2

cdn.agroklub.com · Cijena izlaganja prema cjeniku Bjelovarskog sajma d.o.o. je 200,00 kn/m2 za uredeni, 155 kn/m2 za prostor sa osnovnom konstrukcijom i 90 kn/m2 za neuredeni izložbeni

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview