8
7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 1/8 http://rubenbudau.wordpress.com/2013/01/03/cultura-afinului-cu-tufa-inalta/ Cultura afinului cu tufă înaltă Am deosebita plăcere să vă prezint plantații de afin cu tufă înaltă, printr-o minicolecție de fotografii personale realizate în luna noiembrie 2012: cultura afinului – reglarea aciditati solului folosind turba Pregătirea solului prin reglarea acidități cu turbă acidă, înainte de bilonare. cultura afinului – pregatirea biloanelor cu turba acida

Cultura afinului cu tufă înaltă

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 1/8

http://rubenbudau.wordpress.com/2013/01/03/cultura-afinului-cu-tufa-inalta/

Cultura afinului cu tufă înaltă

Am deosebita plăcere să vă prezint plantații de afin cu tufă înaltă, printr-ominicolecție de fotografii personale realizate în luna noiembrie 2012:

cultura afinului – reglarea aciditati solului folosind turba

Pregătirea solului prin reglarea acidități cu turbă acidă, înainte de bilonare.

cultura afinului – pregatirea biloanelor cu turba acida

Page 2: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 2/8

Pregătirea solului prin reglarea acidită i cu turbă acidă,aspect al bilonări.ț

cultura afinului in imagini – puieti de afini

Page 3: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 3/8

Puieti de afini, cu balot la rădăcini la vârsta de doi ani, aclimatiza i condi iilor climatice dinț țRomânia.

cultura afinului in imagini -plantatie de afin model

Page 4: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 4/8

Planta ie de afin pe suprafa ă plană.ț ț

cultura afinului – afini pe rand

Page 5: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 5/8

Planta ie de afin în anul 4. Existen a gazonului între rânduri permite accesul în planta ie multț ț țmai rapid în special după precipita ii. ț

plantatie de afin – pozitionarea randurilor

Page 6: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 6/8

Pozi ionarea rândurilor se realizează astfel încât indiferent de durata precipita iilor acestea săț ț NU stagneze între rândurile de plante.

cultura afinului – instalatia de irigare prin picurare

Page 7: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 7/8

Irigarea plantelor de afin prin sistem de picurare.

cultura afinului in imagini

Page 8: Cultura afinului cu tufă înaltă

7/29/2019 Cultura afinului cu tufă înaltă

http://slidepdf.com/reader/full/cultura-afinului-cu-tufa-inalta 8/8

Planta ie de afin în zonă de deal, în vecinătatea unei păduri de foioase.ț