COLLEGE ECONOMIE & ONDERNEMEN - Albeda 2018. 10. 19.¢  4 4.7.3. Handboek Examinering ... In dit hoofdstuk

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COLLEGE ECONOMIE & ONDERNEMEN - Albeda 2018. 10. 19.¢  4 4.7.3. Handboek Examinering...

1.2 Werkzaamheden / vereiste kwalificaties .......................................................................................... 6
1.3 Arbeids- en beroepsperspectief resp. doorgroeimogelijkheden ...................................................... 6
2. DE OPLEIDING ...................................................................................................................................... 7
2.1 Beroepsgericht onderwijs ................................................................................................................. 7
2.3 Keuzedelen ........................................................................................................................................ 8
2.3.2 Keuze in overleg met je SLB’er .............................................................................................. 9
2.3.3 Wat moet je doen? ................................................................................................................. 9
2.4 Ontwikkelingsgebieden Nederlands en rekenen ............................................................................ 10
2.4.1 Voorwaarden voor vrijstelling generieke examens niveau 2 ............................................... 10
2.4.2 Cijferdifferentiatie voor MBO 2 ............................................................................................ 10
2.4.3 Examen Nederlands en rekenen op een hoger niveau ........................................................ 11
2.5 Ontwikkelingsgebied Loopbaan en Burgerschap ............................................................................ 11
2.5.1 Vrijstelling burgerschap ........................................................................................................ 11
2.6 De beroepspraktijkvorming ............................................................................................................. 12
2.6.1 Voorbereiding op de BPV ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.6.2 Begeleiding tijdens de BPV .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.6.3 Ziekte en verzuim tijdens de BPV .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.6.4 Beoordeling van de BPV .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.6.5 Het vinden van een erkende BPV–plaats ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.6.6 Problemen tijdens de BPV ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.7 Onderwijstijd en –activiteiten ......................................................................................................... 14
2.7.1 Roosters en roosterwijzigingen ............................................................................................ 14
2.8 Kosten van de opleiding (cursusgeld, schoolkosten) ...................................................................... 14
2.8.1 Schoolkosten (verplicht) ....................................................................................................... 14
3
3.2.2 Hoe wordt de student en de wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd over de studievoortgang 15
3.2.3 Wettelijk bindend studieadvies ............................................................................................ 16
3.2.4 Gevolgen van een negatief bindend studieadvies .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2.5 Bezwaar tegen bindend studieadvies.............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2.6 Voortgangscriteria ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3 Meld beperkingen en/of problemen bij je SLB’er! .......................................................................... 17
3.4 Extra hulp en zorg binnen de school (ZAT-teams)........................................................................... 17
3.4.1 Zorgstructuur ........................................................................................................................ 17
3.4.2 Zorgcoördinator .................................................................................................................... 17
3.4.4 Zorg- en adviesteam (ZAT) ................................................................................................... 17
3.4.5 Dyslexie 17
3.5.2 Verlof 19
3.5.7 Maatregelen verzuim ........................................................................................................... 19
3.5.8 Aanvraag verlof .................................................................................................................... 20
4.1 Het examenplan .............................................................................................................................. 21
4.4 Inzagerecht ...................................................................................................................................... 21
4.5 Diplomering ..................................................................................................................................... 22
