5
Program master Program master CONTROLUL, EXPERTIZAREA CONTROLUL, EXPERTIZAREA Ş I SIGURAN I SIGURANŢ A A ALIMENTELOR ALIMENTELOR FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR str. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201 Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro Programul răspunde necesităţilor pieţei forţei de muncă care, în ultimii ani, solicită specialişti în domeniul calităţii produselor alimentare, cu competenţe în domeniul managementului sistemelor de siguranţă şi calitate, în domeniul auditului calităţii şi care să preia responsabilităţi asociate cu verificarea, expertiza şi gestionarea calităţii şi siguranţei atât în producţie cât şi în distribuţie şi desfacere.

Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

  • Upload
    doannga

  • View
    266

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

Program master Program master CONTROLUL, EXPERTIZAREACONTROLUL, EXPERTIZAREA ŞŞI SIGURANI SIGURANŢŢA A ALIMENTELORALIMENTELOR

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELORstr. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201

Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro

Programul răspunde necesităţilor pieţei forţei de muncă care, în ultimii ani, solicită specialişti în domeniul calităţii produselor alimentare, cu competenţe în domeniul managementului sistemelor de siguranţă şi calitate, în domeniul auditului calităţii şi care să preia responsabilităţi asociate cu verificarea,expertiza şi gestionarea calităţii şi siguranţei atât în producţie cât şi în distribuţie şi desfacere.

Page 2: Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELORstr. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201

Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro

Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management ale calităţii şi siguranţei alimentare;

Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor;

Page 3: Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELORstr. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201

Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro

Biblioteci şi acces la baze de date prin internet şi intranet

Laboratoare de cercetare fundamentală cu echipamente ultra-performante;

Echipamente pentru cercetări aplicative;Staţii pilot noi;

Săli de curs multimedia;

Page 4: Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELORstr. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201

Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro

ProgramePrograme de certificare oferite de cadre didactice din facultate, in colaborare cu TUV Thuringen

responsabil in domeniul siguranţei alimentelor -ISO 22000; auditor intern -ISO 19011 şi RMC cf. ISO 9001 practică împreună cu reprezentanţi ai firmei TUV Karpat

Proiecte internaţionale centrate pe siguranţa alimentuluiColaborări cu universităţi şi instituţii de cercetare prestigioase din UE şi SUAColaborări cu organizatiile de profil din ţară (ANSVSA) şi UE (EFSA) - ca partener de cercetare

Page 5: Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELORstr. Domnească nr.111, Corp F, Galaţi cod 800201

Tel./Fax: +40-236-460165 http://www.sia.ugal.ro

Programator fabricaţie/lansator fabricaţie

Inginer de cercetare în controlul calităţii produseloralimentare

Inspector specialitate în industria alimentară

Expert/inspector vamal;

Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare

Auditor în domeniul calităţii si siguranţei alimentare

Inginer în industria alimentară

Inginer proiectant produse alimentare