nu?) care nu au niciun fel de acreditare dar care elibereaza ”certificate de nu?) care nu au niciun fel de acreditare dar care elibereaza ”certificate de conformitate”. Este bine de verificat si daca respectivul organism este conformitate”. Este bine de verificat si daca respectivul organism este acreditat RENAR sau alte organisme nationale din strainatate, cautand pe acreditat RENAR sau alte organisme nationale din strainatate, cautand pe site-urile respective. site-urile respective.

• In documentele ce insotesc produsul sau eticheta sunt posibile referiri la In documentele ce insotesc produsul sau eticheta sunt posibile referiri la faptul ca firma producatoare are sistemul de asigurarea calitatii certificat ISO faptul ca firma producatoare are sistemul de asigurarea calitatii certificat ISO 9001 – am aratat ca prezenta acestora nu e o garantie a calitatii produsului 9001 – am aratat ca prezenta acestora nu e o garantie a calitatii produsului si mai mult folosirea in acest mod a simbolurilor de certificare este incorecta si mai mult folosirea in acest mod a simbolurilor de certificare este incorecta si ilegala. Folosirea acestui mod de prezentare poate induce clientul in si ilegala. Folosirea acestui mod de prezentare poate induce clientul in eroare si, de aceea, organismele de evaluare a conformitatii interzic acest eroare si, de aceea, organismele de evaluare a conformitatii interzic acest mod de utilizare a certificatelor de conformitate.mod de utilizare a certificatelor de conformitate.

Page 16: Curs 3 Materiale de constructii

Calitatea materialelorCalitatea materialelor• La solicitarea beneficiarului/alte situatii este posibila utilizarea unui organism La solicitarea beneficiarului/alte situatii este posibila utilizarea unui organism

de evaluare a calitatii de tipul organismelor de inspectie, care pot preleva de evaluare a calitatii de tipul organismelor de inspectie, care pot preleva probe din produsul respectiv, transmite la un laborator acreditat si interpreta probe din produsul respectiv, transmite la un laborator acreditat si interpreta rezultatele primite. Organismul de inspectie elaboreaza un raport in care rezultatele primite. Organismul de inspectie elaboreaza un raport in care produsul este declarat conform/neconform cu documentatia de referinta.produsul este declarat conform/neconform cu documentatia de referinta.

• Sunt cazuri in care este impusa verificarea calitatii materialelor Sunt cazuri in care este impusa verificarea calitatii materialelor aprovizionate (in constructii); in cazul unor materiale este necesara aprovizionate (in constructii); in cazul unor materiale este necesara verificarea caracteristicilor de catre un laborator; laboratoarele nu furnizeaza verificarea caracteristicilor de catre un laborator; laboratoarele nu furnizeaza de obicei si interpretarea rezultatelor ci numai valorile obtinute.de obicei si interpretarea rezultatelor ci numai valorile obtinute.

• In principiu, aceste valori insotite de incertitudinea de masurare trebuie In principiu, aceste valori insotite de incertitudinea de masurare trebuie comparate cu valorile impuse de standarde sau proiect sau declarate de comparate cu valorile impuse de standarde sau proiect sau declarate de producator.producator.

• In cazul in care nu exista obligativitatea prelevarii, este recomandata In cazul in care nu exista obligativitatea prelevarii, este recomandata prelevarea de probe din materialele aprovizionate, asigurarea trasabilitatii si prelevarea de probe din materialele aprovizionate, asigurarea trasabilitatii si pastrarea in conditii care sa nu permita degradarea lor pana in momentul in pastrarea in conditii care sa nu permita degradarea lor pana in momentul in care nu mai exista dubii referitoare la calitatea lor, daca nu sunt impuse care nu mai exista dubii referitoare la calitatea lor, daca nu sunt impuse incercari suplimentare.incercari suplimentare.

Page 17: Curs 3 Materiale de constructii

Calitatea materialelorCalitatea materialelor• Functie de importanta proprietatii respective Functie de importanta proprietatii respective

se compara valoarea obtinuta amendata cu se compara valoarea obtinuta amendata cu incertitudinea de masurare, daca e cazul, cu incertitudinea de masurare, daca e cazul, cu valoarea limita, medie sau caracteristica din valoarea limita, medie sau caracteristica din referential.referential.

• In unele cazuri este posibila obtinerea unor In unele cazuri este posibila obtinerea unor valori inferioare celor caracteristice ceea ce nu valori inferioare celor caracteristice ceea ce nu reprezinta obligatoriu un material neconform.reprezinta obligatoriu un material neconform.

• Asa cum am vazut, valorile caracteristice sunt Asa cum am vazut, valorile caracteristice sunt definite pe baze statistice si anume rezistente definite pe baze statistice si anume rezistente sub care se pot afla un numar redus (5% de sub care se pot afla un numar redus (5% de obicei) de probe prelevate din clasa respectiva obicei) de probe prelevate din clasa respectiva de rezistenta.de rezistenta.