4.6 Examenstudent................................................................................................................................ 23
4.7.1 Examencommissie ................................................................................................................ 23
4.7.2 Examenreglement ................................................................................................................ 24
4.8.2 Bezwaar indienen bij de Bezwarencommissie ..................................................................... 25
4.8.3 Beroep indienen bij de Commissie van beroep voor de examens ....................................... 26
4.9 Fraude en andere onregelmatigheden............................................................................................ 26
4.9.1 Wangedrag 26
4.9.2 Fraude 27
4.9.3 Plagiaat 27
4.9.4 Maatregelen 27
5. SCHOOLREGELS ................................................................................................................................. 29
5.1 Gouden regels voor gebruik internet, sociale media en e-mail ...................................................... 29
5.2 Algemene regels .............................................................................................................................. 29
6.1 Klacht over het onderwijs................................................................................................................ 31
6.2 Van school gestuurd ........................................................................................................................ 31
6.2.1 Bezwaar tegen verwijdering ................................................................................................. 31
7. WIJZIGINGSPROCEDURE ONDERWIJSOVEREENKOMST EN PRAKTIJKOVEREENKOMST ................... 32
8. MEEPRATEN EN MEEDENKEN ........................................................................................................... 33
8.1 Meepraten met het College van bestuur, de Collegedirectie of de onderwijsleider ...................... 33
8.2 Studententevredenheid .................................................................................................................. 33
8.3 Studentenparticipatie ...................................................................................................................... 33
BIJLAGE 1: TOPMODEL .......................................................................................................................... 36
5
INLEIDING
Namens alle medewerkers heten wij je welkom bij het College voor Economie en Ondernemen van het Albeda. Wij vinden het fijn dat je voor een opleiding bij ons hebt gekozen. In je opleiding ga jij aan de slag om jouw talenten te ontdekken. De opleiding begeleidt jou in je persoonlijke groei en in je ontwikkeling tot een actieve en verantwoordelijke professional én burger. Betrokkenheid, betrouwbaarheid en respect zijn kernwoorden die voor ons belangrijk zijn, en voor onze studenten gelden als het gaat over samenwerken op school en in de praktijk. Een goed contact met het bedrijfsleven vinden we belangrijk. Wij willen namelijk blijvend inspelen op de ontwikkelingen, die in de beroepspraktijk plaatvinden, en deze vertalen in ons onderwijs. Je ontvangt deze studiehandleiding om je inzicht te geven in jouw opleiding. Het is belangrijk om deze studiehandleiding goed te lezen. Er staan belangrijke afspraken in die je als student met het Albeda maakt zodra je bent ingeschreven en de onderwijsovereenkomst hebt getekend. De studiehandleiding beschrijft wat je tijdens de opleiding leert en welke examens je moet doen om aan het einde van de opleiding te diplomeren. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht. Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen om jou te begeleiden tijdens je opleiding. Als je vragen hebt kun je altijd bij hem of haar terecht. Behalve de studiehandleiding zijn er nog twee andere formele basisdocumenten voor de student. Met deze drie formele documenten geeft het Albeda College vorm en inhoud aan de wettelijke zorgplicht:
1. De Onderwijsovereenkomst legt de verbintenis tussen het Albeda College en de student vast. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van Albeda, en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van Albeda. De onderwijsovereenkomst wordt getekend door jou als student, een van je ouders als je nog geen 18 jaar bent, en door de onderwijsleider namens Albeda.
2. Het Studentenstatuut legt de rechten en plichten van de student vast. 3. De studiehandleiding informeert de student over de organisatie en de inhoud van de
opleiding (inclusief BPV, OER, organisatie van de opleiding en de schoolkosten). De schoolgids is een algemeen informatief document. Hierin staan de algemene regels en informatie over Albeda, studiefinanciering en schoolkosten, die voor alle studenten belangrijk is. Alle documenten staan zowel op de website als op het Portaal (Sharepoint) van Albeda. Wij wensen jou een leerzame en plezierige tijd bij jouw opleiding bij het College voor Economie en Ondernemen & Commercie van het Albeda. Directie College voor Economie en Ondernemen
6
1. HET BEROEP In dit hoofdstuk lees je meer over het beroep waarvoor je wordt opgeleid, wat je doorgroeimogelijkheden zijn et cetera.
1.1 Introductie van het beroep waarvoor wordt opgeleid Voor een korte beschrijving van het beroep klik hier Je kunt ook kijken op www.albeda.nl
1.2 Werkzaamheden / vereiste kwalificaties De Logistiek Medewerker voert zijn werkzaamheden in een opslagruimte uit. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de inslag/ontvangst van goederen/producten, en/of opslag, en/of verzamelen van goederen/producten en/of de uitslag/het verzend gereed maken van goederen/producten. De logistiek medewerker is zich bewust dat hij een belangrijke schakel vormt in de totale logistieke keten. Zijn werkwijze is bepalend om (team)doelstellingen te behalen in snelheid (accuratesse), fouten te voorkomen (kostenreductie) en veilig te werken. Uit zichzelf probeert hij schade te voorkomen, zijn eigen handelen voortdurend te controleren en initiatieven te nemen om de voortgang in het logistieke proces te bewaren. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar (persoonlijke) veiligheid, bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en product-hygiëne in acht neemt. Hij is gedisciplineerd om voortdurend de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie te leveren. De werkzaamheden in de logistiek vragen lichamelijke inspanning: een goede gezondheid en een goede lichamelijke conditie zijn noodzakelijk. Hij participeert in het werkoverleg en communiceert proactief met interne en externe chauffeurs, leidinggevenden en overige collega’s. De logistiek beroepsbeoefenaar is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen en rouleert in taken, wanneer dat nodig is. Hij krijgt te maken met verschillende logistieke systemen en werkt vaak voor meer klanten. Dit vereist een flexibele instelling. De logistiek medewerker is een teamspeler en gericht om de teamdoelstellingen. Hij volgt hierin de aanwijzingen van zijn leidinggevende en werkt samen met zijn collega's. Hij werkt gestructureerd en precies en voert de opdrachten conform afspraak uit. Hij heeft zijn focus op de goederenstroom en laat zich niet door andere zaken afleiden. De logistiek beroepsbeoefenaar heeft operationele taken uitgevoerd binnen het logistieke proces (in-, op- en uitslag van goederen/producten). Het logistieke proces verloopt efficiënt (snel, foutloos en veilig).
1.3 Arbeids- en beroepsperspectief resp. doorgroeimogelijkheden Na het behalen van het diploma Logistiek Medewerker vergroot je je kansen in het bedrijfsleven. Op dit moment zijn er voldoende kansen voor het vinden van een baan in de regio Rijnmond. Klik op onderstaande link voor actuele informatie over kans op werk: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk De opleiding Logistiek Medewerker maakt deel uit van het brede opleidingsaanbod van het Albeda. Na de opleiding Logistiek Medewerker kun je eventueel naar de volgende vervolgopleiding: - Logistiek Teamleider niveau 3 Informatie over deze en andere opleidingen vind je op de website www.albeda.nl. Mocht je vragen hebben over de opzet van je opleiding, dan kun je die stellen aan je studieloopbaanbegeleider.
2.1 Beroepsgericht onderwijs Sinds het schooljaar 2012-2013 is de beroepsgerichte kwalificatiestructuur ingevoerd binnen het MBO in Nederland. Alle Mbo-scholen richten zich nu op de lesmethode beroepsgericht onderwijs. Voorheen werd het beroepsgericht onderwijs ook wel competentiegericht onderwijs genoemd. Deze praktijkgerichte aanpak zorgt ervoor dat het beroepsonderwijs en bedrijfsleven nog beter op elkaar aansluiten!
Opleidingen gericht op de toekomst Alle opleidingen zijn vernieuwd. Studenten die na 1 augustus 2012 starten met een Mbo-opleiding krijgen les op basis van het beroepsgericht onderwijs. De beroepsgerichte Mbo-opleidingen zijn gericht op de toekomst. Tijdens je opleiding leer je dus niet alleen theorie, maar ook hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Na je opleiding heb je de kennis, vaardigheden en competenties van het beroep in je zitten. Ook kun je zelfstandig functioneren, jezelf ontwikkelen en flexibel omgaan met veranderende situaties. En dat is nou precies waar de arbeidsmarkt van nu naar op zoek is! Het doel van het beroepsgericht onderwijs is om de aansluiting tussen het MBO en de arbeidsmarkt te verbeteren en de doorstroom naar het HBO te vergroten. Het moderne beroepsonderwijs werkt niet alleen aan je houding, maar ook aan kennis en vaardigheden. Daarnaast moet je kunnen samenwerken, plannen en leren van je ervaringen. Hierdoor ben je straks in staat om professioneel te kunnen handelen in beroepssituaties en kun je omgaan met probleemsituaties.
