of 58 /58
1 I.N.C.A.S. Bucuresti INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. Bucureşti Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax: +40 21 434.00.82, CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991 Coduri IBAN : RO34TREZ7005069XXX002851 – Disponibil al operatorilor economici RO15TREZ7005070XXX002852 – Disponibil din transferuri si subventii deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 Banca Comerciala Romana – BCR – Sucursala Iuliu Maniu Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7219 (7310) e-mail : [email protected] APROBAT DIRECTOR GENERAL, DR. ING. Catalin NAE CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI

CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de...

Page 1: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

1

I.N.C.A.S.

Bucuresti

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. Bucureşti

Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax: +40 21 434.00.82, CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991

Coduri IBAN : RO34TREZ7005069XXX002851 – Disponibil al operatorilor economici RO15TREZ7005070XXX002852 – Disponibil din transferuri si subventii

deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 Banca Comerciala Romana – BCR – Sucursala Iuliu Maniu

Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7219 (7310) e-mail : [email protected]

APROBAT DIRECTOR GENERAL, DR. ING.

Catalin NAE

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI

Page 2: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

2

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE 1.1 Denumirea obiectivului

Imobil cu functiune mixta, existent -P si extindere imobil nou S+P+2E 1.2 Amplasament

Adresa: comuna Maneciu, Sat Maneciu Pamanteni, jud. Prahova Suprafata: Totala = 43 830,00 mp., din care 2 669,00 mp

suprafata aferenta lucrarii de fata Configuratie teren: forma neregulata; Vecinatati: Nord-est -terenuri apartinand Ocolului silvic Maneciu ,

Nord-vest - terenuri apartinand Ocolului silvic Maneciu si consiliului Local Maneciu

Sud-est -terenuri apartinand Ocolului silvic Maneciu Sud-vest - terenuri apartinand consiliului Local Maneciu

1.3 Beneficiar INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. Bucureşti 1.4 Proiectant

S.C. NDC ARHITECTURAL S.R.L., J40/18271/01.11.2005 Bucuresti, sector 1, str. Buzoiani lani nr. 3/16/A /12, tel. 212.56.59.

2. REGIMUL JURIDIC Imobil proprietate particulara conform documentelor anexate

3. REGIMUL ECONOMIC: Folosinta actuala: terenul este actualmente construit partial cu mai multe

corpuri de cladire, partial este livada, partial este in circuitul forestier. Inclusiv prin lucrarea de fata, terenul va fi inclus in categoria curti- constructii.

Page 3: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

3

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI

1. DATE GENERALE

1.1 BAZA JURIDICA Achizitionarea se face in baza urmatoarelor acte normative: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006; Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006; Hotararea Guvernului nr. 1337 din 27 septembrie 2006 privind completarea

Hotararii Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 1.2.DENUMIRE OBIECTIV INVESTITIE Reabilitare platforma experimentala Maneciu 1.3 .TITULAR INVESTITIE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI”- INCAS BUCURESTI 1.4.BENEFICIAR INVESTITIE

Page 4: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

4

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI”- INCAS BUCURESTI 1.5. AMPLASAMENT ROMANIA, comuna MANECIU, sat PAMANTENI, judetul PRAHOVA, in locul numit de localnici “PODURI” 1.6 REGIM JURIDIC :IMOBILUL – CONSTRUCTII SI TEREN, ESTE IN

PROPRIETATEA FIRMEI BENEFICIARE, IN CONFORMITATE CU DOCUMENTELE ANEXATE.

1.7 REGIM ECONOMIC : Se propune extinderea, consolidarea si modernizarea

imobilelor existente , rezultand astfel o cladire cu urmatoarele caracteristici: - regim de inaltime = (S)+Ds+P+2E - Hmax.=20,00 m - Sc=cca 1000,00 mp -Scd=cca 4000,00 mp Amenajarea si imprejmuirea terenului, solicitate de asemenea, nu

influenteaza modificarea coeficientilor urbanistici.

1.8 REGIM TEHNIC: - Suprafata teren=43830,00 mp

- Suprafata construita la sol=cca 1000,00 mp - Suprafata construita desfasurata= cca 4000,00 mp - Distante minime fata de vecinatati: in conformitate cu PUG existent si

reglementarile urbanistice ulterioare - Procent de ocupare a terenului (POT): marit cu cca 0,05 - Coeficient de utilizare al terenului (CUT): marit cu cca 0,1 - Hmax. cornisa = cca 20,00 m (masurata din punctul cel mai de jos al

proiectiei pe teren a imobilului proiectat). - regim de inaltime= (S)+Ds+P+2E NOTA: Cladirea veche –parter- este un imobil de la care se porneste

extinderea pentru cladirea noua , care va dispune de: - iluminat si prize - chiller – amplasat la demisol - centrala termica amplasata laa demisol - hidrofor-amplasat la demisol - gospodarie de apa-constructie separata - put forat - statie de epurare pentru apele uzate

Page 5: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

5

2. SCOPUL OBIECTULUI DE INVESTITIE

Continutul caietului de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de reabilitare pentru “Platforma experimentala Maneciu” si transformarea ei intr-un Centru de Excelenta pentru Ecotehnologii, respective un centru care sa permita dezvoltarea de proiecte axate pe directii de cercetare, cum ar fi :

- Tehnologii si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului - Sisteme si tehnologii energetice durabile, securitatea energetica

implicandu-se in promovarea de activitati care vizeaza actiuni prioritare din planul de promovare al tehnologiilor de mediu “ Enviromental Technologies Action Plan- ETAP “

Platforma experimentala Maneciu, prin transformarea intr-un centru de excelenta in domeniul valorificarii resurselor energetice pentru producerea de energii verzi va permite stabilirea de solutii tehnice, experimentarea acestora in laboratoare, realizarea de prototipuri, urmarirea lor in cadru natural, dar si evaluarea randamentului diferitelor metode de extractie ecologice din aer si sol (energie eoliana, solara sau geotermala).

3.OBIECTUL SELECTIEI CERERII DE OFERTA CODUL CPV corespunzator obiectului de achizitie este: 45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare. Nota:selectionarea se face pe baza procedurii din Anexa B 4.CARACTERISTICILE GENERALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIEI Realizarea proiectului tehnic se face parcurgand etapele PAD/PAC/PT/CS/DDE pentru o cladire reperzentand “Extinderea consolidarea si modernizarea constructiei existente pe platforma INCAS de la Maneciu.” Cladirea ce constituie extinderea este structurata intr-un corp, avand subsol, parter etaj 1 si etaj 2 si se adauga unei constructii existente . Tema proiectului este crearea unui “Centru de excelenta pentru ecotehnologii”

Avand in vedere caracterul de noutate pe plan national si de pionierat pe plan international, proiectantul va asigura asistenta si va elabora detaliile necesare, pe tot parcursul executiei lucrarilor.

Toate avizele si autorizatiile necesare executiei, cad in sarcina proiectantului.

Page 6: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

6

Categoria de importanta a constructiei “Centru de excelenta pentru ecotehnologii”, va fi B – de importanta deosebita, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 si HGR 766/97.

Riscul de incendiu – Categoria de pericol de incendiu este E (risc mic) Gradul de rezistenta la foc este II in conformitate cu prevederile din Normativul de

siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118/ 1999. Memoriul tehnic atasat precizeaza detalii necesare pentru realizarea obiectivului de

investitie (pct. 1.2 ) Caracteristicile geofizice ale terenului. In conformitate cu Studiul geotehnic executat de catre S.C. RAUMPLAN DESIGN

S.R.L. Bucuresti, constructia se va amplasa pe un teren din marginea comunei Maneciu, ( altitudine 600m ), cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Date geologice -In subteran sunt prezente sedimente de varsta Aquitanian-Burdigalian (gipsuri, sisturi argiloase, gresii masive) -Pe zonele de terasa sunt prezente formatiuni aluvionare grosiere si fine -La suprafata , deluvii argiloase de panta, cu grosimi variabile.

Date seismice In conformitate cu normativul P100-1/2006, perimetrul comunei Maneciu , din punct de

vedere seismic, este caracterizat prin urmatoarele valori: -Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR = 100 ani, ag=0.32 g -Perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc=1.6 sec

Date climatice Comuna Maneciu este situata intr.-o zona cu climat continental (subzona de climat

montan) caracterizat de urmatoarele valori (dupa Monografia geográfica a Romaniei): -Regimul temperaturilor Temperatura medie anuala a aerului +80 C

Page 7: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

7

Temperaturi multimedii anuale in Ianuarie -40 C Iulie +180 C -Adancimea máxima de inghet 90-100 cm -Regimul precipitatiilor:prcipitatii medii multianuale (masurate pe parcursul a 10 ani): 700-800 mm -Incarcari de zapada (IMR )10 ani: 2 kN/mp

Page 8: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

8

MEMORIU TEHNIC Instalatii sanitare interioare

1. Generalitati 1.1. Obiectul documentatiei

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele instalatii interioare de alimentare cu apa si de canalizare:

-instalatii de alimentare cu apa potabila -instalatii de alimentare cu apa calda de consum -instalatii de alimentare cu apa pentru incendiu interior -instalatii de canalizare pluviala -instalatii de canalizare condens de la instalatiile de aer conditionat -instalatii de canalizare ape uzate menajere -instalatii de canalizare ape uzate de la laboratoare

2. Situatia existenta Sursa de apa potabila este un foraj de medie adancime. Receptorul apelor uzate menajere este o fosa septica. Receptorul apelor pluviale este terenul pe care sunt amplasate constructiile

3. Situatia propusa pentru executie instalatii de alimentare cu apa si de

canalizare. 3.1 Instalatii interioare de alimentare cu apa

a) Instalatiile interioare de alimentare cu apa ce vor dota cladire sunt: –instalatii interioare de alimentare cu apa potabila executate din teava PEID,PN 10 si echipate cu robineti de sectionare si golire din otel inox; - obiecte sanitare din portelan sanitar, baterii amastecatoare; -obiecte sanitare din inox, baterii amestecatoare monocomanda din inox , pentru incaperile laboratoare;

b) Instalatii interioare de alimentare cu apa pentru incendiu interior(1 jet simultan=2,5 l/) executate din teava de otel zincat si echipate cu robineti de sectionare,robineti de golire si cutii de hidrant echipate complet.Cutiile de hidrant se vor monta aparent pe structura de rezistenta a cladirii.Pentru prima interventie cutiile de hidrant se vor echipa cu mijloacede prima interventie-stingatoare portabile cu pulbere si CO2

Page 9: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

9

c) -racord general de alimentare cu apa a instalatiei de hidrofor executat din teava PEID,PN 10, echipat cu robineti de sectionare,robineti de golire,filtru impuritati si contor de apa.

d) -instalatii interiore de alimentare cu apa calda de consum cu recirculare executate din teava de cupru,dotata cu robineti de sectionare si robineti de golire. Apa calda de consum se va prepara de centrala termica si va fi acumulata si distribuita de un boiler.

3.2. Instalatii interioare de canalizare

Instalatiile interioare de canalizare ce vor dota cladirea sunt:

a) –instalatii interioare de canalizare pluviala executate din tub PP.echipat cu sifoane de terasa si piese de curatire

b) – instalatii interioare de canalizare condens de la ventiloconvectoare executate din tubPP echipat cu piese de curatire si coloane de ventilatie

c) – instalatii interiore de canalizare ape uzate menajere din tub PP echipat cu sifoane de pardoseala , piese de curatire si coloane de ventilatie

d) -instalatii interioare de canalizare ape uzate de la laboratoare din tub PP echipat cu sifoane de pardoseala ,piese de curatire si coloane de ventilatie

Instalatiile interioare de alimentare cu apa se izoleaza termic cu saltele de ARMAFLEX caserate pe folie de aluminiu.Instalatiile interioare de alimentare cu apa si canalizare se monteaza aparent pe structura de rezistenta cu mascare constructiva si in ghene. 4. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR

- Inaintea punerii in opera, toate materialele vor fi controlate in vederea depistarii unor degradari de natura sa afectaze montajul sau conditiile de explotare, rezultate in urma manipularii si a transportului.

- Executia instalatiilor se va realiza cu respectarea normativului I9/94, NP003/96 si a

indicatiilor producatorilor de materiale. - Instalatia de apa potabila de consum si de canalizare din grupurile sanitarese va

executa mascat in sape sau ghene si aparent in rest.Restul instalatiilor se vor monta aparent pe pereti, sub plansee, pe stilpi, conform planurilor si schemelor.

- Coloanele supraterane se vor executa mascat in ghene.

Page 10: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

10

- Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut pe ziduri si stilpi trasarea lor, pozitia ramificatiilor armaturilor, punctelor de sustinere.La trasare se vor respecta pantele prevazute in vederea aerisirii si golirii complete a instalatiilor. - Sustinerea conductelor montate pe pereti sau stilpi se face cu bratari sau console.La care sunt la intervale,conform prescriptiilor din normativul I9/94 si producatorilor de materiale.

- Amplasarea conductelor pe pereti sau stilpi se va face astfel incit sa se respecte prevederile normativului I9/94 si NP003/96.

- La trecerea prin ziduri si pereti conductele se vor monta in tuburi de protectie. - Tevile din otel zincat se vor imbina cu mufe si fitinguri din fonta maleabila

zincata. - Tevile si fitingurile din otel zincat cu diametrul peste 4” se vor imbina prin

sudobrazare. - In locurile unde este necesar ca imbinarile tevilor sa se poata demonta

ulterior usor se vor monta in zonele respective mufe cu filet stinga-dreapta sau racorduri olandeze.

- Inaintea robinetilor sau a armaturilor care se imbina cu racorduri demontabile se vor prevedea racorduri olandeze

. - Orice proces folosit pentru executia, prefabricarea sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi: indoirea, strunjirea, filetarea, pregatirea capetelor pentru sudare, etc. nu trebuie sa reduca grosimea peretelui tevilor. - Conductele de canalizare se vor monta in sapa, mascate sau aparente, precum si in ghenele pentru instalatii. - Pe conductele de canalizare se monteaza piese de curatire in locurile si la distantele precizate de normativul I9 si in proiect.

- La instalatiile de canalizare din tuburi si piese de legatura din polipropilena imbinate cu mufe si garnituri de cauciuc si fixarea se va face conform tehnologiilor de executie puse la dispozitie de producator, cu bratari si dispozitive speciale livrate odata cu tubulatura la distante indicate de producator si de normativul NP003/96

- La coloane, bratarile se vor fixa sub mufele tuburilor la distante indicate de furnizorul tuburilor.

- Instalatiile de canalizare din tevi de PP se vor realiza conform instructiunilor specifice si normativului I9/94 si NP003/96 si indicatiilor producatorului.

- Armaturile de perete ale obiectelor sanitare se vor aplica la fata finita a peretelui.Armaturile la obiectele sanitare se vor monta cu garnituri de etansare si accesoriile originale livrate de producator.Nu se admit garnituri si piese accesorii improvizate pe santier.Pozitionarea armaturilor se va face astfel incit sa permita manevrarea si demontarea partiala sau totala necesara intretinerii sau la reparatii.

- Montarea obiectelor sanitare se va face dupa efectuarea probei de presiune a conductei de apa potabila.

- La amplasarea si montarea obiectelor sanitare se va tine seama de prevederile STAS 1504. - Instalatiile de canalizare se vor executa conform planurilor din proiect si cu

Page 11: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

11

respectarea pantelor indicate. - Conductele de apa potabila rece si apa calda de consum din tevi de cupru se

vor izola cu tuburi sau placi izolante autoadezive de 19mm grosime sau cu saltele de vata minerala de 20mm grosime protejate cu folie de aluminiu.

- Lucrarile de izolatii, vopsitorii, etc. se vor ataca numai dupa montarea definitiva a retelelor de conducte cu toate legaturile facute si dupa efectuarea probelor de presiune si etanseitate.Se vor respecta prevederile normativului C 142/85, NGPM/96, si normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare.

- Contra coroziunii, elementele metalice se vor grundui cu 2 straturi de grund si 3 straturi de email alchidic.

- Pentru echipamente se vor folosi si instructiunile producatorilor si de la caz la caz

se va solicita asistenta la montaj.

5. PROBE, TESTE, VERIFICARI, RECEPTII

Pentru instalatiile cuprinse in proiect se vor respecta urmatoarele normative privind:

incercarile, probele, receptia, etc.

