Certificerings beskrivelse dk

 • View
  136

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Certificerings beskrivelse dk

 • Copyright Relation Technologies. Allrights reserved.www.relationtechnologies.cominfo@relationtechnologies.com

  Forhandlernetvrk oplyses hos Relation TechnologiesTelefon: +45 7070 2030

  MANGLER DU ET VRKTJ..? Som fr dine deltagere til at g med

  p legen og engagere sig, fordi de bliver mdt af genkendelige problem-stillinger og udfordrende valgmulig-heder.

  Som kan tilpasses forskellige miljer og grupper, fra forandringsledelse p organisationsniveau til de enkelte medarbejderes arbejde med mlrettet borgerkommunikation.

  Som kan fungere i tillg til de redskaber din vrktjskasse allerede rummer.

  FLERE PLATFORME AT SPILLE PRelation Technologies lringskoncepter som Mindsetter, 6Styles og PublicProfes-sional er typisk bygget op omkring en fysisk reprsentation. Det kan eksem-pelvis vre i form af et cirkulrt board med brikker der reprsenterer interes-senter. Du bliver som deltager enga-geret gennem hnder, jne, dialog og refleksioner. Den fysiske reprsentation

  kommer i forskellige strrelser, s du bde kan bruge den til undervisning i strre grupper og til coaching af mindre enheder. Dertil findes en online simulation, hvor spillets udvikling kan flges virtuelt, hvorved der skabes transparens i pro-cessens kompleksitet. Teknologierne kan bde bruges sam-men og hver for sig.

  DET TEORETISKE FUNDAMENTVi bygger vores koncepter p vgtige teoretikere indenfor det felt som kon-ceptet henvender sig til. Vi har desuden, gennem tiden, udviklet vores koncepter i samarbejde med vores kunder. Hvis kunden allerede har arbejdet med en egen forandringsteori, ledelsesteori eller systemiske- og anerkendende tilgange, har vi kombineret den med vores koncepter og derved tilpasset dem de tilgange, der har vundet stort indpas hos mange virksomheder og organisationer.

  Certificering

  CERTIFICERINGSKURSETEn certificering foregr ved et to dages kursus, hvor du introduceres til teorien bag produktet og du lrer at facili-tere de forskellige lringsdele, der er tilknyttet konceptet. Det er vores erfa-ring, at et to dages forlb er ndvendigt for, at den enkelte konsulentefterfl-gende fler sig sikker i at bruge lrings-teknologierne i sin egen undervisning.Med din autorisation fr du adgang til et

  Bliv autoriseret til at facilitere et eller flere af Relation Technologies koncepter

 • Copyright Relation Technologies. Allrights reserved.www.relationtechnologies.cominfo@relationtechnologies.com

  Forhandlernetvrk oplyses hos Relation TechnologiesTelefon: +45 7070 2030

  1

  Kilde: John Kotter

  Oplevelse af ndvendigh

  ed 3

  Hvem er centrale ekste

  rne aktrer for forandring

  en?

  Hvordan vil de forklare

  , at forandringen er nd-

  vendig?

  Hvor synligt er det for a

  ktrerne, at forandringen

  er

  ndvendig?

  Hvorfor er der eventue

  lt forskel mellem aktrer

  nes

  oplevelser?

  Hvilke tegn kan potentie

  lt fortlle aktrerne,

  at forandringen ikke er n

  dvendig?

  MindSetter - CoachingKort Kotte

  r_V3.indd 1

  04/11/09 07.06

  1

  Kilde: John Kotter

  Oplevelse af ndvendigh

  ed 3

  Hvem er centrale ekste

  rne aktrer for forandring

  en?

  Hvordan vil de forklare

  , at forandringen er nd-

  vendig?

  Hvor synligt er det for a

  ktrerne, at forandringen

  er

  ndvendig?

  Hvorfor er der eventue

  lt forskel mellem aktrer

  nes

  oplevelser?

  Hvilke tegn kan potentie

  lt fortlle aktrerne,

  at forandringen ikke er n

  dvendig?

  MindSetter - CoachingKort Kotte

  r_V3.indd 1

  04/11/09 07.06

  Informations-overvejels

  er 2

  Hvilke sprgsml bliver s

  tillet af hvilke aktrer?

  Hvad er forandringen? H

  vorfor er den ndvendig?

  Hvad er der galt med de

  n mde, tingene fungere

  r p i

  dag? Hvor meget og hvor

  hurtigt behver organisa

  tio-

  nen at ndre sig?

  Hvilke sprgsml er vigti

  gst at give svar p? Hva

  d kan

  du fortlle?

  Kilde: Ken Blanchard

  Informations-overvejels

  er 2

  Hvilke sprgsml bliver s

  tillet af hvilke aktrer?

  Hvad er forandringen? H

  vorfor er den ndvendig?

  Hvad er der galt med de

  n mde, tingene fungere

  r p i

  dag? Hvor meget og hvor

  hurtigt behver organisa

  tio-

  nen at ndre sig?

  Hvilke sprgsml er vigti

  gst at give svar p? Hva

  d kan

  du fortlle?

  Kilde: Ken Blanchard

  nyt st dynamiske vrktjer, der kan anvendes til undervisning, udviklings-processer, coaching og meget mere. Vrktjerne er baseret p et solidt fagligt fundament, som kan udvikle den mde du arbejder med forandringsle-delse p, som konsulent, som undervi-ser eller i dine egne forandringsproces-ser. Vrktjerne giver dig nye metoder at arbejde med og kan vre med til at styrke din profil som konsulent.

