Click here to load reader

Certificaat - deelname module Debatteren

  • View
    10

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Certificaat - deelname module Debatteren

  1. 1. I m HOGESOHOOL CERTIFICAAT HN DEELNAII{E NTI verleent hierbij een certrf icaat oE-t : %, (BaRKer voor deeLname aan de praktij ktraining van de modu[e Ae6otteren in het kader van de opteiding L#80- Srsonaefsmanagm.m,t / Sersoneef m Ar6ei Leiden , 76iuni 2007 Examen mmissie op het Hoger 0nderwijs Wetenschappen.en Wetenschappetijk 0nderzoek (WHW). Beschikkinq FBT/BPL-200012220 d.d.1 -2-2000 van de Minister van Onderwijs, Cuttuur en

Search related