2.2 De opbouw van de opleiding Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de Mbo-opleiding. Het kwalificatiedossier is als volgt opgebouwd:
1. Het basisdeel. Dit wordt gevormd door: a. De beroepsspecifieke onderdelen – dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en
werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier. b. De generieke onderdelen – dit zijn: Nederlandse taal, rekenen, Loopbaan en
Burgerschap. 2. Het profieldeel. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen die specifiek zijn voor
jouw opleiding.
8
Mogelijkheden om het leertraject te verkorten Indien halverwege de opleiding blijkt dat jij voorloopt op het programma, kan je in overleg met de SLB-docent bepalen of en hoe jij de opleiding sneller kunt afronden. Wanneer je wilt weten of je voor een vrijstelling voor Nederlands, rekenen of burgerschap in aanmerking komt, lees dan verder in paragraaf 2.4 en 2.5. In hoofdstuk 3 kun je lezen hoe jouw opleiding jouw studievoortgang volgt, hoe de voortgang van jouw studie is geregeld, wanneer je wordt teruggezet in ander cohort en wanneer de opleiding wordt verlengd. Ook lees je hier over het verbeterplan en het bindend studieadvies.
2.3 Keuzedelen Een Mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je toekomstige vakmanschap. Bij het bepalen van het aanbod wordt rekening houden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Je kansen op een baan worden groter. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een hoger niveau. Gedurende de opleiding maak je een keuze uit 2 of
9
meer keuzedelen. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is. 2.3.1 Overzicht aangeboden keuzedelen De onderstaande keuzedelen worden aangeboden in de BBL opleidingen: Als je wilt doorstromen naar een hoger niveau, dan is het verstandig om keuzedelen te kiezen die gekoppeld zijn aan de opleiding op het hogere niveau, zodat je voor die keuzedelen een vrijstelling kunt krijgen wanneer je doorstroomt.
480 KLOKUUR KEUZEDELEN 720 KLOKUUR KEUZEDELEN 720 KLOKUUR KEUZEDELEN
Detailhandel VK VS MR
Engels in beroepscontext A2 (K0034) Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening 3 (K0262) Engels B1/B2 (K0803)
Internationaal 1; Bewustzijn (interculturele) diversiteit (K0055) Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening 4 (K0263) Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Ondernemend gedrag niv 1/2 (K0211) Internationaal 1; Bewustzijn (interculturele) diversiteit (K0055) Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072)
Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072) Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210) Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)
Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072) Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening 4 (K0263)
Duurzaamheid in het beroep C (K0030)
Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Rekenen 3F (K0089) *
Logistiek LM LT LS
Engels in beroepscontext A2 (K0034) Engels in beroepscontext A2 (K0034) Engels B1/B2 (K0803)
Internationaal 1; Bewustzijn (interculturele) diversiteit (K0055) Internationaal 1; Bewustzijn (interculturele) diversiteit (K0055) Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Ondernemend gedrag niv 1/2 (K0211) Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210) Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072)
Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072) Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072) Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)
Duurzaamheid in het beroep C (K0030)
Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Rekenen 3F (K0089) *
Commercie CM JAM
Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072) Ondernemend gedrag niv 3/4 (K0072)
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 (K0225) Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 (K0226)
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 (K0226) Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Duurzaamheid in het beroep C (K0030) Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)
Duurzaamheid in het beroep D (K0031)
Internationaal 1; Bewustzijn (interculturele) diversiteit (K0055)
Internationaal 1; Overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)
Rekenen 3F (K0089) *
Rood = verplicht keuzedeel
KEUZEDELEN BBL COHORT 2018-2020
* KEUZEDEEL REKENEN 3F ZIJN ELK 480 KLOKUUR (minimale score op 2F moet een 7,0 zijn)
2.3.2 Keuze in overleg met je SLB’er In het begin van het schooljaar word je gevraagd een keuze te maken. Je krijgt van je opleiding nog uitgebreide informatie over de aangeboden keuzedelen. Je maakt jouw keuze in overleg met je SLB- er. 2.3.3 Wat moet je doen? Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is. Je doet in dit vak ook examen, maar dit cijfer telt nog niet mee voor de diplomering. Het cijfer wordt bij een voldoende wel vermeld op je diploma. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding. Hoe de keuzedelen geëxamineerd worden lees je in het examenplan van je opleiding. Als je een ander keuzedeel wil volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je een verzoek indienen om een zogenaamd niet-gekoppeld keuzedeel te mogen volgen, bijvoorbeeld bij een ander college van het Albeda. Jij kunt hierover informatie krijgen bij je SLB’er. Je moet er wel rekening mee houden dat de examencommissie moet onderzoeken of het door jouw gewenste keuzedeel past binnen jouw opleiding en of dit roostertechnisch haalbaar is. Immers een keuzedeel loopt door in meerdere onderwijsperiodes. Je SLB’er kan je hierbij helpen.
