of 38 /38
BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Page 1: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

BULETINUL NOUTĂŢILOR

Lista cărţilor achiziţionate

LUNA SEPTEMBRIE 2010

Page 2: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

2

Page 3: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

CUPRINS Pag.

0 – GENERALITĂŢI ....................................................................... 4

008 - Civilizaţie. Cultură .............................................................. 4 02 - Biblioteconomie. Biblioteci................................................... 4

1 - FILOSOFIE ................................................................................. 5 11/12 - Metafizică ......................................................................... 5 13 - Filosofia spiritului. Filosofia culturii. Ocultism.................... 5 14 - Sisteme filosofice .................................................................. 5

2 - RELIGIE...................................................................................... 6 29 - Religii necreştine ................................................................... 6

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE................... 6 37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber. ......................................... 6

5 - ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE .................................... 7 53 - Fizică ..................................................................................... 7

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT ..................... 7 73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate ................................... 7

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................. 8 811 - Limbi individuale ................................................................ 8 821.11 - Literaturi de limbi germanice ......................................... 8 821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză ......................... 8 821.131.1 - Literatură italiană..................................................... 10 821.133.1 - Literatură franceză................................................... 10 821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă .................. 16 821.134.3 - Literatură portugheză şi de limbă portugheză ......... 16 821.135.1 - Literatură română .................................................... 17 821.16 - Literaturi slave.............................................................. 23 821.17/.9 - Alte literaturi (orientale, africane...)......................... 23

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE..................................... 24 94(498) - Istoria României.......................................................... 24

INDEX DE NUME......................................................................... 25 INDEX DE TITLURI ..................................................................... 30 INDEX DE SUBIECTE ................................................................. 34 INDEX DE EDITURI..................................................................... 35

3

Page 4: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

0 – GENERALITĂŢI

008 - Civilizaţie. Cultură

1 - OIŞTEANU, ANDREI. Narcotice în cultura română : istorie, religie şi literatură / Andrei Oişteanu. - Ediţie ilustrată. - Bucureşti : Polirom, 2010. 504 p. : il. - (Plural M ). ISBN 978-973-46-1711-1 : 36.53 lei. 008(498):613.83 821.135.1.09:613.83 008/O-35

02 - Biblioteconomie. Biblioteci

2 - REPERTORIUL LUCRĂRILOR ELABORATE DE BIBLIOTECILE DIN ROMÂNIA / coord. gen. prof. univ. dr. Mircea Regneală ; lucr. întocmită de drd. Constanţa Dumitrăşconiu ; indexuri realizate de Olimpia Naicu. - Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România (ABIR), 2006. [vol.]. Antetitlu: Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România (FABR). ISBN 973-85962-5-4 ISBN 978-973-85962-5-2.. vol.1 : Lucrări elaborate de biblioteci publice. - XX, 432 p. - Index. - Antetitlu: Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România (FABR). - ISBN 973-85962 : 35 lei. vol.2 : Lucrări elaborate de biblioteci universitare. - 2010. - IX, 347 p. - Index. - Antetitlu: Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR). - ISBN 978-973-85962-4-5 : 30 lei. 02(498):015 027(498)(01):082 02/R46

4

Page 5: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

1 - FILOSOFIE

11/12 - Metafizică 3 - MÉMOIRE DU XXIE SIÈCLE : CAHIERS TRANSDISCIPLINAIRES, NUMÉRO 3-4 : CRÉATION ET TRANSCRÉATION . - Monaco : Édition du Rocher, 2001. 281 p. Donaţie Horia Bădescu. ISBN 2-268-04115-8 : 30 lei. 111.852(082) 11/M57

13 - Filosofia spiritului. Filosofia culturii. Ocultism

4 - TEODORESCU, ORESTE. Codul lui Oreste : lumea este oglinda în care te priveşti / Oreste Teodorescu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2010. 320 p. - (Biblioteca RAO ). ISBN 978-973-54-0298-3 : 34 lei. 133.2 13/T38

14 - Sisteme filosofice

5 - STRÉMOOUKHOFF, DIMITRI. Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique / D. Strémooukhoff. - [Lausanne] : L'Age d'Homme, [s.a.]. 351 p. - (Sophia ). Donaţie Horia Bădescu. 40 lei. 141.4(47) Soloviev, Vladimir 929 Soloviev, Vladimir 1. Soloviev, Vladimir. 14/S67

6 - TĂUŞAN, GRIGORE. Filosofia lui Plotin / Gr. Tăuşan. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Tipografia Bucovina, 1931. 330 p. 50 lei. 14(38) Plotinus 929 Plotinus 1. Plotinus, c. 205-270 d.Hr. 14/P72

5

Page 6: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

2 - RELIGIE

29 - Religii necreştine

7 - CHEBEL, MALEK. Dicţionar enciclopedic al Coranului / Malek Chebel ; trad. de Ioana Lutic. - Bucureşti : Artemis , 2010. 362 p. ISBN 978-973-566-183-0 : 27.70 lei. 297.18(038)=135.1 1. Coran. 29/C40

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber.

8 - TIBERGHIEN, PIERRE. Cum să te cultivi / Pierre Tiberghien ; traducere din limba franceză de Al. Husar. - Iaşi : Sapientia, 2006. 100 p. ISBN 973-8474-92-2 ISBN 978-973-8474-92-5 : 10 lei. 37.017.92/.93 37.041 37/T58

6

Page 7: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

5 - ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

53 - Fizică

9 - ILEA, EMANUELA. Basarab Nicolescu : eseu monografic / Emanuela Ilea. - Iaşi : Timpul , 2008. 181 p. ISBN 978-973-612-320-7 : 30 lei. 53(498) Nicolescu, Basarab(047.53)(092) 929 Nicolescu, Basarab 1. Nicolescu, Basarab. 53/N64

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate

10 - GHIŢESCU, GHEORGHE. Anatomie artistică / dr. Gh. Ghiţescu. - Ediţia a 3-a. - Iaşi : Polirom, 2010-. [vol.]. ISBN 978-973-46-1788-3.. vol.1 : Construcţia corpului. - 2010. - 160 p. : fig. - ISBN 978-973-46-1789-0 : 55.20 lei. 743(084) 74:611 74/G53

7

Page 8: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811 - Limbi individuale

11 - GREVISSE, MAURICE. Précis de grammaire française / Maurice Grevisse. - 28-me édition revue. - Paris : Duculot, 1969. 291 p. - (Collection Grevisse). ISBN 2-8011-0018-8 : 25 lei. 811.133.1'36 811.133.1/G80

821.11 - Literaturi de limbi germanice

12 - CLAUS, HUGO. L'espadon : roman / Hugo Claus ; Traduit du néerlandais par Alain van Crugten. - Paris : France Loisirs, 1989. 139 p. ISBN 2-7242-4583-0 : 10 lei. 821.112.5(493)-31=133.1 821.112.5(493)-3/C56