  HVEM HENVENDER KONCEPTERNE SIG TIL?Som aftagere af vores koncepter har vi bde selvstndige konsulenter, kon-sulentfirmaer og interne konsulenter i virksomheder og organisationer.

  HVAD ER FORDELEN VED EN CERTIFICERING?Ved at blive certificeret i et af vores produkter, fr du mulighed for at bruge lringsteknologierne i din undervisning eller dit arbejde som konsulent.

  For den enkelte konsulent, kan en certi-ficering i et eller flere af vores koncepter fungere som en kompetenceudvidelse, der understtter og forankrer de proces-ser du allerede arbejder med.Flere af vores eksterne konsulenter oplever, at vores koncepter muliggr en helt ny mde at tilbyde deres kunder et innovativt og fastholdende redskab til at hndtere deres og organisationens forandringsbehov.Fra vores interne konsulenter i virksom-heder eller kommuner, hrer vi, at vores koncepter hjlper til at skabe en flles platform og et flles sprog for organi-sationen til at hndtere forandringer, divergerende interesser, modstand m.m.Ledere oplever, at vores koncepter giver en mde at facilitere forandringsproces-ser i et lederteam, hndtere modstand i et medarbejderteam og hndtere processer p tvrs af strukturer.

  Er du interesseret i at blive certificeret?Kontakt: info@relationtechnologies.com

  RELATION TECHNOLOGIESRelation Technologies er en hj-specialiseret virksomhed, der udvikler lringsdesign og lringsarkitektur til virksomheds og organisationsudvikling. Vores kendetegn er, at vi transformerer teori til praksis, ved at forankre vores koncepter i konkrete vrktjer - fysiske eller virtuelle. Vores koncepter bliver brugt til lngerevarende udviklings eller uddannelsesforlb, til kortere workshops og konsultationer og til e-learning. Vores koncepter har vakt begejstring verden over, og fem r efter vi lancerede vores frste koncept, er vi i dag reprsenteret p 5 kontinenter. Re-lation Technologies mission er, at gre det lettere, mere spndende og mere effektivt, at arbejde med lring, samt at gre det muligt at tage lring med sig p flere mder. Vi arbejder lbende p at udvikle nye koncepter.

  Ls mere p:www.relationtechnologies.com

  Den tilknyttende ledelses

  stil

  Den tilknyttende ledelses

  stil

  Erfaringerne med at

  arbejde med 6styles har

  vist, at effekten af alle seks

  ledelsesstile afhnger af

  svel stilens karakter, som

  af den mde, den bringes

  i

  anvendelse p. For at skab

  e

  en overskuelighed i disse

  effekter, har vi pfrt stilene

  de to begreber: tilsigtet ef-

  fekt og utilsigtet effekt.

  Stilens tilsigtede effekt rum

  -

  mer de dyder og vrdier,

  Alle rettigheder til

  6stylestm tilhrer

  Relation Technologies.

  som stilen er designet til

  at skabe i relationen mel-

  lem leder og medarbejder.

  Stilens utilsigtede effekt

  er et udtryk for den risiko

  som stilen indebrer, for at

  pvirke relationen p mde

  r,

  som ikke er ledelsesms-

  sigt nskeligt.

  Tilsigtet og utilsigtet effekt

  er ikke modstninger. De er

  snarere et samlet udfalds-

  rum for ledelsesstilen, hvor

  det bliver lederens evne til

  at reflektere over og i-tale-

  stte det, der foregr i rela

  -

  tionen, som bliver afgren-

  de for om effekten af stilen

  rammer det tilsigtede eller

  det utilsigtede. Herunder

  kan du lse om den tilknyt-

  tende ledelsesstils utilsigte

  -

  de effekt. Stilens tilsigtede

  dyder og vrdier finder du

  p forsiden af arket.

  Stilen i n stning: Menn

  eskene frst

  Den tilknyttende leders ken

  -

  demrke er en menneske-

  ne frst attitude.

  Lederen der arbejder i

  denne stil fokuserer p at

  skabe harmoni og flelses-

  mssige bnd.

  Tilknyttende stil er ogs

  en mde at bygge mere

  dialog for dermed at skabe

  en mere fri feedback kultur

  .

  Denne stil er i r effektiv t

  il

  at byg-ge teamharmoni og

  til at ge moralen i grup-

  * Beskrivelsen af ledels

  esstilen er udviklet af Relat

  ion Technologies. Kategoris

  eringen af de seks ledelse

  sstile tager

  udgangspunkt i et teoretisk

  fundament, oprindeligt udv

  iklet af virksomheden HayG

  roup.

  ** Begrebet referer til et

  grundlggende personligt

  behov i teorien FIRO-B, udv

  iklet af Will Schutz.

  Modus operandi*

  Skaber harmoni og flelses

  mssige bnd

  Stilens faconLederen udvis

  er interesse og anerkender

  Lederen skaber forbindelse

  r mellem mennesker

  Lederen er empatisk

  Stilen fokuserer p

  Menneskers velbefindende

  Social kontakt; Tryghed

  Nrhed; Relationer

  Stilen skaber resonans

  Ved at skabe en oplevelse

  af tilknytning, tryghed og b