10
2.4 Ontwikkelingsgebieden Nederlands en rekenen Er gelden voor het mbo algemene eisen voor Nederlands en rekenen. Deze algemene eisen worden de generieke vaardigheden genoemd. Deze gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland. Voor niveau 4 geldt een hoger niveau dan voor de entree-opleiding en niveau 2 en 3. Nederlands en rekenen heb je ook nodig om je beroep goed te kunnen uitvoeren. Deze eisen verschillen per opleiding. Dit worden de beroepsspecifieke vaardigheden genoemd. Zowel de generieke als de beroepsspecifieke vaardigheden zijn in examens opgenomen. De eisen voor de generieke vaardigheden staan in de onderstaande tabellen beschreven per niveau.
Niveau 2: Nederlands en Rekenen
Generiek examen Nederlands Generiek examen Rekenen
Centrale examens: - Lezen 2F - Luisteren 2F
Resultaat = cijfer van het centraal examen.
Centraal examen: - Rekenen 2F of 2ER
Resultaat = cijfer van het centraal examen
Instellingsexamens: - Schrijven 2F - Spreken 2F - Gesprekken 2F
Resultaat = cijfer van het instellingsexamen
Diplomacijfer Nederlands: Gemiddelde van de twee bovenstaande cijfers, afgerond op een heel getal.
Diplomacijfer Rekenen: Het eindcijfer is gelijk aan het resultaat van het centraal examen.
Diploma-eis: Ten minste een 5. Het eindcijfer wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.
Diploma-eis: Het cijfer voor rekenen telt (nog) niet mee voor het behalen van het diploma. Het eindcijfer wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.
Het examen 2ER is een aangepast rekenexamen voor studenten met ernstige rekenproblemen. Verwijzen naar rekendocent of SLB’er voor meer informatie
2.4.1 Voorwaarden voor vrijstelling generieke examens niveau 2 Hieronder is aangeven onder welke voorwaarden een student een vrijstelling zou kunnen krijgen:
- Indien een 6 of hoger gehaald is bij een examen op mbo-niveau 2, 3, 4 of op havo of vwo. - De vrijstelling is mogelijk voor:
o het instellingsexamen of het centraal examen afzonderlijk o het instellingsexamen en centraal examen gezamenlijk
- De vrijstelling is geldig als de student het (nieuwe) Mbo-3-diploma haalt binnen twee studiejaren na het studiejaar waarin de student dat eerdere resultaat heeft behaald.