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

13 - BLYTON, ENID. La fortune sourit aux Cinq : [roman] / une nouvelle aventure des personnages créés par Enid Blyton ; racontée par Claude Voilier ; images de Jean Sidobre. - Paris : Hachette, 1976. 149 p. : il. - (Bibliothèque rose ) (Le Club des Cinq ; 1). ISBN 2-01-003337-X : 10 lei. 821.111-31-93=133.1 741.5 T821.111-3/B59

14 - BRISLEY, JOYCE LANKESTER. Les surprises d'une toute petite fille / Joyce L. Brisley ; texte français d'Olivier Séchan ; illustrations de Pierre Dessons. - Paris : Hachette, 1963. 126 p. : il. în parte color - (Bibliothèque rose ). ISBN 2-01-002462-1 : 10 lei. 821.111-34-93=133.1 T821.111-3/B83

15 - BUCK, PEARL SYDENSTRICKER. La mère / Pearl Buck ; traduit de l'anglais par Germaine Delamain ; préface de Louis Gillet. - Paris : Stock, 1965. 252 p. - (Le Livre de Poche ; 416). 10 lei. 821.111(73)-31=133.1

8

Page 9: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

821.111(73)-3/B86

16 - DELANEY, JOSEPH. Coşmarul vraciului : [roman] / Joseph Delaney ; trad. de Adrian Deliu. - Bucureşti : Corint Junior, 2010. 384 p. - (Cronicile Wardstone ; 7). ISBN 978-973-128-341-8 : 33.90 lei. 821.111-312.9=135.1 821.111-3/D28

17 - ELIOT, GEORGE. Middlemarch : roman / George Eliot ; traducere şi tabel cronologic de Eugen B. Marian. - Bucureşti : Allfa, 2010. 4 vol. - (Biblioteca de buzunar ; 25). ISBN 978-973-724-278-5.. vol.1. - 2010. - 352 p. - ISBN 978-973-724-274-7 : 21.17 lei. vol.2. - 2010. - 304 p. - ISBN 978-973-724-275-4 : 21.17 lei. vol.3. - 2010. - 312 p. - ISBN 978-973-724-276-1 : 21.17 lei. vol.4. - 2010. - 304 p. - ISBN 978-973-724-277-8 : 21.17 lei. 821.111-31=135.1 821.111-3/E41

18 - GRAY, ALASDAIR. Bătrâni îndrăgostiţi / Alasdair Gray ; trad. din lb. eng. şi note de Magda Teodorescu. - Iaşi : Polirom, 2010. 400 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI ). ISBN 978-973-46-1694-7 : 28 lei. 821.111-31=135.1 821.111-3/G77

19 - IRISH, WILLIAM. La sirène du Mississipi : [roman] / William Irish ; traduit de l'américain par Georges Belmont. - Paris : Gallimard, 1964. 440 p. - (Le Livre de Poche ; 1376-1377). 10 lei. 821.111(73)-31=133.1 821.111(73)-3/I-80

20 - STEINBECK, JOHN. Strada Sardinelor / John Steinbeck ; trad. din lb. eng. şi note de Ioana-Miruna Voiculescu. - Iaşi : Polirom, 2010. 232 p. - (Biblioteca Polirom. Clasicii modernităţii ). ISBN 978-973-46-1801-9 : 21.20 lei. 821.111(73)-31=135.1 821.111(73)-3/S83

21 - VANCE, JACK. Le Chasch : [roman] / Jack Vance ; traduit de l'américain par Michel Deutsch. - Paris : J'ai Lu, 1976. 223 p. - (J'ai Lu ; 721). Partea întâi din: Cycle de Tschaï.

9

Page 10: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

10 lei. 821.111(73)-311.9=133.1 821.111(73)-3/V24

821.131.1 - Literatură italiană

22 - MORAVIA, ALBERTO. Les ambitions déçues / Alberto Moravia ; traduit de l'italien par Paul-Henri Michel. - Paris : Plon, 1968. 509 p. - (Le Livre de Poche ; 1193-1194). 10 lei. 821.131.1-31=133.1 821.131.1-3/M89

821.133.1 - Literatură franceză

23 - ABASTADO, CLAUDE. Émile Zola : Germinal : analyse critique / par Claude Abastado. - Paris : Hatier, 1970. 64 p. - (Profil d'une oeuvre ; 8). 5 lei. 821.133.1.09-31 Zola, Émile 929 Zola, Émile 1. Zola, Émile, 1840-1902. 821.133.1.09/Z81

24 - ACHARD, MARCEL. Patate : pièce en trois actes / Marcel Achard. - Paris : La Table Ronde, 1969. 255 p. - (Le Livre de Poche ; 2648). 10 lei. 821.133.1-2 821.133.1-2/A16 25 - L'ANNÉE POÉTIQUE 2007 : [ANTHOLOGIE] / anthologie établie par Patrice Delbourg et Jean-Luc Maxence ; avant-propos de Bruno Doucey. - Paris : Éditions Seghers, 2007. 355 p. Donaţie Horia Bădescu. ISBN 978-2-232-12291-0 : 30 lei. 821.133.1-1(082) 821.133.1-822 821.133.1-1/A56

26 - ARNOTHY, CHRISTINE. Un type merveilleux / Christine Arnothy. - Paris : Flammarion, 1974. 448 p. - (J'ai lu ; 511). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/A81

27 - AYMÉ, MARCEL. Le passe-muraille : nouvelles / Marcel Aymé. - Paris : Gallimard, 1972.

10

Page 11: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

224 p. - (Folio ). 10 lei. 821.133.1-32 821.133.1-3/A98

28 - BALZAC, HONORÉ DE. Eugénie Grandet : [roman] / Honoré de Balzac. - Paris : Editions Baudelaire, 1964. 257 p. - (Livre Club des Champs-Elysées ). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/B25

29 - BATAILLE, CHRISTOPHE. Annam : roman / Christophe Bataille. - Paris : Arléa, 1993. 95 p. ISBN 2-86959-176-4 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/B37

30 - BAZIN, HERVÉ. La mort du petit cheval : roman / Hervé Bazin. - Paris : Bernard Grasset, 1968. 248 p. - (Le Livre de Poche ; 112). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/B38

31 - BONNIER, HENRY. Albert Camus ou la force d'être : essai / Henry Bonnier ; préface d'Emmanuel Roblès. - Lyon ; Paris : Emmanuel Vitte, 1959. 155 p. 10 lei. 821.133.1.09 Camus, Albert 929 Camus, Albert 1. Camus, Albert, 1913-1960. 821.133.1.09/C17

32 - BREKILIEN, YANN. Contes et légendes du Pays Breton / Yann Brekilien. - [Quimper] : Nature et Bretagne, 1994. 328 p. : il. ISBN 2-85257-004-1 : 30 lei. 821.133.1-343-91 398.21(441.1/.5) 821.133.1-3/B82

33 - CABANIS, JOSÉ. Le bonheur du jour : [roman] / José Cabanis. - Paris : Gallimard, 1969. 194 p. - (Le Livre de Poche ; 1620). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/C11

