of 19 /19
CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie pentru toţi! Alăturaţi-vă „Lecţiei pentru toţiAcest pachet conţine: I. Prezentarea Campaniei 2010 II. Exemple de activităţi pentru elevi şi profesori – 12 – 25 aprilie 2010 III. Planul „Lecţiei pentru toţi” – 20 aprilie 2010 IV. Talonul pentru înscrierea şcolii în campanie V. Fişa de evaluare a activităţilor din şcoli şi Formularul de validare a „Lecţiei pentru toţi”

CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie -...

Page 1: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Martie - Aprilie 2010

Informaţii pentru şcoli

1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie pentru toţi! Alăturaţi-vă „Lecţiei pentru toţi”

Acest pachet conţine:

I. Prezentarea Campaniei 2010 II. Exemple de activităţi pentru elevi şi profesori – 12 – 25 aprilie 2010 III. Planul „Lecţiei pentru toţi” – 20 aprilie 2010 IV. Talonul pentru înscrierea şcolii în campanie V. Fişa de evaluare a activităţilor din şcoli şi Formularul de validare a „Lecţiei pentru toţi”

Page 2: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

2

I. PREZENTAREA CAMPANIEI

Organizaţia Salvaţii Copiii (coordonator naţional), cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi împreună cu partenerii săi – Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti (inclusiv Centrul de Asistenţă Psihopedagogică al Municipiului Bucureşti), Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociaţia Ovidiu Rom, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, invită cadrele didactice şi elevii din instituţia dumneavoastră de învăţământ să susţină dreptul la educaţie al fiecărei persoane, prin derularea acţiunilor din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2010!

Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de asociaţii de caritate, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care, începând cu anul 2001, este coordonat în România de organizaţia Salvaţi Copiii. Campania Globală pentru Educaţie doreşte să reprezinte un factor de presiune la nivelul liderilor de opinie şi autorităţilor, arătând că este timpul demarării de acţiuni pentru a nu se permite încă unei generaţii de copii şi adulţi să nu beneficieze de educaţie.

În acest an, la nivel internaţional, Campania Globală pentru Educaţie va pune accentul pe finanţarea educaţiei, scoţând în evidenţă obligaţia autorităţilor din toate ţările lumii de a aloca mai multe resurse pentru realizarea, până în anul 2015, a obiectivelor „Educaţiei pentru Toţi”, aşa cum au fost acestea aprobate de comunitatea internaţională în anul 2001, în cadrul Conferinţei de la Dakar. Pentru a face ca mesajul din acest an al Campaniei1 să aibă un impact şi mai puternic, la nivel internaţional a fost încheiat un parteneriat cu FIFA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal). Astfel, numeroase figuri marcante din lumea fotbalului (oficiali FIFA, jucători, antrenori) s-au alăturat personalităţilor implicate tradiţional în promovarea Campaniei Globale pentru Educaţie ( Regina Rania a Iordaniei, Bono, s.a.). Cu ajutorul FIFA, sperăm ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai mulţi oameni, mai ales prin intermediul acţiunilor de promovare desfăşurate pe perioada Campionatului Mondial de Fotbal din Africa de Sud.

În România, Campania urmăreşte să atragă atenţia asupra sub-finanţării educaţiei

În anul 2009, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului formula, printre altele, următoarele recomandări adresate României ca stat parte la Convenţia cu privire la Drepturile Copilului:

1 Sloganului Global Campaign for Education stabilit la nivel internaţional pentru acest an este “1GOAL: Education for all!” bazându-se pe jocul de cuvinte scop/gol din limba engleză şi cea franceză. Din păcate, prin neparticiparea echipei reprezentative a României la Campionatul Mondial de Fotbal, strânsa asociere existentă în acest an la nivel internaţional între Campania Globală pentru Educaţie şi FIFA, îşi pierde mult din relevanţă pentru publicul român.

Page 3: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

3

- „să se asigure că învăţământul primar este gratuit şi obligatoriu pentru toţi copiii, în speţă prin eliminarea ‹‹costurilor ascunse››”

- „să integreze, să faciliteze şi să pună în practică principiile respectării opiniilor copilului la nivelul familiei, şcolii şi comunităţii, dar şi în activitatea administrativă şi juridică”

- „să adopte o abordare din perspectiva drepturilor copilului în elaborarea bugetului de stat, prin implementarea unui sistem de urmărire a alocărilor şi a folosirii resurselor pentru copii la nivelul bugetului, oferind astfel vizibilitate în ceea ce priveşte investiţiile făcute în folosul copiilor”.

Campania îşi propune să promoveze următoarele obiective:

- Finanţarea educaţiei să se facă în mod transparent şi coerent, permiţând exercitarea de către toţi copii a dreptului la educaţie.

- Priorităţile de alocare a fondurilor disponibile pentru educaţie să fie stabilite în mod participativ, cu implicarea tuturor factorilor relevanţi: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală

- Costurile indirecte educaţiei să nu reprezinte un obstacol în exercitarea dreptului la o educaţie de calitate.

Mesajul general al campaniei: “1Goal: Education for All!” / “ 1Scop: Educaţie pentru toţi!”

Perioada de desfăşurare a Campaniei Globale pentru Educaţie: martie-aprilie 2010

Perioada de desfăşurare a activităţilor în şcoli: 12 – 25 aprilie2010

Data Lecţiei pentru toţi: 20 aprilie 2010

Page 4: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

4

Acţiunile din cadrul CGE 2010

Pregătirea „Lecţiei pentru toţi” - colectarea de informaţii şi materiale care să reflecte opinia copiilor referitoare la: costurile educaţiei, modul cum resimt ei impactul măsurilor adoptate de autorităţi cu privire la finanţarea educaţiei şi modul în care pot participa la luarea deciziilor privind alocarea fondurilor

Perioadă de desfăşurare: 12 – 25 aprilie 2010

Instituţiile de învăţământ (scoli, centre educaţionale, şcoli speciale, grădiniţe etc.) vor alcătui dosare cuprinzând:

- opiniile elevilor (desene, compuneri, eseuri realizate de copii cu sprijinul cadrelor didactice referitoare la costurile educaţiei - costul unei zi de şcoală, şcoala/clasa ideală dacă nu ar exista problema lipsei fondurilor, impactul pe care îl au asupra lor constrângerile de ordin financiar cu care se confruntă educaţia etc.)

- sugestiile copiilor privind modul în care ei ar putea participa la deciziile şcolii privind alocarea fondurilor (modalităţi de consultare, informare)

- mesajele adresate de copii autorităţilor - preşedintelui ţării, ministrului educaţiei, ministrului finanţelor, primarului şi altor categorii de funcţionari şi demnitari responsabili de gestionarea sistemului educaţional românesc - prin care să le transmită concluziile, recomandările şi sugestiile lor.

Recomandăm ca dosarul să includă cu precădere probleme specifice la nivel de unitate şcolară, comunitate sau grupuri dezavantajate.

Pentru mai multe exemple de activităţi ce pot fi desfăşurate de către copii, sub îndrumarea cadrelor didactice, vă rugăm să consultaţi Capitolul II „Activităţi pentru elevi şi profesori”.

Pot fi implicaţi copii din instituţiile de învăţământ preşcolar, elevi din cadrul învăţământului primar, gimnazial şi liceal de masă, special sau integrat, lucrările fiind adaptate în funcţie de vârsta participanţilor şi gradul lor de dezvoltare.

Fiecare şcoală va putea transmite Organizaţiei Salvaţi Copiii un singur dosar, care poate cuprinde activităţile realizate de mai multe clase. Dacă aveţi posibilitatea să invitaţi în şcoala dumneavoastră personalităţi publice care să participe la „Lecţia pentru toţi” din 20 aprilie 2010, puteţi păstra o parte din lucrările realizate de elevi, pentru a le prezenta invitaţilor.

Dosarul destinat Organizaţiei Salvaţi Copiii trebuie trimis până la data de 30 aprilie 2010. Materialele selecţionate vor fi centralizate într-un material ce urmează a fi promovat de Organizaţia Salvaţi Copiii în activităţile sale viitoare.

Page 5: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

5

Lecţia pentru toţi

„Lecţia pentru toţi” este programată pentru data de 20 aprilie 2010. Prin acest eveniment, la nivel internaţional, se doreşte îmbunătăţirea recordului mondial deţinut de Global Campaign for Education pentru lecţia cu cei mai mulţi participanţi implicaţi simultan. Actualul record pentru un astfel de eveniment este deţinut tot de Global Campaign for Education şi a fost înregistrat în anul 2008, inclusiv prin implicarea şcolilor din România.

Pentru desfăşurarea acestei lecţii, vă transmitem ataşat un plan de lecţie pe care îl puteţi adapta în funcţie de vârsta elevilor şi eventualele situaţii specifice existente la nivelul unităţii de învăţământ.

Ne dorim ca „Lecţia pentru toţi” să beneficieze de participarea a cât mai multor persoane publice (personalităţi ale lumii sportive sau culturale, reprezentanţi ai autorităţilor etc). Pentru a va ajuta să atrageţi cât mai multe personalităţi care să participe la Lecţia pentru toţi, vă transmitem în cuprinsul părţii a III-a a prezentului pachet informativ şi un model de scrisoare de invitaţie.