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin HG 273/94

- Normativ pentru verificarea calitaii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56/2002

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9/94 Categoriile de instalatii sanitare ce se verifica sunt:

1. Conducte de apa potabila, canalizare, hidranti, instalatie de hidrofor; 2. Lucrari de izolatii si vopsitorii.

Verificarea se va efectua:

- Scriptic, prin prezentarea certificatelor de calitate, agremente, etc; - Direct prin constatarea vizuala a concordantei executiei cu prevederile proiectului,

conditiile de aspect si calitate, modul de fixare.

Se vor efectua probe si verificari pe parcurs si la terminarea lucrarilor, conform I9/94 cap.13 si normative C 142/825 astfel:

a) Pentru conductele de apa

- Incercarea de etanseitate la presiune - Incercarea de functionare

Page 12: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

12

Presiunea de incercare la etansietate si rezisrenta conductelor va fi 1,5 x presiunea maxima de functionare si anume:

• Pentru instalatia de apa potabila 3bar • Pentru instalatia de hidranti interiori 6bar

b) Pentru conductele de canalizare - Incercarea de etanseitate - Incercarea de functionare

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiei licrarilor ascunse sau pe faze de

lucrari se finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic intr-un registru de procese verbale privind calitatea lucrarilor ce devin ascunse.Aceste procese verbale se semneaza si stampileaza atit de executant cit si de responsabilul cu executia lucrarilor care va trebui sa aiba calitatea recunoscuta de M.L.P.T.L.

La receptia lucrarilor conform HG 273/94 se va intocmi Procesul Verbal de

Receptie conform Anexa 1 la care se anexeaza PV de lucrari ascunse si se preda beneficiarului pentru Cartea Tehnica a Constructiei, inclusiv certificatele de calitate, dispozitii de santier .

Abaterile admise la executia lucrarilor de instalatii sanitare sunt conform C 56/85 si a furnizorului de materiale.

Pentru echipamente se vor folosi instructiunile producatorilor. 6. NORME DE REFERINTA

- Legea nr. 10/95, privind calitatea in constructii. - Legea I9/94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare -GP 043/99 Ghid pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de

alimentare cu apă sicanalizare utilizând conducte din PVC, PE – ID; - NP003/96 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor

tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena. - Ordinul 1219/MC/94 al MLPTL si 381/94 al MI privind “Norme generale de

prevenire si stingere a incendiilor”. - C 56/02 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de cnstructii

si instalatii aferente. - NTPA 002/97 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele

de canalizare ale localitatilor. - C 42/85 – Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la

elementele de instalatii. - C 139/79 – Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de

constructii metalice.

Page 13: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

13

- HG 273/94 – Regulamentul de efectuare a receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Norme generale de protectia muncii (NGPM/96). - STAS 1478/90 – Instalatii sanitare.Alimentarea cu apa la constructii civile si

industriale.Prescriptiile fundamentale. - STAS 1795/90 – Instalatii sanitare.Canalizari interioare.Prescriptii fundamentale. - STAS 1504/85 – Instalatii sanitare.Distante de amplasare a obiectelor sanitare,

armaturilor si accesoriilor. - STAS 185/89 – Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilatie si gaze

naturale.Conducte pentru fluide.Semne si culori conventionale. - Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare

si de incalzire. - Ordonanta 60/97 privind apararea impotriva incendiilor. - Instructiunile producatorilor de echipamente si materiale.

Nota: normele se vor completa cu cele nou aparute pe parcursul derularii contractului.

Page 14: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

14

MEMORIU TEHNIC Instalatii electrice

1. GENERALITATI

Se prevad urmatoarele instalatii electrice: - racord electric pentru alimentare generala ,grup electrogen ; - instalatii electrice de forta interioare si protectie contra electrocutarii; - instalatii electrice de protectie si paratrasnet; - instalatii electrice de iluminat si prize interioare; - tablouri electrice; - instalatii curenti slabi.

Instalatiile se vor executa conform normativelor si legilor I7-2002; NT007/08/00; I20-200; NPSI; PE009-94; PE116-1994; 319/2006; C56-2002. Se vor respecta toate normativele in vigoare. 2. DESCRIEREA INSTALATIILOR

2.1. Racord electric pentru alimentarea generala si grup electrogen Date energetice :

- putere instalata: Pi= 500 Kw - putere maxima simultan absorbita Pa=300 kW. - grup electrogen de interventie 125 kVA

Alimentarea cu energie electrica a cladirii -0,4 kV va fi asigurata din tabloul electric de joasa tensiune TG-C .

Pentru continuarea activitatii in cazul caderii tensiunii din sistemul national,s-a prevazut un grup electrogen cu pornire automata,care preia consumatorii vitali si anume :

- instalatiile de curenti slabi ; - instalatii electrice aferente gospodarie apa ; - iluminatul de siguranta pentru evacuare+hidranti interiori+continuarea

lucrului Se va tine seama ca, din grupul electrogen se va mai alimenta 30% din iluminatul normal . Grupul electrogen va fi de tip compact complet pregatit pentru interventie: cu rezervor de combustibil inglobat, exhaustor pentru ventilatia grupului, incarcator pentru baterie, baterie de acumulatori, cablele de legatura necesare, teava de esapament, tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automata in caz de cadere a tenisunii de la retea, supraveghere, comanda si intrerupator automat de linie. Suplimentar se va monta si un panou cu comutator automat pentru trecerea de pe retea pe grup (A.A.R.).

2.2. Instalatii electrice de forta interioare si protectie contra electrocutarii

Page 15: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

15

Sunt formate din: - trasee de jgheaburi pentru cabluri montate pe suporti metalici in plafonul fals si in ghene verticale ; - circuite de alimentare pentru utilajele de climatizare, formate din cabluri rezistente la foc; - circuitele de alimentare pentru tablourile secundare, formate din cabluri rezistente la foc; - circuitele de alimentare pentru tabloul de siguranta (inaintea intrerupatorului general al tabloului de distributie in cladire); chiller, formate din cabluri rezistente la foc.

Pentru consumatorii unui tip de instalatii, amplasati impreuna in spatii comune, s-a prevazut cate un tablou de distributie electrica, pe care sunt prevazute sigurantele de protectie a consumatorilor, precum si automatele de protectie si elementele de comanda si supraveghere a utilajelor. Toate tablourile se alimenteaza din tabloul general TG format din 3 compartimente separate: - bara normala -TGD-N cu bare de tensiune normala (N) ; - bara emergenta - TGS cu bare de tensiune generator (G) care ramane sub tensiune permanent alimentat de la electrogenerator cu pornire automata la caderea tensiunii din sistem S.C.ELECTRICA. In functionare normala tabloul (TGD) este alimentat cu tensiune (N)-normala. La sesizarea caderii tensiunii, prin schema (AAR) din inversorul de sursa al grupului se dau comenzi de pornire electrogenerator, se intrerup consumatorii normali, ramanand in functiune consumatorii vitali . La revenirea tensiunii din sistemul S.C.ELECTRICA, schema (AAR) comanda oprirea electrogeneratorului si trecerea pe alimentarea normala. Circuitele instalatiilor de forta se executa cu cabluri de cupru tip CYY-F Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale este de tipul TN-C-S In cadrul acestui tip de instalatie se vor prevedea urmatoarele masuri de protectie - protectia impotriva curentilor de defect; - protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere, realizata conform Normativului I7-2002, STAS 2612-87; STAS 4102/85, SRCEI 61200-413/05 si SREN 61140/02. In acest sens, toate tablourile si receptoarele electrice se vor lega la priza de pamant a cladirii prin: 1. Legare la nulul de protectie al instalatiei; 2. Legatura suplimentara cu platbanda OL/Zn 25x4 si piese flexibile din cupru cu izolatie verde-galbena a tuturor carcaselor si dozelor metalice, tronsoanelor de pat de cablu.

