16
Pagina : 1 din 16 Autoritati executive 51.02.01.03 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515 Autoritati executive si legislative 51.02.01 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 Alte servicii publice generale 54.02 120000 120000 60000 60000 60000 60000 TOTAL CHELTUIELI 49.02 2442500 2442500 658540 658540 658540 512674 145866 499420 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 547504 547504 191198 191198 191198 113917 77281 113480 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat 54.02.06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului 56.02.06 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 56.02.09 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 Dobanzi 55.02 8000 8000 8000 8000 8000 1965 6035 1965 Alte servicii publice generale 54.02.50 120000 120000 60000 60000 60000 60000 Anuale Trimestriale Credite bugetare de raportare indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli -lei- ROMANIA JUDETULVaslui COMUNA GHERGHESTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31-03-2014

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... fileAlte servicii publice generale 54.02 120000 120000 60000 60000 60000 60000 TOTAL CHELTUIELI 49.02 2442500 2442500

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Pagina : 1 din 16

Autoritati executive 51.02.01.03 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Autoritati executive si legislative 51.02.01 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Alte servicii publice generale 54.02 120000 120000 60000 60000 60000 60000

TOTAL CHELTUIELI 49.02 2442500 2442500 658540 658540 658540 512674 145866 499420

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02 547504 547504 191198 191198 191198 113917 77281 113480

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Dobanzi 55.02 8000 8000 8000 8000 8000 1965 6035 1965

Alte servicii publice generale 54.02.50 120000 120000 60000 60000 60000 60000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

-lei-

ROMANIA JUDETULVaslui COMUNA GHERGHESTI

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31-03-2014

Pagina : 2 din 16

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06Sanatate 66.02

Invatamant postliceal 65.02.05Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07

Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11Invatamant special 65.02.07.04

Spitale generale 66.02.06.01

Servicii de sanatate publica 66.02.08Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Ordine publica 61.02.03

Ordine publica si siguranta nationala

61.02 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05Politie locala 61.02.03.04

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Invatamant profesional 65.02.04.03

Aparare nationala 60.02.02Aparare 60.02

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Invatamant secundar 65.02.04 703388 703388 148000 148000 148000 130052 17948 120528

Invatamant primar 65.02.03.02 415161 415161 99900 99900 99900 88869 11031 91589

Invatamant secundar superior 65.02.04.02

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 703388 703388 148000 148000 148000 130052 17948 120528

Invatamant 65.02 1306000 1306000 283000 283000 283000 247693 35307 242728

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02 1573064 1573064 392511 392511 392511 344285 48226 341742

Invatamant prescolar 65.02.03.01 187451 187451 35100 35100 35100 28772 6328 30611

Invatamant prescolar si primar 65.02.03 602612 602612 135000 135000 135000 117641 17359 122200

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 3 din 16

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Crese 68.02.11Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50

Asigurari si asistenta sociala 68.02 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Muzee 67.02.03.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Servicii culturale 67.02.03 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50

Servicii religioase 67.02.06

Cultura, recreere si religie 67.02 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50

Sport 67.02.05.01Servicii recreative si sportive 67.02.05

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03Tineret 67.02.05.02

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Camine culturale 67.02.03.07Case de cultura 67.02.03.06

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 4 din 16

Partea a V-a Actiuni economice 79.02 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03Protectia mediului 74.02

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02Salubritate 74.02.05.01

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

69.02 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

Cantine de ajutor social 68.02.15.02Ajutor social 68.02.15.01

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02Alimentare cu apa 70.02.05.01

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01Locuinte 70.02.03

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 5 din 16

Aviatia civila 84.02.06.02Transport aerian 84.02.06

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01Alte actiuni economice 87.02

Strazi 84.02.03.03Transport feroviar 84.02.04

Transport cu metroul 84.02.04.02Transport pe calea ferata 84.02.04.01

Turism 87.02.04Zone libere 87.02.03

Combustibili si energie 81.02

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Alti combustibili 81.02.07Energie termica 81.02.06

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Transport in comun 84.02.03.02

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Transporturi 84.02 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Drumuri si poduri 84.02.03.01 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Transport rutier 84.02.03 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03Agricultura 83.02.03

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 6 din 16

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Alte servicii publice generale 54.02.50 120000 120000 60000 60000 60000 60000

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Dobanzi 55.02 8000 8000 8000 8000 8000 1965 6035 1965

Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 1306000 1306000 283000 283000 283000 272300 10700

Excedent 98.02 1306000 1306000 283000 283000 283000 274250 8750

Deficit 99.02 -1306000 -1306000 -283000 -283000 -283000 -247693 -35307Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 1950 -1950

Rezerve 97.02

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 26557 -26557Alte actiuni economice 87.02.50

Autoritati executive 51.02.01.03 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Autoritati executive si legislative 51.02.01 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Alte servicii publice generale 54.02 120000 120000 60000 60000 60000 60000

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 411504 411504 115198 115198 115198 111952 3246 111515

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97

Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 -1306000 -1306000 -283000 -283000 -283000 -247693 -35307

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02 547504 547504 191198 191198 191198 113917 77281 113480

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

49.02 SF 2442500 2442500 658540 658540 658540 512674 145866 499420

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 7 din 16

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07Invatamant postliceal 65.02.05

Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11Invatamant special 65.02.07.04

Invatamant profesional 65.02.04.03

Invatamant secundar 65.02.04 703388 703388 148000 148000 148000 130052 17948 120528