Personalităţile publice participante la „Lecţia pentru toţi” pot fie doar să asiste la derularea lecţiei, fie, dacă doresc acest lucru, să susţină personal lecţia, urmând planul de lecţie ataşat.

Cu ocazia „Lecţiei pentru toţi”, puteţi prezenta/înmâna personalităţilor publice prezente şi dosarul cu lucrările elevilor pe teme legate de finanţarea şi costurile ascunse ale educaţiei.

“Lecţia pentru toţi” poate avea loc în şcoli, centre educaţionale, biblioteci, biserici sau spaţii deschise, dar vă rugăm să aveţi în vedere, în mod prioritar, organizarea lecţiei în şcoli, pentru a familiariza invitaţii cu condiţiile în care copiii învaţă.

La finalul lecţiei, toţi cei prezenţi vor semna tabelul de prezenţă, pentru a permite Campaniei Globale pentru Educaţie să valideze un nou record mondial pentru cea mai mare lecţie din lume.

Cele mai interesante şi relevante mesaje, sugestii şi opinii ale copiilor vor fi selectate de Organizaţia Salvaţi Copiii, urmând a fi promovate în cadrul activităţilor noastre viitoare.

După finalizarea „Lecţiei pentru toţi” şi a celorlalte activităţi desfăşurate cu elevii în cadrul Campaniei, şcolile participante vor completa fişa de evaluare ataşată (una singură pentru fiecare şcoală) şi, împreună cu listele de prezenţă a participanţilor la Lecţie, o vor transmite prin mail sau fax, ori o pot depune direct la sediul Organizaţiei Salvaţi Copiii, până la data de 08 mai 2010.

Pentru înscrierea în Campania Globală pentru Educaţie, ediţia 2010 îi invităm pe cei interesaţi să completeze talonul de înscriere ataşat şi să ni-l trimită până la data de 12 aprilie 2010 la următoarele date de contact.

E-mail: [email protected]

Fax: 021-3117596. Adresă poştală: Intrarea Ştefan Furtună Nr. 3, Sector 1, Bucureşti

Page 6: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

6

II.EXEMPLE DE ACTIVITATI PENTRU ELEVI SI PROFESORI

„Prima zi de şcoală” 1. Întrebaţi elevii care sunt lucrurile de care au avut nevoie pentru a fi pregătiţi pentru prima zi de şcoală (începutul anului şcolar) - de exemplu uniforma, rechizite, echipament de sport etc.

Centralizaţi pe tablă lista tuturor obiectelor identificate de copii. Întrebaţi-i cum cred că se descurcă la şcoală copiii ai căror părinţi nu îşi pot permite să cumpere toate aceste obiecte. Rugaţi-i să identifice greutăţile specifice întâmpinate de acei copii datorită lipsei fiecărui obiect identificat.

„Clasa/şcoala ideală!” Cereţi elevilor să realizeze o schiţă/un plan/o hartă/o machetă a/al şcolii sau clasei, evidenţiind toate dotările/îmbunătăţirile necesare, dar nerealizate încă datorită lipsei de fonduri. Solicitaţi-le de asemenea să marcheze/coloreze/haşureze diferit următoarele categorii de dotări/îmbunătăţiri:

a. Cele strict necesare pentru derularea procesului educativ;

b. Cele care ar îmbunătăţi procesul educativ;

c. Cele care nu ar contribui direct la derularea procesului educativ, dar i-ar face pe elevi să se simtă mai bine în clasa/şcoala lor.

„Voi decideţi!” Împărţiţi elevii din clasă în 3- 4 echipe (prin tragere la sorţi sau o altă modalitate care să asigure o distribuire aleatorie a membrilor echipelor). Prezentaţi-le următoarea situaţie ipotetică: clasa sau şcoala primeşte o anumită sumă de bani (alegeţi dumneavoastră o sumă cuprinsă între 50 şi 2500 lei) şi cereţi fiecărei echipe să propună câte un plan de cheltuire a acestei sume, cu singura condiţie ca toate cheltuielile propuse să fie strict legate de procesul educativ. Solicitaţi fiecărei echipe să-şi argumenteze propunerile şi să le susţină în raport cu propunerile celorlalte echipe.

Ca alternativă, în locul echipelor, rugaţi elevii să desemneze patru colegi sau patru perechi de colegi care să propună câte un plan de cheltuire a sumei şi să-şi argumenteze propunerile în cadrul unei dezbateri, urmând ca restul clasei să aleagă, prin vot, cel mai bun plan propus.

„Opinia noastră” Copiilor li se va cere să adreseze autorităţilor o scrisoare în care să susţină nevoia ca educaţia să fie corespunzător finanţată, astfel încât fiecare copil din România să poată merge la şcoală şi să obţină rezultate bune, indiferent de situaţia materială a familiei sale.

