14
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: Protecţia şi Managementul Mediului Contaminarea solurilor din zonele urbane. Studiu de caz percepția riscurilor asociate contaminării solurilor în Baia Mare Conducător științific: Prof. dr. FLOARE DAMIAN Masterand: ALEK FLORICA ANA

Contaminarea solurilor din zonele urbane. Studiu de caz ......Concluzii • Poluarea factorilor de mediu din Baia Mare cu metale grele afecteazăsemnificativ ecosistemele din acest

 • Upload
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE

  SPECIALIZAREA: Protecţia şi Managementul

  Mediului

  Contaminarea solurilor din zonele urbane.

  Studiu de caz – percepția riscurilor

  asociate contaminării solurilor în Baia

  Mare• Conducător științific:

  • Prof. dr. FLOARE DAMIAN

  Masterand:

  ALEK FLORICA ANA

 • • Contaminarea solurilor cu poluanți

  precum arsen, mercur, cadmiu, plumb,

  crom, nichel și mangan ca urmare a unor

  activităţi industriale reprezintă in acest

  moment o problemă foate grava în

  întreaga lume.

  • Activitatea minieră practicată în zona

  Baia Mare de peste 100 de ani a dus la

  poluarea unor mari suprafete de teren, a

  afectat negativ mediul înconjurător şi,

  actualmente, reprezintă un risc însemnat

  pentru sănătatea umană.

 • Surse de poluare şi poluanti

  • In urma acestor activitati miniere calitatea

  solurilor a fost afectată de-a lungul timpului

  în principal prin activitătile de extractie,

  preparare a minereurilor neferoase şi

  metalurgie neferoasă. Se estimează că o

  suprafată de circa 25000 ha este poluată cu

  metale grele (plumb, cupru, zinc, cadmiu,

  nichel, cobalt, mangan, crom). Gradul de

  intensitate al poluării acestei zone cu metale

  grele este prezentat în urmatorul tabel.

 • Tabelul nr. 1

  To

  tal

  Suprafa-

  ta

  afectata

  cu

  Din

  care

  metale

  grele

  slab mode

  rat

  puter

  nic

  excesiv

  Ha 25.140 15.310 4.910 2.500 2.420

  % 100 61,00 19,50 9,90 9,60

  • Haldele de steril precum si iazurile de decantare din perimetrul Baia Mare, produc emisii poluante iar pentru limitarea efectelor negative sunt monitorizate cu foarte mare atentie si sunt efectuate diverse reconstructii ecologice.

 • Halda de steril si iaz de decantare

 • Zona Romplumb din Baia Mare reprezinta

  un risc major pentru sănătatea umană şi

  mediul înconjurător . Concentraţiile ridicate

  de metale grele în soluri sunt legate de

  sursele antropogene: minerit şi industria

  metalurgică. In urma prelevarii a unor

  probe de sol, arata ca, metale grele

  prezente în solurile analizate sunt poluate,

  în diferite grade, cu Zn, Cr şi As (Figura 1).

  Cantitatea de metale grele existente în

  solul studiat a fost corelată cu valorile

  pragului de alertă din Ord. 756/1996.

 • • Cantitatea de metale - adancimea 0 - 10 cm

  • 10000

  • 9000

  • 8000

  • 7000

  • 6000

  • 5000

  • 4000

  • 3000

  • 2000

  • 1000

  • 0

  • Zn Cr As

  • Cantitatea de metal Prag de alerta

 • • Pentru a putea determina cu aproximație

  nivelul de importanță acordată problemei

  contaminării solului zonelor urbane la

  nivelul societății civile a municipiului Baia

  mare precum si percepția riscurilor

  asociate contaminarii solurilor, s-a recurs

  la un studiu statistic. Acesta își propune

  evaluarea și înregistrarea nivelului de

  preocupare și de informare a persoanelor

  intervievate în ceea ce privește poluarea

  urbană, printr-un chestionar cu 9 intrebari.

 • În urma aplicării chestionarului se poate

  observa ca persoanele intervievate cu

  privire la potentialele situri contaminate in

  zona orasului Baia Mare, sunt informate in

  proportie de 54,9 %.

 • La intrebarea referitoare la fostele uzine

  metalurgice Cuprom si Romplumb, daca au avut

  un impact negativ asupra mediului inconjurator ,

  repondentii sunt de parere ca aceste uzine sunt

  principala cauza de poluare a mediului in

  localitatea Baia Mare iar aceasta stare de fapt

  conduce inevitabil la un efect negativ asupra

  sanatatii si scaderea calitatii vietii oamenilor.

 • Utilizand un sol contaminat cu metale grele(Cu,

  Pb, Cd, Zn), oamenii sunt de parere ca le este

  afectata sanatatea deoarece aceste metale grele

  patrund in organismul uman prin diverse moduri

  iar în anumite concentrații devin toxice pentru

  plante, animale și om .

 • Cartierul baimarean cu cea mai ridicata

  poluare a fost indicat in proportie de 50,6%

  ca fiind Ferneziu urmat de cartierul Sasar cu

  16,1 %. Celelalte cartiere au fost indicate in

  proportie mai mica conform graficului de mai

  jos.

 • În ceea ce privește implementarea problemelor

  legate de poluare, se poate afirma că participanții

  la studiu, în proporție de 44 %, consideră că

  structurile administrative nu se implica suficient.

  Aceștia susțin că autoritățile nu acordă suficientă

  importanță problemelor de poluare a solului nici la

  nivel de municipiu și nici la nivel de țară.

 • Concluzii

  • Poluarea factorilor de mediu din Baia Mare cu

  metale grele afectează semnificativ ecosistemele din

  acest areal şi sănătatea umană. Contaminarea solurilor

  urbane în urma diferitelor activităţi industriale

  reprezintă la ora actuală o problemă majoră iar

  locuitorii orașului Baia Mare au o oarecare percepție

  referitoare la riscurile asociate acestui tip de poluare.

  Aceasta reprezintă un factor esențial care nu ar trebui

  neglijat iar autoritatile atat locale cat si centrale ar

  trebui sa aloce o monitorizare atentă, proiecte şi

  investitii de reabilitare ecologică a perimetrelor

  afectate.