2.3. Prize de pamant si instalatia de paratrasnet

Page 16: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

16

Se va executa priza de pamant independenta cu rezistenta de dispersie Rp<1 ohm, comuna pentru protectie contra electrocutarii si pentru descarcarea la pamant a supratensiunilor atmosferice (trasnete);

Se va executa instalatie de paratrasnet cu captator tip Prevectron si coborari aparente pe peretii exteriori, spre prize de pamant tip ″laba de gasca″ (1 buc). La constructie se va forma priza de pamant naturala formata din armaturile metalice inglobate in betonul grinzilor de fundatie, ale fundatiilor si ale pardoselii, la care se va asigura continuitate electrica prin sudare inainte de turnarea betonului. Se vor asigura legaturi intre priza de pamant naturala a constructiei si prizele de pamant artificiale pentru paratrasnet. Legaturile dintre priza de pamant si instalatiile interioare vor fi prin piese de separatie. La priza de pamant se leaga in puncte independente (pe 2 cai-sistem intrare-iesire), tabloul general si toate tablourile electrice. Conditiile de realizare a prizei de pamant vor fi conforme cu Normativul I20-2002. Rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant comune trebuie sa fie mai mica de 1 ohm. La priza de pamant se vor lega si partile metalice neincluse in I.P.T. (conducte de apa, gaze, incalzire, canalizare, etc.), partile metalice ale utilajelor si constructia metalica de sustinere cabluri, aparate. Elementul de captare (1buc) va fi de tip PREVECTRON 2 pe acoperis montat cu h=2,0m peste cel mai inalt punct de pe acoperis. Conductorii de coborare vor fi formati din platbanda OL Zn 25x4mm aparenta. La coborarea din dispozitivul de amorsare se vor bate 3 buc electrozi de priza de pamant sub forma de "laba de gasca" conectati prin piese de separatie (PS). Electrozii vor fi din teava OL Zn 21/2”; L=3m. Intre electrozi se va monta platbanda OL Zn 40x4mm ingropata la (-0,8m) sudata de capetele electrozilor.

2.4. Instalatii electrice de iluminat si prize interioare 2.4.1. Instalatiile pentru iluminat sunt:

- instalatii pentru iluminat normal; - instalatii pentru iluminat de siguranta.

Instalatiile pentru iluminat normal Pentru realizarea unui iluminat normal se vor respecta conditiile impuse de

standardele SR 6646-1, SR 6646-3, SR6646-5 (privind nivelul de iluminare, temperatura, culoarea surselor de iluminat si indicele de redare a culorilor) si caietul de sarcini al beneficiarului. La alegerea tipurilor corpurilor de iluminat se vor avea in vedere conditiile de mediu ale fiecarei incaperi. Corpurile de iluminat vor fi conforme cu Normativul . In acest scop, se vor asigura: - iluminat general in birouri si cabinete cu corpuri de iluminat fluorescente ; - iluminatul spatiilor tehnice cu corpuri de iluminat fluorescente, etanse, montate aparent;

Page 17: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

17

- iluminatul exterior cu corpuri de iluminat speciale, etanse si rezistente la intemperii.

Instalatia de iluminat va asigura urmatoarele nivele de iluminare cerute de beneficiar si masurate, dupa caz, la 0,85 m sau 0,20m de la nivelul pardoselii:

Instalatiile pentru iluminat de siguranta S-a prevazut iluminat de siguranta , alimentat din tabloului general (TGD) si din

grupul de emergenta(TGS). - Iluminatul pentru evacuare (Ev), cu lampi fluorescente,echipate cu kit si

acumulatori,durata 1 h, schema PERMANENTA. Lampile se vor monta deasupra usilor, pe coridor si pe scari, fiind echipate cu semne specifice pentru indicarea cailor de iesire pentru evacuare.

- Iluminatul pentru hidranti (H), cu lampi fluorescente, echipate cu kit si cumulatori, durata 1h, schema NEPERMANENTA, montate la maxim 1,5 m deasupra hidrantilor interiori.

- Iluminatul pentru continuarea lucrului . Lampile pentru evacuare si continuarea lucrului se aprind de la intrerupatoare

pentru iluminat,montate pe pereti si stau aprinse toata perioada in care exista personal in camera ; la caderea tensiunii din sistemul national lampile se aprind automat.

Lampile pentru hidranti stau stinse si se aprind automat atunci cand cade tensiunea de alimentare din sistemul national.

Cablurile vor fi rezistente la foc, conductori de cupru,pozate pe jgheaburi metalice in plafon fals-diferite de cele pentru traseele pentru iluminat normal.

La caderea tensiunii normale de alimentare intregul iluminat de siguranta este preluat de grupul electrogen cu pornire automata.

2.4.2. Instalatiile de prize sunt pentru prize normale (N), culoare alba, alimentate

cu tensiune furnizata de la tabloul general. Prizele se vor monta ingropate in pereti in birouri si cabinete, si aparente in spatiile

tehnice. Circuitele de alimentare a prizelor vor fi cu cabluri de cupru izolate rezistente la

foc. Instalatiile de curenti slabi vor fi proiectate si executate de firme specializate si Constructia este prevazuta cu o instalatie de avertizare la incendiu. Centrala se va monta in camera-secretariat cu personal permanent. Alimentarea

este prevazuta cu tensiune G. Racordul telefonic va fi proiectat si executat de catre o firma specializata.

2.5. Tablouri electrice Conform prezentei documentatii,sunt prevazute urmatoarele tablouri electrice :

- TGD_TGS -tabloul electric general, ; - TE divizionare pentru nivelele cladirii( ,parter,etaj )

Page 18: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

18

Toate tablourile vor fi metalice,etanse,cu usi si chei cu adancime de max.300mm pentru montaj in ghena de mici dimensiuni .

Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatiile electrice. 3. INSTALATII SPECIALE DE AVERTIZARE ALARMARE SI CONTROL Sistemele ce se vor evalua la acest capitol sunt: - Instalatia de telefonie este livrata si executata de firma specializata. In lucrare s-au prevazut locurile de montaj aferente prizelor telefonice conform cerintelor speciale ale obiectivului, tuburile de protectie si cablajul necesar. Centrala telefonica este un sistem telefonic de tip digital , si este prevazuta cu linii externe si interne cu posibilitate de extindere . Centarala are în dotare sursa proprie (tampon) pentru min.1 ora. Centrala vafi configurata printr-un PC .

- Sistemul de cablaj structurat ofera o solutie rentabila si flexibila pentru serviciile de distributie a datelor, telefonie si imagini ( CCTV). Utilizarea acestui sistem permite în viitor orice tip de dezvoltare a retelelor informatice. Sistemul permite folosirea aceluias tip de cablu pentru DATE, telefon si imagine. Priza fiecarui utilizator este comutabila între legaturi tip DATA si telefon. Lucrarea cuprinde numai infrastructura de baza, elemente passive, elementele active ( dulap distributie, panou distributie, RJ45, etc.) vor fi livrate, instalate si configurate de firma specializata.

- Instalatia de detectie si semnalizare incendiu este livrata si montata de firma specializata. Echipamentele utilizate trebuie sa aibe avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri pentru utilizare în România. Proiectul pentru instalatia de detectie si semnalizare incendiu trebuie avizat de Pompieri.

- Sistemul de avertizare efractie este un sistem complex configurat si instalat de catre firma specializata . Acesta este un sistem complex compus din camere TV, monitor, cabluri TV.

4.PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR. La întocmirea proiectului se vor avea in vedere următoarele legi şi reglementări: Norme generale de protecţia muncii, ediţia 1966. Legea protecţiei muncii nr.90/1996 cu privire la protecţia muncii şi norme metodologice de aplicare. Norme specifice de protecţia muncii, ediţia 1997. Regulamentul privind protecţia muncii şi igiena muncii în construcţii, ediţia 1995. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor pentru toate unităţile M.T.Tc., ediţia 1981 , aprobat cu Ordinul M.T.Tc. nr. 12/1980 şi completat cu Ordinul nr.1650 /1988.

Page 19: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

19

H.G.R. nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. H.G.R. nr.678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor. Ordinul nr.775/1998 al M.I. pentru aprobarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Legea nr.212/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Se vor respecta cu precădere măsurile prevăzute la articolele 1899 – 1905 din Normele de prevenire şi stingere a incendiilor pentru unităţile M.T.Tc. Costul măsurilor de Protecţia muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor sunt cuprinse în articolele de deviz şi nu necesită fonduri suplimentare . Se va da atentie lucrului la inaltime, la montarea tevii metalice si la instalarea detectorilor pe plafon.