Scrisorile pot fi adresate:

- Preşedintelui României;

- Primului Ministru;

- Ministrului de Finanţe;

- Primarului sau Consiliului Local.

Page 7: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

„Reportaj despre educaţie” Cereţi elevilor să scrie un articol de presă sau să redacteze o ştire TV/ radio, care să înceapă cu una dintre următoarele fraze:

a. „Decizia autorităţilor de a reduce 15.000 de posturi din învăţământ duce la desfiinţarea a zeci de şcoli”

b. „Numărul de elevi din satul X este prea mic şi nu se justifică funcţionarea unei şcoli în acest sat, dar nu există nici o soluţie privind transportul acestor elevi la şcoala din localitatea vecină, pentru că drumul este prost şi microbuzul nu poate circula”

c. „Creşterea abandonului şcolar se datorează în special accentuării sărăciei familiilor”

d. „ De multe ori, abandonul şcolar este generat de sărăcie si marginalizare, de costurile colaterale pe care le presupune învăţământul, chiar dacă acesta este gratuit”

Alte activităţi care pot fi desfăşurate de elevi Realizarea de afişe prin care explicăm lumii întregi cât de important este ca autorităţile să

aloce suficiente fonduri, astfel încât toţi copiii din România să aibă acces la o educaţie de calitate.

Eseuri, scrisori adresate politicienilor sau reprezentanţilor Guvernului / Preşedinţiei / Parlamentarilor referitoare la importanţa garantării dreptului la educaţie de calitate

... etc

Page 8: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

8

III.PLANUL LECTIEI PENTRU TOTI

OBIECTIVE

1. Discutarea faptului că milioane de copii şi adulţi nu pot să citească şi să scrie deoarece nu au avut niciodată şansa de a merge la şcoală.

2. Discutarea promisiunilor făcute de liderii din întreaga lume şi a faptului că aceste promisiuni nu au fost respectate.

3. Discutarea legăturii dintre campanie şi Campionatul Mondial de Fotbal 2010 şi a modului în care fotbaliştii celebri, alte personalităţi din lumea fotbalului şi forurile de conducere ale acestui sport i-ar putea încuraja pe suporterii din întreaga lume să se alăture şi să sprijine şansa fiecărui copil de a merge la şcoală şi a învăţa.

4. Să arate elevilor cum pot transmite, dacă doresc, un mesaj în cadrul acestui efort universal.

Partea I - Introducere (5 minute)

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă ştiu ce este un record mondial (elevilor mai mari li se poate cere şi să dea exemple de recorduri mondiale).

Puteţi da exemplul sportivei Nadia Comăneci care deţine un record mondial pentru cale şapte note de 10 obţinute la gimnastică, în cadrul Jocurilor Olimpice din 1976, sau al elevilor din Sibiu care deţin recordul mondial pentru cel mai îndelungat meci de baschet jucat fără întrerupere timp de trei zile.

Profesorul explică elevilor că prin participarea la această lecţie, toţi iau parte la încercarea de stabilire a unui record mondial pentru cea mai mare lecţie din lume. Actualul record pentru un astfel de eveniment este deţinut tot de Global Campaign for Education şi a fost înregistrat în anul 2008, inclusiv prin implicarea şcolilor din România.

De asemenea, profesorul le explică faptul că elevi din întreaga lume iau parte la „Lecţia pentru toţi” alături de unii dintre cei mai renumiţi fotbalişti.

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă ştiu ceva despre Campionatul Mondial de Fotbal ce urmează a avea loc în iunie 2010 şi dacă au aflat unde va avea loc acest eveniment.

Dacă este necesar, profesorul le spune că evenimentul urmează a avea loc în Africa de Sud, între 11 iunie şi 11 iulie.

Profesorul întreabă dacă elevii cunosc numele vreunui fotbalist ce urmează a lua parte la Campionat.

Elevii sunt lăsaţi să enumere 5-10 persoane.

Profesorul explică faptul că sute de fotbalişti din întreaga lume s-au alăturat FIFA pentru a-şi încuraja fanii să sprijine obiectivele Educaţiei pentru Toţi. (pentru imagini şi citate ale fotbaliştilor şi personalităţilor implicate în campanie, puteţi accesa http://join1goal.org/en/supporters/ambassadors-and-supporters ).

Page 9: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

9

PARTEA II – EDUCAŢIE PENTRU TOŢI

Profesorul cere elevilor să-şi imagineze cum ar fi viaţa lor dacă nu ar fi mers la şcoală.

Profesorul lasă 2-3 elevi să vorbească despre impactul lipsei de educaţie.

Profesorul arată că, în lume, peste 75 milioane de copii nu au şansa de a merge la şcoală, cei mai mulţi dintre ei fiind fete. Elevilor li se cere să spună care cred ei că sunt motivele pentru care atât de mulţi oameni nu au acces la învăţătură.

