Click here to load reader

Cuprins · PDF file cu Boala Addison în scopul realizării Programului Special în Sănătate “Combaterea Maladiilor rare” pentru anul 2019 (repetat) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cuprins · PDF file cu Boala Addison în scopul realizării Programului Special în...

 • 1

  BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1821 MAI 2019, MARȚI

  Cuprins: Anunturi de intentie

  CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE .................................................................. 3

  Pretura sectorului Râşcani ...................................................................................................................................... 3

  Directia Educatie Ungheni ...................................................................................................................................... 4

  Universitatea Agrară de Stat din Moldova ............................................................................................................ 4

  Consiliul raional Nisporeni ..................................................................................................................................... 5

  Instituția Publică Gimnaziul Alexandru Grosu din s.Dobruşa, rnul Șoldăneşti .................................................. 5

  Universitatea de Stat din Moldova ............................................................................................................................................................. 6

  IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” ........................................................................................... 7

  IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie ............................................................................................................................ 8

  Inspectoratul General al Poliției ............................................................................................................................. 8

  Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI ................................................................................ 9

  Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

  Proceduri prin licitatie deschisa 19/00032 Cod CPV 33690000-3 - Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților

  cu Boala Addison în scopul realizării Programului Special în Sănătate “Combaterea Maladiilor rare” pentru anul 2019 (repetat) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE .................................................................................................................................................10

  19/00034 Cod CPV 33690000-3 - Achiziționarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2019 (lista suplimentara) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ....................................................................10

  Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa Anunt de modificare-La Licitaţie publică nr. 19/00009 din 10.06.2019 cu privire la achiziţia de Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru laborator conform necesităților IMSP, pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE........................ 11

  Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri 19/00033 Cod CPV 33690000-3 - Achiziționarea medicamentelor imunosupresive în scopul

  realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2019 (Lamivudinum) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ....................................................................12

  19/00035 Cod CPV 33690000-3 - Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2019 (Milrinonum) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ....................................................................12

  Anunturi de modificare contract Centrul republican de reabilitare pentru copii mun. Chisinau .....................................................................................................13

  Centrul republican de reabilitare pentru copii mun. Chisinau .....................................................................................................16

  Centrul republican de reabilitare pentru copii mun. Chisinau .....................................................................................................20

 • 2

  BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1821 MAI 2019, MARȚI

  IMSP Institutul Mamei și Copilului ...........................................................................................................................................................24

  Centrul republican de reabilitare pentru copii mun. Chisinau .....................................................................................................26

  Primăria comunei Cocieri ............................................................................................................................................................................29

  Primăria Sărata Galbena...............................................................................................................................................................................31

  Primăria Bucovăț .............................................................................................................................................................................................35

  Direcţia Generală Educaţie Orhei .............................................................................................................................................................38

  Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Râșcani mun. Chisinau ............................................................................................................41

  Primăria comunei Şuri, r. Drochia .............................................................................................................................................................44

  Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani mun.Chisinau ....................................................................................................47

  Primăria comunei Hîrcești s.Hîrcești, raionul Ungheni......................................................................................................................50

  Anunturi de atribuire Primăria municipiului Cahul ................................................................................................................................. 53

  Aparatul președintelui raionului Strășeni..............................................................................................................................................56

  Consiliul raional Călărași ..............................................................................................................................................................................58

  Instituţia Publică “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” (SNMFR), ............................... 60 Instituţia Publică “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” (SNMFR), ........................................ 63

  Primăria or. Cricova ........................................................................................................................................................................................66

  Consiliul raional Cahul ..................................................................................................................................................................................69

 • 3

  BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1821 MAI 2019, MARȚI

  ANUNŢ DE INTENŢIE CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, c/f: 1016601000212

  Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1

  Persoana de contact: Vesiolîi Sorina Telefon: 022-88-43-25 (48)

  Fax: 022884245 E-mail: [email protected]

  Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată

  (lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii

  (trimestrul)

  Bunuri

  1

  Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Boala Addison în scopul realizării Programului Special în Sănătate «Combaterea Maladiilor rare» pentru anul 2019

  33690000-3 1010896.00 Licitaţie publică 2019

  Trimestrul II

  Anunț de intenție pentru anul 2019

  Denumirea autorității contractante: Pretura sectorului Râşcani

  Adresa: MD -2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 3

  Relații de contact: Tel. 022441098, 022435335

  Fax. 022441298 e-mail: [email protected]

  Nr. Crt.

  Expunerea obiectului de achiziție

  Co du

  l C PV

  Valoarea estimativă

  fără TVA

  (lei MD)

  Procedura de achiziție aplicabilă

  Perioada desfăşurării procedurii de achiziție publică

  Contractul întră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

  1 Lucrări de sistematizare şi amenajare a terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd. Moscova sectorul Râşcani

  45 20

  00 00

  -9

  3 50

  0  00

  0, 00

  Licitație publică deschisă

  Mai-iunie 2019

  Nu întră

 • 4

  BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1821 MAI 2019, MARȚI

  Anunţ de intenţie (model)

  Denumirea autorităţii contractante: Directia Educatie