7
Intel ® Teach Elements Abordări bazate pe proiecte Grilă de evaluare criterială a comunicării — şcoala primară şi gimnaziu 4 3 2 1 Conţinutul vorbirii: Introducere Atunci când prezint, încep cu o introducere prin care informez publicul care este tema prezentării mele şi care îi implică pe cei care ascultă. Atunci când prezint, încep cu introducerea subiectului. Atunci când prezint, încerc să introduc subiectul, dar este posibil ca introducerea mea să nu exprime clar care este subiectul prezentării. Nu încep prezentarea prin introducerea subiectului. Conţinutul vorbirii: Cuprins Atunci când prezint, ofer detalii şi informaţii prin care clarific ideile principale şi dezvolt gânduri, idei şi opinii. Ofer detalii şi informaţii prin care clarific ideile principale. Ofer câteva detalii şi informaţii prin care clarific o parte dintre ideile principale. Nu ofer niciun fel de detalii şi informaţii pentru a clarifica ideile principale. Conţinutul vorbirii: Concluzii Îmi închei prezentarea într- un mod unic pentru a reafirma tema prezentării. Îmi închei prezentarea reafirmând tema. Îmi închei prezentarea la modul general. Nu închei prezentarea cu concluzii. Vorbire: Voce şi particularităţi Atunci când prezint, vorbesc normal, echilibrat, cu precizie, animaţie şi suficient de tare. Folosesc eficient semnale nonverbale, cum ar fi expresii faciale, gesturi, Atunci când prezint, pronunţ clar şi vorbesc astfel încât să pot fi auzit, evit pauzele stânjenitoare şi cuvintele inutile, menţin contactul vizual cu ascultătorii şi folosesc Atunci când prezint, uneori vorbesc prea încet pentru ca cei care mă ascultă să mă poată auzi şi înţelege uşor, folosesc cuvinte inutile precum „ă” şi „îhî”, menţin cu Atunci când prezint, vorbesc foarte încet, pronunţ cu dificultate, pronunţ cuvinte greşit, distrag atenţia ascultătorilor cu cuvinte inutile precum „ă” sau „îhî”, fac pauze Copyright © 2009 Intel Corporation. All rights reserved. Page 1 of 7

Communication Rubric

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs

Citation preview

Page 1: Communication Rubric

Intel® Teach ElementsAbordări bazate pe proiecte

Grilă de evaluare criterială a comunicării — şcoala primară şi gimnaziu

4 3 2 1Conţinutul vorbirii: IntroducereAtunci când prezint, încep cu o introducere prin care informez publicul care este tema prezentării mele şi care îi implică pe cei care ascultă.

Atunci când prezint, încep cu introducerea subiectului.

Atunci când prezint, încerc să introduc subiectul, dar este posibil ca introducerea mea să nu exprime clar care este subiectul prezentării.

Nu încep prezentarea prin introducerea subiectului.

Conţinutul vorbirii: CuprinsAtunci când prezint, ofer detalii şi informaţii prin care clarific ideile principale şi dezvolt gânduri, idei şi opinii.

Ofer detalii şi informaţii prin care clarific ideile principale.

Ofer câteva detalii şi informaţii prin care clarific o parte dintre ideile principale.

Nu ofer niciun fel de detalii şi informaţii pentru a clarifica ideile principale.

Conţinutul vorbirii: ConcluziiÎmi închei prezentarea într-un mod unic pentru a reafirma tema prezentării.

Îmi închei prezentarea reafirmând tema.

Îmi închei prezentarea la modul general.

Nu închei prezentarea cu concluzii.

Vorbire: Voce şi particularităţiAtunci când prezint, vorbesc normal, echilibrat, cu precizie, animaţie şi suficient de tare. Folosesc eficient semnale nonverbale, cum ar fi expresii faciale, gesturi, poziţia corpului şi apropierea.