Posibile răspunsuri ar fi:

Nu au bani să cumpere cărţi şi uniforme

Nu au bani să plătească taxele şcolare

Sunt oameni care trăiesc foarte departe de şcoli şi nu au mijloace de transport cu care să meargă la şcoală

Nu există suficiente şcoli şi suficienţi profesori

Din cauza sărăciei, mulţi copii sunt nevoiţi să muncească pentru a supravieţui şi nu au timp să meargă la şcoală.

Profesorul dă exemple de beneficii ale educaţiei. Unele exemple ar putea fi:

Persoanele educate sunt mai sănătoase pentru că pot face alegeri mai sănătoase în viaţă şi au şi acces la informaţii despre o viaţă sănătoasă

Educaţia contribuie la combaterea sărăciei. Persoanele cu un nivel mai ridicat de educaţie au mai multe şanse de a obţine un loc de muncă.

Profesorul întreabă elevii dacă ei cred că este drept ca nu toţi copiii să aibă şansa de a merge la şcoală.

PARTEA III – EXPLICAŢI CE SE POATE FACE

Profesorul explică faptul că în septembrie 2010, după Campionatul Mondial de Fotbal, toţi liderii lumii se vor reuni pentru a discuta obiectivele Educaţiei pentru Toţi, iar fotbaliştii speră ca suficient de mulţi suporteri să transmită mesaje pentru ca aceşti lideri să ia măsurile necesare astfel încât toate persoanele să aibă şansa de a merge la şcoală şi a învăţa.

PARTEA IV – FINANŢAREA EDUCAŢIEI (DOAR PENTRU CLASELE MAI MARI – 10 MINUTE)

Profesorul cere elevilor să se gândească la ce ar trebui să facă liderii lumii pentru a oferi tuturor copiilor şansa de a merge la şcoală.

Page 10: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

10

Posibile răspunsuri ar fi:

Să existe mai multe şcoli

Să existe mai mulţi profesori

Profesorul explică faptul că, în prezent, în multe ţări, nu se alocă suficiente fonduri pentru educaţie astfel încât nu toţi copiii au şansa de a merge la şcoală. Câteva exemple:

În Malawi, există o medie de 75 de elevi per profesor, iar în zonele rurale, cifra ajunge la 120 de elevi per profesor, deoarece nu există suficient de mulţi profesori.

Multe guverne cheltuiesc pentru educaţie mult prea puţin, în comparaţie cu nivelul celorlalte cheltuieli ale statului.

Profesorul explică, cât mai simplu, că bugetul este un plan de cheltuire a banilor. Ulterior, profesorul implică elevii într-un exerciţiu de creare a unui buget, cerându-le să facă o listă de lucruri pentru care familia trebuie să aloce un buget.

Exemple:

Alimente

Apă

Electricitate

Uniformă şcolară

Haine

Cărţi

Transport

Ulterior, profesorul arată că şi guvernele au un buget, iar fondurile pentru educaţie intră în acest buget, dar pentru ca educaţia să fie accesibilă tuturor, este nevoie ca guvernele să ia anumite măsuri. Unele dintre acestea sunt:

Să considere educaţia ca prioritate naţională şi să finanţeze acest domeniu în consecinţă

Să reducă/să desfiinţeze taxele şi alte cheltuieli şcolare pentru şcolile publice.

Să pregătească mai mulţi profesori calificaţi care să predea şi să supravegheze clase cu câte maxim 40 de elevi.

Page 11: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

11

Liderii ţărilor mai bogate trebuie să aloce mai mulţi bani pentru finanţarea educaţiei din ţările mai puţin bogate. Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că ţările bogate ar trebui să doneze 16 miliarde de dolari SUA.

Toţi liderii lumii trebuie să garanteze realizarea până în anul 2015 a obiectivelor educaţiei pentru toţi, aşa cum au promis în anul 2000 la reuniunea din Dakar, Senegal.

Profesorul încheie această parte a lecţiei arătând că de suma ce urmează a fi cheltuită pentru educaţie în următorii ani depinde şansa copiilor din întreaga lume de a merge la şcoală. Din acest motiv atât de mulţi oameni cer liderilor să cheltuiască mai mult pentru educaţie.

PARTEA V EVALUARE (5 minute)

Cel care susţine lecţia pune următoarele întrebări clasei:

Câţi copii din lume nu merg la şcoală?

Când va avea loc Campionatul Mondial de Fotbal?

Numiţi un fotbalist care sprijină această campanie

Daţi exemplu de motive pentru care educaţia este importantă

Daţi exemple de recorduri mondiale

Dacă la lecţie asistă un om politic, un fotbalist sau un alt sportiv, şi acesta poate să răspundă la unele dintre întrebările de mai sus.

