39
Contractul de asigurare și franșiza

Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza

Page 2: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Cuprins

1. Caracteristicile unui risc asigurabil

2. Caracteristicile unei polițe de asigurare

4. Contractul de asigurare

3. Structura unei polițe de asigurare

5. Franșiza

Page 3: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

Perspectiva socială a asigurării

Exemplu: Să presupunem că unui număr de proprietari de mici magazinedin București le este teama că magazinele lor s-ar putea să fie distrusede incendii și cad de comun acord ca în cazul în care oricare dintremagazine ar suferi vreo daună datorată unui incendiu vor împărțicosturile reparațiilor. În felul acesta în cazul unui incendiu „povarafinanciară” a reparațiilor va fi suportată de mai multe persoane și nunumai de una.

Page 4: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

Perspectiva socială a asigurării (continuare)

Mecanismul descris mai sus este folosit de societățile de asigurări careunesc mai multe expuneri si „acorduri financiare” (polițe de asigurare)ale persoanelor sau companiilor creând resursele financiare necesarepentru ca în cazul în care una (sau mai multe) dintre societăți saupersoane suferă o pierdere financiară datorată producerii unui riscaceasta să poată fi acoperită resursele financiare cumulate.

Acest mecanism de acoperire solidara a riscurilor (engl. risk pooling)în care mai mulți asigurați plătesc daunele celor câțiva ce suferăpierderi oferă o perspectiva socială a asigurării.

Page 5: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

1. Expunerile la risc sunt similare și într-un număr foarte mare

• Nu se pot combina expuneri la risc diferite (ex: CASCO și RCA).Exemplu: De aceea, spre exemplu, în condițiile de asigurare ale unei polițe

CASCO nu sunt acoperite riscurile RCA și reciproc; în general pentru a nuexista confuzii, într-o poliță riscurile ce pot fi acoperite pe alte polițe deasigurare sunt trecute la excluderi.

Page 6: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

1. Expunerile la risc sunt similare și într-un număr foarte mare(continuare)

• Atunci când numărul de expuneri la risc nu este foarte mare, nu se strângîndeajuns prime pentru a putea plăti despăgubiri sau primele ce trebuie plătitede asigurat devin foarte mari.

Exemplu: O poliță mai obișnuită este polița de asigurare pentru lansareasateliților (in cazul in care lansarea este una eșuată și satelitul este distrus polița plătește valoarea satelitului). Deoarece nu există „multe lansări desateliți” (adică este nu număr redus de expuneri la risc similare) cotele deprimă pentru o astfel de poliță sunt de până la 50% din sumă asigurată adicăpentru un satelit în valoare de 100 mil. euro, prima de asigurare poate ajungepână la 50 mil. euro!

Page 7: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

2. Daunele produse de un risc trebuie sa fie accidentale șineprevăzute

• Dacă daunele ar putea fi controlate de asigurați, aceștia ar putea fi tentațisă producă voit daune (hazard moral) - spre exemplu pentru o proprietate pecare nu o mai doresc și doresc să primească bani sau să o reconstruiască. Într-un astfel de caz asigurătorul nu ar putea să calculeze o primă care să reflecteriscul căci posibilitatea unei daune ar apărea imediat după ce este emisăpolița fiind la latitudinea asiguratului dacă o va produce sau nu.

Exemplu: Există și daune care nu sunt accidentale și neprevăzute ce pot fiasigurate - depinde din ce punct de vedere sunt privite. De exemplu,vandalismul sau furtul nu sunt accidentale sau neprevăzute din perspectivacelui ce le produce, dar din partea asiguratului și/sau asigurătorului sunt.

Page 8: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

3. Daunele produse de un risc trebuie sa fie măsurabile și să poatăfi localizate în timp și spațiu și să determine exact cauza daunei

Măsurabile• Asigurătorii trebuie să poată să estimeze frecvența și severitatea daunelor

pentru a putea calcula o primă de asigurare. Dacă există un grad foarte marede incertitudine a măsurării daunelor produse de un risc, în general asigurătoriinu acceptă să preia acel risc în asigurare sau ofertează prime de asigurarefoarte ridicate (ce nu pot acceptate de niciun potențial asigurat) acesteaechivalând practic cu un refuz de a prelua acel risc în asigurare.