Page 20: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

20

MEMORIU TEHNIC

1.GENERALITĂŢI 1.1 OBIECT

Aceasta documentatie cuprinde la nivel DTAC, instalatiile interioare pentru:,

- instalatia de incalzire cu corpuri statice - instalatia de climatizare cu ventiloconvectoare, - instalatia de ventilare - surse energetice

1.2. BAZA DE PROIECTARE Proiectul s-a intocmit pe baza:

- proiectului de arhitectura la nivel DTAC - solutiilor de principiu convenite cu beneficiarul, privind sistemul de

climatizare, ventilare si incalzire, precum si amplasamentele echipamentelor principale (centrala termica) si a traseelor instalatiilor, in accord cu prevederile de arhitectura si ale celorlalte instalatii.

- solutiilor de aplicare a normativelor tehnice stabilite prin consultanta cu verificatori atestati MLPAT.

- necesarului de energie termica si frigorifica stabilite conform cu prevederile STAS 1907/1;2-1997 si STAS 6648/1;2-82, pentru cladiri categoria III, grad de asigurare 90%:

1.3. LEGISLATIA DE REFERINTA. Proiectul s-a intocmit in conformitate cu legislatia romana privind continutul proiectului, normativele si standarele de referinta, prescriptiile tehnice privind calitatea lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- Normativ I 13/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexa “2” a acestuia,

- Normativ I 5/98 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexele “1” si “2” ale acestuia,

- Normativ P 118/99 de siguranta la foc a constructiilor, inclusiv recomandarile cuprinse in anexa “R”,

- Normele NP 24 – Normativ pentru proiectarea si executarea parcajelor , - Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea dispozitivelor si

sistemelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti in caz de incendiu GP 063 -01/2001

Page 21: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

21

- Normele generale de protectia muncii din 2002, - Legea 10 privind calitatea in constructii, respectiv exigentele: • rezistenta si stabilitatea • siguranta in exploatare • siguranta la foc • igiena, sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului, • izolatia termica, hidrofuga si economia de energie • protectia impotriva zgomotului Proiectul va fi supus verificarii de catre verificatori atestati MLPAT, specialitatea I t.

Faza determinanta a executiei instalatiilor este “proba hidraulica la rece” 2.SOLUTII TEHNICE (preconizate)

2.1 – INSTALATIA INTERIOARA DE INCALZIRE Pentru crearea conditiilor de microclimat corespunzatoare la demisol si bai s-a prevazut o instalatie de incalzire cu corpuri statice din otel. Corpurile de incalzire utilizate vor fi de tip panou de otel. Distanţele între echipamente, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS

1797/82. Corpurile de incalzire se vor racorda direct la coloane avand prevazute robinete pe tur si retur. Fiecare corp static este prevazut cu repartitor pentru energie termica. Conductele de distributie precum si coloanele se vor realiza din teava de otel trasa STAS 404. Coloanele precum si racordurile se vor grundui si termoizola cu ARMAFLEX cu grosimea de 9mm. 2.2. INSTALATIA DE CLIMATIZARE Pentru climatizarea incaperilor s-au prevazut ventiloconvectoare cu 4 tevi pozate in plafonul fals. Acestea vor fi alimentate cu apa calda 80/60ºC si apa rece 7/12ºC si vor aspira aerul din plafonul fals. Refularea aerului se realizeaza prin grille racordate cu tubulatura flexibila in zona geamurilor. Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu comanda la distanta. 2.3. INSTALATIA DE VENTILARE Pentru ventilare s-au prevazut urmatoarele sisteme:

-patru sisteme de introducere si evacuare pentru

Page 22: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

22

parter, foayer, sala de sedinte bucatarie

La bucatarie s-a prevazut si un sistem de evacuare de la hota, si un sistem de introducere si evacuare pentru sala de expozitie. Centralele de tratare sunt prevazute cu:

- panouri de automatizare, - pompe de recirculare, - organe de reglare.

Tubulatura de introducere si evacuare se va confectiona din ALP. Pentru introducere si evacuare se vor utiliza grille din aluminiu prevazute

cu plenum si racordate la tubulatura de distributie cu tubulatura flexibila.

2.4. SURSE ENERGETICE 2.4.1 CENTRALA TERMICA

Pentru producerea agentului termic apa calda 80/60 oC s-a prevazut o centrala termica echipata cu:

- doua cazane VIESSMANN tip VITOPLEX 270 avand Q.nom = 270kw, - vase de expansiune, - pompe de recirculare, - butelie de egalizare, - pompe pentru cicuitele de incalzire si ventilare, - doua boilere bivalente pentru preparare a.c.m, - cos de fum din inox.

Centrala termica este prevazuta cu instalatii de automatizare a functionarii si reglare a parametrilor, de tip calitativ functie de temperatura exterioara. Cazanele sunt asigurate cu supape de siguranta conform prevederilor STAS 7132 Incaperea pentru centrala termica respecta conditiile impuse prin PTA1 si I6

2.4.2 CENTRALA DE APA RECE Pentru alimentarea cu apa rece 7/12ºC s-au prevazut urmatoarele:

- un chiller ROSS tip TCAV 2380 avand Qr = 375kw/35 ºC ; N = 136,4kw - rezervor tampon 1500l, - pompe de circulatie, - vase de expansiune, - sensor de curgere

Corpurile de incalzire utilizate vor fi de tip panou de otel . La fiecare radiator s-a prevăzut, pe tur, un robinet cu cap termostatat iar pe retur racord cu reglaj. De asemenea radiatoarele vor fi prevazute cu robineti de aerisire si robineti de golire. Pentru

Page 23: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

23

radiatoarele amplasate in grupurile sanitare de tip port prosop nu se va monta robinet de reglaj cu cap termostatat.

Distanţele între echipamente, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. 3.OBSERVATII

Tevile utilizate in instalatie pot fi executate din teava de cupru izolata termic. Distributia agentului termice se face utilizand distribuitor-colector pentru fiecare

etaj, traseele pana la radiatoare realizandu-se prin sapa. Robinetii cu ventil utilizati in centrala termica si in retelele de distributie vor fi de tipul robinetelor cu ventil sau sfera, cu Pn 10.

Pentru punctele de golire se vor prevedea robinete cu ventil. La executie, pe toate tronsoanle, se vor respecta strict pantele de montaj

prevazute in planuri si scheme. Toate materialele si echipamentele procurate si introduse in opera vor poseda

certificate de calitate cu perioada de garantie asigurata, precum si atestate pentru efectuarea unor probe obligatorii in perioada de uzinare.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

La trecerea prin pereti conductele se vor monta in tuburi de protectie care sa permita miscarea libera a conductelor in momentul dilatarii sau contractarii acestora.

Dilatarea conductelor este preluata in mod natural, prin configurarea sistemului. Camera centralei termice este prevazuta cu detector pentru gaze naturale cu prag

de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale). PROBE Instalatiile vor fi supuse la urmatoarele probe :

1. proba la rece 2. proba la cald

Page 24: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

24

Modalitatile specifice in care se executa aceste probe vor fi descrise in caietul de sarcini specific.

De asemenea, se vor executa probele specifice recomandate de furnizorii echipamentelor de incalzire.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor de instalatii de incalzire, climatizare si ventilare prevazute in prezenta documentatie se vor respecta prevederile Legii Protectiei Muncii nr. 90/1996 si ale Normelor Generale de Protectie a Muncii, elaborate de ICSPM si avizate de MMPS, precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia 1995. La executia lucrarilor de instalatii de incalzire antreprenorul va respecta intocmai urmatoarele prevederi din regulament :

1. instalatii tehnico-sanitare si de incalzire (cap.34)-art. 1833-1848 (conditii generale), art. 1849-1896 (lucrari de montaj la conducte), art. 1909-1920 (incercarea conductelor).

2. sudura (cap 32)-art. 1456-1467 (reguli generale), art. 1467-1514 (sudura electrica), art. 1515-1568 (sudura autogena), precum si orice alte masuri de montaj a instalatiilor.

In vederea eliminarii pericolului de incendiu in timpul executarii lucrarilor de instalatii sanitare, antreprenorul este obligat ca, pe toata durata desfasurarii lucrarilor, sa respecte prevederile Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300/1994, aprobat cu avizul nr. 24726/10.06.1994 emis de Ministerul de Interne-Comandamentul Trupelor de Pompieri.

Retea locala INTERNET si server Constructia va fi prevazuta cu retea INTERNET si de legatura cu serverul

local. Se va asigura transmiterea datelor din fiecare incapere laborator catre serverul central si camerele de prelucrare de date.