PARTEA VI - ÎNCHEIERE

Li se explică elevilor că cei care doresc să susţină campania, o pot face pe internet, la adresa http://www.join1goal.org/

SE COMPLETEAZĂ LISTA DE PREZENŢĂ PENTRU A AJUTA LA STABILIREA RECORDULUI MONDIAL.

Page 12: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

12

A: Datele unităţii de învăţământ Numele unităţii şcolare/Numele organizaţiei:

Judeţul: Localitatea:

Adresa: Telefon: Adresă e-mail:

B: Activităţile pe care le veţi derula Vă rugăm să menţionaţi etapele la care şcoala dumneavoastră va participa (puteţi opta pentru ambele) DA NU

Colectarea de informaţii şi materiale care să reflecte opinia copiilor privind costurile educaţiei ACTIVITATI IN ŞCOALA DUMNEAVOASTRĂ: 12-25 APRILIE 2010

LECŢIA PENTRU TOŢI ÎN ŞCOALA DUMNEAVOASTRĂ: 20 APRILIE 2010

C: Detalii despre „Lecţia pentru toţi” – 20 aprilie 2010 (a se completa doar în cazul în care intenţionaţi la această etapă a campaniei)

Număr estimat de participanţi

Ora de începere a Lecţiei

Intenţionaţi să invitaţi una sau mai multe personalităţi la Lecţie? (vă rugăm încercuiţi)

DA NU

În caz afirmativ, cine sunt acestea?

VĂ RUGĂM SĂ RETURNAŢI TALONUL DE ÎNSCRIERE COMPLETAT PÂNĂ LA DATA DE 12 APRILIE 2010, PRIN E-MAIL, FAX, POŞTĂ SAU PRIN DEPUNERE DIRECTĂ LA:

Organizaţia Salvaţi Copiii

Bucureşti, sector 1, Intr. Ştefan Furtună nr. 3, cod poştal 010899 Fax: 021. 311.75.96.

E-mail: [email protected]

IV. Talon de înscriere la Campania Globală pentru Educaţie ediţia 2010

Page 13: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

13

Acest formular va fi completat după finalizarea activităţilor din perioada 12– 25 aprilie 2010 (inclusiv „Lecţia pentru toţi”), fiind destinat evaluării la nivel naţional şi internaţional a Campaniei.

Formularul va fi semnat de coordonatorul activităţilor desfăşurate la nivelul fiecărei unităţi şcolare (Directorul unităţii şcolare, Directorul responsabil cu munca educativă, Consilierul şcolar, alte cadre didactice).

A: Informaţii referitoare la participant:

Numele unităţii şcolare/Numele organizaţiei:

Judeţul:

Localitatea:

Adresa:

Telefon:

Adresă e-mail:

B: Bilanţ general

Vă rugăm să menţionaţi etapele la care şcoala dumneavoastră a participat DA NU

Colectarea de informaţii şi materiale care să reflecte opinia copiilor privind costurile educaţiei

ACTIVITATI IN ŞCOALA DUMNEAVOASTRĂ: 12-25 APRILIE 2010

LECŢIA PENTRU TOŢI ÎN ŞCOALA DUMNEAVOASTRĂ: 20 APRILIE 2010

V. Fişa de evaluare a activităţilor derulate în şcoli

Page 14: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

14

Vă rugăm să completaţi numărul de participanţi la acţiunile derulate în cadrul Campaniei:

Numărul de copii participanţi la acţiunile de pregătire a dosarelor (12 – 25 aprilie) Numărul cadrelor didactice participante la acţiunile de pregătire a dosarelor Numărul de copii participanţi la „Lecţia pentru toţi” (20 aprilie) Numărul cadrelor didactice participante la „Lecţia pentru toţi” Numărul de invitaţi participanţi la „Lecţia pentru toţi”

C: Numele cadrelor didactice participante

D: Confirmare

Confirm/Confirmăm că informaţiile prezentate anterior reflectă cu acurateţe acţiunile derulate în cadrul Campaniei. (Directorul unităţii de învăţământ, director adjunct etc)

Nume:

Semnătura:

E: Formular de validare Formularul de validare de mai jos trebuie semnat imediat după sfârşitul „Lecţiei pentru toţi” şi trebuie expediat împreună cu Fişa de evaluare a activităţilor în şcoli până la data de 8 mai 2010. Ambele documente (Formularul de validare a Lecţiei pentru toţi şi Fişa de evaluare a activităţilor în şcoli) pot fi scanate şi transmise prin e-mail, sau por fi transmise prin fax, ori depuse direct la:

Organizaţia Salvaţi Copiii

Bucureşti, sector 1, Intr. Ştefan Furtună nr. 3, cod poştal 010899 Fax: 021. 311.75.96

E-mail: [email protected]

Page 15: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

15

Formular de validare (Validation Form)

Lecţia pentru toţi – Declaraţia Martorului (Lesson for all – Representative’s Witness Statement) Subiectul lecţiei: Importanţa Finanţării Educaţiei Lesson Subject: The Importance of Education Financing Data lecţiei: 20 aprilie 2010 Date of lesson: 20th April 2010 Ora de începere: ….. Start time: …… Număr total de participanţi: ………….... Total number of successful participants: …………………

Eu, subsemnatul, confrm că următoarele persoane au luat parte la această lecţie pentru importanţa educaţiei de calitate pentru toţi copiii.

