Bygdem£¥l Uttale Gr. B£¸ying Forklaring og ¹let-ordsamling... Tverrdalsm£¥let - Ordliste Bygdem£¥l Uttale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bygdem£¥l Uttale Gr. B£¸ying Forklaring og ¹let-ordsamling......

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  Bygdemål Uttale Gr. Bøying Forklaring og bruk Sted el. Kilde Merk. el. henvisning

  a hun /'a/ pron, pers

  Je så itte no te(l)' a . n. Si (Ikke normalt i tverrdals-målet)

  abakle abakle /"a:bakãè/ adv De jekk så abak l e te Eg _

  abesea abcboka /"a:be'sea/ s, f Si, Eg _

  abeseboka abcboka s, f Si, Eg _

  afære afære /"a:færë/ s, f -a, -ur, -une . . såg afærur etter bjønn Ole N. Haugen _

  aga age = holde i

  age

  /"a:ga/ v, tr Han aga hesten. - Han e ikkje lett å aga denna gampen

  Si, Eg _

  agarde av sted /a"ga:ãë/, /å"ga:ãë/

  adv Se ågarde. _ _

  age age /"a:gë/ s Ha age før Karl Rulrud _

  agg agg /ag/ s, m Je hadde som ein agg i meg. a) - De' sitt som ein agg i meg. b) - "Der satt

  en agg i ham om bjønn" c)

  a) Pr - b) ø. Si -

  c) CS / Fortell - 28

  (Eg)

  _

  agn agn /añn/ s, f lokkemat ved fiske. gvitagn = lys mark rauagn = mørkere mark

  _ _

  agne agne /"añnë/ s, f -a, -ir -ine på korn _ _

  agne agne /"añnë/ v - sette mark på kroken - Se egne. _ _

  agneglugge agneglugge /"añnë"gãugë/ s, m _ _

  agnehøl agnehull /"añnë'hø:ã/ s, n i låvegolvet, til å ha agnene ned gjennom ved tresking

  _ _

  agnekopp agnkopp /''añnë'kåp/ s, m _ _

  agnemark meitemark /''añnë'mark/ s, m _ _

  agnlaus agnlaus /''añn'læus/ marklaus fisker _ _

  agnor agnor /''añno:r/ s, f -a, -ir -ine mothake på juster el. fiskekrok _ t

  agnut agnete /''añnut/ a Je e så agnut = har agnur på k l ea _ _

  Side 1

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  agun avind

  (misunning)

  /''a:gun/ s, f -i = augun (s.d.) - Nei, hør håss ho strir med aguni, nå! a) - "Aguns menner og

  aguns qvinder" b)

  a) Engebret

  Engebretsen

  (Hamre) 1956 b)

  Svartebok, Skartum

  a) S/E-IV, 131 b)

  O24/34

  agurk agurk s, m _ _

  ajjere bråke, agere /''aje:rë/ v -er, -te, -t Di ska itte ajjere slekk, ungar! Han ajjerte huset rundt

  _ _

  ajjere agere /''aje:rë/ v -er, -te, -t Han ajjerte storkar _ _

  aka bevege seg

  (sakte)

  /''a:ka/ - /e:k/ - /o:k/ - /''e:ki/

  v ek - ok - eki nærme seg, eller flytte fra, sakte. Han

  ok seg innåt jentune. - Ho ek seg

  unna'n. - Han ok se fram over mira

  (på ski) a) - Han òk sei bortått 'o førr

  å "go"snakke me' 'o. b)

  a) Pr - b) S.T. (+) _

  aka ake /''a:ka/ v - akte - akt (S.T.: nere Sigdal) S.T. (+)

  aka med herje med /''a:ka/ = hørse, basa, gasa. Han aka med ungane

  Ø.Si _

  akalaus agelaus /''a:ka'læus/ a = vøl ikkje - om hest som er urolig i dråga - unghest

  m.Si _

  akalei akalei /''a:kalæi/ a = vrang, urolig. Han e noko akalei i dråga

  Pr _

  akeleie akeleie /'a:kë''læië/ (hageblomst) _ _

  akkedas akkordering /''akë'da:s/ s, m akkordering, pruting _ _

  akkedere akkedere /'akë'de:re/ v -ar -te -t = drøfte pris og vilkår ved kjøp og salg _ _

  akkort akkord /''a:koõ/ s, m Ein akkort e ein akkort . Kari Dalen, Si 1908 (TH)