Page 25: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

25

Instalatia de paratrasnet si de protectie contra electrocutarii prin legarea la pamant

Instalatia de paratrasnet va cuprinde centura de captare montata pe acoperis (terasa), coborarile si priza de pamant.

Centura de captare si coborarile se vor realiza din electrozi Ol-Zn 25 םx4 mm, iar priza de pamant din electrozi de Ol-Zn 3 ,”2,5 ם m lungime, uniti cu platbanda de Ol-Zn 40x4 mm.

Instalatia de pamantare se va racorda la priza de pamantproiectata, cu

ajutorul unor cutii cu eclisa. Premergator punerii sub tensiune, se va efectua masurarea rezistentei de

dispersie a prizei de pamant. Valoarea acesteia trebuie sa fie mai mica de 1Ω.

Sistemul integrat de securitate

Acesta va include: - Sistem de protectie antiefractie - Sistem codificat cu cartela la intrarea in cladire si laboratoare - Sistem supraveghere a zonelor interioare si exterioare

LIstele cuprinzand cantitatile de lucrari si de materiale - vezi Anexa D

Page 26: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

26

CONFORMARE ARHITECTURALA Cladirea propusa se incadreaza fara agresivitate in zona inconjuratoare amplasamentului respactand reglementarile urbanistice in vigoare. Constructia este realizata cu solutii care satisfac toate cerintele de calitate si siguranta impuse de legislatia in vigoare pentru astfel de obiective. Aleile sunt realizate diferit in functie de destinatie:

- alei, terase pietonale – relizate din placaje de piatra si pavele; - alei, platforme destinate autoturismelor – realizate din pavele

autoblocante; Finisajele propuse pentru interior :

Pardoseli din parchet; la bucatarie, bai, spatii tehnice se vor monta Peretii interiori se vor realiza in solutie "sandwich" folosind profile metalice

placate cu placi rigips si umplute cu vata minerala - sistem KNAUF Peretii se vor finisa cu vopsele semilavabile; la bai si bucatarii se vor folosi

vopsele lavabile si partial placaje de piatra naturala si gresie ceramica. La spatiile de cercetare si administrative se vor folosi partial placaje din lemn.

Plafoanele se vor finisa cu vopsele lavabile si semilavabile. Unele incaperi vor avea plafoane din gipscarton pe structura metalica;

La interior se vor monta usi celulare de lemn fonoizolante; Finisajele propuse pentru exterior :

Peretii de fatada, pe toata inaltimea constructiei exceptand demisolul, se vor realiza din zidarie cu grosimea de 30 cm, iar ca elemente de zidarie se vor folosi caramizi tip POROTHERM sau GVP ;

Se vor monta glafuri exterioare din piatra naturala; Terasele exterioare vor avea pardoseala din gresie ceramica antiderapanta; Balustradele exterioare se vor confectiona din profile de otel laminate-inox; Tamplariile exterioare se vor executa din aluminiu (lemn) cu geam termopan;

la tamplaria de la parter se vor utiliza geamuri securizate. Terasele exterioare de la nivelul solului se vor acoperi cu dalaje din piatra

naturala. Imprejmuirea terenului se va face cu zid de caramida consolidat cu stalpisori

si centura de beton armat (h=2.40 m) pe trei laturi si partial pe latura spre strada iar portile de acces auto si pietonal se vor realiza din profile metalice laminate, avand inaltimea de 2.40 m.

Page 27: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

27

Solutia de rezistenta se va realiza pe o structura de cadre din profile laminate, combinata cu o infrastructura din beton armat . Planseele vor fi din beton armat turnat peste un cofraj ascuns de tabla cutata. Fundatiile vor fi continue. Zidariile se vor executa din blocuri ceramice cu goluri.

Page 28: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

28

MEMORIU TEHNIC

REZISTENTA

Cap.A - Generalitati. Elemente privind Solutia tehnica - obiect proiect

Conform dorintei benefieiarului in localitatea Maneciu - judetul

Prahova se va realiza o constructie pt. birouri, laboratoare, sala de conferinta, bucatarie , restaurant etc. cu S+P+El +E2+Terasa avand structura mixta - adica Subsol beton (pereti 30 cm sau 25 cm) si suprastructura din cadre transversale si longitudinale metalice (cu stalpi din profile HEB 280 , grinzi principale longitudinale si transversale din HEB 450 , HEA 280 ,HEA 240 , HEA 200 si grinzi secundare la 1,80m distanta din HEA 180 sau HEA 200 ).

Plansele sunt la cote finite +0,00m; +4,20m ; +8,40m ;+ 11,60m si +15,75m si sunt alcatuite din retele de grinzi principale ale cadrelor si grinzi seeundare si o suprabetonare de 8cm din beton C16/20 rezemata pe grinzile planseului si folosind cofraj pierdut din tabla cutata 60x1 mm.

Aceasta suprabetonare se leaga de toate grinzile principale longitudinale sau transversale cu concetorii Ø16/50 (vezi detaliu).

Subsolul este alcatuit din pereti de beton (la exterior de 30 cm) si la interior 30 sau 25 cm iar sistemul de fundatie este format din talpi continui din beton C 16/20 pe cele 2 directii principale cu latimi de 1,20m sau 1,00m si h=60cm.

Constructia are deschideri de 4,95m+2,40m+4,95m, travei de 10,80m si o zona sub forma de semicerc cu R=14,70m adica 2x7,35m.

Cap.B - Date privind terenul Cota terenului normal este variabila adica intre - 2,10m si -4,20m iar

astfel subsolul este pe zona Ax1 - Ax7 partial ingropat si are cota interioara de -4,10m. Talpile de fundatie sunt incastrate la cotele de -5,10m pana la -5,50m, saltul producandu-se la Ax5 - aceasta pentru a se asigura o incastrare de un minim aproximativ de 1,30m in teren (sau max 3,00m in zona Ax1-2). Pentru amplasament s-a intocmit de catre S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L. un aviz geo din care rezulta stratificatia terenului de mai jos si o presiune conventionala pconv = 250 kPa .

Stratificatia este conform avizulului geo.

Obiectul proiectului il reprezinta proiectarea tuturor detaliilor de constructie de beton (pt. planseele structurii) cat si pt. construetia metalica pt. cladirea S+P+El +E2+Terasa.

Page 29: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

29

Cap. C - Descrierea solutiei constructive pentru: 1.Infractructura Infrastructura constructiei este formata dintr-o cutie rigida (partial

incastrata in pamant), alcatuita din talpi de fundati cu b=1.00m (sau 1,20m) si h=60cm pe cele doua directii principale, pereti din beton exterior de 30cm (si interior de 25cm sau 30 cm cu goluri de usi) si planseu la cota -0,10 alcatuit dintr-o retea de grinzi metalice principale incastrate in stalpii metalici sau intre ele, si o suprabetonare cu grosimea de 8cm armata cu STMB sau cu retea Ø8/15 OB si beton C16/20. Pereti subsolului au ingrosari de 45x50cm intre cotele -0,75 si cota -4,30m (cota superioara a talpilor de fundatie). 2.Suprastructura

Suprastructura este formata din cadre metalice cu 3-4 nivele pe ambele directii cu grinzi incastrate in stalpi . Cadrele sunt alcatuite din stalpi din profile HEB 280 si sunt incastrati la cota -0,85 m in peretii subsolului (in ingrosarile de 45x50 cm) cu cite 6 buloane M 42 (Ø45) si otel grupa 6.6. Grinzile metalice ale cadrelor sunt grinzi principale din profile HEB si HEA iar grinzile secundare din HEA 200, HEA 180 . Nodurile grinzilor cu stalpi sunt incastrate. Solutia de realizare a inbinarilor incastrate intre grinzile principale si stalpi sau intre grinzi secundare si principale la fiecare nivel s-a proiectat de tip imbinari cu buloane IP M20 sau IP M24 - otel grupa 8.8 sau 9.10. Suprabetonarea se va lega de grinzile principale cu conectori Ø16/50 sudati pe talpa superioara a acestor grinzi cu sudura de montaj cu Δ=(0,36-0,4)Ø si se va turna in cofraj forat din tabla cutata 60x1mm rezemata pe grinzi, realizandu-se astfel o saiba rigida la fiecare nivel de planseu.

Se va acorda o mare atentie la executia acestor imbinari cu buloane de inalta presiune de tip IP M20 sau IP M24 respectandu-se caietul de sarcini si detaliile de proiect.