Atunci când prezint, pronunţ clar şi vorbesc astfel încât să pot fi auzit, evit pauzele stânjenitoare şi cuvintele inutile, menţin contactul vizual cu ascultătorii şi folosesc gesturi şi expresii faciale pentru a menţine interesul publicului.

Atunci când prezint, uneori vorbesc prea încet pentru ca cei care mă ascultă să mă poată auzi şi înţelege uşor, folosesc cuvinte inutile precum „ă” şi „îhî”, menţin cu dificultate contactul vizual şi uit să folosesc semnale nonverbale.

Atunci când prezint, vorbesc foarte încet, pronunţ cu dificultate, pronunţ cuvinte greşit, distrag atenţia ascultătorilor cu cuvinte inutile precum „ă” sau „îhî”, fac pauze nepotrivite, mă uit frecvent în jos pentru a evita contactul vizual şi folosesc gesturi şi alte semnale nonverbale care distrag atenţia.

Copyright © 2009 Intel Corporation. All rights reserved. Page 1 of 4

Page 2: Communication Rubric

Intel® Teach ElementsAbordări bazate pe proiecte

4 3 2 1Vorbire: Conştientizarea publiculuiRecunosc şi variez eficient exprimarea în funcţie de caracteristicile publicului, cum ar fi mărimea grupului, sexul şi vârsta celor prezenţi.

Recunosc diferite tipuri de public şi variez exprimarea pentru a răspunde nevoilor celor prezenţi.

Încerc să ţin cont de diferitele tipuri de public, dar nu reuşesc să variez eficient exprimarea pentru a răspunde nevoilor celor prezenţi.

Nu ţin cont de diferitele tipuri de public.

Vorbire: ScopVariez cuvintele alese, tonul, animaţia, gesturile, pauzele şi opiniile în funcţie de scopul pe care îl am, de exemplu, pentru a informa, a convinge sau a distra.

Variez felul în care vorbesc în funcţie de scopul pe care îl am, de exemplu, pentru a informa, a convinge sau a distra.

Încerc să variez felul în care vorbesc în funcţie de scopul pe care îl am, dar nu prea reuşesc să par credibil.

Nu ţin cont de scopul în care vorbesc.

Vorbire: Mijloace audio şi vizualeFolosesc eficient o varietate de mijloace audio şi vizuale pentru a îmbunătăţi calitatea mesajului.

Folosesc mijloace audio şi vizuale pentru a îmbunătăţi calitatea mesajului.

Încerc să folosesc mijloace audio şi vizuale, dar este posibil ca acestea să nu îmbunătăţească mesajul.

Nu folosesc mijloace audio sau vizuale, sau dacă le folosesc, acestea distrag atenţia publicului de la mesaj.

Ascultare: Limbajul corpuluiAscult atent, cu faţa către vorbitor, menţinând contactul vizual şi parafrazând ceea ce se spune.

Ascult de obicei atent, cu faţa către vorbitor, menţinând contactul vizual şi parafrazând ceea ce se spune.

Încerc să ascult ceea ce se spune, dar uneori îmi pierd atenţia, întrerup frecvent contactul vizual sau îmi amintesc cu greutate ceea ce s-a spus.

Nu ascult atent, provoc întreruperi şi nu pot să-mi amintesc ceea ce s-a spus.

Ascultare: ÎntrebăriAdresez şi răspund la întrebările legate de prezentări în mod eficient şi corespunzător.

Adresez şi răspund la întrebări în mod corespunzător.

Rar adresez întrebări şi răspund scurt la întrebările care îmi sunt adresate.

Nu adresez şi nu răspund la întrebări.

Copyright © 2009 Intel Corporation. All rights reserved. Page 2 of 4

Page 3: Communication Rubric

Intel® Teach ElementsAbordări bazate pe proiecte

4 3 2 1

Ascultare: InterpretareIdentific şi interpretez mesaje multiple şi diferite scopuri urmărite de vorbitor. Pot:• să rezum ideile principale complet şi precis;• să fac distincţia între fapte şi opinii;• să identific; afirmaţii fondate şi nefondate;• să recunosc afirmaţii convingătoare;• să formulez concluzii riguroase, bine gândite, cu detalii care să le sprijine;• să urmăresc raţionamentul vorbitorului.

Identific şi interpretez unele mesaje şi scopuri urmărite de vorbitor. Pot:• să rezum ideile principale clar şi precis;• să fac distincţia între fapte şi opinii;• să formulez concluzii corespunzătoare.

Încerc să identific şi să interpretez mesajele şi scopurile urmărite de vorbitor, dar înţeleg greu unele părţi. Pot:• să rezum unele dintre ideile principale;• să fac uneori distincţia între fapte şi opinii;• să formulez câteva concluzii de bază.

Nu pot să identific sau să interpretez mesajele şi scopurile urmărite de vorbitor.

Ascultare: Urmărirea instrucţiunilorUrmez întocmai instrucţiunile care necesită acţiune pe o durată mai lungă. Pun întrebări pentru a clarifica instrucţiunile şi îndrumările acordate.

Reafirm şi urmez instrucţiuni orale care presupun parcurgerea mai multor paşi. Pun întrebări pentru a clarifica instrucţiunile.

Urmez cu dificultate instrucţiuni orale care presupun parcurgerea mai multor paşi.

Am nevoie să aud instrucţiunile orale de mai multe ori pentru a putea să le urmez.

Discuţie: Limbajul corpuluiSunt atent când alţii vorbesc, menţinând contactul vizual, ascultând cu deschidere, interes şi conştientizare şi oferind semnale adecvate, verbale şi nonverbale.

Sunt atent când alţii vorbesc, menţinând contactul vizual şi oferind unele semnale adecvate, verbale şi nonverbale.

De obicei, sunt atent când alţii vorbesc, dar îi întrerup uneori sau ofer semnale nonverbale neadecvate, de exemplu, îmi dau ochii peste cap, casc sau mă uit în altă parte.

Rareori ascult cu atenţie când alţii vorbesc sau provoc întreruperi.

Copyright © 2009 Intel Corporation. All rights reserved. Page 3 of 4

Page 4: Communication Rubric

Intel® Teach ElementsAbordări bazate pe proiecte

4

3 2 1

Discuţie: ParticipareContribui răspunzând direct şi după ce m-am gândit la ideile şi opiniile altora, comunicând activ şi consecvent gândurile, opiniile şi ideile pe care le am şi conducând uneori discuţiile prin întrebări de ordin superior sau făcându-i pe ceilalţi să vorbească.

Contribui făcând legături cu ceea ce spun alţii şi comunicând gândurile, opiniile şi ideile pe care le am.

Contribui uneori făcând legături cu ceea ce spun alţii, dar ezit deseori să comunic gândurile, opiniile şi ideile pe care le am.

Rar încerc să fac legături cu ceea ce spun alţii şi să comunic gândurile, opiniile şi ideile pe care le am sau le comunic doar când sunt îndemnat să fac asta.

Discuţie: Gândire criticăCaut puncte comune în toate punctele de vedere, chiar şi în cazul acelora cu care nu sunt de acord, şi pun în discuţie toate opiniile în mod critic, chiar şi pe cele cu care sunt de acord.

Iau serios în considerare toate punctele de vedere dintr-o discuţie.

Iau în considerare unele puncte de vedere dintr-o discuţie, dar este posibil să accept opinii cu care sunt de acord sau să resping opinii cu care nu sunt de acord fără să mă gândesc prea mult.

Rareori mă gândesc serios la puncte de vedere cu care nu sunt acord într-o discuţie.

Pentru mai multe informaţii despre evaluări şi exemple de evaluări, vizitaţi http://educate.intel.com/ro/assessingprojects.

Copyright © 2009 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others Page 4 of 4