I, the undersigned, can confirm that the following people took part in a lesson in support of the importance of a quality education for all.

Pot confirma că persoanele numite mai jos au demonstrat că au învăţat despre subiectul lecţiei prin testarea conform planului de lecţie şi că lecţia a durat 30 de minute.

I can confirm that the people stated below demonstrated that they had learned the subject by being tested in accordance with the lesson plan and that the lesson lasted 30 minutes.

Pot confirma că nici unul dintre participanţi nu a avut cunoştinţe vaste privind subiectul lecţiei înainte să participe la lecţie.

I can confirm that none of the participants had a vast prior knowledge of the subject matter before the lesson took place. Martor 1. (Witness 1.) Semnătura:………..…………………………….. Data:…………………… Signed: Date: Nume şi prenume (cu majuscule): …………………………………………………………….. PrintName: E-mail …………………………………………………………………………………. Şcoala/Organizaţia: ………………………………………………………………………………. School/Organisation: Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ţara: ………………………………… Address: Country: Martor 2. (Witness 2.) Semnătura:………..…………………………….. Data:…………………… Signed: Date:

Page 16: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

16

Nume şi prenume (cu majuscule): …………………………………………………………….. PrintName: E-mail …………………………………………………………………………………. Şcoala/Organizaţia: ………………………………………………………………………………. School/Organisation: Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ţara: ………………………………… Address: Country: Doresc să fiu anunţat dacă am stabilit recordul mondial şi să fiu ţinut la curent cu eforturile de a asigura educaţie pentru toţi. (Încercuiţi răspunsul) Da / Nu Please let me know if we have broken the world record and keep me updated with efforts to provide education for all. (Yes/No) Numele participanţilor: Names of successful participants: (Scrieţi numele cu litere de tipar. Adăugaţi oricâte foi este necesar dacă mai sunt şi alţi participanţi) (Please print in block letters. Attach as many additional sheets as needed). 1) 15)

2) 16)

3) 17)

4) 18)

5) 19)

6) 20)

7) 21)

8) 22)

9) 23)

10) 24)

11) 25)

12) 26)

13) 27)

14) 28)

Page 17: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

17

REŢINEŢI.....

Lucrările şi dosarele realizate de elevi (cu excepţia celor înmânate personalităţilor participante la „Lecţia pentru toţi”) vor fi transmise prin poştă, până la data de 30 aprilie 2010, Organizaţiei Salvaţi Copiii. Şcolile din Bucureşti pot aduce dosarele direct la sediul nostru. Vă rugăm ca pe colet să menţionaţi: „Campania Globală pentru Educaţie”!

După finalizarea etapei de elaborare a dosarelor şi după derularea „Lecţiei pentru toţi”, nu uitaţi să completaţi fişa de evaluare (câte una pentru fiecare şcoală) şi să o transmiteţi prin mail, fax, poştă sau depunere directă la sediul nostru până la data de 8 mai 2010! Dacă aveţi posibilitatea, ne puteţi trimite şi poze din timpul derulării activităţilor (acest lucru nu este obligatoriu).

FOARTE IMPORTANT – câteva reguli pentru o comunicare eficientă: 1. Vă rugăm să transmiteţi corespondenţa către Salvaţi Copiii printr-un singur

mijloc de comunicare - e-mail, fax, poştă sau depunere directă. EVITAŢI să transmiteţi taloanele de înscriere/ formularele de evaluare prin toate mijloacele de comunicare pe care le aveţi la dispoziţie pentru a nu îngreuna centralizarea şi procesarea documentelor legate de campanie.