  (+)

  aks aks /aks/ s, n = topp på korn _ _

  aksebøss aksboss /''aksë'bøs/ s, n (dråså) på låven: agner med korn i, skal renses

  _ _

  aksel aksel /'aksël/ s, f på åsen, rundaktig utkant - Grågaltaksla _ t

  Side 2

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  aksel aksel /'aksël/ a), /'åksël/ b)

  s, f - aksla -

  ekslar -

  ekslane

  skulder a) Si - b) bl. a. Toril Kjernås

  Hulløen, (f. 1965)

  _

  aksjon auksjon /''akêo:n/ s, m _ _

  aksle aksle /''akslë/ v -ar, -a ta på akslene - Han aksla på seg bø l a. = Han fekk bø l a ordna slekk

  søm'n ville. a)

  a) S.T. (+) _

  aksle seg te aksle seg til /''akslë/ v = gjøre seg ferdig til - f.eks. slåss _ _

  akslebein akselbein /''akslë'bæin/ s, n skulderbein _ _

  aksleblad akselblad /''akêlë'bãa:/ s, n på karstrøyene før, som på gamle munderinger. (vel som et slags

  epåletter?)

  _ _

  aksleblad skulderblad /''akêlë'bãa:/ s, n skulderblad S.T. (+)

  akt akt /akt/ s, f Vi får gje akt på det. - Ta deg i akt før hannom!

  _ _

  aktanes aktende /''akta'nës/ a Det e ikkje rart aktanes det han sier _ _

  akte akte /''aktë/ v Akte deg! = Pass deg! - Akt deg før ørmen! - Du får akte på været!

  _ _

  al al /a:ã/ s, m helst i furu, motsatt geite eller yte, altså den indre, raudaktige veden med

  tydelige gårur = mælme

  _ _

  al ard /'a:ã/ s, m - plogtype, se ard. _ _

  ala ale /''a:ãa - æ:ã - /o:ã/ - /''a:ãa/

  v n.Si _

  ala arde /''a:ãa/ v -ar, -a Knut ske a l a tåflane = hyppe Se arda. _ _

  ala avle /''a:ãa - æ:ã - /o:ã/ - /''a:ãa/

  v Han ala opp denna gampen - Ø l i,

  vø l i, stø l i . . = ala opp, gjort, stjålet -

  Je 'ar a l a opp sju ongar. a)

  a) S.T. (+) _

  Side 3

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  alalam koppelam /''a:ãa'lam/ s, n _ _

  aldeles aldeles /''alde:lës/ adv De' e aldeles sant. - De' e aldeles slekk søm'n sa.

  S.T. (+)

  alder alder /'aldër/ s, m _ _

  alder aldri /''aldër/ Se aller. _ _

  alderdom alderdom /''aldër'dom/ s, m _ _

  aldersmon aldersendring /'aldeê'mo:n/ s, m Forandring som kommer av alderen. Je kjenner aldersmon på gammalosten =

  gjordnet til, modnet

  _ _

  aldras aldres /''aldras/ Han aldras fort Se også allas _ _

  aldri aldri /''aldri/ Se også aller (äller) _ _

  aleine alene /'a''læinë/ adv enslig - Se åleine. _ _

  alikrakk stankelbein /'a:li'krak/ s, m Alikrakk sa ho mor om de med lange bein som kommer om høsten. a) - Mor

  sa mehenke og alikrakk, hun var fra

  Nedre Sigdal, ikke langt fra

  Modumdelet. b)

  (+) a) Liv Lobben

  2015 b) Solveig

  Lund 2015

  b) Borghild f.

