of 3 /3

 · C) Alte atributii responsa bilitäti: Respectä normele de conduitä profesionalä preväzute de Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita al personalului contractual; Încälcarea

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)