7
AVIZAT DIRECTOR, prof. Tuvichi Marius OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE ANUL SCOLAR 2005-2016 COMPONENTA ORGANIZATORICA A 1 Structura anului scolar A 2 Componenta comisiei Decizia Nr. .... din .... de constituire a comisiei metodice “Matematica si Stiinte” A 3 Incadrari A 4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice A 5 Proces-verbal privind alegerea responsabilului comisiei metodice A 6 Fisa individuala a postului A 7 Autobiografiile membrilor comisiei metodice A 8 Orarul membrilor comisiei A 9 Datele de contact ale membrilor comisiei A 10 Codul deontologic al profesiunii A. COMPONENTA MANAGERIALA B 1 Raportul de activitate pe anul scolar B 2 Planul managerial si planul de activitati B 3 Programele scolare pe fiecare nivel de studiu B 4 Planificarile anuale B 5 Planificari pe unitati de invatare Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice Scoala gimnaziala nr. 1 comuna Dumbrava Rosie Dumbrava Roşie, Neamţ Strada Dumbravei, nr:71 Telefon/ Fax: 0233 / 282419 mail: [email protected] web: http://scldr.ro MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE Avizat in C.P. din 09.2015 Aprobat in C.A. din 09.2015

componenta_dosar_comisii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pedagogie

Citation preview

Page 1: componenta_dosar_comisii

AVIZAT

DIRECTOR,

prof. Tuvichi Marius

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE

ANUL SCOLAR 2005-2016

COMPONENTA ORGANIZATORICA

A1 Structura anului scolar

A2 Componenta comisiei – Decizia Nr. .... din .... de constituire a

comisiei metodice “Matematica si Stiinte”

A3 Incadrari

A4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice

A5 Proces-verbal privind alegerea responsabilului comisiei metodice

A6 Fisa individuala a postului

A7 Autobiografiile membrilor comisiei metodice

A8 Orarul membrilor comisiei

A9 Datele de contact ale membrilor comisiei

A10 Codul deontologic al profesiunii

A. COMPONENTA MANAGERIALA

B1 Raportul de activitate pe anul scolar

B2 Planul managerial si planul de activitati

B3 Programele scolare pe fiecare nivel de studiu

B4 Planificarile anuale

B5 Planificari pe unitati de invatare

Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice

Scoala gimnaziala nr. 1 comuna Dumbrava Rosie

Dumbrava Roşie, Neamţ

Strada Dumbravei, nr:71

Telefon/ Fax: 0233 / 282419

mail: [email protected]

web: http://scldr.ro

MINISTERUL

EDUCATIEI SI

CERCETARII

STIINTIFICE

Avizat in C.P. din 09.2015

Aprobat in C.A. din 09.2015

Page 2: componenta_dosar_comisii

B6 Selectia manualeleor alternative

B7 Atributiile comisiei metodice

B8 Material didactic existent in scoala

B9 Alte responsabilitati ale membrilor comisiei

B10 Programele disciplinelor optionale

B11 Documente, comunicari, note primite de la ISJ Neamt

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE ANUL SCOLAR 2015-2016

B. COMPONENTA OPERATIONALA

C1 Teste predictive

C2 Teste de evaluare - teste sumative

C3 Proiecte didactice model

C4 Teste de autoevaluare

C5 Procesele verbale ale comisiei metodice

C6 Testari periodice/sumative – fisa de interpretare/fisa de progres

C7 Fise de lucru - modele

C8 Programe de pregatire pentru recuperarea cunostintelor

C9 Interasistente

C. COMPONENTA EXTRACURRICULARA

D.

D1 Programul consultatiilor pentru tezele nationale cu subiect unic

D2 Programul de pregatire pentru performanta

D3 Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade,

sesiuni de comunicari etc

D4 Alte actiuni la nivelul catedrei/comisiei

D5 Participari ale membrilor comisiei la programe si proiecte

Page 3: componenta_dosar_comisii

E. COMPONENTA DE FORMARE

PROFESIONALA

E1 Tabel cu participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de

formare

E2 Oferta CCD pentru comisia

E3 Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari si referate

(lucrari personale)

E4 Fisa de (auto)evaluare a profesorului

E5 Publicatii ale membrilor catedrei

COMPONENŢA COMISIEI

NR.

CRT.

NUME SI

PRENUME

STUDII

EFECTUATE

VECHIME GRAD

DIDACTIC

CURSURI DE

PERFECTIONARE

ADRESA,

NR.TELEFON,

E-MAIL

1.

Page 4: componenta_dosar_comisii

INCADRAREA MEMBRILOR COMISIEI

NR.

CRT. NUME SI

PRENUME

INCADRARE NR.TOTAL

DE ORE

1.

SITUATIA STAGIILOR DE PERFECTIONARE A

MEMBRILOR COMISIEI METODICE

NR.

CRT.

NUME SI

PRENUME

DENUMIREA

STAGIULUI

PERIOADA NR.ORE UNITATEA

ORGANIZATOARE

1.

Page 5: componenta_dosar_comisii

RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI

METODICE

NR.

CRT.

NUME SI PRENUME

RESPONSABILITATI

1.

2.

ORARUL MEMBRILOR COMISIEI

Page 6: componenta_dosar_comisii

LISTA MANUALELOR ALTERNATIVE

NR.

CRT.

MANUAL CLASA AUTORI/EDITURA

1.

Page 7: componenta_dosar_comisii

Registru intrari documente dosar Comisia…

Nr.document /

data

Componenta Numele documentului Titularul documentului Observatii

Ex:

1/02.09.2015

A1 Structura anului scolar 2015-2016 Comisia…