Censorvejledning for beskikkede censorer ved folkeskolens ... ... Engelsk, tysk og fransk - sprog og

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Censorvejledning for beskikkede censorer ved folkeskolens ... ... Engelsk, tysk og fransk - sprog og

 • Censorvejledning for beskik- kede censorer ved folkesko- lens prøver

  Maj/juni 2021

 • Censorvejledning for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver

  Maj/juni 2021

  2021

  ISBN nr. 87-603-3285-9 (web udgave)

  Design: Center for Kommunikation og Presse

  Denne publikation kan ikke bestilles.

  Der henvises til webudgaven.

  Publikationen kan hentes på:

  www.uvm.dk

  Børne- og Undervisningsministeriet

  Departementet

  Frederiksholms Kanal 21

  1220 København K

  http://www.uvm.dk

 • Indhold

  Indledning.................................................................................................................................................................... 6

  1 Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor ................................................................ 7

  2 At være statsligt beskikket censor ..................................................................................................... 8 2.1 Censorkurser ............................................................................................................................................... 8 2.1.1 I år: Virtuelle censorkurser med forberedelsestest ...................................................................... 8 2.2 Forberedelse til censorkurserne .......................................................................................................... 8 2.2.1 Dansk og sprogfagene ............................................................................................................................ 8 2.2.2 Matematik .................................................................................................................................................... 9 2.3 Inhabilitet ..................................................................................................................................................... 9

  3 Skriftlig censur - retningslinjer og praktiske forhold ................................................................ 10 3.1 Skriftlige prøver ....................................................................................................................................... 10 3.2 Oversigt over skoler ............................................................................................................................... 10 3.3 Digitale selvrettende prøver ............................................................................................................... 10 3.4 Nyt! - Rettegrupper for skriftlige censorer og obligatorisk drøftelse af

  besvarelser ................................................................................................................................................. 11

  3.4.1 Praktiske forhold vedrørende drøftelsen af besvarelser ......................................................... 11 3.5 Hvad skal en elevbesvarelse indeholde? ....................................................................................... 12 3.6 Karakterlister ............................................................................................................................................. 12 3.7 Fremsendelse af elevbesvarelser og karakterlister mellem censor og den

  prøveafholdende skole ......................................................................................................................... 12

  3.8 Sikker forsendelse ................................................................................................................................... 12 3.9 Kopi af elevbesvarelser ......................................................................................................................... 13 3.10 Anonymisering af elevbesvarelser .................................................................................................... 13 3.11 Retteperiode ............................................................................................................................................. 13 3.12 Evalueringsmøder og webinarer ....................................................................................................... 13 3.13 Endelig rettevejledning ......................................................................................................................... 14 3.14 Karaktergivning ved skriftlige prøver .............................................................................................. 14 3.15 Vurderingsskema .................................................................................................................................... 14 3.16 Returnering af elevbesvarelser og karakterlister til skolen .................................................... 14 3.17 På prøvedagen ......................................................................................................................................... 14

 • 3.18 Hjælpeskema (lønblanket) ................................................................................................................... 14 3.18.1 OBS – hver 5. hjælpeskema (lønblanket) udtages til kontrol ................................................ 14

  4 Mundtlig censur - retningslinjer og praktiske forhold ............................................................. 16 4.1 Mundtlig censor ...................................................................................................................................... 16 4.2 Oversigt over skoler ............................................................................................................................... 16 4.3 Frist og modtagelse af materialer til brug for mundtlige og/eller

  mundtlige/praktiske prøver ................................................................................................................ 16

  4.4 Håndværk og Design/Madkundskab .............................................................................................. 16 4.5 Forberedelse af censuren ..................................................................................................................... 17 4.6 Normalside ................................................................................................................................................ 17 4.7 Prøveoplæg må gå igen to gange ................................................................................................... 17 4.8 Prøveformer .............................................................................................................................................. 17 4.9 Brug af hjælpere til prøven i idræt og musik ............................................................................... 17 4.10 Prøve på særlige vilkår .......................................................................................................................... 17 4.11 Hvornår er en prøve gået i gang? .................................................................................................... 17 4.12 Manglende aflevering ........................................................................................................................... 18 4.13 Prøve med flere eksaminatorer ......................................................................................................... 18 4.14 Prøve via videokonference .................................................................................................................. 18 4.15 Prøven er offentlig .................................................................................................................................. 18 4.16 Lyd- og billedoptagelse........................................................................................................................ 18 4.17 Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse .................................................................. 18 4.18 Gruppeprøve /individuel prøve ......................................................................................................... 18 4.19 Elevens noter ............................................................................................................................................ 19 4.20 Afslutning af prøven .............................................................................................................................. 19 4.20.1 Votering ...................................................................................................................................................... 19 4.20.2 Uoverensstemmelse mellem eksaminator og censor ............................................................... 19 4.21 Censors forfald ......................................................................................................................................... 19

  5 Adgang til hjælpemidler via internettet ......................................................................................... 20

  6 Procedure ved formodning om snyd .............................................................................................. 21

  7 Censorindberetning ............................................................................................................................... 22

  8 Notater ........................................................................................................................................................ 23

  9 Klager og øvrige henvendelser fra skoler om din bedømmelse .......................................... 24

 • 9.1 Klage over bedømmelse fra elev/forældre ................................................................................... 24 9.2 Grafisk oversigt over klageproceduren ....................................