Exemplu: Riscurile „noi” pentru asigurători sunt printre dintre cele pot fi greude măsurat (adică estimată frecvența și severitatea daunelor). Spre exemplu,abia acum cca. 8-9 ani daunele produse de hackeri (așa numitele „riscuricibernetice”) au început să poată fi acoperite prin polițe de asigurare căciinițial asigurătorilor le era greu să măsoare frecvența și severitatea acestora.

Page 9: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

3. Daunele produse de un risc trebuie sa fie măsurabile și să poatăfi localizate în timp și spațiu și să determine exact cauza daunei

Localizate în timp și spațiu și să determine exact cauza daunei• Asigurătorii trebuie să poată să determine cu exactitate când a avut loc o

dauna, unde a avut loc și motivul acesteia.

Exemplu: Atunci când se produce o daună pe o poliță PADprimul lucru pe care îl verifică asigurătorul este dacă daunas-a produs la locația din poliță, dacă a avut loc în perioadaasigurată și nu în ultimul rând dacă riscul ce s-a produseste un risc asigurat.

Page 10: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

4. Daunele produse de un risc trebuie sa fie independente sine-catastrofice

Independente• Producerea unui risc nu trebuie sa afecteze foarte multe expuneri la risc în

același timp.

Exemplu: Un incendiu va afecta o locuință, un bloc,în cazuri rare mai multe case/blocuri în același timp,dar nu toate blocurile sau casele dintr-o localitate sauo regiune. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar însemnacă mecanismul de acoperire solidară a riscurilormenționat mai devreme nu ar mai putea funcționa căci toți asigurații ar trebui să

plătească pentru toate daunele tuturor asiguraților ceea ce ar fi ne-economicpentru ei sau pentru un asigurător.

Page 11: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

4. Daunele produse de un risc trebuie să fie independente șine-catastrofice

Ne-catastrofice• Cutremurele, inundațiile, uraganele sunt tipuri de riscuri catastrofice deoarece

afectează foarte multe expuneri în același timp. Asigurătorii reușesc totuși săle acopere minimizând riscul prin diversificare geografică, cumpărândreasigurări etc.

Exemplu: Pe 4 martie 1977 în România a avut loc un cutremur major de 7,2grade pe scara Richter ce a condus la distrugerea a peste 35.000 de locuințeși daune în valoare de peste 2 miliarde dolari.

Page 12: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

5. Riscurile acoperite trebuie sa producă doar pierderi nu si uneventual câștig

• Nu se pot acoperi riscurile speculative (cele din care se poate și câștiga).

Exemplu: Nu se poate asigura: investiția la bursă, jucatul la loterie/cazino etc.

Page 13: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unui risc asigurabil

6. Primele cerute de asigurător au un nivel rezonabil ce esteaccesibil pentru client

Dintre toate caracteristicile unui risc asigurabil probabil că aceastaeste cea mai importantă. Dacă prețul unui asigurări nu esteaccesibil, asiguratul nu va putea să plătească prima, iarasigurătorul nu va strânge îndeajuns prime pentru a putea săstrângă fondul din care o să plătească despăgubiri.

Page 14: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

• 1. Ne-transferabilăPolițele de asigurare sunt contracte „personale” adică asiguratul nu poate

să transfere drepturile și obligațiile ce îi revin din poliță unui terț fărăconsimțământul asigurătorului.

Exemplu:Dacă asiguratul are o polița CASCO pentru autoturismul personal și îlvinde, nu poate să transfere drepturile și obligațiile din polița deasigurare noului proprietar. Polița în general se anulează în acestcaz căci fostul proprietar nu mai are interes asigurabil în autoturismulvândut.

Page 15: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

2. CondiționatăAcoperirea unui risc de către un asigurător prin intermediul unei polițe de

asigurare se face numai dacă anumite condiții sunt îndeplinite deasigurat. Asigurătorul poate să se exonereze de la plata despăgubiriidacă asiguratul nu îndeplinește condițiile din poliță.

Exemplu:O condiție des întâlnită în polițele de asigurare CASCO este că

asiguratul are obligația să permită asigurătorului să inspectezeautovehiculul asigurat (sau care urmează să fie asigurat). Unul dintremotivele inspecției este ca asigurătorul dorește să vadă stareavehiculului pentru a nu acoperi daune trecute ale acestuia ci doar celeviitoare.

Page 16: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

3. Principiul despăgubiriiUn asigurat nu poate să profite de pe urma unei asigurări. Cu alte cuvinte

rolul unei asigurări este acela de a (re)pune bunul în starea de dinainteaproducerii evenimentului asigurat sau de a pune asiguratul în aceeașistare (financiară sau de proprietate) de dinainte de producerea risculuiasigurat.

Exemplu:Presupunând că un autoturism valorează 10 000 de Euro, și este asigurat

cu o poliță CASCO. Autoturismul ia foc și este distrus completnemaiputând-se recupera nimic din el. Asiguratul nu va putea priminiciodată o despăgubire mai mare de 10.000 de euro.

Page 17: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

4. Contract de adeziuneÎn general polițele de asigurare permit foarte puțină negociere a clauzelor

din polița (sau chiar deloc). Asiguratul poate doar să accepte (sau nu)condițiile din poliță ceea ce poate lăsa loc unor clauze abuzive din partea societăților de asigurare.

Exemplu:În foarte rare cazuri (în care sumele asigurate sunt foarte mari – de

ordinul a sute de milioane sau miliardelor de euro sau dolari)asigurătorii acceptă negocierea contractelor de asigurare creândcondiții de asigurare specifice pentru un anumit asigurat. Astfel depolițe sunt denumite „polițe manuscript”.

Page 18: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

5. Contract onerosSunt foarte rare cazurile în care sumele de bani plătite de asigurat și

cele primite ca despăgubire de la asigurator sunt egale.Exemplu:Presupunând că asiguratul plătește o primă de 100 de euro pentru o

asigurare facultativă de locuință fără franșiză cu suma asigurată de50.000 euro. Sunt posibile 4 cazuri:

1. Asiguratul nu are nicio daună și ca atare nu primește niciodespăgubire pe perioada poliței

2. Asiguratul are o daună (ce este despăgubită) mai mică de 100 euro3. Asiguratul are o daună (ce este despăgubită) de exact 100 euro4. Asiguratul are o daună (ce este despăgubită) mai mare de 100 euro

Page 19: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Caracteristicile unei polițe de asigurare

6. Contract de bună credințăPolițele de asigurare sunt „guvernate” de principiul celei mai buneîncrederi. Acest principiu este o obligație nescrisă a asiguratului de aacționa onest și a dezvălui asigurătorului toate informațiile relevantece ar putea fi necesare acestuia în analiza riscului.

Exemplu:Spre exemplu atunci când completează o cerere de asigurare facultativă

pentru locuință, proprietarul unei case, omite să transmită informațiacă în casă există un șemineu (o potențială sursă de incendiu). Iarnacând pornește șemineul, îl lasă nesupravegheat și de la o scânteiepornește un incendiu care distruge o bună parte din casă. Dacă sedovedește că asiguratul a omis cu bună știință această informație,asiguratorul poate să refuze să plătească despăgubirea.

Page 20: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Definiție

„Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligăsă plătească o primă asigurătorului care preia asupra sa risculproducerii unui anumit eveniment, obligându-se ca, la producereaacestuia, să plătească asiguratului sau unei terțe persoane (beneficiar)o indemnizație de asigurare (despăgubire) în limitele convenite.”

(Violeta Ciurel, „Asigurări și reasigurări: abordări practice și teoretice internaționale”)

Prima de asigurareDespăgubire

AsigurătorAsigurat

Eveniment asigurat

Page 21: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Un contract de asigurare pentru a fi valid trebuie săîndeplinească anumite condiții:

- Părțile contractante trebuie să aibă capacitatea de contracta.- Exemplu: Minorii sau cei ce au boli mentale nu pot să încheie

contracte de asigurare.- Consimțământul valabil al părților.

- Exemplu: Un contract nu poate fi impus prin forță sau violență.- Să existe un obiect asigurat.

- Exemplu: Obiectul asigurării reprezintă bunuri, despăgubirileeventuale datorate unui terț.

- Să aibă un motiv licit și moral.- Exemplu: Nu se pot asigura spre exemplu activități ilegale (trafic

de droguri, terorism etc.).

Page 22: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Un contract (o poliță) de asigurare conține următoarele secțiuni:

1. Declarațiile poliței2. Definiții3. Condițiile în care se plătesc despăgubiri4. Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească asiguratul5. Excluderi6. Diverse alte dispoziții ale poliței

Notă: aceste secțiuni variază de la asigurător la asigurător sau funcție detipul poliței de asigurare.

Page 23: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Declarațiile (fața) poliței

• Numărul poliței si numele asigurătorului• Data de început și expirare a poliței• Numele asiguratului și (eventual)al beneficiarului• Adresa și detaliile de identificare aleasiguratului• Adresa bunurilor asigurate• Suma asigurată, limitele / sub-limitele deasigurare• Cotele de prima și prima• Franșizele• Menționarea unor eventuale acte adiționale atașate poliței

Page 24: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Definiții

Definițiile anumitor cuvinte din poliță sunt menționate tocmai pentru a nucrea confuzii când polița este interpretată.

ATENTIE! Definițiile sunt foarte importante căci pot extinde saureduce riscurile acoperite dintr-o poliță de asigurare.

Exemplu: Un asigurător poate defini furtuna dacă puterea vântului estede peste 50 km/h, iar un altul dacă viteza vântului este de peste70 km/h. Astfel dacă se produce o daună datorită vântului ce suflă cuo putere de 60km/h în cazul primului asigurător dauna va fi acoperită,dar în cazul celui de-al doilea nu.

Page 25: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Condițiile în care se plătesc despăgubiri

• Reprezintă probabil cea mai importantă parte a poliței de asigurare căciîn aceasta secțiune a poliței se prezintă riscurile și circumstanțele încare asiguratorul acordă despăgubiri.

• De multe ori riscurile și circumstanțele din polițele de asigurare dinaceasta secțiune pot fi extinse prin adăugarea unor acte adiționale lapolița de asigurare.

ATENTIE! Întotdeauna aceasta secțiune trebuie corelată cu secțiuneade excluderi a unei polițe de asigurare căci riscurile și circumstanțele pot fi reduse sau restricționate de excluderi.

Page 26: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Excluderi

• Excluderile reprezintă limitări ale acoperirilor polițelor de asigurare pecare asiguratorul nu dorește să acorde despăgubiri.

ATENTIE! Limitările se datorează mai multor cauze:1. Reprezintă riscuri ce nu pot fi asigurate sau greu asigurabile

(ex. cele ce nu sunt accidentale, riscurile speculative etc.).2. Sunt excluse riscuri ce sunt acoperite mai bine pe alte polițe.

(exemplu: riscurile ce sunt acoperite pe o poliță RCA nu suntacoperite pe o poliță CASCO).

3. Elimină riscurile pe care asigurătorul nu dorește sa le acopere.4. Limitează neglijența/nepăsarea față de obiectul asigurat.5. Elimină acoperirile de care un asigurat „obișnuit” nu ar avea

nevoie

Page 27: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Excluderi

ATENTIE! Limitările se datorează mai multor cauze (continuare):6. Elimină acoperirile ce necesită un tratament special (exemplu:

daunele datorate exploziilor nucleare nu pot fi asigurate pe polițestandard existând asiguratori specializați pentru astfel de riscuri).

7. Ajută la menținerea nivelul primelor de asigurare la un nivelrezonabil (exemplu: pe polițele CASCO nu sunt acoperite deobicei anvelopele și motivul nu este datorat faptului că nu ar puteafi acoperite ci pentru că dacă s-ar acoperi, primele de asigurarear deveni probabil prohibitive pentru mulți asigurați).

Page 28: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asiguratul

• Contractul de asigurare este condițional și de aceea asiguratul trebuiesă respecte anumite condiții pentru că poliță să funcționeze în cazul unei daune.

• Exemple:• Asiguratul trebuie spre exemplu să respecte prevederile legale în

ceea ce privește întreținerea bunul asigurat. Spre exemplu pentruun imobil trebuie să respecte legislația în vigoare referitor ladisciplina în construcții sau să aibă autorizație ISU (să aibăautorizație de incendiu).

• În cazul unei daune asiguratul trebuie să notifice asiguratorul întermenul precizat în poliță (ex. imediat ce are la cunoștință dedaună).

etc.

Page 29: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Contractul de asigurare

Diverse alte dispoziții ale poliței

În această secțiune sunt trecute diferite alte dispoziții ce nu suntmenționate în celelalte secțiuni.Exemple:1. Modalitatea de comunicare intre asigurat si asigurator (e-mail, fax,

telefon) – direct sau prin intermediarul (brokerul, agentul)de asigurare

2. Cum se rezolva eventuale dispute intre asigurat si asigurător3. Legislația aplicabilă4. Cum se aplică „starea de forță majoră”etc.

Page 30: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Definiția franșizei

Franșiza este partea din daună suportată de asigurat, stabilită fie ca valoare fixă, fie ca procent din daună sau suma asigurată, fie ca perioadă de timp.

Page 31: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Rolul franșizei

1. Încurajează asiguratul să aibă grijă de obiectul asigurat.

Exemplu: Pentru o poliță de locuință să presupunem că asigurătorulimpune o franșiză de 100 de lei pentru fiecare daună cauzată deinundațiile datorate înghețului conductelor. Astfel asigurătorul vrea să„motiveze” asiguratul să aibă grijă de conductele de apă să nu sespargă datorita înghețului (spre exemplu să le izoleze). Dacă seproduce o astfel de daună, asiguratul va fi responsabil de plata a 100de lei din fiecare daună.

Page 32: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Rolul franșizei (continuare)

2. Elimină daunele de valoare mică care ar crește cheltuielile operaționaleale asigurătorului și implicit costul primei de asigurare.

Exemplu: O primă de asigurare are 3 componente și se calculează dupăurmătoarea formulă:

Prima ce o plătește asiguratul = Prima din care se construiește fondul dedespăgubiri în cazul unei daune +

Cheltuielile operaționale aleasigurătorului (marketing,administrative și regularizare adaunelor) +Profit

Page 33: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Rolul franșizei (continuare)

În cazul unei daune asiguratorul trebuie să investigheze cauzele daunei,să stabilească cuantumul despăgubirii etc. Aceste operațiuni costăasigurătorul, iar în cazul daunelor de valoare mică pot să depășeascăcu mult valoarea despăgubirilor. Pentru a menține prima plătită deasigurat în limite rezonabile câteodată asigurătorii introduc franșizecare să limiteze aceste costuri.

Page 34: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Tipuri de franșiză

1. Franșize valorice• Deductibile – din valoarea despăgubirii o parte va fi suportată de

asiguratExemplu:

- Dacă dauna este de 100 de lei si franșiza deductibila este de 10 lei –asiguratorul va despăgubi 90 de lei, iar pentru restul de 10 lei va firesponsabil asiguratul

- Daca dauna este de 100 de lei si franșiza de 20% din dauna –asiguratorul va despăgubi 80 de lei, iar pentru restul de 20 de lei va firesponsabil asiguratul

Page 35: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Tipuri de franșiză

1. Franșize valorice• Atinsă – Asiguratorul va acorda despăgubiri doar dacă dauna

depășește o anumita valoare.Exemplu:

- Dacă franșiza atinsă este de 10 lei – asiguratorul va despăgubi doardacă valoarea daunei este peste 10 lei;

- Dacă dauna este de 100 de lei și franșiza atinsă este de 10 lei –asigurătorul va despăgubi 90 de lei, iar pentru restul de 10 lei va firesponsabil asiguratul.

Page 36: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Diferența între franșiza atinsă și cea deductibilă

Exemplu: Suma asigurată: 100 lei1. Franșiza deductibilă 10 lei2. Franșiza atinsă 10 lei

Suma asigurată 100 lei

Suma asigurată 100 lei

Franșiza deductibilă este inclusă în suma asigurată, iar în cazul franșizei atinse suma asigurată se suprapune peste franșiză

Franșiza atinsă 10 lei

Franșiza deductibilă 10 lei

1 2

Page 37: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza Franșiza

Tipuri de franșiză

2. Franșize temporale• În cazul anumitor tipuri de asigurări (ex. asigurările de sănătate,

de întreruperea afacerii etc.) se aplică în loc de o franșiză valorică ofranșiză de timp.

Exemplu: În cazul unei îmbolnăviri dintr-o anumită cauză (ex. răceală)asigurătorul ar putea să introducă o franșiză specială pentruspitalizare temporală (ex. 48 ore). Astfel dacă asiguratul seîmbolnăvește și necesită spitalizare va suporta cheltuielile despitalizare pentru primele 48 de ore.

Page 38: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

Contractul de asigurare și franșiza

Page 39: Contractul de asigurare și franșiza - asfromania.roasfromania.ro/.../2018/06/Ora-8-Contractul-de-asigurare-fransiza.pdf · Contractul de asigurare și franșiza . Caracteristicile

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Stylish templates can be a valuable aid to creative

professionals

Stylish designFACEBOOKhttps://www.facebook.com/asf.romaniawww.asfromania.ro

A.S.F.

[email protected]

Telverde:0800 825 627

www.asfromania.ro/edu

Contractul de asigurare și franșiza