13
ASPECTE PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

ASPECTE PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR

AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Page 2: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

SCOPUL PRODUCTIEI ECOLOGICE

HRANA SANATOASAPROTECTIA MEDIULUI

FOLOSIREA JUDICIOASA A RESURSELOR DE ENERGIE

BENEFICII

AVANTAJ COMPETITIVRECOMPENSE (SUBVENTII)

PUNCTAJ MAI MARE LA EVALUAREA PROIECTELOR

Page 3: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

LEGISLATIE PRODUCTIA ECOLOGICA

R EG. 834/2007 AL COSILIULUI EUROPEI PRIVIND PRODUCTIA ECOLOGICA SI ETICHETAREAREG 889/2008 AL COSILIULUI EUROPEI PRIVIND PRODUCTIA ECOLOGICA SI ETICHETAREA SI INSTRUCTIUNI DE APLICARESR EN 45011/2003- Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor Regulamentul CE 2092/91 OUG nr. 34/2000 - privind produsele agroalimentare ecologice;HG nr. 917/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 34/2000;Legea nr. 38/2001 – pentru aprobarea OUG nr. 34/2000; Ordinul MAAP nr. 417/2002 - pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice;Ordinul MAPAM nr. 527/2003 - pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare in agricultura ecologica;Ordinul MAPAM nr. 721/2003 - pentru aprobarea Regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice;OUG nr. 62/2006 - pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2000.Ordinul MAAP nr. 190/2006 – pentru modificarile privind etichetarea produselor agroalimentare ecologiceLegea nr. 513 din 29/12/06 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; Ordin nr. 317 din 11.05.06 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

Page 4: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

OBIECTIVELE PRODUCTIEI AGROALIMENTARE ECO

generale:(a) stabilirea unui sistem durabil de gestionare a agriculturii, care:(i) respectă sistemele și ciclurile naturii și menține șiameliorează sănătatea solului, a apei, a plantelor și aanimalelor și echilibrul dintre acestea;(ii) contribuie la un înalt nivel de biodiversitate;(iii) utilizează în mod responsabil energia și resurselenaturale precum apa, solul, materia organică și aerul;(iv) respectă standarde înalte de bunăstare a animalelor și, în special, satisface nevoile comportamentale specifice

(b) vizează realizarea de produse de calitate superioară;(c) vizează producerea unei mari varietăți de produse alimentareși alte produse agricole ce răspund cererii consumatorilorpentru bunuri realizate prin folosirea unorprocese ce nu dăunează mediului, sănătății umane, sănătățiiși bunăstării plantelor sau animalelor.

Page 5: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

OBIECTIVELE PRODUCTIEI AGROALIMENTARE ECO

ALTFEL SPUSeliminarea oricarei tehnologii poluanteutilizarea speciilor, raselor si soiurilor cu inalta rezistenta si adaptabilitateintegrarea cresterii animalelor in sistemul de productie al plantelorutilizarea economica a resurselor energetice conventionaleutilizarea de tehnologii care sa satisfaca cerintele soiurilor si raselor

Page 6: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

ATUURI PENTRU PRACTICAREA AGRICULTURII ECOLOGICE IN ROMANIA

soluri fertile si productivechimizarea si tehnologizarea sunt reduse comparativ cu tarile puternic industrializateagricultura traditionala se practica pe suprafete maricererea de produse ecologice este in crestereagricultura eco poate fi o sursa de ocupare a fortei de munca din mediul rural

Page 7: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

Substante interzise in agricultura ecologica

AGRICULTURA ECOLOGICA

INTERZIS

PRODUCTIE VEGETALA

Fertilizanti si pesticide de sinteza

OMG SI DERIVATE

PRODUCTIE ANIMALA

Stimulatori si regulatori de crestere, hormoni, antibiotice, sistem intensiv

de crestere

PRODUSE PROCESATE

Aditivi chimici de sinteza

Page 8: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

Etichetarea produselor Etichetarea produselor agroalimentare ecologiceagroalimentare ecologice

Numele şi adresa producătorului/prelucratorului Denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie

ecologică utilizată Condiţii de păstrare Termen minim de valabilitate Interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor

ecologice alături de alte produse. "Agriculturã ecologicã Ecorom - Sistem de control RO“ Numele şi sigla organismului de inspecţie şi certificare Sigla nationala

Page 9: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

CERERE CERTIFICARE

ÎNTOCMIRE DOSAR

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

MAPA INFORMATIVĂ

COMISIA DE EVALUARE A CERERILOR

OPERATOR

INSPECŢIE

INSPECTORI NECONFORMITĂŢI ACŢIUNI CORECTIVE

ATESTAT DE CONFORMITATE

ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL OPERATORILOR CONTROLAŢI IBACERT

CERERE CERTIFICAT DE CONFORMITATE SI TIPARIRE ETICHETE

INSPECTIE

NECONFORMITĂŢIACŢIUNI CORECTIVEINSPECTORI

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ORGANISM

OPERATOR

CERERE UTILIZARE SIGLĂ NAŢIONALĂ

CoCertIBACert

Page 10: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

SUPRAVEGHEREA OPERATORULUI CERTIFICAT

Operator certificat

Menţinere certificare

1 an Inspecţia şi eşantionarea produselor certificate selectate la locul de distribuţie sau de pe piaţă

Suspendare certificat

Anulare certificat

-evidenţa financiar contabilă;- registru vânzări; -registru cultural;-registru de materii prime şi materiale- înregistrări cu privire la reclamaţiile primite;

Page 11: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

CONTINUTUL CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE

1. Numarul Certificatului de conformitate2. Numele si adresa organismului de certificare3. Numele, codul si adresa operatorului4. Identificarea produsului certificat (lot, serie, etc.)5. Referinte normative6. Data eliberarii7. Perioada de valabilitate8. Semnatura persoanei autorizate sa elibereze certificatul

Page 12: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

UTILIZAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE

Valabilitatea certificatului de conformitate este condiţionată de respectarea legislaţiei comunitare şi românesti în vigoare;

Eliberarea certificatului se va face anual, reevaluarea se va face ţinând cont de toate elementele noi apărute în decursul noului an (activitati de inspecţie, analize, etc);

Atestatul de conformitate se poate utiliza de către operatori în scopul de a putea informa clienţii proprii de intrarea în sistemul de control ecologic– Atestatul de Conformitate se poate face public;

Valabilitatea certificatului de confomitate este de 1 an;

Operatorul va putea renunţa în orice moment la control printr-o comunicare – scrisoare, adresă, cerere.

Page 13: Certificarea Produselor Agroalimentare Ecologice

LINKURI UTILE

www.bioresurse.rowww.mapam.rowww.agricultura-ecologica.rowww.bioterra.org.rowww.consultantaagricola.rowww.fnae.rowww.agroecologia.ro www.greenagenda.org-bioterra www.agriculturadurabila.ro www.bioavirom.ro www.ecofocus.ro