2. Pentru comunicarea prin e-mail vă rugăm ca toate mesajele transmise la adresa [email protected] în legătură cu ediţia 2010 a Campaniei Globale pentru Educaţie să aibă, în funcţie de conţinut, următorul Subiect / Titlu:

a. [GCE 2010] Şcoala X din judeţul-localitatea/sectorul Y – Talon înscriere b. [GCE 2010] Şcoala X din judeţul-localitatea/sectorul Y – Fişă evaluare c. [GCE 2010] Şcoala X din judeţul-localitatea/sectorul Y – Solicitare informaţii d. [GCE 2010] Şcoala X din judeţul-localitatea/sectorul Y – Poze 3. În măsura în care ne transmiteţi corespondenţă prin poştă vă rugăm verificaţi

înainte de expediere ca pe plic să existe menţiunea „Referitor Campania Globală pentru Educaţie 2010”

4. Eliberarea adeverinţelor pentru profesorii care s-au implicat în campanie se va face pe baza formularelor de validare transmise până la data de 8 mai 2010. De aceea este foarte important ca numele cadrelor didactice participante să fie trecute în clar, cât mai lizibil. Vă rugăm de asemenea ca secţiunea privind cadrele didactice (din formularul de evaluare) să conţină o listă unică în care să apară toţi profesorii din şcoala dumneavoastră care au participat la campanie, indiferent de clasele la care au lucrat sau de etapa din Campanie în care s-au implicat cu precădere (activităţile cu elevii sau Lecţia pentru toţi).

Page 18: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

18

Pentru mai multe informaţii cu privire la desfăşurarea campaniei la nivel naţional şi transmiterea documentelor menţionate mai sus :

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII

Tel./Fax: 021 311 75 96

E-mail: [email protected]

Adresa: Intr. Ştefan Furtună nr. 3, sector 1, Bucureşti, cod 010899

Pentru mai multe detalii referitoare la desfăşurarea campaniei la nivel internaţional puteţi vizita site-ul www.campaignforeducation.org.

Page 19: CAMPANIA GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE · 2010. 4. 20. · CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE Martie - Aprilie 2010 Informaţii pentru şcoli 1GOAL: Education for all!/ 1 SCOP: Educaţie

19

Scrisoare model pentru invitarea personalităţilor locale

Stimate Domnule....../Stimată Doamnă.........,

Unitatea noastră de învăţământ s-a alăturat Campaniei Globale pentru Educaţie, organizată în România de Organizaţia Salvaţii Copiii, împreună cu partenerii săi – Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti (inclusiv Centrul de Asistenţă Psihopedagogică al Municipiului Bucureşti), Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociaţia Ovidiu Rom, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de asociaţii de caritate, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care, începând cu anul 2001, este coordonat în România de Organizaţia Salvaţi Copiii. Campania Globală pentru Educaţie doreşte să atragă atenţia liderilor de opinie şi autorităţilor cu privire la faptul că este timpul demarării de acţiuni pentru a nu permite ca încă o generaţie de copii şi adulţi să fie privaţi de dreptul la educaţie.

În acest an, la nivel internaţional, Campania Globală pentru Educaţie va pune accentul pe finanţarea educaţiei, scoţând în evidenţă obligaţia autorităţilor din toate ţările lumii de a aloca mai multe resurse pentru realizarea, până în anul 2015, a obiectivelor „Educaţiei pentru Toţi”, aşa cum au fost acestea aprobate de comunitatea internaţională în anul 2001, în cadrul Conferinţei de Dakar.

Pentru a face ca mesajul din acest an al Campaniei, respectiv „1SCOP: Educaţie pentru toţi ” să aibă un impact şi mai puternic, la nivel internaţional a fost încheiat un parteneriat cu FIFA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal). Astfel, numeroase figuri marcante din lumea fotbalului (oficiali FIFA, jucători, antrenori) s-au alăturat personalităţilor implicate tradiţional în promovarea Campaniei Globale pentru Educaţie. Cu ajutorul FIFA, sperăm ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai mulţi oameni, mai ales prin intermediul acţiunilor de promovare desfăşurate pe perioada Campionatului Mondial de Fotbal din Africa de Sud.

În cadrul Campaniei din acest an, se doreşte stabilirea unui nou record mondial pentru cea mai mare lecţie din lume, eveniment la care să participe nu doar elevii şi cadrele didactice, ci şi toate acele personalităţi publice care sunt interesate şi se simt responsabile de asigurarea accesului la educaţie ca drept universal recunoscut fiecărei persoane.

Cunoscând interesul domniei voastre pentru acest important domeniu, dorim să vă invităm la şcoala noastră pe data de 20 aprilie, la ora …., pentru a lua parte la „Lecţia pentru toţi”.

Pe 20 aprilie, în peste 100 de ţări din întreaga lume, vedete internaţionale din lumea fotbalului se vor alătura câtorva milioane de copii pentru a susţine dreptul tuturor de a merge la şcoală şi a învăţa.

Sperăm ca şi dumneavoastră să vă alăturaţi acestei iniţiative.

adăugaţi informaţii despre şcoala dumneavoastră, inclusiv datele de contact şi adresa, eventual şi informaţii despre alţi lideri locali care au acceptat anterior să fie prezenţi.

Cu stimă,

Director…..