  Midtskogen

  alin avlet /''a:ãin/ v, pp Han vart a l in opp i Haugen. _ _

  alken eglete Se ælkin _ _

  all all (?) Han va ikkje all der'n såg 'n Eng. Engebretsen - 69

  _

  allas aldres /"alas/ Han allas fort etter den sjuka . Se også aldras og ells

  _ _

  allehånde allehånde type krydder - 1868 i likferd _ _

  allemanns allemanns /''alë'mans/ pron _ _

  allemanns-fiske allemanns-

  fiske

  s, n - med stang _ _

  Side 4

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  aller aldri /"alër/, /"älër/, /"aldër/

  A.M.: De gamle sa äller . Nordpå miran

  blir det äller kønn . a) - alder b) og c) -

  aller d) - Å høgt i rang ha je aller vøri,

  i gutefang ha je aller søvi. (stev) e)

  a) Robert Sole (S/E-

  IV, 69) - b) Peder

  Enderud 2001 (+)

  c) Ola Arvesen, Kr.

  (1992) (+) - d)

  Ludvig Frøvoll, Eg

  (1960) - e) Marte

  S. Båsen, Eg 1908

  (TH) (+)

  _

  aller aller /'alër/ (1) aller nørst i jordet , aller best S.T. (+)

  allereigranna aldri det grann Døm førnam allereigranna te bjønn ø.Si _

  alle-sammen alle sammen (nyere form) _ _

  allesbeis allehånde (krydder) - jfr engelsk allspice _ _

  allestann alle steder _ _

  allmakt allmakt s, f _ _

  allmann-veigen allemanns-

  veien

  /''aãman- 'veigen/

  s, m Se også ållmannveigen _ _

  allslags allslags /'alslaks/ Je åt allslags mat. _ _

  alltiss alltids /'altis/ adv Han bestefar spretta alltiss på ein kvist på kastet nå'n kom førbi der. a) - Det

  ligg alltiss te før den som vil. - Han

  kjem alltiss heim att. b) - Det e alltiss

  rå med det. b)

  a) ø.Si - b) S.T.

  (+)

  _

  alm alm /'æãm/ På P l etan i Eggedæ l hadde røm æ l m . Døm mo l børken te børkemjøl.

  Ein tresort søm følk trur han kan vara

  innført (planta) te Pletan kring slutten

  tå 1700tale.

  S.T. (+)

  alsikekløver alsikekløver _ _

  Side 5

 • Tverrdalsmålet - Ordliste

  alt alt /alt/ eller /ält/, /elt/

  De eldre sa gjerne ält (Eg) Äll den

  grove fanten får gå på låven. - Han

  Jon tåla elt . a) - Vestbygde: ælt, kælt,

  sælt, hælt

  Andre: alt, kalt, salt, halt b)

  a) Gulbrand Båsen

  1951 - b) TH

  1908

  _

  alter alter s, n _ _

  altergånge altergang,

  nattverd

  s, f _ _

  alterlys alterlys /''altër'l:is/ s, n _ _

  altertavle altertavle /''altër''tavlë/ s, f _ _

  alun alun /''æ:ãun/ - brukt til å "beise" garn ved plantefarging

  Martin O. Aasen, ø.

  Si (2002)

  (+)

  alv alv Se ælv _ _

  alvorleg alvorlig /''alvå:rlë/ adj _ _

  amatørteater amatørteater s, n Henv.: Heil mappe 478 _ _

  amboltsverte amboltsverte s, f (lånt ord) Smeden trengte amboltsverte - og sendte en uvitende etter det. (narreleik)

  _ S/E-V, 979

  amme amme s, f ei som ammer barn _ _

  amper amper adj ugrei, vanskelig - mest om barn _ _

  an an /'a(:)n/ adv Det kjem an på hå du kjem frå. - Han la an på å få 'o.

  S.T. (+)

  an ann