La cota + 0,00 parte din grinzile metalice reazama pe peretii de beton prin sudare de placile incastrate in beton (vezi detaliile din proiect).

Exista o scara langa Ax7 intre C si B care se realizeaza intr-o constructie din beton si vangurile din beton incastrate in centuri inelare de pe exterior incastrate in stalpi din beton.

Constructia are forma circulara cu De=4,20m si Di=3.60m (30cm grosime) iar rampele sunt din beton armat cu hp=15cm si sunt elicoidale urmarind conturul circular cu Ri=1,80m pe fiecare nivel cu h=4,20m . Sunt 24 de trepte avand htreapta =17,5 cm. Deasemenea in zona semicirculara cu R=14,70m intre Ax E1 si E2 exista intre cota +0,00 si +4,20 o scara metalica

Page 30: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

30

elicoidala care se realizeaza pe un stalp metallic din teava prins la nivelul +0,00 si de grinzile planseului de la +4,20. Vangurile sunt elicoidale si se realizeaza din profile U pe console metalice prinse pe stalpul metallic din teava (vezi detalii din proiect) . Se consulta si proiectul de arhitectura.

Cap. D - Clasa de importanta, categoria constructiei, norme tehnice - Constructia este clasa III de importanta conform P100-1/2006 - Constructla este C normala conform HGR/766/1997 - Constructia este amplasata in zona C de calcul seismic avand

ag=0,32g si Tc=1,6s - Constructia se verifica la exigenta esentiala A1, A2 - (rezistenta si

stabilitate) - La proiectare s-au respectat normele si normativele in vigoare privind constructiile adica:

1 - NP112-1999 normativ pt. proiectarea fundatiilor directe 2 - STAS - 10107/0-1990 - calculul si alcatuirea elementelor din beton

si beton armat 3 - STAS - 10108/0-1990 -calculul elementelor din metal 4 - Normativ P100-1/2006 - normative pentru calcul la seism 5 - Legea 10/1995 - completata in 1996 6 - NE 012/1999 - cod de proiectare pt. executarea lucrarilor din beton

armat 7 - Tema de arhitectura cu solutia avizata de beneficiar. Cap.E - Materiale utilizate In proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de materiale pentru

executie: - Beton armat clasa C16/20 - OB37, PC52 - otel beton - Ciment Pa 35/ (IIA - M325) - Constructie metalica din europrofile (Eurocod) - HEA, HEB otel S 355-JR / OL 52-2K - Table idem S 355-JR si S 235-JR / (OL37-2n) - Suduri clasa A,B - conform C 150/99 - Electrozi Supertit - Buloane fundati otel grupa 6.6 M42(Ø45) - Buloane IP M20 si IP M24 grupa 8.8 sau 10.9.

Page 31: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

31

Cap.F - Norme NTSM si NPSI La intocmirea proiectului s-au respectat NTSM si NPSI in vigoare. La executie, constructorul va respecta NTSM si NPSI in vigoare si va

lua toate masurile de PM si PSI pt. a preintampina producerea de accidente si incendii.

La nivel de fundatie se vor respecta normele de PM100 si normative NP 120 - privind realizarea sapaturilor si sprijinirilor pt. a evita surparile de teren . Sapaturile se vor executa cu taluz .

Lucrarile nu pot incepe decat dupa obtinerea Autorizatiei de constructie.

Page 32: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

32

CANTITATI PRINCIPALE DE LUCRARI

BETON: - beton placi -0.24m ; +4,20m ; +8,40m ;+ 11,60m, grosime 8cm

640m2 x (0.08m+2

m06.0 ) x 4 niveluri ≈ 281.60 m3

(nota: 6cm - inaltimea tablei cutate) - beton pereti subsol 300ml x 0.65m x 0.30m ≈ 58.50 m3

(nota: peretii, in lungime totala de≈ 300m si grosime 30cm au fost betonati pana la cota -0.75m urmand a fi betonati pana la cota -0.10m impreuna cu planseul peste demisol) - beton scari interioare ≈ 10.42 m3

TOTAL ESTIMATIV BETON ARMAT: 351 m3

CONSTRUCTIE METALICA: - 30 stalpi HEB 280: 6.05m x 103kg/ml x 30 = 18.70 tone - piese stalpi + organe asamblare ≈ 3.00 tone - grinzi cota -0.24m: 16.80 tone - piese grinzi ≈ 0.70 tone - grinzi cota +4.02,+8.22,+12.42 = 45.60 tone - piese grinzi ≈ 3.00 tone TOTAL ESTIMATIV CONSTRUCTIE METALICA: (18.70+3.00)x2+16.80+0.70+(45.60+3.00)x3 ≈ 215.3 tone nota: 1. a se vedea extrasele de laminate confectii metalice; 2. stalpii de la cota -0,24m si grinzile de la cotele -0,24m respectiv +4.02m sunt montate, cantitatile de otel estimative pentru restul constructiei fiind de aproximativ 118 tone. TOTAL CONSTRUCTIE METALICA DE EXECUTAT: (18.70+3.00) + (45.60+3.00)x2 ≈ 115 tone+2.5% (grund, electrozi) ≈ 118 tone COSTURI ESTIMATIVE STRUCTURA DE REZISTENTA: BETON: 351 m3 x 225 lei/m3 ≈ 79 000 lei CONFECTII METALICE: 118 tone * 1.76€/tona ≈ 890 000 lei

Page 33: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

33

GRINZI COTA -0.24m denumire observatii profil nr.bucati L profil [m] HEA 180 HEA 200 HEA 240 HEA 260 HEA 280 HEB 280 HEB 450

GS 1 grinda sec. HEA 180 32 4.95 158.400 GS 2 grinda sec. HEA 180 4 2.40 9.600 GS 2a grinda sec. HEA 180 1 2.40 2.400 GS 3 grinda sec. HEA 240 8 7.35 58.800

GP 4 grinda princ. HEB 450 1 10.80 10.800 GP 5 grinda princ. HEA 200 9 4.95 44.550 GP 6 grinda princ. HEA 200 5 2.40 12.000 GP 7 grinda princ. HEA 240 6 7.35 44.100 GP 10 grinda princ. HEA 240 1 0.000 GP 11 grinda princ. HEA 200 1 4.95 4.950

GP 11a grinda princ. HEA 180 1 0.000 GP 12 grinda princ. HEA 200 1 0.000

GP 12a grinda princ. HEA 200 1 2.40 2.400 lungime totala pe profil [m]: Σ = 170.400 63.900 102.900 0.000 0.000 0.000 10.800 masa pe metru liniar profil [kg/ml] : 35.50 42.30 60.30 68.20 76.40 103.00 171.00 masa totala / profil [tone] : 6.049 2.703 6.205 0.000 0.000 0.000 1.847

TOTAL / nivel [tone] 16.804

Page 34: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

34

GRINZI COTA +4.02m, +8.22m, +12.42m denumire observatii profil nr.bucati L profil [m] HEA 180 HEA 200 HEA 240 HEA 260 HEA 280 HEB 280 HEB 450

GS 1 grinda sec. HEA 180 35 4.95 173.250 GS 2 grinda sec. HEA 180 4 2.40 9.600 GS 3 grinda sec. HEA 240 8 7.35 58.800 GS 4 grinda sec. HEA 180 4 1.944 7.775 GS 1a grinda sec. HEA 180 1 0.000 GS 2a grinda sec. HEA 180 1 2.40 2.400 GP 1 grinda princ. HEB 450 6 10.80 64.800 GP 1a grinda princ. HEA 280 1 5.490 5.490 GP 2 grinda princ. HEA 260 1 5.40 5.400 GP 2a grinda princ. HEA 260 1 5.40 5.400 GP 3 grinda princ. HEB 450 1 10.80 10.800 GP 4 grinda princ. HEB 450 6 10.80 64.800 GP 4a grinda princ. HEB 450 1 5.40 5.400 GP 5 grinda princ. HEA 200 9 4.95 44.550 GP 6 grinda princ. HEA 200 4 2.40 9.600 GP 6b grinda princ. HEA 200 1 2.40 2.400 GP 7 grinda princ. HEA 240 3 7.35 22.050 GP 7a grinda princ. HEA 240 5 7.35 36.750 GP 8 grinda princ. HEA 280 4 5.773 23.091 GP 9 grinda princ. HEA 200 4 2.886 11.545 GP 10 grinda princ. HEA 240 1 5.49 5.490 GP 11 grinda princ. HEA 200 1 4.95 4.950