11

Page 12: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

34 - CAMUS, ALBERT. L'étranger : roman / Albert Camus. - Paris : Gallimard, 1972. 191 p. - (Folio ). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/C17

35 - CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. Nord : roman / Louis-Ferdinand Céline. - Paris : Gallimard, 1990. 635 p. - (Folio ). ISBN 2-07-036851-3 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/C34

36 - CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS RENÉ, VICONTE DE. René : [roman] / Chateaubriand ; avec une Notice biographique, une Notice historique et littéraire, des Notes explicatives, des Documents, des Jugements, un Questionnaire et des Sujet de devoirs, par Christiane Marcellesi. - Paris : Librairie Larousse, 1966. 98 p. : il. - (Nouveaux classiques Larousse ). 5 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/C39

37 - DURAS, MARGUERITE. L'amant : [roman] / Margueritte Duras. - Paris : France Loisirs, 1985. 111 p., XIV p. Paginaţia cu cifre romane cuprinde referinţe critice. ISBN 2-7242-2489-2 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/D95

38 - ÉLUARD, PAUL. Oeuvres complètes / Paul Éluard ; préface et chronologie de Lucien Scheler ; textes établis et annotés par Marcelle Dumas et Lucien Scheler. - Paris : Gallimard, 1975-. [Vol.] - (Bibliothèque de la Pléiade ; 200). Vol.1. - Paris : Gallimard. - 1975. - 1665 p - (Bibliothèque de la Pléiade ; 200). - 100 lei. 821.133.1-821 821.133.1-1 821.133.1-821/E45

39 - ÉLUARD, PAUL. Paul Eluard : [choix de poèmes] / une étude de Louis Parrot et Jean Marcenac avec une choix de poèmes, soixante illstrations, une chronologie bibliographique "Paul Eluard et son temps". - Paris : Editions Seghers, 1972. 189 p. : portr., foto., il. - (Poètes d'aujourd'hui ; 1). 10 lei. 821.133.1-1(082) 821.133.1.09 Éluard, Paul(082) 929 Éluard, Paul 1. Éluard, Paul. 821.133.1-1/E45

12

Page 13: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

40 - EUROPOÉSIE : ANNÉE 2008 / réalisé par Thierry Sajat. - Bourges : Collection Sajat, 2009. 130 p. Donaţie Horia Bădescu. ISBN 978-2-35157-158-3 : 30 lei. 821.133.1-1(082) 821.133.1-822 821.133.1-1/E90

41 - EXBRAYAT, CHARLES. Encore vous, Imogène? : roman policier humoristique / Exbrayat. - Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1971. 251 p. 10 lei. 821.133.1-312.4 821.133.1-3/E97

42 - LABICHE, EUGÉNE. Théâtre / Eugène Labiche ; préface, chronologie et notices par Gilbert Sigaux. - Paris : Le Livre de Poche, 1964-. [2 vol.] - (Le Livre de Poche ; 1219-1220). [Tome 1]. - 1964. - 511 p. - Conţine: Un chapeau de paille d'Italie ; Le plus heureux des trois ; 29 degrés à l'ombre ; Le Major Cravachon ; L'affaire de la rue de Lourcine ; Mon Isménie ; Je croque ma tante ; Voyage autour de ma marmite. - 10 lei. 821.133.1-2 821.133.1-2/L12

43 - LANOUX, ARMAND. Le rendez-vous de Bruges : roman / Armand Lanoux. - Paris : Julliard, 1963. 318 p. Volumul 2 din ciclul Margot l'enragée. 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/L20

44 - LEBLANC, MAURICE. Les huit coups de l'horloge : [roman] / Maurice Leblanc. - Paris : Le Livre de Poche, 1966. 255 p. - (Le Livre de Poche ; 1971). 10 lei. 821.133.1-312.4 821.133.1-3/L36

45 - LEPROHON, PIERRE. Côte d'Azur / texte de Pierre Leprohon. - Paris : Editions Hermès, 1967. 192 p. : il., foto. - (W. Connaissances ; 12). 10 lei. 821.133.1-992 908(44-Coasta de Azur)(0:82-992)(084) 1. Coasta de Azur 2. Franţa. 821.133.1-9/L50

13

Page 14: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

46 - LOCARD, EDMOND. Confidences : souvenirs d'un policier / dr. Edmond Locard. - Lyon : Joannès Desvigne, 1951. 251 p. 10 lei. 821.133.1-32 821.133.1-94 821.133.1-3/L72

47 - MICHELET, CLAUDE. Pour un arpent de terre : roman / Claude Michelet. - Paris : Editions Robert Laffont, 1986. 455 p. "Pour un arpent de terre" est le second volume de "Les promesses du ciel et de la terre", une fresque romanesque. ISBN 2-221-05207-2 : 20 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/M65

48 - PERGAUD, LOUIS. De Goupil à Margot : Histoires de bêtes / Louis Pergaud. - Paris : Mercure de France, 1970. 192 p. - (Le Livre de Poche ; 2829). 10 lei. 821.133.1-32 821.133.1-3/P51

49 - ROBBE-GRILLET, ALAIN. La maison de rendez-vous / Alain Robbe-Grillet ; suivi de Un écrivain non réconcilié par Franklin J. Matthews. - Paris : Les Editions de Minuit, s. a. 189 p. - (Double ; 4). ISBN 2-7073-0315-1 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/R61

50 - ROCHEFORT, CHRISTIANE. Les petits enfants du siècle : [roman] . - Paris : Bernard Grasset, 1969. 160 p. - (Le Livre de Poche ; 2637). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/R63

51 - SÉGUR, SOPHIE, COMTESSE DE. La fortune de Gaspard / Comtesse de Ségur ; illustrations de Jacques Pecnard. - Paris : Hachette, 1982. 256 p. : il., [2] f. il. color - (Bibliothèque rose ). ISBN 2-01-000754-9 : 10 lei. 821.133.1-31-93 T821.133.1-3/S41

52 - SIMIOT, BERNARD. Le temps des Carbec : roman / Bernard Simiot. - Paris : Albin Michel, 1986.

14

Page 15: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

516 p. ISBN 2-226-02504-9 : 30 lei. 821.133.1-311.3 821.133.1-3/S57

53 - STENDHAL. Ernestine ou la naissance de l'amour / Stendhal. - Paris : Éditions Mille et une nuits, 1993. 64 p. : il. ISBN 2-910233-11-1 : 5 lei. 821.133.1-32 821.133.1-3/S8

54 - TOUATI, CLAUDE-ROSE. Guillou dans les étoiles : [roman] / Claude-Rose et Lucien Guy Touati ; illustrations de Monique Gorde. - Paris : Éditions G.P., 1979. 187 p. : il. în parte color - (Bibliothèque rouge et noir. Daphine ; 4375). ISBN 2-261-00566-0 : 10 lei. 821.133.1-31-93 T821.133.1-3/T78

55 - TOURNIER, MICHEL. Vendredi ou la vie sauvage : [roman] / Michel Tournier ; illustrations de Georges Lemoine. - Paris : Gallimard, 1989. 192 p. : il. - (Folio junior ; 445). Între p. 155-192, în paginaţie inversă, supliment cu teste, jocuri şi exerciţii de observaţie. 10 lei. 821.133.1-31-93 T821.133.1-3/T78

56 - TOURNIER, MICHEL. Vendredi ou les limbes du Pacifique : [roman] / Michel Tournier ; postface de Gilles Deleuze. - Paris : Gallimard, 1989. 287 p. - (Folio ; 959). ISBN 2-07-036959-5 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/T78

57 - VIAN, BORIS. L'herbe rouge : roman ; Les lurettes fourrées : nouvelles / Boris Vian. - Paris : Le Livre de Poche, 1988. 192 p. 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-32 821.133.1-3/V54

58 - WAUTHIER, JEAN-LUC. Lăsaţi străinul să intre : poeme / Jean-Luc Wauthier ; cuvânt înainte şi versiune românească de Horia Bădescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. 116 p. - (Belgica.ro ). ISBN 978-973-133-252-9 : 20 lei.

15

Page 16: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

821.133.1(493)-1=135.1 821.133.1(493)-1/W34

59 - YOURCENAR, MARGUERITE. Anna, soror... : [roman] / Marguerite Yourcenar. - Paris : Gallimard, 1991. 127 p. - (Folio ; 2230). ISBN 2-07-038330-X : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/Y72

60 - YOURCENAR, MARGUERITE. L'Oeuvre au Noir / Marguerite Yourcenar. - Paris : Gallimard, 1989. 477 p. - (Folio ; 798). ISBN 2-07-036798-3 : 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/Y72

61 - ZOLA, ÉMILE. Germinal : [roman] / Émile Zola. - Paris : Editions Fasquelle, 1971. 506 p. - (Le Livre de Poche ; 145). 10 lei. 821.133.1-31 821.133.1-3/Z81

821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

62 - SAMPEDRO, JOSÉ LUIS. Le sourire étrusque : [roman] / José Luis Sampedro ; traduit de l'espagnol par Françoise Duscha-Calandre. - Paris : Editions Métailié, 1997. 321 p. - (Suites ; 2). Publié avec le concours de Centre National du Livre. ISBN 2-86424-247-8 : 25 lei. 821.134.2-31=133.1 821.134.2-3/S18

821.134.3 - Literatură portugheză şi de limbă portugheză

63 - COELHO, PAULO. L' Alchimiste / Paulo Coelho ; traduit du portugais (Brésil) par Jean Orecchioni. - Paris : J'ai Lu, [1996]. 224 p. - (J'ai Lu ; 4120). ISBN 2-277-24120-2 : 10 lei. 821.134.3(081)-31=133.1 821.134.3(081)-3/C60

16

Page 17: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

821.135.1 - Literatură română

64 - BĂDESCU, HORIA. Nhu'ng lò sát sinh cøa im lăng / Horia Bădescu. - Strasbourg : Trình Bây, [1992]. [4] f. Donaţie Horia Bădescu. 30 lei. 821.135.1-1=612.91 821.135.1-1/B15

65 - BĂDESCU, HORIA. Nhu'ng tam doan luân cøa con du'ò'ng : và nhu'ng bài tho' khác / Horia Bădescu. - Strasbourg : Trình Bây, 1999. [8] f. Donaţie Horia Bădescu. 30 lei. 821.135.1-1=612.91 821.135.1-1/B15

66 - BĂDESCU-AREF, ELENA. La Ostrov : povestiri / Elena Bădescu-Aref ; prefaţă: Ion C. Ştefan ; postfaţă: Gheorghe Bădescu. - Bucureşti : Editura Arefeană, 1998. 69 p. ISBN 973-98140-3-4 : 10 lei. 821.135.1-32 821.135.1-3/B15

67 - BUICAN, ALEXANDRU. Polemici : Jurnal de exil (1981-1991) : culegere de articole din revistele Acţiunea Românească şi Polemici din New York / Alexandru Buican. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010. 175 p. ISBN 978-973-53-0252-8 : 9 lei. 821.135.1-92 821.135.1-94 821.135.1-9/B90

68 - BUICAN, ALEXANDRU. Posteritatea lui Bacovia şi Istoria... lui G.Călinescu / Alexandru Buican. - Ediţia a 2-a restaurată şi adăugită. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010. 127 p. ISBN 978-973-53-0308-2 : 20 lei. 821.135.1.09 Bacovia, George 821.135.1.09 Călinescu, George 821.135.1-4 929 Bacovia, George 929 Călinescu, George 1. Bacovia, George, 1881-1957 2. Călinescu, George, 1899-1965. 821.135.1.09/B13

17

Page 18: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

69 - CARAGIALE, ION LUCA. Une nuit orageuse ; M'sieu Léonida face à la réaction ; Une lettre perdue / I. L. Caragiale ; adaptée du roumain par Eugène Ionesco et Monica Lovinesco. - Paris : L'Arche, 1994. 192 p. Pe copertă titlul: Théâtre.. ISBN 2-85181-332-3 : 25 lei. 821.135.1-2=133.1 821.135.1-2/C23

70 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Lucian Blaga : dinamica antinomiilor imaginare / Z. Cârlugea. - Sibiu : Media Concept, 2005. 255 p. Bibliografie p. 470-495. ISBN 973-86769-6-7 : 35 lei. 821.135.1.09 Blaga, Lucian 929 Blaga, Lucian 1. Blaga, Lucian, 1895-1961. 821.135.1.09/B56 71 - LES COLLOQUES INTERNATIONAUX LUCIAN BLAGA AU CENTRE CULTUREL ROUMAIN DE PARIS : 1995-2003 / direction Horia Bădescu. - Bourg la Reine : ZurfluH, 2010. 201 p. - (Cahiers Bleus ; 23). Donaţie Horia Bădescu. ISBN 978-2-87750-161-3 : 30 lei. 821.135.1.09 Blaga, Lucian(063) 929 Blaga, Lucian 061.3(44-Paris) Colloques Internationaux Lucian Blaga au Centre Culturel Roumain de Paris "1995/2003" 1. Blaga, Lucian, 1895-1961. 821.135.1.09/B56

72 - CRISTEA, VALERIU. Dicţionarul personajelor lui Creangă / Valeriu Cristea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999. 373 p. ISBN 973.577-234-5 : 40 lei. 821.135.1.09 Creangă, Ion(038)=135.1 929 Creangă, Ion 821.135.1.09/C84

73 - CRISTI, ADI. Anotimpurile : [poezii] / Andi Cristi. - Iaşi : 24 ore, 2009. 319 p. : il. color. ISBN 978-973-95095-1-0 : 30 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/C88

74 - CUCERZAN, EUGEN S. Flacăra de veghe / Eugen S. Cucerzan. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005. 47 p. ISBN 973-7710-60-6 : 15 lei. 821.135.1-84

18

Page 19: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

821.135.1-4/C93

75 - CUCERZAN, EUGEN S. Revanşa de la Charybda / Eugen S. Cucerzan. - Cluj-Napoca : AcademicPres , 2010. 88 p. ISBN 978-973-744-203-1 : 20 lei. 821.135.1-84 821.135.1-4/C93

76 - DOUZE ÉCRIVAINS ROUMAINS / avant-propos Laure Hinckel. - Paris : L'inventaire, 2005. 175 p. + 1 DVD - (Les Belles Étrangères ). Donaţie Horia Bădescu. ISBN 2-910490-80-7 : 40 lei. 821.135.1-822=133.1 821.135.1-822/D71

77 - DUMITRAŞCU, AUREL. Frig Sau despre cum poezia ne-a furat moartea : Epistolar (1978-1990) / Aurel Dumitraşcu & Adrian Alui Gheorghe ; prefaţă: Irinel Antoniu ; fişe de dicţionar: Vasile Spiridon. - Piatra Neamţ : Conta, 2008. 518 p. ISBN 978-973-88779-2-4 : 40 lei. 821.135.1-6 821.135.1.09-1 821.135.1-4/D90 78 - ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE : ANTHOLOGIE DE POÉSIE ROUMAINE CONTEMPORAINE / Georges Astalos. - Pas-de-Calais : Nord , 1996. 219 p. - (Maison de la Poésie). ISBN 2-910703-07-X : 30 lei. 821.135.1-1=133.1(082) 821.135.1-822=133.1 821.135.1-1/E83

79 - GRĂSOIU, LIVIU. Apariţii neaşteptate : [cronici literare] / Liviu Grăsoiu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2008. 298 p. Volumul cuprinde articolele publicate de autor între anii 2002-2007 în revista "Convorbiri literare". ISBN 978-973-8987-56-2 : 30 lei. 821.135.1.09(0:82-92) 821.135.1-92 929 A/Z 821.135.1.09/G77

80 - LOVINESCU, EUGEN. Grigore Alexandrescu : Viaţa şi opera lui / E. Lovinescu. - Bucureşti : Minerva , 1910. 280 p. Pe copertă titlul: Viaţa şi opera lui Grigore Alexandrescu. 50 lei. 821.135.1.09 Alexandrescu, Grigore 929 Alexandrescu, Grigore 1. Alexandrescu, Grigore, 1810-1885.

19

Page 20: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

821.135.1.09/A38

81 - MARINO, ADRIAN. Prezenţe româneşti şi realităţi europene : jurnal intelectual / Adrian Marino. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2004. 319 p. - (Plural M ). Ediţie cu un post-scriptum al autorului. ISBN 973-681-622-2 : 30 lei. 821.135.1-992 821.135.1-4 821.135.1-9/M41

82 - MĂRGINEANU, NICOLAE. Mărturii asupra unui veac zbuciumat / Nicolae Mărgineanu ; prefaţă de Mircea Miclea ; ediţie îngrijită de Daniela Mărgineanu-Ţăranu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002. 400 p. ISBN 973-577-335-X : 30 lei. 821.135.1-94 929 Mărgineanu, Nicolae 1. Mărgineanu, Nicolae, 1905-1980. 821.135.1-9/M37 83 - MICROFONUL CU CERNEALĂ : [ALMANAHUL MONOGRAFIC AL SCRIITORILOR RADIOFONIŞTI CLUJENI : 1954-2009] / coordonator: Cornel Udrea ; [colectivul redacţional: Rostás-Péter István (trad.), Simona Floruţău, Andrea Ghiţă (trad.), Ghizela Cosma, Vasile Tomoiagă, Radu Vida]. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2009. 239 p. : foto. S-au folosit transcrieri din Fonoteca de Aur a Studioului Regional de Radio Cluj. ISBN 978-973-647-642-6 : 40 lei. 821.135.1.09:654.195.6-051(498.4-Cluj-Napoca)(038)=135.1 821.135.1-822 929 A/Z(038)=135.1 1. Studioul Radio Cluj. 821.135.1.09/M65

84 - NICOLESCU, BASARAB. În oglinda destinului / Basarab Nicolescu ; editori: Aura Christi şi Andrei Potlog. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2009. 375 p. - (Biblioteca Ideea Europeană ). ISBN 978-973-1925-27-1 : 30 lei. 821.135.1-83 821.135.1-4 821.135.1-4/N64

85 - PETRIŞOR, ADELIN. Războaiele mele / Adelin Petrişor ; cuv. înainte de Cristian Tudor Popescu. - Iaşi : Polirom, 2010. 248 p. - (Ego. Publicistică ). ISBN 978-973-46-1802-6 : 21.20 lei. 821.135.1-92 821.135.1-9/P58

20

Page 21: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

86 - RICINSKI, FRANCISKA. Trenul fără roţi : (Scrisori "Întîrziate" şi alte urme de creion) = Zug ohne Räder : ("Verspätete" Briefe und andere Bleistiftspuren) / Francisca Ricinski. - Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2008. 182 p. ISBN 978-973-88139-5-3 : 20 lei. 821.135.1-13 821.135.1-13=112.2 821.135.1-32 821.135.1-32=112.2 821.135.1-1/R51

87 - SCARLAT, CRISTINA. Mircea Eliade, hermeneutica spectacolului / Cristina Scarlat ; cuvânt înainte de Mircea Handoca. - Iaşi : Timpul , 2008-. [vol.]. ISBN 978-973-612-312-2.. Vol.1 : Convorbiri. - 2008. - 279 p. - ISBN 978-973-612-312-2 : 20 lei. 821.135.1.09 Eliade, Mircea 929 Eliade, Mircea 1. Eliade, Mircea, 1907-1986. 821.135.1.09/E38 88 - SPÈCTRE LYRIQUE : ANTHOLOGIE DE POÉSIE ROUMAINE CONTEMPORAINE / sélection, traduction, introduction, George Astaloş ; édition soignée par Ion-Costan Dipşe. - Craiova : Europa , 1999. 379 p. Donaţie Horia Bădescu. ISBN 973-99118-7-0 : 40 lei. 821.135.1-1=133.1(082) 821.135.1-822=133.1 821.135.1-1/S72

89 - STANCU, VALERIU. Triunghiuri cu pupila albastră : [versuri] / Valeriu Stancu ; [ilustraţii de Florin Buciuleac]. - Iaşi : Timpul , 2009. 190 p. : il. ISBN 978-973-612-344-3 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/S76

90 - STĂNESCU, NICHITA. Poèmes : 1960-1983 / Nichita Stanescu ; traduction: Constantin Crişan, Nicole Laurent-Catrice, Iulia Tudos-Codré. - Troyes : Librairie Bleue, 1999. 92 p. - (Cahiers Bleus. Poésie Roumaine ). ISBN 2-86352-191-9 : 20 lei. 821.135.1-1=133.1 821.135.1-1/S77

91 - TUDORAN, DORIN. Eu, fiul lor : dosar de Securitate / Dorin Tudoran ; ed. îngrijită şi pref. de Radu Ioanid ; postf. de Nicolae Manolescu. - Iaşi : Polirom, 2010. 592 p. : foto. - (Document ). Index de nume.

21

Page 22: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

ISBN 978-973-46-1708-1 : 42.46 lei. 821.135.1.09 Tudoran, Dorin 929 Tudoran, Dorin 351.746.1(498) Securitate 1. Tudoran, Dorin. 821.135.1.09/T91 92 - UN COPAC DE SUNETE : O ANTOLOGIE A SCRIITORILOR BISTRIŢENI = HANGOK FÁJA : BESZTERCEI ÍRÓK ANTÓLOGIÁJA / traducere din limba română: Fall Sándor, Gáll Attila, Karácsonyi Zsolt, Papp Attila Zsolt. - Ediţie bilingvă româno-maghiară. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006. 222 p. Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud. ISBN 973-7833-86-4 ISBN 978-973-7833-86-0 : 12 lei. 821.135.1(498.4-35 Bistriţa-Năsăud)-822 821.135.1(498.4-35 Bistriţa-Năsăud)-822=511.141 821.135.1-822/U46

93 - VAIDA, MARIA. Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea : studiu monografic / Maria Vaida. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009. 367 p. : foto., facs. Bibliogr. p. 339-348. Rez. în lb. franceză. ISBN 978-973-133-468-4 : 15 lei. 821.135.1.09 Pituţ, Gheorghe 929 Pituţ, Gheorghe 1. Pituţ, Gheorghe, 1940-1991. 821.135.1.09/P69

94 - VÎJEU, TITUS. Scripta manent : ghid biobibliografic al scriitorilor din Radio : 1928-2004 / Titus Vîjeu. - Bucureşti : Casa Radio : Societatea Română de Radiodifuziune, 2004. 400 p. : foto. - (Intermedia). Recomandări din colecţiile editurii p. 395-398. Erată p. 399.. ISBN 973-7902-31-9 : 35 lei. 821.135.1.09:654.195.6-051(498)(092)(038)=135.1 016:821.135.1.09 929 A/Z(038)=135.1 1. Societatea Română de Radiodifuziune. 821.135.1.09/V59

95 - VOICULESCU, CLAUDIA. Sudul târziu : [versuri] / Claudia Voiculescu ; [prefaţă de Liviu Grăsoiu]. - Bucureşti : Vremea, 2008. 135 p. - (Poesis ). ISBN 978-973-645-290-1 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/V83

96 - VOICULESCU, CONSTANTIN. Articole, eseuri, recenzii / Prof. Constantin Voiculescu ; cuvânt înainte de Ion C. Ştefan. - Bucureşti : Arefeana, 2010.

22

Page 23: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

288 p. ISBN 978-606-8143-03-3 : 25 lei. 821.135.1-92 821.135.1-4 821.135.1-9/V83

97 - VULPESCU, ILEANA. Pe apa sîmbetei : roman / Ileana Vulpescu. - Ploieşti : Tempus , 2009. 447 p. ISBN 978-606-92086-8-7 : 35 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/V98

98 - ZANCA, ANDREI. Oprirea : [versuri] / Andrei Zanca. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009. 146 p. - (Poeţi europeni ). ISBN 978-973-126-138-6 : 9 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/Z27

821.16 - Literaturi slave

99 - ESENIN, SERGEJ ALEKSANDROVIČ. Sobranie sočinenij / Esenin, Sergej Aleksandrovič. - Moskva : Hudožestvennaja Literatura, [19-]. [Vol.]. Tom 4 : Proza ; Stat'i i zametki. - 1967. - 328 p. : il. - 20 lei. Tom 5 : Avtobiografii ; Pis'ma. - 1968. - 376 p. : il. - 20 lei. 821.161.1-821 821.161.1-821/E77

821.17/.9 - Alte literaturi (orientale, africane...)

100 - KAWABATA, YASUNARI. Le lac : roman / Yasunari Kawabata ; traduit du japonais par Michel Bourgeot avec la collaboration de Jacques Serguine. - Paris : Albin Michel, 1978. 128 p. - (Le Livre de Poche. Biblio ; 3060). ISBN 2-253-03688-9 : 10 lei. 821.521-31=133.1 821.521-3/K26

23

Page 24: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

94(498) - Istoria României

101 - BERINDEI, DAN. Revoluţia Română din 1848/1849 : Însemnătatea şi programele ei / Acad. Dan Berindei. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1998 (Ardealul). 190 p. ISBN 973-45-0241-7 : 25 lei. 94(498)"1848/1849" 1. Revoluţia de la 1848. România. 94(498)/B48

24

Page 25: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

INDEX DE NUME

A

Abastado, Claude - 23 Achard, Marcel - 24 Alui Gheorghe, Adrian - 77 Antoniu, Irinel (pref.) - 77 Arnothy, Christine - 26 Astaloş, George (ant. ; trad. ; pref.) - 88 Astaloş, George (ant.) - 78 Aymé, Marcel - 27

B

Balzac, Honoré de - 28 Bataille, Christophe - 29 Bazin, Hervé - 30 Bădescu, Gheorghe (postf.) - 66 Bădescu, Horia - 64-65 Bădescu, Horia (ed.) - 71 Bădescu, Horia (pref. ; trad.) - 58 Bădescu-Aref, Elena - 66 Belmont, Georges (trad.) - 19 Berindei, Dan - 101 Blyton, Enid - 13 Bonnier, Henry - 31 Bourgeot, Michel (trad.) - 100 Brekilien, Yann - 32 Brisley, Joyce Lankester - 14 Buciuleac, Florin (il.) - 89 Buck, Pearl Sydenstricker - 15 Buican, Alexandru - 67-68

C

Cabanis, José - 33 Camus, Albert - 34 Caragiale, Ion Luca - 69 Cârlugea, Zenovie - 70 Céline, Louis-Ferdinand - 35 Chateaubriand, François René, viconte de - 36 Chebel, Malek - 7 Christi, Aura (ed.) - 84 Claus, Hugo - 12 Coelho, Paulo - 63 Colloques Internationaux Lucian Blaga. (1995-2003 ; Paris) - 71 Cosma, Ghizela (red.) - 83 Cristea, Valeriu - 72 Cristi, Adi - 73

25

Page 26: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Crişan, Constantin (trad.) - 90 Cucerzan, Eugen S. - 74-75

D

Delamain, Germaine (trad.) - 15 Delaney, Joseph - 16 Delbourg, Patrice (ant.) - 25 Deleuze, Gilles (postf.) - 56 Deliu, Adrian (trad.) - 16 Dessons, Pierre (il.) - 14 Deutsch, Michel (trad.) - 21 Dipşe, Ion-Costan (ed.) - 88 Doucey, Bruno (pref.) - 25 Dumas, Marcelle (alcăt.) - 38 Dumitraşcu, Aurel - 77 Dumitrăşconiu, Constanţa (ed.) - 2 Duras, Marguerite - 37 Duscha-Calandre, Françoise (trad.) - 62

E

Eliot, George - 17 Éluard, Paul - 38-39 Esenin, Sergej Aleksandrovič - 99 Exbrayat, Charles - 41

F

Fall Sándor (trad.) - 92 Floruţău, Simona (red.) - 83

G

Gáll Atilla (trad.) - 92 Ghiţă Andrea (trad.) - 83 Ghiţescu, Gheorghe - 10 Gillet, Louis (pref.) - 15 Gorde, Monique (il.) - 54 Gray, Alasdair - 18 Grăsoiu, Liviu - 79 Grăsoiu, Liviu (pref.) - 95 Grevisse, Maurice - 11

H

Handoca, Mircea (pref.) - 87 Hinckel, Laure (pref.) - 76 Husar, Alexandru (trad.) - 8

I

Ilea, Emanuela - 9 Ioanid, Radu (ed. ; pref.) - 91

26

Page 27: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Ionesco, Eugène (trad.) - 69 Irish, William - 19

K

Karácsonyi Zsolt (trad.) - 92 Kawabata, Yasunari - 100

L

Labiche, Eugène - 42 Lanoux, Armand - 43 Laurent-Catrice, Nicole (trad.) - 90 Leblanc, Maurice - 44 Lemoine, Georges (il.) - 55 Leprohon, Pierre - 45 Locard, Edmond - 46 Lovinescu, Eugen - 80 Lovinescu, Monica (trad.) - 69 Lutic, Ioana (trad.) - 7

M

Manolescu, Nicolae, scriitor (postf.) - 91 Marcellesi, Christiane (ed.) - 36 Marcenac, Jean (alcăt.) - 39 Marian, Eugen B. (trad.) - 17 Marino, Adrian - 81 Matthews, Franklin J. (postf.) - 49 Maxence, Jean-Luc (ant.) - 25 Mărgineanu, Nicolae - 82 Mărgineanu-Ţăranu, Daniela (ed.) - 82 Michel, Paul-Henri (trad.) - 22 Michelet, Claude - 47 Miclea, Mircea, psiholog (pref.) - 82 Moravia, Alberto - 22

N

Naicu, Olimpia - 2 Nicolescu, Basarab - 84

O

Oişteanu, Andrei - 1 Orecchioni, Jean (trad.) - 63

P

Pap Atilla Zsolt (trad.) - 92 Parrot, Louis (alcăt.) - 39 Pecnard, Jacques (il.) - 51 Pergaud, Louis - 48 Petrişor, Adelin - 85

27

Page 28: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Popescu, Cristian Tudor (pref.) - 85 Potlog, Andrei - 84

R

Regneală, Mircea (coord.) - 2 Ricinski, Franciska - 86 Robbe-Grillet, Alain - 49 Roblès, Emmanuel (pref.) - 31 Rochefort, Christiane - 50 Rostás-Péter István (trad.) - 83

S

Sajat, Thierry (alcăt.) - 40 Sampedro, José Luis - 62 Scarlat, Cristina - 87 Scheler, Lucien (pref. ; alcăt.) - 38 Séchan, Olivier (trad.) - 14 Ségur, Sophie, comtesse de - 51 Serguine, Jacques (trad.) - 100 Sidobre, Jean (il.) - 13 Sigaux, Gilbert (pref.) - 42 Simiot, Bernard - 52 Stancu, Valeriu - 89 Stănescu, Nichita - 90 Steinbeck, John - 20 Stendhal - 53 Strémooukhoff, Dimitri - 5

Ş

Ştefan, Ion C. (pref.) - 66, 96

T

Tăuşan, Grigore - 6 Teodorescu, Magda (trad.) - 18 Teodorescu, Oreste - 4 Tiberghien, Pierre - 8 Touati, Claude-Rose - 54 Touati, Lucien-Guy - 54 Tournier, Michel - 55-56 Tudoran, Dorin - 91 Tudos-Codré, Iulia (trad.) - 90

U

Udrea, Cornel (coord.) - 83

V

Vaida, Maria - 93 Van Crugten, Alain (trad.) - 12

28

Page 29: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Vance, Jack - 21 Vian, Boris - 57 Vîjeu, Titus - 94 Voiculescu, Claudia - 95 Voiculescu, Constantin - 96 Voiculescu, Ioana Miruna (trad.) - 20 Voilier, Claude (trad. ; adapt.) - 13 Vulpescu, Ileana - 97

W

Wauthier, Jean-Luc - 58

Y

Yourcenar, Marguerite - 59-60

Z

Zanca, Andrei - 98 Zola, Émile - 61

29

Page 30: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

INDEX DE TITLURI

A

Albert Camus ou la force d'être : essai - 31 L' Alchimiste - 63 Alquimista [tit. orig.] - 63 L'amant : [roman] - 37 Les ambitions déçues - 22 Anatomie artistică - 10 Anna, soror... : [roman] - 59 Annam : roman - 29 L'année poétique 2007 : [anthologie] - 25 Anotimpurile : [poezii] - 73 Apariţii neaşteptate : [cronici literare] - 79 Articole, eseuri, recenzii - 96

B

Basarab Nicolescu : eseu monografic - 9 Bătrâni îndrăgostiţi - 18 Le bonheur du jour : [roman] - 33

C

Le Chasch : [roman] - 21 City of the Chasch [tit. orig.] - 21 Codul lui Oreste : lumea este oglinda în care te priveşti - 4 Les Colloques Internationaux Lucian Blaga au Centre Culturel Roumain de Paris : 1995-2003 - 71 Confidences : souvenirs d'un policier - 46 Contes et légendes du Pays Breton - 32 Coşmarul vraciului : [roman] - 16 Côte d'Azur - 45 Cronicile Wardstone 7 - 16 Cum să te cultivi - 8 Cycle de Tschaï - 21

D

De Goupil à Margot : Histoires de bêtes - 48 Dicţionar enciclopedic al Coranului - 7 Dicţionarul personajelor lui Creangă - 72 Douze écrivains roumains - 76

E

Émile Zola : Germinal : analyse critique - 23 Encore vous, Imogène? : roman policier humoristique - 41 Ernestine ou la naissance de l'amour - 53 L'espadon : roman - 12 Éthique et esthétique : anthologie de poésie roumaine contemporaine - 78

30

Page 31: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

L'étranger : roman - 34 Eu, fiul lor : dosar de Securitate - 91 Eugénie Grandet : [roman] - 28 Europoésie : année 2008 - 40

F

Filosofia lui Plotin - 6 Flacăra de veghe - 74 La fortune de Gaspard - 51 La fortune sourit aux Cinq : [roman] - 13 Frig Sau despre cum poezia ne-a furat moartea : Epistolar (1978-1990) - 77

G

Germinal : [roman] - 61 Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea : studiu monografic - 93 Grigore Alexandrescu : Viaţa şi opera lui - 80 Guillou dans les étoiles : [roman] - 54

H

Hangok fája : besztercei írók antólogiája - 92 L'herbe rouge : roman ; Les lurettes fourrées : nouvelles - 57 Les huit coups de l'horloge : [roman] - 44

Î

În oglinda destinului - 84

L

La Ostrov : povestiri - 66 Le lac : roman - 100 Lăsaţi străinul să intre : poeme - 58 Lucian Blaga : dinamica antinomiilor imaginare - 70 Les lurettes fourrées - 57