Invatamant secundar superior 65.02.04.02

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 703388 703388 148000 148000 148000 130052 17948 120528

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Aparare 60.02Aparare nationala 60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala

61.02 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Invatamant primar 65.02.03.02 415161 415161 99900 99900 99900 88869 11031 91589

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Ordine publica 61.02.03

Invatamant 65.02 1306000 1306000 283000 283000 283000 247693 35307 242728

Invatamant prescolar si primar 65.02.03 602612 602612 135000 135000 135000 117641 17359 122200

Invatamant prescolar 65.02.03.01 187451 187451 35100 35100 35100 28772 6328 30611

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02 1573064 1573064 392511 392511 392511 344285 48226 341742

Politie locala 61.02.03.04Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50 25324 25324 6331 6331 6331 3000 3331 3000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 8 din 16

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asigurari si asistenta sociala 68.02 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50

Sport 67.02.05.01Servicii recreative si sportive 67.02.05

Tineret 67.02.05.02

Servicii religioase 67.02.06

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50Servicii de sanatate publica 66.02.08

Cultura, recreere si religie 67.02 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50

Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Sanatate 66.02

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Spitale generale 66.02.06.01

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

Camine culturale 67.02.03.07Case de cultura 67.02.03.06

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478

Servicii culturale 67.02.03 36064 36064 6491 6491 6491 3691 2800 4478

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04Muzee 67.02.03.03

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 9 din 16

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03Protectia mediului 74.02

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02Salubritate 74.02.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02Alimentare cu apa 70.02.05.01

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12Crese 68.02.11

Ajutor social 68.02.15.01Prevenirea excluderii sociale 68.02.15

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02 231000 231000 103020 103020 103020 92901 10119 94536

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Locuinte 70.02.03

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

69.02 112000 112000 22000 22000 22000 8198 13802 8198

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 10 din 16

Transport pe calea ferata 84.02.04.01Transport feroviar 84.02.04

Transport cu metroul 84.02.04.02

Aviatia civila 84.02.06.02Transport aerian 84.02.06

Transport rutier 84.02.03 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Transporturi 84.02 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Drumuri si poduri 84.02.03.01 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Strazi 84.02.03.03Transport in comun 84.02.03.02

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Partea a V-a Actiuni economice 79.02 184608 184608 46500 46500 46500 43274 3226 33000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03Agricultura 83.02.03

Combustibili si energie 81.02

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Alti combustibili 81.02.07Energie termica 81.02.06

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 11 din 16

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Alte servicii publice generale 54.02.50

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Autoritati executive si legislative 51.02.01Autoritati executive 51.02.01.03

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05Alte servicii publice generale 54.02

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05Turism 87.02.04

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 24607 -24607Alte actiuni economice 87.02.50

Zone libere 87.02.03

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Autoritati publice si actiuni externe 51.02

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01Alte actiuni economice 87.02

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97

Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 -1306000 -1306000 -283000 -283000 -283000 -247693 -35307

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

49.02 SD

Deficit 99.02 -1306000 -1306000 -283000 -283000 -283000 -247693 -35307

Excedent 98.02 1306000 1306000 283000 283000 283000 272300 10700Rezerve 97.02

Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97

Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 1306000 1306000 283000 283000 283000 272300 10700

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 12 din 16

Invatamant secundar 65.02.04Invatamant primar 65.02.03.02

Invatamant secundar superior 65.02.04.02Invatamant secundar inferior 65.02.04.01

Invatamant 65.02

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02

Invatamant prescolar 65.02.03.01Invatamant prescolar si primar 65.02.03

Invatamant profesional 65.02.04.03

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07Invatamant postliceal 65.02.05

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Dobanzi 55.02Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02

Ordine publica 61.02.03Politie locala 61.02.03.04

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05

Aparare 60.02Aparare nationala 60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 13 din 16

Sport 67.02.05.01Servicii recreative si sportive 67.02.05

Tineret 67.02.05.02

Servicii religioase 67.02.06

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Case de cultura 67.02.03.06Camine culturale 67.02.03.07

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Sanatate 66.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

Spitale generale 66.02.06.01

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Invatamant special 65.02.07.04

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02Servicii culturale 67.02.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04Muzee 67.02.03.03

Cultura, recreere si religie 67.02

Servicii de sanatate publica 66.02.08Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 14 din 16

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa 70.02.05.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50

Locuinte 70.02.03

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04Asigurari si asistenta sociala 68.02

Crese 68.02.11

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

69.02

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Cantine de ajutor social 68.02.15.02Ajutor social 68.02.15.01

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 15 din 16

Transporturi 84.02

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transport rutier 84.02.03

Transport in comun 84.02.03.02Drumuri si poduri 84.02.03.01

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03Agricultura 83.02.03

Strazi 84.02.03.03

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02Salubritate 74.02.05.01

Partea a V-a Actiuni economice 79.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Protectia mediului 74.02

Alti combustibili 81.02.07

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05Reducerea si controlul poluarii 74.02.03

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Energie termica 81.02.06Combustibili si energie 81.02

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Pagina : 16 din 16

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Alte actiuni economice 87.02.50Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 1950 -1950

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97

Zone libere 87.02.03Turism 87.02.04

Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 1950 -1950Deficit 99.02

Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96

Rezerve 97.02Excedent 98.02 1950 -1950

Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96

Transport pe calea ferata 84.02.04.01Transport cu metroul 84.02.04.02

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Transport feroviar 84.02.04

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Alte actiuni economice 87.02

Transport aerian 84.02.06Aviatia civila 84.02.06.02

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil