All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Contoh Surat Jemputan Majlis

by dilla

on

Report

Category:

Documents

Download: 7

Comment: 0

28,443

views

Comments

Description

contoh surat jemputan
Download Contoh Surat Jemputan Majlis

Transcript

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN KERAMAT Jalan Enggang Timur 1, 54200 Taman Keramat, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon No. Faks E-mel : 03-42573546 : 03-42568867 : sktk2@tm.net.my Ruj : BKGK/SKTK(2)/001 Tarikh : 22 Februari 2011 Kepada: En. Nor Azman bin Hassan Melalui: Guru Besar, S.K. (2) Kuala Ampang, Jalan Awan, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan Tuan / Puan, MAJLIS PERPISAHAN PERTUKARAN GURU Dengan segala hormatnya perkara adalah dirujuk. 2. Kami ingin menjemput En. Nor Azman bin Hassan untuk menghadiri majlis yang akan diadakan di sekolah kami pada: Tarikh : 25 Februari 2011 Masa : 10 ± 11 pagi 3. Oleh itu, kami memohon kerjasama dari pihak tuan agar memberikan pelepasan kepada guru tersebut untuk menghadiri majlis ini. 4. Sekian ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih. MARZITA BT. JUSOH Pengerusi BKGK S.K. (2) Taman Keramat __________________________________________________________________ Hasil kerja Hafizatulfadilla binti Muhamad Amin Copyright 2011
Fly UP