M

La maison de rendez-vous - 49 Margot l'enragée - 43 Mărturii asupra unui veac zbuciumat - 82 Mémoire du XXIe siécle : cahiers transdisciplinaires, numéro 3-4 : Création et Transcréation - 3 La mère - 15 Microfonul cu cerneală : [almanahul monografic al scriitorilor radiofonişti clujeni :1954-2009] - 83 Middlemarch : roman - 17 Mircea Eliade, hermeneutica spectacolului - 87 La mort du petit cheval : roman - 30 M'sieu Léonida face à la réaction - 69

N

31

Page 32: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Narcotice în cultura română : istorie, religie şi literatură - 1 Nhu'ng lò sát sinh cøa im lăng - 64 Nhu'ng tam doan luân cøa con du'ò'ng : và nhu'ng bài tho' khác - 65 Nord : roman - 35

O

L'Oeuvre au Noir - 60 Oeuvres complètes - 38 Oprirea : [versuri] - 98

P

Le passe-muraille : nouvelles - 27 Patate : pièce en trois actes - 24 Paul Eluard : [choix de poèmes] - 39 Pe apa sîmbetei : roman - 97 Les petits enfants du siècle : [roman] - 50 Poèmes : 1960-1983 - 90 Polemici : Jurnal de exil (1981-1991) : culegere de articole din revistele Acţiunea Românească şi Polemici din New York - 67 Posteritatea lui Bacovia şi Istoria... lui G. Călinescu - 68 Pour un arpent de terre : roman - 47 Précis de grammaire française - 11 Prezenţe româneşti şi realităţi europene : jurnal intelectual - 81 Les promesses du ciel et de la terre - 47

R

Războaiele mele - 85 Le rendez-vous de Bruges : roman - 43 René : [roman] - 36 Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România - 2 Revanşa de la Charybda - 75 Revoluţia Română din 1848/1849 : Însemnătatea şi programele ei - 101

S

Scripta manent : ghid biobibliografic al scriitorilor din Radio : 1928-2004 - 94 La sirène du Mississipi : [roman] - 19 Sobranie sočinenij - 99 Le sourire étrusque : [roman] - 62 Spèctre lyrique : anthologie de poésie roumaine contemporaine - 88 Strada Sardinelor - 20 Sudul târziu : [versuri] - 95 Les surprises d'une toute petite fille - 14

T

Le temps des Carbec : roman - 52 Théâtre - 42 Trenul fără roţi : (Scrisori "Întîrziate" şi alte urme de creion) = Zug ohne Räder : ("Verspätete" Briefe und andere Bleistiftspuren) - 86

32

Page 33: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Triunghiuri cu pupila albastră : [versuri] - 89

U

Un copac de sunete : o antologie a scriitorilor bistriţeni = Hangok fája : besztercei írók antólogiája - 92 Un type merveilleux - 26 Une lettre perdue - 69 Une nuit orageuse ; M'sieu Léonida face à la réaction ; Une lettre perdue - 69

V

Vendredi ou la vie sauvage : [roman] - 55 Vendredi ou les limbes du Pacifique : [roman] - 56 Viaţa şi opera lui Grigore Alexandrescu - 80 Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique - 5

W

Waltz into darkness [tit. orig.] - 19

Z

Zug ohne Räder : ("Verspätete" Briefe und andere Bleistiftspuren) - 86 Dezwaardvis [tit. orig.] - 12

33

Page 34: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

INDEX DE SUBIECTE

A

Alexandrescu, Grigore, 1810-1885 - 80

B

Bacovia, George, 1881-1957 - 68 Blaga, Lucian, 1895-1961 - 70-71

C

Camus, Albert, 1913-1960 - 31 Călinescu, George, 1899-1965 - 68 Coasta de Azur - 45 Coran - 7

E

Eliade, Mircea, 1907-1986 - 87 Éluard, Paul - 39

F

Franţa - 45

M

Mărgineanu, Nicolae, 1905-1980 - 82

N

Nicolescu, Basarab - 9

P

Pituţ, Gheorghe, 1940-1991 - 93 Plotinus, c. 205-270 d.Hr. - 6

R

Revoluţia de la 1848. România - 101

S

Societatea Română de Radiodifuziune - 94 Soloviev, Vladimir - 5 Studioul Radio Cluj - 83

T

Tudoran, Dorin - 91

Z

Zola, Émile, 1840-1902 - 23

34

Page 35: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

INDEX DE EDITURI 24 ore - 73

A

AcademicPres - 75 Albin Michel - 52, 100 Allfa - 17 L'Arche - 69 Arefeana - 96 Argonaut - 74 Arléa - 29 Artemis - 7 Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România (ABIR) - 2

B

Bernard Grasset - 30, 50

C

Casa Cărţii de Ştiinţă - 58, 93 Casa Radio - 94 Collection Sajat - 40 Conta - 77 Corint Junior - 16

D

Duculot - 11

E

Édition du Rocher - 3 Editions Baudelaire - 28 Les Editions de Minuit - 49 Editions Fasquelle - 61 Éditions G.P. - 54 Editions Hermès - 45 Editions Métailié - 62 Éditions Mille et une nuits - 53 Editions Robert Laffont - 47 Editions Seghers - 25, 39 Editura Arefeană - 66 Editura Enciclopedică - 101 Editura Fundaţiei Culturale Poezia - 86 Editura Fundaţiei Culturale Române - 72, 82 Editura Nouă - 79 Eikon - 92 Emmanuel Vitte - 31 Europa - 88

35

Page 36: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

F

Flammarion - 26 France Loisirs - 12, 37

G

Gallimard - 19, 27, 33-35, 38, 55-56, 59-60 Grinta - 98

H

Hachette - 13-14, 51 Hatier - 23 Hudožestvennaja Literatura - 99

I

Ideea Europeană - 84

J

J'ai Lu - 21, 63 Joannès Desvigne - 46 Julliard - 43

L

L'Age d'Homme - 5 Librairie Bleue - 90 Librairie des Champs-Elysées - 41 Librairie Larousse - 36 L'inventaire - 76 Le Livre de Poche - 42, 44, 57

M

Media Concept - 70 Mercure de France - 48 Minerva - 80

N

Napoca Star - 83 Nature et Bretagne - 32 Nord - 78

P

Plon - 22 Polirom - 1, 10, 18, 20, 81, 85, 91

R

RAO International Publishing Company - 4 Risoprint - 67-68

S

36

Page 37: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

Sapientia - 8 Societatea Română de Radiodifuziune - 94 Stock - 15

T

La Table Ronde - 24 Tempus - 97 Timpul - 9, 87, 89 Tipografia Bucovina - 6 Trình Bây - 64-65

V

Vremea - 95

Z

ZurfluH - 71

37

Page 38: BULETINUL NOUTĂŢ · BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA SEPTEMBRIE 2010

38

© Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj 2010 Material elaborat de:

Serviciul de dezvoltare şi prelucrare a colecţiilor

Laboratorul de informatizare