GP 11a grinda princ. HEA 240 1 1.37 1.370 GP 12 grinda princ. HEA 200 1 4.95 4.950

GP 12a grinda princ. HEA 200 1 2.40 2.400 lungime totala pe profil [m]: Σ = 193.025 80.395 124.460 10.800 28.581 0.000 145.800 masa pe metru liniar profil [kg/ml] : 35.50 42.30 60.30 68.20 76.40 103.00 171.00 masa totala / profil [tone] : 6.852 3.401 7.505 0.737 2.184 0.000 24.932

TOTAL / nivel [tone] 45.610

Page 35: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

35

ANEXE ANEXA A. PLANURI DE ARHITECTURA

1. Plan plasament 2. Plan demisol 3. Plan parter 4. Plan et. 1 5. Plan et. 2 6. Plan terasa observator 7. Plan terasa 8. Plan invelitoare 9. Eatada principala 10. Fatada posterioara 11. Sectiune si fatada laterala 12. Sectiuni transversale 13. Plan sapatura 14. Plan fundatii 15. Detaliu sapatura 16. Plan pereti demisol 17. Sectiuni fundatii pereti (1) 18. Sectiuni fundatii pereti (2)

Page 36: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

36

Page 37: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

37

Page 38: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

38

Page 39: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

39

Page 40: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

40

Page 41: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

41

Page 42: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

42

Page 43: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

43

Page 44: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

44

Page 45: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

45

Page 46: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

46

Page 47: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

47

Page 48: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

48

Page 49: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

49

Page 50: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

50

Page 51: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

51

Page 52: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

52

Page 53: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

53

Page 54: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

54

ANEXA B. PROCEDURA APLICATA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului este CEREREA DE OFERTE. Punctajul total este dat de suma dintre punctajul de pret (Pp) si punctajul stabilit pe criterii tehnico-economice. Ptot= Pp+Pteh.ec.

1. Punctaj preţ (Pp): Pentru cel mai mic preţ se acordă maxim 60 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „pretul ofertei” se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut pret din preturile oferite se acorda punctajul maxim alocat

factorului de evaluare respectiv (60%); b) Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) punctajul se acorda astfel:

Pn=(pret minim/pretn) x punctaj maxim alocat unde:

Pn - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „pretul ofertei”; Pret minim - pretul cel mai mic ofertat; Pret n - pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul

Preţul materialelor care intră în opera va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama ca la alegerea preţului pentru fiecare material, acesta să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice. Ofertanţii trebuie sa propună soluţiile lor proprii de construcţie, cu condiţia ca oferta lor să cuprindă toate categoriile de lucrări solicitate de autoritatea contractantă şi să se încadreze în limitele maxime de preţ precizate mai jos. Preţul total al ofertei va include şi costul avizelor şi autorizaţiilor solicitate de lege pentru derularea contractului de execuţie.

Pteh.ec. maxim va fi structurat in felul urmator:

2. Termenul de executie (P2): Pentru termenul de executie cel mai mic se acorda maxim 20 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „termen de executie” se acorda astfel: a) Pentru termenul de executie cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat

factorului de evaluare respectiv (20%); b) Pentru un termen altul decat cel prevazut la litera a) punctajul se acorda astfel:

Pn=(termenminim/termenn) x punctaj maxim alocat

Page 55: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

55

unde: Pn - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „termen de executie”;

Termen minim – termenul cel mai mic ofertat; Termen n - termenul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează

punctajul

3. Termen de garantie acordat lucrarilor (P3): Pentru termenul de garantie cel mai mare se acorda maxim 20 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „termen de garantie acordat lucrarilor” se acorda astfel:

a) Pentru termenul de garantie cel mai mare se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (20%);

b) Pentru un termen altul decat cel prevazut la litera a) punctajul se acorda astfel: Pn=(termenn/termenmaxim) x punctaj maxim alocat

unde: Pn - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „termenul de garantie acordat”; Termen maxim –termenul cele mai bun ofertat; Termen n – termenul oferitat de operatorul economic pentru care se calculează

punctajul Calcul propunere tehnica: Pteh.ec= P2 + P3

Page 56: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

56

ANEXA C. BREVIAR DE CALCUL(exemplu orientativ)

I. Dimensionarea instalatiilor, determinarea debitelor de calcul si a presiunilor necesare,

s-a facut conform:

- STAS 1478/90, - STAS 1795/90, - Normativ I9/94, - Nomograme uzuale de calcul.

II. S-au folosit urmatoarele formule de calcul:

1. Pentru cerinta de apa

- Qzi mediu = Kp x nr. utilizatori x necesarul specific de apa / 1000 ( m3/zi) - Qzi maxim = Kzi x Qzi mediu (m3/zi) - Qmaxim orar = Ko x Q schimb1 / 8 ore (m3/h)

in care:- Kp=coeficient de pierderi = 1,15 - Kzi=coeficient de neuniformitate zilnica = 1,25

- Ko=coeficient de neuniformitate orara = 3,0 - Necesarul specific de apa apartamente= 280 l/utilizator si zi din

care 110 l/utilizator si zi apa calda de consum (+60º C) - Necesarul specific de apa grupuri sanitare= 20 l/utilizator si zi din

care 5 l/utilizator si zi apa calda de consum (+60º C) 2. Pentru dimensionarea instalatiilor

2.1 Pentru conductele de apa potabila rece si calda de consum grupuri sanitare

b) Debit: qc = a x b x c x E (l/s); a = 0,23; c = 1,6 qc=1,55 l/s

Conducte de apa rece pentru alimentarea conductelor de distributie a apei reci la

punctele de consum si alimentarea cu apa rece a instalatiei de preparare a apei calde: ∆E = E1 + E2; b = 1

Conducte de distributie a apei reci la punctele de consum:

Page 57: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

57

E = 0,7 E1 + E2; b = 1 Conducte de alimentare cu apa a instalatiei de preparare a apei calde si conducte

de distributie a apei calde E = E1; b = 0,7 qc=1.08 l/s

c) Presiunea necesara :

Hnec = Hg + Hu + Hp lineare conducte + Hp locale + ∆p presostat (m H2O)=2 bar

2.2 Pentru conductele de apa potabila rece si calda de consum apartamente

a) Debit: qc = b(a x c x E ) + 0,004 E(l/s); a = 0,15; c = 1,0 qc=0,80 l/s

Conducte de apa rece pentru alimentarea conductelor de distributie a apei reci la

punctele de consum si alimentarea cu apa rece a instalatiei de preparare a apei calde: ∆E = E1 + E2; b = 1

Conducte de distributie a apei reci la punctele de consum:

E = 0,7 E1 + E2; b = 1

Conducte de alimentare cu apa a instalatiei de preparare a apei calde si conducte de distributie a apei calde E = E1; b = 0,7 qc=0,56 l/s

d) Presiunea necesara :

Hnec = Hg + Hu + Hp lineare conducte + Hp locale + ∆p presostat (m H2O)=2 bar

2.2 Pentru instalatii de hidranti 2.2.1.Interiori

a) Debit: Qhi = 2,5 (l/s); pe o durata de 10 minute (cladire obisnuita cu

volum sub 25.000 m3)

Page 58: CAIET DE SARCINI - 9.11.2011 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.925

58

` b) Presiunea necesara :

Hnec = Hg + Hu + Hp lineare conducte + Hp locale + Hp furtun (m H2O)=3 bar

3. Canalizare apa uzata menajera (STAS 1795/90)

a) Pentru conductele de canalizare grupuri sanitare

QS=ax 0,70 E (l/s) a=0,44 ES= 68,65 E =8,29 QS=2,55 l/s QC=4,55 l/s

b) Pentru conductele de canalizare obiecte sanitare camere

QS=ax 0,40 E + 0,001 Es(l/s) a=0,33 ES= 102 E =10,09 QS=1,43 l/s QC=3,43 l/s

4. Canalizare apa pluviala (STAS 1795/90)

QS=0,0001 x i x ΣØ x SC (l/s) SC =1000 mp i=195 l/s x ha

Ø = 0,95 QS =18,53 l/s

INTOCMIT

Ing. Dobre Octavian

VERIFICAT Dr.ing.

Sorin RADNEF