De student kan een verzoek tot vrijstelling indienen, via de SLB’er, bij de examencommissie. De student voegt bij zijn/haar aanvraag voldoende bewijslast (diploma, certificaat, cijferlijst o.i.d.). De examencommissie beoordeelt de vrijstellingsaanvragen en de bijgeleverde bewijzen o.b.v. de geldende wet- en regelgeving. De aanvraag met de correspondentie v.w.b. toekenning/afwijzing wordt opgenomen in het examendossier van de betreffende student. 2.4.2 Cijferdifferentiatie voor MBO 2 Wanneer je een opleiding volgt op MBO-niveau 2 wordt er (sinds schooljaar 2015-2016) cijfer- differentiatie toegepast op jouw centraal examen Nederlands (CEM) en op jouw instellingsexamens
11
Nederlands. Zowel de CEM als de instellingsexamens voor Nederlands, maak je op het niveau 2F. Het cijfer dat je voor beide soorten examens behaalt, wordt met één extra cijferpunt opgehoogd. Op de resultatenlijst bij je diploma wordt het cijfer na toepassing van de cijferdifferentiatie, vermeld. Dit is dus het met één extra cijferpunt opgehoogde cijfer. 2.4.3 Examen Nederlands en rekenen op een hoger niveau Je kunt ook een examen Nederlands of rekenen op een hoger niveau (3F) afleggen. Als je dat je dat wilt, moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.
2.5 Ontwikkelingsgebied Loopbaan en Burgerschap De opleiding is gericht op het beroep maar ook op jouw loopbaan en hoe je als burger in de samenleving staat. Wij vinden het belangrijk dat je een professional wordt die goed is in zijn beroep en die midden in het leven staat. Iemand die meedoet en zich goed kan redden in de Nederlandse samenleving. De overheid heeft bepaald dat studenten die een Mbo-opleiding volgen een inspanning moeten leveren voor hun eigen loopbaan en burgerschap. Voor alle Mbo- opleidingen geldt dan ook dat ze aandacht besteden aan Loopbaan en Burgerschap (LB). Voor Loopbaan en Burgerschap moet je voldoen aan de inspanningsverplichting en dit wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. De inspanningsverplichting voor deze opleiding houdt concreet in:
1. Je levert 80% van de aangeboden weekoverzichten in. De volgende onderwerpen (dimensies) komen aan de orde: Klik hier voor het verantwoordingsdocument burgerschap. 2.5.1 Vrijstelling burgerschap De student is vrijgesteld van het examen voor het onderdeel burgerschap als de examencommissie heeft vastgesteld dat hij voor alle dimensies/kerntaken bewijslast kan aanvoeren, waaruit voldoende niveau, ontwikkeling en inspanning blijkt. Vrijstellingen voor Burgerschap worden alleen toegekend voor de volledige vereisten (dus niet per dimensie/kerntaak). De student vraagt vrijstelling aan, via zijn/haar SLB’er, bij de examencommissie en voegt bij zijn/haar aanvraag voldoende bewijslast (diploma, certificaat, cijferlijst of iets anders). De examencommissie beoordeelt de vrijstellingsaanvragen en de bijgeleverde bewijzen op basis van de geldende wet- en regelgeving. De aanvraag met de correspondentie v.w.b. toekenning/afwijzing wordt opgenomen in het examendossier van de betreffende student.
1. politiek-juridische dimensie; 2. economische dimensie; 3. sociaal-maatschappelijke dimensie; 4. vitaal burgerschap dimensie.
12
2.6 De beroepspraktijkvorming Tijdens de start van de opleiding krijg je van de praktijkbegeleider (BPV-docent van school) informatie over de BPV. Dit gebeurt door middel van een presentatie. Tijdens deze presentatie wordt de praktijkmap, met de praktijkexamens (Proeven van Bekwaamheid), uitgereikt en uitvoerig besproken. Je krijgt de opdracht om de praktijkmap door te nemen met je praktijkopleider (van jouw leerbedrijf). De 1e examinator (van school) maakt zo spoedig mogelijk een afspraak met praktijkopleider (van jouw leerbedrijf) voor een kennismakingsbezoek en om het hele examineringsproces in de praktijk toe te lichten. Je dient je BPV te doen in een door SBB erkend leerbedrijf. Alle goedgekeurde bedrijven zijn te vinden in bedrijvenregister van SBB. Dit is via…